Veregen 10 % ointment

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Download 환자 정보 전단 (PIL)
16-05-2022
Download 제품 특성 요약 (SPC)
03-08-2020

제공처:

Meditrina Pharmaceuticals LTD

ATC 코드:

D06BB12

복용량:

10 % ointment

제품 요약:

Veregen, 10% ointment x 15 g, x 30 g

승인 날짜:

2015-09-29

이 제품과 관련된 검색 알림