Forcaltonin

Šalis: Europos Sąjunga

kalba: lietuvių

Šaltinis: EMA (European Medicines Agency)

Veiklioji medžiaga:

Recombinant salmon calcitonin

Prieinama:

Unigene UK Ltd.

ATC kodas:

H05BA01

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

recombinant salmon calcitonin

Farmakoterapinė grupė:

Kalcio homeostazė

Gydymo sritis:

Hypercalcemia; Osteitis Deformans; Bone Resorption

Terapinės indikacijos:

Calcitonin yra nurodyta:Prevencija ūmus kaulų nuostolių dėl staigaus stovėjimo pavyzdžiui, pacientams, sergantiems recentosteoporotic fracturesPaget " diseaseHypercalcaemia piktybinių auglių.

Autorizacija statusas:

Panaikintas

Leidimo data:

1999-01-11

Pakuotės lapelis

                
Vaistinis preparatas neberegistruotas
16
B. INFORMACINIS LAPELIS
Vaistinis preparatas neberegistruotas
17
INFORMACINIS LAPELIS
Prieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite visą informacinį lapelį.
-
Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jei kiltų klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
-
Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Preparatas gali jiems
pakenkti net tokiu atveju, jeigu jų ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų.
Lapelio turinys
1.
Kas yra FORCALTONIN ir nuo ko jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant FORCALTONIN
3.
Kaip vartoti FORCALTONIN
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
FORCALTONIN laikymo sąlygos
6.
Kita informacija
FORCALTONIN 100 TV injekcinis tirpalas,
rekombinantinis lašišų kalcitoninas
-
Veiklioji medžiaga yra rekombinantinis lašišų kalcitoninas. Vienoje ampulėje yra 100 TV
(15 mikrogramų viename ml) rekombinantinio lašišų kalcitonino. Lašišų kalcitoninas, esantis
Forcaltonin sudėtyje, gaminamas ne įprastiniu, cheminiu, bet genų inžinerijos būdu. Vis dėlto
veikliosios FORCALTONIN medžiagos struktūra yra tokia pat kaip ir sintetinio lašišų
kalcitonino. Nustatyta, kad rekombinantinio lašišų kalcitonino poveikis organizmui yra
ekvivalentiškas sintetinio lašišų kalcitonino poveikiui.
-
Kiti ingredientai: ledinė acto rūgštis, natrio acetato trihidratas, natrio chloridas ir injekcinis
vanduo.
FORCALTONIN registravimo liudijimo turėtojas: Unigene UK Limited, 191 Sparrows Herne,
Bushey Heath, Hertfordshire WD23 1AJ, Jungtinė Karalystė.
Gamintojas: FAMAR S.A., 7 P. Marinopoulou Str., 174 56 Alimos, Athens, Graikija.
1.
KAS YRA FORCALTONIN IR NUO KO JIS VARTOJAMAS
FORCALTONIN − tai injekcinis tirpalas. Tirpalas yra skaidrus, bespalvis ir sterilus. Tiekiamas stiklo
ampulėse.
Kiekvienoje FORCALTONIN ampulėje yra 1 ml tirpalo, kuriame yra 100 tarptautinių vienetų (TV)
veikliosios medžiagos. Tai atitinka maždaug 15 mikrogramų rekombinantinio lašiš
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
Vaistinis preparatas neberegistruotas
1
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
Vaistinis preparatas neberegistruotas
2
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Forcaltonin 100 TV injekcinis tirpalas
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Vienoje Forcaltonin 100 TV ampulėje yra 100 tarptautinių vienetų (TV) veikliosios medžiagos. Šis
kiekis atitinka maždaug 15 mikrogramų rekombinantinio lašišų kalcitonino (pagaminto iš Escherichia
coli taikant rekombinantinę DNR technologiją) viename acetato buferio mililitre.
Pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
VAISTO FORMA
Injekcinis tirpalas.
Skaidrus bespalvis tirpalas.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Kalcitoninas vartojamas:
•
ūmaus kaulų masės netekimo dėl netikėto imobilizavimo profilaktikai, pvz., pacientams su
nesenais osteoporoziniais lūžiais;
•
Pedžeto ligai gydyti;
•
piktybinių navikų sukeltai hiperkalcemijai gydyti.
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
18 metų ar vyresniems pacientams švirkščiamas po oda, į raumenis ar infuzuojamas į veną (būdinga
preparatui).
Lašišų kalcitoniną galima vartoti prieš miegą, kad pacientus mažiau pykintų ir nevimdytų, kaip dažnai
būna, ypač gydymo pradžioje.
Ūmaus kaulų masės netekimo profilaktika
Rekomenduojama dozė yra 100 TV per parą arba 50 TV dukart per parą, švirkščiama po oda ar į
raumenis nuo dviejų iki keturių savaičių. Judėjimo atnaujinimo pradžioje dozę galima sumažinti iki
50 TV per parą. Gydymą reikia tęsti, kol pacientai grįžta prie įprasto judraus režimo.
Pedžeto liga
Rekomenduojama dozė yra 100 TV per parą, švirkščiama po oda ar į raumenis. Vis dėlto klinikinis ir
biocheminių rodiklių pagerėjimas buvo nustatytas vartojant minimalią 50 TV dozę tris kartus per
savaitę. Dozavimą reikia parinkti kiekvienam pacientui atskirai. Gydymo trukmė priklauso nuo
gydymo indikacijų ir paciento reakcijos į vaistą. Kalcitonino poveikį galima patikrinti, nustatant
atitinkamus kaulo atsinaujinimo žymeklius, pvz.
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis ispanų 21-11-2008
Prekės savybės Prekės savybės ispanų 21-11-2008
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis čekų 21-11-2008
Prekės savybės Prekės savybės čekų 21-11-2008
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis danų 21-11-2008
Prekės savybės Prekės savybės danų 21-11-2008
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 21-11-2008
Prekės savybės Prekės savybės vokiečių 21-11-2008
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime vokiečių 21-11-2008
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis estų 21-11-2008
Prekės savybės Prekės savybės estų 21-11-2008
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis graikų 21-11-2008
Prekės savybės Prekės savybės graikų 21-11-2008
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis anglų 21-11-2008
Prekės savybės Prekės savybės anglų 21-11-2008
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 21-11-2008
Prekės savybės Prekės savybės prancūzų 21-11-2008
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime prancūzų 21-11-2008
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis italų 21-11-2008
Prekės savybės Prekės savybės italų 21-11-2008
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis latvių 21-11-2008
Prekės savybės Prekės savybės latvių 21-11-2008
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vengrų 21-11-2008
Prekės savybės Prekės savybės vengrų 21-11-2008
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis olandų 21-11-2008
Prekės savybės Prekės savybės olandų 21-11-2008
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lenkų 21-11-2008
Prekės savybės Prekės savybės lenkų 21-11-2008
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis portugalų 21-11-2008
Prekės savybės Prekės savybės portugalų 21-11-2008
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime portugalų 21-11-2008
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovakų 21-11-2008
Prekės savybės Prekės savybės slovakų 21-11-2008
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovėnų 21-11-2008
Prekės savybės Prekės savybės slovėnų 21-11-2008
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis suomių 21-11-2008
Prekės savybės Prekės savybės suomių 21-11-2008
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis švedų 21-11-2008
Prekės savybės Prekės savybės švedų 21-11-2008

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją