Candesartan Hct Jubilant 32 mg/25 mg tablets

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Download 환자 정보 전단 (PIL)
06-12-2017
Download 제품 특성 요약 (SPC)
18-02-2016

제공처:

Jubilant Pharmaceuticals nv

ATC 코드:

C09DA6

복용량:

32 mg/25 mg tablets

제품 요약:

Candesartan HCT Jubilant, 32 mg/25 mg tablets x 7; x 14; x 28; x 30; x 50; x 56; x 98; x 100

승인 날짜:

2015-05-29

이 제품과 관련된 검색 알림