Vantobra

Evrópusambandið - maltneska - EMA (European Medicines Agency)

Kauptu það núna

Upplýsingar fylgiseðill PIL
Vara einkenni SPC
Opinber matsskýrsla PAR
Virkt innihaldsefni:
Tobramycin
Fáanlegur frá:
Pari Pharma GmbH
ATC númer:
J01GB01
INN (Alþjóðlegt nafn):
tobramycin
Meðferðarhópur:
Antibatteriċi għal użu sistemiku , antibijotiċi Aminoglycoside
Lækningarsvæði:
Fibrożi Ċistika, Infezzjonijiet Fl-Apparat Respiratorju
Ábendingar:
Vantobra huwa indikat għall-immaniġġjar ta 'infezzjoni pulmonari kronika minħabba Pseudomonas aeruginosa f'pazjenti ta' 6 snin 'il fuq b'fibrożi ċistika (CF). Għandha tingħata kunsiderazzjoni għall-gwida uffiċjali dwar l-użu xieraq ta ' sustanzi antibatteriċi.
Vörulýsing:
Revision: 3
Leyfisstaða:
Irtirat
Leyfisnúmer:
EMEA/H/C/002633
Leyfisdagur:
2015-03-18
EMEA númer:
EMEA/H/C/002633

Skjöl

Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - búlgarska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - tékkneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - eistneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - lettneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - litháíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - ungverska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - hollenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - portúgalska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - rúmenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvakíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvenska
Samantekt á eiginleikum vöru Samantekt á eiginleikum vöru - norskt bókmál
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - króatíska

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-pazjent

Vantobra 170 mg soluzzjoni għan-nebulizzatur

Tobramycin

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti

għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom il-

ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett:

X’inhu Vantobra u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Vantobra

Kif għandek tuża Vantobra

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Vantobra

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Vantobra u għalxiex jintuża

X’inhu Vantobra

Vantobra fih mediċina antibijotika li tissejjaħ tobramycin. Jagħmel parti minn klassi ta’ mediċini antibijotiċi

msejħa aminoglycosides.

Għalxiex jintuża Vantobra

Vantobra jintuża f’pazjenti b’fibrożi ċistika b’età minn 6 snin ’il fuq biex jikkura infezzjonijiet fil-pulmun

ikkawżati minn batterja msejjħa

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa

huwa batterju li spiss tinfetta l-pulmun ta’ pazjenti b’fibrożi ċistika f’xi żmien

matul ħajjithom. Jekk l-infezzjoni ma tkunx ikkurata sew, tkompli tagħmel ħsara lill-pulmun, u tikkawża

aktar problemi biex tieħu n-nifs.

Kif jaħdem Vantobra

Meta tieħu Vantobra man-nifs, l-antibijotiku jista’ jidħol direttament fil-pulmun tiegħek biex jiġġieled il-

batterja li jikkawżaw l-infezzjoni. Jaħdem billi jfixkel il-produzzjoni ta’ proteini li l-batterji għandhom bżonn

biex jibnu l-ħitan taċ-ċelluli tagħhom. Dan jagħmel ħsara lill-batterji u eventwalment toqtolhom.

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Vantobra

Tużax Vantobra:

jekk inti allerġiku (tbati minn sensittività eċċessiva) għal tobramycin, għal kwalunkwe tip ta’

antibijotiku aminoglycoside, jew għal xi sustanza oħra ta’ Vantobra (elenkati fis-sezzjoni 6).

Jekk dan jgħodd għalik, għid lit-tabib tiegħek qabel ma tuża Vantobra.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib tiegħek jekk qatt kellek xi waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin:

problemi ta’ smigħ (inklużi ħsejjes f’widnejk u sturdament);

problemi fil-kliewi;

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

tagħfis fis-sider;

demm fl-isputum tiegħek (is-sustanza li tneħħi meta tisgħol);

dgħjufija fil-muskoli li ddum jew li tmur għall-agħar maż-żmien, sintomu relatat l-aktar ma’

kondizzjonijiet bħal mijastenija (dgħufija fil-muskoli) jew il-marda ta’ Parkinson.

Jekk xi wieħed minn dawn jgħodd għalik, għid lit-tabib tiegħek qabel ma tuża Vantobra.

Jekk għandek problemi bis-smigħ jew bil-funzjoni tal-kliewi, it-tabib tiegħek jista’ jieħu kampjuni tad-demm

biex jimmonitorja l-ammont ta’ Vantobra fis-sistema tiegħek.

It-teħid ta’ mediċini man-nifs jista’ jikkawża għafsa fis-sider minħabba tidjiq tal-passaġġi tal-arja, u dan

jista’ jiġri b’Vantobra. It-tabib tiegħek jista’ jistaqsik biex tuża mediċini xierqa oħra li jwessgħu l-passaġġi

tal-arja qabel ma tuża Vantobra.

Maż-żmien razez ta’

Pseudomonas

jistgħu jsiru reżistenti għall-kura b’antibijotiku. Dan ifisser li maż-żmien

Vantobra jista’ ma jkollux effett tajjeb kif suppost. Kellem lit-tabib tiegħek jekk inti mħasseb dwar dan.

Jekk qed tieħu wkoll tobramycin jew antibijotiku aminoglycoside ieħor permezz ta’ injezzjoni, dan jista’ jżid

ir-riskju ta’ effetti sekondarji u t-tabib tiegħek se jimmonitorjak għal dawn kif jixraq.

Tfal

Il-mediċina mhux maħsuba għall-użu fi tfal b’età inqas minn 6 snin.

Mediċini oħra u Vantobra

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu jew ħadt dan l-aħħar xi mediċina oħra, inklużi

mediċini mingħajr riċetta.

M’għandekx tieħu l-mediċini li ġejjin waqt li tkun qed tuża Vantobra:

furosemide, dijuretiku (“pillola tal-pipi`”);

mediċini oħra b’potenzjal dijuretiku bħal urea jew mannitol;

mediċini oħra li jistgħu jagħmlu ħsara lill-kliewi jew lis-smigħ:

amphotericin B, cefalotin, polymyxins (użati biex jikkuraw infezzjonijiet bil-mikrobi), ciclosporin,

tacrolimus (użati biex inaqqsu l-attività tas-sistema immuni). Dawn il-mediċini jistgħu jagħmlu

ħsara lill-kliewi;

sustanzi tal-platinu bħal carboplatin u cisplatin (użati biex jikkuraw xi tipi ta’ kanċer). Dawn il-

mediċini jistgħu jagħmlu ħsara lill-kliewi jew lis-smigħ.

Il-mediċini li ġejjin jistgħu jżidu r-riskju li jseħħu effetti ta’ ħsara jekk jingħatawlek waqt li tkun qed tieħu

wkoll tobramycin jew antibijotiku aminoglycoside ieħor mogħti permezz ta’ injezzjoni:

anticholinesterases bħal neostigmine u pyridostigmine (użati għall-kura ta’ dgħjufija fil-muskoli), jew

tossina tal-botulinum. Dawn il-mediċini jistgħu jikkawżaw dgħjufija fil-muskoli jew li din taggrava.

Jekk qed tieħu waħda jew aktar mill-mediċini ta’ hawn fuq, kellem lit-tabib tiegħek qabel ma tuża Vantobra.

Inti m’għandekx tħallat jew tiddilwi Vantobra ma’ xi mediċina oħra fil-handset ta’ nebulizzatur Tolero

tiegħek li huwa pprovdut flimkien ma’ Vantobra.

Jekk qed tieħu diversi trattamenti għall-fibrożi ċistika, għandek teħodhom fl-ordni li ġej:

Terapija ta’ bronkodilatatur, bħal salbutamol

Fiżjoterapija tas-sider

Mediċini oħra li jittieħdu man-nifs

Vantobra

Jekk jogħġbok iċċekkja din l-ordni mat-tabib tiegħek ukoll.

Tqala u treddigħ

Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista’ tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-

tabib tiegħek qabel tuża din il-mediċina.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Mhux magħruf jekk it-teħid man-nifs ta’ din il-mediċina waqt li tkun tqila jikkawżax effetti sekondarji. Meta

jingħataw permezz ta’ injezzjoni, tobramycin u antibijotiċi aminoglycoside oħra jistgħu jikkawżaw ħsara lit-

tarbija fil-ġuf, bħal truxija u problemi fil-kliewi.

Jekk qed tredda’, għandek tkellem lit-tabib tiegħek qabel tuża din il-mediċina.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Vantobra mhux mistenni li jkollu effett fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

3.

Kif gћandek tuża

Vantobra

Dejjem għandek tuża din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek

mat-tabib tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża rakkomandata hija żewġ ampulli kuljum (waħda filgħodu u waħda filgħaxija) għal 28 ġurnata.

Id-doża hija l-istess għall-persuni kollha b’età minn 6 snin ’il fuq.

Ħu man-nifs mill-ħalq il-kontenut sħiħ ta’ ampulla waħda filgħodu, u ampulla waħda filgħaxija bl-użu

tal-handset ta’ nebulizzatur Tolero.

Ikun l-aħjar li jkollok intervall viċin kemm jista’ jkun għal 12-il siegħa bejn id-dożi, iżda dan l-

intervall irid ikun mill-inqas 6 sigħat.

Wara li tkun użajt il-mediċina tiegħek għal 28 ġurnata, għandek perijodu ta’ ieqaf għal 28 ġurnata, li

matulu ma tiħux Vantobra man-nifs. Wara l-waqfa tibda kors ieħor (kif muri fl-istampa).

Huwa importanti li tkompli tuża l-mediċina darbtejn kuljum matul it-28 ġurnata tiegħek fuq il-kura, u

li żżomm iċ-ċiklu ta’ 28 ġurnata tieħu din il-kura/ 28 ġurnata mingħajr din il-kura.

TIEĦU Vantobra

MINGĦAJR Vantobra

Uża Vantobra darbtejn kuljum għal 28 ġurnata

Tużax Vantobra għat-28 ġurnata li jmiss

Irrepeti iċ-ċiklu

Kompli uża Vantobra fuq din il-bażi ċiklika sakemm jgħidlek it-tabib tiegħek.

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar kemm għandek iddum tuża Vantobra, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar

tiegħek.

Tħejjija ta’ Vantobra għat-teħid man-nifs

Uża Vantobra biss mal-handset ta’ nebulizzatur Tolero muri fl-istampa taħt biex tiżgura li tieħu man-

nifs id-doża korretta. Tużax il-handset ta’ nebulizzatur Tolero għal xi mediċina oħra

.

Aqra l-Istruzzjonijiet għall-Użu pprovduti mal-apparat handset qabel l-użu.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Kun ċert/a li għandek kontrollur eFlow

rapid

jew eBase biex tqabbad il-handset ta’ nebulizzatur

Tolero. Il-kontrollur rispettiv jista’ jiġi preskritt mit-tabib tiegħek jew jista’ jinxtara separatament.

Aħsel idejk sew bis-sapun u bl-ilma.

Neħħi ampulla waħda ta’ Vantobra mill-borża tal-folj tal-aluminju eżatt qabel ma teħodha man-nifs.

Żomm il-bqija tal-mediċina fi friġġ fil-pakkett oriġinali.

Ifrex il-biċċiet kollha tal-handset ta’ nebulizzatur Tolero tiegħek fuq xugaman tal-karta jew tad-drapp

xott u nadif. Kun żgur li l-handset ta’ nebulizzatur huwa fuq wiċċ ċatt u stabbli.

Arma l-handset ta’ nebulizzatur Tolero kif muri fl-istampa fl-Istruzzjonijiet għall-Użu tal-apparat

handset.

Żomm l-ampulla wieqfa u tektek bil-mod qabel tikser il-parti ta’ fuq billi ddawwar biex tevita tixrid.

Battal il-kontenut ta’ ampulla waħda fil-kontenitur tal-mediċina tal-handset ta’ nebulizzatur.

Ibda’ l-kura tiegħek waqt li tkun bilqiegħda f’pożizzjoni wieqfa, f’kamra ventilata tajjeb. Żomm il-

handset ta’ nebulizzatur orizzontalment u ħu n-nifs b’mod normali minn ħalqek. Evita li tieħu n-nifs

minn imnieħrek. Kompli ħu nifs il-ġewwa u ’l barra b’mod komdu sakemm il-kura tkun lesta. Meta

tingħata l-mediċina kollha, inti se tisma’ ħoss li jindika li “il-kura tlestiet”.

Jekk għandek bżonn twaqqaf il-kura tiegħek għal kwalunkwe raġuni, għafas u żomm il-buttuna

On/Off għal sekonda sħiħa. Biex terġa’ tibda l-kura, għafas u żomm il-buttuna On/Off mill-ġdid għal

sekonda sħiħa biex tkompli l-kura.

Il-handset ta’ nebulizzatur Tolero għandu jitnaddaf u jiġi diżinfettat kif deskritt fl-istruzzjonijiet għall-

użu tal-apparat.

Uża handset ta’ nebulizzatur Tolero ġdid għal kull ċiklu ta’ kura (28 ġurnata fuq il-mediċina) kif

ipprovdut mal-mediċina.

Tużax sistema ta’ nebulizzatur alternattiva mhux ittestjata minħabba li dan jista’ jbiddel l-ammont ta’

mediċina li tilħaq il-pulmun. B’hekk dan jista’ jibdel kemm il-mediċina taħdem tajjeb u s-sigurtà tagħha.

Jekk tuża Vantobra aktar milli suppost

Jekk tieħu wisq Vantobra man-nifs jista’ jkollok vuċi maħnuqa ħafna. Għid lit-tabib tiegħek malajr kemm

jista’ jkun. Jekk Vantobra jinbela’, huwa improbabbli li jikkawża problemi severi peress li tobramycin ftit li

xejn jiġi assorbit mill-istonku, iżda xorta għandek tgħid lit-tabib tiegħek malajr kemm jista’ jkun.

Jekk tinsa tuża Vantobra

Jekk tinsa tuża Vantobra u jkun fadal mill-inqas 6 sigħat għad-doża li jmiss tiegħek, uża d-doża tiegħek

malajr kemm jista’ jkun. Inkella, stenna għad-doża li jmiss. M’għandekx tuża doża doppja biex tpatti għal

kull doża li tkun insejt tieħu.

Jekk tieqaf tuża

Vantobra

Tiqafx tuża Vantobra jekk ma jgħidlekx biex tagħmel dan it-tabib tiegħek, għax l-infezzjoni fil-pulmun tista’

ma tkunx ikkontrollata b’mod suffiċjenti u tista’ tmur għall-agħar.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f’kulħadd.

Xi effetti sekondarji jistgħu jkunu serji

tagħfis fis-sider b’diffikultà biex tieħu n-nifs (rari, jaffettwa sa persuna waħda minn kull 1,000)

reazzjonijiet allerġiċi li jinkludu ħorriqija u ħakk (rari ħafna, jaffettwaw sa persuna waħda minn kull

10,000).

Jekk ikollok xi wieħed minn dawn l-effetti mhux mixtieqa, waqqaf l-użu ta’ Vantobra u għid lit-tabib tiegħek

minnufih.

Persuni b’fibrożi ċistika jista’ jkollhom ħafna sintomi tal-marda. Dawn xorta jistgħu jseħħu waqt l-użu ta’

Vantobra, iżda m’għandhomx ikunu daqshekk frekwenti jew agħar minn qabel.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Jekk il-marda eżistenti tal-pulmun tidher li qed taggrava waqt li tkun qed tuża Vantobra, għid lit-tabib

tiegħek minnufih.

Effetti sekondarji oħra jistgħu jinkludu:

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100)

qtugħ ta’ nifs

bidla fil-vuċi (ħanqa)

żieda fis-sogħla

uġigħ fil-griżmejn

Rari (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 1,000)

larinġite (infjammazzjoni tal-kaxxa tal-vuċi li tista’ tikkawża bidla fil-vuċi, uġigħ fil-griżmejn u

diffikultà biex tibla’)

telf tal-vuċi

uġigħ ta’ ras, debbulizza

tinfaraġ, imnieħer inixxi

żarżir fil-widnejn (normalment temporanju), telf tas-smigħ, sturdament

tisgħol u ttella d-demm, tipproduċi aktar sputum miss-soltu, skumdità fis-sider, ażżma, deni

disturbi fit-togħma, tħossok imdardar (tqalligħ), ulċeri fil-ħalq, tirremetti (rimettar), telf t’aptit

raxx

uġigħ fis-sider jew uġigħ ġenerali

riżultati tat-test tal-funzjoni tal-pulmun imorru għall-agħar

Rari ħafna (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10,000)

infezzjonijiet bil-moffa tal-ħalq jew tal-griżmejn, bħal traxx

nefħa tal-glandoli tal-limfa

ngħas

uġigħ fil-widnejn, problemi fil-widnejn

iperventilazzjoni, livelli baxxi ta’ ossiġnu fid-demm tiegħek, sinożite

dijarea, uġigħ fl-istonku u madwar l-istonku

ponot ħomor, infafet fil-ġilda

ħorriqija, ħakk

uġigħ fid-dahar

tħossok ma tiflaħx b’mod ġenerali

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li

mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett.

Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema

ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi

pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.

Kif taħżen Vantobra

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq l-ampulla jew il-borża jew il-kartuna wara

JIS. Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Aħżen fi friġġ (2°C - 8°C). Jekk m’għandekx friġġ disponibbli (bħal meta tkun qed tittrasporta l-mediċina

tiegħek) tista’ taħżen il-kartuna bil-mediċina (boroż miftuħa jew mhux miftuħa) f’temperatura taħt 25°C għal

sa 4 ġimgħat. Jekk il-prodott kien maħżun f’temperatura tal-kamra għal aktar minn 4 ġimgħat, għandu

jintrema skont il-ħtiġijiet lokali.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Tużax din il-mediċina jekk tinnota li saret imċajpra, jew jekk ikun hemm frak fis-soluzzjoni.

Qatt m’għandek taħżen ampulla miftuħa. Ladarba tinfetaħ l-ampulla għandha tintuża

immedjatament, u kwalunkwe prodott li jifdal għandu jintrema.

Tarmix mediċini mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li

m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Vantobra

Is-sustanza attiva hi tobramycin. Ampulla waħda fiha 170 mg ta’ tobramycin bħala doża waħda.

Is-sustanza(i) l-oħra (eċċipjent(i)) hi (huma): sodium chloride, calcium chloride, magnesium sulphate,

ilma għall-injezzjonijiet, sulphuric acid u sodium hydroxide għall-aġġustament tal-pH.

Kif jidher Vantobra u l-kontenut tal-pakkett

Soluzzjoni għan-nebulizzatur ta’ Vantobra hija pprovduta f’ampulla lesta għall-użu.

Vantobra huwa soluzzjoni ta’ lewn ċar sa kemmxejn safrani li jista’ jvarja għal isfar aktar skur. Dan ma

jbiddilx kif jaħdem Vantobra sakemm l-istruzzjonijiet ta’ ħażna ikunu ġew segwiti.

L-ampulli huma ppakkjati f’boroż, borża waħda fiha 8 ampulli li jikkorrispondu għal 4 ijiem ta’ kura.

Vantobra huwa disponibbli flimkien ma’ handset ta’ nebulizzatur Tolero. Huwa disponibbli f’kartuna li fiha

żewġ kartuniet fuq ġewwa, waħda bil-mediċina (56 ampulla b’soluzzjoni għan-nebulizzatur

f’7 boroż), u

waħda bil-handset ta’ nebulizzatur. Pakkett huwa biżżejjed għal ċiklu wieħed ta’ kura ta’ 28 ġurnata.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

PARI Pharma GmbH

Moosstrasse 3

D-82319 Starnberg

Il-Ġermanja

Tel.:

+49 (0) 89 – 74 28 46 - 10

Fax:

+49 (0) 89 – 74 28 46 30

E-Mail: info@paripharma.com

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Sorsi oħra ta’ informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini: http://www.ema.europa.eu. Hemm ukoll

links

għal siti elettroniċi oħra dwar mard rari u kura.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

ANNESS I

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

1.

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vantobra 170 mg soluzzjoni għan-nebulizzatur

2.

GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull ampulla ta’ doża waħda ta’ 1.7 ml fiha 170 mg tobramycin.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għan-nebulizzatur.

Soluzzjoni ċara sa kemmxejn safranija.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

Vantobra huwa indikat għall-immaniġġjar ta’ infezzjoni kronika fil-pulmun kkawżata minn

Pseudomonas

aeruginosa

f’pazjenti b’età minn 6 snin ’il fuq b’fibrożi ċistika (CF -

cystic fibrosis

Għandha tingħata konsiderazzjoni lill-gwida uffiċjali dwar l-użu xieraq ta’ sustanzi antibatteriċi.

4.2

Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Id-doża ta’ Vantobra hija l-istess għall-pazjenti kollha fil-firxa ta’ età approvata, irrispettivament mill-età jew

il-piż. Id-doża rrakkomandata hija ampulla waħda (170 mg/1.7 ml) mogħtija darbtejn kuljum (jiġifieri d-doża

totali ta’ kuljum hija 2 ampulli) għal 28 ġurnata. L-intervall bejn id-dożi għandu jkun viċin kemm jista’ jkun

għal 12-il siegħa u m’għandux ikun inqas minn 6 sigħat.

Vantobra jittieħed f’ċikli li jalternaw ta’ 28 ġurnata. Għandu jinżamm ċiklu ta’ 28 ġurnata ta’ terapija attiva

(perijodu fuq il-kura) u 28 ġurnata ta’ waqfien mill-kura (perijodu mingħajr kura).

Dożi maqbuża

F’każ li tinqabeż doża u jkun fadal mill-inqas 6 sigħat għad-doża li jmiss, il-pazjent għandu

jieħu id-doża

man-nifs malajr kemm jista’ jkun. Jekk ikun fadal inqas minn 6 sigħat għad-doża ppjanata li jmiss, il-pazjent

għandu jistenna għad-doża li jmiss u m’għandux jieħu aktar mediċina biex ipatti għad-doża maqbuża.

Tul tal-kura

Il-kura għandha titkompla fuq bażi ċiklika sakemm it-tabib jikkunsidra li l-pazjent qed jikseb benefiċċju

kliniku mill-kura b’konsiderazzjoni tal-fatt li mhix disponibbli dejta dwar is-sigurtà ta’ użu fit-tul għal

Vantobra. Jekk ikun evidenti deterjorament kliniku tal-istat pulmonari, għandha tiġi kkunsidrata terapija

addizzjonali jew alternattiva kontra psewdomonas. Ara wkoll l-informazzjoni dwar il-benefiċċju kliniku u t-

tolleranza f’sezzjonijiet 4.4, 4.8 u 5.1.

Popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti anzjani (≥65 sena)

M’hemmx biżżejjed dejta f’din il-popolazzjoni biex issostni rakkomandazzjoni favur jew kontra aġġustament

fid-doża.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Indeboliment tal-kliewi

M’hemmx dejta f’din il-popolazzjoni biex issostni rakkomandazzjoni favur jew kontra aġġustament fid-doża

b’Vantobra. Jekk jogħġbok irreferi wkoll għall-informazzjoni dwar nefrotossiċità f’sezzjoni 4.4 u għall-

informazzjoni dwar it-tneħħija f’sezzjoni 5.2.

Indeboliment tal-fwied

Ma sarux studji dwar pazjenti b’indeboliment tal-fwied. Peress li tobramycin ma jiġix metabolizzat, mhux

mistenni effett ta’ indeboliment tal-fwied fuq l-esponiment għal tobramycin.

Pazjenti wara trapjant ta’ organu

Mhux disponibbli dejta adegwata dwar l-użu ta’ tobramycin meħud man-nifs f’pazjenti wara trapjant ta’

organu. Ma tistax issir rakkomandazzjoni favur jew kontra aġġustament fid-doża għall-pazjenti wara trapjant

ta’ organu.

Popolazzjoni pedjatrika

Vantobra fit-tfal b’età inqas minn 6 snin m’għandux użu rilevanti.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għal biex jittieħed man-nifs.

Vantobra jingħata billi jittieħed man-nifs bl-użu ta’ handset ta’ nebulizzatur Tolero ipprovdut fil-pakkett.

Għal struzzjonijiet dettaljati dwar l-użu ara sezzjoni 6.6.

Vantobra m’għandux jingħata permezz ta’ kwalunkwe rotta oħra jew bl-użu ta’ kwalunkwe apparat ieħor

minbarra dak ipprovdut fil-pakkett. L-użu ta’ sistema ta’ nebulizzatur alternattiv mhux ittestjat jista’ jbiddel

id-depożizzjoni tas-sustanza attiva fil-pulmun. U b’hekk dan jista’ jibdel l-effikaċja u s-sigurtà tal-prodott.

Meta l-pazjenti jkunu qed jirċievu diversi prodotti mediċinali meħuda man-nifs u fiżjoterapija tas-sider,

huwa rrakkomandat li Vantobra jintuża l-aħħar.

4.3

Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-

sezzjoni 6.1.

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Ototossiċità

Ototossiċità, kemm bħala tossiċità awditorja (telf ta’ smigħ) kif ukoll bħala tossiċità vestibulari, kienet

irrappurtata b’aminoglycosides parenterali. Tossiċità vestibulari tista’ tidher bħala vertigo, atassja jew

sturdament. Żarżir fil-widnejn jista’ jkun sintomu li jindika l-preżenza ta’ ototossiċità, u għalhekk il-bidu ta’

dan is-sintomu jiġġustifika attenzjoni.

Tossiċità awditorja, kif imkejla minn ilmenti ta’ telf ta’ smigħ jew minn valutazzjonijiet awdjometriċi, kienet

osservata b’aminoglycosides parenterali u tista’ tiġi kkunsidrata wkoll għar-rotta ta’ għoti permezz ta’ teħid

man-nifs. Fi studji open label u waqt esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq, xi pazjenti bi storja ta’ użu

preċedenti fit-tul jew simultanju ta’ aminoglycosides fil-vini kellhom esperjenza ta’ telf ta’ smigħ. It-tobba

għandhom jikkunsidraw il-potenzjal li aminoglycosides jikkawżaw tossiċità vestibulari u kokleari u

għandhom iwettqu valutazzjonijiet xierqa tal-funzjoni awditorja waqt terapija b’Vantobra.

F’pazjenti b’riskju li jippredisponihom minħabba terapija sistemika preċedenti fit-tul b’aminoglycoside jista’

jkun meħtieġ li tiġi kkunsidrata valutazzjoni awdjoloġika qabel tinbeda terapija b’Vantobra. Jekk pazjent

jirrapporta żarżir fil-widnejn jew telf ta’ smigħ waqt terapija b’aminoglycoside, it-tabib għandu jikkunsidra

riferiment għall-valutazzjoni awdjoloġika.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Nefrotossiċità

Nefrotossiċità kienet assoċjata ma’ terapija parenterali b’aminoglycoside

.

Ma kienx hemm evidenza ta’

nefrotossiċità waqt provi kliniċi b’tobramycin u Vantobra meħuda man-nifs. Għandu jkun hemm attenzjoni

meta Vantobra jiġi preskritt lill-pazjenti b’disfunzjoni tal-kliewi magħrufa jew issuspettata. Skont il-prattika

klinika kurrenti għandha tiġi evalwata l-funzjoni tal-kliewi fil-linja bażi. Il-livelli tal-urea u tal-krejatinina

għandhom jiġu evalwati mill-ġdid wara kull 6 ċikli kompluti ta’ terapija ta’ Vantobra (180 ġurnata ta’

terapija ta’ aminoglycoside nebulizzat).

Monitoraġġ tal-konċentrazzjonijiet ta’ tobramycin fis-serum

Pazjenti b’disfunzjoni awditorja jew tal-kliewi magħrufa jew issuspettata għandhom ikunu mmonitorjati

għall-konċentrazzjonijiet ta’ tobramycin fis-serum. Jekk iseħħu oto- jew nefrotossiċità f’pazjent li jirċievi

Vantobra, it-terapija b’tobramycin għandha titwaqqaf sakemm il-konċentrazzjoni fis-serum tinżel taħt

2 µg/ml.

Konċentrazzjonijiet fis-serum ogħla minn 12 µg/ml huma assoċjati ma’ tossiċità ta’ tobramycin u l-kura

għandha titwaqqaf jekk il-konċentrazzjonijiet jaqbżu dan il-livell.

Il-konċentrazzjoni fis-serum ta’ tobramycin għandha tiġi mmonitorjata biss permezz ta’ metodi validati.

Kampjuni ta’ demm minn titqib tas-swaba mhux irrakkomandati minħabba r-riskju ta’ kontaminazzjoni tal-

kampjun.

Bronkospażmu

Bronkospażmu jista’ jseħħ permezz ta’ teħid man-nifs ta’ prodotti mediċinali u kien irrappurtat bl-użu ta’

tobramycin nebulizzat. Bronkospażmu għandu jiġi kkurat kif medikament xieraq.

L-ewwel doża ta’ Vantobra għandha tintuża taħt is-superviżjoni ta’ tabib, wara li jittieħed bronkodilatatur

jekk dan ikun parti mill-kors ta’ kura attwali għall-pazjent. FEV

għandu jitkejjel qabel u wara n-

nebulizzazzjoni.

Jekk ikun hemm evidenza ta’ bronkospażmu indott mit-terapija, it-tabib għandu jevalwa b’attenzjoni jekk il-

benefiċċji tal-użu kontinwu ta’ Vantobra jegħlbux ir-riskji għall-pazjent. Jekk ikun hemm suspett ta’ rispons

allerġiku, Vantobra għandu jitwaqqaf.

Disturbi newromuskolari

Vantobra għandu jintuża b’attenzjoni kbira f’pazjenti b’disturbi newromuskolari bħal Parkinsoniżmu jew

kondizzjonijiet oħra kkaratterizzati minn mijastenija, inkluż mijastenija gravis, peress li aminoglycosides

jistgħu jaggravaw id-dgħufija fil-muskoli minħabba effett potenzjali li jixbaħ lil curare fuq il-funzjoni

newromuskolari.

Emoptisi

Teħid man-nifs ta’ soluzzjonijiet ta’ tobramycin nnebulizzati jista’ jikkaġuna rifless ta’ sogħla. Il-kura

b’Vantobra f’pazjenti b’emoptisi severa u attiva għandha tinbeda biss jekk il-benefiċċji tal-kura jkunu

kkunsidrati li jegħlbu r-riskji ta’ induzzjoni ta’ aktar emorraġija.

Żvilupp ta’ reżistenza

L-iżvilupp ta’ P. aeruginosa reżistenti għall-antibijotiċi u superinfezzjoni b’patoġeni oħra jirrappreżentaw

riskji potenzjali assoċjati ma’ terapija b’antibijotiċi. L-iżvilupp ta’ reżistenza waqt terapija b’tobramycin

meħud man-nifs jista’ jillimita l-għażliet ta’ kura matul episodji akuti ta’ rkadar; dan għandu jiġi

mmonitorjat.

Prekawzjonijiet oħra

Pazjenti li jkunu qed jirċievu terapija ta’ aminoglycoside parenterali (jew xi mediċina li taffettwa it-tneħħija

mill-kliewi, bħal dijuretiċi) fl-istess waqt għandhom jiġu mmonitorjati kif klinikament xieraq

b’konsiderazzjoni ta’ riskju ta’ tossiċità kumulattiva. Dan jinkludi monitoraġġ tal-konċentrazzjonijiet fis-

serum ta’ tobramycin.

Is-sigurtà u l-effikaċja ma ġewx studjati f’pazjenti kolonizzati b’

Burkholderia cepacia

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

4.5

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni. Ibbażat fuq il-profil ta’ interazzjoni għal tobramycin wara għoti fil-

vini u bħala aerosol, użu fl-istess waqt u/jew sekwenzjali ta’ Vantobra mhux irrakkomandat ma’ prodotti

mediċinali oħra b’potenzjal nefrotossiku jew ototossiku, bħal:

amphotericin B, cefalotin, ciclosporin, tacrolimus, polymyxins (riskju ta’ nefrotossiċità miżjuda);

sustanzi tal-platinu (riskju ta’ nefrotossiċità u ototossiċità miżjuda);

Mhux irrakkomandat l-użu ta’ Vantobra flimkien ma’ sustanzi dijuretiċi (bħal ethacrynic acid, furosemide,

urea jew mannitol). Sustanzi bħal dawn jistgħu iżidu t-tossiċità ta’ aminoglycoside billi jbiddlu l-

konċentrazzjonijiet tal-antibijotiku fis-serum u fit-tessut (ara sezzjoni 4.4).

Prodotti mediċinali oħra li kienu rrappurtati li jżidu t-tossiċità potenzjali ta’ aminoglycosides mogħtija b’mod

parenterali jinkludu:

anticholinesterases, tossina ta’ botulinum (effetti newromuskolari).

Fi studji kliniċi pazjenti li jużaw tobramycin meħud man-nifs komplew jieħdu dornase alfa, bronkodilataturi,

kortikosterojdi meħuda man-nifs u macrolides. Ma ġietx identifikata evidenza ta’ interazzjonijiet ma’ dawn

il-mediċini.

4.6

Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Hemm dejta limitata dwar l-użu fil-vini ta’ tobramycin f’nisa tqal. M’hemmx dejta adegwata dwar l-użu ta’

tobramycin mogħti permezz ta’ teħid man-nifs f’nisa tqal. Studji fl-annimali ma jindikawx effett

teratoġeniku ta’ tobramycin (ara sezzjoni 5.3). Madankollu, aminoglycosides jistgħu jikkawżaw ħsara fil-fetu

(eż., truxija u nefrotossiċità konġenitali), meta jintlaħqu konċentrazzjonijiet sistemiċi għolja f’mara tqila. L-

esponiment sistemiku wara teħid man-nifs ta’ Vantobra huwa baxx ħafna (ara sezzjoni 5.2). Jekk Vantobra

jintuża waqt it-tqala, jew jekk il-pazjenta toħroġ tqila waqt li tkun qed tieħu Vantobra, hija għandha tiġi

nfurmata dwar il-periklu potenzjali għall-fetu.

Vantobra m’għandux jintuża waqt it-tqala jekk il-benefiċċji għall-omm ma jegħlbux ir-riskji għall-fetu jew

għat-tarbija.

Treddigħ

Tobramycin jitneħħa fil-ħalib tas-sider tal-bniedem wara għoti sistemiku. L-ammont ta’ tobramycin li

jitneħħa fil-ħalib tas-sider sider tal-omm wara għoti permezz ta’ teħid man-nifs mhux magħruf, għalkemm

huwa stmat li jkun baxx ħafna meta jiġi kkunsidrat l-esponiment sistemiku baxx. Minħabba l-potenzjal ta’

ototossiċità u nefrotossiċità fit-trabi, għandha tittieħed deċiżjoni jekk jitwaqqafx it-treddigħ jew titwaqqafx

il-kura b’Vantobra, wara li tiġi kkunsidrata l-importanza tal-kura għall-omm.

Fertilità

Ma kien osservat l-ebda effett fuq il-fertilità maskili jew femminili fi studji fl-annimali wara għoti taħt il-

ġilda

(ara sezzjoni 5.3).

4.7

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Vantobra m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Fi provi kliniċi kkontrollati b’Vantobra l-aktar reazzjonijiet avversi frekwenti f’pazjenti b’fibrożi ċistika

b’infezzjoni kkawżata minn

P. aeruginosa

kienu sogħla u disfonija.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Esperjenza klinika b’soluzzjonijiet ta’ tobramycin għan-nebulizzatur tirrapporta disfonija u żarżir fil-widnejn

f’pazjenti kkurati b’tobramycin. L-episodji ta’ żarżir fil-widnejn kienu temporanji u għaddew mingħajr il-

waqfien tat-terapija b’tobramycin.

Kultant, pazjenti bi storja ta’ użu preċedenti fit-tul jew simultanju ta’ aminoglycosides fil-vini jista’ jkollhom

telf ta’ smigħ. Aminoglycosides parenterali kienu assoċjati ma’ sensittività eċċessiva, ototossiċità u

nefrotossiċità (ara sezzjoni 4.4).

Dejta dwar sigurtà fit-tul mhix disponibbli għal Vantobra (ara wkoll sezzjoni 5.1).

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’tabella

Ir-reazzjonijiet avversi tal-medicina rrappurtati għas-soluzzjoni ta’ tobramycin għan-nebulizzatur huma

elenkati f’Tabella 1.

Ir-reazzjonijiet avversi tal-mediċina huma elenkati skont il-klassi tas-sistemi u tal-organi f’MedDRA. F’kull

klassi tas-sistemi u tal-organi , ir-reazzjonijiet avversi tal-mediċina huma kklassifikati skont il-frekwenza, bl-

aktar reazzjonijiet frekwenti l-ewwel. F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla

skont kemm huma serji, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel. Barra dan, il-kategorija ta’ frekwenza korrispondenti

hija pprovduta bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja: Komuni ħafna (

1/10); Komuni (

1/100 sa < 1/10); Mhux

komuni (

1/1,000 sa < 1/100); Rari (

1/10,000 sa < 1/1,000); Rari ħafna (< 1/10,000).

Tabella 1

Reazzjonijiet avversi

Klassi tas-Sistemi u tal-Organi

Kategorija

ta’

frekwenza

Reazzjonijiet Avversi

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

Rari

Larinġite

Rari ħafna

Infezzjoni bil-moffa

Kandidijasi orali

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Rari ħafna

Limfadenopatija

Disturbi fis-sistema immuni

Rari ħafna

Sensittività eċċessiva

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Rari

Anoreksja

Disturbi fis-sistema nervuża

Rari

Sturdament

Afonja

Uġigħ ta’ ras

Rari ħafna

Ħedla ta’ ngħas tqil

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema

labirintika

Rari

Telf ta’ smigħ

Żarżir fil-widnejn

Rari ħafna

Uġigħ fil-widnejn

Disturb fil-widnejn

Disturbi vaskulari

Rari

Emoptisi

Epistassi

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

medjastinali

Mhux komuni

Qtugħ ta’ nifs

Disfonija

Farinġite

Sogħla

Rari

Ażżma

Disturb fil-pulmun

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Skonfort fis-sider

Sogħla produttiva

Rinite

Bronkospażmu

Rari ħafna

Nuqqas ta’ ossiġenu

Iperventilazzjoni

Sinożite

Disturbi gastro-intestinali

Rari

Rimettar

Ulċeri fil-ħalq

Tqalligħ

Disġewżja

Rari ħafna

Dijarea

Uġigħ ta’ żaqq

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-

ġilda

Rari

Raxx

Rari ħafna

Urtikarja

Ħakk

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti

konnettivi

Rari ħafna

Uġigħ ta’ dahar

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’

mnejn jingħata

Rari

Astenja

Deni

Uġigħ

Uġigħ fis-sider

Rari ħafna

Telqa

Investigazzjonijiet

Rari

Test

tal-funzjoni

pulmonari mnaqqas

Popolazzjoni pedjatrika

Ma kien hemm l-ebda differenza fil-profil tas-sigurtà bejn popolazzjoni ta’ pazjenti pedjatriċi u adulti kkurati

b’Vantobra.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott

mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott

mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa

suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9

Doża eċċessiva

Għoti permezz ta’ teħid man-nifs iwassal għal bijodisponibilità sistemika baxxa ta’ tobramycin. Sintomi ta’

doża eċċessiva ta’ aerosol jistgħu jinkludu ħanqa severa.

