Briliantinis žaliasis Valentis

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
26-06-2018
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
23-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Briliantinis žaliasis

Prieinama:

Valentis, UAB

ATC kodas:

D08AX

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Brilliant green

Dozė:

10 mg/ml

Vaisto forma:

odos tirpalas

Vartojimo būdas:

vartoti ant odos

Recepto tipas:

Nereceptinis

Gydymo sritis:

Other antiseptics and disinfectants

Autorizacija statusas:

Perregistruotas

Leidimo data:

1995-04-05

Prekės savybės

                I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Briliantinis žaliasis Valentis 1 % odos tirpalas
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
1 ml odos tirpalo yra 10 mg briliantinio žaliojo.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Odos tirpalas.
Skaidrus, intensyviai žalios spalvos, etanolio kvapo skystis.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Infekcijos profilaktika po odos nubrozdinimų ar įdrėskimų.
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
Nubrozdinimai, įdrėskimai ir aplink juos esanti nepažeista oda tepama susižeidus, o vėliau, jei reikia,
vieną ar kelis kartus per parą tol, kol užgyja.
Dozavimas ypatingoms pacientų populiacijoms
Duomenų apie tai, kad brilijantinis žaliasis, vartojamas iš išorės, patenka į kraują ir sukelia sisteminį
poveikį, nėra. Specialios dozavimo rekomendacijos ypatingoms pacientų popoliacijoms, įskaitant
vaikus ir ligonius, sergančius inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimu, nereikalingos.
Vaikų populiacija
Specialios dozavimo rekomendacijos vaikams nereikalingos.
Vartojimo metodas
Vartoti ant odos.
4.3
Kontraindikacijos
Padidėjęs jautrumas veikliajai arba pagalbinei medžiagai.
4.4
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės
Vaistiniu preparatu negalima tepti kirstinių, pjautinių, šautinių ir kitokių žaizdų, susijusių su odos
vientisumo pažeidimu.
Saugotis, kad vaistinio preparato nepatektų į akis ir/ar ant gleivinės. Jei taip atsitiko, reikia gerai
nuplauti vandeniu.
Vaistinis preparatas gali sutepti drabužius.
4.5
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
Sąveikos tyrimų neatlikta.
2
4.6
Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis
Nėra duomenų, kad vartojamas laikantis nurodymų, briliantinis žaliasis nėščioms moterims ir
žindyvėms būtų pavojingas.
4.7
Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus
Vaistinis preparatas gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.
4.8
Nepageidaujamas poveikis
Vaistinis preparat
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu