Vantobra

Evrópusambandið - finnska - EMA (European Medicines Agency)

Kauptu það núna

Upplýsingar fylgiseðill PIL
Vara einkenni SPC
Opinber matsskýrsla PAR
Virkt innihaldsefni:
Tobramysiini
Fáanlegur frá:
Pari Pharma GmbH
ATC númer:
J01GB01
INN (Alþjóðlegt nafn):
tobramycin
Meðferðarhópur:
Systeemiset bakteerilääkkeet, , Aminoglykosidi bakteerilääkkeet
Lækningarsvæði:
Kystinen Fibroosi, Hengitysteiden Infektiot
Ábendingar:
Vantobra on tarkoitettu Pseudomonas aeruginosan aiheuttaman kroonisen keuhkotulehduksen hoitoon 6-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla, joilla on kystinen fibroosi (CF). On otettava huomioon viralliset ohjeet antibioottien tarkoituksenmukaisesta käytöstä.
Vörulýsing:
Revision: 3
Leyfisstaða:
peruutettu
Leyfisnúmer:
EMEA/H/C/002633
Leyfisdagur:
2015-03-18
EMEA númer:
EMEA/H/C/002633

Skjöl

Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - búlgarska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - tékkneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - eistneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - lettneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - litháíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - ungverska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - maltneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - hollenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - portúgalska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - rúmenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvakíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvenska
Samantekt á eiginleikum vöru Samantekt á eiginleikum vöru - norskt bókmál
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - króatíska

B. PAKKAUSSELOSTE

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Vantobra 170 mg sumutinliuos

tobramysiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa

muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Vantobra on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Vantobraa

Miten Vantobraa käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Vantobran säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Vantobra on ja mihin sitä käytetään

Mitä Vantobra on

Vantobra sisältää tobramysiiniä. Se on aminoglykosideihin kuuluva antibiootti.

Mihin Vantobraa käytetään

Vantobraa käytetään

Pseudomonas aeruginosa

-bakteerin aiheuttamien keuhkoinfektioiden hoitoon kystistä

fibroosia sairastaville 6-vuotiaille ja sitä vanhemmille potilaille.

Pseudomonas aeruginosa

on bakteeri, joka usein aiheuttaa keuhkoinfektion kystistä fibroosia sairastaville

potilaille jossain vaiheessa heidän elämäänsä. Jos infektiota ei hoideta hyvin, se jatkaa keuhkojen

vaurioittamista aiheuttaen lisää hengitysongelmia.

Miten Vantobra vaikuttaa

Kun hengität sisään Vantobraa, antibiootti pääsee suoraan keuhkoihin taistelemaan infektiota aiheuttavaa

bakteeria vastaan. Se häiritsee proteiinituotantoa, jota bakteeri tarvitsee soluseinämien rakentamiseen. Tämä

vaurioittaa bakteeria ja lopulta tappaa sen.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Vantobraa

Älä käytä Vantobraa

jos olet allerginen (yliherkkä) tobramysiinille, mille tahansa aminoglysidiantibiootille tai Vantobran

jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Jos tämä koskee sinua, kerro asiasta lääkärille ennen Vantobran käyttöä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla on joskus ollut jokin seuraavista:

kuulo-ongelmia (myös korvien soimista ja huimausta)

munuaisvaivoja

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

puristavaa tunnetta rinnassa

verta ysköksissä

jatkuvaa tai pahenevaa lihasheikkoutta, joka liittyy useimmiten sairauksiin, kuten myastenia gravis

(lihasheikkous) tai Parkinsonin tauti.

Jos jokin näistä koskee sinua, kerro siitä lääkärille ennen Vantobran käyttöä.

Jos sinulla on kuulo- tai munuaisongelmia, lääkäri saattaa ottaa verikokeita elimistössäsi olevan Vantobran

määrän seuraamiseksi.

Lääkkeiden sisäänhengittäminen voi aiheuttaa puristavaa tunnetta rinnassa ja hengityksen vinkumista, ja näin

voi käydä myös Vantobraa käytettäessä. Lääkäri saattaa kehottaa sinua käyttämään keuhkoputkia laajentavaa

lääkettä ennen kuin otat Vantobraa.

Pseudomonas

-bakteerikannat saattavat tulla vastustuskykyisiksi antibioottihoidolle ajan mittaan. Tämä

tarkoittaa, että Vantobra ei ehkä toimi toivotulla tavalla ajan kuluessa. Kerro lääkärille, jos olet huolissasi

tästä asiasta.

Jos saat tobramysiiniä tai jotain muuta aminoglykosidiantibioottia myös pistoksina, haittavaikutusten riski

voi olla suurempi ja lääkäri seuraa sinua näiden varalta asianmukaisesti.

Lapset

Tätä lääkevalmistetta ei ole tarkoitettu alle 6-vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Vantobra

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita

lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Älä käytä seuraavia lääkkeitä samanaikaisesti Vantobran kanssa:

furosemidi, diureetti (virtsaneritystä lisäävä lääke)

muut lääkkeet, jotka saattavat lisätä virtsaneritystä, kuten urea tai mannitoli

muut lääkkeet, jotka saattavat vaurioittaa munuaisia tai kuuloa:

amfoterisiini B, kefalotiini, polymyksiinit (mikrobien aiheuttamien infektioiden hoitoon),

siklosporiini, takrolimuusi (immuunijärjestelmän toiminnan vähentämiseen). Nämä lääkkeet

voivat aiheuttaa munuaisvaurioita.

platinaa sisältävät valmisteet, kuten karboplatiini ja sisplatiini (joidenkin syöpien hoitoon). Nämä

lääkkeet voivat aiheuttaa munuais- ja kuulovaurioita.

Seuraavat lääkkeet voivat suurentaa haittavaikutusten riskiä, jos niitä annetaan samanaikaisesti, kun saat

myös tobramysiiniä tai jotain muuta aminoglykosidiantibioottia pistoksina:

antikoliiniesteraasit (lihasheikkouden hoitoon), kuten neostigmiini ja pyridostigmiini, tai

botuliinitoksiini. Nämä lääkkeet voivat aiheuttaa lihasheikkoutta tai vaikeuttaa sitä.

Jos käytät yhtä tai useampia yllä mainituista lääkkeistä, keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät

Vantobraa.

Älä sekoita tai laimenna Vantobraa minkään muun lääkkeen kanssa Vantobran mukana toimitetussa Tolero-

lääkesumuttimessa.

Jos saat useita erilaisia lääkkeitä/hoitoja kystiseen fibroosiin, ota ne seuraavassa järjestyksessä:

keuhkoputkia laajentava lääke, esim. salbutamoli

rintakehän alueen fysioterapia

muut inhaloitavat lääkkeet

Vantobra

Varmista järjestys myös lääkäriltä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä

neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Ei tiedetä, aiheuttaako tobramysiini haittavaikutuksia raskauden aikana, kun se otetaan sisäänhengittämällä.

Kun tobramysiini ja muut samaan ryhmään kuuluvat antibiootit (aminoglykosidit) annetaan pistoksena, ne

saattavat aiheuttaa sikiövaurioita, kuten kuuroutta ja munuaisongelmia.

Jos imetät, keskustele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Vantobran ei odoteta vaikuttavan ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

3.

Miten Vantobraa käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on kaksi ampullia päivässä (yksi aamulla ja yksi illalla) 28 päivän ajan.

Annos on sama kaikille 6-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Hengitä sisään suun kautta yhden ampullin sisältö aamuin ja illoin. Käytä Tolero-lääkesumutinta.

Annosten välisen tauon tulisi olla mahdollisimman tarkkaan 12 tuntia mutta vähintään 6 tuntia.

Kun olet ottanut lääkettä 28 päivän ajan, pidä 28 päivän tauko, jonka aikana et ota ollenkaan

Vantobraa. Aloita sitten uusi hoitojakso tauon jälkeen (kuten kuvassa).

On tärkeää, että käytät valmistetta kaksi kertaa päivässä 28 päivän hoitojakson aikana ja että

vuorottelet 28 päivän lääkejaksojen ja 28 päivän taukojen välillä.

Vantobran LÄÄKEJAKSO

TAUKO Vantobrasta

Ota Vantobraa kahdesti päivässä 28 päivän ajan.

Älä ota yhtään Vantobraa seuraavan 28 päivän aikana.

Toistuvat hoitojaksot

Jatka Vantobran jaksoittaista käyttöä niin kauan kuin lääkäri määrää.

Jos sinulla on kysyttävää siitä, kuinka kauan Vantobraa käytetään, käänny lääkärin tai

apteekkihenkilökunnan puoleen.

Valmistautuminen Vantobra-inhalaatiota varten

Käytä Vantobraa vain alla olevan kuvan mukaisella Tolero-lääkesumuttimella. Näin varmistetaan

oikean annoksen hengittäminen sisään. Älä käytä Tolero-lääkesumutinta minkään muun lääkkeen

kanssa.

Lue lääkesumuttimen käyttöohjeet ennen käyttöä.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Varmista, että sinulla on eFlow

rapid

- tai eBase-ohjain, johon Tolero-lääkesumutin liitetään. Lääkäri

voi määrätä ohjaimen tai se ostetaan erikseen.

Pese kätesi huolellisesti saippualla ja vedellä.

Ota yksi Vantobra-ampulli alumiinipussista juuri ennen inhalaatiota.

Pidä loput lääkkeet jääkaapissa alkuperäisessä pakkauksessa.

Aseta lääkesumuttimen kaikki osat puhtaan ja kuivan paperin tai kangaspyyhkeen päälle. Varmista,

että lääkesumutin on tasaisella alustalla.

Kokoa Tolero-lääkesumutin käyttöohjeiden mukaisesti.

Pidä ampullia pystyasennossa. Läikkymisen estämiseksi napauta sitä kevyesti ennen kuin kierrät

yläosan irti. Tyhjennä ampullin sisältö lääkesumuttimen lääkesäiliöön.

Aloita hoito istuen pystyasennossa hyvin tuuletetussa tilassa. Pidä lääkesumutinta vaakasuorassa ja

hengitä normaalisti suun kautta. Vältä hengittämästä nenän kautta. Jatka sisään- ja uloshengittämistä

normaaliin tapaan, kunnes lääke on loppunut. Kun lääke on annettu kokonaan, laitteesta kuuluu hoidon

loppumisesta ilmoittava merkkiääni.

Jos sinun pitää keskeyttää hoito jostakin syystä, paina On/Off-painiketta sekunnin ajan. Käynnistä

hoito uudelleen painamalla jälleen On/Off-painiketta sekunnin ajan.

Tolero-lääkesumutin tulee puhdistaa ja desinfioida laitteen käyttöohjeiden mukaisesti.

Käytä jokaisessa hoitojaksossa (28 päivän lääkejakso) uutta lääkkeen mukana toimitettua Tolero-

lääkesumutinta.

Älä käytä vaihtoehtoista testaamatonta sumutinjärjestelmää, sillä se voi muuttaa keuhkoihin menevän

lääkkeen määrää. Tämä voi puolestaan muuttaa lääkkeen turvallisuutta ja sitä, miten hyvin lääke tehoaa.

Jos käytät enemmän Vantobraa kuin sinun pitäisi

Jos hengität liikaa Vantobraa, äänesi saattaa tulla käheäksi. Kerro asiasta lääkärille mahdollisimman pian. Jos

Vantobraa niellään, on epätodennäköistä, että se aiheuttaa vakavia ongelmia, sillä tobramysiini imeytyy

huonosti vatsasta, mutta sinun tulee kuitenkin kertoa siitä lääkärille mahdollisimman nopeasti.

Jos unohdat ottaa Vantobraa

Jos unohdat ottaa Vantobraa ja seuraavaan annokseen on vähintään 6 tuntia, ota annos heti kun voit. Muussa

tapauksessa odota seuraavaan annokseen. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Vantobran käytön

Älä lopeta Vantobran käyttöä, ellei lääkäri niin määrää, sillä keuhkoinfektio ei ehkä ole riittävän hyvin

hallinnassa ja se voi paheta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkin haittavaikutukset voivat olla vakavia:

puristava tunne rinnassa ja hengitysvaikeudet (harvinaisia, esiintyy enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)

allergiareaktiot, kuten nokkosihottuma ja kutina (hyvin harvinaisia, esiintyy enintään 1 käyttäjällä

10 000:sta).

Jos saat jonkin näistä haittavaikutuksista, lopeta Vantobran käyttö ja kerro välittömästi lääkärille.

Kystinen fibroosi aiheuttaa monenlaisia oireita. Näitä oireita voi yhä esiintyä Vantobra-hoidon aikana, mutta

niiden ei pitäisi olla yhtä yleisiä tai pahempia kuin ennen hoitoa.

Jos taustalla oleva keuhkosairautesi tuntuu pahenevan käyttäessäsi Vantobraa, kerro siitä välittömästi

lääkärille.

Muita haittavaikutuksia saattavat olla:

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Melko harvinaiset haittavaikutukset (enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

hengenahdistus

äänen muutokset (käheys)

lisääntynyt yskä

kurkkukipu

Harvinaiset haittavaikutukset (enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

kurkunpäätulehdus (voi aiheuttaa äänen muutoksia, kurkkukipua ja nielemisvaikeuksia)

äänen katoaminen

päänsärky, voimattomuus

nenäverenvuoto, nuha

korvien soiminen (yleensä ohimenevää), kuulon heikkeneminen, huimaus

veren yskiminen, tavallista runsaampi limaneritys, epämiellyttävä tunne rinnassa, astma, kuume

makuhäiriöt, pahoinvointi, suun haavaumat, oksentelu, ruokahaluttomuus

ihottuma

rintakipu tai yleiskipu

keuhkojen toimintakokeiden tulosten heikkeneminen

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

suun ja nielun sieni-infektiot, kuten hiivasienitulehdus

imusolmukkeiden turpoaminen

uneliaisuus

korvakipu, korvavaivat

kiihtynyt hengitys, alhainen veren happipitoisuus, nenän sivuonteloiden tulehdus

ripuli, vatsakipu ja vatsan alueen kipu

punaiset märkänäppylät iholla

nokkosihottuma, kutina

selkäkipu

yleinen huonovointisuus

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärillä tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V

luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla

haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.

