Fentastad 25 micrograms/h transdermal pateches

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
14-09-2016
Download 제품 특성 요약 (SPC)
07-09-2016

제공처:

Stada Arzneimittel AG

ATC 코드:

N02AB3

복용량:

25 micrograms/h transdermal pateches

제품 요약:

Fentastad, 25 micrograms/h transdermal patches x 5,

승인 날짜:

2015-08-06

이 제품과 관련된 검색 알림