Axympa

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
26-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
26-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Mikofenolio rūgštis

Prieinama:

Teva B.V.

ATC kodas:

L04AA06

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Mikofenolio acid

Dozė:

180 mg; 360 mg

Vaisto forma:

skrandyje neirios tabletės

Vartojimo būdas:

vartoti per burną

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Mycophenolic acid

Autorizacija statusas:

Išregistruotas

Leidimo data:

2014-01-24

Pakuotės lapelis

                
Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
Axympa 180 mg skrandyje neirios tabletės
Mikofenolio rūgštis
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi
informacija.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.
-
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net
tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją,
vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Axympa ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Axympa
3.
Kaip vartoti Axympa
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Axympa
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Axympa ir kam jis vartojamas
Axympa veiklioji medžiaga yra mikofenolio rūgštis. Ji priklauso vaistų, vadinamų imunosupresantais,
grupei.
Axympa vartojamas organizmo imuninei sistemai slopinti, kad jis neatmestų persodinto inksto. Šis vaistas
vartojamas kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra ciklosporino ir kortikosteroidų.
2.
Kas žinotina prieš vartojant Axympa
ĮSPĖJIMAS
Mikofenolatas sukelia apsigimimus ir vaisiaus žūtį. Jeigu esate pastoti galinti moteris, tai prieš pradėdama
gydytis privalote pateikti neigiamą nėštumo testą ir toliau laikytis gydytojo nurodymų dėl kontracepcijos.
Jūsų gydytojas Jums papasakos ir suteiks rašytinės informacijos, ypač apie mikofenolato poveikį
negimusiems kūdikiams. Atidžiai perskaitykite šią informaciją ir laikykitės instrukcijų.
Jeigu nevisiškai supratote šias instrukcijas, tai prieš pradėdami vartoti mikofenolatą kreipkitės į gydytoją,
kad jas paaiškintų dar kartą. Be to, papildomos informacijos rasite šio skyriaus poskyriuose „Įspėjimai ir
atsargumo priemonės“ bei „
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1
1
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Axympa 180 mg skrandyje neirios tabletės
Axympa 360 mg skrandyje neirios tabletės
2
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Axympa 180 mg skrandyje neirios tabletės
Kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje yra 180 mg mikofenolio rūgšties (mikofenolato natrio druskos
pavidalu).
Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas. Kiekvienoje tabletėje yra 13,9 mg (0,61 mmol) natrio.
Axympa 360 mg skrandyje neirios tabletės
Kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje yra 360 mg mikofenolio rūgšties (mikofenolato natrio druskos
pavidalu).
Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas. Kiekvienoje tabletėje yra 27,9 mg (1,21 mmol) natrio.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3
FARMACINĖ FORMA
Skrandyje neiri tabletė.
180 mg
Gelsvai žalsvos spalvos, apvalios, abipus išgaubtos, nuožulniais kraštais, skrandyje neiriu dangalu
padengtos tabletės, kurių vienoje pusėje juodais dažais užrašyta „M1“, o kita tablečių pusė yra lygi.
Pastaba. Tabletės skersmuo yra 10,80 ± 0,2 mm.
360 mg
Rausvai oranžinės spalvos, pailgos, abipus išgaubtos, skrandyje neiriu dangalu padengtos tabletės,
kurių vienoje pusėje juodais dažais užrašyta „M2“, o kita tablečių pusė yra lygi.
Pastaba. Tabletės ilgis ir plotis yra 17,50 ± 0,2 mm ir 10,35 ± 0,2 mm.
4
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Axympa skirtas vartoti derinyje su ciklosporinu ir kortikosteroidais ūminio transplantato atmetimo
profilaktikai suaugusiems pacientams po alogeninio inksto persodinimo.
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Gydymą Axympa pradėti ir palaikomąjį gydymą tęsti turi tinkamos kvalifikacijos transplantologijos
specialistas.
Dozavimas
Rekomenduojama dozė yra 720 mg, kurią reikia vartoti du kartus per parą (1 440 mg paros dozė).
Atsižvelgiant į mikofenolio rūgšties (MFR) kiekį, ši natrio mikofenolato dozė atitinka 1 g
mikofenolato mofetilio dozę du kartus per parą (2 g paros dozę).
Papildomą informa
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją