Bisoprolol "Krka" 5 mg filmovertrukne tabletter

Danija - danų - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Nusipirk tai dabar

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)

16-07-2020

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)

12-12-2016

Veiklioji medžiaga:
BISOPROLOLFUMARAT
Prieinama:
Krka Sverige AB
ATC kodas:
C07AB07
INN (Tarptautinis Pavadinimas):
bisoprolol fumarate
Dozė:
5 mg
Vaisto forma:
filmovertrukne tabletter
Autorizacija statusas:
Markedsført
Registracijos numeris:
51797
Leidimo data:
2013-12-06

Perskaitykite visą dokumentą

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bisoprolol Krka 2,5 mg filmovertrukne tabletter

Bisoprolol Krka 5 mg filmovertrukne tabletter

Bisoprolol Krka 10 mg filmovertrukne tabletter

bisoprololfumarat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Bisoprolol Krka

Sådan skal du tage Bisoprolol Krka

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Bisoprolol Krka er bisoprolol. Bisoprolol tilhører en gruppe medicin, som kaldes

betablokkere. Denne medicin virker ved at påvirke kroppens reaktion på nogle nerveimpulser, især i

hjertet. Derved sænker bisoprolol pulsen og bedrer hjertets evne til at pumpe blod rundt i kroppen.

Samtidig mindsker bisoprolol behovet for ilt og blodforsyning til hjertet. Hjertesvigt forekommer, når

hjertemusklen er svækket og ikke er i stand til at pumpe blod nok rundt til at dække kroppens behov.

Bisoprolol Krka bruges

til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension).

til behandling af angina pectoris (smerter i brystet på grund af iltmangel i hjertemusklen)

til behandling af stabilt kronisk hjertesvigt. Det bruges i kombination med anden medicin til

denne tilstand (såsom ACE-hæmmere, vanddrivende medicin og hjerteglykosider).

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Bisoprolol Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Bisoprolol Krka

Hvis en af de følgende lidelser gælder for dig, må du ikke tage Bisoprolol Krka:

hvis du er allergisk over for bisoprolol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Bisoprolol Krka

(angivet i punkt 6).

alvorlig astma

alvorlige kredsløbsproblemer i dine arme og ben (såsom Raynauds syndrom), som kan medføre

prikken og stikken i fingre og tæer, eller at de bliver blege eller blå.

ubehandlet fæokromocytom, som er en sjælden svulst i binyren.

metabolisk acidose, som er en tilstand med for meget syre i blodet.

Tag ikke Bisoprolol Krka, hvis du har et af de følgende hjerteproblemer:

akut hjertesvigt

forværring af hjertesvigt, der kræver indsprøjtning af medicin i en blodåre, som øger hjertets

evne til at trække sig sammen

lavt blodtryk

visse lidelser i hjertet, der medfører en meget langsom puls eller uregelmæssige hjerteslag

kardiogent shock, som er en alvorlig hjertelidelse, der medfører lavt blodtryk og kredsløbssvigt.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt læge eller apotekspersonalet, før du tager Bisoprolol Krka. Hvis du har en af følgende

lidelser, skal du fortælle det til lægen, før du tager Bisoprolol Krka -tabletter. Det kan være nødvendigt

for lægen at være ekstra forsigtig (for eksempel give yderligere behandling eller foretage hyppigere

kontroller):

sukkersyge

streng faste

visse hjertesygdomme såsom forstyrrelser i hjerterytmen eller alvorlig brystsmerte i hvile

(Prinzmetals angina)

nyre- eller leverproblemer

mindre alvorlige kredsløbsproblemer i arme og ben

mindre alvorlig astma eller kronisk lungesygdom

har eller har haft skællende hududslæt (psoriasis)

svulst i binyren (fæokromocytom)

forstyrrelser i skjoldbruskkirtlen

hjerteblok af første grad (en tilstand hvor nervesignalerne til hjertet forstyrres, hvilket af og til

kan få det til at springe et slag over eller slå uregelmæssigt).

Fortæl det ligeledes til lægen, hvis du skal have:

desensibiliseringsbehandling (for eksempel til forebyggelse af høfeber). Bisoprolol Krka kan

gøre det mere sandsynligt, at du får en allergisk reaktion eller kan medføre, at en sådan reaktion

bliver mere alvorlig.

bedøvelse (f.eks. ved operation), da Bisoprolol Krka -tabletter kan påvirke kroppens reaktion på

en sådan situation.

Brug af anden medicin sammen med Bisoprolol Krka

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tag ikke følgende medicin sammen med Bisoprolol Krka, medmindre din læge specielt har rådet dig

til det:

visse typer medicin til behandling af unormale hjerteslag (klasse-I-antiarytmika såsom kinidin,

disopyramid, lidocain, phenytoin, flecainid, propafenon).

visse typer medicin til behandling af forhøjet blodtryk, hjertekramper eller uregelmæssige

hjerteslag (calciumantagonister såsom verapamil og diltiazem).

visse typer medicin til behandling af forhøjet blodtryk såsom clonidin, methyldopa, moxonodin

og rilmenidin.

Du må dog ikke holde op med at tage denne medicin

uden først at tale med din

læge.

Du skal tale med lægen, inden du tager følgende typer medicin sammen med Bisoprolol Krka. Det kan

være nødvendigt for lægen at kontrollere din tilstand hyppigere:

visse typer medicin til behandling af forhøjet blodtryk eller hjertekramper eller unormale

hjerteslag (calciumantagonister af dihydropyridin-typen såsom nifedipin, felodipin og

amlodipin).

visse typer medicin til behandling af uregelmæssige eller unormale hjerteslag (klasse-III-

antiarytmika såsom amiodaron).

betablokkere til lokal anvendelse (såsom timololøjendråber til behandling af grøn stær).

visse typer medicin til behandling af for eksempel Alzheimers sygdom eller grøn stær

(parasympatomimetika såsom tacrin eller carbachol) eller medicin, der anvendes til behandling

af akutte hjerteproblemer (sympatomimetika såsom isoprenalin og dobutamin).

medicin mod sukkersyge, herunder insulin.

bedøvende medicin (f.eks. under operation).

digitalis, til behandling af hjertesvigt.

ikke-steroide betændelseshæmmende medicin (NSAID’er) til behandling af leddegigt, smerter

eller betændelse (for eksempel ibuprofen eller diclofenac).

al medicin, der som formål eller som bivirkning kan sænke blodtrykket, såsom

blodtrykssænkende medicin, visse typer medicin mod depression (tricykliske antidepressiva

såsom imipramin eller amitriptylin), visse typer medicin mod epilepsi eller til bedøvelse

(barbiturater såsom phenobarbital) eller visse typer medicin til behandling af psykiske

sygdomme, der er karakteriseret ved manglende kontakt til virkeligheden (phenothiaziner

såsomlevomepromazin).

mefloquin, anvendes til forebyggelse eller behandling af malaria.

medicin til behandling af depression, der kaldes monoaminoxidasehæmmere (undtagen MAO-

B-hæmmere), såsom moclobemid.

moxisylat, der anvendes til behandling af Raynauds syndrom.

Graviditet og amning

Der er risiko for, at anvendelse af Bisoprolol Krka under graviditet kan skade barnet. Hvis du er gravid

eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge

eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Lægen vil beslutte om du må tage

Bisoprolol Krka under graviditeten.

Det vides ikke, om bisoprolol udskilles i modermælk. Det frarådes derfor at amme under behandling

med Bisoprolol Krka.

Børn og unge

Bisoprolol Krka anbefales ikke til børn og unge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner kan påvirkes, afhængigt af hvor godt du tåler

medicinen. Du skal især være forsigtig ved behandlingsstart, når dosis øges, eller din medicin ændres,

og i kombination med alkohol.

Bisoprolol Krka indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

3.

Sådan skal du tage Bisoprolol Krka

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tag tabletten med vand om morgen, med eller uden mad.

Tabletterne må ikke tygges eller knuses.

Behandling med Bisoprolol Krka kræver regelmæssig kontrol hos lægen. Det er især nødvendigt ved

starten af behandlingen, når dosis øges, og når du stopper med behandlingen.

Behandling med Bisoprolol Krka er normalt en langtidsbehandling.

Forhøjet blodtryk og hjertekramper

Voksne, herunder ældre

Dosis skal reguleres individuelt. Den sædvanlige dosis er 10 mg bisoprolol.

Alt efter hvor godt du reagerer på medicinen, kan din læge beslutte at sætte dosis ned til 5 mg eller øge

den til 20 mg. Dosis må ikke overstige 20 mg dagligt.

Stabilt kronisk hjertesvigt

Voksne, herunder ældre

Behandling med bisoprolol skal påbegyndes med en lav dosis og gradvist øges.

Din læge vil tage stilling til, hvordan dosis skal øges, og det vil normalt blive gjort på følgende måde:

1,25 mg bisoprolol én gang dagligt i en uge

2,5 mg bisoprolol én gang dagligt i en uge

3,75 mg bisoprolol én gang dagligt i en uge

5 mg bisoprolol én gang dagligt i fire uger

7,5 mg bisoprolol én gang dagligt i fire uger

10 mg én gang dagligt som vedligeholdelsesdosis (fortsat behandling).

Den højeste anbefalede daglige dosis er 10 mg bisoprolol.

Afhængigt af hvor godt du tåler medicinen, kan din læge beslutte at forlænge tiden mellem

dosisøgningerne. Hvis din tilstand forværres, eller du ikke længere tåler medicinen, kan det være

nødvendigt at nedsætte dosis igen eller at afbryde behandlingen. Hos nogle patienter kan en

vedligeholdelsesdosis under 10 mg bisoprolol være tilstrækkelig. Din læge vil fortælle dig, hvad du

skal gøre. Hvis du helt skal ophøre med behandlingen, vil din læge normalt råde dig til gradvist at

nedsætte dosis, da din tilstand ellers kan forværres.

Brug til patienter med nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Hos patienter med let til moderat nedsat lever- eller nyrefunktion er det normalt ikke nødvendigt at

justere dosis.

Til patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 20 ml/min.) og patienter med svært

nedsat leverfunktion anbefales det ikke at overskride en daglig dosis på 10 mg bisoprolol.

Brug til børn og unge

Bisoprolol Krka anbefales ikke til børn og unge.

Hvis du har taget for meget Bisoprolol Krka

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Bisoprolol Krka end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Lægen vil tage stilling til, hvilke forholdsregler der er nødvendige.

Symptomer på overdosis kan være langsommere puls, alvorligt vejrtrækningsbesvær, svimmelhed

eller rysten (på grund af lavt blodsukker).

Hvis du har glemt at tage Bisoprolol Krka

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Tag din sædvanlige dosis næste

morgen.

Hvis du holder op med at tage Bisoprolol Krka

Du må aldrig holde op med at tage Bisoprolol Krka uden først at tale med lægen. Din tilstand kan

blive meget værre. Det er især vigtigt, at behandlingen ikke stopper pludseligt hos patienter med

iskæmisk hjertesygdom. Hvis du overvejer at stoppe med behandlingen, vil din læge normalt anbefale,

at du reducerer dosis gradvist.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

For at forebygge alvorlige reaktioner skal du straks tale med lægen, hvis en bivirkning er alvorlig,

opstår pludseligt eller hurtigt forværres. De alvorligste bivirkninger kan henføres til hjertefunktionen:

langsommere puls (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

forværring af hjertesvigt (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

langsomme eller uregelmæssige hjerteslag (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

Hvis du føler dig svimmel eller svag eller har vejrtrækningsproblemer, skal du så hurtigt som muligt

kontakte din læge.

Yderligere bivirkninger er opført nedenfor, efter hvor hyppigt de kan forekomme:

Almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

træthed, svaghedsfølelse, svimmelhed, hovedpine

kuldefornemmelse eller følelsesløshed i hænder eller fødder

lavt blodtryk

mave- eller tarmproblemer såsom kvalme, opkastning, diarré eller forstoppelse.

Ikke almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

søvnforstyrrelser

depression

svimmelhed, når du rejser dig

vejrtrækningsproblemer hos patienter med astma eller kronisk lungesygdom

muskelsvaghed, muskelkramper.

Sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

høreproblemer

allergisk snue

nedsat produktion af tårevæske (tørre øjne)

leverbetændelse, som kan medføre gulfarvning af huden og det hvide i øjnene

visse blodprøveresultater for leverfunktion og fedtindhold afviger fra det normale

allergilignende reaktioner såsom kløe, rødme, udslæt

svækket rejsning

mareridt, hallucinationer

besvimelse.

Meget sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

irriterede og røde øjne (konjunktivitis)

hårtab

forværring af skællende hududslæt (psoriasis), psoriasislignende udslæt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys og fugt.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bisoprolol Krka indeholder:

Aktivt stof: bisoprololfumarat.

Hver filmovertrukken tablet indeholder 2,5 mg bisoprololfumarat.

Hver filmovertrukken tablet indeholder 5 mg bisoprololfumarat.

Hver filmovertrukken tablet indeholder 10 mg bisoprololfumarat.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, carboxymethilstivelsesnatrium (type A),

povidon K30, kolloid vandfri silica og magnesiumstearat (E470b) i tabletkernen og

hypromellose 2910, macrogol 400, titandioxid (E 171), talcum, gul jernoxid, (E172)

– kun til 5

mg og 10 mg filmovertrukne tabletter

og rød jernoxid, (E172)

– kun til 5 mg og 10 mg

filmovertrukne tabletter

i filmovertrækket.

Se punkt 2 ”Bisoprolol Krka indeholder natrium”.

Udseende og pakningsstørrelser

2,5 mg: hvide til næsten hvide, ovale, let hvælvede filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene

side (længde: 8,3-8,7 mm, bredde: 5,5 mm, tykkelse: 3,2-3,7 mm). Tabletten kan deles i lige store

doser.

5 mg: lys brunligt gule, ovale, let hvælvede filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side

(længde: 8,3-8,7 mm, bredde: 5,5 mm, tykkelse: 3,2-3,7 mm). Tabletten kan deles i lige store doser.

10 mg: lyse brunligt gule, runde, let hvælvede filmovertrukne tabletter med skrå kanter og med

delekærv på den ene side (længde: 10,0-10,3 mm, bredde: 3,1-3,5 mm). Tabletten kan deles i lige store

doser.

Blister (Alu/Alu-folie): 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90 og 100 tabletter i en æske.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 12/2018

Perskaitykite visą dokumentą

8. december 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Bisoprolol ”Krka”, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

28624

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Bisoprolol ”Krka”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 2,5 mg bisoprololfumarat.

Hver filmovertrukken tablet indeholder 5 mg bisoprololfumarat.

Hver filmovertrukken tablet indeholder 10 mg bisoprololfumarat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

2,5 mg: hvide til næsten hvide, ovale, let bikonvekse filmovertrukne tabletter med

delekærv på den ene side (længde: 8,3-8,7 mm, bredde: 5,5 mm, tykkelse: 3,2-3,7 mm).

Tabletten kan deles i lige store doser.

5 mg: lyse brunligt gule, oval, let bikonvekse filmovertrukne tabletter med delekærv på

den ene side (længde: 8,3-8,7 mm, bredde: 5,5 mm, tykkelse: 3,2-3,7 mm). Tabletten kan

deles i lige store doser.

10 mg: lyse brunligt gule, runde, let bikonvekse filmovertrukne tabletter med skrå kanter

og med delekærv på den ene side (længde: 10,0-10,3 mm, bredde: 3,1-3,5 mm). Tabletten

kan deles i lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af hypertension.

Behandling af iskæmisk hjertesygdom (angina pectoris).

Behandling af stabil kronisk hjerteinsufficiens med nedsat systolisk funktion af venstre

ventrikel som supplement til ACE-hæmmere, diuretika og eventuelt hjerteglykosider

(yderligere oplysninger kan findes under pkt. 5.1).

51797_spc.docx

Side 1 af 12

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Hypertension og angina pectoris

Voksne

Dosis bør justeres individuelt. Den normale dosis er 10 mg én gang dagligt, og den

anbefalede maksimaldosis er 20 mg én gang dagligt. Hos nogle patienter kan 5 mg dagligt

være tilstrækkeligt.

Nedsat lever- eller nyrefunktion

Hos patienter med let til moderat nedsat lever- eller nyrefunktion er det normalt ikke

nødvendigt at justere dosis.

Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion i slutstadiet (kreatininclearance på < 20

ml/min.) og hos patienter med svært nedsat leverfunktion, bør dosis ikke overstige 10 mg

bisoprolol én gang dagligt. Der skal anvendes en lavere dosis. Der er begrænset erfaring

med brug af bisoprolol hos patienter i dialyse. Der er dog ikke noget, der tyder på, at det er

nødvendigt at ændre doseringsregimet.

Ældre

Der er normalt ikke behov for regulering af dosis, men 5 mg dagligt kan være tilstrækkeligt

hos nogle patienter. Som hos andre voksne kan det være nødvendigt at nedsætte dosis i

tilfælde af svær nyre- eller leverdysfunktion.

Pædiatrisk population

Der er ingen erfaring med behandling af børn og unge med bisoprolol, og derfor kan brug

til børn ikke anbefales.

Stabil kronisk hjerteinsufficiens

Voksne

Standardbehandlingen af kronisk hjerteinsufficiens består af en ACE-hæmmer (eller en

angiotensinreceptorblokker i tilfælde af intolerans over for ACE-hæmmere), en

betablokker, diuretika og, når det er hensigtsmæssigt, hjerteglykosider. Patientens tilstand

bør være stabil (uden akut svigt), når behandlingen med bisoprolol påbegyndes.

Det anbefales, at den behandlende læge har erfaring med behandling af kronisk

hjerteinsufficiens.

En forbigående forværring af hjerteinsufficiens, hypotension eller bradykardi kan

forekomme under og efter titreringsperioden.

Titreringsfase

Behandling af stabil kronisk hjerteinsufficiens med bisoprolol kræver en titreringsfase.

Behandlingen med bisoprolol skal indledes med en gradvis optitrering i henhold til

følgende trin:

1,25 mg én gang dagligt i 1 uge. Hvis dosis er veltolereret, øges den til

2,5 mg én gang dagligt i yderligere 1 uge. Hvis dosis er veltolereret, øges den til

3,75 mg én gang dagligt i yderligere 1 uge. Hvis dosis er veltolereret, øges den til

5 mg én gang dagligt i de efterfølgende 4 uger. Hvis dosis er veltolereret, øges den til

51797_spc.docx

Side 2 af 12

7,5 mg én gang dagligt i de efterfølgende 4 uger. Hvis dosis er veltolereret, øges den

10 mg én gang dagligt som vedligeholdelsesbehandling.

Den anbefalede maksimaldosis er 10 mg én gang dagligt.

Det anbefales at foretage nøje monitorering af de vitale tegn (hjertefrekvens, blodtryk) og

symptomer på forværret hjerteinsufficiens under titreringsfasen. Der kan forekomme

symptomer allerede inden for den første dag efter behandlingsstart.

Ændring af behandlingen

Hvis den anbefalede maksimaldosis ikke er veltolereret, kan en gradvis dosisreduktion

overvejes.

I tilfælde af forbigående forværring af hjerteinsufficiens, hypotension eller bradykardi

anbefales det at revurdere doseringen af den samtidige medicinering. Det kan også være

nødvendigt midlertidigt at reducere dosis af bisoprolol eller at overveje seponering.

Det bør altid overvejes at genoptage og/eller optitrere behandlingen med bisoprolol, når

patientens tilstand igen bliver stabil.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Der foreligger ingen oplysninger om bisoprolols farmakokinetik hos patienter med kronisk

hjerteinsufficiens og nedsat lever- eller nyrefunktion. Hos disse patienter skal der derfor

udvises ekstra forsigtighed ved optitrering af dosis.

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig.

Pædiatrisk population

Der er ingen erfaring med behandling af børn og unge med bisoprolol, og derfor kan brug

til børn ikke anbefales.

Behandling med bisoprolol er normalt en langtidsbehandling. Behandlingen med

bisoprolol må ikke seponeres pludseligt, da dette kan medføre alvorlig forværring af

tilstanden. Det er især vigtigt, at behandlingen ikke seponeres pludseligt hos patienter med

iskæmisk hjertesygdom. Hvis behandlingen skal seponeres, anbefales det at reducere den

daglige dosis gradvist.

Administration

Til oral administration.

Bisoprolol ”Krka” skal tages om morgenen. De kan tages sammen med et måltid.

Tabletterne skal synkes hele med væske og må ikke tygges.

4.3

Kontraindikationer

Bisoprolol er kontraindiceret til patienter med følgende lidelser:

Overfølsomhed over for bisoprolol eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Akut hjerteinsufficiens eller episoder med dekompenseret hjerteinsufficiens, som

kræver intravenøs inotrop behandling.

51797_spc.docx

Side 3 af 12

Kardiogent shock

AV-blok af 2. eller 3. grad (uden pacemaker)

Syg sinus-syndrom

Sinoatrialt blok

Symptomatisk bradykardi (hjertefrekvens på under 60 slag/min. før behandlingsstart)

Symptomatisk hypotension (systolisk blodtryk < 100 mmHg)

Svær bronkial astma

Svære former af perifer arteriel obstruktion og svære former af Raynauds syndrom

Ubehandlet fæokromocytom (se pkt. 4.4.)

Metabolisk acidose

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Behandlingen af stabil kronisk hjerteinsufficiens med bisoprolol skal indledes med en

særlig titreringsfase (se pkt. 4.2).

Især hos patienter med iskæmisk hjertesygdom må behandlingen med bisoprolol ikke

seponeres pludseligt, medmindre det er klart indiceret, da det kan medføre en forbigående

forværring af hjertelidelsen (se pkt. 4.2).

Iværksættelse og seponering af behandling med bisoprolol kræver regelmæssig

monitorering.

Der foreligger ingen terapeutisk erfaring med bisoprololbehandling af hjerteinsufficiens

hos patienter med følgende sygdomme og lidelser:

Insulinkrævende diabetes mellitus (type I).

Svært nedsat nyrefunktion.

Svært nedsat leverfunktion.

Restriktiv kardiomyopati.

Medfødt hjertesygdom.

Hæmodynamisk signifikante organiske klapfejl.

Myokardieinfarkt inden for de sidste tre måneder.

Bisoprolol skal anvendes med forsigtighed ved:

Bronkospasme (bronkial astma, obstruktive luftvejssygdomme)

Diabetes mellitus med store udsving i blodsukkerværdierne: Symptomer på

hypoglykæmi (f.eks. takykardi, palpitationer eller svedtendens) kan blive maskeret.

Streng faste.

Igangværende desensibiliseringsbehandling. Ligesom andre betablokkere kan

bisoprolol øge såvel følsomheden over for allergener som sværhedsgraden på de

anafylaktiske reaktioner. Adrenalinbehandling giver muligvis ikke altid den

forventede terapeutiske effekt.

AV-blok af 1. grad.

Prinzmetals angina.

Perifer arteriel obstruktion. (Symptomerne forværres muligvis, især i starten af

behandlingen)

Universel anæstesi

Hos patienter, som undergår universel anæstesi, reducerer betablokader incidensen af

arytmier og myokardieiskæmi under induktion og intubation samt i den postoperative

periode. Det anbefales på nuværende tidspunkt, at anvendelsen af betablokader som

vedligeholdelsesbehandling fortsættes perioperativt. Anæstesiologen skal være

51797_spc.docx

Side 4 af 12

opmærksom på betablokaden på grund af den mulige interaktion med andre lægemidler,

hvilket kan resultere i bradyarytmier, afsvækning af reflekstakykardi samt nedsat evne til

reflektorisk at kompensere for blodtab. Hvis det anses for nødvendigt at seponere

behandlingen med betablokkere forud for kirurgiske indgreb, bør seponeringen ske

gradvist og være gennemført ca. 48 timer før anæstesien.

Samtidig behandling med bisoprolol og calciumantagonister af typen verapamil eller

diltiazem, med klasse I-antiarytmika og med centralt virkende antihypertensiva anbefales

generelt ikke (se pkt. 4.5).

Selvom kardioselektive (beta1) beta-blokkere kan have en mindre effekt på

lungefunktionen end non-selektive beta-blokkere, som med alle beta-blokkere, bør disse

undgås til patienter med obstruktive luftvejssygdomme, medmindre der er overvejende

kliniske grunde til deres anvendelse. Hvor der findes grund til sådanne anledninger, kan

Bisoprolol Krka anvendes med forsigtighed. Til patienter med obstruktive

luftvejssygdomme bør behandlingen med bisoprolol opstartes med den lavest mulige dosis

og patienter bør monitoreres nøje for nye symptomer (f.eks. dyspnø, motion intolerance,

hoste). Ved bronkial astma eller anden kronisk obstruktiv lungesygdom, som kan give

symptomer, bør der gives samtidig bronkodilaterende behandling. Der kan undertiden

forekomme en øgning af modstanden i luftvejene hos patienter med astma, og det kan

derfor være nødvendigt at øge dosis af beta

-stimulanser.

Patienter med psoriasis eller med psoriasis i anamnesen bør kun behandles med

betablokkere (f.eks. bisoprolol) efter en nøje afvejning af fordele og risici.

Hos patienter med fæokromocytom må bisoprolol først administreres efter alfa-

receptorblokade.

Under behandling med bisoprolol kan symptomerne på tyrotoksikose blive maskeret.

Ligesom andre betablokkere kan bisoprolol øge følsomheden over for allergener og

forværre symptomerne på anafylaktiske reaktioner.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Følgende kombinationsbehandlinger anbefales ikke

Calciumantagonister af typen verapamil og, i mindre omfang, af typen diltiazem: Negativ

påvirkning af kontraktilitet og atrioventrikulær overledning. Intravenøs administration af

verapamil hos patienter, der behandles med betablokkere, kan resultere i udtalt

hypotension og atrioventrikulært blok.

Klasse I-antiarytmika (f.eks. kinidin, disopyramid, lidocain, phenytoin, flecainid og

propafenon): Virkningen på den atrioventrikulære overledningstid kan blive potenseret, og

den negative inotrope virkning kan blive øget.

Centralt virkende antihypertensiva, herunder clonidin med flere (f.eks. methyldopa,

moxonidin og rilmenidin): Samtidig brug af centralt virkende antihypertensiva kan

forværre hjertesvigtr ved at nedsætte den centrale sympatiske tonus (reduktion af

hjertefrekvens og minutvolumen, vasodilatation). Pludselig seponering, især hvis det sker

forud for seponering af behandling med betablokkere, kan øge risikoen for "rebound-

hypertension".

51797_spc.docx

Side 5 af 12

Følgende kombinationsbehandlinger skal anvendes med forsigtighed

Calciumantagonister af typen dihydropyridin som f.eks. nifedipin, felodipin og amlodipin:

Samtidig brug kan øge risikoen for hypotension, og en øget risiko for yderligere forringelse

af ventriklens pumpefunktion hos patienter med hjerteinsufficiens kan ikke udelukkes.

Klasse III-antiarytmika (f.eks. amiodaron): Virkningen på den atrioventrikulære

overledningstid kan blive potenseret.

Topiske betablokkere (f.eks. øjendråber til behandling af grøn stær) kan øge den

systemiske virkning af bisoprolol.

Parasympatomimetika: Samtidig brug kan forlænge den atrioventrikulære overledningstid

og øge risikoen for bradykardi.

Insulin og orale antidiabetika: Øgning af den blodsukkersænkende virkning. Blokade af

beta-adrenoreceptorer kan maskere symptomer på hypoglykæmi.

Anæstetika: Afsvækning af reflekstakykardi og øget risiko for hypotension (yderligere

oplysninger om universel anæstesi kan findes under pkt. 4.4).

Digitalisglykosider: Nedsat hjertefrekvens, forlænget atrioventrikulær overledningstid.

Ikke-steroide anti-inflammatoriske midler (NSAID'er): NSAID'er kan reducere bisoprolols

hypotensive virkning.

Betasympatomimetika (f.eks. isoprenalin og dobutamin): Kombinationsbehandling med

bisoprolol kan reducere virkningen af begge midler.

Sympatomimetika, der aktiverer både α- og β-adrenoreceptorer (f.eks. noradrenalin og

adrenalin): Kombinationsbehandling med bisoprolol kan afdække de α-

adrenoreceptormedierede vasokonstriktionsvirkninger af disse midler, der medfører

forhøjet blodtryk og forværring af claudicatio intermittens. Sådanne interaktioner anses for

at være mere sandsynlige ved behandling med non-selektive betablokkere.

Samtidig brug af antihypertensiva såvel som andre lægemidler med blodtrykssænkende

effekt (f.eks. tricykliske antidepressiva, barbiturater og fenotiaziner) kan øge risikoen for

hypotension.

Kombinationer, der skal overvejes før brug

Mefloquin: øget risiko for bradykardi.

Monoaminoxidasehæmmere (bortset fra MAO-B-hæmmere): Forstærket hypotensiv

virkning af betablokkerne, men også risiko for hypertensiv krise.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Bisoprolol har farmakologiske virkninger, der kan have en skadelig indvirkning på

graviditetsforløbet og/eller på fosteret/det nyfødte barn. Generelt reduceres placentas

perfusion af beta-adrenoreceptorblokkere, hvilket har været forbundet med

vækstretardering, intrauterin død, abort eller tidlig fødsel. Der kan forekomme bivirkninger

(f.eks. hypoglykæmi og bradykardi,) hos fosteret og det nyfødte barn. Hvis behandling

51797_spc.docx

Side 6 af 12

med beta-adrenoreceptorblokkere er påkrævet, foretrækkes beta1-selektive

adrenoreceptorblokkere.

Bisoprolol bør kun anvendes på tvingende indikation til gravide. Hvis

bisoprololbehandlingen skønnes nødvendig, skal den uteroplacentale

blodgennemstrømning samt fosterets vækst monitoreres. I tilfælde af skadelig indvirkning

på graviditeten eller fosteret skal det overvejes at iværksætte en alternativ behandling. Det

nyfødte barn skal monitoreres nøje. Der vil normalt kunne forventes symptomer på

hypoglykæmi og bradykardi inden for de første tre dage.

Amning

Der foreligger ingen data om udskillelsen af bisoprolol i human mælk. Derfor frarådes

amning under behandling med bisoprolol.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

I et studie med iskæmisk hjertesygdom nedsatte bisoprolol ikke patienternes evne til at føre

motorkøretøj. Evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner kan imidlertid være

nedsat på grund af den enkelte patients reaktion over for lægemidlet. Der skal tages højde

for dette, specielt ved behandlingsstart, ved ændret medicinering eller ved indtagelse af

alkohol.

4.8

Bivirkninger

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (

1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Meget

almindeli

g

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Psykiske

forstyrrelser

Søvnforstyrrelser,

depression

Mareridt,

hallucinationer

Nervesysteme

t

Svimmelhed,

hovedpine

Synkope

Øjne

Nedsat tåreflåd (der

skal tages højde for

dette, hvis patienten

bruger

kontaktlinser)

Konjunktiviti

Øre og

labyrint

Høreforstyrrelser

Hjerte

Bradykard

Forværring af

hjerteinsuffici

overledningsforstyr

relser

Vaskulære

sygdomme

Kuldefornem

melse eller

følelsesløshed

ekstremitetern

e, hypotension

Ortostatisk

hypotension

51797_spc.docx

Side 7 af 12

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Bronkospasmer

hos patienter med

bronkial astma

eller med

obstruktiv

luftvejssygdom i

anamnesen

Allergisk rhinitis

Mave-tarm-

kanalen

Gastrointestin

ale problemer

såsom kvalme,

opkastning,

diarré og

forstoppelse

Lever og

galdeveje

Hepatitis

Hud og

subkutane

væv

Overfølsomhedsreak

tioner (kløe, rødme,

udslæt)

Alopeci,

betablokkere

fremkalde

eller

forværre

psoriasis

eller

fremkalde

psoriasislign

ende udslæt

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskelsvaghed,

muskelkramper

Det

reproduktive

system og

mammae

Potensforstyrrelser

Almene

symptomer og

reaktioner på

administratio

nsstedet

Asteni,

træthed

Undersøgelse

r

Forhøjede

triglycerider,

forhøjede

leverenzymtal

(ALAT, ASAT).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

51797_spc.docx

Side 8 af 12

4.9

Overdosering

Symptomer

Der er rapporteret om AV-blok af 3. grad, bradykardi og svimmelhed i forbindelse med

overdosering (f.eks. en daglig dosis på 15 mg i stedet for 7,5 mg). Generelt er de mest

almindelige symptomer, der forventes ved overdosering med en betablokker: bradykardi,

hypotension, bronkospasme, akut hjerteinsufficiens og hypoglykæmi. Der er indtil videre

kun rapporteret om få tilfælde af overdosering (maksimum: 2.000 mg) med bisoprolol hos

patienter med hypertension og/eller iskæmisk hjertesygdom, som resulterede i bradykardi

og/eller hypotension: alle patienter kom sig. Der er stor individuel variation i følsomheden

over for en enkelt høj bisoprololdosis, og patienter med hjertesvigt er sandsynligvis meget

følsomme.

Hos disse patienter er det derfor påkrævet at iværksætte behandlingen med en gradvis

optitrering i henhold til skemaet i pkt. 4.2.

Behandling

Hvis der forekommer overdosering, bør behandlingen med bisoprolol seponeres, og der

bør iværksættes understøttende og symptomatisk behandling. Begrænsede data indikerer,

at bisoprolol er svært dialyserbart. Baseret på de forventede farmakologiske virkninger og

anbefalinger for andre betablokkere bør følgende generelle forholdsregler tages i

betragtning, når det er klinisk berettiget.

Bradykardi: Administrer intravenøs atropin. Hvis responsen er utilstrækkelig, kan

isoprenalin eller et andet middel med positive kronotrope egenskaber administreres med

forsigtighed. Under visse omstændigheder kan transvenøs indsættelse af pacemaker være

nødvendigt.

Hypotension: Der skal administreres intravenøse væsker og vasopressorer. Det kan være

hensigtsmæssigt at administrere intravenøs glucagon.

AV-blok (2. eller 3. grad): Patienten skal monitoreres nøje og behandles med infusion af

isoprenalin eller transvenøs indsættelse af pacemaker.

Akut forværring af hjertesvigt: Administrer intravenøse diuretika, inotrope stoffer og

vasodilatorer.

Bronkospasme: Administrer bronkodilaterende behandling, f.eks. isoprenalin, beta2-

sympatomimetika og/eller aminophyllin.

Hypoglykæmi: Administrer intravenøs glucose.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C07AB07. Beta-blokerende midler, selektive.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

51797_spc.docx

Side 9 af 12

Bisoprolol er en udtalt beta1-selektiv adrenoceptorblokker uden egenstimulerende og

relevant membranstabiliserende aktivitet. Bisoprolol udviser kun lav affinitet for beta2-

receptorerne i den glatte muskulatur i bronkier og kar samt beta2-receptorerne ved

metabolisk regulering. Derfor forventes bisoprolol normalt ikke at have nogen indvirkning

på luftvejsmodstanden og virkningen af den beta2-medierede metabolisme. Beta1-

selektiviteten rækker ud over det terapeutiske dosisområde.

Farmakodynamisk virkning

Som med andre beta1-blokkere er virkningsmekanismen ved hypertension uklar. Det vides

imidlertid, at bisoprolol i udtalt grad reducerer plasmareninaktiviteten.

Hos patienter med angina pectoris reducerer blokade af beta1-receptorerne hjertets aktivitet

og dermed iltbehovet. Bisoprolol er derfor virksomt i forhold til at eliminere eller mindske

symptomer.

Ved akut administration til patienter med iskæmisk hjertesygdom uden kronisk hjertesvigt

nedsætter bisoprolol hjertefrekvens og slagvolumen og dermed minutvolumen og

iltforbrug. Ved kronisk administration reduceres den initialt forhøjede perifere modstand.

Klinisk virkning og sikkerhed

I alt 2.647 patienter deltog i CIBIS II-forsøget. 83 % (n = 2.202) i NYHA-gruppe III og 17

% (n = 445) i NYHA-gruppe IV. De havde stabil symptomatisk systolisk hjertesvigt

(ejektionsfraktion på

35 % baseret på ekkokardiografi). Den samlede mortalitet blev

reduceret fra 17,3 % til 11,8 % (relativ reduktion på 34 %). Der blev observeret et fald i

pludselig død (3,6 % i forhold til 6,3 %, relativ reduktion på 44 %) og færre tilfælde af

hjertesvigt, som krævede hospitalsindlæggelse (12 % i forhold til 17,6 %, relativ reduktion

på 36 %). Derudover blev der påvist en signifikant forbedring af den funktionelle status i

henhold til NYHA-klassifikationen. Der blev observeret hospitalsindlæggelse på grund af

bradykardi (0,53 %), hypotension (0,23 %) og akut dekompensation (4,97 %) ved

iværksættelse og titrering af behandling med bisoprolol, men hospitalsindlæggelserne var

ikke hyppigere end i placebogruppen (0 %, 0,3 % og 6,74 %). Antallet af fatale og

invaliderende anfald under hele forsøget var 20 i bisoprololgruppen og 15 i

placebogruppen.

I CIBIS III-forsøget deltog 1.010 patienter i alderen ≥ 65 år med mild til moderat kronisk

hjertesvigt (CHF; NYHA-gruppe II eller III) og venstre ventrikels ejektionsfraktion på ≤

35 %, der ikke tidligere var blevet behandlet med ACE-hæmmere, betablokkere eller

angiotensinreceptorblokkere. Patienterne blev behandlet med en kombination af bisoprolol

og enalapril i 6-24 måneder efter en indledende behandling af 6 måneders varighed med

enten bisoprolol eller enalapril.

Der sås en tendens til en højere frekvens af forværring af kronisk hjertesvigt, når bisoprolol

blev anvendt i den indledende behandling på 6 måneder. Der blev ikke påvist

noninferioritet af behandling med bisoprolol først i forhold til enalapril først i per-protokol-

analysen, skønt der ved de to strategier for iværksættelse af CHF-behandling sås en

tilsvarende hyppighed af det kombinerede primære endpoint, død og hospitalsindlæggelse,

ved forsøgets afslutning (32,4 % i bisoprolol først-gruppen i forhold til 33,1 % i enalapril

først-gruppen, per-protokol-population). Forsøget viser, at bisoprolol også kan anvendes til

ældre patienter med kronisk hjertesvigt med mild til moderat sygdom.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

51797_spc.docx

Side 10 af 12

Absorption

Bisoprolol absorberes og har en biologisk tilgængelighed på ca. 90 % efter oral

administration.

Fordeling

Fordelingsvolumenet er 3,5 l/kg. Bisoprolols plasmaproteinbinding er ca. 30 %.

Biotransformation og elimination

Bisoprolol udskilles fra kroppen ad to veje. 50 % metaboliseres i leveren til inaktive

metabolitter, som derpå udskilles via nyrerne. De resterende 50 % udskilles uomdannet via

nyrerne. Den totale clearance er ca. 15 l/t. Plasmahalveringstiden på 10-12 timer giver en

effekt i 24 timer efter dosering én gang dagligt.

Linearitet/non-linearitet

Bisoprolols kinetik er lineær og uafhængig af alder.

Særlig population

Eftersom eliminationen finder sted i nyrerne og leveren i samme udstrækning, er det ikke

nødvendigt at foretage dosisjustering hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion.

Farmakokinetikken hos patienter med stabil kronisk hjertesvigt og nedsat lever- eller

nyrefunktion er ikke undersøgt. Hos patienter med kronisk hjerteinsufficiens (NYHA-

gruppe III) er plasmaniveauet af bisoprolol højere og halveringstiden længere end hos

raske frivillige. Den maksimale plasmakoncentration ved steady state er 64±21 ng/ml ved

en daglig dosis på 10 mg, og halveringstiden er 17±5 timer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet eller

karcinogenicitet. Ligesom andre betablokkere forårsagede bisoprolol maternel toksicitet

(reduceret fødeindtagelse og legemsvægt) og embryo-/føtotoksicitet (øget forekomst af

resorption, reduceret fødselsvægt hos afkom, forsinket fysisk udvikling) ved høje doser,

men det var ikke teratogent.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Mikrokrystallinsk cellulose

Carboxymethylstivelsesnatrium (type A)

Povidon K30

Silica, kolloid vandfri

Magnesiumstearat (E470b)

Filmovertræk

Hypromellose 2910

Macrogol 400

Titandioxid (E171)

Talcum

Jernoxid, gul (E172) – kun til 5 mg og 10 mg filmovertrukne tabletter

Jernoxid, rød (E172) - kun til 5 mg og 10 mg filmovertrukne tabletter

51797_spc.docx

Side 11 af 12

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys og fugt.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister (Alu/Alu-folie): 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90 og 100 tabletter i en æske.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA Sverige AB

Göta Ark 175

118 72 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

2,5 mg:

51796

5 mg:

51797

10 mg:

51798

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

6. december 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

8. december 2016

51797_spc.docx

Side 12 af 12

Panašūs produktai

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją

Pasidalykite šia informacija