Алфаксин 150 mg капсули с удължено освобождаване, твърди

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: Изпълнителна агенция по лекарствата

지금 구매하세요

유효 성분:

Венлафаксин

제공처:

АЛАПИС България ЕООД

ATC 코드:

N06AX16

INN (International Name):

Venlafaxine

제품 요약:

Alfaxin, 150 mg prolonged-release capsules, hard x 30

승인 날짜:

2011-03-16