Detia granulės graužikams

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
21-12-2020

Veiklioji medžiaga:

Brodifakumas

Prieinama:

Detia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, D-69514 Laudenbach, Vokietija.

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Brodifakumas

Sudėtis:

Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 56073-10-0, EB Nr.: 259-980-5, Veikliosios medžiagos pavadinimas: Brodifakumas, Koncentracija: 0.005% , Veiklioji

Recepto tipas:

Profesionalai

Gydymo sritis:

Rodenticidai

Produkto santrauka:

Tik profesionaliesiem vartotojams, turintiems visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją kenkėjų kontrolei vykdyti. Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Autorizacija statusas:

Negalioja

Leidimo data:

2017-01-27

Prekės savybės

                NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. BSV.10- 987(16.5.7. 10.14)-(A-14VAP441494/A-17-08)
Išduotas 2017 m. sausio 27 d., galioja iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.
Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Detia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, D-69514 Laudenbach, Vokietija.
Biocidinio produkto tipas
14 produktų tipas. Rodenticidas.
Biocidinio produkto pavadinimas
Detia granulės graužikams.
Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Detia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, D-69514 Laudenbach, Vokietija.
Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Brodifakumas, CAS Nr. 56073-10-0, EB Nr. 259-980-5.
Specialiosios autorizacijos sąlygos
Tik
profesionaliesiem
vartotojams,
turintiems
visuomenės
sveikatos
priežiūros
veiklos
licenciją
kenkėjų
kontrolei
vykdyti.
Negali
būti
naudojamas
augalų
auginimo
vietose
(žemės
ūkio
paskirties
laukuose,
šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.
Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo 1 priede.
Biocidinio produkto ženklinimas
Privaloma biocidinio produkto ženklinimo informacija pateikiama šio liudijimo 2 priede.
Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
A14VAP441494/A.
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. DE-2013-A-14-00019 pripažinimas.
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. 11(11.1)-(A-14VAP241494-15-21)-BSV-1220 panaikinamas.
Biocidiniai produktai, kurių ženklinime nurodytas biocidinių produktų autorizacijos liudijimas Nr. 11(11.1)-(A-
14VAP241494-15-21)-BSV-1220, gali būti tiekiami rinkai ir naudojami iki 2017 m. liepos 31.
Vilniaus departamento
Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjas,
laikinai vykdantis departamento direktoriaus funkcijas
Raimondas Vaidginas A.V.
Liudijimą gavau
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Peržiūrėti dokumentų istoriją