Hamra red

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
21-12-2020

Veiklioji medžiaga:

D-gliukono rūgšties ir N,N?-bis(4-chlorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidino junginys (2:1)

Prieinama:

DeLaval NV, Industriepark-Drongen 10, B- 9031 Gent, Belgija

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

D-gluconic acid and N,N?-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidino compound (2:1)

Sudėtis:

Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 18472-51-0, EB Nr.: 242-354-0, Veikliosios medžiagos pavadinimas: D-gliukono rūgšties ir N,N?-bis(4-chlorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidino junginys (2:1), Koncentracija: 0.42% , Veiklioji

Recepto tipas:

Profesionalai

Gydymo sritis:

Veterinarinė higiena

Produkto santrauka:

Tik profesionaliems naudotojams. Karvių speniams dezinfekuoti po melžimo.

Autorizacija statusas:

Negalioja

Leidimo data:

2014-06-13

Prekės savybės

                VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V E T E R I N A R I N I O B I O C I D I N I O P R O D U K T O
N r .
L T / A B P V / 2 0 1 4 / 0 2 0 1
A U T O R I Z A C I J O S L I U D I J I M A S
2014-06-13, Nr. AL-11
Šis autorizacijos liudijimas išduotas „DeLaval NV“,
Industriepark-Drongen 10, B- 9031 Gent,
Belgija.
Gamintojas – „DeLaval NV“,
Industriepark-Drongen 10, B- 9031 Gent, Belgija.
3 produktų tipas. Veterinarinės higienos biocidinis produktas.
HAMRA RED
, skystis
Chlorheksidino digliukonatas (CAS Nr. 18472-51-0, EB Nr. 242-354-0)
– 0,42 %.
Paskirtis:
karvių speniams po melžimo dezinfekuoti.
Pakuotė: didelio tankio polietileno talpyklės po 10, 20, 60, 200 ir 1000 litrų su užsukamais
dangteliais.
Ženklinimas: veterinarinio biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 1 priede,
veterinarinio biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 2 priede.
Veikliosios medžiagos gamintojas pateikiamas šio liudijimo 3 priede.
Veterinarinis
biocidinis
produktas
Lietuvos
Respublikoje
autorizuotas
Valstybinės
maisto
ir
veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. B1-518.
Veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos liudijimas galioja iki 2019 m. birželio 13 d.
Šio liudijimo galiojimas gali būti panaikintas, nepasibaigus galiojimo terminui, atsižvelgiant į
Sąjungos patvirtinto veikliųjų medžiagų sąrašo nuostatas.
Direktorius
Jonas Milius
A. V.
Veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. AL – 11 (LT/ABPV/2014/0201) priedas Nr.1
Veterinarinio biocidinio produkto etiketė
HAMRA RED, skystis
HAMRA RED yra 3 tipo veterinarinis biocidinis produktas
Paskirtis
Hamra Red“ yra skysta, paruošta naudoti, melžiamų karvių speniams dezinfekuoti vilgant skirta
priemonė, kurios sudėtyje yra chlorheksidino digliukonato. Šios priemonės baktericidinis poveikis
efektyv
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Peržiūrėti dokumentų istoriją