Unilat  50 micrograms/ml eye drops, solution

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
20-06-2022
Download 제품 특성 요약 (SPC)
20-06-2022

유효 성분:

Латанопрост

제공처:

Unimed Pharma spol.s.r.o.

ATC 코드:

S01EE1

INN (국제 이름):

Latanoprost

복용량:

50 micrograms/ml eye drops, solution

제품 요약:

Unilat, 50 micrograms/ml eye drops, solution;

승인 날짜:

2015-04-17