Cardiket retard

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
23-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
23-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Izosorbido dinitratas

Prieinama:

Merus Labs Luxco II S.à.r.l.

ATC kodas:

C01DA08

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Isosorbide dinitrate

Dozė:

40 mg; 20 mg

Vaisto forma:

pailginto atpalaidavimo tabletės

Vartojimo būdas:

vartoti per burną

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Isosorbide dinitrate

Autorizacija statusas:

Perregistruotas

Leidimo data:

1997-04-09

Pakuotės lapelis

                
Pakuotės lapelis: informacija pacientui
Cardiket retard 20 mg pailginto atpalaidavimo tabletės
Cardiket retard 40 mg pailginto atpalaidavimo tabletės
izosorbido dinitratas
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
-
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems
pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į
gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Cardiket retard ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Cardiket retard
3.
Kaip vartoti Cardiket retard
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Cardiket retard
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Cardiket retard ir kam jis vartojamas
-
Cardiket retard sudėtyje yra izosorbido dinitrato ir jis priklauso vaistų, vadinamų organiniais
nitratais, grupei. Kaip ir kiti nitratai, jis yra vartojamas kraujagyslėms praplėsti, dėl to ten, kur
reikalinga, gali pagerėti kraujo tėkmė.
Cardiket retard skirtas vartoti tik suaugusiesiems.
2.
Kas žinotina prieš vartojant Cardiket retard
Cardiket retard vartoti negalima:
-
jeigu yra alergija izosorbido dinitratui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos
išvardytos 6 skyriuje);
-
jei yra ūminis kraujotakos nepakankamumas (šokas, kardiogeninis šokas, kraujotakos
kolapsas);
-
jei sergate hipertrofine obstrukcine kardiomiopatija (širdies raumens liga, dėl kurios
susiaurėja vidinės širdies ertmės);
-
jei sergate konstrikciniu perikarditu (siaurinamuoju širdiplėvės, apsauginio sluoksnio aplink
širdį, uždegimu);
-
jei yra širdies tamponada (širdies sustojimas, kuris įvyksta, kai į širdiplėvės ertmę išsiliejęs
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Cardiket retard 20 mg pailginto atpalaidavimo tabletės
Cardiket retard 40 mg pailginto atpalaidavimo tabletės
2
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Kiekvienoje Cardiket retard 20 mg pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 20 mg izosorbido dinitrato.
Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: kiekvienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra
157,95 mg laktozės monohidrato.
Kiekvienoje Cardiket retard 40 mg pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 40 mg izosorbido dinitrato.
Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: keikvienoje pailginto atpalaidavimo taabletėje yra
162,70 mg laktozės monohidrato.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Pailginto atpalaidavimo tabletė.
Cardiket retard 20 mg pailginto atpalaidavimo tabletė yra balta, plokščia su briauna ir vagele,
viršutinėje pusėje įspaustas užrašas „IR 20“, o apatinėje pusėje - užrašas „SCHWARZ PHARMA“.
Cardiket retard 40 mg pailginto atpalaidavimo tabletė yra balta, plokščia su briauna ir vagele,
viršutinėje pusėje įspaustas užrašas „IR 40“, o apatinėje pusėje - užrašas „SCHWARZ PHARMA“.
Vagelė nėra skirta tabletei perlaužti.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Ilgalaikis krūtinės anginos gydymas ir jos priepuolių profilaktika.
4.1
Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
Cardiket retard 20 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Rekomenduojama 2 kartus per parą gerti po 1 tabletę. Ją reikia nuryti nesukramtytą,
užsigeriant pakankamu kiekiu skysčio. Antrą dozę reikia gerti praėjus 6 – 8 valandoms po
pirmosios.

Pacientams, kuriems yra didesnis nitratų poreikis, dozė gali būti didinama iki 1 tabletės 3
kartus per parą, tačiau 24 valandų laikotarpiu būtina užtikrinti 12 valandų pertrauką, kai
vaistinio preparato nevartojama.
Cardiket retard 40 mg pailginto atpalaidavimo tabletės

Rekomenduojama kartą per parą gerti po 1 tabletę. Ją reikia n
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją