Brastoryn 20 mg hard capsules

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
30-03-2016
Download 제품 특성 요약 (SPC)
30-03-2016

제공처:

РОМАСТРУ ТРЕЙДИНГ ЕООД

ATC 코드:

L01AX3

복용량:

20 mg hard capsules

제품 요약:

Brastoryn, 20 mg hard capsules

승인 날짜:

2015-03-09

이 제품과 관련된 검색 알림