Quetiapine Accord 200 mg film - coated tablets

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
21-11-2022
Download 제품 특성 요약 (SPC)
21-11-2022

제공처:

Accord Healthcare Limited

ATC 코드:

N05AH4

복용량:

200 mg film - coated tablets

제품 요약:

Quetiapine Accord, 200 mg film - coated tablets x 6; x 7; x 10; x 14; x 20; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 84; x 90; x 98; x 100

승인 날짜:

2015-01-09

이 제품과 관련된 검색 알림