Quetiapine Accord 200 mg film - coated tablets

国: ブルガリア

言語: ブルガリア語

ソース: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

即購入

ダウンロード 製品の特徴 (SPC)
21-11-2022

から入手可能:

Accord Healthcare Limited

ATCコード:

N05AH4

投薬量:

200 mg film - coated tablets

製品概要:

Quetiapine Accord, 200 mg film - coated tablets x 6; x 7; x 10; x 14; x 20; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 84; x 90; x 98; x 100

承認日:

2015-01-09

この製品に関連するアラートを検索