Vantobran säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä ampullissa tai pussissa tai ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C). Jos sinulla ei ole jääkaappia käytössäsi (kuten kuljetuksen yhteydessä),

voit säilyttää lääkepakkausta (pussit avattuina tai avaamattomina) alle 25 °C:ssa enintään 4 viikon ajan. Jos

lääkevalmistetta on säilytetty huoneenlämmössä yli 4 viikkoa, se täytyy hävittää paikallisten vaatimusten

mukaisesti.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat sen olevan sameaa tai jos siinä näkyy hiukkasia.

Älä koskaan säilytä avattua ampullia. Avattu ampulli tulee käyttää välittömästi, ja mahdollinen

ylijäävä liuos tulee hävittää.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikähävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Vantobra sisältää

Vaikuttava aine on tobramysiini. Yksi ampulli sisältää 170 mg tobramysiiniä kerta-annoksena.

Muut aineet (apuaineet) ovat natriumkloridi, kalsiumkloridi, magnesiumsulfaatti, injektioihin

käytettävä vesi, rikkihappo ja natriumhydroksidi pH:n säätöön.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Vantobra-sumutinliuos toimitetaan käyttövalmiina ampullissa.

Vantobra on kirkas tai hieman kellertävä liuos, jonka väri voi vaihdella tummemman keltaiseen. Tämä ei

vaikuta Vantobran tehoon, kunhan säilytysohjeita on noudatettu.

Ampullit on pakattu pusseihin; yhdessä pussissa on 8 ampullia, mikä vastaa 4 päivän hoitoa.

Vantobraa käytetään Tolero-lääkesumuttimen kanssa. Vantobra toimitetaan pakkauksessa, jossa on kaksi

sisäpakkausta: yksi lääkepakkaus (56 sumutinliuosampullia 7 pussissa) ja yksi lääkesumutinpakkaus.

Pakkaus riittää yhteen 28 päivän hoitojaksoon.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

PARI Pharma GmbH

Moosstrasse 3

D-82319 Starnberg

Saksa

Puh:

+49 (0) 89 – 74 28 46 - 10

Faksi:

+49 (0) 89 – 74 28 46 - 30

S-posti: info@paripharma.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta:

http://www.ema.europa.eu. Siellä on myös linkkejä muille harvinaisten sairauksien ja harvinaislääkkeiden

www-sivuille.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

LIITE I

VALMISTEYHTEENVETO

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vantobra 170 mg sumutinliuos

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Jokainen 1,7 ml:n kerta-annosampulli sisältää 170 mg tobramysiiniä.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Sumutinliuos.

Kirkas tai hieman kellertävä liuos.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Vantobra on tarkoitettu

Pseudomonas aeruginosa

-bakteerin aiheuttaman kroonisen keuhkoinfektion hoitoon

6-vuotiaille tai sitä vanhemmille potilaille, jotka sairastavat kystistä fibroosia.

Paikalliset viranomaisohjeet tulee ottaa huomioon antibakteerisia valmisteita käytettäessä.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Vantobra-annos on sama kaikille myyntiluvan mukaiseen ikäryhmään kuuluville potilaille ikää tai painoa

katsomatta. Suositeltava annos on yksi ampulli (170 mg/1,7 ml) kaksi kertaa päivässä (eli yhteensä 2

ampullia päivässä) 28 päivän ajan. Annosvälin tulee olla mahdollisimman tarkkaan 12 tuntia ja vähintään 6

tuntia.

Vantobraa otetaan 28 päivän jaksoissa. Hoito jaksotetaan vuorottelemalla 28 päivän hoitojaksojen ja 28

päivän taukojen välillä.

Unohtuneet annokset

Jos unohtuneen annoksen ja seuraavan annoksen välissä on vähintään 6 tuntia, potilaan tulee ottaa unohtunut

annos mahdollisimman pian. Jos seuraavaan suunniteltuun annokseen on alle 6 tuntia, potilaan tulee odottaa

seuraavaan annokseen eikä korvata unohtunutta annosta.

Hoidon kesto

Syklistä hoitoa on jatkettava niin pitkään kuin siitä lääkärin mielestä on kliinistä hyötyä potilaalle. On

otettava kuitenkin huomioon, että Vantobra-hoidosta ei ole pitkäaikaisia turvallisuustietoja. Lisälääkitystä tai

vaihtoehtoista lääkitystä pseudomonasta vastaan on harkittava, jos keuhkotoiminnan statuksessa tapahtuu

huonontumista. Katso myös tiedot kliinisistä hyödyistä ja siedettävyydestä kohdista 4.4, 4.8 ja 5.1.

Erityispotilasryhmät

Iäkkäät potilaat (≥ 65-vuotiaat)

Tiedot tämän potilasryhmän osalta ovat riittämättömät tukemaan suositusta annoksen säätämisen puolesta tai

sitä vastaan.

Munuaisten vajaatoiminta

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Tämän potilasryhmän osalta ei ole olemassa Vantobra-annoksen säätämistä tukevaa tai sitä vastaan olevaa

tietoa. Katso myös munuaistoksisuutta koskevat tiedosta kohdasta 4.4. sekä lääkkeen erittymistä koskevat

tiedot kohdasta 5.2.

Maksan vajaatoiminta

Tutkimuksia ei ole tehty maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Koska tobramysiini ei metaboloidu,

ei ole odotettavissa, että maksan vajaatoiminta vaikuttaisi tobramysiinialtistukseen.

Elinsiirtopotilaat

Riittävät tiedot inhaloitavan tobramysiinin käytöstä elinsiirron jälkeen puuttuvat. Suositusta annoksen

säätämisen puolesta tai sitä vastaan ei voida tehdä elinsiirtopotilaille.

Pediatriset potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää Vantobra-valmistetta alle 6-vuotiaiden lasten hoitoon.

Antotapa

Inhalaatioon.

Vantobra inhaloidaan pakkauksen mukana tulevalla Tolero-lääkesumuttimella.

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet, ks. kohta 6.6.

Vantobraa ei saa antaa minkään muun antoreitin kautta eikä antaa millään muulla kuin pakkauksen mukana

toimitetulla laitteella. Vaihtoehtoisen testaamattoman sumutinjärjestelmän käyttö voi muuttaa vaikuttavan

aineen depositiota keuhkoissa, mikä voi puolestaan muuttaa valmisteen tehoa ja turvallisuutta.

Jos potilas saa useita inhaloitavia lääkevalmisteita ja rintakehän alueen fysioterapiaa, Vantobra on hyvä antaa

viimeiseksi.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Ototoksisuus

Ototoksisuutta, joka ilmenee sekä kuulotoksisuutena (kuulon heikkenemisenä) että tasapainotoksisuutena, on

raportoitu parenteraalisen aminoglykosidihoidon yhteydessä. Tasapainotoksisuus saattaa ilmetä

huimauksena, ataksiana tai heitehuimauksena. Tinnitus voi olla merkki ototoksisuudesta, siksi tinnituksen

alkaminen vaatii huomiota.

Kuulon heikkenemisenä havaittua tai audiometrisillä mittauksilla mitattua ototoksisuutta on havaittu

parenteraalisen aminoglykosidihoidon yhteydessä, joten se on otettava huomioon myös inhalaatiohoitoa

käytettäessä. Avoimissa tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeisessä käytössä on joillakin pitkään tai

samanaikaisesti laskimonsisäisiä aminoglykosideja saaneilla potilailla havaittu kuulon heikentymistä.

Lääkärin tulee huomioida, että aminoglykosidit voivat aiheuttaa kuulo- ja tasapainohäiriöitä. Tämän vuoksi

kuuloa on tarkkailtava Vantobra-hoidon aikana.

Kuulotutkimusta ennen Vantobra-hoidon aloittamista on harkittava potilaille, joilla pitkäaikainen

systeeminen aminoglykosidihoito on altistanut tällaisille häiriöille. Jos potilas valittaa korvien soimista tai

kuulon heikkenemistä aminoglykosidihoidon aikana, lääkärin tulee harkita potilaan lähettämistä

kuulokokeeseen.

Munuaistoksisuus

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Munuaistoksisuus on liitetty parenteraaliseen aminoglykosidihoitoon. Sitä ei ole todettu inhaloitavalla

tobramysiinillä ja Vantobralla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa. Vantobraa on määrättävä varoen potilaille,

joilla tiedetään tai epäillään olevan munuaisten vajaatoiminta. Kliinisen käytännön mukaisesti munuaisten

toiminta tulisi tutkia ennen hoidon aloittamista. Urea- ja kreatiniinitasot tulee määrittää aina kuuden

Vantobra-hoitojakson jälkeen (180 päivän inhaloitavan aminoglykosidihoidon jälkeen).

Seerumin tobramysiinipitoisuuden seuranta

Seerumin tobramysiinipitoisuutta on seurattava potilailla, joilla tiedetään tai epäillään olevan kuulon tai

munuaistoiminnan häiriöitä. Jos kuulo- tai munuaistoksisuutta esiintyy Vantobraa saavilla potilailla,

tobramysiinihoito on keskeytettävä, kunnes tobramysiinipitoisuus seerumissa laskee alle

2 mikrogrammaan/ml.

Tobramysiinitoksisuus on liitetty seerumipitoisuuksiin, jotka ovat yli 12 mikrog/ml. Hoito on keskeytettävä,

jos pitoisuudet ylittävät tämän tason.

Tobramysiinipitoisuutta seerumissa on seurattava vain validoiduilla menetelmillä. Sormenpääverinäytteen

ottoa ei suositella kontaminaatioriskin takia.

Bronkospasmi

Bronkospasmia voi esiintyä käytettäessä inhaloitavia lääkkeitä, ja sitä on raportoitu myös inhaloitavan

tobramysiinin yhteydessä. Bronkospasmi tulee hoitaa asianmukaisesti.

Ensimmäinen Vantobra-annos tulee ottaa lääkärin valvonnassa ja bronkodilataattoria tulee käyttää ennen

inhalaatiota, jos ko. lääke kuuluu potilaan lääkitykseen. FEV

tulisi mitata ennen inhalaatiota ja sen jälkeen.

Jos hoidosta johtuvaa bronkospasmia todetaan potilaalla, lääkärin on arvioitava tarkasti, ovatko Vantobra-

hoidon jatkamisen hyödyt suuremmat kuin sen riskit potilaalle. Jos epäillään allergista reaktiota, Vantobra-

hoito on lopetettava.

Neuromuskulaariset häiriöt

Erityistä varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla tiedetään tai epäillään olevan neuromuskulaarisia

sairauksia, kuten parkinsonismi tai muita sairauksia, joihin liittyy myastenia (myös myasthenia gravis),

koska aminoglykosidit saattavat pahentaa lihasheikkoutta neuromuskulaariseen toimintaan vaikuttavan

mahdollisen kuraren kaltaisen vaikutuksen johdosta.

Veriyskä

Sumuttimen kautta inhaloitu tobramysiiniliuos saattaa laukaista yskänrefleksin. Vantobra-hoito tulisi aloittaa

aktiivista, vaikeaa veriyskää sairastaville potilaille vain, jos hoidosta saatavan hyödyn katsotaan olevan

verenvuodon lisääntymisriskiä suurempi.

Resistenssin kehittyminen

Antibioottihoitoon liittyy antibioottiresistentin

P. aeruginosa

-bakteerin ja muiden patogeenien aiheuttamien

superinfektioiden kehittymisen riski. Resistenssin kehittyminen inhaloitavan tobramysiinihoidon aikana voi

rajoittaa hoitovaihtoehtoja infektion äkillisessä pahenemisessa, siksi tätä on seurattava.

Muut varotoimet

Samanaikaisesti parenteraalista aminoglykosidihoitoa (tai muita munuaiseritykseen vaikuttavia lääkkeitä,

kuten diureetteja) saavia potilaita on seurattava asianmukaisesti. Kumulatiivisen toksisuuden riski on

otettava huomioon. Tämä tarkoittaa seerumin tobramysiinipitoisuuden seuraamista.

Hoidon turvallisuutta ja tehoa ei ole tutkittu potilailla, jotka ovat kolonisoituneet

Bulkholderia cepacialla.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Laskimonsisäisesti tai sumutteena annetun tobramysiinin

yhteisvaikutusprofiilin perusteella Vantobran samanaikaista ja/tai perättäistä käyttöä ei suositella muiden

mahdollisesti munuais- tai ototoksisten lääkevalmisteiden kanssa, kuten

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

amfoterisiini B, kefalotiini, siklosporiini, takrolimuusi, polymyksiinit (munuaistoksisuuden vaara)

platinayhdisteet (munuais- ja ototoksisuuden vaara).

Vantobran samanaikaista käyttöä diureettien (kuten etakryynihappo, furosemidi, urea tai mannitoli) kanssa ei

suositella. Nämä yhdisteet voivat lisätä aminoglykosidien toksisuutta vaikuttamalla antibioottien

pitoisuuksiin seerumissa ja kudoksissa (ks. kohta 4.4).

Muita lääkkeitä, joiden on raportoitu lisäävän parenteraalisesti annosteltavien aminoglykosidien

potentiaalista toksisuutta, ovat:

antikoliiniesteraasit, botuliinitoksiini (neuromuskulaariset vaikutukset).

Kliinisissä tutkimuksissa potilaat, jotka käyttivät inhaloitavaa tobramysiiniä, jatkoivat dornaasialfan,

bronkodilataattorien, inhaloitavien kortikosteroidien ja makrolidien käyttöä. Yhteisvaikutuksia näiden

lääkevalmisteiden kanssa ei havaittu.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

On vain vähän tietoja parenteraalisesti annetun tobramysiinin käytöstä raskaana oleville naisille. Inhalaationa

annetun tobramysiinin käytöstä raskaana oleville naisille ei ole riittävästi tietoa. Eläinkokeissa

tobramysiinillä ei ole havaittu teratogeenisia vaikutuksia (ks. kohta 5.3) Aminoglykosidit voivat kuitenkin

aiheuttaa sikiövaurioita (esimerkiksi synnynnäistä kuuroutta ja munuaistoksisuutta) korkeilla systeemisillä

pitoisuuksilla. Inhaloidun Vantobran systeeminen altistus on hyvin pieni (ks. kohta 5.2). Jos Vantobraa

käytetään raskauden aikana tai jos potilas tulee raskaaksi lääkkeen käytön aikana, potilaalle on kerrottava

mahdollisista sikiöön kohdistuvista vaaroista.

Vantobraa ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei äidille koituva hyöty ole suurempi kuin sikiölle tai lapselle

aiheutuva haitta.

Imetys

Systeemisesti annosteltu tobramysiini erittyy äidinmaitoon. Ei tiedetä, kuinka paljon inhaloitua tobramysiiniä

erittyy ihmisen rintamaitoon, vaikkakin määrän arvioidaan olevan hyvin pieni vähäisen systeemisen

altistuksen takia. Imeväiselle aiheutuvan oto- ja munuaistoksisuusriskin vuoksi on päätettävä, lopetetaanko

rintaruokinta vai lopetetaanko Vantobra-hoito ottaen huomioon hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys

Eläinkokeissa ihonalaisen annon ei havaittu vaikuttavan urosten tai naaraiden hedelmällisyyteen (ks.

kohta 5.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Vantobralla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Vantobran kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa yleisimmin raportoidut haittavaikutukset kystistä

fibroosia sairastavilla potilailla, joilla oli

P. aeruginosa

-infektio, olivat yskä ja dysfonia.

Tobramysiinisumutinliuosten kliinisessä käytössä on havaittu dysfoniaa ja tinnitusta tobramysiinihoitoa

saaneilla potilailla. Tinnitus oli ohimenevää, ja se hävisi ilman tobramysiinihoidon keskeyttämistä.

Satunnaisesti joillakin aiemmin pitkään tai samanaikaisesti laskimonsisäisiä aminoglykosideja saaneilla

potilailla on havaittu kuulon heikentymistä. Parenteraaliseen aminoglykosidihoitoon on liitetty yliherkkyys,

ototoksisuus ja munuaistoksisuus (ks. kohta 4.4).

Vantobrasta ei ole pitkäaikaisia turvallisuustietoja (ks. myös kohta 5.1).

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Haittavaikutustaulukko

Tobramysiinisumutinliuoksen raportoidut haittavaikutukset on lueteltu taulukossa 1.

Haittavaikutukset on lueteltu MedDRAn elinjärjestelmäluokituksen mukaisesti. Kussakin

elinjärjestelmäluokassa haittavaikutukset on lueteltu esiintymistiheyden mukaan niin, että yleisin on

ensimmäisenä. Kussakin esiintymistiheysluokassa haittavaikutukset on lueteltu vakavuuden mukaan

alenevassa järjestyksessä. Esiintymistiheydet perustuvat seuraavaan luokitukseen: hyvin yleinen (≥ 1/10);

yleinen (≥ 1/100, < 1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000);

hyvin harvinainen (< 1/10 000).

Taulukko 1

Haittavaikutukset

Elinjärjestelmäluokka

Esiintymistiheys

Haittavaikutukset

Infektiot

Harvinainen

Kurkunpäätulehdus

Hyvin harvinainen

Sieni-infektio

Suun kandidiaasi

Veri ja imukudos

Hyvin harvinainen

Lymfadenopatia

Immuunijärjestelmä

Hyvin harvinainen

Yliherkkyys

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Harvinainen

Ruokahaluttomuus

Hermosto

Harvinainen

Heitehuimaus

Afonia

Päänsärky

Hyvin harvinainen

Uneliaisuus

Kuulo ja tasapainoelin

Harvinainen

Heikentynyt kuulo

Tinnitus

Hyvin harvinainen

Korvakipu

Korvahäiriöt

Verisuonisto

Harvinainen

Veriyskä

Nenäverenvuoto

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Melko harvinainen

Dyspnea

Dysfonia

Nielutulehdus

Yskä

Harvinainen

Astma

Keuhkohäiriöt

Rintatuntemukset

Limaa irrottava yskä

Nuha

Bronkospasmi

Hyvin harvinainen

Hypoksia

Hyperventilaatio

Sinuiitti

Ruoansulatuselimistö

Harvinainen

Oksentelu

Suun haavaumat

Pahoinvointi

Makuhäiriö

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Hyvin harvinainen

Ripuli

Vatsakipu

Iho ja ihonalainen kudos

Harvinainen

Ihottuma

Hyvin harvinainen

Urtikaria

Kutina

Luusto, lihakset ja sidekudos

Hyvin harvinainen

Selkäkipu

Yleisoireet

ja

antopaikassa

todettavat

haitat

Harvinainen

Voimattomuus

Kuume

Kipu

Rintakipu

Hyvin harvinainen

Huonovointisuus

Tutkimukset

Harvinainen

Keuhkojen

toimintakokeen

heikkeneminen

Pediatriset potilaat

Vantobra-hoitoa saaneiden pediatristen ja aikuisten potilaiden turvallisuusprofiilissa ei ollut eroa.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se

mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia

pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen

ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9

Yliannostus

Inhaloidun tobramysiinin systeeminen hyötyosuus on alhainen. Sumutinmuotoisen tobramysiinin

yliannostusoireina voi esiintyä vaikeaa äänen käheyttä.

Vahingossa nielty Vantobra tuskin aiheuttaa toksisuutta, koska tobramysiini imeytyy huonosti terveestä

ruoansulatuskanavasta.

Mikäli Vantobraa annostellaan vahingossa laskimonsisäisesti, parenteraalisen tobramysiinin

yliannostusoireina saattaa esiintyä mm. heitehuimausta, tinnitusta, huimausta, kuulon heikkenemistä,

hengitysvaikeuksia ja/tai hermojen ja lihasten salpautumista ja munuaisten vajaatoimintaa.

Akuutissa myrkytyksessä Vantobra-hoito on lopetettava välittömästi ja munuaisten toiminta tutkittava.

Tobramysiinin seerumipitoisuuksien määrityksestä voi olla apua yliannostuksen seurannassa.

Yliannostustapauksissa tulee ottaa huomioon mahdolliset lääkkeiden yhteisvaikutukset sekä muutokset

Vantobran ja muiden lääkkeiden eliminaatiossa.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Systeemiset bakteerilääkkeet, muut aminoglykosidit

ATC-koodi: J01GB01

Vaikutusmekanismi

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Tobramysiini on aminoglykosidiantibiootti, jota valmistetaan

Streptomyces tenebrarius

-nimisestä

sädesienestä. Se vaikuttaa lähinnä häiritsemällä solun proteiinisynteesiä, jonka seurauksena solukalvon

läpäisevyys muuttuu, solukuori hajoaa progressiivisesti ja lopulta solu kuolee. Tobramysiini on

bakterisidinen inhiboivilla tai hieman suuremmilla pitoisuuksilla.

Raja-arvot

Parenteraalisen tobramysiinin herkkyysraja-arvoja ei voida soveltaa sumutinmuotoiseen lääkitykseen.

Kystisessä fibroosissa yskös inhiboi inhaloitavien aminoglykosidien paikallista biologista aktiivisuutta.

P.

aeruginosan

kasvun ehkäisy ja bakterisidinen vaikutus edellyttää noin 10–25-kertaisia inhaloitavan

tobramysiinin pitoisuuksia ysköksessä MIC-arvoihin nähden. Kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa

97 %:lla tobramysiinisumutinliuosta saaneista potilaista ysköspitoisuudet olivat 10 kertaa suuremmat kuin

suurimmat potilaalta viljellyn

P. aeruginosan

MIC-arvot ja 95 %:lla tobramysiinisumutinliuosta saaneista

potilaista arvot olivat 25 kertaa suuremmat kuin suurimmat MIC-arvot.

Herkkyys

Perinteisten herkkyysrajojen puuttuessa varovaisuutta on noudatettava määriteltäessä organismeja herkiksi

tai resistenteiksi sumutinmuotoiselle tobramysiinille.

TOBIlla tehdyt kliiniset tutkimukset osoittivat, että useimmilla potilailla, joilta oli eristetty

P. aeruginosaa

jonka tobramysiinin MIC-arvot olivat < 128 mikrog/ml lähtötilanteessa, keuhkojen toiminta parani TOBI-

hoidon jälkeen. Potilailla, joilta on eristetty

P. aeruginosa

ja joiden MIC-arvo on

128 mikrog/ml

lähtötilanteessa, kliininen vaste on epätodennäköisempi. Keuhkojen toiminta parani kuitenkin TOBI-hoidon

aikana seitsemällä kolmestatoista potilaasta (54 %), joilta lumekontrolloiduissa tutkimuksissa oli eristetty

kantoja, joiden MIC-arvot olivat

128 mikrog/ml.

In vitro

-tulosten ja/tai kliinisten kokeiden perusteella kystisessä fibroosissa keuhkoinfektioihin liittyvien

organismien voidaan olettaa reagoivan Vantobra-hoidolle seuraavasti:

Herkkiä

Pseudomonas aeruginosa

Haemophilus influenzae

Staphylococcus aureus

Resistenttejä

Burkholderia cepacia

Stenotrophomonas maltophilia

Alcaligenes xylosoxidans

Kliinisissä tutkimuksissa hoito-ohjelmalla, jossa oli vuoroittain 28 päivän hoitojakso ja 28 päivän tauko,

saavutettiin pieni mutta selvä nousu tobramysiinin, amikasiinin ja gentamysiinin MIC-arvoissa testatuilla

P.

aeruginosa

-isolaateilla. Jokainen 6 kuukauden lisähoito johti suurempiin, suuruusluokaltaan samanlaisiin

arvoihin kuin 6 kuukauden kontrolloiduissa tutkimuksissa. Tavallisin aminoglykosidiresistenssimekanismi

P.

aeruginosassa

, joka on eristetty kroonista kystistä fibroosia sairastavilta potilailta, on läpäisemättömyys,

joka määritellään yleisenä herkkyyden puutteena kaikkia aminoglykosideja kohtaan. Kystistä fibroosia

sairastavalta potilaalta eristetty

P. aeruginosa

on osoittanut adaptiivista aminoglykosidiresistenssiä, jota

leimaa herkkyyden palautuminen, kun antibiootti lopetetaan.

Muita tietoja

Ei ole todisteita siitä, että potilailla, joita on hoidettu 18 kuukautta tobramysiinisumutinliuoksella, olisi

suurempi riski saada

B. cepacia

S. maltophilia

A. xylosoxidans

kuin potilailla, joita ei ole hoidettu

tobramysiinisumutinliuoksella.

Aspergillus

-lajeja havaittiin useammin tobramysiinisumutinliuosta saavien

potilaiden syljessä. Jälkisairauksia, kuten allergista bronkopulmonaalista aspergilloosia, raportoitiin

kuitenkin vain harvoin ja saman verran kuin kontrolliryhmässä.

Aerosolin ominaisuudet

Taulukko 2: Kliinisten testien ja vertailuerien suorituskykytietojen vertailu:

Vantobra/Tolero-lääkesumutin

1

ja TOBI / PARI LC PLUS

2

.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Suorituskykyparametri/lääke/laite

yhdistelmä

Vantobra/Tolero

TOBI

/

PARI

LC PLUS

Annetun

lääkkeen

kokonaismäärä

[mg ± SD]

96 ± 4,4

101 ± 8,5

Hengitettävä

annos

<

5 µm

[mg ± SD]

72 ± 6,5

65 ± 7,1

Lääkkeen antonopeus [mg/min]

27 ± 5,0

7 ± 0,9

Aerodynaamisen

halkaisijan

massamediaani [µm ± SD]

3,8 ± 0,3

3,6 ± 0,4

Geometrinen keskihajonta ± SD

1,5 ± 0,0

2,3 ± 0,2

Sumutusaika [min]

3,9 ± 0,6

15,3 ± 0,6

Tulokset hengityssimulaatio- ja kaskadi-impaktorimittauksista.

liitetty eBase- tai eFlow

rapid

-ohjaimeen

liitetty PARI Boy SX -kompressoriin

Vantobran antonopeus ei riipu käyttäjän (aikuisen tai lapsen) hengitystavasta toisin kuin PARI LC PLUS -

lääkesumutin.

Kliininen teho ja turvallisuus

Vähäiset tiedot yhdestä hoitojaksosta tehdystä kontrolloidusta kliinisestä tutkimuksesta osoittivat, että

parantunut keuhkotoiminta pysyi lähtötason yläpuolella 28 päivän pituisen lääkkeettömän jakson ajan.

12012.101-tutkimuksen perusteella keuhkotoiminta FEV

parani suhteessa lähtötasoon 8,2 ± 9,4 %

käytettäessä Vantobra-hoitoa ja 4,8 ± 9,6 % käytettäessä vertailuhoitoa ensimmäisessä hoitojaksossa, mikä

osoitti tehon samanvertaiseksi (non-inferior) (p = 0,0005). Vantobra ja vertailulääke pienensivät yhtä lailla

pesäkkeitä muodostavien yksikköjen määrää, mikä toimi P. aeruginosan suppression indikaattorina.

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen ja jakautuminen

Systeemisen altistuksen Vantobra-inhalaation jälkeen oletetaan johtuvan keuhkoihin päätyvän tobramysiinin

imeytymisestä, sillä se ei imeydy mitattavissa määrin suun kautta annosteltaessa.

Sumuttimen kautta

inhaloitu tobramysiini saa aikaan suuret ysköspitoisuudet ja alhaiset plasmapitoisuudet.

Aerosolitietojen vertailu, ks. taulukko 2 kohdasta 5.1.

Vantobran (170 mg/1,7 ml kahdesti päivässä) 4 viikon annosjakson lopussa kystistä fibroosia sairastavien

potilaiden tobramysiinin enimmäispitoisuudet plasmassa (C

) 1,27 ± 0,81 mikrog/ml saavutettiin noin tunti

inhalaation jälkeen. Ysköspitoisuudet olivat suurempia ja vaihtelevampia (C

1,951 + 2,187 mikrog/g ).

Terveille vapaaehtoisille annetun Vantobran kerta-annoksen 170 mg jälkeen C

1,1 + 0,4 mikrog/ml

saavutettiin noin 4 tunnin kuluttua (T

Jakautuminen

Alle 10 % tobramysiinistä sitoutuu plasman proteiineihin.

Biotransformaatio

Tobramysiini ei metaboloidu. Se erittyy pääosin muuttumattomana virtsaan.

Eliminaatio

Inhaloidun tobramysiinin eliminaatiota ei ole tutkittu.

Laskimoon annosteltu tobramysiini eliminoituu pääosin muuttumattomana glomerulussuodatuksen kautta.

Tobramysiinin eliminaation puoliintumisaika seerumissa on noin 2 tuntia.

Inhalaatioannostelun jälkeen imeytymätön tobramysiini eliminoituu todennäköisesti pääasiassa yskösten

kautta.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta,

karsinogeenisuutta sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulosten

mukaan suurimmat vaarat ihmisille ovat munuais- ja ototoksisuus. Toistuvan annoksen

toksisuustutkimuksissa on havaittu, että toksisuus kohdistuu munuaisiin sekä tasapaino- ja

kuulotoimintoihin. Toksisuutta havaitaan yleensä suuremmilla systeemisillä tobramysiinipitoisuuksilla kuin

mitä on mahdollista saavuttaa suositeltuja kliinisiä annoksia käytettäessä.

Inhaloitavalla tobramysiinillä ei ole tehty lisääntymistoksisuustutkimuksia. Rotille annettu subkutaaninen

annos 100 mg/kg/vrk ja kaniineille annettu suurin siedetty annos 20 mg/kg/vrk niiden organogeneesin aikana

eivät olleet teratogeenisia. Kaniineilla teratogeenisuutta ei voitu määrittää suuremmilla parenteraalisilla

annoksilla, koska ne aiheuttivat emojen toksisuutta ja keskenmenoja. Eläintutkimuksista saatujen tulosten

mukaan toksisuuden vaaraa (esimerkiksi ototoksisuutta) prenataalisilla altistustasoilla ei voida sulkea pois.

Subkutaaninen tobramysiinin anto aina 100 mg/kg:n annoksiin saakka ei heikentänyt naaras- eikä urosrottien

hedelmällisyyttä.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Natriumkloridi

Kalsiumkloridi

Magnesiumsulfaatti

Rikkihappo (pH:n säätöön)

Natriumhydroksidi (pH:n säätöön)

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden

lääkevalmisteiden kanssa lääkesumuttimessa.

6.3

Kestoaika

3 vuotta.

Kerta-annosampullin sisältö on käytettävä välittömästi avaamisen jälkeen (ks. kohta 6.6).

Stabiilius pussin avaamisen jälkeen: 4 viikkoa, jos säilytetty alle 25 °C:ssa.

6.4

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C).

Avatun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko

Vantobra toimitetaan polyetyleeniampulleissa, jotka on pakattu suljettuihin foliopusseihin (8 ampullia

pussissa).

Ulkopakkaus sisältää:

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

yhden lääkevalmistepakkauksen: 56 sumutinliuosampullia 7 pussissa

yhden Tolero-lääkesumutinpakkauksen.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Ampullin sisältö tyhjennetään Tolero-lääkesumuttimen lääkesäiliöön ja annetaan inhalaationa, kunnes

säiliössä ei ole enää lääkettä. Tolero-lääkesumutinta voidaan ohjata joko eBase- tai eFlow

rapid

-ohjaimella.

Näiden kahden ohjaimen suorituskykyparametrit aerosolin ominaisuustutkimuksissa

in vitro

olivat

yhdenvertaisia, ja ne on esitetty kohdan 5.1 taulukossa 2.

Lääke pitää sumuttaa hyvin tuuletetussa tilassa.

Lääkesumutin on pidettävä vaaka-asennossa lääkkeen oton ajan.

Potilaan tulee istua pystyasennossa inhalaation ajan. Lääke inhaloidaan normaalin hengityksen tahtiin

ilman keskeytyksiä.

Tolero-lääkesumutin tulee puhdistaa ja desinfioida laitteen käyttöohjeiden mukaisesti.

Vantobra on kirkas tai hieman kellertävä liuos, mutta väri voi vaihdella jonkin verran. Värimuutos ei

heikennä tehoa, jos valmistetta on säilytetty ohjeiden mukaisesti.

Vantobra on steriili vesiliuos kertakäyttöön. Koska se on säilöntäaineeton, koko ampullin sisältö tulee

käyttää välittömästi ampullin avaamisen jälkeen ja käyttämätön liuos on hävitettävä. Avattua ampullia ei saa

koskaan säilyttää uudelleen käyttöä varten.

Käytä jokaisessa hoitojaksossa (28 päivän lääkejakso) uutta lääkkeen mukana toimitettua Tolero-

lääkesumutinta.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

PARI Pharma GmbH

Moosstrasse 3

D-82319 Starnberg

Saksa

Puh:

+49 (0) 89 – 74 28 46 - 10

Faksi:

+49 (0) 89 – 74 28 46 - 30

S-posti: info@paripharma.com

8.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/14/932/001

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

18. maaliskuuta 2015

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/169512/2015

EMEA/H/C/002633

EPAR-yhteenveto

Vantobra

tobramysiini

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee Vantobra-

lääkevalmistetta. Tekstissä selitetään, miten virasto on arvioinut lääkevalmistetta ja päätynyt

puoltamaan myyntiluvan myöntämistä ja suosituksiin sen käytön ehdoista. Tarkoituksena ei ole antaa

käytännön neuvoja Vantobran käytöstä.

Potilas saa Vantobran käyttöä koskevaa tietoa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista.

Mitä Vantobra on ja mihin sitä käytetään?

Vantobra on antibiootti, jota käytetään Pseudomonas aeruginosa -bakteerin aiheuttaman pitkäaikaisen

keuhkoinfektion hoitoon 6-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla, jotka sairastavat kystistä fibroosia.

Kystinen fibroosi on perinnöllinen sairaus, jossa keuhkoihin kertyy paksua limaa, joka edistää

bakteerien kasvua siten, että potilaalle aiheutuu infektioita. P. aeruginosa on yleinen infektioiden

aiheuttaja potilailla, jotka sairastavat kystistä fibroosia.

Ennen Vantobran käyttöä lääkärien on otettava huomioon viralliset ohjeet antibioottien

asianmukaisesta käytöstä.

Vantobra on hybridivalmiste. Se sisältää samaa vaikuttavaa ainetta, tobramysiiniä, kuin

alkuperäisvalmiste Tobi. Molempia lääkevalmisteita on saatavana sumutinliuoksena. Vantobra

kuitenkin eroaa Tobista siten, että sen sisältämä vaikuttavan aineen pitoisuus on suurempi ja sitä

käytetään erilaisen sumuttimen kanssa.

Miten Vantobraa käytetään?

Vantobraa on saatavana sumutinliuoksena kerta-annoksen sisältävissä säiliöissä, joita kutsutaan

ampulleiksi. Lääkevalmistetta saa ainoastaan lääkärin määräyksestä.

Vantobra inhaloidaan Tolero-lääkesumuttimella, joka muuttaa ampullin sisältämän liuoksen hienoksi

sumuksi. Lääkevalmistetta ei saa inhaloida millään muulla laitteella.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Vantobra

EMA/169512/2015

Sivu 2/3

Suositeltava annos on yksi ampulli kaksi kertaa vuorokaudessa, mieluiten 12 tunnin välein. Potilas

lopettaa hoidon 28 hoitopäivän jälkeen 28 päiväksi ja aloittaa sen jälkeen uuden 28 päivää kestävän

hoidon. Syklistä hoitoa jatketaan niin pitkään kuin siitä lääkärin mielestä on hyötyä potilaalle.

Jos potilas saa useita inhaloitavia lääkevalmisteita tai rintakehän alueen fysioterapiaa, Vantobra on

hyvä antaa viimeiseksi.

Miten Vantobra vaikuttaa?

Vantobran vaikuttava aine, tobramysiini, on aminoglykosidien ryhmään kuuluva antibiootti. Se

vaikuttaa häiritsemällä niiden proteiinien tuotantoa, joitaP. aeruginosa tarvitsee soluseinien

rakentamiseen. Tämä vahingoittaa bakteereja, jotka lopulta kuolevat.

Mitä hyötyä Vantobrasta on havaittu tutkimuksissa?

Tobramysiiniä on käytetty useita vuosia P. aeruginosa -infektioiden hoitoon potilailla, joilla on kystinen

fibroosi, ja hakija on toimittanut kirjallisuuteen perustuvaa tietoa, joka tukee Vantobran käyttöä.

Hakija on lisäksi toteuttanut biologisen samanarvoisuuden osoittavan tutkimuksen 58:lla kystistä

fibroosia sairastaneella 6-vuotiaalla ja sitä vanhemmalla potilaalla. Tutkimuksessa oli tarkoitus

selvittää, tuottaako Vantobra kehossa samankaltaisen määrän vaikuttavaa ainetta kuin

alkuperäisvalmiste Tobi. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että Vantobra on rinnastettavissa Tobiin.

Mitä riskejä Vantobraan liittyy?

Vantobralla ei ole yleisiä sivuvaikutuksia. Seuraavia sivuvaikutuksia saattaa kuitenkin esiintyä enintään

kymmenellä potilaalla tuhannesta: dyspnea (vaikeutunut hengitys), dysfonia (käheys), nielutulehdus ja

yskä. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista ilmoitetuista sivuvaikutuksista ja rajoituksista.

Miksi Vantobra on hyväksytty?

Viraston lääkevalmistekomitea (CHMP) katsoi, että Vantobran hyöty on sen riskejä suurempi ja

suositteli myyntiluvan myöntämistä sille EU:ssa. Lääkevalmistekomitea toi esiin, että inhaloitava

tobramysiini on vakiinnuttanut asemansa P. aeruginosa -infektioiden hoidossa potilailla, joilla on

kystinen fibroosi, ja että osa potilaista ei voi käyttää jauhetta, koska he eivät siedä sitä. Näille potilaille

Vantobra, joka inhaloidaan liuoksena sumuttimesta, olisi hyödyllinen vaihtoehto.

Lisäksi inhalointiin kuluva aika on Vantobralla lyhyempi kuin muilla tobramysiinisumuttimilla ja

verrattavissa jauheen inhalointiaikaan. Vantobran etuna on näin ollen lisääntynyt helppous ja parempi

todennäköisyys sille, että potilaat noudattavat hoitoa.

Turvallisuuden osalta komitea pani merkille, että inhaloitavan tobramysiinin turvallisuusprofiili on hyvin

tiedossa. Vantobraan ei liity mitään erityisiä turvallisuushuolia.

Miten voidaan varmistaa Vantobran turvallinen ja tehokas käyttö?

Vantobran mahdollisimman turvallisen käytön varmistamiseksi on laadittu riskinhallintasuunnitelma.

Tämän suunnitelman mukaiset turvallisuustiedot on liitetty Vantobran valmisteyhteenvetoon ja

pakkausselosteeseen, mukaan lukien tiedot asianmukaisista varotoimista terveydenhoidon

ammattilaisten ja potilaiden noudatettaviksi.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Vantobra

EMA/169512/2015

Sivu 3/3

Lisätietoja löytyy riskinhallintasuunnitelman yhteenvedosta.

Muita tietoja Vantobrasta

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Vantobraa

varten 18. maaliskuuta 2015.

Vantobraa koskeva EPAR-arviointilausunto kokonaisuudessaan sekä riskinhallintasuunnitelman

yhteenveto ovat viraston verkkosivustolla osoitteessa:

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Lisää tietoa Vantobralla annettavasta hoidosta saa

pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-lausuntoon), lääkäriltä tai apteekista.

Tätä yhteenvetoa on päivitetty viimeksi 03-2015.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Aðrar vörur

search_alerts

share_this_information