CHLORILONG® 200

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
21-12-2020

Veiklioji medžiaga:

Trichlorizocianuro rūgštis, simklozenas

Prieinama:

Bayrol Detschland GmbH Robert-Koch-Str. 4, DE-82152 Planegg (Vokietija)

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Trichlorizocianuro acid, simklozenas

Sudėtis:

Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 87-90-1, EB Nr.: 201-782-8, Veikliosios medžiagos pavadinimas: Trichlorizocianuro rūgštis, simklozenas, Koncentracija: 92% , Veiklioji

Recepto tipas:

Profesionalai + Neprofesionalai

Gydymo sritis:

Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

Produkto santrauka:

Plaukimo baseinų vandeniui dezinfekuoti ir apsaugoti nuo dumblių augimo

Autorizacija statusas:

Negalioja

Leidimo data:

2014-09-15

Prekės savybės

                
VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS Nr. (11.1)-(A-02VNO601412-14-223)-BSV-10980
Išduotas 2014 m. rugsėjo 15 d., galioja iki 2019 m. rugsėjo 14 d.
Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Bayrol Detschland GmbH, Robert-Koch-Str. 4, DE-82152 Planegg (Vokietija).
Biocidinio produkto tipas
2 produktų tipas. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui.
Biocidinio produkto pavadinimas
Chlorilong
® 200.
Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Bayrol Detschland GmbH, Robert-Koch-Str. 4, DE-82152 Planegg (Vokietija).
Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Simklozenas, CAS Nr. 87-90-1, EB Nr. 201-782-8.
Specialiosios autorizacijos sąlygos
Plaukimo baseinų vandeniui dezinfekuoti ir apsaugoti nuo dumblių augimo.
Biocidinio produkto veikliosios medžiagos gamintojas nurodytas šio liudijimo 1 priede.
Biocidinio produkto ženklinimas
Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;
biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.
Biocidinių produktų autorizacijos
liudijimo paieškos nuoroda
A02VNO601412.
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. A-0202VNO60714-09-168 panaikinamas.
Direktoriaus pavaduotojas Robertas Petraitis A.V.
Liudijimą gavau
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. (11.1)-(A-02VNO601412-14-223)-BSV-10980
2 priedas
ETIKETĖ
CHLORILONG
® 200
Tabletės.
Veiklioji medžiaga simklozenas, CAS Nr. 87-90-1, EB Nr. 201-782-8, 92,0 %.
Sudėtyje yra boro rūgšties, CAS Nr. 10043-35-3, EB Nr. 233-139-2, 4,9 %, natrio sulfato, CAS Nr.
7757-82-6, EB Nr. 231-820-9.
Kenksminga
Aplinkai pavojinga
Reaguodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas
Kenksminga prarijus
Dirgina akis ir kvėpavimo takus
Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius
vandens ekosistemų pakitimus
Saugoti nuo vaikų
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją
Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vanden
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Peržiūrėti dokumentų istoriją