Tammex Akut 2 mg hard capsules

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
13-02-2020
Download 제품 특성 요약 (SPC)
18-08-2021

유효 성분:

Лоперамид

제공처:

DH-norm s.r.o.

ATC 코드:

A07DA3

INN (국제 이름):

Loperamide

복용량:

2 mg hard capsules

제품 요약:

Tammex Akut, 2 mg capsules, hard x 10; x 20;

승인 날짜:

2015-09-02