Hollesta 20 mg film - coated tablets

国: ブルガリア

言語: ブルガリア語

ソース: Изпълнителна агенция по лекарствата

即購入

製品の特徴 製品の特徴 (SPC)
02-05-2023

有効成分:

Симвастатин

から入手可能:

Алкалоид" ЕООД"

ATCコード:

C10AA1

INN(国際名):

Simvastatin

投薬量:

20 mg film - coated tablets

製品概要:

Hollesta, 20 mg film- coated tablets x 30

承認日:

2015-04-22