Xiapex

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Xiapex
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Xiapex
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Önnur lyf við sjúkdómum í stoðkerfi
 • Lækningarsvæði:
 • Dupuytren samningur
 • Ábendingar:
 • Meðferð Dupuytren er í fullorðinn sjúklinga með teljandi leiðsluna. Meðferð fullorðnir menn með sjúkdómur með teljandi sýklum og sveigju bæklun að minnsta kosti 30 gráður í upphafi meðferð.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 20

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Aftakað
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/002048
 • Leyfisdagur:
 • 28-02-2011
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/002048
 • Síðasta uppfærsla:
 • 04-05-2020

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Lyfið er ekki lengur með markaðsleyfi

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Xiapex 0,9 mg stungulyfsstofn og leysir, lausn

Kollagenasi úr

Clostridium histolyticum

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins ef þörf er á frekari upplýsingum.

Látið lækninn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er

minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Xiapex og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að gefa Xiapex

Hvernig Xiapex er notað

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Xiapex

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Xiapex og við hverju það er notað

Xiapex er notað til meðferðar við tveimur mismunandi kvillum:

lófakreppu hjá fullorðnum

sjúklingum með þreifanlegan streng

Peyronie-sjúkdómi hjá fullorðnum karlmönnum

Lófakreppa

Þetta er kvilli sem veldur því að einn eða fleiri fingur þínir kreppast inn á við. Þessi kreppa stafar af

óeðlilegri myndun strengs sem inniheldur kollagen undir húðinni. Hjá mörgum veldur slík kreppa

margvíslegum erfiðleikum við daglegar athafnir svo sem akstur, handaband, íþróttaiðkun, að opna ílát,

vélrita og halda á hlutum.

Peyronie-sjúkdómur

Þetta er kvilli þar sem fullorðnir karlmenn eru með þreifanlegt hersli og boginn getnaðarlim.

Sjúkdómurinn getur valdið breytingu á lögun getnaðarlims við stinningu vegna óeðlilegrar uppsöfnunar

örvefs, sem nefnist hersli, í teygjanlegum trefjavef getnaðarlims. Herslið getur hindrað það að stinnur

getnaðarlimur sé beinn þar sem herslið teygist ekki jafn mikið og getnaðarlimurinn í heild. Karlmenn

með Peyronie-sjúkdóm kunna að hafa sveigðan eða boginn getnaðarlim við stinningu.

Virka efnið í Xiapex er kollagenasi og þessi kollagenasi er myndaður af örverunni

Clostridium

histolyticum

. Læknirinn sprautar Xiapex í strenginn í fingri/hönd eða hersli í getnaðarlim og það hefur

áhrif með því að brjóta niður kollagenið í strengnum eða herslinu.

Ef um lófakreppu er að ræða brýtur Xiapex niður kollagenið sem myndar strenginn og losar þannig

alveg eða að hluta til um kreppuna þannig að fingur verður/verða beinni.

Ef um Peyronie-sjúkdóm er að ræða brýtur Xiapex niður kollagenið í hersli sem veldur sveigju á

getnaðarlim og getur þar með gert stinningu beina sem áður var bogin og létt á óþægindum í tengslum

við sjúkdóminn. Sveigjan minnkar mismunandi mikið eftir einstaklingum.

2.

Áður en byrjað er að gefa Xiapex

Ekki má nota Xiapex

Ef um er að ræða ofnæmi fyrir kollagenasa úr

Clostridium histolyticum

eða einhverju öðru

innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Við Peyronie-sjúkdómi ef meðferð herslisins snertir rásina (sem kallast þvagrás) sem þvag

rennur um.

Lyfið er ekki lengur með markaðsleyfi

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Xiapex er notað.

Ofnæmisviðbrögð

Svæsin ofnæmisviðbrögð geta komið fram hjá sjúklingum sem fá Xiapex, þar sem það inniheldur

prótein sem eru mannslíkamanum framandi.

Hringdu strax í lækninn ef þú finnur fyrir einhverjum þessara einkenna um ofnæmisviðbrögð

eftir inndælingu með Xiapex:

ofsakláða

þrota í andliti

öndunarerfiðleikum

verk fyrir brjósti

Ekki er hægt að útiloka möguleika á alvarlegum ofnæmisviðbrögðum eða myndun

stoðkerfisheilkennis við endurtekna notkun Xiapex. Einkenni stoðkerfisheilkennis geta verið verkir í

liðum eða vöðvum, stirðleiki í öxlum, þroti í höndum, bandvefsmyndun í lófum og þykknun sina eða

myndun hnúta í sinum. Ef slík einkenni koma fram á að láta lækninn vita.

Áður en meðferð hefst skaltu ganga úr skugga um að læknirinn viti:

hvort þú hefur fengið ofnæmisviðbrögð við fyrri inndælingu með Xiapex.

hvort þú hefur átt við óeðlilega blóðstorknun að stríða og hvort þú tekur einhver lyf til að koma

í veg fyrir óeðlilega storknun blóðsins (svokölluð segavarnarlyf).

ef þú tekur segavarnarlyf mátt þú ekki fá Xiapex innan 7 daga frá síðasta skammti af

segavarnarlyfinu. Undantekning er notkun allt að 150 mg af acetýlsalicýlsýru á dag (efni sem er

til staðar í mörgum lyfjum til að hindra blóðstorknun), sem er óhætt að taka.

Ef þú færð meðferð við lófakreppu

Læknirinn má eingöngu sprauta þessu lyfi í kollagenstreng í hönd. Læknirinn mun gæta þess að

forðast að sprauta í sinar, taugar eða æðar. Röng inndæling í sinar, taugar eða æðar getur valdið

blæðingu eða skemmdum og hugsanlega varanlegum skaða í þessum líkamshlutum. Ef strengurinn

sem á að meðhöndla er fastur við húðina er meiri hætta á að húðin springi eða rifni við

fingraréttuaðgerð í kjölfar inndælingar með Xiapex.

Alvarlegur áverki á borð við drep eða brot í fingri gæti valdið því að þú tapir fingri eða hluta af

fingri. Áður en fingur eru meðhöndlaðir skaltu láta lækninn vita ef þú ert með kvilla sem hefur áhrif á

bein, t.d. beinrýrð eða beinþynningu. Hafðu strax samband við lækninn ef þú hefur áhyggjur af

auknum verkjum eða einkennum í fingrum eftir meðhöndlunina.

Láttu lækninn vita ef þú hefur áður fengið eða íhugar að fá Xiapex til þess að meðhöndla sjúkdóm sem

nefnist Peyronie-sjúkdómur. Þessi kvilli kemur fram hjá fullorðnum karlmönnum sem eru með

þreifanlegt hersli og sveigju á getnaðarlim við stinningu.

Ef þú færð meðferð við Peyronie-sjúkdómi

Læknirinn má eingöngu sprauta þessu lyfi í hersli í getnaðarlim.

Reðurbrot (rofin groppa) eða aðrir alvarlegir áverkar á getnaðarlim

Inndæling með Xiapex getur valdið skaða á rásum í getnaðarlim sem nefnast groppur. Eftir meðferð

með Xiapex getur ein af þessum rásum rofnað við stinningu. Þetta kallast rofin groppa eða reðurbrot.

Eftir meðferð með Xiapex er einnig hugsanlegt að æðar rofni í getnaðarlim og valdi því að blóð

safnist fyrir undir húðinni (þetta nefnist margúll).

Einkenni um reðurbrot (rofin groppa) eða aðra alvarlega áverka á getnaðarlim geta meðal annars verið:

smellur eða smelltilfinning í stinnum getnaðarlim

skyndileg vöntun á getu til að viðhalda stinningu

verkur í getnaðarlim

Lyfið er ekki lengur með markaðsleyfi

fjólublátt mar og þroti í getnaðarlim

erfið þvaglát eða blóð í þvagi

Hringdu strax í lækninn ef þú finnur fyrir einhverjum ofangreindum einkennum um reðurbrot

eða alvarlegan áverka á getnaðalim af því að þörf getur verið á inngripi með skurðaðgerð.

Ekki stunda kynlíf eða aðrar kynlífsathafnir í að minnsta kosti 4 vikur

eftir seinni inndælingu

meðferðarlotu með Xiapex og ekki fyrr en að allur verkur og þroti hafa horfið og þá skaltu gæta

varúðar þegar kynlíf er stundað á ný.

Láttu lækninn vita ef þú hefur áður fengið eða íhugar að fá Xiapex til þess að meðhöndla sjúkdóm sem

nefnist lófakreppa. Við þennan kvilla myndast strengur í vef í lófanum sem veldur því að einn eða

fleiri fingur beygjast inn í lófann svo ekki er hægt að rétta úr þeim.

Börn og unglingar

Notkun Xiapex á ekki við hjá börnum og unglingum á aldrinum 0-18 ára við meðferð á lófakreppu eða

Peyronie-sjúkdómi.

Notkun annarra lyfja samhliða Xiapex

Láttu lækninn vita um önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð. Meðal annars lyf til að

koma í veg fyrir óeðlilega storknun blóðsins (segavarnarlyf), antrakínónafleiður, sum sýklalyf

(tetrasýklín og antrasýklín/antrakínólón) til að meðhöndla sýkingar. Það eru engar þekktar

milliverkanir við samhliða notkun lyfja við ristruflunum og Xiapex meðferðar.

Meðganga og brjóstagjöf

Lófakreppa

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Engin reynsla er af notkun Xiapex hjá þunguðum konum og því er ekki mælt með notkun Xiapex á

meðgöngu og ætti að fresta meðhöndlun þar til að henni lokinni.

Engin reynsla er af notkun Xiapex við brjóstagjöf og því er ekki mælt með notkun Xiapex við

brjóstagjöf og ætti að fresta meðhöndlun þar til að henni lokinni.

Peyronie-sjúkdómur

Þessi kvilli kemur ekki fram hjá konum.

Akstur og notkun véla

Ef vart verður við sundl, dofa, breytt tilfinningaskyn og höfuðverk strax eftir inndælingu með Xiapex

verður þú að forðast athafnir sem geta verið hættulegar, svo sem akstur og notkun véla, þar til það er

liðið hjá eða læknirinn mælir með því.

Þroti og verkur kunna að hamla notkun handarinnar sem sprautað var í vegna lófakreppu.

Xiapex inniheldur natríum

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverjum skammti, þ.e.a.s. er sem næst

natríumlaust.

3.

Hvernig Xiapex er notað

Aðeins læknar sem hafa fengið viðeigandi þjálfun í réttri notkun Xiapex og hafa reynslu af umönnun

lófakreppu eða Peyronie-sjúkdóms mega veita þér meðferðina.

Þú færð Xiapex sem inndælingu beint í svæðið sem veldur bognun á fingri/getnaðarlim (inndæling í

vefjaskemmd). Læknir mun sprauta þig með Xiapex.

Ráðlagður skammtur af lyfinu er 0,58 mg.

Lyfið er ekki lengur með markaðsleyfi

Lófakreppa

Heildarrúmmál sem sprautað er inn fer eftir því hvaða lið á að meðhöndla Læknirinn mun velja

vandlega þann stað sem gefur best aðgengi að kollagenstrengnum og sprauta í hann.

Eftir sprautuna mun læknirinn setja umbúðir á höndina. Þú þarft að takmarka hreyfingu þess fingurs

sem sprautað var í næsta sólarhring og ekki er óalgengt að fingurinn réttist af sjálfsdáðum hjá sumum

sjúklingum. Ekki sveigja fingur á höndinni sem sprautað var í eða rétta úr þeim fyrr en læknirinn mælir

með því. Ekki reyna að rjúfa strenginn sem sprautað var í með hreyfingu. Haltu höndinni sem sprautað

var í eins hátt og kostur er þar til daginn eftir fingraréttuaðgerðina.

Læknirinn mun biðja þig að koma aftur u.þ.b. 24 – 72 klst. eftir sprautuna til að freista þess að rétta úr

fingrinum. Eftir að það hefur verið gert mun læknirinn setja spelku á fingurinn sem þú þarft að vera

með á næturnar í 4 mánuði.

Ef enn er ekki hægt að rétta úr fingrinum eftir endurkomu til læknisins gætir þú þurft fleiri sprautur af

Xiapex, sem hægt er að gefa að u.þ.b. 4 vikum eftir fyrstu sprautuna. Hægt er að gefa sprautu og

framkvæma fingraréttuaðgerð allt að 3 sinnum fyrir hvern streng, með u.þ.b. 4 vikna millibili. Gefa má

inndælingar í allt að tvo strengi eða tvo kreppta liði sömu handar í meðferðarheimsókn. Ef margir

strengir hafa myndast af völdum kvillans má meðhöndla aðra strengi í öðrum meðferðarheimsóknum

með u.þ.b. 4 vikna millibili, eftir því sem læknirinn ákveður.

Spyrðu lækninn hvenær þú getir aftur hafið daglegar athafnir eftir meðferð með Xiapex. Mælt er með

því að forðast áreynslu á fingurinn þar til læknirinn mælir með því. Læknirinn gæti ráðlagt þér að gera

æfingar til að beygja og rétta fingurna oft á dag í nokkra mánuði.

Reynsla af Xiapex í klínískum rannsóknum er enn takmörkuð við allt að 3 inndælingar í hvern streng

og allt að alls 8 inndælingum í hendur.

Peyronie-sjúkdómur

Læknirinn mun sprauta Xiapex í herslið sem veldur sveigju á getnaðarlim.

Xiapex er gefið sem hluti af meðferðarlotu. Í hverri meðferðarlotu færðu eina inndælingu

með Xiapex og síðan aðra inndælingu annan dag (1 til 3 dögum síðar).

Eftir hverja inndælingu með Xiapex verður getnaðarlimurinn hugsanlega vafinn sárabindi.

Læknirinn lætur þig vita hvenær má fjarlægja umbúðirnar.

Einum til þremur dögum eftir seinni inndælingu í meðferðarlotu með Xiapex þarftu að fara

aftur til læknisins og hann framkvæmir aðgerð með handafli sem mun hjálpa til við að

teygja getnaðarliminn og gera hann beinni. Læknirinn mun segja þér hvenær þú skulir koma

aftur vegna þessa.

Læknirinn mun sýna þér hvernig þú getur teygt getnaðarliminn og gert hann beinan á réttan og

varlegan hátt. Frekari upplýsingar er að finna í

„Upplýsingar um hvernig skuli teygja

getnaðarlim á varlegan hátt“ og „Upplýsingar um hvernig skuli gera getnaðarliminn

beinan á varlegan hátt“ í lok fylgiseðilsins.

Þú skalt aðeins teygja getnaðarliminn á varlegan hátt þegar þú ert ekki með stinningu.

Þú

skalt teygja getnaðarliminn á varlegan hátt 3 sinnum á dag í 6 vikur eftir hverja meðferðarlotu.

Þú skalt aðeins gera getnaðarliminn beinan á varlegan hátt þegar þú færð stinningu utan

kynferðislegra athafna (ósjálfráð stinning).

Þú skalt gera getnaðarliminn beinan á varlegan

hátt 1 sinni á dag í 6 vikur eftir hverja meðferðarlotu.

Læknirinn mun láta þig vita hvenær þú getur stundað kynlíf á ný eftir hverja meðferðarlotu.

Læknirinn mun einnig láta þig vita hvenær þú þurfir að koma aftur ef þörf er á fleiri

meðferðarlotum.

Reynsla af Xiapex í klínískum rannsóknum er enn takmörkuð við allt að fjórar meðferðarlotur þar sem

alls 8 inndælingar eru gefnar í herslið sem veldur sveigjunni.

Láttu lækninn vita tafarlaust ef þú átt erfitt með að teygja getnaðarliminn eða gera hann beinan eða ef

þú finnur fyrir verk eða öðrum vandamálum.

Lyfið er ekki lengur með markaðsleyfi

Ef fenginn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Þar sem læknirinn gefur þér lyfið er ólíklegt að þér sé gefinn rangur skammtur. Ef svo ólíklega vill til

að læknirinn gefi þér stærri skammt en ráðlagt er gætu hugsanlegar aukaverkanir, sem taldar eru upp í

kafla 4, Hugsanlegar aukaverkanir, orðið alvarlegri.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Ofnæmisviðbrögð

Sjaldan hefur verið tilkynnt um alvarleg ofnæmisviðbrögð (1 tilvik). Hafðu tafarlaust samband við

lækni ef þú finnur fyrir einhverjum einkennum alvarlegra ofnæmisviðbragða, t.d., útbreiddum roða eða

útbrotum, þrota, köfnunartilfinningu eða öndunarerfiðleikum.

Ekki má gefa þér Xiapex

ef þú veist til

þess að þú hafir fengið alvarleg ofnæmisviðbrögð við kollagenasa eða einhverju öðru innihaldsefni

lyfsins.

Lófakreppa

Flestar aukaverkanir sem tilkynnt var um í klínískum rannsóknum voru vægar eða miðlungi alvarlegar

og bundnar við höndina sem sprautað var í.

Tilkynnt hefur verið um eftirtaldar aukaverkanir við notkun Xiapex þegar það er gefið í allt að tvo

strengi eða tvo kreppta liði í meðferðarheimsókn:

Mjög algengar aukaverkanir

(kunna að koma fyrir hjá fleirum en 1 af hverjum 10 einstaklingum):

viðbrögð á stungustað, svo sem blæðing, verkur, þroti, eymsli og mar

kláði í hönd

verkur í hönd, úlnlið eða handlegg

þrútnir eða stækkaðir eitlar við olnboga eða í holhönd

þroti í hönd eða handlegg

Algengar aukaverkanir

(kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

viðbrögð á stungustað, svo sem verkur, hiti, þroti, blaðra, roði og/eða útbrot

sár á stungustað

sár á húð, blóðfylltar blöðrur

aumir eitlar við olnboga eða í holhönd

þroti og verkur í liðum

sviði, skert tilfinningaskyn, náladofi eða doði

sundl, höfuðverkur, ógleði

aukin svitnun

Sjaldgæfar aukaverkanir

(kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

rofin sin, áverki á liðbandi

fækkun blóðflagna

þrútin augnlok

ofnæmisviðbrögð

langvinnur verkur

óþægindi, áverki eða lömun í útlim

skjálfti, aukið næmi fyrir áreiti

yfirlið

uppköst, niðurgangur, verkur í efri hluta kviðarhols

útbrot, exem

Lyfið er ekki lengur með markaðsleyfi

stirðleiki, brak í liðum

vöðvakrampi, máttleysi í vöðvum, stirðleiki eða óþægindi frá stoðkerfi

verkur í nára, öxl, brjóstvegg eða hálsi

þroti

hiti, almennur verkur, óþægindi, þreyta, hitatilfinning, vanlíðan, inflúensulík veikindi

kuldaóþol í meðhöndluðum fingrum

viðbrögð á stungustað, þ.m.t. hreistrun húðar, upplitun húðar, sýking, verkur, strekkt húð, doði,

erting eða hnútar, hrúður, sár

hækkuð gildi lifrarensíma

æsingur, léleg áttun, pirringur, eirðarleysi, svefnleysi

mæði, oföndun

bólga í eitlum (eitlabólga), bólga í sogæðum (vessaæðabólga) sem veldur rauðri húð með

upphækkuðum brúnum, viðkvæmri og heitri, og yfirleitt rauðrákuðum, stækkuðum eitlum

Aukaverkanir af tíðni sem ekki er þekkt

brot í fingri

missir fingurs eða hluta fingurs

Peyronie-sjúkdómur

Reðurbrot (rofin groppa) eða aðrir alvarlegir áverkar á getnaðarlim

Reðurbrot (rofin groppa) eða aðrir alvarlegir áverkar á getnaðarlim hafa sjaldan komið fyrir.

Hringdu strax í lækninn ef þú finnur fyrir einhverjum einkennum um reðurbrot eða alvarlegan

áverka á getnaðalim, sem hér segir:

smellur eða smelltifinning í stinnum getnaðarlim, skyndileg

vöntun á getu til að viðhalda stinningu, verkur í getnaðarlim, fjólublátt mar og þroti í getnaðarlim,

erfið þvaglát eða blóð í þvagi, uppsöfnun blóðs undir húðinni á stungustaðnum.

Flestar aukaverkanirnar sem komu fram í klínískum rannsóknum voru vægar eða í meðallagi

alvarlegar og hurfu flestar innan 2 vikna eftir inndælinguna.

Eftirfarandi aukaverkanir hafa komið fram með Xiapex:

Mjög algengar aukaverkanir

(kunna að koma fyrir hjá fleirum en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

:

mar eða þroti í getnaðarlim og verkur í getnaðarlim

örlítil uppsöfnun blóðs undir húðinni á stungustaðnum

Algengar aukaverkanir

(kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

:

viðbrögð á stungustað, svo sem blöðrumyndun, þroti, kláði eða hart upphleypt svæði undir

húðinni

verkur á stungustað og ofan við getnaðarlim

blöðrumyndun eða roði/upplitun á getnaðarlim

kynfærakláði

sársaukafull stinning, sársauki við kynlíf og ristruflun.

Sjaldgæfar aukaverkanir

(kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

:

verkur í eitlum og þroti í eitlum

fjölgun hvítra blóðfrumna

hraður hjartsláttur

eyrnasuð

þaninn kviður

hægðatregða

hitatilfinning

útbrot á stungustað

hiti

slappleiki

Lyfið er ekki lengur með markaðsleyfi

kuldahrollur

inflúensulíkur sjúkdómur

vökvarennsli úr blöðru á getnaðarlim

eymsli

ofnæmisviðbrögð

sveppasýking í húð

sýking

sýking í efri hluta öndunarfæra

skurður á húð

opið sár

uppsöfnun blóðs utan æðar á pung

áverki á lið

smellur/smelltilfinning sem gefur til kynna reðurbrot

hækkaður blóðsykur

lækkaður blóðsykur

vökvasöfnun

bakverkur

verkur og óþægindi í nára

þykknun nálægt liðbandi við rót getnaðarlims

eymsli í liðbandi við rót getnaðarlims

höfuðverkur

sundl

ógeðfellt bragð

óeðlileg tilfinning

sviði

aukið/minnkað næmi fyrir skynáreiti

óeðlilegir draumar

þunglyndi

sneitt hjá kynlífi

sársaukafull/aukin þvaglát

örvefur á getnaðarlim

röskun í getnaðarlim

versnun Peyronie-sjúkdóms

truflanir á kynhvöt

roði, þroti og verkur í pung

óþægindi og mar á kynfærum

verkur í grindarbotni

minnkaður getnaðarlimur

myndun blóðtappa í æð á getnaðarlim

hósti

bólga á litlu svæði

nætursviti

sár á húðinni á getnaðarlim

húðútbrot sem valda roða

röskun/erting í húð

uppsöfnun blóðs utan æðar

sjúkdómur í sogæðum

bólga í yfirborðsæð

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

Lyfið er ekki lengur með markaðsleyfi

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Xiapex

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Læknirinn má ekki nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og hettuglasinu á

eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í kæli við 2°C - 8°C. Má ekki frjósa.

Eftir að lyfið hefur verið leyst upp er mælt með því að það sé notað tafarlaust. Hægt er að geyma

uppleyst Xiapex við stofuhita (20ºC-25ºC) í allt að eina klukkustund eða í kæli við 2ºC-8˚C í allt að

4 klukkustundir fyrir notkun. Ef lausnin er kæld þarf að leyfa henni að ná stofuhita (20ºC-25ºC) á ný í

u.þ.b. 15 mínútur áður en hún er notuð.

Læknirinn má ekki nota Xiapex ef litur lausnarinnar er ekki réttur eða ef hún inniheldur agnir. Lausnin

á að vera tær, litlaus og laus við kekki, flyksur eða agnir.

Læknirinn mun sjá um að geyma, meðhöndla og farga Xiapex. Ekki má skola lyfjum niður í

frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er

að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Xiapex inniheldur

Virka innihaldsefnið er kollagenasi úr

Clostridium histolyticum

Hvert hettuglas af Xiapex

inniheldur 0,9 mg af kollagenasa úr

Clostridium histolyticum

Önnur innihaldsefni eru súkrósi, trómetamól og saltsýra 2,4% w/w (til pH-aðlögunar).

Leysirinn inniheldur kalsíumklóríð tvíhýdrat, natríumklóríð og vatn fyrir stungulyf.

Lýsing á útliti Xiapex og pakkningastærðir

Xiapex er stungulyfsstofn og leysir, lausn. Hvíti frostþurrkaði stofninn fæst í 3 ml hettuglasi úr glæru

gleri af tegund I með gúmmítappa, innsigli úr áli og loki úr plasti sem hægt er að fjarlægja.