F’każ ta’ inġestjoni aċċidentali ta’ Vantobra, mhix probabbli tossiċità peress li l-assorbiment ta’ tobramycin

mill-apparat gastro-intestinali intatt huwa baxx.

F’każ ta’ għoti bi żball ta’ Vantobra fil-vini, jistgħu jseħħu sinjali u sintomi ta’ doża eċċessiva ta’ tobramycin

parenterali, inkluż sturdament, żarżir fil-widnejn, vertigo, telf ta’ akutezza tas-smigħ, distress respiratorju

u/jew blokk newromuskolari u indeboliment tal-kliewi.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Tossiċità akuta għandha tiġi kkurata permezz tat-twaqqif immedjat ta’ Vantobra u għandhom isiru testijiet

fil-linja bażi tal-funzjoni tal-kliewi. Valutazzjoni tal-konċentrazzjonijiet ta’ tobramycin fis-serum tista’ tkun

utli fil-monitoraġġ ta’ doża eċċessiva. F’każ ta’ kwalunkwe doża eċċessiva, għandha tiġi kkunsidrata l-

possibbiltà ta’ interazzjonijiet ma’ mediċini b’bidliet fl-eliminazzjoni ta’ Vantobra jew tal-prodotti

mediċinali l-oħra.

5.

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1

Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Antibatteriċi għal użu sistemiku, antibatteriċi aminoglycoside.

Kodiċi ATC: J01GB01

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Tobramycin huwa antibijotiku aminoglycoside magħmul minn

Streptomyces

tenebrarius.

Huwa jaħdem

primarjament billi jfixkel is-sintesi tal-proteini u jwassal għall-permeabilità tal-membrana taċ-ċellula

mibdula, tfixkil progressiv tal-qoxra taċ-ċellula u eventwalment mewt taċ-ċellula. Huwa batteriċida

f’konċentrazzjonijiet ugwali għal jew ftit akbar mill-konċentrazzjonijiet inibitorji.

Breakpoints

Breakpoints stabbiliti tas-suxxettibilità għall-għoti parenterali ta’ tobramycin mhux siewja għall-għoti

aerosolizzat tal-prodott mediċinali. Sputum ta’ pazjenti b’fibrożi ċistika juri azzjoni inibitorja fuq l-attività

bijoloġika lokali ta’ aminoglycosides nebulizzati. Dan jeħtieġ li l-konċentrazzjonijiet fl-isputum wara kura b’

tobramycin aerosolizzat ikunu għaxar sa ħamsa u għoxrin darba ogħla mill-Konċentrazzjoni Inibitorja

Minima (MIC -

Minimum Inhibitory Concentration

) kemm għas-soppressjoni tat-tkabbir ta’

P. aeruginosa

kif ukoll għall-kontroll tal-attività batteriċida. Fi provi kliniċi kkontrollati, 97% tal-pazjenti li rċevew

soluzzjoni għan-nebulizzatur ta’ tobramycin laħqu konċentrazzjonijiet fl-isputum 10 darbiet ogħla mill-ogħla

MIC ta’

P. aeruginosa

kkultivata mill-pazjent, u 95% tal-pazjenti li rċevew soluzzjoni għan-nebulizzatur ta’

tobramycin laħqu konċentrazzjonijiet 25 darba ogħla mill-ogħla MIC.

Suxxettibilità

Fin-nuqqas ta’ breakpoints konvenzjonali tas-suxxettibilità għar-rotta ta’ għoti permezz ta’ nebulizzatur,

għandu jkun hemm attenzjoni fid-definizzjoni ta’ organiżmi bħala suxxettibbli jew mhux suxxettibbli għal

tobramycin nebulizzat.

Fi studji kliniċi b’TOBI, il-biċċa l-kbira tal-pazjenti b’iżolati ta’

P. aeruginosa

b’MICs ta’ tobramycin

< 128 µg/ml fil-linja bażi wrew titjib fil-funzjoni tal-pulmun wara kura b’TOBI. Pazjenti b’iżolat ta’

P.

aeruginosa

b’MIC

128 µg/ml fil-linja bażi huma inqas probabbli li juru rispons kliniku. Madankollu, seba’

minn 13-il pazjent (54%) fil-provi kkontrollati bil-plaċebo li kisbu iżolati b’MICs ta’

128 µg/ ml waqt li

kienu qed jużaw TOBI kellhom titjib fil-funzjoni pulmonari.

Ibbażat fuq dejta

in-vitro

u/jew esperjenza minn provi kliniċi, l-organiżmi assoċjati ma’ infezzjonijiet

pulmonari f’CF jistgħu jkunu mistennija li jirrispondu għal terapija b’Vantobra kif ġej:

Suxxettibbli

Pseudomonas aeruginosa

Haemophilus influenzae

Staphylococcus aureus

Mhux

suxxettibbli

Burkholderia

cepacia

Stenotrophomonas

maltophilia

Alcaligenes

xylosoxidans

Kura b’kors ta’ 28 ġurnata fuq il-mediċina u 28 ġurnata mingħajr il-mediċina fl-istudji kliniċi wriet żieda

żgħira iżda ċara fl-MICs ta’ tobramycin, amikacin u gentamicin għall-iżolati ta’

P. aeruginosa

ttestjati. Kull

6 xhur addizzjonali ta’ kura wassal għal żidiet inkrementali simili fil-kobor għal dawk osservati fis-6 xhur ta’

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

studji kkontrollati. Il-mekkaniżmu ta’ reżistenza għal aminoglycoside l-aktar prevalenti osservat f’

P.

aeruginosa

iżolata minn pazjenti b’CF infettati b’mod kroniku kien impermeabilità, definita bħala nuqqas

ġenerali ta’ suxxettibilità għall-aminoglycosides kollha.

P. aeruginosa

iżolata minn pazjenti b’CF intweriet

ukoll li turi reżistenza għal aminoglycoside li tadatta li hija kkaratterizzata suxxettibilità mill-ġdid meta l-

antibijotiku jitneħħa.

Tagħrif ieħor

M’hemmx evidenza li pazjenti kkurati għal sa 18-il xahar b’soluzzjoni għan-nebulizzatur ta’ tobramycin

kienu f’riskju akbar li jiksbu

B. cepacia, S. maltophilia

A. xylosoxidans

, milli jkun mistenni f’pazjenti

mhux ikkurati. Speċi ta’

Aspergillus

kienu rkuprati b’mod aktar frekwenti minn sputum ta’ pazjenti kkurati;

madankollu, sequelae kliniċi bħal Asperġillożi Bronkopulmonari Allerġika (ABPA -

Allergic

Bronchopulmonary Aspergillosis

) kienu rrappurtati b’mod rari u bi frekwenza simili bħal fil-grupp ta’

kontroll.

Karatteristiċi tal-aerosol

Tabella 2: Dejta komparattiva ta’ eżekuzzjoni għal-lottijiet tat-test kliniku u ta’ referenza:

Vantobra/handset ta’ nebulizzatur Tolero

1

, u TOBI/PARI LC PLUS

2

.

Parametru

ta’

eżekuzzjoni/

Kombinazzjoni

ta’

Mediċina/Apparat

Vantobra/Tolero

TOBI/PARI

LC PLUS

Total

ta’

Mediċina

Mogħtija

[mg±SD]

96 ± 4.4

101 ± 8.5

Doża respirabbli <5 µm [mg±SD]

72 ± 6.5

65 ± 7.1

Rata

ta’

Għoti

tal-Mediċina

[mg/min]

27 ± 5.0

7 ± 0.9

Dijametru Aerodinamiku Medjan tal-

Massa [µm ± SD]

3.8 ± 0.3

3.6 ± 0.4

Devjazzjoni

Ġeometrika

Standard

±SD

1.5 ± 0.0

2.3 ± 0.2

Ħin ta’ Nebulizzazzjoni [min]

3.9 ± 0.6

15.3 ± 0.6

* Riżultati minn simulazzjoni tan-nifs u kejl permezz ta’ cascade impactor.

imqabbad ma’ kontrollur eBase jew eFlow

rapid

imqabbad ma’ kompressur PARI Boy SX

Ir-rata ta’ għoti tal-mediċina ta’ Vantobra hija indipendenti mir-rata u l-mod ta’ teħid tan-nifs applikati:

jiġifieri adult jew tifel/tifla b’kuntrast man-nebulizzatur ġett PARI LC PLUS.

Effikaċja klinika u sigurtà

Dejta limitata minn studju kliniku kkontrollat wieħed fuq ċiklu ta’ kura wieħed tindika li t-titjib fil-funzjoni

tal-pulmun inżamm ’il fuq mil-linja bażi matul il-perijodu ta’ 28 ġurnata mingħajr kura.

Bħala riżultat ta’ studju 12012.101, titjib fil-funzjoni tal-pulmun FEV1 % imbassar imqabbel mal-linja bażi

żdied b’8.2 ± 9.4% b’Vantobra u b’4.8 ± 9.6% bit-terapija ta’ referenza fl-ewwel ċiklu ta’ kura li juri

effikaċja mhux inferjuri (p=0.0005). Tnaqqis f’CFU bħala indikatur ta’ soppressjoni ta’ P. aeruginosa kien

komparabbli għal Vantobra u għall-prodott ta’ referenza.

5.2

Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment u distribuzzjoni

L-esponiment sistemiku għal tobramycin wara teħid man-nifs ta’ Vantobra huwa mistenni li jidher

primarjament mill-porzjon meħud man-nifs tal-prodott mediċinali peress li tobramycin mhux assorbit b’mod

apprezzabbli meta jingħata mill-ħalq.

It-teħid man-nifs ta’ tobramycin nebulizzat jipproduċi

konċentrazzjonijiet għolja fl-isputum u livelli baxxi fil-plażma.

Għal dejta komparattiva tal-aerosol jekk jogħġbok irreferi għal Tabella 2 f’sezzjoni 5.1

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Fl-aħħar taċ-ċiklu ta’ dożaġġ ta’ 4 ġimgħat ta’ Vantobra (170 mg/1.7 ml darbtejn kuljum) f’pazjenti b’fibrożi

ċistika, konċentrazzjonijiet massimi ta’ tobramycin fil-plażma (Cmax) ta’ 1.27 ± 0.81 µg/ml intlaħqu

f’madwar siegħa wara t-teħid man-nifs. Konċentrazzjonijiet fl-isputum kienu ogħla u aktar varjabbli b’Cmax

ta’ 1,951 + 2,187 µg/g. Wara għoti ta’ doża waħda ta’ Vantobra 170 mg lill-voluntieri f’saħħithom Cmax ta’

1.1 + 0.4 µg/ml intlaħqu wara t

ta’ madwar 4 sigħat.

Distribuzzjoni

Inqas minn 10% ta’ tobramycin jeħel mal-proteini fil-plażma.

Bijotrasformazzjoni

Tobramycin ma jiġix immetabolizzat u jitneħħa primarjament mhux mibdul fl-awrina.

Eliminazzjoni

L-eliminazzjoni ta’ tobramycin mogħti permezz tar-rotta ta’ teħid man-nifs ma ġietx studjata.

Wara għoti fil-vini, tobramycin assorbit b’mod sistemiku huwa eliminat permezz ta’ filtrazzjoni glomerulari.

Il-half-life tal-eliminazzjoni ta’ tobramycin mis-serum hija madwar sagħtejn.

Tobramycin mhux assorbit wara għoti permezz ta’ teħid man-nifs probabbilment huwa eliminat

primarjament fl-isputum li jitneħħa.

5.3

Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi

ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer u effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp, juri

li l-periklu ewlieni għall-bnedmin, jikkonsisti minn tossiċità fil-kliewi u ototossiċità. Fi studji dwar l-effett

tossiku minn dożi ripetuti intwera li l-organi fil-mira ta’ tossiċità huma l-kliewi u l-funzjonijiet

vestibulari/kokleari. B’mod ġenerali, tossiċità hija osservata b’livelli sistemiċi ogħla ta’ tobramycin milli

jistgħu jinkisbu permezz ta’ teħid man-nifs tad-doża klinika rrakkomandata.

Ma sarux studji dwar l-effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva b’tobramycin mogħti permeżż ta’ teħid man-

nifs. Għoti taħt il-ġilda ta’ dożi ta’ 100 mg/kg/kuljum fil-firien u d-doża massima ttollerata ta’

20 mg/kg/kuljum fil-fniek waqt l-organoġenesi ma kinux teratoġeniċi. It-teratoġeniċità ma setgħetx tiġi

evalwata b’dożi parenterali ogħla fil-fniek peress li dawn ikkawżaw tossiċità fl-omm u abort. Ibbażat fuq

dejta disponibbli minn annimali,ir-riskju ta’ tossiċità (eż. ototossiċità) f’livelli ta’ esponiment ta’ qabel it-

twelid ma jistax jiġi eskluż. Tobramycin ma fixkilx il-fertilità f’firien maskili jew femminili f’dożi taħt il-

ġilda sa 100 mg/kg/kuljum.

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’ eċċipjenti

Sodium chloride

Calcium chloride

Magnesium sulphate

Sulphuric acid (għal aġġustament tal-pH)

Sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH)

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2

Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali

oħrajn fin-nebulizzatur.

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

3 snin.

Il-kontenut ta’ ampulla ta’ doża waħda għandu jintuża immedjatament wara li jinfetaħ (ara sezzjoni 6.6).

Stabbiltà wara li tinfetaħ il-borża: 4 ġimgħat meta jinħażen taħt 25 °C

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2

C - 8

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara l-ewwel ftuħ tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5

In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Vantobra huwa fornut f’ampulli tal-polyethylene (PE) li huma ppakkjati f’boroż issiġillati magħmula minn

fojl tal-aluminju (8 ampulli f’kull borża).

Kartuna ta’ barra fiha:

Kartuna waħda bil-prodott mediċinali: 56 ampulla b’soluzzjoni għan-nebulizzatur f’7 boroż.

Kartuna waħda b’handset ta’ nebulizzatur Tolero.

6.6

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Il-kontenut ta’ ampulla waħda għandu jitbattal fil-kontenitur tal-mediċina tal-handset ta’ nebulizzatur Tolero

u jingħata permezz ta’ teħid man-nifs sakemm ma jkunx fadal mediċina fil-kontenitur. Il-handset ta’

nebulizzatur Tolero jista’ jitħaddem permezz ta’ kontrollatur eBase jew permezz ta’ unità ta’ kontroll eFlow

rapid

. Il-parametri ta’ eżekuzzjoni minn studji

in vitro

dwar karatterizzazzjoni tal-aerosol huma identiċi

għaż-żewġ kontrolluri u huma murija f’sezzjoni 5.1, Tabella 2.

In-nebulizzazzjoni għandha ssir f’kamra ventilata tajjeb.

Il-handset ta’ nebulizzatur għandu jinżamm b’mod orizzontali matul l-operazzjoni.

Il-pazjent għandu joqgħod bilqiegħda f’pożizzjoni wieqfa matul it-teħid man-nifs. It-teħid man-nifs

għandu jitwettaq billi jinżamm ritmu ta’ nifs normali mingħajr interruzzjoni.

Il-handset ta’ nebulizzatur Tolero għandu jitnaddaf u jiġi diżinfettat kif deskritt fl-istruzzjonijiet għall-

użu tal-apparat.

Vantobra huwa soluzzjoni ċara sa kemmxejn safranija, iżda tista’ tiġi osservata xi varjabilità fil-kulur, li ma

tindikax telf ta’ attività jekk il-prodott ikun maħżun kif irrakkomandat.

Is-soluzzjoni ta’ Vantobra hija, preparazzjoni milwiema, sterili għall-użu ta’ darba biss. Peress li huwa bla

preservattivi, il-kontenut kollu tal-ampulla għandu jintuża immedjatament wara li jinfetaħ u kwalunkwe

soluzzjoni mhux użata għandha tintrema. Ampulla miftuħa qatt m’għandha tinħażen biex terġa’ tintuża.

