FUCHSORAL, gyva vakcina, peroralinė suspensija

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
26-07-2021

Prieinama:

Ceva Sante Animale, Libourne (Prancūzija)

ATC kodas:

QI07A A02

Vaisto forma:

peroralinė suspensija

Sudėtis:

Vienoje vakcinos dozėje (1,5 ml suspensijos - viename masale) yra: gyvų nusilpnintų pasiutligės SAD B19 padermės virusų - ne mažiau kaip 1,5 x 106 FFU/ml.

Recepto tipas:

tik vet. gydytojams

Pagaminta:

IDT Biologika GmbH (Vokietija), Ceva Tiergesundheit (Riems) GmbH (Vokietija)

Terapinės indikacijos:

Laukinėms lapėms ir usūriniams šunims imunizuoti nuo pasiutligės.

Produkto santrauka:

Pakuotė: LT/2/03/1567/001 Polivinilchlorido ir aliuminio folijos kapsulės po 1,5 ml vakcinos, įdėtos į jaukus, polietileniniuose maišeliuose po 40x20 (800) dozių kartoninėse dėžutėse.; LT/2/03/1567/002 Polivinilchlorido ir aliuminio folijos kapsulės po 1,5 ml vakcinos, įdėtos į jaukus, polietileniniuose maišeliuose po 4x200 (800) dozių kartoninėse dėžutėse.; LT/2/03/1567/003 Polivinilchlorido ir aliuminio folijos kapsulės po 1,5 ml vakcinos, įdėtos į jaukus, polietileniniuose maišeliuose po 1x800 (800) dozių kartoninėse dėžutėse. Tinkamumo laikas: 24 mėn., -20°C arba 5 d., 2-8 °C

Prekės savybės

                1
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS
1.
VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS
FUCHSORAL, gyva vakcina, peroralinė suspensija
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Vienoje vakcinos dozėje (1,5 ml susensijos – viename masale) yra:
veikliosios medžiagos:
gyvų nusilpnintų pasiutligės SAD B 19 padermės virusų,
ne mažiau kaip 10
6,0 FFU/ml;
Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.
3.
VAISTO FORMA
Peroralinė suspensija.
4.
KLINIKINIAI DUOMENYS
4.1.
Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)
Laukinės lapės ir usūriniai šunys.
4.2.
Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis
Laukinėms lapėms ir usūriniams šunims aktyviai imunizuoti nuo pasiutligės.
Imunitetas susiformuoja per 21 d. po vakcinavimo ir trunka mažiausiai 12 mėn.
4.3.
Kontraindikacijos
Negalima vakcinuoti naminių gyvūnų.
4.4.
Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams
Nėra.
4.5.
Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės
Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams
Atšildytą vakciną reikia išmėtyti nedelsiant.
Plotuose, kuriuose buvo išmėtyti jaukai su vakcina, 14 d. draudžiama medžioti, o šunis ir kates reikia
laikyti uždarytus, kad nesuėstų jaukų.
Mėtant jaukus su vakcina, reikia mūvėti gumines pirštines (darbuotojo saugumui ir norint, kad lapės
neužuostų žmogaus kvapo).
Teritorijos, kurioje buvo išmėtyti jaukai, kompetentinga institucija vietos gyventojams turi pateikti
informaciją apie laukinių gyvūnų peroralinį vakcinavimą tam tikroje teritorijoje ir pastatyti apie tai
įspėjančius ženklus.
Visiškas imunitetas pasiutligei susidaro tik neužsikrėtusioms pasiutlige lapėms.
Negalima vakcinos naudoti pasibaigus jos tinkamumo laikui.
2
Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams
Vakcinos jauko negalima ardyti.
Rekomenduojam mūvėti gumines pirštines.
Naudojant vakciną reikia saugotis, kad suspensija nepatektų į akis, burną ar nosį. Atsitiktinai patekus
ant gleivinės, reikia nedelsiant plauti dideliu 
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu