Anastrozole-Teva

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
24-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
24-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Anastrozolas

Prieinama:

Teva Pharma B.V.

ATC kodas:

L02BG03

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Anastrozolas

Dozė:

1 mg

Vaisto forma:

plėvele dengtos tabletės

Vartojimo būdas:

vartoti per burną

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Anastrozole

Autorizacija statusas:

Perregistruotas

Leidimo data:

2007-11-30

Pakuotės lapelis

                
Pakuotės lapelis: informacija pacientui
Anastrozole-Teva 1 mg plėvele dengtos tabletės
Anastrozolas
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
-
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems
pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
-
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į
gydytoją arba vaistininką.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Anastrozole-Teva ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Anastrozole-Teva
3.
Kaip vartoti Anastrozole-Teva
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Anastrozole-Teva
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Anastrozole-Teva ir kam jis vartojamas

Anastrozole-Teva sudėtyje yra anastrozolo (jis priklauso vaistų, vadinamų aromatazės
inhibitoriais, grupei). Anastrozole-Teva vartojamas moterų po menopauzės krūties vėžiui
gydyti.

Anastrozole-Teva mažina hormono, vadinamo estrogenu, gamybą organizme, kadangi blokuoja
ją skatinančią natūralią medžiagą (fermentą), vadinamą aromataze.
2.
Kas žinotina prieš vartojant Anastrozole-Teva
Anastrozole-Teva vartoti negalima:

jeigu yra alergija anastrozolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6
skyriuje).

nėščiosioms ir žindyvėms (žr. skyrių „Nėštumas ir žindymo laikotarpis“).
Nevartokite Anastrozole-Teva, jeigu turite kurią nors iš aukščiau išvardytų problemų. Jeigu
abejojate, aptarkite tai su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Anastrozole-Teva.
Įspėjimai ir atsargumo priemonės
Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Anastrozole-Teva:
-
jeigu dar vyksta menstruacijos ir menopauzė neprasidėjusi;
-
j
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Anastrozole-Teva 1 mg plėvele dengtos tabletės
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 1 mg anastrozolo.
Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas:
Kiekvienoje tabletėje yra 87 mg laktozės monohidrato (žr. 4.4 skyrių).
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Plėvele dengta tabletė
Tabletės yra baltos ar beveik baltos, apvalios, dengtos plėvele, jų vienoje pusėje yra įspaustas skaičius
„93“, kitoje pusėje – užrašas „A10“.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Anastrozole-Teva yra vartojamas:

moterų po menopauzės progresavusiam krūties vėžiui, kuriame yra hormonų receptorių, gydyti;

moterų po menopauzės ankstyvajam invaziniam krūties vėžiui, kuriame yra hormonų
receptorių, adjuvantiškai gydyti;

moterų po menopauzės, 2-3 metus adjuvantiniam gydymui vartojusių tamoksifeną, ankstyvajam
invaziniam krūties vėžiui, kuriame yra hormonų receptorių, adjuvantiškai gydyti.
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavi ma s
Rekomenduojama anastrozolo dozė suaugusioms moterims (įskaitant senyvas) yra viena 1 mg tabletė
1 kartą per parą.
Rekomenduojama moterų po menopauzės ankstyvojo invazinio krūties vėžio, kuriame yra hormonų
receptorių, adjuvantinio endokrininio gydymo trukmė – 5 metai.
Ypati n gos p o puliacijos
Vaikų populiacija
Anastrozolo nerekomenduojama vartoti vaikams ir paaugliams, nes duomenų apie
saugumą ir veiksmingumą nepakanka (žr. 4.4 ir 5.1 skyrius).
Sutrikusi inkstų funkcija
Pacientėms, kurių inkstų funkcija lengvai ar vidutiniškai sutrikusi, dozės keisti
nerekomenduojama. Jeigu inkstų funkcija sutrikusi sunkiai, anastrozolo skiriama atsargiai (žr. 4.4
ir 5.2 skyrius).
Sutrikusi kepenų funkcija
2
Pacientėms, sergančioms lengva kepenų liga, dozės keisti nerekomenduojama. Jeigu kepenų funkcija
vidutiniškai ar sunkiai sutrikusi, šio vaistini
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją