Carvedigamma

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
26-06-2018
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
24-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Karvedilolis

Prieinama:

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

ATC kodas:

C07AG02

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Karvedilolis

Dozė:

12,5 mg; 6,25 mg; 25 mg

Vaisto forma:

plėvele dengtos tabletės

Vartojimo būdas:

vartoti per burną

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Carvedilol

Autorizacija statusas:

Išregistruotas

Leidimo data:

2005-05-16

Pakuotės lapelis

                
Carvedigamma
Carvedigamma
Carvedigamma
Carvedigamma
1
Lorenz CommuniCation
. tel. 07 11 / 6 40 43 76
. Fax 07 11 / 6 40 43 77
. info@lorenz-com.de
. www.lorenz-com.de
Kunde:
WörWag	Pharma	gmbh	&	Co.	Kg
Produkt:
Cervedigamma	25	mg
30 Tabletten
Land:
Litauen - EAN-Umstellung
Format:
64	x	23	x	80	mm	-	Artesan
Farben:
■ schwarz
■	hKS	13	rot	(=	Pantone	485)
■ hKS	43	blau	(=	Pantone	286)
■ Pantone	122
Stand:
06.02.2012	/	01.03.2012
carvedi-
gamma
#be mg
VNr. 02-0212-00
501716
LT
4
030674
006905
carvedi-
gamma
#be mg
PC 3843
3843
3843
3843
3843
FB_Carvedigamma_25mg_30er_LT_20120301.indd 1
01.03.12 10:51

                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Carvedigamma 6,25 mg plėvele dengtos tabletės
Carvedigamma 12,5 mg plėvele dengtos tabletės
Carvedigamma 25 mg plėvele dengtos tabletės
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Vienoje tabletėje yra 6,25 mg, 12,5 mg arba 25 mg karvedilolio.
Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: laktozė.
Carvedigamma 6,25 mg plėvele dengtos tabletės: vienoje tabletėje yra 23,8 mg laktozės.
Carvedigamma 12,5 mg plėvele dengtos tabletės: vienoje tabletėje yra 47,5 mg laktozės.
Carvedigamma 25 mg plėvele dengtos tabletės: vienoje tabletėje yra 95 mg laktozės.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Plėvele dengta tabletė.
6,25 mg plėvele dengtos tabletės yra baltos, ovalios, viena jų pusė lygi, kitoje yra užrašas „6.25“.
12,5 mg plėvele dengtos tabletės yra baltos, ovalios, abiejose jų pusėse yra vagelė, vienoje pusėje

užrašas „12.5“. Tabletę galima padalyti į lygias dozes.
25 mg plėvele dengtos tabletės yra baltos, ovalios, abiejose jų pusėse yra vagelė, vienoje pusėje
 užrašas
„25“. Tabletę galima padalyti į lygias dozes.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos

Pirminė arterinė hipertenzija.

Stabilioji krūtinės angina.

Papildomas stabilaus, vidutinio sunkumo arba sunkaus širdies nepakankamumo gydymas.
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
Pirminė arterinė hipertenzija
Pirminę hipertenziją galima gydyti vien karvediloliu arba jo deriniu su kitais antihipertenziniais
preparatais, ypač tiazidiniais diuretikais. Paros dozę patariama gerti iš karto. Rekomenduojama didžiausia
vienkartinė dozė yra 25 mg, didžiausia paros - 50 mg.
Suaugusiems pacientams
Rekomenduojama pradinė paros dozė yra 12,5 mg. Ji geriama kartą per parą pirmas dvi gydymo paras. Po to
gydoma 25 mg paros doze. Jei reikia, dozę kas 2 savaitės arba rečiau galima palaipsniui dar didinti.
Senyviems pacientams
2
Pirminei arterinei h
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją