BOMBEX® FARUMY®

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
21-12-2020

Veiklioji medžiaga:

Cifenotrinas; ?-ciano-3-fenoksibenzil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilatas; Cifenotrinas; ?-ciano-3-fenoksibenzil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilatas

Prieinama:

GAT Microencapsulation GmbH, Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth (Austrija).

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Cifenotrinas; ?-cyano-3-fenoksibenzil-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)ciklopropankarboksilatas; Cifenotrinas; ?-cyano-3-fenoksibenzil-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)ciklopropankarboksilatas

Sudėtis:

Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 39515-40-7, EB Nr.: 254-484-5, Veikliosios medžiagos pavadinimas: Cifenotrinas; ?-ciano-3-fenoksibenzil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilatas, Koncentracija: 10.7% , Veiklioji; Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 39515-40-7, EB Nr.: 254-484-5, Veikliosios medžiagos pavadinimas: Cifenotrinas; ?-ciano-3-fenoksibenzil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilatas, Koncentracija: 10.7% , Veiklioji

Recepto tipas:

Profesionalai

Gydymo sritis:

Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

Produkto santrauka:

Tik profesionaliesiems vartotojams. Skraidantiesiems ir ropojantiesiems vabzdžiams naikinti tuščiose visuomeninės paskirties, gyvenamosiose ir ūkinės paskirties patalpose, atliekų tvarkymo, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse, kareivinėse, gyvulininkystės ir paukštininkystės paskirties patalpose. Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Autorizacija statusas:

Negalioja

Leidimo data:

2016-11-09

Prekės savybės

                NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. BSV.10-8302(16.6.1. 10.14)-(A-18PNO601789-16-155)
Išduotas 2016 m. lapkričio 9 d., galioja iki 2021 m. lapkričio 8 d.
Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
GAT Microencapsulation GmbH, Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth (Austrija).
Biocidinio produkto tipas
18 produktų tipas. Insekticidas.
Biocidinio produkto pavadinimas
BOMBEX
® FARUMY
®
.
Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
GAT Microencapsulation GmbH, Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth (Austrija).
Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Cifenotrinas, CAS Nr. 39515-40-7, EB Nr. 254-484-5;
praletrinas, CAS Nr. 23031-36-9, EB Nr. 245-387-9.
Specialiosios autorizacijos sąlygos
Tik
profesionaliesiems
vartotojams.
Skraidantiesiems
ir
ropojantiesiems
vabzdžiams
naikinti
tuščiose visuomeninės paskirties, gyvenamosiose ir ūkinės paskirties patalpose, atliekų tvarkymo,
maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse, kareivinėse,
gyvulininkystės ir paukštininkystės
paskirties patalpose. Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties
laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.
Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojas nurodytas šio liudijimo 1 priede.
Biocidinio produkto ženklinimas
Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;
biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.
Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
A18PNO601789.
Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data,
nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.
Vilniaus departamento direktorė
Rolanda 
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Peržiūrėti dokumentų istoriją