Leysirinn sem notaður er til að leysa duftið er tær litlaus vökvi. 3 ml lausn fæst í 5 ml hettuglasi úr

glæru gleri af tegund I með gúmmítappa, innsigli úr áli og loki úr plasti sem hægt er að fjarlægja.

Xiapex fæst í pakkningu sem inniheldur 1 hettuglas af Xiapex dufti og 1 hettuglas með leysi.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), SE-112 76 Stockholm, Svíþjóð

Framleiðandi

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), SE-112 76 Stockholm, Svíþjóð

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

Lyfið er ekki lengur með markaðsleyfi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsmönnum:

Leiðbeiningar um notkun og meðhöndlun

Lófakreppa

1.

Undirbúningur – lyfið leyst upp

Stakskammta hettuglasið með Xiapex og stakskammta hettuglasið með leysinum til að leysa upp

stungulyfið eiga að geymast í kæli.

Fyrir notkun skal taka hettuglasið sem inniheldur frostþurrkaða Xiapex stofninn og hettuglasið

með leysinum til blöndunar úr kæli og leyfa hettuglösunum tveimur að standa við stofuhita í að

minnsta kosti 15 mínútur og ekki lengur en 60 mínútur. Skoða skal útlit hettuglassins með

Xiapex. Kekkurinn af frostþurrkaða stofninum á að vera heill og hvítur á litinn.

Staðfestið hvaða lið á að meðhöndla (hnúalið eða nærfingurlið) þar sem rúmmál leysis sem

notað er til að leysa lyfið ræðst af liðnum (minna rúmmáli er sprautað í nærfingurliði).

Þegar búið er að fjarlægja smellulokið af hverju hettuglasi skal strjúka gúmmítappann og

aðliggjandi yfirborð hettuglassins sem inniheldur Xiapex og hettuglasið með leysi til blöndunar

með sæfðu alkóhóli (ekki skal nota nein önnur sótthreinsandi efni) að viðhafðri smitgát.

Notið aðeins meðfylgjandi leysi til blöndunar. Leysirinn inniheldur kalsíum sem er nauðsynlegt

fyrir virkni Xiapex.

Nota skal 1 ml sprautu með 0,01 ml kvörðun og 12 eða 13 mm nál af sporvídd 27 (fylgir ekki

með) til þess að draga upp viðeigandi rúmmál af meðfylgjandi leysi:

0,39 ml af leysi fyrir strengi sem hafa áhrif á hnúaliði við lófakreppu

0,31 ml af leysi fyrir strengi sem hafa áhrif á nærfingurliði við lófakreppu

Sprauta skal leysinum hægt á innra borð hettuglassins sem inniheldur frostþurrkaða Xiapex

stofninn. Ekki skal hvolfa hettuglasinu eða hrista lausnina. Sveifla skal lausninni hægt í hringi

til þess að tryggja að allur frostþurrkaði stofninn sé uppleystur.

Geyma má blönduðu Xiapex lausnina við stofuhita (20º til 25ºC) í allt að eina klst. eða geyma

hana í kæli við 2º til 8°C í allt að 4 klst. fyrir lyfjagjöf. Ef blönduð Xiapex lausn er geymd í kæli

skal leyfa lausninni að ná stofuhita í u.þ.b. 15 mínútur fyrir notkun.

Farga skal sprautunni og nálinni sem notaðar voru við blöndun, auk hettuglassins með leysinum.

Þegar tvær inndælingar eru gefnar í sömu hönd í meðferðarheimsókn skal nota nýja sprautu

og annað hettuglas af blandaðri lausn (með 0,58 mg af Xiapex) fyrir seinni inndælinguna.

Endurtakið skref 1 til 8.

2.

Auðkenning meðferðarsvæðis

Fyrir hverja meðferðarlotu skal auðkenna meðferðarsvæðið á eftirfarandi hátt:Staðfestið hvaða

lið á að meðhöndla (hnúalið eða nærfingurlið) þar sem rúmmál leysis sem notað er til að leysa

lyfið ræðst af liðnum (minna rúmmáli er sprautað í nærfingurliði).

Lyfið er ekki lengur með markaðsleyfi