Acic

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
23-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
23-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Acikloviras

Prieinama:

Sandoz d.d.

ATC kodas:

J05AB01

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Acikloviras

Dozė:

200 mg; 400 mg

Vaisto forma:

tabletės

Vartojimo būdas:

vartoti per burną

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Aciclovir

Autorizacija statusas:

Perregistruotas

Leidimo data:

1997-12-22

Pakuotės lapelis

                
Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
Acic 200 mg tabletės
Acikloviras
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba
vaistininkas.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į vaistininką.
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į
gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.
-
Jeigu per 5 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Acic ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Acic
3.
Kaip vartoti Acic
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Acic
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Acic ir kam jis vartojamas
Acic veiklioji medžiaga yra acikloviras. Jis priklauso vaistų, kuriais gydomos virusų sukeltos
infekcijos, grupei. Šis vaistas sutrukdo paprastosios pūslelinės viruso susidarymą.
Acic vartojamas anksčiau gydytojo diagnozuotos pasikartojančios lūpų pūslelinės
gydymui suaugusiems žmonėms, kurių inkstų ir (ar) imuninė sistemos funkcijos
nesutrikusios.
Lūpų pūslelinė pasireiškia perštėjimu, deginimu, patinimu, atsiranda mažos skysčio pripildytos
pūslelės. Jos vėliau išopėja, dažnai būna labai skausmingos.
Kad gydymas būtų kiek galima veiksmingesnis, Acic tablečių reikia pradėti gerti kiek galima
anksčiau, t. y. kai tik atsiranda pirmųjų ligos atkryčio simptomų, pvz., niežėjimas, tempimo pojūtis,
pirmosios pūslelės
Lūpų pūslelinę sukelia paprastosios pūslelinės (Herpes simplex) virusas. Dažniausiai virusu
užsikrečiama po tiesioginio kontakto su sergančiu žmogumi arba oro lašeliniu būdu. Vieną kartą
užsikrėtęs šiuo virusu, žmogus nešiotoju lieka visam gyvenimui. Jei imunitetas stiprus, Herpes virusas
gali ramiai
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Acic
200 mg tabletės
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Vienoje tabletėje yra 200 mg acikloviro.
Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: laktozė monohidratas (213,6 mg)
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Tabletė.
Tabletės yra baltos apvalios išgaubtos su kryžmine laužimo vagele vienoje pusėje.
Kryžminė vagelė skirta tik tabletei perlaužti, kad būtų lengviau nuryti, bet ne ją padalyti į lygias dozes.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Anksčiau gydytojo diagnozuotos pasikartojančios lūpų pūslelinės gydymas suaugusiems žmonėms,
kurių inkstų ir (ar) imuninės sistemos funkcijos nesutrikusios.
.
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
Suaugusiems žmonėms
Reikia gerti 5 kartus per parą kas 4 val. po 200 mg acikloviro (t. y. po vieną 5 kartus per parą).
Gydymo trukmė 5 paros.
Senyviems pacientams
Būtina atsižvelgti į inkstų funkcijos sutrikimo galimybę senyviems pacientams ir reikia atitinkamai
priderinti dozavimą (žr. toliau poskyrį „Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi“). Dozavimo keisti
nereikia, nebent labai sutrikusi inkstų funkcija (žr. poskyrį „Pacientams, kurių inkstų funkcija
sutrikusi“).
Vaikų populiacija
Acic nerekomenduojama vartoti vaikams ir paaugliams, jaunesniems nei 18 metų.
Pacientams, kurių imuninės sistemos funkcija sutrikusi
Acic netinka vartoti pacientams, kurių imuninės sistemos funkcija yra sutrikusi.
Pacientams, kurių inkstų funkcija sutrikusi
Acic netinka vartoti pacientams, kurių inkstų funkcija yra sutrikusi.
Kad gydymas būtų kiek galima veiksmingesnis, acikloviro tablečių reikia pradėti gerti kiek galima
anksčiau, t. y. vos tik atsiradus pirmiesiems odos pažeidimo simptomams. Labai svarbu vaistinio
preparato pradėti gerti nedelsiant, kai tik atsiranda pirmųjų ligos atkryčio simptomų, pvz., niežėjimas,
tempimo pojūtis, pirmosios pūslelės.
Vartojimo met
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją