ADE-OLEOSUM, injekcinis aliejinis tirpalas

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
25-05-2010

Prieinama:

Veyx-Pharma GmbH (Vokietija)

ATC kodas:

QA11J A

Vaisto forma:

injekcinis tirpalas

Sudėtis:

buy sertraline sertraline 50mgVitamin A concentrate, synthetic - 300 000 IU; Cholecalciferol concentrate - 100 000 IU; Alpha-tocopheryl acetate - 50.0 mg; Excipients up to 1.0 ml

Recepto tipas:

be recepto

Pagaminta:

Veyx-Pharma GmbH (Vokietija)

Terapinės indikacijos:

fluconazolsvampedrabende.site fluconazol uden recept Galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms, sergantiems vitaminų A, D ar E hipovitaminoze ar avitaminoze, ypač po infekcinių ar invazinių ligų, gydžius sulfonamidais, antibiotikais ar antihelmintikais, gydyti ir profilaktiškai.

Produkto santrauka:

Išlauka: karvių pienui — 0 parų,mėsai — 0 parų,avių pienui — 0 parų,ožkų pienui — 0 parų. Pakuotė: LT/2/93/0041/001 Stikliniai daugiadoziai buteliukai po 100 ml, užkimšti bromobutilinės gumos kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais, kartoninėse dėžutėse po 12 buteliukų.

Prekės savybės

                VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS
1.
VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS
ADE-OLEOSUM, injekcinis aliejinis tirpalas
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
1 ml tirpalo yra:
veikliųjų medžiagų:
sintetinio vitamino A koncentrato
300 000 TV,
cholekalciferolio koncentrato
100 000 TV,
alfa-tokoferilo acetato
50 mg;
pagalbinių medžiagų:
išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.
3.
VAISTO FORMA
Injekcinis aliejinis tirpalas.
4.
KLINIKINIAI DUOMENYS
4.1.
Paskirties gyvūnų rūšys
Galvijai, kiaulės, avys, ožkos, šunys ir katės.
4.2.
Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis
Galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms, sergantiems vitaminų A, D ar E hipovitaminoze ar
avitaminoze, ypač po infekcinių ar invazinių ligų, gydžius sulfonamidais, antibiotikais ar antihelmintikais,
gydyti ir profilaktiškai.
4.3.
Kontraindikacijos
Nėra.
4.4.
Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams
Nėra.
4.5.
Specialios naudojimo atsargumo priemonės
Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams
Netaikytina.
Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams
Nėra.
4.6.
Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)
Nežinomos.
4.7.
Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu
Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.
4.8.
Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos
Nežinoma.
4.9.
Dozės ir naudojimo būdas
Prieš naudojimą suplakti ir, sušildžius iki kūno temperatūros, švirkšti į raumenis:
galvijui, kiaulei, paršeliui, aviai, ožkai
0,2 ml tirpalo 10 kg kūno svorio,
veršeliui
0,4 ml tirpalo 10 kg kūno svorio,
šuniui
0,8 ml tirpalo 10 kg kūno svorio,
katei
0,1 ml tirpalo 10 kg kūno svorio.
4.10.
Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)
Nežinomas.
4.11.
Išlauka
0 parų.
5.
FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS
Farmakoterapinė grupė: riebaluose tirpių vitaminų mišinys.
ATCvet kodas: QA11BA.
5.1.
Farmakodinaminės savybės
Vitaminas A yra r
                
                Perskaitykite visą dokumentą