Detrusitol SR

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
24-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
24-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Tolterodino tartratas

Prieinama:

Upjohn EESV

ATC kodas:

G04BD07

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Tolterodino tartrate

Dozė:

4 mg; 1 mg; 2 mg

Vaisto forma:

pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės

Vartojimo būdas:

vartoti per burną

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Tolterodine

Autorizacija statusas:

Perregistruotas

Leidimo data:

2009-05-13

Pakuotės lapelis

                
Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
Detrusitol SR 2 mg pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės
Detrusitol SR 4 mg pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės
Tolterodino tartratas
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
-
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems
pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į
gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Detrusitol SR ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Detrusitol SR
3.
Kaip vartoti Detrusitol SR
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Detrusitol SR
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Detrusitol SR ir kam jis vartojamas
Detrusitol SR veiklioji medžiaga yra tolterodinas. Tolterodinas priklauso vaistų, vadinamų
antimuskarininiais preparatais, grupei.
Detrusitol SR gydomi pernelyg aktyvios šlapimo pūslės sindromo simptomai. Jeigu sergate dirgliosios
šlapimo pūslės sindromu, galite negalėti kontroliuoti šlapinimosi, taigi gali prireikti bėgti į tualetą, vos
panorėjus šlapintis, ir (arba) dažniau lankytis tualete.
2.
Kas žinotina prieš vartojant Detrusitol SR
Detrusitol SR vartoti negalima:
-
jeigu yra alergija tolterodinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6
skyriuje);
-
jeigu negalite pasišlapinti (šlapimo susilaikymas);
-
jeigu sergate nekontroliuojama uždaro kampo glaukoma (akispūdžio padidėjimas);
-
jeigu sergate sunkiąja miastenija (labai didelis raumenų silpnumas);
-
jeigu sergate sunkiu opiniu kolitu (storosios žarnos išopėjimas ir uždegimas);
-
jeigu sergate toksine didele gaubtine žarna (ūmini
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Detrusitol SR 2 mg pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės
Detrusitol SR 4 mg pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Vienoje 2 mg pailginto atpalaidavimo kietojoje kapsulėje yra 2 mg tolterodino tartrato (atitinkamai
1,37 mg tolterodino).
Vienoje 4 mg pailginto atpalaidavimo kietojoje kapsulėje yra 4 mg tolterodino tartrato (atitinka
2,74 mg tolterodino).
Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas
Vienoje 2 mg pailginto atpalaidavimo kapsulėje yra ne daugiau kaip 61,52 mg sacharozės.
Vienoje 4 mg pailginto atpalaidavimo kapsulėje yra ne daugiau kaip 123,07 mg sacharozės.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė
2 mg pailginto atpalaidavimo kapsulės yra mėlynos ir žalios spalvos su baltu užrašu (simbolis ir 2).
4 mg pailginto atpalaidavimo kapsulės yra mėlynos spalvos su baltu užrašu (simbolis ir 4).
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Simptominis impulsinio šlapimo nelaikymo ir (ar) hiperaktyvios šlapimo pūslės, kai staiga ir dažnai
norisi šlapintis, gydymas.
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
Suaugusiesiems ir senyviems pacientams
Rekomenduojama dozė yra 4 mg vieną kartą per parą. Jeigu atsiranda nerimą keliantis
nepageidaujamas poveikis, 4 mg dozę galima sumažinti ir vartoti po 2 mg vieną kartą per parą.
Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi
Rekomenduojama vartoti 2 mg dozę vieną kartą per parą (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius).
Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi
Pacientams sergantiems sunkiu inkstų nepakankamumu (GFG
 30 ml/min.) rekomenduojama vartoti
2 mg dozę vieną kartą per parą (žr. 4.4 ir 5.2 skyrius).
Gydomąjį poveikį reikia įvertinti po 2-3 mėnesių (žr. 5.1 skyrių).
Vaikų populiacija
Detrusitol SR nerekomenduojama vartoti vaikams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra
(žr. 5.1 skyrių).
Vartojim
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją