Cinnarizin Sopharma

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
26-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Cinarizinas

Prieinama:

Alvogen Baltics, UAB

ATC kodas:

N07CA02

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Cinarizinas

Dozė:

25 mg

Vaisto forma:

tabletės

Vartojimo būdas:

vartoti per burną

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Cinnarizine

Autorizacija statusas:

Išregistruotas

Leidimo data:

2013-03-26

Prekės savybės

                
A. ŽENKLINIMAS
1
INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS
KARTONO DĖŽUTĖ
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Cinnarizin Sopharma 25 mg tabletės
Cinarizinas
2.
VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS
Kiekvienoje tabletėje yra 25 mg cinarizino.
3.
PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS
Sudėtyje yra kviečių krakmolo ir laktozės monohidrato.
4.
FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE
50 tablečių
5.
VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)
Vartoti per burną.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
6.
SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI
VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
7.
KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)
8.
TINKAMUMO LAIKAS
Tinka iki mm/MMMM
9.
SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.
2
10.
SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO
PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)
11.
LYGIAGRETUS IMPORTUOTOJAS
UAB Alvogen Baltics, Užupio g. 30-305, LT-01203 Vilnius, Lietuva
12.
LYGIAGRETAUS IMPORTO LEIDIMO NUMERIS
Lygiagretaus importo leidimo numeris LT/L/13/0155/001
13.
SERIJOS NUMERIS
Serija
14.
PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA
Receptinis vaistinis preparatas.
15.
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
16.
INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU
cinnarizin sopharma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gamintojas: Sopharma PLC, 16 Iliensko chosse street, 1220 Sofia, Bulgarija
Perpakavo: Sopharma PLC, 16 Iliensko chosse street, 1220 Sofia, Bulgarija
Perpakavimo serija:
3

                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją