Belocid Plus

Å alis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
21-12-2020

Veiklioji medžiaga:

Permetrinas; Permetrinas; Permetrinas

Prieinama:

Belinka belles, d.o.o., Ljubljana, Zasavska cesta 95, SI-1231 Ljubljana - Črnuče (Slovėnija).

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Permethrin; Permethrin; Permethrin

Sudėtis:

Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 52645-53-1, EB Nr.: 258-067-9, Veikliosios medžiagos pavadinimas: Permetrinas, Koncentracija: 0.25% , Veiklioji; Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 52645-53-1, EB Nr.: 258-067-9, Veikliosios medžiagos pavadinimas: Permetrinas, Koncentracija: 0.25% , Veiklioji; Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 52645-53-1, EB Nr.: 258-067-9, Veikliosios medžiagos pavadinimas: Permetrinas, Koncentracija: 0.25% , Veiklioji

Recepto tipas:

Profesionalai + Neprofesionalai

Gydymo sritis:

Medienos konservantai

Produkto santrauka:

Apsaugoti medieną ir medienos gaminius nuo medieną ardančių ir išvaizdą keičiančių organizmų bei naikinti tokius organizmus. Negali būti naudojamas maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti.

Autorizacija statusas:

Negalioja

Leidimo data:

2016-04-12

Prekės savybės

                
NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. BSV.10-288(16.6.1. 10.14)-(A-08VNO601708-16-57)
Išduotas 2016 m. balandžio 12 d., galioja iki 2021 m. balandžio 11 d.
Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Belinka belles, d.o.o., Ljubljana, Zasavska cesta 95, SI-1231 Ljubljana - Črnuče (Slovėnija).
Biocidinio produkto tipas
8 produktų tipas. Medienos konservantas.
Biocidinio produkto pavadinimas
Belocid Plus
.
Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Belinka belles, d.o.o., Ljubljana, Zasavska cesta 95, SI-1231 Ljubljana - Črnuče (Slovėnija).
Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Permetrinas, CAS Nr. 52645-53-1, EB Nr. 258-067-9;
propikonazolas, CAS Nr. 60207-90-1, EB Nr. 262-104-4;
3-jod-2-propinilbutilkarbamatas, CAS Nr. 55406-53-6, EB Nr. 259-627-5.
Specialiosios autorizacijos sąlygos
Apsaugoti medieną ir medienos gaminius nuo medieną ardančių ir išvaizdą keičiančių organizmų
bei naikinti tokius organizmus. Negali būti naudojamas maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų
žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti.
Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojai nurodyti šio liudijimo 1 priede.
Biocidinio produkto ženklinimas
Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;
Biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama Å¡io liudijimo 3 priede.
Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
A08VNO601708.
Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data,
nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo
rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.
Vilniaus departamento direktorius Robertas Petraitis A.V.
Liudijimą gavau
Biocidinio produkto autor
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją