Enstilar

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
27-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
27-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Kalcipotriolis/Betametazonas

Prieinama:

LEO Pharma A/S

ATC kodas:

D05AX52

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Kalcipotriolis/Betamethasone

Dozė:

50 µg/0,5 mg/g

Vaisto forma:

odos putos

Vartojimo būdas:

vartoti ant odos

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Calcipotriol, combinations

Autorizacija statusas:

Perregistruotas

Leidimo data:

2016-04-29

Pakuotės lapelis

                
Pakuotės lapelis: informacija pacientui
Enstilar 50 mikrogramų / 0,5 mg / g odos putos
kalcipotriolis / betametazonas
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.
-
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems
pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į
gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Enstilar ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Enstilar
3.
Kaip vartoti Enstilar
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Enstilar
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Enstilar ir kam jis vartojamas
Enstilar vartojamas suaugusiesiems gydyti paprastąją psoriazę. Psoriazė sukeliama, kai Jūsų odos
ląstelės dalijasi per greitai. Dėl to oda parausta, ant jos atsiranda į žvynus panašių atsilupimų ir ji
pastorėja.
Enstilar sudėtyje yra kalcipotriolio ir betametazono. Kalcipotriolis padeda normalizuoti odos ląstelių
augimą, o betametazonas mažina uždegimą.
2.
Kas žinotina prieš vartojant Enstilar
Enstilar vartoti draudžiama:
-
jeigu yra alergija kalcipotrioliui ir betametazonui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai
(jos išvardytos 6 skyriuje);
-
jeigu Jūsų organizme yra kalcio kiekio sutrikimų (paklauskite savo gydytojo);
-
jeigu sergate tam tikros rūšies psoriaze: t. y. eritrodermine ar pustuline psoriaze (jei nesate tikri,
paklauskite savo gydytojo).
Kadangi Enstilar sudėtyje yra stipraus steroido, NEVARTOKITE ant odos, kurią paveikė:
-
odos infekcijos, kurias sukėlė virusai (pvz., paprastoji pūslelinė arba vėjaraupiai);
-
odos infekcijos, kurias sukėlė grybelis (
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Enstilar 50 mikrogramų / 0,5 mg / g odos putos
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Viename grame odos putų yra 50 mikrogramų kalcipotriolio (monohidrato pavidalu) ir 0,5 mg
betametazono (dipropionato pavidalu).
Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas
Butilhidroksitoluenas (E321) 50 mikrogramų/g odos putų.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Odos putos.
Išpurškus susidaro baltos arba balkšvos spalvos putos.
Putos atrodo kaip nesiplečiančios putos, kurios po išpurškimo palaipsniui subliūkšta.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Lokalus suaugusiųjų paprastosios psoriazės gydymas.
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
Paūmėjimo gydymas
Enstilar putos tepamos ant pažeistų vietų vieną kartą per parą. Rekomenduojamas gydymo laikotarpis
yra 4 savaitės. Jei po šio laikotarpio būtina tęsti ar atnaujinti gydymą, gydymas turi būti tęsiamas po
medicininės apžiūros ir reguliariai prižiūrint.
Palaikomasis ilgalaikis gydymas
Pacientams, kuriems 4 savaičių gydymas vartojant Enstilar vieną kartą per parą buvo veiksmingas,
gali būti taikomas palaikomasis ilgalaikis gydymas. Enstilar reikia vartoti du kartus per savaitę dvi ne
iš eilės einančias dienas tose vietose, kurios anksčiau buvo paveiktos psoriazės. Tarp vartojimo turėtų
būti 2-3 dienos, kurių metu Enstilar nevartojamas.
Jei pasireiškia recidyvo požymių, turi būti vėl pradedamas paūmėjimo gydymas, kaip aprašyta
anksčiau.
Didžiausia dozė
Didžiausia Enstilar paros dozė neturi viršyti 15 g, t.y. vienos 60 g putų talpyklės turi pakakti
mažiausiai 4 gydymo dienoms. 15 g putų atitinka tokį kiekį, kuris išpurškiamas iš talpyklės, vieną
minutę laikant iki galo paspaustą išpurškimo greičio reguliatorių. Išpurškimo greičio reguliatorių
laikant paspaudus 2 sekundes, išpurškiama apytikriai 0,5 g putų. Palyginimui, 0,5 g putų, turi padengti
tokį 
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją