Thelin

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Thelin
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Thelin
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • litháíska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Antihipertenzinių vaistų,
 • Lækningarsvæði:
 • Hipertenzija, plaučių vėžys
 • Ábendingar:
 • Plaučių arterinės hipertenzijos (PAH) pacientų, priskiriamų PSO funkcinei III klasei, gydymas, siekiant pagerinti fizinį krūvį. Pirmosios plaučių hipertenzijos ir plaučių hipertenzijos, susijusios su jungiamojo audinio ligomis, veiksmingumas.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 13

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Panaikintas
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/000679
 • Leyfisdagur:
 • 09-08-2006
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/000679
 • Síðasta uppfærsla:
 • 31-03-2019

Opinber matsskýrsla

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/474480/2010

EMEA/H/C/000679

EPAR santrauka plačiajai visuomenei

Thelin

sitaksentano druska

Šis dokumentas yra Thelin Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame paaiškinama,

kaip Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (CHMP) įvertinęs vaistą priėmė nuomonę, kuria

rekomenduoja suteikti Thelin rinkodaros teisę, ir pateikia jo vartojimo rekomendacijas.

Kas yra Thelin?

Thelin yra vaistinis preparatas, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos sitaksentano druskos. Jis

tiekiamas kapsulės formos geltonai oranžinės spalvos tabletėmis (100 mg).

Kam vartojamas Thelin?

Thelin skiriamas suaugusiesiems (nuo 18 metų), sergantiems plautine arterine hipertenzija (PAH),

siekiant gerinti jų fizinį pajėgumą (didinti jų fizinį aktyvumą). PAH yra neįprastai aukštas kraujo

spaudimas plaučių arterijose. Thelin skiriamas III klasei priskiriama liga sergantiems pacientams. Ligos

„klasė“ rodo jos sunkumą: III klasei priskiriamos ligos, kurios lemia stiprius fizinio aktyvumo

apribojimus. Įrodyta, kad Thelin yra veiksmingas gydant PAH, kurios priežastis nenustatyta, ir PAH,

kurią sukelia jungiamojo audinio liga.

Kadangi plautine arterine hipertenzija sergančių pacientų skaičius nedidelis, ši liga laikoma reta, ir

Thelin 2004 m. spalio 21 d. buvo priskirtas retųjų vaistinių preparatų (retoms ligoms gydyti skirtų

vaistinių preparatų) kategorijai.

Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą.

Kaip vartoti Thelin?

Gydymą Thelin pradėti ir ligonį stebėti gali tik gydytojas, turintis PAH gydymo patirties.

Thelin vartojamas po vieną tabletę kartą per parą, geriausia tuo pačiu metu. Tai yra didžiausia

preparato dozė. Jei po 12 savaičių paciento būklė pablogėja, gydytojas turėtų peržiūrėti gydymą.

Vaistinis preparatas neberegistruotas

Kaip veikia Thelin?

PAH yra silpnumą sukelianti liga, kuria sergant plaučių kraujagyslės stipriai susitraukia (susiaurėja).

Tai lemia aukštą kraujospūdį kraujagyslėse, kuriomis kraujas iš širdies patenka į plaučius. Dėl šio

spaudimo sumažėja su krauju į plaučius galinčio patekti deguonies kiekis, todėl pacientui pasidaro

sunkiau judėti.

Veiklioji Thelin medžiaga, sitaksentano druska, slopina hormono, vadinamo endotelinu - 1 (ET-1), dėl

kurio kraujagyslės susiaurėja, receptorius. Slopindamas ET-1 poveikį, Thelin leidžia kraujagyslėms

išsiplėsti (išplatėti) ir taip padeda mažinti kraujo spaudimą bei palengvinti simptomus.

Kaip buvo tiriamas Thelin?

Buvo atlikti trys pagrindiniai tyrimai, kurių metu buvo lyginamas trijų Thelin dozių (50 mg, 100 mg ir

300 mg) ir placebo (gydomojo poveikio neturinčio preparato) poveikis 523 PAH sergantiems

pacientams (dauguma iš jų sirgo II arba III klasei priskiriama liga). Atliekant tyrimą buvo matuojamas

fizinio pajėgumo padidėjimas, kuris apskaičiuotas pagal atstumo, kurį pacientai galėjo nueiti per 6

minutes po 12–18 gydymo savaičių, pokytį.

Kokia Thelin nauda nustatyta tyrimuose?

Thelin buvo veiksmingesnis už placebą siekiant padidinti pacientų fizinį pajėgumą. Prieš gydymą per

šešias minutes pacientai galėjo nueiti maždaug 366 metrus. Po 12–18 gydymo savaičių pacientai,

vartoję 100 mg Thelin, galėjo nueiti maždaug 33 metrais toliau, nei pacientai, kuriems buvo skiriamas

placebas. III klasei priskiriama liga sergančių pacientų nueitas atstumas buvo maždaug 46 metrais

ilgesnis.

Kokia su Thelin vartojimu siejama rizika?

Dažniausias gydymo preparatu Thelin šalutinis reiškinys (nustatytas daugiau negu 1 pacientui iš 10)

yra galvos skausmas. Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos pranešta gydant Thelin, sąrašą

galima rasti pakuotės lapelyje.

Thelin negalima vartoti žmonėms, kurie gali būti itin jautrūs (alergiški) sitaksentano druskai ar kitai

sudėtinei vaistinio preparato medžiagai. Thelin draudžiama vartoti pacientams, kurie turi lengvų arba

rimtų kepenų veiklos sutrikimų ar padidėjusį kai kurių kepenų fermentų kiekį. Paciento kepenų veikla

turėtų būti stebima prieš gydymą ir gydymo metu. Thelin draudžiama vartoti kartu su ciklosporinu A

(vaistu, kuris skiriamas psoriazei ir reumatoidiniam artritui gydyti ir siekiant išvengti persodintų

kepenų ir inkstų atmetimo reakcijos). Thelin draudžiama vartoti žindyvėms.

Vartojant kai kuriuos kitus vaistinius preparatus, Thelin reikėtų vartoti atsargiai. Išsamios informacijos

galima rasti pakuotės lapelyje.

Kodėl Thelin buvo patvirtintas?

Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (CHMP) padarė išvadą, jog buvo įrodytas toks Thelin

veiksmingumas, kokio tikimasi iš šios klasės vaistų. Tačiau nuspręsta, kad preparato veiksmingumas

buvo pakankamas gydant tik III klasei priskiriama liga sergančius pacientus. Todėl komitetas

nusprendė, kad Thelin teikiama nauda yra didesnė už jo keliamą riziką gydant pacientus, sergančius III

klasei priskiriama liga, ir rekomendavo suteikti jo rinkodaros teisę.

Thelin

EMA/474480/2010

Psl. 2/3

Vaistinis preparatas neberegistruotas

Thelin

EMA/474480/2010

Psl. 3/3

Kokios priemonės taikomos siekiant užtikrinti saugų Thelin vartojimą?

Thelin gaminanti bendrovė pateiks šviečiamąją medžiagą apie vaistinį preparatą gydytojams ir

pacientams. Bendrovė taip pat įdiegs Thelin sukeliamų šalutinių reiškinių, numanomos sąveikos su

kitais vaistais ir poveikio nėštumui, kai pastoja šį vaistą vartojusios moterys, stebėjimo sistemą.

Kita informacija apie Thelin:

Europos Komisija 2006 m. rugpjūčio 10 d. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojančią Thelin

rinkodaros teisę. Rinkodaros teisės turėtojas yra bendrovė „Pfizer Limited“. Rinkodaros teisė suteikta

penkeriems metams, po kurių ji gali būti atnaujinta.

Išsamų Thelin EPAR galima rasti čia

. Daugiau informacijos apie gydymą Thelin galima rasti pakuotės

lapelyje (taip pat EPAR dalis) arba gauti iš savo gydytojo arba vaistininko.

Retųjų vaistų komiteto nuomonės apie Thelin santrauką galima rasti čia

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2010-08.

Vaistinis preparatas neberegistruotas

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. PAKUOTĖS LAPELIS

Vaistinis preparatas neberegistruotas

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Thelin 100 mg plėvele dengtos tabletės

sitaksentano natrio druska

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti

(net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

Jeigu pasireiškia sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį

poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

Kas yra Thelin ir kam jis vartojamas

Kas žinotina prieš vartojant Thelin

Kaip vartoti Thelin

Galimas šalutinis poveikis

Kaip laikyti Thelin

Kita informacija

1.

KAS YRA THELIN IR KAM JIS VARTOJAMAS

Thelin preparatas yra vartojamas siekiant sumažinti kraujospūdį kraujagyslėse, kai šis spaudimas yra

pakilęs sergant plaučių arterijos hipertenzija (PAH). Plaučių arterijos hipertenzijos sąvoka apibūdina

būklę, kai širdžiai sunku pumpuoti kraują į plaučius. Thelin sumažina kraujospūdį tas kraujagysles

praplėsdamas, ir Jūsų širdis gali veiksmingiau varyti kraują. Tai suteiks Jums galimybę aktyviau

užsiimti įvairia veikla.

2.

KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT THELIN

Thelin vartoti negalima

jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) sitaksentano natrio druskai ar bet kuriai pagalbinei šių

tablečių medžiagai;

jeigu turite ar turėjote sunkių kepenų veiklos sutrikimų;

jeigu yra padidėjusi kai kurių kepenų fermentų koncentracija (nustatoma kraujo tyrimais);

jeigu vartojate ciklosporiną A (skiriamas gydyti žvynelinę ir reumatoidinį artritą, taip pat

vartojamas kaip profilaktinė priemonė nuo kepenų ar inkstų transplantatų atmetimo);

jeigu maitinate krūtimi (perskaitykite tolesnį skyrių „Nėštumas ir žindymo laikotarpis“);

jeigu esate vaikas ar paauglys, jaunesnis kaip 18 metų.

Specialių atsargumo priemonių vartojant Thelin reikia

jeigu galite pastoti ar esate nėščia (perskaitykite tolesnį skyrių „Nėštumas ir žindymo

laikotarpis“);

jeigu atsiranda kepenų sutrikimų ar simptomų, kurie gali būti susiję su kepenų veikla (žr.

tolesnį skyrių „Kepenų funkcijos tikrinimas“);

jeigu vartojate ar pradedate vartoti antikoaguliantus (pvz., varfariną, acenokumarolį,

fenprokumoną ar fluindioną), apsaugančius nuo kraujo krešulių susidarymo. Jūsų gydytojui gali

reikėti šių vaistų dozes pakeisti.

jeigu vartojate statinų grupės preparatą (pvz., pravastatiną arba simvastatiną).

jeigu vartojate didelę nifedipino dozę.

Vaistinis preparatas neberegistruotas

Jei bet kuris iš šių teiginių Jums tinka, prieš gydymą Thelin preparatu apie tai pasakykite savo

gydytojui.

Prieš pirmą kartą geriant Thelin preparatą, Jums bus atlikti du toliau aprašyti kraujo tyrimai, o gydymo

metu kraujas bus tikrinamas tam tikrais laikotarpiais.

Kepenų funkcijos tikrinimas

Thelin gali pakenkti Jūsų kepenims. Prieš gydymą sitaksentano natrio druska ir jo metu gydytojas

paskirdamas kraujo tyrimus patikrins, ar Jūsų kepenys funkcionuoja tinkamai. Svarbu tuos tyrimus

gydymo metu atlikti kiekvieną mėnesį, netgi ir tuo atveju, jei Jūs neturite jokių simptomų.

Jei pastebėtumėte bet kurį iš šių požymių:

šleikštulys (pykinimas)

vėmimas

apetito praradimas

karščiavimas

neįprastas nuovargis

pilvo skausmas

odos ir akių pageltimas (gelta)

Nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Tai gali būti sutrikusios Jūsų kepenų veiklos požymiai.

Tikrinimas dėl mažakraujystės

Šis kraujo tyrimas bus atliktas prieš gydymą, o pradėjus gerti Thelin tabletes – po mėnesio ir po trijų

mėnesių. Po to kas tris mėnesius bus tikrinama, ar neatsirado mažakraujystės (sumažėjęs raudonųjų

kraujo kūnelių kiekis) požymių.

Jūsų pačių saugumui labai svarbu reguliariai tikrinti kraują.

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Tarp jų

įskaitomi ir tie vaistai, kuriuos įsigijote be recepto, vaistažolės ir vitaminai.

Šie vaistai gali trukdyti Thelin preparato poveikiui.

Nevartokite Thelin preparato, jei vartojate ciklosporiną A.

Thelin preparatą reikia vartoti atsargiai, jeigu vartojate ar pradedate vartoti vitamino K antagonistus

(pvz., varfariną, acenokumarolį, fenprokumoną ar fluindioną).

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Jei svaigsta galva, negalima nei vairuoti, nei naudoti jokių įrankių ar mechanizmų.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jei esate vaisingo amžiaus, geriant Thelin preparatą būtina naudoti veiksmingas kontraceptines

priemones. Jums tinkamus kontraceptinius būdus nurodys gydytojas. Vartojant Thelin preparatą, Jūsų

gydytojas gali rekomenduoti kas mėnesį atlikti nėštumo testą.

Jei neturėjote mėnesinių ar įtariate, kad galite būti nėščia, tuoj pat kreipkitės į gydytoją. Thelin

vartojimą gali tekti nutraukti. Jei esate nėščia ar planuojate netrukus pastoti, apie tai iškart

pasakykite gydytojui.

Jei vartojate šiuos vaistus, nemaitinkite krūtimi, nes nėra žinoma, ar preparatas išsiskiria į motinos

pieną.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Thelin medžiagas

Thelin tablečių sudėtyje yra laktozės monohidrato. Jei netoleruojate kai kurių rūšių cukraus, prieš

pradedant vartoti Thelin tabletes kreipkitės į gydytoją.

Vaistinis preparatas neberegistruotas

3.

KAIP VARTOTI THELIN

Įprastinė dozė yra viena 100 mg tabletė vieną kartą per parą.

Thelin visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba

vaistininką.

Kad nepamirštumėte, stenkitės tabletę gerti kasdien tuo pačiu metu. Tabletę prarykite visą

užgerdami vandeniu. Nesvarbu, ar šį vaistą vartosite su maistu ar nevalgius.

Per dieną negerkite daugiau negu vieną tabletę. Thelin preparatą gali tekti vartoti mėnesį ar du, kol

pajusite jo poveikį.

Pavartojus per didelę Thelin dozę

Jeigu supratote, kad išgėrėte daugiau Thelin tablečių, negu nurodė gydytojas (arba jei kas nors kitas

išgėrė Jūsų Thelin tablečių), nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Jeigu negalite susisiekti su savo

gydytoju, pasiėmę vaistų pakuotę vykite į artimiausią ligoninę.

Pamiršus pavartoti Thelin

Praleidę dozę, ją išgerkite iškart, kai tik prisiminsite, bet negalima gerti dviejų tablečių tą pačią

dieną.

Nustojus vartoti Thelin

Prieš nutraukdami gydymą pasitarkite su gydytoju.

Jeigu kiltų bet kokių klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4.

GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Thelin, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems.

Labai dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti daugiau kaip 1 iš 10 pacientų):

galvos skausmas.

Dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti daugiau kaip 1 iš 100 žmonių):

rankų ir kojų patinimas;

nemiga;

užgulusi nosis arba kraujavimas iš nosies;

kraujavimas iš dantenų;

šleikštulys ir (arba) vėmimas, sunkumas tuštinantis, pilvo skausmas, rėmuo ir viduriavimas;

veido ir kaklo paraudimas;

mėšlungis;

svaigulys;

nuovargio jutimas;

Jūsų kraujas gali lėčiau krešėti;

odos ir akių pageltimas (gelta) ir nepraeinantis pykinimas ir (arba) vėmimas gali rodyti kepenų

funkcijos pokyčius.

Retas šalutinis poveikis (gali pasireikšti mažiau kaip 1 iš 1000 žmonių):

kepenų pažaida;

išbėrimas;

anemija (mažas kraujo ląstelių kiekis).

Išsamiau apie kepenų sutrikimus skaitykite „Kepenų veiklos tikrinimas“ 2 skyriuje.

Vaistinis preparatas neberegistruotas

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį,

pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5.

KAIP LAIKYTI THELIN

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant lizdinės plokštelės, buteliuko ar dėžutės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus,

Thelin vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Vaistų likučių negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti

nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6.

KITA INFORMACIJA

Thelin sudėtis

Veiklioji medžiaga yra sitaksentano natrio druska.

Pagalbinės medžiagos yra:

Tabletės branduolio sudėtyje yra mikrokristalinė celiuliozė (E460), laktozės monohidratas,

hipromeliozė (E464), karboksimetilkrakmolo natrio druska, magnio stearatas (E470b),

bevandenis dinatrio fosfatas (E339), askorbilo palmitatas (E304), dinatrio edetatas ir vienbazis

natrio fosfatas (E339).

Plėvelės sudėtyje yra stearino rūgštis (E570b), hipromeliozė (E464), mikrokristalinė celiuliozė

(E460), titano dioksidas (E171), dehidratuotas geltonosios geležies oksidas (E172),

dehidratuotas raudonosios geležies oksidas (E172) ir talkas (E553b).

Thelin išvaizda ir kiekis pakuotėje

Thelin 100 mg plėvele dengtos tabletės yra geltonai oranžinės kapsulės pavidalo tabletės, vienoje

pusėje pažymėtos užrašu „T-100“.

Thelin preparatas tiekiamas lizdinėse plokštelėse po 14, 28, 56 ir 84 tabletes ir buteliukuose po 28

tabletes.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas:

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Jungtinė Karalystė

Gamintojas:

Pfizer Service Company

Hoge Wei 10

B-1930

Zaventem

Belgija

Vaistinis preparatas neberegistruotas

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

België /Belgique / Belgien

Pfizer S.A./N.V.

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България

Magyarország

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Pfizer Kft.

Тел.: +359 2 970 4333

Tel.: + 36 1 488 37 00

Česká republika

Malta

Pfizer s.r.o.

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel: +420-283-004-111

Tel : + 356 21 22 01 74

Danmark

Nederland

Pfizer ApS

Pfizer bv

Tlf: +45 44 20 11 00

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Deutschland

Norge

Pfizer Pharma GmbH

Pfizer AS

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti

Österreich

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +372 6 405 328

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

Polska

Pfizer Hellas A.E.

Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Τηλ: +30 210 678 5800

Tel.: +48 22 335 61 00

España

Portugal

Pfizer S.A.

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +34 91 490 99 00

Tel: +351 21 423 5500

France

România

Pfizer

Pfizer România S.R.L.

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Tel: +40 21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

+44 (0)1304 616161

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Sími: + 354 535 7000

Tel: +421-2-3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer Italia S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

Sverige

GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD,

Pfizer AB

Τηλ: +35722818087

Tel: + 46 (0)8 550 520 00

Vaistinis preparatas neberegistruotas

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer Limited

Tel: +371 670 35 775

Tel: +44 (0)1304 616161

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. +3705 2514000

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas

Naujausią išsamią informaciją apie šį vaistą galite rasti Europos vaistų agentūros (EMA) interneto

svetainėje http://www.ema.europa.eu/ . Joje taip pat rasite nuorodas į kitus interneto puslapius apie

retas ligas ir jų gydymą.

Vaistinis preparatas neberegistruotas