Uża handset ta’ nebulizzatur Tolero ġdid għal kull ċiklu ta’ kura (28 ġurnata fuq il-mediċina) kif ipprovdut

mal-mediċina.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema

kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.

DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

PARI Pharma GmbH

Moosstrasse 3

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

D-82319 Starnberg

Il-Ġermanja

Tel.:

+49 (0) 89 – 74 28 46 - 10

Fax:

+49 (0) 89 – 74 28 46 - 30

E-Mail: info@paripharma.com

8.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/932/001

9.

DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

18 ta’ Marzu 2015

10.

DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea

għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/169512/2015

EMEA/H/C/002633

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Vantobra

tobramycin

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta’ valutazzjoni (EPAR) għal Vantobra. Dan jispjega

kif l-Aġenzija vvalutat il-mediċina biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tiegħu fl-UE u l-kondizzjonijiet

ta’ użu tiegħu. Dan mhux maħsub biex jipprovdi konsultazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Vantobra.

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Vantobra, il-pazjenti għandhom jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif

jew jikkuntattjaw lit-tabib jew spiżjar tagħhom.

X’inhu Vantobra u għal xiex jintuża?

Vantobra huwa antibjotiku użat għall-kura ta’ infezzjoni tal-pulmun għal żmien twil ikkawżata mill-

batterja Pseudomonas aeruginosa f’pazjenti li għandhom sitt snin jew aktar u li għandhom fibrożi

ċistika. Fibrożi ċistika hija marda li tintiret fejn ikun hemm akkumulazzjoni ta’ mukus oħxon fil-pulmun

li tippermetti lill-batterji jikbru aktar faċilment, u dan jikkawża infezzjonijiet. P. aeruginosa hija kawża

frekwenti ta’ infezzjonijiet f’pazjenti b’fibrożi ċistika.

Qabel jużaw Vantobra, it-tobba għandhom jikkunsidraw gwidi uffiċjali dwar l-użu xieraq ta’ antibijotiċi.

Vantobra huwa ‘mediċina ibrida’. Fih is-sustanza attiva tobramycin, li hija l-istess sustanza attiva bħal

dik tal-mediċina ta’ referenza, Tobi. Iż-żewġ mediċini huma disponibbli bħala soluzzjoni għan-

nebulizzatur. Madankollu, Ventobra huwa differenti minn Tobi peress li għandu konċentrazzjoni ogħla

tas-sustanza attiva u jittieħed man-nifs permezz ta’ tip differenti ta’ nebulizzatur.

Kif jintuża Vantobra?

Vantobra jiġi bħala soluzzjoni għan-nebulizzatur f’kontenituri b’doża waħda li jissejħu “ampulli”. Jista’

jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib.

Vantobra jittieħed man-nifs permezz ta’ apparat imsejjaħ nebulizzatur ta’ Tolero, li jibdel is-soluzzjoni

tal-ampulla f’raxx ħafif. Il-mediċina ma għandhiex tittieħed man-nifs b’xi apparat ieħor.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Vantobra

EMA/169512/2015

Paġna 2/3

Id-doża rakkomandata hija ampulla waħda darbtejn kuljum, idealment bi 12-il siegħa bejniethom.

Wara 28 jum ta’ kura, il-pazjent iwaqqaf il-kura għal 28 jum, qabel jibda kura oħra ta’ 28 jum. Iċ-ċikli

ta’ kura jistgħu jiġu ripetuti sakemm it-tabib jikkunsidra li l-pazjent ikun qiegħed jibbenefika minnu.

Jekk il-pazjent ikun qiegħed jirċievi wkoll kuri oħrajn permezz ta’ teħid man-nifs jew fiżjoterapija tas-

sider, huwa rrakkomandat li Vantobra jintuża l-aħħar.

Kif jaħdem Vantobra?

Is-sustanza attiva f’Vantobra, tobramycin, tagħmel parti mill-grupp ta’ antibijotiċi magħrufin bħala

“aminoglikosidi”. Taħdem billi tfixkel il-produzzjoni tal-proteini li P. aeruginosa teħtieġ biex tibni l-ħitan

taċ-ċelloli tagħha, li tirriżulta fi ħsara fil-batterji, li eventwalment toqtolhom.

X’benefiċċji wera Vantobra f’dawn l-istudji?

Tobramycin intuża għal diversi snin biex jikkura l-infezzjoni P. aeruginosa f’pazjenti b’fibrożi ċistika u l-

applikant issottometta dejta mid-dokumentazzjoni biex jappoġġja l-użu ta’ Vantobra.

Barra minn hekk, l-applikant wettaq studju ta’ “bijoekwivalenza” fi 58 pazjent b’fibrożi ċistika li

għandhom 6 snin jew aktar biex jiddetermina jekk Ventobra jipproduċix livelli simili tas-sustanza attiva

fil-ġisem bħall-mediċina ta’ referenza, Tobi. Ir-riżultati tal-istudju wrew li Vantobra jista’ jiġi kkunsidrat

kompatibbli ma’ Tobi.

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Vantobra?

Effetti sekondarji b’Vantobra mhumiex komuni. Madankollu, l-effetti sekondarji li ġejjin huma osservati

f’bejn pazjent 1 u 10 minn kull 1,000: qtugħ ta’ nifs (diffikultà fin-nifs), disfonja (ħanqa), farinġite

(uġigħ fil-griżmejn) u sogħla. Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji u restrizzjonijiet, ara l-fuljett ta’

tagħrif.

Għal xiex ġiet approvat Vantobra?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) tal-Aġenzija ddeċieda li l-benefiċċji

ta’ Vantobra huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jkun approvat għall-użu fl-UE. Is-CHMP

innota li tobramycin li jittieħed man-nifs kien il-metodu li miegħu jridu jitqabblu l-oħrajn kollha għall-

kura tal-infezzjoniP. aeruginosa f’pazjenti b’fibrożi ċistika u li xi pazjenti ma jistgħux jużaw l-għamla fi

trab xott peress li ma jistgħux jittollerawha. Għal dawn il-pazjenti Vantobra, li jittieħed man-nifs bħala

soluzzjoni minn nebulizzatur, ikun alternattiva utli.

Barra minn hekk, il-ħin għat-teħid ta’ Vantobra man-nifs huwa iqsar minn nebulizzaturi oħrajn ta’

tobramycin u jista’ jitqabbel mal-ħin li jittieħed għat-teħid tat-trab niexef man-nifs. Għalhekk,

Vantobra joffri l-vantaġġ ta’ konvenjenza aħjar u probabbiltà akbar li l-pazjenti jibqgħu għaddejjin bil-

kura tagħhom.

Fir-rigward tas-sigurtà, il-Kumitat innota li l-profil tas-sigurtà ta’ tobramycin li jittieħed man-nifs kien

magħruf sew. Ma kien hemm ebda sejbiet mhux normali b’Vantobra.

X’miżuri qed jitteħdu biex jassiguraw l-użu sigur u effikaċi ta’ Vantobra?

Ġie żviluppat pjan ta’ ġestjoni tar-riskju biex jassigura li Vantobra jintuża bl-aktar mod sigur possibbli.

Abbażi ta’ dan il-pjan, fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta’ tagħrif ġiet inkluża

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Vantobra

EMA/169512/2015

Paġna 3/3

informazzjoni rigward is-sigurtà ta’ Vantobra, inklużi l-prekawzjonijiet xierqa li għandhom ikunu segwiti

mill-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-pazjenti.

Aktar informazzjoni tinstab fis-sommarju tal-pjan tal-ġestjoni tar-riskju

Informazzjoni oħra dwar Vantobra

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha għal

Vantobra fit-18 ta’ Marzu 2015.

L-EPAR sħiħ u s-sommarju tal-pjan tal-ġestjoni tar-riskju għal Vantobra jinstabu fis-sit elettroniku tal-

Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Għal

aktar informazzjoni rigward il-kura b’Vantobra, aqra l-fuljett ta’ tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew

ikkuntattja lit-tabib jew spiżjar tiegħek.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fi: 03-2015.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Aðrar vörur

search_alerts

share_this_information