REGITRIM 10mg caps.

エジプト - 英語 - EDA (Egyptian Drug Authority)

即購入

から入手可能:
MEDICAL UNION PHARMACEUTICALS-EGYPT
投薬量:
10 mg
医薬品形態:
capsule
パッケージ内のユニット:
30 capsules
製:
MEDICAL UNION PHARMACEUTICALS-EGYPT
承認番号:
22947
承認日:
2003-09-09

この製品に関連するアラートを検索

この情報を共有する