Vimizim

Evrópusambandið - maltneska - EMA (European Medicines Agency)

Kauptu það núna

Upplýsingar fylgiseðill PIL
Vara einkenni SPC
Opinber matsskýrsla PAR
Virkt innihaldsefni:
n-acetylgalactosamine-6-sulfatase umana rikombinanti (rhgalns)
Fáanlegur frá:
BioMarin International Limited
ATC númer:
A16AB12
INN (Alþjóðlegt nafn):
elosulfase alfa
Meðferðarhópur:
Oħra tal-passaġġ alimentari u tal-metaboliżmu-prodotti,
Lækningarsvæði:
Mucopolysaccharidosis IV
Ábendingar:
Vimizim huwa indikat għall-kura ta 'mucopolysaccharidosis, tip IVA (Sindrome Morquio A, MPS IVA) f'pazjenti ta' kull età.
Vörulýsing:
Revision: 11
Leyfisstaða:
Awtorizzat
Leyfisnúmer:
EMEA/H/C/002779
Leyfisdagur:
2014-04-27
EMEA númer:
EMEA/H/C/002779

Skjöl

Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - búlgarska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - tékkneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - eistneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - lettneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - litháíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - ungverska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - hollenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - portúgalska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - rúmenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvakíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvenska
Samantekt á eiginleikum vöru Samantekt á eiginleikum vöru - norskt bókmál
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - króatíska

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Vimizim 1 mg/ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

elosulfase alfa

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti

identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Inti tista’ tgħin billi tirrapporta

kwalunkwe effett sekondarju li jista’ jkollok. Ara t-tmiem ta’ sezzjoni 4 biex tara kif għandek

tirrapporta effetti sekondarji.

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju

possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett:

X’inhu Vimizim u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tingħata Vimizim

Kif jingħata Vimizim

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Vimizim

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Vimizim u għalxiex jintuża

Vimizim fih enzima li tissejjaħ elosulfase alfa, li tappartjeni għal grupp ta’ mediċini magħrufin bħala

terapiji ta’ sostituzzjoni tal-enzimi. Huwa jintuża biex jikkura adulti u tfal bil-marda ta’

mukopolisakkaridosi tip IVA (marda ta’ MPS IVA, magħrufa wkoll bħala Sindromu ta’ Morquio A).

Normalment, persuni bil-marda ta’ MPS IVA jew ikunu nieqsa kompletament jew ma jkollhomx

biżżejjed N-acetylgalactosamine-6-sulfatase, enzima li tkisser sustanzi speċifiċi fil-ġisem bħal keratan

sulphate, li jinstabu f’ħafna tessuti tal-ġisem, inkluż il-qarquċa u l-għadam. Bħala riżultat ta’ dan,

dawn is-sustanzi ma jinkisrux u ma jiġux ipproċessati mill-ġisem kif suppost. Jakkumulaw fit-tessuti li

jinterferixxu mal-funzjoni normali tagħhom u jikkawżaw is-sintomi ta’ MPS IVA, bħal diffikultà biex

timxi, problemi biex tieħu n-nifs, tul baxx u telf fis-smigħ.

Kif jaħdem Vimizim

Din il-mediċina tissostitwixxi l-enzima naturali N-acetylgalactosamine-6-sulfatase li hija nieqsa

f’pazjenti b’MPS IVA Il-kura ntwera li ttejjeb il-mixi u tnaqqas il-livell ta’ keratan sulphate fil-ġisem.

Din il-mediċina tista’ ttejjeb is-sintomi ta’ MPS IVA.

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tingħata Vimizim

Tiħux Vimizim

jekk esperjenzajt reazzjonijiet allerġiċi severi jew li huma ta’ periklu għall-ħajja għal elosulfase

alfa jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis-sezzjoni 6).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Jekk qed tiġi kkurat/a b’Vimizim, tista’ tiżviluppa reazzjonijiet għall-infużjoni. Reazzjoni għall-

infużjoni hija kull effett sekondarju, inkluż reazzjoni allerġika, li jseħħ waqt l-infużjoni jew fi

żmien jum wara l-infużjoni (ara sezzjoni 4). Jekk tesperjenza reazzjoni bħal din,

għandek

tikkuntattja lit-tabib tiegħek minnufih.

Jekk ikollok reazzjoni allerġika matul l-infużjoni tiegħek, it-tabib tiegħek għandu mnejn inaqqas,

jew iwaqqaf l-infużjoni tiegħek. It-tabib tiegħek jista’ wkoll jagħtik mediċini addizzjonali sabiex

jiġġestixxi kull reazzjoni allerġika (eż, antiħistamini u/jew kortikosterojdi).

Jekk tesperjenza uġigħ fid-dahar, tirżih fid-dirgħajn jew ir-riġlejn, jew nuqqas ta’ kontroll meta

tgħaddi l-awrina jew l-ippurgar,

għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek minnufih

Dawn il-

problemi jistgħu jkunu parti mill-marda u jistgħu jkunu kkawżati minn pressjoni fuq is-sinsla ta’

dahrek.

Mediċini oħra u Vimizim

Għid lit-tabib tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċina oħra.

Tqala, treddigħ u fertilità

Ma għandekx tieħu Vimizim waqt it-tqala ħlief meta jkun ċar li hemm bżonnu. Mhux magħruf jekk

Vimizim jiġix eliminat mill-ħalib tas-sider. Iddiskuti mat-tabib tiegħek jekk il-benefiċċji li jiġu mit-

teħid ta’ Vimizim jisbqux ir-riskju potenzjali għat-tarbija li għadha kif titwieled waqt it-treddigħ.

Mhux magħruf jekk Vimizim iħallix impatt fuq il-fertilità tal-bniedem. L-ebda effett fuq il-fertilità ma

ġie osservat fl-annimali.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Ġie rrapportat sturdament f’xi pazjenti matul l-infużjoni b’Vimizim. Għid lit-tabib tiegħek jekk

tħossok stordut wara l-infużjoni tiegħek, speċjalment qabel ma ssuq jew tuża xi magni fejn jekk

tistordni jista’ jkun ta’ periklu.

Vimizim fih sodium u sorbitol (E420)

Din il-mediċina fiha 8 mg sodium (il-komponent ewlieni tal-melħ tat-tisjir/tal-mejda) f’kull kunjett ta’

5 ml. Dan huwa ekwivalenti għal 0.4% tal-konsum irrakkomandat fid-dieta ta’ kuljum ta’ sodium għal

adult.

Din il-mediċina fiha 100 mg sorbitol f’kull kunjett ta’ 5 ml li huwa ekwivalenti għal 40 mg/kg.

Sorbitol hu sors ta’ fructose. Jekk inti (jew it-tifel/tifla tiegħek) għandkom intolleranza ereditarja

għall-fructose (HFI,

hereditary fructose intolerance

), kundizzjoni ġenetika rari, inti (jew it-tifel/tifla

tiegħek) ma tridux tirċievu din il-mediċina sakemm ma tkunux tkellimtuha mat-tabib tagħkom.

Pazjenti b’HFI ma jistgħux ikissru l-fructose, u dan jista’ jikkawża effetti sekondarji serji. Inti trid

tgħid lit-tabib tiegħek qabel tirċievi din il-mediċina jekk inti (jew it-tifel/tifla tiegħek) għandkom HFI

jew jekk it-tifel/tifla tiegħek ma tistgħux tieħdu aktar xorb jew ikel ħelu għax tħossukom imdardrin,

tirremettu jew ikollkom effetti mhux pjaċevoli bħal nefħa (fiż-żaqq), bugħawwieġ fl-istonku jew

dijarea.

3.

Kif jingħata Vimizim

It-tabib jew l-infermiera tiegħek ser jagħtuk Vimizim b’infużjoni ġo vina.

Il-mediċina trid tiġi dilwita qabel ma tingħata. It-tabib jew l-infermiera tiegħek ser jagħtuk xi mediċini

qabel tibda l-kura sabiex jitnaqqsu r-reazzjonijiet allerġiċi u jista’ jkun ukoll li tingħata mediċini biex

jgħinuk tikkontrolla kwalunkwe deni.

Doża

Id-doża li ser tirċievi hija bażata fuq il-piż tal-ġisem tiegħek. Id-doża rakkomandata fil-programm ta’

kura għall-adulti u t-tfal hija ta’ 2 mg/kg ta’ piż tal-ġisem l

i tingħata darba fil-ġimgħa permezz ta’

dripp ġo vina (infużjoni ġol-vina). Kull infużjoni ser tingħata fuq perjodu ta’ 4 sigħat. It-trattament

b’Vimizim jista’ jinbeda f’età kemm jista’ jkun żgħira u huwa maħsub għal użu fit-tul.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew l-infermier tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

Effetti sekondarji dehru prinċipalment waqt li pazjenti kienu qed jingħataw il-mediċina jew ftit wara

(“reazzjonijiet ta’ infużjoni”). L-aktar effetti sekondarji serji kienu reazzjonijiet allerġiċi severi (dehru

b’mod mhux komuni - jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100) u rimettar ħafif għal moderat

(deher b’mod komuni ħafna - jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10). Sintomi ta’ reazzjoni

allerġika severa jinkludu raxx, ħakk jew ħorriqija tal-ġilda (jidhru b’mod komuni– jistgħu jaffetwaw

sa persuna 1 minn kull 10).

Jekk tesperjenza xi diffikultà biex tibla’, biex titkellem, qtugħ ta’ nifs

sever jew tħarħir, nefħa fil-wiċċ jew fix-xofftejn, sturdament jew polz batut; dawn jistgħu

jirrappreżentaw sintomi ta’ reazzjoni allerġika severa u għandek tgħarraf lit-tabib tiegħek

minnufih.

Abbażi tas-severità tal-effett sekondarju, it-tabib tiegħek jista’ jnaqqas ir-rata tal-infużjoni

jew jinterrompi l-infużjoni għal perjodu temporanju u/jew jagħtik mediċini oħra sabiex jitnaqqsu l-

effetti ta’ reazzjoni allerġika severa (eż, antiħistamini u/jew kortikosterojdi) jew biex jitnaqqas id-deni

(mediċini kontra d-deni).

Effetti sekondarji komuni ħafna jinkludu sintomi ta’ reazzjonijiet tal-infużjoni bħal uġigħ ta’ ras,

tqalligħ, deni, tertir u uġigħ fl-istonku. Reazzjonijiet avversi komuni ħafna oħrajn huma dijarea, uġigħ

fil-ħalq u fil-griżmejn, sturdament u diffikultà biex tieħu n-nifs.

Effetti sekondarji komuni li ġew osservati kien uġigħ fl-għadam.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament

permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti

sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.

Kif taħżen Vimizim

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna u l-kunjett wara JIS. Id-data

ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Kunjetti mhux miftuħin:

Aħżen fi friġġ (2

C – 8

Tagħmlux fil-friża.

Żommu fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Tużax Vimizim jekk is-soluzzjoni tibdel il-kulur jew jekk ikun fiha frak li jidher.

Wara d-dilwazzjoni:

Ladarba l-prodott ikun ġie dilwit għandu jintuża minnufih. Jekk ma jintużax minnufih, il-ħinijiet tal-

użu waqt il-ħażna u l-kundizzjonijiet tal-ħażna huma r-responsabilità tal-utent u għalhekk

m’għandhomx ikunu itwal minn 24 siegħa f’temperatura ta’ 2

C – 8

C segwiti sa 24 siegħa

f’temperatura ta’ 23

C – 27

C waqt l-għoti.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif

għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Vimizim

Is-sustanza attiva hi elosulfase alfa. Kull millilitru ta’ konċentrat ta’ Vimizim fih 1 mg

elosulfase alfa. Kull kunjett ta’ 5 ml fih 5 mg elosulfase alfa.

Is-sustanzi l-oħra huma: sodium acetate trihydrate, sodium dihydrogen phosphate, arginine

hydrochloride, sorbitol, polysorbate 20, u ilma għall-injezzjonijiet (ara sezzjoni 2 taħt ‘Vimizim

fih sodium u sorbitol (E420)’).

Kif jidher Vimizim u l-kontenut tal-pakkett

Vimizim huwa fornut bħala konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni (konċentrat sterili). Il-

konċentrat ċar għal ftit opalexxenti u mingħajr kulur għal daqsxejn safrani għandu jkun ħieles mill-

frak.

Daqsijiet tal-pakkett: 1 kunjett ta’ 5 ml.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork, P43 R298

L-Irlanda

Manifattur

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork, P43 R298

L-Irlanda

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’XX/SSSS

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini http://www.ema.europa.eu. Hemm ukoll links għal siti elettroniċi oħra dwar mard rari u kura.

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku:

Vimizim m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn fl-istess infużjoni, ħlief dawk imsemmija

hawn taħt.

Kull kunjett ta’ Vimizim huwa maħsub sabiex jintuża darba biss. Vimizim jiġi dilwit b’soluzzjoni ta’

9 mg/ml (0.9 %) sodium chloride għall-infużjoni permezz ta’ teknika asettika. Is-soluzzjoni ta’

Vimizim dilwita għandha tingħata lil pazjenti permezz ta’ sett ta’ infużjoni. Jista’ jintuża sett ta’

infużjoni mgħammar b’filtru ta’ 0.2 µm fil-pajp.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu

jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Preparazzjoni tal-infużjoni ta’ Vimizim (Uża teknika asettika)

Għandu jiġi stabbilit l-għadd ta’ kunjetti li jridu jiġu dilwiti, abbażi tal-piż individwali tal-pazjent

u dawn għandhom jitneħħew minn ġol-friġġ minn qabel sabiex ikunu jistgħu jilħqu temperatura

ta’ 23

C – 27

C. M’għandekx issaħħan jew tqiegħed il-kunjetti fil-mikrowajv. Id-doża

rakkomandata fil-programm ta’ kura hija ta’ 2 mg/kg ta’ piż tal-ġisem darba fil-ġimgħa permezz

ta’ dripp ġo vina (b’infużjoni ġol-vina). Kull infużjoni ser tieħu madwar 4 sigħat.

Piż tal-pazjent (kg) immultiplikat bi 2 (mg/kg) = doża tal-pazjent (mg)

Doża tal-pazjent (mg) diviża b’1 (mg/ml konċentrat ta’ Vimizim) = Għadd totali ta’ ml ta’

Vimizim.

Ammont totali (ml) ta’ Vimizim diviż b’5 ml kull kunjett = Għadd totali ta’ kunjetti.

L-għadd totali ta’ kunjetti kkalkulati għandu jiġi mqarreb għall-eqreb kunjett sħiħ li jmiss.

Għandha tintuża borża tal-infużjoni li jkun fiha 9 mg/ml (0.9 %) ta’ soluzzjoni ta’ sodium chloride

għall-infużjoni li tkun xierqa għall-għoti ġol-vina. Il-volum totali tal-infużjoni huwa stabbilit mill-

piż tal-ġisem tal-pazjent.

Pazjenti li jiżnu inqas minn 25 kg jew inqas għandhom jirċievu volum totali ta’ 100 ml.

Pazjenti li jiżnu 25 kg jew aktar għandhom jirċievu volum totali ta’ 250 ml.

Qabel id-dilwazzjoni, kull kunjett għandu jiġi spezzjonat għal frak u tibdil fil-kulur. Is-soluzzjoni

ċara għal ftit opalexxenti u mingħajr kulur għal daqsxejn safranija għandha tkun ħielsa mill-frak.

Tħawwadx il-kunjetti.

Għandu jitneħħa volum ta’ 9 mg/ml (0.9 %) tas-soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ sodium chloride

minn ġol-borża tal-infużjoni ta’ 100 ml jew ta’ 250 ml, ugwali għall-volum totali ta’ Vimizim li

għandu jiżdied.

Il-volum ikkalkulat ta’ Vimizim mill-għadd xieraq ta’ kunjetti jitneħħa bil-mod b’attenzjoni sabiex

tiġi evitata aġitazzjoni eċċessiva.

Il-volum ta’ Vimizim għandu jiġi miżjud bil-mod mal- 9 mg/ml (0.9 %) sodium chloride

soluzzjoni għall-infużjoni.

Meta jiġi dilwit b’100 ml ta’ 9 mg/ml (0.9 %) sodium chloride soluzzjoni għall-infużjoni

; ir-

rata inizjali għandha tkun ta’ 3 ml/hr. Ir-rata tal-infużjoni tiżdied kull 15-il minuta kif ġej: l-ewwel

żid ir-rata għal 6 ml/hr, imbagħad żid ir-rata kull 15-il minuta b’żieda ta’ 6 ml/hr sakemm

tintlaħaq rata massima ta’ 36 ml/hr.

Meta jiġi dilwit b’250 ml ta’ 9 mg/ml (0.9 %) sodium chloride soluzzjoni għall-infużjoni;

rata inizjali għandha tkun ta’ 6 ml/hr. Ir-rata tal-infużjoni tiżdied kull 15-il minuta kif ġej: l-ewwel

żid ir-rata għal 12 ml/hr, imbagħad żid ir-rata kull 15-il minuta b’żieda ta’ 12 ml/hr sakemm

tintlaħaq rata massima ta’ 72 ml/hr.

Piż tal-

pazjent

(kg)

Volum

ta’

infużjoni

totali

(ml)

Pass 1

Rata ta’

infużjoni

inizjali 0-

15-il

minuta

(ml/hr)

Pass 2

15-30

minuta

(ml/hr)

Pass 3

30-45

minuta

(ml/hr)

Pass 4

45-60

minuta

(ml/hr)

Pass 5

60-75

minuta

(ml/hr)

Pass 6

75-90

minuta

(ml/hr)

Pass 7

90

minuta u

aktar

(ml/hr)

< 25

≥ 25

Ir-rata ta’ infużjoni tista’ tiżdied skont kif tiġi ttollerata mill-pazjent.

Is-soluzzjoni dilwita għandha titħallat bil-mod qabel l-infużjoni.

Is-soluzzjoni dilwita għandha tiġi spezzjonata viżwalment għal frak qabel ma tintuża. Tużax jekk

is-soluzzjoni tibdel il-kulur jew jekk ikun hemm frak fis-soluzzjoni.

Is-soluzzjoni dilwita għandha tintuża minnufih. Jekk ma tintużax minnufih, il-ħinijiet tal-użu waqt

il-ħażna u l-kundizzjonijiet tal-ħażna huma r-responsabilità tal-utent u għalhekk m’għandhomx

ikunu itwal minn 24 siegħa f’temperatura ta’ 2

C – 8

C segwiti sa 24 siegħa f’temperatura ta’

C – 27

C waqt l-għoti.

ANNESS I

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti

identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas-

saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif

għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vimizim 1 mg/ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

2.

GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull ml ta’ soluzzjoni fih 1 mg elosulfase alfa*. Kull kunjett ta’ 5 ml fih 5 mg elosulfase alfa.

*Elosulfase alfa huwa għamla rikombinanti ta’ N-acetylgalactosamine-6-sulfatase uman (rhGALNS)

uman u huwa prodott minn kultura ċellulari mill-Ovarji tal-Ħemster Ċiniż b’teknoloġija rikombinanti

tad-DNA.

Eċċipjenti b’effett magħruf:

Kull kunjett ta’ 5 ml fih 8 mg sodium u 100 mg sorbitol (E420).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni (konċentrat sterili).

Soluzzjoni ċara għal daqsxejn opalexxenti u mingħajr kulur sa ftit safranija.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

Vimizim huwa indikat għall-kura ta’ mukopolisakkaridjosi, tip IVA (Sindromu ta’ Morquio A,

MPS IVA) f’pazjenti ta’ kull età.

4.2

Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

It-trattament għandu jkun taħt is-superviżjoni ta’ tabib b’esperjenza fil-ġestjoni ta’ pazjenti

b’MPS IVA jew mard metaboliku ieħor li jintiret. L-għoti ta’ Vimizim għandu jsir minn professjonista

fil-qasam tal-kura tas-saħħa mħarreġ b’mod xieraq bil-kapaċità li jiġġestixxi emerġenzi mediċi.

Amministrazzjoni d-dar tista tiġi kkunsidrata taħt is-superviżjoni ta’ professjonist fil-kura tas-saħħa

imħarreġ kif xieraq għal pazjenti li qed jittolleraw l-infużjonijiet tagħhom tajjeb.

Pożoloġija

Id-doża rakkomandata ta’ elosulfase alfa hi ta’ 2 mg/kg ta’ piż tal-ġisem mogħtija darba fil-ġimgħa. Il-

volum totali tal-infużjoni għandu jingħata fuq madwar 4 sigħat (ara Tabella 1).

Minħabba l-potenzjal għal reazzjonijiet avversi b’elosulfase alfa, pazjenti m’għandhomx jirċievu

antiħistamini bi jew mingħajr mediċini kontra d-deni minn 30 sa 60 minuta qabel il-bidu tal-infużjoni

(ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti anzjani (≥ 65 sena)

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Vimizim f’pazjenti akbar minn 65 sena ma ġewx determinati s’issa u l-ebda

programm ta’ trattament alternattiv ma huwa rrakkomandat f’dawn il-pazjenti. Mhux magħruf jekk

pazjenti anzjani jirrispondux b’mod differenti minn pazjenti iżgħar.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-pożoloġija tal-popolazzjoni pedjatrika hi l-istess bħal dik fl-adulti. Dejta disponibbli hi deskritta fis-

sezzjoni 4.8 u sezzjoni 5.1

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għal infużjoni ġol-vina biss.

Pazjenti li jiżnu inqas minn 25 kg għandhom jirċievu volum totali ta’ 100 ml. Meta jiġi dilwit

f’100 ml, ir-rata ta’ infużjoni inizjali għandha tkun 3 ml/hr. Ir-rata tal-infużjoni għandha tiżdied skont

kif tiġi ttollerata, kull 15-il minuta kif ġej: l-ewwel żid ir-rata għal 6 ml/hr, imbagħad żid ir-rata kull

15-il minuta b’żieda ta’ 6 ml/hr sakemm tintlaħaq rata massima ta’ 36 ml/hr.

Pazjenti li jiżnu 25 kg jew aktar għandhom jirċievu volum totali ta’ 250 ml. Meta jiġi dilwit f’250 ml,

ir-rata ta’ infużjoni inizjali għandha tkun 6 ml/hr. Ir-rata tal-infużjoni għandha tiżdied skont kif tiġi

ttollerata, kull 15-il minuta kif ġej: l-ewwel żid ir-rata għal 12 ml/hr, imbagħad żid ir-rata kull 15-

il minuta b’żieda ta’ 12 ml/hr sakemm tintlaħaq rata massima ta’ 72 ml/hr.

Tabella 1: Volumi u rati ta’ infużjoni rakkomandati

*

Piż tal-

pazjent

(kg)

Volum

ta’

infużjoni

totali

(ml)

Pass 1

Rata ta’

infużjoni

inizjali 0-

15-il

minuta

(ml/hr)

Pass 2

15-30

minuta

(ml/hr)

Pass 3

30-45

minuta

(ml/hr)

Pass 4

45-60

minuta

(ml/hr)

Pass 5

60-75

minuta

(ml/hr)

Pass 6

75-90

minuta

(ml/hr)

Pass 7

90

minuta u

aktar

(ml/hr)

< 25

≥ 25

Ir-rata ta’ infużjoni tista’ tiżdied skont kif jiġi ttollerat mill-pazjent.

Għal struzzjonijiet fuq il-dilwazzjoni tal-prodott mediċinali qabel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6.

4.3

Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva li tista’ tkun ta’ periklu għall-ħajja (reazzjoni anafilattika) għas-sustanza attiva

jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1 (ara sezzjoni 4.4).

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Anafilassi u reazzjonijiet allerġiċi severi

Anafilassi u reazzjonijiet allerġiċi severi ġew irrapportati fi studji kliniċi. Għalhekk, appoġġ mediku

xieraq għandu jkun disponibbli fil-pront meta jingħata elosulfase alfa. Jekk dawn ir-reazzjonijiet

iseħħu, waqqaf minnufih l-infużjoni u ibda trattament mediku xieraq. Għandhom jiġu segwiti l-

istandards mediċi attwali għal trattament ta’ emerġenza. Għal pazjenti li esperjenzaw reazzjonijiet

allerġiċi waqt l-infużjoni, għandha tiġi eżerċitata l-kawtela mal-għoti mill-ġdid.

Reazzjonijiet ta’ infużjoni

Reazzjonijiet ta’ infużjoni (RI) kienu l-aktar reazzjonijiet avversi komuni osservati fl-istudji kliniċi. RI

jistgħu jinkludu reazzjonijiet allerġiċi

.

Il-pazjenti għandhom jirċievu antiħistamini bi jew mingħajr

mediċini kontra d-deni qabel l-infużjoni (ara sezzjoni 4.2) Il-ġestjoni ta’ RI għandha tkun ibbażata fuq

is-severità tar-reazzjoni u tinkludi l-għoti aktar bil-mod jew waqfien temporanju tal-infużjoni u/jew l-

għoti ta’ antiħistamini, mediċini kontra d-deni u/jew kortikosterojdi oħrajn. Jekk iseħħu RI severi,

waqqaf minnufih l-infużjoni u ibda kura medika xierqa. L-għoti mill-ġdid wara reazzjoni severa

għandha ssir b’kawtela u b’sorveljanza mill-qrib mit-tabib kuranti.

Kompressjoni tal-korda spinali/ċervikali

Fi studji kliniċi, kompressjoni tal-korda spinali/ċervikali (SCC - spinal/cervical cord) kienet osservata

kemm f’pazjenti li kienu qed jirċievu Vimizim kif ukoll f’pazjenti li kienu qed jirċievu plaċebo. Il-

pazjenti għandhom jiġu sorveljati għal sinjali u sintomi ta’ SCC (li jinkludu uġigħ fid-dahar, paraliżi

tad-dirgħajn jew riġlejn taħt il-livell ta’ kompressjoni, inkontinenza urinali u tal-ippurgar) u għandhom

jingħataw kura klinika.

Dieta b’teħid limitat ta’ sodju

Dan il-prodott mediċinali fih 8 mg sodju f’kull kunjett, ekwivalenti għal 0.4% tal-konsum massimu

rakkomandat ta’ kuljum mill-WHO (

World Health Organisation

) ta’ 2 g sodju għal adult, u jingħata

f’soluzzjoni ta’ 9 mg/ml (0.9%) sodium chloride għall-infużjoni (ara sezzjoni 6.6).

Sorbitol (E420)

Dan il-prodott mediċinali fih 100 mg sorbitol f’kull kunjett li huwa ekwivalenti għal 40 mg/kg.

Pazjenti b’intolleranza ereditarja għall-fructose (HFI,

hereditary fructose intolerance

) ma jridux

jingħataw dan il-prodott mediċinali ħlief jekk ikun strettament meħtieġ.

Trabi u tfal żgħar (li jkollhom taħt sentejn) jistgħu jkunu għadhom ma ġewx iddijanjostikati

b’intolleranza ereditarja għall-fructose (HFI). Prodotti mediċinali li jkun fihom sorbitol/fructose li

jingħata ġol-vina jistgħu jkunu ta’ periklu għall-ħajja. Il-benefiċċju tat-trattament għat-tifel/tifla meta

mqabbel mar-riskji assoċjati għandu jkun ivvalutat b’mod sħiħ qabel ma jinbeda t-trattament.

Għandha tittieħed storja medika ddettaljata fir-rigward tas-sintomi ta’ HFI għal kull pazjent qabel ma

jingħata dan il-prodott mediċinali.

4.5

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni.

4.6

Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx tagħrif dwar l-użu ta’ Vimizim f’nisa tqal.

Studji f’annimali ma jurux effetti ħżiena diretti jew indiretti fir-rigward ta’ tqala jew żvilupp embrijo-

fetali (ara sezzjoni 5.3). Madanakollu, dawn l-istudji huma ta’ użu limitat. Bħala miżura ta’

prekawzjoni, huwa aħjar li Vimizim jiġi evitat waqt it-tqala, sakemm dan ma jkunx meħtieġ b’mod

ċar.

Treddigħ

Tagħrif disponibbli relatat mar-riproduzzjoni fl-annimali wera l-eliminazzjoni ta’ elosulfase alfa fil-

ħalib. Mhux magħruf jekk elosulfase alfa jiġix eliminat fil-ħalib tas-sider tal-bniedem, iżda

esponiment sistemiku permezz tal-ħalib tas-sider mhux mistenni. Minħabba nuqqas ta’ tagħrif dwar l-

użu fuq il-bniedem, Vimizim għandu jingħata biss lil nisa li jkunu qed ireddgħu jekk il-benefiċċju

potenzjali jitqies li jisboq ir-riskju potenzjali għat-tarbija.

Fertilità

L-ebda indeboliment relatat mal-fertilità ma ġie osservat fi studji mhux kliniċi (ara sezzjoni 5.3)

b’elosulfase alfa.

4.7

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Vimizim għandu effett żgħir fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Ġie rapportat sturdament bħala

reazzjoni assoċjata mal-infużjoni, li jista’ jaffettwa l-ħila biex issuq u tħaddem magni fil-jum tal-

infużjoni.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-istima tar-reazzjonijiet avversi hi bbażata fuq l-esponiment ta’ 176 pazjent b’MPS IVA li l-età

tagħhom tvarja minn 5 sa 57 sena għal 2 mg/kg elosulfase alfa darba fil-ġimgħa (n=58), 2 mg/kg

elosulfase alfa ġimgħa iva u ġimgħa le (n=59), jew plaċebo (n=59) fi studju każwali, double-blind u

kkontrollat bi plaċebo.

Il-maġġoranza ta’ reazzjonijiet avversi fl-istudji kliniċi kienu RI, li huma mfissra bħala reazzjonijiet li

jseħħu wara l-bidu tal-infużjoni sa tmiem il-jum ta’ wara l-infużjoni. RI serji kienu osservati fl-istudji

kliniċi u kienu jinkludu anafilassi, sensittività eċċessiva u rimettar. L-aktar sintomi komuni ta’ RI (li

seħħew f’≥ 10% tal-pazjenti kkurati b’Vimizim u ≥ 5% aktar meta mqabbla ma’ plaċebo) kienu uġigħ

ta’ ras, tqalligħ, remettar, deni, tertir u uġigħ addominali. L-RI kienu ġeneralment ħfief jew moderati,

u l-frekwenza kienet ogħla matul l-ewwel 12-il xahar ta’ kura u kellhom it-tendenza li jseħħu inqas ta’

spiss maż-żmien.

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

It-tagħrif f’Tabella 2 hawn isfel jiddeskrivi reazzjonijiet avversi minn studji kliniċi f’pazjenti trattati

b’Vimizim.

Il-frekwenzi huma mfissra bħala: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni

(≥ 1/1,000 sa <1/100); rari (≥ 1/10,000 sa 1/1,000), rari ħafna (< 1/10,000); mhux magħruf (ma tistax

tittieħed stima mid-data disponibbli). Fi ħdan kull ragruppament ta’ frekwenzi, ir-reazzjonijiet avversi

huma ppreżentati f’ordni fejn fiha, l-aktar reazzjonijiet serji jiġu l-ewwel.

Tabella 2: Reazzjonijiet avversi f’pazjenti kkurati b’Vimizim

MedDRA

Sistema tal-klassifika tal-organi

MedDRA

Terminu ppreferut

Frekwenza

Disturbi fis-sistema immuni

Anafilassi

Mhux komuni

Sensittività eċċessiva

Komuni

Disturbi fis-sistema nervuża

Uġigħ ta’ ras

Komuni ħafna

Sturdament

Komuni ħafna

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

medjastinali

Dispnea

Komuni ħafna

Disturbi gastro-intestinali

Dijarea, rimettar, uġigħ orofarinġeali,

uġigħ fuq in-naħa ta’ fuq taż-żaqq, uġigħ

addominali, tqalligħ

Komuni ħafna

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti

konnettivi

Mijalġja

Komuni

Tertir

Komuni ħafna

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’

mnejn jingħata

Deni

Komuni ħafna

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Immunoġeniċità

Il-pazjenti kollha żviluppaw antikorpi għal elosulfase alfa fl-istudji kliniċi. Madwar 80% tal-pazjenti

żviluppaw antikorpi newtalizzanti li kapaċi jimpedixxu elosulfase alfa milli jintrabat mar-riċettatur

indipendenti mill-cation mannose-6-phosphatase. Titjib sostnut fil-miżuri ta’ effikaċja u tnaqqis fil-

keratan sulphate (KS) fl-awrina maż-żmien kienu osservati fl-istudji, minkejja l-preżenza ta’ antikorpi

kontra elosulfase alfa. Ma nstabet l-ebda korrelazzjoni bejn titers ta’ antikorpi ogħla jew pożittività ta’

antikorpi newtralizzanti u tnaqqis fil-kejl tal-effikaċja jew okkorrenzi ta’ anafilassi jew reazzjonijiet

ta’ sensittivita eċċessiva oħrajn. Ġew osservati antikorpi IgE kontra elosulfase f’≤ 10% tal-pazjenti

kkurati u dawn ma kinux konsistentament relatati ma’ anafilassi jew ma’ reazzjonijiet oħra ta’

sensittività eċċessiva u/jew irtirar mill-kura.

Popolazzjoni pedjatrika

F’pazjenti b’età ta’ < 5 snin, il-profil tas-sigurtà globali ta’ Vimizim f’doża ta’ 2 mg/kg/ġimgħa kien

konsistenti mal-profil tas-sigurtà ta’ Vimizim osservat fi tfal akbar.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott

mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott

mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni

avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9

Doża eċċessiva

Fl-istudji kliniċi, ġew esplorati dożi ta’ elosulfase alfa sa 4 mg/kg fil-ġimgħa u ma ġie identifikat l-

ebda sinjal jew sintomu speċifiku wara d-dożi l-għoljin. Ma ġiet osservata ebda differenza fil-profil

tas-sigurtà..Għall-ġestjoni tar-reazzjonijiet avversi, ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8.

5.

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1

Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti tal-passaġġ alimentari u tal-metaboliżmu oħrajn, enzimi.

Kodiċi ATC: A16AB12.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Il-mukopolisakkaridosi tikkonsisti minn grupp ta’ disturbi marbuta mal-ħażna lisosomali ikkaġunati

min-nuqqas ta’ enzimi lisosomali meħtieġa għall-kataboliżmu ta’ glycosaminoglycans (GAG).

MPS IVA hu kkaratterizzat min-nuqqas ta’ tnaqqis xieraq fl-attività ta’

N

-acetylgalactosamine-6-

sulfatase. In-nuqqas ta’ attività ta’ sulfatase jirriżulta fl-akkumulazzjoni ta’ substrati ta’ GAG, KS u

chondroitin 6 sulphate (C6S), fil-kompartiment lisosomali ta’ ċelluli fil-ġisem kollu. L-

akkumulazzjoni twassal għal disfunzjoni mifruxa fiċ-ċelluli, tessuti u l-organi. Elosulfase alfa huwa

maħsub biex jipprovdi l-enzima esoġena N-acetylgalactosamine-6-sulfatase li tittieħed ġol-lisosomi u

biex jiżdied il-kataboliżmu tal-GAGs, KS u C6S. It-teħid ta’ ċelluli ġo lisosomi jsir permezz ta’

riċettaturi li huma indipendenti mill-katajin ta’ mannose-6-phosphate li jwassal għal attività ristorata

ta’ GALNS u t-tneħħija ta’ KS u C6S.

Effikaċja klinika u sigurtà

Studji kliniċi li saru b’Vimizim ivvalutaw l-impatt tal-kura fuq il-manifestazzjonijiet ta’ MPS IVA

f’oqsma varji li jinkludu l-felħan, il-funzjoni respiratorja, veloċità tal-iżvilupp, u l-mobilità, kif ukoll

il-KS fl-urina.

B’kollox ġew irreġistrati 235 pazjent b’MPS IVA u dawn ġew esposti għal Vimizim f’sitt studji

kliniċi.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Vimizim ġew ivvalutati fi studju kliniku każwali ta’ Fażi 3, li kien double-

blind u kkontrollat bi plaċebo b’176 pazjent b’MPS IVA, b’etajiet li jvarjaw minn 5 snin sa 57 sena.

Il-maġġoranza tal-pazjenti ppreżentati kienu ta’ statura baxxa, felħan indebolit, u b’sintomi muskolu-

skeletriċi. Pazjenti li setgħu jimxu aktar minn 30 metru (m) imma inqas minn 325 m f’Test tal-Mixi

fuq 6 Minuti (6MWT-6 minute walk test) bħala linja bażi ġew reġistrati fl-istudju.

Il-pazjenti rċevew elosulfase alfa 2 mg/kg kull ġimgħa (n=58) jew 2 mg/kg ġimgħa iva u ġimgħa le

(n=59), jew plaċebo (n=59) għal total ta’ 24 ġimgħa. Il-pazjenti kollha ġew ikkurati b’antiħistamini

qabel kull infużjoni. L-ewwel punt ta’ riferiment kien il-tibdil mil-linja bażi fid-distanza tat-Test tal-

Mixi fuq 6 minuti meta mqabbel mal-plaċebo f’Ġimgħa 24. It-punti ta’ riferiment sekondarji kienu it-

tibdil mil-linja bażi fit-test ta’ tlugħ tat-taraġ fi 3 minuti (3 MSCT - 3 Minute Stair Climb Test) u l-

livelli ta’ KS fl-awrina f’Ġimgħa 24. Sussegwentement, total ta’ 173 pazjent ġew irreġistrati fl-istudju

ta’ estensjoni li fih il-pazjenti rċevew 2 mg/kg ta’ elosulfase alfa kull ġimgħa jew 2 mg/kg ġimgħa iva

u ġimgħa le, u mbagħad kollha inqelbu għal fuq 2 mg/kg kull ġimgħa skont id-disponibilità tar-

riżultati ta’ Ġimgħa 24.

Il-punti ta’ riferiment prinċipali u sekondarji ġew ivvalutati f’Ġimgħa 24 (ara Tabella 3). L-effett

modellat tal-kura fid-distanza koperta bil-mixi f’6 minuti, meta mqabbel mal-plaċebo, kien ta’ 22.5 m

, 4.0, 40.9; p=0.0174) għall-programm ta’ kura ta’ 2 mg/kg fil-ġimgħa. L-effett modellat tal-kura

fit-tlugħ tat-taraġ kull minuta, meta mqabbel mal-plaċebo, kien ta’ 1.1 taraġ/minuta (Cl

, -2.1, 4.4;

p=0.4935) għall-programm ta’ kura ta’ 2 mg/kg fil-ġimgħa. L-effett modellat tal-kura għall-bidla

perċentwali tal-KS fl-awrina, meta mqabbla ma’ plaċebo, kienet -40.7 % (Cl

. -49.0. -32.4; p<0.0001)

għall-programm ta’ kura b’2 mg/kg fil-ġimgħa. Id-differenza kienet l-aktar bejn il-grupp tal-plaċebo u

l-grupp tal-kura fil-ġimgħa għal kull punt ta’ riferiment. Ir-riżultati mill-programm ta’ kura ta’ ġimgħa

iva u ġimgħa le għad-distanza koperta bil-mixi f’6 minuti jew it-tlugħ ta’ taraġ f’kull minuta kienu

komparabbli mal-plaċebo.

Tabella 3: Riżultati mill-istudju kliniku kkontrollat bi plaċebo f’2 mg kull kg kull ġimgħa

Vimizim

Plaċebo

Vimizim vs.

plaċebo

Linja Bażi

ta’

Riferiment

Ġimgħa

24

Bidla

Linja Bażi

ta’

Riferiment

Ġimgħa

24

Bidla

Differenza fil-

bidliet

Test tal-mixi f’6 minuti (metri)

Medja

± SD

203.9

±76.32

243.3

±83.53

36.5

±58.49

211.9

±69.88

225.4

±83.22

13.5

±50.63

Medja bbażata fuq il-

Mudell

(95%CI)

valur p

22.5

, 4.0, 40.9)

(p = 0.0174)

Test ta’ tlugħ ta’ taraġ fi 3 minuti (taraġ/minuta)

Medja

± SD

29.6

±16.44

34.9

± 18.39

± 8.06

30.0

± 14.05

33.6

± 18.36

± 8.51

Medja bbażata fuq il-

mudell

(95%CI)

valur p

, -2.1, 4.4)

(p = 0.4935)

* Pazjent wieħed fil-grupp Vimizim ma baqax jieħu sehem wara infużjoni waħda.

Medja bbażata fuq mudell ta’ Vimizim meta mqabbel ma’ plaċebo, aġġustata għal-linja bażi

Minbarra l-istudji ta’ estensjoni, pazjenti li kienu qed jirċievu elosulfase alfa 2 mg/kg kull ġimgħa,

urew li żammew it-titjib inizjali fil-felħan u fit-tnaqqis sostnut fil-KS fl-awrina sa 156 ġimgħa.

Popolazzjoni pedjatrika

Huwa importanti li l-kura tinbeda kemm jista’ jkun malajr.

Il-maġġoranza tal-pazjenti li rċevew Vimizim waqt l-istudji kliniċi kienu fil-medda ta’ etajiet

pedjatriċi u adolexxenti (5 sa 17-il sena). Fi studju open-label, 15-il pazjent pedjatriku b’MPS IVA

b’età inqas minn 5 snin (9 xhur sa <5 snin) irċevew 2 mg/kg ta’ Vimizim darba fil-ġimgħa għal

52 ġimgħa. Il-pazjenti komplew studju ta’osservazzjoni ta’ follow-up fuq perijodu twil għal mill-inqas

52 ġimgħa oħra, għal għadd totali ta’ 104 ġimgħa. Riżultati ta’ sigurtà u farmakodinamiċi f’dawn il-

pazjenti huma konsistenti mar-riżultati osservati fl-ewwel 52 ġimgħa (ara sezzjoni 4.8). Il-punteġġ z

tat-tul normalizzat medju fil-linja bażi (±SD) kien -1.6 (±1.61). Wara l-ewwel 52 ġimgħa ta’

trattament il-punteġġ z tat-tul normalizzat kien -1.9 (±1.62). Il-punteġġ z tat-tul normalizzat medju

(±SD) f’Ġimgħa 104 kien -3.1 (±1.13).

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini iddifferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji b’

Vimizim f’wieħed jew iktar settijiet tal-popolazzjoni pedjatrika f’MPS IVA. Ara sezzjoni 4.2 għal

informazzjoni dwar l-użu pedjatriku.

5.2

Tagħrif farmakokinetiku

Il-parametri farmakokinetiċi ta’ elosulfase alfa ġew evalwati fi 23 pazjent b’MPS IVA li rċevew

infużjonijet ta’ 2 mg/kg elosulfase alfa ġol-vina kull ġimgħa fuq madwar 4 sigħat għal 22 ġimgħa u l-

parametri ta’ Ġimgħa 0 u ta’ Ġimgħa 22 tqabblu ma’ xulxin. F’ġimgħa 22, l-AUC

medji

żdiedu b’181% u 192%, rispettivament, meta mqabbla ma’ Ġimgħa 0.

Tabella 4: Tagħrif farmakokinetiku

Parametru farmakokinetiku

Ġimgħa 0

Medja (SD)

Ġimgħa 22

Medja (SD)

, minuta µg/ml

238 (100)

577 (416)

mass.

, µg/ml

1.49 (0.534)

4.04 (3.24)

CL, ml/minuta/kg

10.0 (3.73)

7.08 (13.0)

, minuta

7.52 (5.48)

35.9 (21.5)

mass.

, minuta

172 (75.3)

202 (90.8)

, iż-żona taħt il-kurva tal-konċentrazzjoni fil-plażma - ħin minn żero sal-ħin tal-aħħar konċentrazzjoni

mkejla;

mass.

, il-konċentrazzjoni fil-plażma massima mkejla;

CL, tneħħija totali tal- elosulfase alfa wara l-għoti ġol-vina;

, eliminazzjoni tal-half-life;

mass.,

il-ħin minn żero sa konċentrazzjoni massima fil-plażma

Bijotrasformazzjoni

Elosulfase alfa huwa proteina u jkun mistenni li jiġi degradat metabolikament permezz ta’ idrolisi tal-

peptidi. Konsegwentement,funzjoni tal-fwied indebolita mhix mistennija taffettwa l-farmakokinetiċi

ta’ elosulfase alfa.

Eliminazzjoni

L-eliminazzjoni renali ta’ elosulfase hija meqjusa passaġġ minuri għall-eliminazzjoni. Il-half-life

medju (t

) żdied minn 7.52 minuta f’Ġimgħa 0 sa 35.9 minuti sa Ġimgħa 22. Pazjenti rġiel u nisa

kellhom eliminazzjoni komparabbli ta’ elosulfase alfa, u l-eliminazzjoni ma kinitx dovuta għal xi

tendenza ta’ età jew piż f’Ġimgħa 22. Ġie vvalutat l-impatt ta’ antikorpi fuq il-farmakokinetiċi ta’

elosulfase alfa. Ma dehret ebda rabta bejn it-titer totali ta’ antikorpi u l-eliminazzjoni ta’ elsosulfase.

Madanakollu, pazjenti b’risponsi pożittivi minn antikorpi newtralizzanti naqqsu l-valuri totali ta’

eliminazzjoni totali (CL) u tawwlu t

. Minkejja l-alterazzjoni fil-profil farmakokinetiku, il-preżenza

ta’ antikorpi newtralizzanti ma affettwawx il-farmakodinamiċi, l-effikaċja, jew is-sigurtà tal-pazjenti li

ġew ikkurati b’elosulfase alfa. L-ebda akkumulazzjoni ta’ elosulfase alfa fil-plażma ma kien evidenti

wara ġimgħa ta’ dożaġġ.

5.3

Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika li jevalwa s-sistema

nervuża ċentrali, sistemi respiratorji u kardjovaskulari, effett tossiku minn doża waħda u dożi ripetuti

fil-firien u xadini, jew fertilità u iżvilupp embrijofetali, fil-firien jew fniek, ma juri l-ebda periklu

speċjali għall-bnedmin. L-evalwazzjoni tal-istudju dwar l-iżvilupp qabel it-twelid u wara t-twelid fil-

firien huwa mxekkel minħabba l-għoti sussegwenti ta’ DPH, u għalhekk huwa ta’ rilevanza limitata.

Studji fuq perijodi ta’ żmien twil fuq annimali li jevalwaw il-potenzjal karċinoġeniku jew studji li

jevalwaw l-potenzjal mutaġeniku ma sarux b’elosulfase alfa. Studji dwar ir-riproduzzjoni saru fil-

ġrieden f’dożi li kienu sa 10 darbiet id-doża tal-bniedem u ma wrew l-ebda evidenza ta’ fertilità jew

rendiment riproduttiv indebolit.

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’ eċċipjenti

Sodium acetate, trihydrate

Sodium dihydrogen phosphate monohydrate

Arginine hydrochloride

Sorbitol (E420)

Polysorbate 20

Ilma għal injezzjonijiet

6.2

Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija

f’sezzjoni 6.6.

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

Wara d-dilwazzjoni

L-istabilità kimika u fiżika waqt l-użu ntweriet għal massimu ta’ 24 siegħa f’temperatura ta’ 2

C –

C segwita sa massimu 24 siegħa f’temperatura ta’ 23

C – 27

Mil-lat ta’ sigurtà mikrobijoloġika, is-soluzzjoni dilwita għandha tintuża minnufih. Jekk ma tintużax

minnufih, il-ħinijiet tal-użu waqt il-ħażna u l-kundizzjonijiet tal-ħażna huma r-responsabilità tal-utent

u għalhekk m’għandhomx ikunu itwal minn 24 siegħa f’temperatura ta’ 2

C – 8

C segwiti sa

24 siegħa f’temperatura ta’ 23

C – 27

C waqt l-għoti.

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara d-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5

In-natura tal-kontenitur u ta’dak li hemm ġo fih

Kunjett tal-ħġieġ ċar (Tip I) b’tapp tal-lastku tal-butyl u siġill ippjegat (aluminju) li jinqala b’saba’

b’għatu tal-plastik.

Daqsijiet tal-pakkett: 1 kunjett.

6.6

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull kunjett ta’ Vimizim huwa maħsub sabiex jintuża darba biss. Vimizim għandu jiġi dilwit

b’soluzzjoni ta’ 9 mg/ml (0.9 %) sodium chloride għall-infużjoni permezz ta’ teknika asettika. Is-

soluzzjoni dilwita għandha tingħata lil pazjenti permezz ta’ sett ta’ infużjoni. Jista’ jintuża sett ta’

infużjoni mgħammar b’filtru fil-pajp ta’ 0.2μm.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu

jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Preparazzjoni għall-infużjoni ta’ Vimizim

Għandha tintuża teknika asettika.

Vimizim għandu jiġi dilwit qabel jingħata.

L-għadd ta’ kunjetti li jridu jiġu dilwiti huwa bbażat fuq il-piż individwali tal-pazjent. Id-doża

rakkomandata hija ta’ 2 mg kull kg

L-għadd ta’ kunjetti li jridu jiġu dilwiti huwa bbażat fuq il-piż individwali tal-pazjent u d-doża

rakkomandata ta’ 2 mg/kg għandha tiġi stabbilita permezz tal-kalkolazzjoni li ġejja.

Piż tal-pazjent (kg) immultiplikat bi 2 (mg/kg) = doża tal-pazjent (mg)

Doża tal-pazjent (mg) diviża b’1 (mg/ml konċentrat ta’ Vimizim) = Għadd totali ta’ ml ta’

Vimizim.

Ammont totali (ml) ta’ Vimizim diviż b’5 ml kull kunjett = Għadd totali ta’ kunjetti.

L-għadd totali ta’ kunjetti kkalkulati għandu jiġi mqarreb għall-eqreb kunjett sħiħ li jmiss. L-

għadd xieraq ta’ kunjetti għandu jitneħħa mill-friġġ. Issaħħanx jew tqiegħedx il-kunjetti fil-

mikrowajv. Tħawwadx il-kunjetti.

Għandha tintuża borża tal-infużjoni li jkun fiha 9 mg/ml (0.9 %) ta’ soluzzjoni ta’ sodium

chloride għall-infużjoni li tkun xierqa għall-għoti ġol-vina. Il-volum totali tal-infużjoni huwa

stabbilit mill-piż tal-ġisem tal-pazjent.

Pazjenti li jiżnu inqas minn 25 kg jew inqas għandhom jirċievu volum totali ta’ 100 ml.

Pazjenti li jiżnu 25 kg jew aktar għandhom jirċievu volum totali ta’ 250 ml.

Qabel ma jinġibed Vimizim minn ġol-kunjett, kull kunjett għandu jiġi spezzjonat viżwalment

għal frak u tibdil fil-kulur. Minħabba li din hi soluzzoni ta’ proteini, jista’ jkun hemm

flokkulazzjoni ħafifa (ikun hemm fibri trasluċidi). Is-soluzzjoni ta’ Vimizim għandha tkun

ċara għal ftit opalexxenti u mingħajr kulur sa safranija ċara. Tużax jekk is-soluzzjoni tibdel il-

kulur jew jekk ikun hemm frak fis-soluzzjoni.

Għandu jitneħħa volum ta’ 9 mg/ml (0.9 %) soluzzjoni ta’ sodium chloride għall-infużjoni

minn ġol-borża tal-infużjoni, li hu ugwali għall-volum ta’ konċentrat ta’ Vimizim li jrid jiġi

magħdud.

Il-volum ikkalkulat ta’ Vimizim mill-għadd xieraq ta’ kunjetti jitneħħa bil-mod b’attenzjoni

sabiex tiġi evitata aġitazzjoni eċċessiva.

Vimizim jiġi miżjud bil-mod għal ġol-borża b’attenzjoni sabiex tiġi evitata aġitazzjoni.

Il-borża tal-infużjoni għandha tiġi mdawwra bil-mod sabiex jiġi żgurat li jkun hemm

distribuzzjoni xierqa ta’ Vimizum. Tħawwadx is-soluzzjoni.

Is-soluzzjoni dilwita għandha tingħata lil pazjenti permezz ta’ sett ta’ infużjoni. Jista’ jintuża

sett ta’ infużjoni mgħammar b’filtru ta’ 0.2 µm fil-pajp.

7.

DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork, P43 R298

L-Irlanda

8.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/914/001

9.

DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 28 ta’ April 2014

Data tal-aħħar tiġdid:

10.

DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

XX/SSSS

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija

Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/109796/2014

EMEA/H/C/002779

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Vimizim

elosulfase alfa

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta’ valutazzjoni (EPAR) għal Vimizim. Dan jispjega

kif l-Aġenzija vvalutat il-mediċina biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha fl-UE u l-kondizzjonijiet

ta’ użu tagħha. Dan mhux intiż biex jipprovdi konsultazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Vimizim.

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Vimizim, il-pazjenti għandhom jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif jew

jikkuntattjaw lit-tabib jew spiżjar tagħhom.

X’inhu Vimizim u għal xiex jintuża?

Vimizim huwa mediċina li fiha s-sustanza attiva elosulfase alfa. Huwa jintuża biex jikkura pazjenti bil-

marda ta’ mukopolisakkaridosi tip IVA (MPS IVA, magħrufa wkoll bħala sindrome ta’ Morquio A). Din il-

marda hija kkawżata min-nuqqas ta’ enzima msejħa N-acetylgalactosamine-6-sulfatase, li hija

meħtieġa biex jitkissru s-sustanzi fil-ġisem imsejħa glycosaminoglycans (GAGs). Jekk l-enzima ma

tkunx preżenti, jew tkun preżenti fi kwantitajiet żgħar ħafna, il-GAGs ma jistgħux jitkissru u

jakkumulaw fl-għadam u fl-organi. Dan jikkawża s-sinjali tal-marda, l-aktar evidenti fosthom ikunu

għadam qasir, diffikultà biex tiċċaqlaq u biex tieħu nifs, għajnejn imtappna u telf ta’ smigħ.

Minħabba li n-numru ta’ pazjenti b’MPS IVA huwa wieħed baxx, il-marda hija kkunsidrata bħala waħda

‘rari’, u Vimizim ġie kklassifikat bħala ‘mediċina orfni’ (mediċina li tintuża f’mard rari) fl-

24 ta’ Lulju 2009.

Kif jintuża Vimizim?

Il-kura b’Vimizim għandha tiġi ssorveljata minn tabib b’esperjenza f’MPS IVA jew mard simili. Il-

mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib u għandha tingħata minn professjonista fil-kura tas-

saħħa mħarreġ b’mod xieraq.

Vimizim jiġi bħala konċentrat li jitħallat f’soluzzjoni għall-infużjoni (dripp) fil-vina. Id-doża

rakkomandata hija ta’ 2 mg għal kull kilogramma ta’ piż tal-ġisem, li tingħata darba kuljum. L-infużjoni

għandha tieħu madwar 4 sigħat. Qabel ma jirċievi Vimizim, il-pazjent għandu jingħata mediċina għall-

Vimizim

EMA/109796/2014

Paġna 2/3

prevenzjoni ta’ reazzjoni allerġika għal Vimizim. Il-pazjenti jistgħu jingħataw ukoll mediċina li

tipprevjeni d-deni.

Kif jaħdem Vimizim?

Vimizim huwa terapija ta’ sostituzzjoni tal-enzimi. It-terapija ta’ sostituzzjoni tal-enzimi tipprovdi lill-

pazjenti bl-enzima li tkun nieqsa. Is-sustanza attiva f’Vimizim, l-elosulfase alfa, hija kopja tal-enzima

tal-bniedem N-acetylgalactosamine-6-sulfatase. L-enzima ta’ sostituzzjoni tgħin biex tkisser il-GAGs u

twaqqafhom milli jakkumulaw fiċ-ċelloli, u b’hekk ittejjeb is-sintomi ta’ MPS IVA.

L-losulfase alfa hija prodotta b’metodu magħruf bħala ‘teknoloġija rikombinanti tad-DNA’: issir minn

ċelloli li jkun ġie introdott fihom ġene (DNA), li permezz tiegħu jkunu jistgħu jipproduċu l-enzima.

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Vimizim li ħarġu mill-istudji?

Vimizim ġie investigat fi studju wieħed ewlieni li kien jinvolvi 176 pazjent b’MPS IVA, li qabbel Vimizim

ma’ plaċebo (kura finta). Il-kejl ewlieni tal-effikaċja kien il-bidla fid-distanza li l-pazjenti setgħu jimxu

f’sitt minuti wara 6 xhur ta’ kura.

Qabel il-kura, il-pazjenti setgħu jimxu bħala medja ftit aktar minn 200 metru f’sitt minuti. Wara

6 xhur, il-pazjenti kkurati bid-doża rrakkomandata ta’ Vimizim setgħu jimxu 37 metru oħra bħala

medja f’sitt minuti, meta mqabbla ma’ żieda ta’ 14-il metru f’pazjenti li rċievew il-plaċebo. Ir-riżultati

tal-istudju jissuġġerixxu wkoll li l-mediċina tista’ ttejjeb kemm il-pazjenti jieħdu nifs sew jew jitilgħu t-

taraġ, u fi tfal, kemm jikbru b’mod tajjeb.

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Vimizim?

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Vimizim (li jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna waħda minn kull

10) huma reazzjonijiet relatati mal-infużjoni, inkluż uġigħ ta’ ras, nawżja (tħossok ma tiflaħx),

rimettar, deni, tertir ta’ bard u uġigħ addominali (uġigħ fl-istonku). Dawn ġeneralment huma ħfief jew

moderati u aktar frekwenti fl-ewwel 12-il ġimgħa ta’ kura. Reazzjonijiet serji iżda mhux komuni relatati

mal-infużjoni jinkludu anafilassi (reazzjoni allerġika qawwija). Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji

kollha rrappurtati b’Vimizim, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Vimizim ma għandux jintuża f’pazjenti li esperjenzaw reazzjonijiet allerġiċi li huma ta’ periklu għall-

ħajja għal elosulfase alfa jew għal xi sustanza oħra f’Vimizim.

Għaliex ġie approvat Vimizim?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) tal-Aġenzija ddeċieda li l-benefiċċji

ta’ Vimizim huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jkun approvat għall-użu fl-UE. Is-CHMP

ikkonkluda li, wara 6 xhur ta’ kura, Vimizim intwera li huwa effikaċi biex itejjeb id-distanza li l-pazjenti

setgħu jimxu f’sitt minuti, u dan kien akkumpanjat minn effetti oħrajn ta’ benefiċċju, inkluż titjib fil-

kapaċità biex iwettqu l-attivitajiet ta’ kuljum. Il-Kumitat ikkunsidra wkoll li l-profil tas-sigurtà ta’

Vimizim jidher maniġġabbli u l-effetti sekondarji serji mhumiex komuni, iżda għandha tinġabar aktar

dejta dwar is-sigurtà fit-tul.

X’miżuri qegħdin jitteħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta’ Vimizim?

Ġie żviluppat pjan ta’ ġestjoni tar-riskju biex jiġi żgurat li Vimizim jintuża bl-aktar mod sigur possibbli.

Abbażi ta’ dan il-pjan, fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta’ tagħrif ġiet inkluża

Vimizim

EMA/109796/2014

Paġna 3/3

informazzjoni rigward is-sigurtà ta’ Vimizim, inklużi l-prekawzjonijiet xierqa li għandhom ikunu segwiti

mill-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-pazjenti.

Barra minn hekk, il-kumpanija li timmanifattura Vimizim għandha tiżgura li l-professjonisti tal-kura

tas-saħħa kollha li huma mistennija li jiktbu jew jużaw il-mediċina jingħataw materjal edukattiv, li

jinfurmahom dwar kif għandha tintuża l-mediċina u r-riskju ta’ reazzjonijiet allerġiċi severi. Il-

kumpanija sejra wkoll tistabbilixxi reġistru biex jiġu vvalutati l-benefiċċji u r-riskji fit-tul ta’ Vimizim.

Aktar informazzjoni tinstab fis-sommarju tal-pjan tal-ġestjoni tar-riskju

Informazzjoni oħra dwar Vimizim

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha għal

Vimizim fit-28 ta’ April 2014.

L-EPAR sħiħ u s-sommarju tal-pjan tal-ġestjoni tar-riskju għal Vimizim jinstabu fis-sit elettroniku tal-

Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Għal

aktar informazzjoni rigward il-kura b’Vimizim, aqra l-fuljett ta’ tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew

ikkuntattja lit-tabib jew spiżjar tiegħek.

Is-sommarju tal-opinjoni tal-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali Orfni għal Vimizim jinstab fis-sit

elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’04-2014.

Aðrar vörur

search_alerts

share_this_information