Entyvio

Šalis: Europos Sąjunga

kalba: lietuvių

Šaltinis: EMA (European Medicines Agency)

Veiklioji medžiaga:

vedolizumabas

Prieinama:

Takeda Pharma A/S

ATC kodas:

L04AA

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

vedolizumab

Farmakoterapinė grupė:

Selektyvūs imunosupresantai

Gydymo sritis:

Colitis, Ulcerative; Crohn Disease

Terapinės indikacijos:

Opinis colitisEntyvio fluorouracilu gydyti suaugusiems pacientams, sergantiems vidutinio iki labai aktyvus opinis kolitas, kurie buvo nepakankamas atsakas, prarado atsakymą, ar buvo netoleruoja arba paprastųjų terapija arba naviko nekrozės faktorius alfa (TNFa) antagonistas. Krono diseaseEntyvio fluorouracilu gydyti suaugusiems pacientams, sergantiems vidutinio iki labai aktyvus krono liga, kurie buvo nepakankamas atsakas, prarado atsakymą, ar buvo netoleruoja arba paprastųjų terapija arba naviko nekrozės faktorius alfa (TNFa) antagonistas. PouchitisEntyvio is indicated for the treatment of adult patients with moderately to severely active chronic pouchitis, who have undergone proctocolectomy and ileal pouch anal anastomosis for ulcerative colitis, and have had an inadequate response with or lost response to antibiotic therapy.

Produkto santrauka:

Revision: 22

Autorizacija statusas:

Įgaliotas

Leidimo data:

2014-05-22

Pakuotės lapelis

                
68
B. PAKUOTĖS LAPELIS
69
Pakuotės lapelis: informacija pacientui
Entyvio 300 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui
vedolizumabas
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba slaugytoją.

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į
gydytoją arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

Jūsų gydytojas taip pat Jums duos paciento budrumo kortelę, kurią reikės turėti su savimi visą
laiką.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Entyvio ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Entyvio
3.
Kaip vartoti Entyvio
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Entyvio
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Entyvio ir kam jis vartojamas
Kas yra Entyvio
Entyvio sudėtyje yra veikliosios medžiagos vedolizumabo. Vedolizumabas priklauso biologinių vaistų
grupei, vadinamai monokloniniais antikūnais (MAbs).
Kaip veikia Entyvio
Entyvio veikia, blokuodamas baltųjų kraujo ląstelių paviršiuje esantį baltymą, kuris sukelia uždegimą
sergant opiniu kolitu, Krono liga ir klubinės žarnos rezervuaro uždegimu. Tai sumažina uždegimą.
Kam vartojamas Entyvio
Entyvio skirtas suaugusiesiems gydyti požymius ir simptomus:

vidutinio sunkumo ir sunkaus, aktyvaus opinio kolito,

vidutinio sunkumo ir sunkios, aktyvios Krono ligos,
 vidutinio sunkumo ar sunkaus, aktyvaus lėtinio klubinės žarnos rezervuaro uždegimo.
Opinis kolitas
Opinis kolitas yra liga, kuri sukelia storosios žarnos uždegimą. Jeigu sergate opiniu kolitu, pirmiausia
Jums bus skiriami kiti vaistai. Jeigu į šiuos vaistus reaguojate nepakankamai arba negalite toleruoti šių
vaistų, Jūsų gydytojas gali paskirti Jums Entyvio, kad sumažintų Jūsų ligos simptomus ir požymius.
Krono liga
Krono liga yra liga, kuri sukelia virškinimo s
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
1
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
2
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Entyvio 300 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Kiekviename flakone yra 300 mg vedolizumabo.
Kiekviename paruošto tirpalo ml yra 60 mg vedolizumabo.
Vedolizumabas yra humanizuotas IgG
1
monokloninis antikūnas, pagamintas kininio žiurkėnuko
kiaušidžių (CHO) ląstelių kultūroje naudojant rekombinantinės DNR technologiją.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Milteliai infuzinio tirpalo koncentratui.
Balta arba balkšva liofilizuota masė arba milteliai.
4
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Opinis kolitas
Entyvio skirtas gydyti vidutinio sunkumo ar sunkų, aktyvų opinį kolitą suaugusiems pacientams,
kuriems įprastinis gydymas arba gydymas naviko nekrozės faktoriaus alfa (TNFα) antagonistu sukėlė
nepakankamą atsaką, atsakas išnyko arba gydymas buvo netoleruojamas.
Krono liga
Entyvio skirtas gydyti vidutinio sunkumo ar sunkią, aktyvią Krono ligos formą suaugusiems
pacientams, kuriems įprastinis gydymas arba gydymas naviko nekrozės faktoriaus alfa (TNFα)
antagonistu sukėlė nepakankamą atsaką, atsakas išnyko arba gydymas buvo netoleruojamas.
Klubinės žarnos rezervuaro uždegimas (angl. Pouchitis)
Entyvio skirtas gydyti vidutinio sunkumo ar sunkų, aktyvų lėtinį klubinės žarnos rezervuaro uždegimą
suaugusiems pacientams, kuriems dėl opinio kolito buvo atlikta proktokolektomija ir klubinės žarnos
rezervuaro analinė anastomozė ir kuriems gydymas antibiotikais sukėlė nepakankamą atsaką arba
atsakas išnyko.
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Gydymą turi pradėti ir prižiūri kvalifikuotas sveikatos priežiūros specialistas, turintis patirties
diagnozuojant ir gydant opinį kolitą, Krono ligą ar klubinės žarnos rezervuaro uždegimą (žr.
4.4 skyrių). Pacientams turi būti įteiktas pakuotės lapelis ir paciento budrumo kortelė.
3
Dozavimas
Opinis kolitas
Rekomenduojama intraveninio ved
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis bulgarų 11-10-2022
Prekės savybės Prekės savybės bulgarų 11-10-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis ispanų 11-10-2022
Prekės savybės Prekės savybės ispanų 11-10-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis čekų 11-10-2022
Prekės savybės Prekės savybės čekų 11-10-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis danų 11-10-2022
Prekės savybės Prekės savybės danų 11-10-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 11-10-2022
Prekės savybės Prekės savybės vokiečių 11-10-2022
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime vokiečių 01-03-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis estų 11-10-2022
Prekės savybės Prekės savybės estų 11-10-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis graikų 11-10-2022
Prekės savybės Prekės savybės graikų 11-10-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis anglų 11-10-2022
Prekės savybės Prekės savybės anglų 11-10-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 11-10-2022
Prekės savybės Prekės savybės prancūzų 11-10-2022
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime prancūzų 01-03-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis italų 11-10-2022
Prekės savybės Prekės savybės italų 11-10-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis latvių 11-10-2022
Prekės savybės Prekės savybės latvių 11-10-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vengrų 11-10-2022
Prekės savybės Prekės savybės vengrų 11-10-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis maltiečių 11-10-2022
Prekės savybės Prekės savybės maltiečių 11-10-2022
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime maltiečių 01-03-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis olandų 11-10-2022
Prekės savybės Prekės savybės olandų 11-10-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lenkų 11-10-2022
Prekės savybės Prekės savybės lenkų 11-10-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis portugalų 11-10-2022
Prekės savybės Prekės savybės portugalų 11-10-2022
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime portugalų 01-03-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis rumunų 11-10-2022
Prekės savybės Prekės savybės rumunų 11-10-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovakų 11-10-2022
Prekės savybės Prekės savybės slovakų 11-10-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovėnų 11-10-2022
Prekės savybės Prekės savybės slovėnų 11-10-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis suomių 11-10-2022
Prekės savybės Prekės savybės suomių 11-10-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis švedų 11-10-2022
Prekės savybės Prekės savybės švedų 11-10-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis norvegų 11-10-2022
Prekės savybės Prekės savybės norvegų 11-10-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis islandų 11-10-2022
Prekės savybės Prekės savybės islandų 11-10-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis kroatų 11-10-2022
Prekės savybės Prekės savybės kroatų 11-10-2022

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją