Calgonit Sterizid Forte 15

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
21-12-2020

Veiklioji medžiaga:

Peracto rūgštis, peroksiacto rūgštis

Prieinama:

Calvatis GmbH, Dr.-Albert-Reimann-Str. 16 a, DE-68526 Ladenburg (Vokietija).

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Peracetic acid, peracetic acid

Sudėtis:

Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 79-21-0, EB Nr.: 201-186-8, Veikliosios medžiagos pavadinimas: Peracto rūgštis, peroksiacto rūgštis, Koncentracija: 15% , Veiklioji

Recepto tipas:

Profesionalai

Gydymo sritis:

Maisto ir pašarų sritis

Produkto santrauka:

Tik profesionaliesiems vartotojams. Paviršiams, įrenginiams, talpykloms, vamzdynams, transportavimo, laikymo ir naudojimo įrangai dezinfekuoti maisto pramonės įmonėse; butelių plovimo įrenginiams skirtam vandeniu dezinfekuoti; pašarų ruošimo ir naudojimo įrangai dezinfekuoti. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Autorizacija statusas:

Negalioja

Leidimo data:

2015-11-23

Prekės savybės

                
VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS Nr. 11(11.1)-( A-04PNO601616-15-185)-BSV-14162
Išduotas 2015 m. lapkričio 23 d., galioja iki 2020 m. lapkričio 22 d.
Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Calvatis GmbH, Dr.-Albert-Reimann-Str. 16 a, DE-68526 Ladenburg (Vokietija).
Biocidinio produkto tipas
4 produktų tipas. Maisto ir pašarų srities dezinfekantas.
Biocidinio produkto pavadinimas
Calgonit Sterizid Forte 15.
Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Calvatis GmbH, Dr.-Albert-Reimann-Str. 16 a, DE-68526 Ladenburg (Vokietija).
Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Peroksiacto rūgštis, CAS Nr. 79-21-0, EB Nr. 201-186-8.
Specialiosios autorizacijos sąlygos
Tik profesionaliesiems vartotojams. Paviršiams, įrenginiams, talpykloms, vamzdynams, transportavimo,
laikymo ir naudojimo įrangai dezinfekuoti maisto pramonės įmonėse; butelių plovimo įrenginiams skirtam
vandeniu dezinfekuoti; pašarų ruošimo ir naudojimo įrangai dezinfekuoti. Negali tiesiogiai liestis su maistu.
Biocidinio produkto veikliosios medžiagos gamintojas nurodytas šio liudijimo 1 priede.
Biocidinio produkto ženklinimas
Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;
biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.
Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
A04PNO601616.
Šio
autorizacijos
liudijimo
galiojimas
gali
būti
panaikintas
anksčiau,
negu
nurodyta
galiojimo
data,
nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo
(OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.
Direktoriaus pavaduotojas
Robertas Petraitis A.V.
Liudijimą gavau
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. 11(11.1)-(A-04PNO601616-15-185)-BSV-14162
2 priedas
ETIKETĖ
CALGONIT STERIZID FORTE 15
Skystis
Veiklioji medžiaga peroksiacto 
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Peržiūrėti dokumentų istoriją