Degesch-Strip

Å alis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
21-12-2020

Veiklioji medžiaga:

Magnio fosfidas, išskiriantis fosfiną

Prieinama:

Detia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, D-69514 Laudenbach, Vokietija

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Magnesium phosphide, releasing releasing phosphine

Sudėtis:

Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 12057-74-8, EB Nr.: 235-023-7, Veikliosios medžiagos pavadinimas: Magnio fosfidas, išskiriantis fosfiną, Koncentracija: 61% , Veiklioji

Recepto tipas:

Profesionalai

Gydymo sritis:

Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

Produkto santrauka:

Tik profesionaliesiems vartotojams, specialiai apmokytiems atlikti fumigaciją fosfinu. Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti. Platintojai ir vartotojai privalo gaut Leidimą įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą.

Autorizacija statusas:

Negalioja

Leidimo data:

2014-10-15

Prekės savybės

                
VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (11.1)-(A-18PAP881428-14-240)-BSV-12436
IÅ¡duotas 2014 m. spalio 15 d., galioja iki 2022 m. sausio 31 d.
Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Detia Degesch GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, D-69514 Laudenbach, Vokietija.
Biocidinio produkto tipas
18 produktų tipas. Insekticidas.
Biocidinio produkto pavadinimas
Degesch-Strip.
Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Detia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, D-69514 Laudenbach, Vokietija.
Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Magnio fosfidas, išskiriantis fosfiną, CAS Nr. 12057-74-8, EB Nr. 235-023-7.
Specialiosios autorizacijos sąlygos
Tik
profesionaliesiems
vartotojams,
specialiai
apmokytiems
atlikti
fumigaciją
fosfinu
.
Negali
būti
naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams
ir augaliniams produktams apsaugoti. Platintojai ir vartotojai privalo gauti Leidimą įsigyti, parduoti ar
kitaip perleisti nuodingąją medžiagą.
Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos produkto charakteristikų santraukoje šio liudijimo
priede.
Biocidinio produkto ženklinimas
Privaloma biocidinio produkto ženklinimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
A18PAP881428.
Biocidinio produkto autorizacija, taikant lygiagretaus abipusio pripažinimo procedūrą.
Šio liudijimo galiojimas gali būti panaikintas nepasibaigus galiojimo terminui, atsižvelgiant į veikliųjų
medžiagų sąrašo nuostatas.
Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petraitis
A.V.
Liudijimą gavau
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (11.1)-(A-18PAP881428-14-240)-BSV-12436
Priedas
Aktuali redakcija nuo 2019 m. rugsėjo 23 d.
5.1*
Produkto charakteristikų santrauka
5.1.1
Produkto komercinis pavadinimas
Produkto prekiniai pavadinimai
Å alis (jei taikoma)
DEGESH-PLATE
Lietuva
DEGESH-STRIP
Lietuva
5.1.2
Autorizacijos 
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Peržiūrėti dokumentų istoriją