Actelsar HCT

Šalis: Europos Sąjunga

kalba: lietuvių

Šaltinis: EMA (European Medicines Agency)

Veiklioji medžiaga:

telmisartan, hydrochlorothiazide

Prieinama:

Actavis Group hf

ATC kodas:

C09DA07

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

telmisartan, hydrochlorothiazide

Farmakoterapinė grupė:

Agents acting on the renin-angiotensin system, Angiotensin II antagonists and diuretics

Gydymo sritis:

Essential Hypertension

Terapinės indikacijos:

Esminės hipertenzijos gydymas. Actelsar HCT fiksuotų dozių derinys (40 mg telmisartan / 12. 5 mg hydrochlorothiazide) yra nurodyta suaugusieji, kurių kraujospūdis nepakankamai kontroliuojamas telmisartan vien. Actelsar HCT fiksuotų dozių derinys (80 mg telmisartan / 12. 5 mg hydrochlorothiazide) yra nurodyta suaugusieji, kurių kraujospūdis nepakankamai kontroliuojamas telmisartan vien. Actelsar HCT fiksuotų dozių derinys (80 mg telmisartan / 25 mg hydrochlorothiazide) yra nurodyta suaugusieji, kurių kraujospūdis nepakankamai kontroliuojamas Actelsar HCT 80 mg / 12. 5 mg (80 mg telmisartan / 12. 5 mg hidrochlorotiazido) arba suaugusiesiems, kurie anksčiau stabilizavosi telmisartanu ir hidrochlorotiazidu atskirai.

Produkto santrauka:

Revision: 14

Autorizacija statusas:

Įgaliotas

Leidimo data:

2013-03-13

Pakuotės lapelis

                90
B. PAKUOTĖS LAPELIS
91
Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg tabletės
telmisartanas ir hidrochlorotiazidas
(
telmisartanum/hydrochlorothiazidum
)
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
-Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
-
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems
pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į
gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1. Kas yra Actelsar HCT ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Actelsar HCT
3. Kaip vartoti Actelsar HCT
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Actelsar HCT
6. Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Actelsar HCT ir kam jis vartojamas
Actelsar HCT yra dviejų veikliųjų medžiagų: telmisartano ir hidrochlorotiazido, derinys. Abi šios
medžiagos padeda kontroliuoti didelio kraujospūdžio ligą.
-
Telmisartanas priklauso vaistų, vadinamų angiotenzinui II jautrių receptorių blokatoriais,
grupei. Angiotenzinas II yra organizmo gaminama medžiaga. Ji sutraukia kraujagysles, todėl
padidėja kraujo spaudimas. Telmisartanas blokuoja angiotenzino II sukeliamą poveikį, todėl
lygieji kraujagyslių raumenys atsipalaiduoja, kraujospūdis mažėja.
-
Hidrochlorotiazidas priklauso vaistų, vadinamų tiazidiniais diuretikais, grupei. Jie didina
šlapimo išsiskyrimą, todėl mažinamas kraujospūdis.
Jeigu didelio kraujospūdžio liga negydoma, gali atsirasti kai kurių organų, pvz., širdies, inkstų,
smegenų, akių, kraujagyslių pažeidimas, dėl kurio kartais galimas širdies priepuolis, širdies ar inkstų
funkcijos nepakankamumas, smegenų insultas arba apakimas. Kol organų funkcija nepa
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                1
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
2
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg tabletės
Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tabletės
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg tabletės
Kiekvienoje tabletėje yra 40 mg telmisartano (
telmisartanum) ir 12,5 mg hidrochlorotiazido
(hydrochlorothiazidum)
.
Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tabletės
Kiekvienoje tabletėje yra 80 mg telmisartano (
telmisartanum)
ir 12,5 mg hidrochlorotiazido
(hydrochlorothiazidum)
.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Tabletė.
Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg tabletės
Baltos arba beveik baltos, ovalios, 6,55 x 13,6 mm, abipusiai išgaubtos, vienoje pusėje užrašas “TH”.
Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tabletės
Baltos arba beveik baltos, ovalios, 9,0 x 17,0 mm, abipusiai išgaubtos, abejose pusėse užrašas “TH
12.5”.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1Terapinės indikacijos
Pirminės hipertenzijos gydymas.
Actelsar HCT fiksuotų dozių derinys (40 mg telmisartano ir 12,5 mg hidrochlorotiazido arba 80 mg
telmisartano ir 12,5 mg hidrochlorotiazido) skirtas suaugusiesiems, kurių kraujospūdžio vien
telmisartanas tinkamai nesureguliuoja.
4.2Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
Actelsar HCT reikia vartoti pacientams, kurių kraujospūdžio vien telmisartanas tinkamai
nesureguliuoja. Prieš gydymą šiuo kompleksiniu preparatu kiekvienos veikliosios medžiagos dozę
rekomenduojama nustatyti atskirai. Jeigu kliniškai tinka, monoterapiją kompleksiniu preparatu galima
keisti iš karto.
3
-
Pacientus, kurių kraujospūdžio tinkamai nesureguliavo 40 mg telmisartano, galima gydyti kartą
per parą vartojamomis Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg tabletėmis.
-
Pacientus, kurių kraujospūdžio tinkamai nesureguliavo 80 mg telmisartano, galima gydyti kartą
per parą vartojamomis Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tabletėmis.
Actelsar HCT taip pat tiekiamas 80 mg/25 mg stiprumo dozėmis.
Specialios populiacijos
Pacientai, kurių inkstų funkcija sutrikusi
Gydymo metu rekomenduoja
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis bulgarų 24-08-2022
Prekės savybės Prekės savybės bulgarų 24-08-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis ispanų 24-08-2022
Prekės savybės Prekės savybės ispanų 24-08-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis čekų 24-08-2022
Prekės savybės Prekės savybės čekų 24-08-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis danų 24-08-2022
Prekės savybės Prekės savybės danų 24-08-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 24-08-2022
Prekės savybės Prekės savybės vokiečių 24-08-2022
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime vokiečių 26-03-2013
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis estų 24-08-2022
Prekės savybės Prekės savybės estų 24-08-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis graikų 24-08-2022
Prekės savybės Prekės savybės graikų 24-08-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis anglų 24-08-2022
Prekės savybės Prekės savybės anglų 24-08-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 24-08-2022
Prekės savybės Prekės savybės prancūzų 24-08-2022
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime prancūzų 26-03-2013
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis italų 24-08-2022
Prekės savybės Prekės savybės italų 24-08-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis latvių 24-08-2022
Prekės savybės Prekės savybės latvių 24-08-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vengrų 24-08-2022
Prekės savybės Prekės savybės vengrų 24-08-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis maltiečių 24-08-2022
Prekės savybės Prekės savybės maltiečių 24-08-2022
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime maltiečių 26-03-2013
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis olandų 24-08-2022
Prekės savybės Prekės savybės olandų 24-08-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lenkų 24-08-2022
Prekės savybės Prekės savybės lenkų 24-08-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis portugalų 24-08-2022
Prekės savybės Prekės savybės portugalų 24-08-2022
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime portugalų 26-03-2013
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis rumunų 24-08-2022
Prekės savybės Prekės savybės rumunų 24-08-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovakų 24-08-2022
Prekės savybės Prekės savybės slovakų 24-08-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovėnų 24-08-2022
Prekės savybės Prekės savybės slovėnų 24-08-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis suomių 24-08-2022
Prekės savybės Prekės savybės suomių 24-08-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis švedų 24-08-2022
Prekės savybės Prekės savybės švedų 24-08-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis norvegų 24-08-2022
Prekės savybės Prekės savybės norvegų 24-08-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis islandų 24-08-2022
Prekės savybės Prekės savybės islandų 24-08-2022
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis kroatų 24-08-2022
Prekės savybės Prekės savybės kroatų 24-08-2022

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją