Diesin Maxx

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
21-12-2020

Veiklioji medžiaga:

Benzil-C12-C16-alkildimetilchloridas, alkil-C12-C16-dimetilbenzilamonio chloridas; Benzil-C12-C16-alkildimetilchloridas, alkil-C12-C16-dimetilbenzilamonio chloridas

Prieinama:

Ecolab Sp.z o.o., ul. Opolska 100, PL-31323 Krakow (Lenkija)

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Benzyl-C12-C16-alkildimetilchloridas, alkyl-C12-C16-dimetilbenzilamonio chloride; Benzyl-C12-C16-alkildimetilchloridas, alkyl-C12-C16-dimetilbenzilamonio chloride

Sudėtis:

Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 68424-85-1, EB Nr.: 270-325-2, Veikliosios medžiagos pavadinimas: Benzil-C12-C16-alkildimetilchloridas, alkil-C12-C16-dimetilbenzilamonio chloridas, Koncentracija: 2.45% , Veiklioji; Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 68424-85-1, EB Nr.: 270-325-2, Veikliosios medžiagos pavadinimas: Benzil-C12-C16-alkildimetilchloridas, alkil-C12-C16-dimetilbenzilamonio chloridas, Koncentracija: 2.45% , Veiklioji

Recepto tipas:

Profesionalai

Gydymo sritis:

Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

Produkto santrauka:

Tik profesionaliesiems vartotojams. Sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose bendrosioms patalpoms plauti ir dezinfekuoti.

Autorizacija statusas:

Negalioja

Leidimo data:

2014-12-29

Prekės savybės

                VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS Nr. 11(11.1)-(A-02PNO601463-14-279)-BSV-15574
Išduotas 2014 m. gruodžio 29 d., galioja iki 2019 m. gruodžio 28 d.
Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Ecolab Sp.z o.o., ul. Opolska 100, PL-31323 Krakow (Lenkija).
Biocidinio produkto tipas
2 produktų tipas. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui.
Biocidinio produkto pavadinimas
Diesin Maxx.
Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, DE-40789 Monheim am Rhein (Vokietija).
Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
L-(+)-pieno rūgštis, CAS Nr. 79-33-4, EB Nr. 201-196-2;
alkil (C
12-16
) dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2.
Specialiosios autorizacijos sąlygos
Tik
profesionaliesiems
vartotojams.
Sveikatos
priežiūros
ir
visuomeninės
paskirties
įstaigose
bendrosioms patalpoms plauti ir dezinfekuoti.
Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojai nurodyti šio liudijimo 1 priede.
Biocidinio produkto ženklinimas
Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;
biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.
Biocidinių produktų autorizacijos
liudijimo paieškos nuoroda
A02PNO601463.
Šis autorizacijos liudijimas gali būti panaikintas nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. nesuteikiant pratęsimo
laikotarpio, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglament
o
(ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo
(OL 201
2 L
167, p. 1)
95
straipsnio reikalavimai.
Direktoriaus pavaduotojas Robertas Petraitis
A.V.
Liudijimą gavau
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. 11(11.1)-(A-02PNO601463-14-279)-BSV-15574
2 priedas
ETIKETĖ
DIESIN MAXX
Skystis
Veikliosios medžiagos: L-(+)-pieno rūgštis, CAS Nr. 79-33-4, EB Nr. 201-196-2, 8,0 %, alkil (C
12-
16
) dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, 2,45 %.
Sudėtyje yra
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Peržiūrėti dokumentų istoriją