Pantoprazole Aurobindo 20 mg gastro - resistant tablets

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
02-02-2017
Download 제품 특성 요약 (SPC)
02-02-2017

제공처:

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

ATC 코드:

A02BC2

복용량:

20 mg gastro - resistant tablets

제품 요약:

Pantoprazol Aurobindo, 20 mg gastro-resistant tablets x 7; x 14; x 15; x 28; x 30; x 56; x 60; x 98; x 100; x 500

승인 날짜:

2015-08-12

이 제품과 관련된 검색 알림