לקה מחזק ציפורניים

Izraelis - hebrajų - Ministry of Health

Nusipirk tai dabar

Prieinama:
שרל מעבדה קוסמטית בעמ
INN (Tarptautinis Pavadinimas):
LAKA-NAIL HARDENER
Pagaminta:
שרל מעבדה קוסמטית בעמ
Terapinės indikacijos:
םיינרופיצה קוזיח
Registracijos numeris:
60989
Leidimo data:
2010-10-19

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Pasidalykite šia informacija