DIFLOCIN 10 %, geriamasis tirpalas

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
27-09-2010

Prieinama:

Lavet Pharmaceuticals Ltd. (Vengrija)

ATC kodas:

QJ01M A94

Vaisto forma:

geriamasis tirpalas

Sudėtis:

Difloxacin (as hydrochloride) - 100.0 g; Excipients up to 1 000.0 ml

Recepto tipas:

receptinis

Pagaminta:

Lavet Pharmaceuticals Ltd. (Vengrija)

Terapinės indikacijos:

Vištoms ir kalakutams, sergantiems difloksacinui jautrių mikroorganizmų sukeltomis kvėpavimo takų, virškinimo organų ir sisteminėmis infekcinėmis ligomis, gydyti.

Produkto santrauka:

Išlauka: vištienai — 1 para (24 val.),kalakutienai — 1 para (24 val.). Pakuotė: LT/2/01/1340/001 Plastikiniai buteliukai po 50 ml su užsukamais dangteliais.; LT/2/01/1340/002 Plastikiniai buteliukai po 1 000 ml su užsukamais dangteliais.

Prekės savybės

                VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS
1.
VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS
DIFLOCIN 10 %, geriamasis tirpalas
2.
KOKYBINö IR KIEKYBINö SUDöTIS
1 ml tirpalo yra:
veikliosios medžiagos:
difloksacino (hidrochlorido)
100 mg,
pagalbinių medžiagų
iki 1 ml.
Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.
3.
VAISTO FORMA
Geriamasis tirpalas, naudoti su geriamu vandeniu.
4.
KLINIKINIAI DUOMENYS
4.1.
Paskirties gyvūnų rūšys
Vištos ir kalakutai.
4.2.
Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis
Vištoms ir kalakutams, sergantiems difloksacinui jautrių mikroorganizmų sukeltomis kv÷pavimo takų,
virškinimo organų ir sistemin÷mis infekcin÷mis ligomis, gydyti. Dažniausiai skirtinas sergant l÷tin÷mis
kv÷pavimo organų ligomis (sukeltomis Mycoplasma gallisepticum, E. coli), oro maišų uždegimu (Mycoplasma
meleagridis), infekciniu sinovitu (Mycoplasma synoviae), kolibakterioze (E. coli), salmonelioze (Salmonella
spp.), paukščių cholera (Pasteurella multocida), kalakutų bordetelioze (Bordetella avium), infekcine sloga
(Haemophilus paragallinarum), raudonlige (Erysipelothrix rhusiopathiae), stafilokokoze (Staphylococcus
aureus), chlamidioze (Chlamydia psitaci).
4.3.
Kontraindikacijos
Negalima naudoti dedantiems kiaušinius paukščiams.
4.4.
Specialieji nurodymai
N÷ra.
4.5.
Specialios naudojimo atsargumo priemon÷s
Specialios atsargumo priemon÷s, naudojant vaistą gyvūnams
Naudojant vaistą, būtina atsižvelgti į oficialius bei vietinius antimikrobinių medžiagų naudojimo reikalavimus.
Fluorokvinolonais galima gydyti tik tuomet, jei gydymas kitų klasių antimikrobin÷mis medžiagomis yra
neefektyvus arba manoma, kad gali būti neefektyvus.
Kai įmanoma, fluorokvinolonų naudojimą būtina pagrįsti jautrumo tyrimais.
Jei vaistas naudojamas neatsižvelgiant į vaisto apraše pateiktus nurodymus, gali padid÷ti bakterijų atsparumo
fluorokvinolonams paplitimas ir sumaž÷ti gydymo kitais kvinolonais veiksmingumas d÷l galimo kryžminio
atsparumo.
Specialios atsargumo priemon÷s asmenims,
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu