Sutent

Evrópusambandið - maltneska - EMA (European Medicines Agency)

Kauptu það núna

Upplýsingar fylgiseðill PIL
Vara einkenni SPC
Opinber matsskýrsla PAR
Virkt innihaldsefni:
sunitinib
Fáanlegur frá:
Pfizer Limited
ATC númer:
L01XE04
INN (Alþjóðlegt nafn):
sunitinib
Meðferðarhópur:
Aġenti antineoplastiċi,
Lækningarsvæði:
Tumuri Stromali Gastro-Intestinali, Karċinoma Taċ-Ċellola Renali, Newroendokrinika Tumuri
Ábendingar:
Stromali gastro-intestinali tat-tumur (GIST) Sutent huwa indikat għat-trattament ta jistax jitneħħa u/jew metastiku malinn tat-tumur stromali gastro-intestinali (GIST) fl-adulti, wara l-falliment ta ' imatinib mesilate-trattament minħabba reżistenza jew intolleranza. Metastatiku tal-karċinoma taċ-ċellola renali (MRCC) Sutent huwa indikat għat-trattament ta avvanzat/metastatiku tal-karċinoma taċ-ċellola renali (MRCC) fl-adulti. - Frixa newroendokrinika tumuri (pNET), Sutent huwa indikat għat-trattament ta li ma jistgħax jitneħħa kirurġikament, jew li mmetastatizza, differenzjat tajjeb tal-frixa newroendokrinika tumuri mal-progressjoni tal-marda fl-adulti. , L-esperjenza b'Sutent bħala l-ewwel linja tal-kura hija limitata (ara t-taqsima 5.
Vörulýsing:
Revision: 38
Leyfisstaða:
Awtorizzat
Leyfisnúmer:
EMEA/H/C/000687
Leyfisdagur:
2006-07-19
EMEA númer:
EMEA/H/C/000687

Skjöl

Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - búlgarska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - tékkneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - eistneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - lettneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - litháíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - ungverska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - hollenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - portúgalska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - rúmenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvakíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvenska
Samantekt á eiginleikum vöru Samantekt á eiginleikum vöru - norskt bókmál
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - króatíska

B. FULJETT TA' TAGĦRIF

Fuljett ta tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Sutent 12.5 mg kapsuli ibsin

Sutent 25 mg kapsuli ibsin

Sutent 37.5 mg kapsuli ibsin

Sutent 50 mg kapsuli ibsin

sunitinib

Aqra sew dan il-fuljett qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti

għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’

tagħmlilhom il-ħsara, anke jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju

possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

X’inhu Sutent u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Sutent

Kif għandek tieħu Sutent

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Sutent

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Sutent u għalxiex jintuża

Sutent fih is-sustanza attiva sunitinib, li huwa inibitur tal-proteina kinase.Dan jintuża biex tittratta l-

kanċer billi timpedixxi l-attività ta’ grupp ta’ proteini speċjali li huma magħrufa li huma involuti fl-

iżvilupp u t-tifrix ta’ ċelloli tal-kanċer.

Sutent huwa wżat fl-adulti biex jiġu ttrattati t-tipi ta’ kanċer li ġejjin:

Tumur tal-istroma gastrointestinali (GIST), tip ta’ kanċer tal-istonku u l-imsaren, meta imatinib

(mediċina oħra konta l-kanċer) m’għadux jaħdem jew inti ma tistax tieħu imatinib.

Karċinoma metastatika taċ-ċellola renali (MRCC), tip ta’ kanċer tal-kliewi li jkun infirex

f’partijiet oħra tal-ġisem.

Tumuri newroendokrinali fil-frixa (pNET) (tumuri li joriġinaw fiċ-ċelloli tal-frixa li jnixxu l-

ormoni) li kibru u li ma jistgħux jitneħħew b’operazzjoni.

Jekk għandek xi mistoqsijiet fuq kif jaħdem Sutent jew għaliex din il-mediċina ġiet ħotija lilek

b’riċetta, staqsi lit-tabib tiegħek.

2.

X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Sutent

Tiħux Sutent:

Jekk inti allerġiku għal sunitinib jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis-

sezzjoni 6).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib tiegħek qabel ma tieħu Sutent:

-

Jekk għandek pressjoni għolja. Sutent jista’ jgħolli l-pressjoni. It-tabib tiegħek jista’

jiċċekjalek il-pressjoni matul it-trattament Sutent, u jekk ikun hemm bżonn, tista’ tingħata

mediċini oħra biex tnaqqas il-pressjoni.

Jekk għandek jew kellek mard fid-demm, problemi ta’ fsada, jew tbenġil. Trattament

b’Sutent jista’ jżid ir-riskju ta’ fsada jew jista’ jwassal għal tibdil fin-numri ta’ ċerti ċelloli fid-

demm. Dawn jistgħu iwasslu għal anemija jew jaffetwaw il-ħila tad-demm biex jaqgħad. Jista’

jkun hemm riskju akbar ta’ fsada jekk inti tieħu warfarin jew acenocoumarole, mediċini li

jraqqu d-demm biex jiprevjenu emboli tad-demm. Għid lit-tabib tiegħek jekk ikollok xi fsada

waqt it-trattament b’Sutent.

Jekk għandek problemi tal-qalb. Sutent jista’ jikkawża problemi fil-qalb. Għid lit-tabib

tiegħek jekk tħossok għajjien ħafna, nifsek maqtugħ, jew għandek saqajk u l-għaksa minfuħin.

Jekk għandek bdil fir-ritmu tal-qalb mhux normali. Sutent jista’ jikkawża anormalità fir-

ritmu tal-qalb tiegħek. It-tabib tiegħek jista’ jikseb elekrokardjogrammi sabiex ikun jista’

jevalwa dawn il-problemi waqt it-trattament tiegħek b’Sutent. Għid lit-tabib tiegħek jekk

tħossok stordut, jekk tħossok ħażin, jew għandek ritmu tal-qalb mhux normali waqt li qed tieħu

Sutent.

Jekk kellek dan l-aħħar problema b’emboli tad-demm fil-vini u/jew arterji (tipi ta’ vessili

tad-demm) tiegħek, li jinkludud puplesija, attakk tal-qalb, emboliżmu, u trombożi. Ċempel

lit-tabib tiegħek jekk ikollok sintomi bħal uġigħ jew tagħfis fis-sider, uġigħ fl-idejn, fid-dahar,

jew fix-xedaq, qtugħ ta’ nifs, tnemnim jew dgħufija f’naħa waħda tal-ġisem tiegħek, problemi

biex titkellem, uġigħ ta’ ras, jew sturdament waqt it-trattament b’Sutent.

Jekk għandek jew kellek anewriżma (tkabbir u dgħufija ta’ ħajt ta’ vina) jew tiċrita f’ħajt ta’

vina.

-

Jekk għandek jew kellek ħsara fl-iżgħar vini/arterji tad-demm magħrufa bħala

mikroanġjopatija trombotika (TMA). Għid lit-tabib tiegħek jekk tiżviluppa deni, għeja,

tbenġil, fsada, nefħa, konfużjoni, tnaqqis fil-vista u aċċessjonijiet.

Jekk għandek problemi fil-glandola tat-tirojde. Sutent jista’ jikkawża problemi fil-glandola

tat-tirojde. Għid lit-tabib tiegħek jekk tħossok għajjien aktar faċilment, ġeneralment tħoss aktar

kesħa minn nies oħra jew leħnek ikun aktar baxx waqt li qed tieħu Sutent. Il-funzjoni tat-tirojde

tiegħek għandu jiġi ċċekkjat qabel ma tieħu Sutent u regolarment waqt li tkun qed tieħdu. Jekk

il-glandola tat-tirojde ma tkunx qed tipproduċi biżżejjed ormoni tat-tirojde, inti tista’ tkun

kkurata sostituzzjoni tal-ormoni tat-tirojde.

-

Jekk għandek jew kellek disturbi fil-frixa jew fil-marrara. Għid lit-tabib tiegħek jekk

tiżviluppa xi wieħed minn dawn is-sinjali jew sintomi: uġigħ fil-parti tal-istonku (il-parti ta’ fuq

tal-addome), nawseja, rimettar, u deni. Dawn jistgħu ikunu ikkawżati minn infjammazjoni tal-

frixa jew tal-marrara.

Jekk għandek jew kellek problemi fil-fwied. Għid lit-tabib tiegħek jekk tiżviluppa xi wieħed

minn dawn is-sinjali jew sintomi ta’ problemi fil-fwied waqt it-trattament b’Sutent: ħakk, sfurija

fl-għajnejn jew fil-ġilda, awrina skura, u uġigħ jew skumdità fil-parti leminija ta’ l-istonku. It-

tabib tiegħek jista’ jgħamillek testijiet tad-demm biex jiċċekja il-funzjoni tal-fwied tiegħek

qabel u waqt it-trattament b’Sutent, u kif indikat klinikament.

Jekk għandek jew kellek problemi fil-kliewi. It-tabib tiegħek se jagħmel osservazzjoni tal-

funzjoni tal-kliewi.

Jekk ħa tagħmel intervent kirurġiku jew għamilt operazzjoni riċentement. Sutent jista’

jaffettwa il-mod ta’ kif ifiequ il-feriti tiegħek. Normalment Sutent jitwaqqaf jekk ser tagħmel

operazzjoni. It-tabib tiegħek jiddeċiedi meta għandek terġa tibda Sutent.

Tista’ tingħata parir biex teżamina s-snien qabel ma’ tibda t-trattament b’Sutent

Għid lit-tabib tiegħek u lid-dentist minnufih jekk ikollok jew kellek uġigħ fil-ħalq, snien

u/jew xedaq, nefħa jew ferita fil-ħalq, tnemnim jew sensazzjoni ta’ toqol fix-xedaq, jew

sinna li tibda tiċċaqlaq.

Għid lid-dentist tiegħek jekk ikollok bżonn trattament invażiv fis-snien jew jekk ħa

tagħmel kirurġija dentali. Dan għandu jsir jekk inti qed tieħu Sutent partikolarment jekk

qed ukoll tirċievi jew irċivejt bisphosphonates li jittieħdu ġol-vina. Bisphosphonates

huma mediċini li jintużaw biex jiprevjenu komplikazzjonijiet tal-għadam li jistgħu jkunu

mogħtija minħabba xi kundizzjoni medika oħra.

Jekk għandek jew kellek disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda. Waqt li qed tieħu din

il-mediċina, jista’ jkollok “pyoderma gangrenosum” (ulċerazzjoni tal-ġilda bl-uġigħ) jew

“faxxite nekrotizzanti” (infezzjoni tal-ġilda/tessut artab li tinfirex malajr u li tista’ tkun ta’

theddida għall-ħajja

. Ikkuntattja lit-tabib tiegħek immedjatament jekk ikollok sintomi ta’

infezzjoni madwar ferita fil-ġilda, inkluż deni, uġigħ, ħmura, nefħa, jew tnixxija ta’ materja jew

demm. Dan l-avveniment huwa ġeneralment riversibbli wara li jitwaqqaf sunitinib. Raxx sever

fil-ġilda (sindromu ta’ Stevens-Johnson, nekroliżi epidermali tossika, eritema multiformi) kien

irrapurtat waqt l-użu ta’ sunitinib, li deher fil-bidu bħala tikek bi dbabar ħomor jew irqajja’

ċirkolari spiss b’infafet fin-nofs fuq it-tronk. Ir-raxx jista’ javvanza għal infafet mifruxin mal-

ġisem jew tqaxxir tal-ġilda, u jista’ jkun ta’ theddida għall-ħajja. Jekk inti jkollok raxx jew

dawn is-sintomi tal-ġilda, ħu parir mingħand it-tabib tiegħek immedjatament.

-

Jekk għandek jew kellek aċċessjonijiet. Informa lit-tabib tiegħek malajr kemm jista’ jkun jekk

ikollok pressjoni għolja, uġigħ ta’ ras jew telf tal-vista.

Jekk għandek id-dijabete. Il-livelli taz-zokkor fid-demm f’pazjenti dijabetiċi għandhom jiġu

ċċekkjati regolarment sabiex jiġi evalwat jekk id-dożaġġ tal-mediċini kontra d-dijabete għandux

bżonn jiġi aġġustat biex jiġi mminimizzat ir-riskju ta’ livell baxx ta’ zokkor fid-demm. Avża lit-

tabib tiegħek mill-aktar fis possibli jekk tesperjenza sinjali u sintomi ta’ zokkor baxx fid-demm

(għeja, palpitazzjonijiet, għaraq, ġuħ u tintilef minn sensik).

Tfal u adolexxenti

Sutent mhuwiex rakkomandat f’persuni ta’ taħt it-18 il-sena.

Mediċini oħra u Sutent

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċini

oħra u anke dawk mingħajr riċetta.

Xi mediċini jistgħu jaffettwaw il-livelli ta’ Sutent fil-ġisem tiegħek. Inti għandek tinforma lit-tabib

tiegħek jekk qed tieħu mediċini li fihom is-sustanzi attivi li ġejjin:

ketoconazole, itraconazole użati għall-kura ta’ infezzjonijiet fungali

erythromycin, clarithromycin, rifampicin użati għall-kura ta’ infezzjonijiet

ritonavir użati għall-kura tal-HIV

dexamethasone kortikosterojd użat għal diversi kundizzjonijiet (bħal disturbi allerġiċi/tan-nifs

jew il-mard tal-ġilda)

pheytoin, carbamazepine phenobarbital użati għall-kura ta’ epilessija u kundizzjonijiet

newroloġiċi oħra

preparazzjonijiet tal-ħxejjex li fihom St. John’s Wort (Hypericum perforatum), użati għall-

kura tad-dipressjoni u l-ansjetà

Sutent ma’ ikel u xorb

Inti għandek tevita li tieħu meraq tal-grejpfrut waqt li tkun qed tieħu trattament b’Sutent.

Tqala u treddigħ

Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista’ tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, staqsi lit-

tabib jew spiżjar tiegħek għal parir qabel tieħu din il-mediċina.

Jekk inti tista’ toħroġ tqila, għandek tuża metodu affidabbli ta’ kontraċezzjoni waqt it-trattament

b’Sutent.

Jekk tkun qed tredda’, għid lit-tabib tiegħek. M’għandekx tredda’ waqt trattament b’Sutent.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Jekk tħoss sturdament jew tħoss għeja mhux tas-soltu, agħti attenzjoni speċjali waqt is-sewqan jew

tħaddim ta’ magni.

3.

Kif għandek tieħu Sutent

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib tiegħek. Dejjem għandek taċċerta

ruħek mat-tabib tiegħek jekk ikollok xi dubju.

It-tabib tiegħek jagħtik doża li tkun tgħodd għalik, skont it-tip ta’ kanċer li jrid jiġi ttrattat. Jekk qed

tiġi ttrattat għal:

GIST jew MRCC: id-doża li s-soltu tingħata hija 50 mg darba kuljum meħuda għal 28 jum

(4 ġimgħat), segwiti minn 14-il jum (2 ġimgħat) ta’ mistrieħ (mingħajr mediċina) mogħti

f’ċikli ta’ 6-ġimgħat.

pNET: id-doża li s-soltu tingħata hija 37.5 mg darba kuljum mingħajr perjodu ta’ mistrieħ.

It-tabib tiegħek jidditermina id-doża xierqa li trid tieħu, kif ukoll jekk u meta għandek bżonn twaqqaf

it-trattament b’Sutent.

Sutent jista’ jittieħed mal-ikel jew mhux mal-ikel.

Jekk tieħu Sutent aktar milli suppost

Jekk aċċidentalment ħadt aktar kapsuli milli suppost, kellem lit-tabib tiegħek minnufih. Tista’ teħtieġ

attenzjoni medika.

Jekk tinsa tieħu Sutent

M’għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull doża li tkun insejt tieħu.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

Għandek tinforma lit-tabib tiegħek immedjatament jekk tesperjenza xi wieħed mill-effetti sekondarji

serji (ara wkoll X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Sutent):

Problemi tal-qalb. Għid lit-tabib tiegħek jekk tħossok għajjien ħafna, nifs maqtugħ, jew għandek

saqajk u l-għaksa minfuħin. Dawn jistgħu ikunu sintomi ta’ problemi fil-qalb li jistgħu jinkludu

insuffiċjenza tal-qalb u problemi fil-muskolu tal-qalb (kardjomijopatija).

Problemi tal-pulmun jew fin-nifs. Għid lit-tabib tiegħek jekk tiżviluppa sogħla, uġigħ fis-sider,

qtugħ ta’ nifs f’daqqa jew sogħla bid-demm. Dawn jistgħu ikunu sintomi ta’ kundizzjoni li tissejjaħ

emboliżmu fil-pulmun li sseħħ meta emboli tad-demm jimxu fil-pulmun tiegħek.

Disturbi tal-fwied. Għid lit-tabib tiegħek jekk tesperjenza tibdil fil-frekwenza tal-awrina jew jekk ma

tagħmilx l-awrina jistgħu ikunu sintomi ta’ insuffiċjenza tal-fwied.

Fsada. Għid lit-tabib tiegħek jekk ikollok xi wieħed minn dawn is-sintomi jew problema serja ta’

fsada waqt it-trattament b’Sutent: uġigħ u nefħa fl-istonku (addome); rimettar bid-demm; ippurgar

iswed u jwaħħal; awrina bid-demm; uġigħ ta’ ras u tibdil fl-istat mentali tiegħek; sogħla bid-demm jew

bżieq bid-demm li ġej mil-pulmun jew mill-passaġġ tal-arja.

Qerda tat-tumur li twassal għal toqba fl-intestini. Għid lit-tabib tiegħek jekk għandek uġigħ

addominali sever, deni, nawseja, rimettar, ippurgar bid-demm, jew tibdil fl-ippurgar.

Effetti sekondarji oħra b’Sutent jistgħu jinkludu:

Komuni ħafna: jaffettwa iżjed minn persuna1 f’kull 10

Tnaqqis fl-għadd ta’ plejtlits, ċelloli tad-demm ħomor u/jew ċelloli tad-demm bojod (e.ż.

newtrofili).

Qtugħ ta’ nifs.

Pressjoni għolja.

Għeja estrema, tħossok bla saħħa.

Nefħa kkawżata minn fluwidu taħt il-ġilda u madwar l-għajnejn, raxx allerġiku fil-fond.

Uġigħ /irritazzjoni/nixfa fil-ħalq, ġrieħi fil-ħalq, disturbi tat-togħma, stonku mħawwad, dardir,

remettar, dijarea, stitikezza, uġigħ/nefħa addominali, tnaqqis fl-aptit.

Tnaqqis tal-attività tal-glandola tat-tirojde (ipotirojdiżmu).

Sturdament

Uġigħ ta’ ras.

Tinfaraġ.

Uġigħ fid-dahar, uġigħ fil-ġogi, uġigħ fil-muskoli.

Uġigħ fid-driegħ u fis-saqajn.

Ġilda safra/tibdil fil-kulur tal-ġilda, pigmentazzjoni eċċessiva tal-ġilda, bidla fil-kulur tax-

xagħar, raxx fil-pala tal-idejn u fil-qiegħ tas-saqajn, raxx, ġilda xotta.

Sogħla.

Deni.

Diffikultà biex torqod.

Komuni: jaffettwa sa persuna 1 minn kull 10

Jagħqad id-demm fil-vini/arterji.

Nuqqas ta’ provvista tad-demm lejn il-muskolu tal-qalb, minħabba ostruzzjoni jew tidjieq tal-

arterji koronarji.

Uġigħ fis-sider.

Nuqqas fl-ammont ta’ demm ippumpjat mill-qalb.

Jinġema’ fluwidu inkluż madwar il-pulmun.

Infezzjonijiet.

Kumplikazzjoni ta’ infezzjoni severa (infezzjoni preżenti fil-fluss tad-demm) li tista’ twassal

għal ħsara fit-tessut, insuffiċjenza tal-organi, u mewt.

Tnaqqis fil-livell taz-zokkor fid-demm (ara sezzjoni 2).

Telf ta’ proteina fl-awrina li xi kultant jirriżulta f’nefħa.

Mard jixbah l-influwenza.

Testijiet tad-demm b’riżultat mhux normali li jinkludu enzimi tal-frixa u tal-fwied.

Livell għoli ta’ aċidu uriku fid-demm.

Murliti, uġigħ fir-rektum, fsada mill-ħanek, diffikulta’ biex tibla’ jew ma tistax tibla’.

Tħoss ħruq jew uġigħ fl-ilsien, infjammazzjoni tar-rita tal-apparat diġestiv, gass eċċessiv fl-

istonku jew fl-imsaren.

Tnaqqis fil-piż.

Uġigħ muskoloskeletriku (uġigħ fil-muskoli u fl-għadam), dgħjufija fil-muskoli, għeja fil-

muskoli, uġigħ fil-muskoli, spażmi fil-muskoli.

Nixfa nażali, konġestjoni nażali.

Tnixxiegħa ta’ dmugħ eċċessiva.

Sensazzjoni anormali fil-ġilda, ħakk, qxur fil-ġilda u ffjammazzjoni, bżieżaq, akne, id-dwiefer

jitilfu l-kulur, titlef ix-xagħar.

Sensazzjoni annormali fl-estremitajiet.

Żieda jew tnaqqis annormali fis-sensittivita’, speċjalment għall-mess.

Ħruq ta’ stonku.

Deidratazzjoni.

Fwawar.

Kulur mhux tas-soltu ta’ l-awrina.

Dipressjoni.

Tertir ta’ bard.

Mhux komuni: jaffettwa sa persuna 1 minn kull 100

Infezzjoni tat-tessuti rotob inklużi dawk fil-parti ano-ġenitali li tipperikola l-ħajja (ara

sezzjoni 2).

Puplesija.

Attakk tal-qalb ikkawżat minn provvista tad-demm interrotta jew imnaqqsa lejn il-qalb.

Tibdil fl-attività elettrika tal-qalb jew ritmu mhux normali tal-qalb.

Fluwidu madwar il-qalb (ħruġ ta’ likwidu mill-perikardju).

Insuffiċjenza tal-fwied.

Uġigħ fl-istonku (addome) ikkawżat minn infjammazzjoni tal-frixa.

Qerda tat-tumur li twassal għal toqba fl-intestini (perforazzjoni).

Infjammazjoni (nefħa jew ħmura) tal-marrara bi jew mingħajr ġebel fil-marrara.

Passaġġ mhux normali forma ta’ tubu minn kavità waħda tal-ġisem għall-oħra, jew minn kavità

għall-ġilda.

Uġigħ fil-ħalq, snien u/jew xedaq, nefħa jew ferita fil-ħalq, tnemnim jew sensazzjoni ta’ toqol

fix-xedaq, jew sinna li tibda tiċċaqlaq. Dawn jistgħu jkunu sinjali u sintomi ta’ ħsara fl-għadam

fix-xedaq (osteonekrożi), ara sezzjoni 2.

Produzzjoni eċċessiva ta’ l-ormuni tat-tirojde li jżidu l-ammot ta’ enerġija wżata mill-ġisem

mistrieħ.

Problemi bil-fejqan ta’ feriti wara intervent kirurġiku.

Żieda fil-livell ta’ enzima (creatine phosphokinase) fid-demm mill-muskoli.

Reazzjoni eċċessiva għall-allergen inkluż hay fever, raxx tal-ġilda, ħakk fil-ġilda, ħorriqija,

nefħa ta’ partijiet tal-ġisem u problemi bit-teħid tan-nifs.

Infjammazzjoni tal-kolon (kolite, kolite iskemika).

Rari: jaffettwa sa persuna 1 minn kull 1,000

Reazzjoni severa fil-ġilda u/jew fil-membrani mukużi (sindromu ta’ Stevens-Johnson, nekrolisi

epidermali tossika, eritema multiformi).

Sindromu tad-diżintegrazzjoni tat-tumur (TLS) – TLS jikkonsisti minn grupp ta’

kumplikazzjonijiet metaboliċi li jistgħu jseħħu matul it-trattament tal-kanċer. Dawn il-

kumplikazzjonijiet huma kkawżati mit-tkissir tal-prodotti ta’ ċelluli tal-kanċer li jkunu qed

imutu u jistgħu jinkludu dawn li ġejjin: nawseja, qtugħ ta’ nifs, taħbit tal-qalb irregolari,

bugħawwieġ fil-muskoli, puplesija, tidnis tal-awrina u għeja assoċjata ma’ riżultati mhux

normali tat-testijiet tal-laboratorju (livelli għoljin tal-potassju, aċidu uriku u fosfru u livelli

baxxi ta’ kalċju fid-demm) li jistgħu jwasslu għal bidliet fil-funzjoni tal-kliewi u insuffiċjenza

renali akuta.

Kollass mhux normali tal-muskoli li jista’ jwassal għal problemi fil-kliewi (rabdomijolisi).

Bidla mhux normali fil-moħħ u li tista’ tikkaġuna numru ta’ sintomi li jinkludu, uġigħ ta’ ras,

konfużjoni, aċċessjonijiet, u tnaqqis fil-vista (sindromu riversibbli ta’ lewkoenċefalopatija

posterjuri).

Ulċerazzjoni tal-ġilda bl-uġigħ (pyoderma gangrenosum).

Infjammazjoni fil-fwied (epatite).

Infjammazzjoni tal-glandola tat-tirojde.

Ħsara fl-iżgħar vini/arterji tad-demm magħrufa bħala mikroanġjopatija trombotika (TMA).

Mhux magħrufa (ma tistax tittieħed stima tal-frekwenza mid-data disponibbli):

Tkabbir u dgħufija ta’ ħajt ta’ vina jew tiċrita f’ħajt ta’ vina (anewriżmi u dissezzjonijiet tal-

arterji).

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex

elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’

rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi

pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.

Kif taħżen Sutent

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna, flixkun u l-fojl tal-

folja wara “JIS”. Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ħażna speċjali.

Tużax din il-mediċina jekk tinnota li l-pakkett fih xi ħsara jew juri sinjali ta’ tbagħbis.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif

għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Sutent

Sutent 12.5 mg kapsuli ibsin

Is-sustanza attiva hija sunitinib. Kull kapsula fiha sunitinib malate ekwivalenti għal 12.5 mg

Is-sustanzi l-oħra huma:

Il-kontenut tal-kapsula: mannitol (E421), croscarmellose sodium, povidone (K-25) u

magnesium stearate.

Il-qoxra tal-kapsula: gelatin, red iron oxide (E172) u titanium dioxide (E171).

Il-linka tal-istampar: shellac, propylene glycol, sodium hydroxide, povidone u titanium dioxide

(E171).

Sutent 25 mg kapsuli ibsin

Is-sustanza attiva hija sunitinib. Kull kapsula fiha sunitinib malate ekwivalenti għal 25 mg

Is-sustanzi l-oħra huma:

Il-kontenut tal-kapsula: mannitol, croscarmellose sodium, povidone (K-25) u magnesium

stearate.

Il-qoxra tal-kapsula: gelatin, titanium dioxide (E171), yellow iron oxide (E172), red iron oxide

(E172), black iron oxide (E172).

Il-linka tal-istampar: shellac, propylene glycol, sodium hydroxide, povidone u titanium dioxide

(E171).

Sutent 37.5 mg kapsuli ibsin

Is-sustanza attiva hija sunitinib. Kull kapsula fiha sunitinib malate ekwivalenti għal 37.5 mg

Is-sustanzi l-oħra huma:

Il-kontenut tal-kapsula: mannitol, croscarmellose sodium, povidone (K-25) u magnesium

stearate.

Il-qoxra tal-kapsula: gelatin, titanium dioxide (E171), yellow iron oxide (E172).

Il-linka tal-istampar: shellac, propylene glycol, potassium hydroxide, black iron oxide (E172).

Sutent 50 mg kapsuli ibsin

Is-sustanza attiva hija sunitinib. Kull kapsula fiha sunitinib malate ekwivalenti għal 50 mg

Is-sustanzi l-oħra huma:

Il-kontenut tal-kapsula: mannitol, croscarmellose sodium, povidone (K-25) u magnesium

stearate.

Il-qoxra tal-kapsula: gelatin, titanium dioxide (E171), yellow iron oxide (E172), red iron oxide

(E172) u black iron oxide (E172).

Il-linka tal-istampar: shellac, propylene glycol, sodium hydroxide, povidone u titanium dioxide

(E171).

Kif jidher Sutent u l-kontenut tal-pakkett

Sutent 12.5 mg jiġi bħala kapsuli ibsin tal-ġelatina b’għatu oranġjo u parti ewlenija oranġjo, bil-kelma

“Pfizer” miktuba b’linka bajda fuq l-għatu, u “STN 12.5 mg” fuq il-parti ewlenija, li fihom granijiet

sofor għal oranġjo.

Sutent 25 mg jiġi bħala kapsuli ibsin tal-ġelatina b’għatu kulur il-karamella u parti ewlenija oranġjo,

bil-kelma “Pfizer” miktuba b’linka bajda fuq l-għatu, u “STN 25mg” fuq il-parti ewlenija, li fihom

granijiet sofor għal oranġjo.

Sutent 37.5 mg jiġi bħala kapsuli ibsin tal-ġelatina b’għatu isfar u parti ewlenija safra, bil-kelma

“Pfizer” miktuba b’linka sewda fuq l-għatu, u “STN 37.5 mg” fuq il-parti ewlenija, li fihom granijiet

sofor għal oranġjo.

Sutent 50 mg jiġi bħala kapsuli ibsin tal-ġelatina b’għatu kulur il-karamella u parti ewlenija oranġjo,

bil-kelma “Pfizer” miktuba b’linka bajda fuq l-għatu, u “STN 50mg” fuq il-parti ewlenija, li fihom

granijiet sofor għal oranġjo.

Jiġi fi fliexken tal-plastik ta’ 30 pillola u f’folji ta’ 28 x 1 kapsula.

Jista jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Il-Belġju

Manifattur

Pfizer Italia S.r.l.

Via del Commercio – Zona Industriale -

63100 Marino del Tronto (Ascoli Piceno)

L-Italja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur

tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

Belgique / België /Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Tel.: +420 283 004 111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: +36-1-488-37-00

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +356 21344610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Nederland

Pfizer BV

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel.: +372 666 7500

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

+30 210 6785 800.

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer, S.L.

Tél: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp.z.o.o.

Tel.:+48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

România

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel.:+ 421 2 3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Kύπρος

Pfizer Ελλάς A.E. (Cyprus Branch)

Tηλ.:+ 357 22 817690

Sverige

Pfizer Innovations AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’ {XX/SSSS}>

Informazzjoni ddettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini: http://www.ema.europa.eu.

ANNESS I

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

1.

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Sutent 12.5 mg kapsuli ibsin

Sutent 25 mg kapsuli ibsin

Sutent 37.5 mg kapsuli ibsin

Sutent 50 mg kapsuli ibsin

2.

GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

12.5 mg kapsuli ibsin

Kull kapsula fiha sunitinib malate, ekwivalenti għal 12.5 mg ta’ sunitinib.

25 mg kapsuli ibsin

Kull kapsula fiha sunitinib malate, ekwivalenti għal 25 mg ta’ sunitinib.

37.5 mg kapsuli ibsin

Kull kapsula fiha sunitinib malate, ekwivalenti għal 37.5 mg ta’ sunitinib.

50 mg kapsuli ibsin

Kull kapsula fiha sunitinib malate, ekwivalenti għal 50 mg ta’ sunitinib.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Kapsula iebsa

Sutent 12.5 mg kapsuli ibsin Kapsuli tal-ġelatina b’għatu oranġjo u bil-parti ewlenija oranġjo, bil-

kelma “Pfizer” stampata b’inka bajda fuq l-għatu, “STN 12.5 mg” fuq il-parti ewlenija, u li fihom

granijiet safrani għal oranġjo.

Sutent 25 mg kapsuli ibsin

Kapsuli tal-ġelatina b’għatu kulur il-karamella u bil-parti ewlenija oranġjo, bil-kelma “Pfizer”

stampata b’inka bajda fuq l-għatu, “STN 25 mg” fuq il-parti ewlenija, u li fihom granijiet safrani għal

oranġjo.

Sutent 37.5 mg kapsuli ibsin

Kapsuli tal-ġelatina b’għatu isfar u bil-parti ewlenija safra, bil-kelma “Pfizer” stampata b’inka sewda

fuq l-għatu, “STN 37.5 mg” fuq il-parti ewlenija, u li fihom granijiet safrani għal oranġjo.

Sutent 50 mg kapsuli ibsin

Kapsuli tal-ġelatina b’għatu kulur il-karamella u bil-parti ewlenija kulur il-karamella, bil-kelma

“Pfizer” stampata b’inka bajda fuq l-għatu, “STN 50 mg” fuq il-parti ewlenija, u li fihom granijiet

safrani għal oranġjo.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

Tumur ta’ l-istroma gastrointestinali (GIST)

Sutent huwa indikat għat-trattament ta’ tumur ta’ l-istroma gastrointestinali (GIST) li ma jistax

jitneħħa u/jew metastiku malinn, f’persuni adulti, wara falliment ta’ trattament b’imatinib minħabba

reżistenza jew intolleranza.

Karċinoma metastatika taċ-ċellola renali (MRCC)

Sutent huwa ndikat għat-trattament ta’ karċinoma taċ-ċellola renali (MRCC) metastatika/avvanzata

f’persuni adulti

Tumuri newroendokrinali fil-frixa (pNET)

Sutent huwa indikat għat-trattament ta’ tumuri newroendokrinali fil-frixa (pNET) li ma jistgħux

jitneħħew jew metastatiċi, differenzjati sewwa, bi progressjoni tal-marda f’persuni adulti.

4.2

Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

It-terapija b’Sutent għandha tiġi inizjata minn tabib b’esperjenza fl-għoti ta’ sustanzi kontra l-kanċer.

Pożoloġija

Għal GIST u MRCC, id-doża rrakkomandata ta’ Sutent hija 50 mg meħuda b’mod orali, darba kuljum,

għal 4 ġimgħat konsekuttivi, segwita minn perijodu ta’ serħan ta’ 2 ġimghat (Skeda 4/2) biex

tikkostitwixxi ċiklu komplut ta’ 6 ġimgħat.

Għal pNET, id-doża rakkomandata ta’ Sutent hija 37.5 mg meħuda b’mod orali darba kuljum mingħajr

perjodu skedat ta’ mistrieħ.

Modifikazzjonijiet fid-doża

Sigurtà u tolerabbilità

Għal GIST u MRCC, modifikazzjonijiet fid-doża b’inkrimenti ta’ 12.5 mg jistgħu jiġu applikati fuq

bażi individwali ta’ sigurtà u tolerabbilità. Id-dożaġġ ta’ kuljum m’għandux jeċċedi 75 mg u lanqas

għandu jitnaqqas taħt 25 mg.

Għal pNET, modifikazzjonijiet fid-doża b’inkrimenti ta’ 12.5 mg jistgħu jiġu applikati fuq bażi

individwali ta’ sigurtà u tollerabbilità. Id-doża massima mogħtija fl-istudju dwar pNET ta’ Fażi 3

kienet 50 mg kuljum.

Jistgħu jkunu meħtieġa interruzzjonijiet tad-doża fuq il-bażi tas-sigurtà u t-tollerabbilità individwali.

Inibituri/induċituri ta’ CYP3A4

Ko-amministrazzjoni ta’ sunitinib ma’ induċituri qawwija ta’ CYP3A4 bħal ma huma rifampin,

għandha tiġi evitata (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5). Jekk dan mhux possibbli, id-doża ta’ sunitinib tista’

tkun meħtieġa li tiżdied b’inkrimenti ta’ 12.5 mg (sa 87.5 mg kuljum għal GIST u MRCC jew 62.5 mg

kuljum għal pNET) ibbażata fuq sorveljanza bir-reqqa tat-tolerabbilità.

Ko-amministrazzjoni ta’ sunitinib ma’ impedituri CYP3A4 potenti, bħal ma huma ketoconazole,

għandha tiġi evitata (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5). Jekk dan mhuwiex possibbli d-dożi ta’ sunitinib

għandhom mnejn jkollhom bżonn jitnaqqsu għal minimu ta’ 37.5 mg kuljum għal GIST u MRCC jew

25 mg kuljum għal pNET, ibbażati fuq sorveljanza bir-reqqa tat-tolerabbilità.

L-għażla ta’ prodott mediċinali konkomitanti alternattiv bla ebda, jew b’potenzjal minimu li jinduċi

jew jimpedixxi CYP3A4 għandha tiġi kkunsidrata.

Popolazzjonijiet speċjali

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Sutent f’pazjenti pedjatriċi ta’ taħt it-18-il sena ma ġewx determinati s’issa.

Bħalissa d-dejta disponibbli hi deskritta f’sezzjonijiet 4.8. 5.1 u 5.2 imma l-ebda rakkomandazzjoni

dwar il-pożoloġija ma tista’ tingħata.

Anzjani

Madwar terz tal-pazjenti fl-istudji kliniċi li rċevew sunitinib kellhom 65 sena jew aktar. L-ebda

differenzi sinifikattivi fis-sigurtà u l-effikaċja ma kienu osservati bejn pazjenti aktar żgħar jew aktar

kbar.

Indeboliment epatiku

L-ebda aġġustament fid-doża tal-bidu ma huwa rrakkomandat meta sunitinib jingħata lil pazjenti

b’indeboliment epatiku ħafif jew moderat (Klassi Child-Pugh A u B). Sunitinib ma ġiex studjat

f’suġġetti b’indeboliment epatiku sever (Child-Pugh klassi C) u għalhekk l-użu tiegħu f’pazjenti

b’indeboliment epatiku sever ma jistax jkun rakkomandat (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment renali

L-ebda aġġustament fid-doża tal-bidu ma huwa meħtieġ meta sunitinib jingħata lil pazjenti

b'indeboliment renali (ħafif-sever) jew b’marda renali ta’ l-aħħar stadju (ESRD) li qed jirċievu

emodijaliżi. Aġġustamenti fid-doża sussegwenti għandhom ikunu bbażati fuq is-sigurtà u t-tolleranza

ta’ l-individwu (ara sezzjoni 5.2).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Sutent għandu jingħata mill-ħalq. Huwa jista’ jittieħed ma’ l-ikel jew fuq stonku vojt.

Il-pazjent m’għandux jingħata doża addizzjonali jekk doża ma tkunx ittieħdet. Il-pazjent għandu jieħu

d-doża tas-soltu miktuba mit-tabib fil-jum segwenti.

4.3

Kontraindikazzjonijiet

Sensitività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis-

sezzjoni 6.1.

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Ko-amministrazzjoni ma’ induċituri qawwija ta’ CYP3A4 għandha tiġi evitata minħabba li tista’

tnaqqas il-konċentrazzjoni ta’ sunitinib fil-plażma (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.5).

Ko-amministrazzjoni ma’ impedituri qawwija ta’ CYP3A4 għandha tiġi evitata minħabba li tista’ żżid

il-konċentrazzjoni ta’ sunitinib fil-plażma (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.5).

Distubi fil-ġilda u fit-tessuti

Il-pazjenti għandhom jiġu avżati li telf tal-pigmentazzjoni tax-xagħar jew tal-ġilda jista’ jseħħ waqt

trattament b’sunitinib. Effetti dermatoloġiċi oħra possibbli jistgħu jinkludu xuttaġni, ħxuna jew qsim

tal-ġilda, infafet, jew raxx fuq il-keffef ta’ l-idejn u l-qigħan tas-saqajn.

Ir-reazzjonijiet ta’ hawn fuq ma kinux kumulattivi, kienu tipikament riversibbli u ġeneralment ma

rriżultawx fi twaqqif ta’ sunitinib. Ġew irrapurtati wkoll każijiet ta’ pyoderma gangrenosum li

ġeneralment kienu riversibbli wara li titwaqqaf il-mediċina. Reazzjonijiet severi taħt il-ġilda, inkluż

każijiet ta’ eritema multiformi (EM), każijiet li jissuġġerixxu is-sindromu ta’ Stevens-Johnson (SJS) u

nekroliżi epidermali tossika (TEN), kienu rrapurtati, u xi wħud minnhom kienu fatali. Jekk sinjali jew

sintomi ta’ SJS, TEN, jew EM (e.ż. raxx fil-ġilda progressiv spiss b’nuffati jew leżjonijiet mukożali)

huma preżenti, it-trattament b’sunitinib għandu jitwaqqaf. Jekk id-dijanjosi ta’ SJS jew TEN hija

kkonfermata, t-trattament m’għandux jerġa’ jinbeda. F’xi każijiet fejn hemm suspett ta’ EM, il-

pazjenti ttolleraw l-introduzzjoni mill-ġdid ta’ doża aktar baxxa tat-terapija b’sunitinib wara li

għaddiet ir-reazzjoni; ftit minn dawn il-pazjenti rċevew ukoll trattament konkomitanti

b’kortikosterojdi jew antistamini (ara sezzjoni 4.8).

Emorraġija u fsada mit-tumuri

L-episodji ta’ emorraġija, li wħud minnhom kienu fatali, li ġew irrappurtati fi studji kliniċi b’sunitinib

u waqt sorveljanza ta’ wara t-tqegħid tal-prodott fis-suq, kienu jinkludi emorraġiji gastro-intestinali,

respiratorji, tat-tumur, ta’ l-apparat urinarju u tal-moħħ (ara sezzjoni 4.8).

Eżaminazzjoni regolari ta’ episodji emorraġiċi għandha tinkludi test ta’ l-għadd taċ-ċelluli tad-demm

komplut u viżta fiżika.

L-aktar reazzjoni avversa emorraġika komuni kienet l-epistassi, li ġiet irrapportata f’bejn wieħed u

ieħor nofs il-pazjenti b’tumuri solidi u li esperjenzaw reazzjonijiet emorraġiċi. Uħud minn dawn l-

episodji ta’ epitassi kienu serji, imma rarament fatali.

Avvenimenti ta’ fsada mit-tumuri, xi drabi assoċjata ma’ nekrożi tat-tumuri, kienu rrapurtati; ftit minn

dawn l-episodji ta’ emorraġija kienu fatali.

L-emorraġija tat-tumur tista’ sseħħ f’daqqa, u fil-każ ta’ tumuri pulmonari, jistgħu jippreżentaw bħala

emopteżi jew emorraġija pulmonari. Każijiet ta’ emorraġija fil-pulmun, ftit minnhom b’riżultat fatali,

kienu osservati fil-provi kliniċi u kienu rrapurtati waqt l-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq

f’pazjenti trattati b’sunitinib għal MRCC, GIST u kanċer tal-pulmun. Sutent mhuwiex approvat għal

użu f’pazjenti b’kanċer tal-pulmun.

Pazjenti li qed jingħataw trattament konkomitanti b’antikoagulanti (eż. warfarin; acenocumarole)

jistgħu jiġu sorveljati perijodikament permezz ta’ testijiet ta’ l-għadd tad-demm komplut (plejtlits),

fatturi ta’ koagulazzjoni (PT/INR), u eżami fiżiku.

Disturbi gastrointestinali

Dijarea, dardir/rimettar, uġigħ addominali, dispepsija u stomatite/uġigħ fil-ħalq kienu l-aktar

reazzjonijiet avversi gastrointestinali rrappurtati b’mod komuni; avvenimenti ta’ esofaġite kienu

rrapurtati wkoll (ara sezzjoni 4.8).

Il-kura ta’ appoġġ għar-reazzjonijiet avversi gastrointestinali li jeħtieġu trattament tista’ tinkludi

prodotti mediċinali bi proprjetajiet anti-emetiċi,,kontra d-dijarea jew kontra l-aċtu.

Kumplikazzjonijiet gastrointestinali serji, xi daqqiet fatali, inklużi perforazzjoni gastrointestinali ġew

irrapportati f’pazjenti b’malinnijiet intra-addominali ttrattati b’sunitinib.

Pressjoni għolja

Ġiet irrapportata pressjoni għolja f’assoċjazzjoni ma’ sunitinib, inkluż pressjoni għolja severa (> 200

mmHg sistolika jew 110 mmHg dijastolika). Twaqqif temporanju huwa rakkomandat f’pazjenti bi

pressjoni għolja qawwija mhix ikkontrollata b’ġestjoni medika. It-trattament jista’ jerġa jitkompla

ġaladarba l-pressjoni għolja tkun ikkontrollata kif jixraq (ara sezzjoni 4.8).

Disturbi ematoloġiċi

Tnaqqis fl-għadd assolut tan-newtrofili u għadd imnaqqas ta’ plejtlits ġew irrapportati f’assoċjazzjoni

ma’ sunitinib (ara sezzjoni 4.8). Ir-reazzjonijiet ta’ hawn fuq ma kinux kumulattivi, kienu tipikament

riversibbli u ġeneralment ma rriżultawx fi twaqqif tat-trattament. L-ebda waħda wieħed mir-

reazzjonijiet f’Fażi 3 ma kienet fatali, imma rarament, reazzjonijiet fatali ematoloġiċi li jinkludu

emoraġija assoċjata ma’ tromboċitopenja u infezzjonijiet b’newtropenija, ġew irrappurtati matul

sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Ġiet osservata anemija li sseħħet fil-bidu kif ukoll aktar tard matul it-trattament b’sunitib.

Għadd taċ-ċelloli tad-demm kompluti għandhom jiġu magħmula fil-bidu ta’ kull ċiklu tat-trattament

għal pazjenti li qegħdin jingħataw trattament b’sunitinib (ara sezzjoni 4.8).

Disturbi fil-qalb

Episodji kardjovaskulari, li jinkludu falliment kardijaku, kardjomijopatija, porzjon imbuttat

il barra

mill-ventrikulu tan-naħa tax-xellug (LVEF, left ventricular ejection fraction) taħt il-limitu t’isfel tan-

normal, mijokardite, iskemija mijokardijaka u infart mijokardijaku, li wħud minnhom kienu fatali, ġew

rrappurtati f’pazjenti trattati b’sunitinib. Din l-informazzjoni tissuġerixxi li sunitinib iżid ir-riskju ta’

kardjomijopatija. Barra mil-effett tal-mediċina speċifika, l-ebda fatturi ta’ riskju addizjonali għal

kardjomijopatija ndotta minn sunitinib ma ġew identifikati fil-pazjenti li qed jirċievu l-kura. Uża

sunitinib b’attenzjoni f’pazjenti li huma f’riskju għal, jew li għandhom storja ta’ dawn l-avvenimenti

(ara sezzjoni 4.8).

Fi provi kliniċi, tnaqqis fil-porzjon imbuttat ’il barra mill-ventrikulu tan-naħa tax-xellug (LVEF) ta’

20% jew taħt il-limitu t’isfel tan-normal seħħ f’madwar 2% ta’ pazjenti GIST ittrattati b’sunitinib,

4% ta’ pazjenti MRCC refrattarja għaċ-ċitokini, u 2% tal-pazjenti GIST ittrattati bi plaċebo. Dan it-

tnaqqis LVEF ma dehrx li kien progressiv u ta’ spiss tjieb waqt li tkompla t-trattament. Fl-istudju

MRCC ta’ trattament fuq pazjenti li qatt ma kienu ħadu qabel din il-kura, 27% ta’ pazjenti fuq

sunitinib u 15% tal-pazjenti IFN-

kellhom il-valur tal-LVEF taħt il-limitu t’isfel tan-normal. Żewġ

pazjenti (<1%) li ngħataw sunitinib kienu dijanjożat b’falliment konġestiv tal-qalb (CHF).

Pazjenti li ppreżentaw b’reazzjonijiet kardijaċi, bħal ma huwa infart mijokardjali (inklużi anġina

qawwija/instabbli), graft bajpass ta’arterja koronarja/periferali, kollass konġestiv tal-qalb (CHF,

congestive heart failure) sintomatiku, aċċident ċerebrovaskulari u attaki iskemiċi li jgħaddu, jew

emboliżmu pulmonari, fi żmien 12-il xahar qabel l-għoti ta’ sunitinib,kienu esklużi mill-istudji kliniċi

kollha ta’ sunitinib. M’huwiex magħruf jekk il-pazjenti b’dawn il-kundizzjonijiet konkomitanti jistgħu

jkunu f'riskju akbar li jiżviluppaw disfunzjoni ventrikulari xellugija relatata ma’ sunitinib.

It-tobba huma avżati li jiżnu dan ir-riskju kontra s-siwi potenzjali tal-mediċina. Il-pazjenti għandhom

ikunu sorveljati bir-reqqa għal sinjali u sintomi kliniċi ta’ CHF waqt li jkunu qegħdin jieħdu sunitinib,

b’mod speċjali pazjenti b’fatturi ta’ riskju kardijaku u/jew bi storja ta’ mard. Evalwazzjonijiet ta’

LVEF fil-linja bażi ta’ riferiment u perijodiċi għandhom jiġu kkunsidrati wkoll waqt li l-pazjent ikun

qed jingħata sunitinib. F’pazjenti mingħajr fatturi ta’ riskju kardijaċi, evalwazzjoni tal-frazzjoni ta’

tfigħ ’il barra tad-demm mill-ventrikuli għall-arterji prinċipali fil-linja bażi għandha tiġi kkunsidrata.

Fil-preżenza ta’ manifestazzjonijiet kliniċi ta’ CHF, it-twaqqif ta’ sunitinib hija rakkomandata. L-għoti

ta’ sunitinib għandu jigi interrott u/jew id-doża titnaqqas f’pazjenti mingħajr evidenza klinika ta’ CHF

iżda bi frazzjoni ta’ tfigħ ’il barra tad-demm mill-ventrikuli għall-arterji prinċipali <50% u >20% taħt

il-linja bażi ta’ riferiment.

Titwil ta’ l-Intervall QT

Titwil tal-intervall QT u Torsade de pointes ġew osservati f’pazjenti esposti għal sunitinib. It-titwil ta’

l-intervall QT jista’ jwassal għal żieda fir-riskju ta’ arritmiji ventrikulari inkluż Torsade de pointes.

Sunitinib għandu jintuża bil-kawtela f’pazjenti bi storja magħrufa ta’ titwil ta’ l-intervall QT, pazjenti

li qegħdin jieħdu mediċini antiarritmiċi, jew prodotti mediċinali li jistgħu jtawwlu l-intervall QT, jew

pazjenti b’mard kardijaku diġà ezistenti rilevanti, bradikardja, jew disturbi fl-elettroliti. L-għoti

konkomitanti ta’ sunitinib ma’ impedituri qawwija ta’ CYP3A4, għandu jkun limitat minħabba ż-żieda

li jista’ jkun hemm fil-konċentrazzjonijiet ta’ sunitinib fil-plażma (ara sezzjonijiet 4.2, 4.5 u 4.8).

Reazzjonijiet tromboemboliċi venużi

Reazzjonijiet tromboemboliċi venużi, relatati mat-trattament, kienu rrapurtati f’pazjenti li rċivew

sunitinib inkluż trombożi venuża profonda u emboliżmu pulmonari (ara sezzjoni 4.8). Każijiet ta’

emboliżmu pulmonari b’riżultat fatali ġew osservati f’sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Anewriżmi u dissezzjonijiet tal-arterji

L-użu ta’ inibituri tal-perkors VEGF f

pazjenti bi pressjoni għolja jew mingħajrha jistgħu

jippromwovu l-formazzjoni ta’ anewriżmi u/jew ta’ dissezzjonijiet tal-arterji. Qabel ma jingħata

sunitinib, dan ir-riskju għandu jiġi kkunsidrat b’attenzjoni f’pazjenti b’fatturi ta’ riskju bħal pressjoni

għolja jew storja ta’ marda ta’ anewriżma.

Mikroanġjopatija trombotika (TMA)

Id-dijanjosi ta’ TMA, inkluż purpura tromboċitopenika trombotika (TTP, thrombotic

thrombocytopaenic purpura) u sindrome uraemiku emolitiku (HUS, haemolytic uraemic syndrome), xi

kultant twassal għal indeboliment renali jew għal riżultat fatali, għandha tiġi kkunsidrata fl-okkorrenza

ta’ anemija emolitika, tromboċitopenja, għeja, manifestazzjoni newroloġika varjabbli, indeboliment

tal-kliewi u deni. It-terapija b’sunitinib għandha titwaqqaf f’pazjenti li jiżviluppaw it-TMA u

trattament fil-pront hu meħtieġ. It-treġġigħ lura tal-effetti tat-TMA ġie osservat wara t-twaqqif tat-

trattament (ara sezzjoni 4.8).

Disfunzjoni tat-tirojde

Huwa rakkomandat li jsir kejl fil-laboratorju tal-linja bażi tal-funzjoni tat-tirojde fil-pazjenti kollha.

Pazjenti b’ipotirojdiżmu jew ipertirojdiżmu diġà ezistenti għandhom ikunu trattati skond il-prattika

medika standard qabel ma jinbeda it-trattament b’sunitinib. Waqt it-trattament b’sunitinib, huwa

meħtieġ li jsir monitoraġġ regolari tal-funzjoni tat-tirojde kull 3 xhur. Barra minn hekk il-pazjenti

għandhom ikunu osservati sew għal sinjali u sintomi ta’ disfunzjoni tat-tirojde, u pazjenti li waqt it-

trattament jiżviluppaw sinjali u/jew sintomi li jissuġġerixxu disfunzjoni tat-tirojde għandhom jagħmlu

testijiet mil-laboratorju tal-funzjoni tat-tirojde kif indikat klinikament. Il-pazjenti li jiżviluppaw

disfunzjoni tat-tirojde għandhom jkunu trattati skond il-prattika medika standard.

Ipotirojdiżmu kien osservat li jseħħ kmieni kif ukoll tard waqt it-trattament b’sunitinib (ara

sezzjoni 4.8).

Pankreatite

Żidiet fl-attivitajiet ta’ lipase u amylase fis-serum kienu osservati f’pazjenti b’diversi tumuri solidi li

ngħataw sunitinib. Żidiet fl-attivitajiet ta’ lipase kienu momentanji u ġeneralment ma kinux assoċjati

minn sinjali u sintomi ta’ pankreatite f’suġġetti b’diversi tumuri solidi (ara sezzjoni 4.8).

F’pazjenti li qegħdin jieħdu sunitinib minħabba GIST jew MRCC, il-pankreatite ġiet osservata b’mod

mhux komuni (<1%).

Kienu rrappurtati każijiet ta’ episodji serji ta’ pankreatite, wħud minnhom b’eżitu fatali.

Jekk ikun hemm sintomi ta’ pankreatite, il-pazjenti għandhom jitwaqqfilhom sunitinib u jiġu mogħtija

kura t’appoġġ adattat.

Tossiċità tal-fwied

Tossiċità tal-fwied ġiet osservata f'pazjenti kkurati b’sunitinib. Każijiet ta’ insuffiċjenza tal-fwied, li

wħud minnhom kienu fatali, kienu osservati f’<1% tal-pazjenti b’tumur solidu kkurati b’sunitinib.

Testijiet tal-funzjoni tal-fwied (alanine transaminase [ALT], aspartate transaminase [AST], livelli ta’

bilirubin) għandhom jiġu mmonitorjati qabel il-bidu tal-kura, matul kull ċiklu ta’ trattament, u kif

indikat klinikament. Jekk ikun hemm sintomi ta’ insuffiċjenza tal-fwied, sunitinib għandu jiġi

mwaqqaf u tingħata kura xierqa ta’ sostenn (ara sezzjoni 4.8).

Funzjoni tal-kliewi

Każijiet ta’ indeboliment u/jew insuffiċjenza renali, li wħud minnhom kienu fatali, kienu rrappurtati

(ara sezzjoni 4.8).

Fatturi ta’ riskju assoċjati ma’ indeboliment/ insuffiċjenza renali f’pazjenti li qed jirċievu sunitinib,

flimkien ma’ RCC diġà eżistenti, kienu jinkludu età ikbar, dijabete mellitus, indeboliment renali diġà

eżistenti, falliment tal-qalb, pressjoni għolja, sepsis, deidrazzjoni /tnaqqis fil-volum tad-demm, u

rabdomijoliżi.

Is-sigurtà tat-trattament kontinwu b’sunitinib f’pazjenti bi proteinurja moderata għal severa ma ġietx

evalwata b’mod sistematiku.

Kienu rrappurtati każijiet ta’ proteinurja u każijiet rari tas-sindromu nefrotiku. Hija rakkomandata

analiżi ta’ l-awrina fil-linja bażi, u l-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati għall-iżvilupp jew taħżin

tal-proteinurja. Il-kura b’sunitinib f’pazjenti bis-sindromu nefrotiku għandha tiġi mwaqqfa.

Fistula

Jekk tifforma fistula, it-trattament b’sunitinib għandu jitwaqqaf. Hemm tagħrif limitat dwar it-

tkomplija ta’ l-użu ta’ sunitinib f’pazjenti b’fistuli oħra (ara sezzjoni 4.8).

Nuqqas ta’ fejqan ta’ feriti

Każijiet ta’ nuqqas ta’ fejqan ta’ feriti ġew irrappurtati waqt terapija b’sunitinib.

Ma saru l-ebda studji kliniċi formali fuq l-effett ta’ sunitinib fuq il-fejqan tal-feriti. Waqfien

temporanju tat-terapija b’sunitinib huwa rrakkomandat għal raġunijiet ta’ prekawzjoni f'pazjenti li

għaddejjin minn proċeduri kirurġiċi maġġuri. L-esperjenza klinika rigward iż-żmien biex terġa’

tinbeda it-terapija wara intervent kirurġiku maġġuri hija limitata. Għalhekk, id-deċiżjoni li terġa’

tinbeda t-terapija b’sunitinib wara intervent kirurġiku maġġuri għandha tkun ibbażata fuq ġudizzju

kliniku ta’ fejqan mill-intervent kirurġiku.

Osteonekrożi tax-xedaq (ONJ)

Każijiet ta’ ONJ kienu rrappurtati f'pazjenti kkurati b’Sutent. Il-maġġoranza tal-każijiet ġew

irrapportati f'pazjenti li kienu rċevew trattament qabel jew flimkien ma’ bisphosphonates li jittieħdu

ġol-vina, li għalihom ONJ huwa riskju identifikat. Għalhekk wieħed għandu juża Sutent u

bisphosphonates li jittieħdu ġol-vina, flimkien jew wara xulxin, b’kawtela.

Proċeduri dentali invażivi huma wkoll identifikati bħala fattur ta’ riskju. Qabel it-trattament b’Sutent,

jista’ jsir eżaminazzjoni tas-snien u dentistrija preventiva xierqa. F'pazjenti li jkunu ħadu jew qed

jieħdu bisphosphonates li jittieħdu ġol-vina, jekk possibbli proċeduri dentali invażivi għandhom jiġu

evitati (ara sezzjoni 4.8).

Sensittivita’ eċċessiva/Anġjoedema

Jekk tirriżulta anġjoedema minħabba sensittivita’ eċċessiva, it-trattament b’sunitinib għandu jkun

mwaqqaf u tkun pprovduta kura medika (ara sezzjoni 4.8).

Aċċessjonijiet

Fi studji kliniċi ta’ sunitinib u minn sorveljanza ta’ wara t-tqegħid tal-prodott fis-suq, ġew irrapportati

aċċessjonijiet. Pazjenti b’aċċessjonijiet u sinjali/sintomi konsistenti ma’ sindrome ta’

lewkoenċefalopatija riversibbli posterjuri (RPLS, posterior reversible leukoencephalopathy syndrome)

bħal ma huma pressjoni għolja, uġigħ ta’ ras, viġilanza mnaqqsa, tibdil fil-funzjoni mentali u telf tal-

vista, inkluża għama kortikali għandhom jiġu kkontrollati b’ġestjoni medika inkluż il-kontroll ta’

pressjoni għolja. Sospensjoni temporanja ta’ sunitinib hija rakkomandata: it-trattament jista’ jitkompla

fid-diskrezzjoni tat-tabib kuranti (ara sezzjoni 4.8).

Sindromu tad-disintegrazzjoni tat-tumur (TLS)

Każijiet ta’ TLS, ftit minnhom fatali, kienu osservati b’mod rari fil-provi kliniċi u kienu rrapurtati

f’sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq f’pazjenti trattati b’sunitinib. Il-fatturi ta’ riskju għal TLS

jinkludu effett qawwi tat-tumur, insuffiċjenza renali kronika diġà eżistenti, oligurja, deidrattazjoni,

pressjoni baxxa, u awrina aċiduża. Dawn il-pazjenti għandhom ikunu mmonitorjati mill-qrib u trattati

kif indikat klinikament, u idratazzjoni profilattika għandha tkun ikkunsidata.

Infezzjonijiet

Infezzjonijiet serji, b’newtropenja jew mingħajr newtropenja, li jinkludu xi wħud b’riżultat fatali,

kienu rrapurtati. Każijiet mhux komuni ta’ faxxite nekrotizzanti, li tinkludi dik tal-perineum, xi kultant

fatali (ara sezzjoni 4.8). It-terapija b’sunitinib għandha titwaqqaf f’pazjenti li jiżviluppaw faxxite

nekrotizzanti, u kura xierqa għandha tinbeda minnufih.

Ipogliċemija

Tnaqqis fil-livell tal-glucose fid-demm, f’xi każijiet klinikament sintomatiċi u jeħtieġu dħul fl-isptar

minħabba telf tas-sensi, ġie rrappurtat matul it-trattament b’sunitinib. Fil-każ ta’ ipogliċemija

sintomatika, sunitinib għandu jitwaqqaf temporanjament. Il-livelli tal-glucose fid-demm f’pazjenti

dijabetiċi għandhom jiġu ċċekkjati regolarment sabiex jiġi evalwat jekk id-dożaġġ tal-mediċina kontra

d-dijabete hemmx bżonn li jiġi aġġustat biex jiġi mminimizzat ir-riskju ta’ ipogliċemija (ara sezzjoni

4.8).

4.5

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Studji ta’ interazzjoni twettqu biss f’adulti.

Prodotti mediċinali li jistgħu jżidu l-konċentrazzjonijiet ta’ sunitinib fil-plażma

Effett ta’ impedituri ta’ CYP3A4

F’voluntiera b’saħħithom, l-amministrazzjoni konkomitanti ta’ doża waħda ta’ sunitinib ma’

ketoconazole, impeditur ta’ CYP3A4 potenti, irriżultat f’żieda fil-valuri kombinati [sunitinib +

metabolit primarju] konċentrazzjoni massima (C

) u valuri tal-erja taħt il-kurva (AUC

) ta’ 49% u

51%, rispettivament.

L-amministrazzjoni ta’ sunitinib ma’ impedituri potenti ta’ CYP3A4 (eż. ritonavir, itraconazole,

erythromycin, clarithromycin, meraq tal-grejpfrut) tista’ żżid il-konċentrazzjonijiet ta’ sunitinib.

Għaldaqstant, kumbinazzjonijiet ma’ impedituri ta’ CYP3A4 għandhom jiġu evitati, jew l-għażla ta’

prodott mediċinali konkomitanti alternattiv bla ebda, jew b’potenzjal minimu li timpedixxi CYP3A4

għandha tiġi kkunsidrata.

Jekk dan mhuwiex possibbli, id-doża ta’ Sutent jista’ jkollu bżonn jiġi mnaqqas għal minimu ta’

37.5 mg kuljum għal GIST u MRCC jew 25 mg kuljum għal pNET, ibbażat fuq sorveljanza bir-reqqa

tat-tolerabbilità (ara sezzjoni 4.2).

Effett ta’ impedituri ta’ Proteina ta’ Reżistenza għall-Kanċer tas-Sider (BCRP, Breast Cancer

Resistance Protein)

Hemm disponibbli dejta klinika limitata dwar l-interazzjoni bejn sunitinib u impedituri ta’ BCRP u l-

possibbiltà ta’ interazzjoni bejn sunitinib u impedituri oħra ta’ BCRP ma tistax tiġi eskluża (ara

sezzjoni 5.2).

Prodotti mediċinali li jistgħu jnaqqsu l-konċentrazzjonijiet ta’ sunitinib fil-plażma

Effett ta’ indutturi ta’ CYP3A4

F’voluntiera b’saħħithom, l-għoti konkomitanti ta’ doża waħda ta’ sunitinib mal-induttur ta’ CYP3A4,

rifampin, irriżulta fi tnaqqis fil-valuri kombinati [sunitinib + metabolit primarju] C

u AUC

ta’

23% u 46%, rispettivament.

L-għoti ta’ sunitinib ma’ indutturi potenti ta’ CYP3A4 (eż., dexamethasone, phenytoin,

carbamazepine, rifampin, phenobarbital jew preparazzjonijiet tal-ħxejjex li fihom St John’s

Wort/Hypericum perforatum) jista’ jnaqqas il-konċentrazzjonijiet ta’ sunitinib. Għaldaqstant,

kumbinazzjonijiet ma’ indutturi ta’ CYP3A4 għandhom jiġu evitati, jew l-għażla ta’ prodott

mediċinali konkomitanti alternattiv bla ebda, jew b’potenzjal minimu li jinibixxi CYP3A4 għandha

tiġi kkunsidrata. Jekk dan mhuwiex possibbli, id-doża ta’ Sutent jista’ jkollha bżonn tiġi miżjuda

b’inkrimenti ta’ 12.5 mg (sa 87.5 mg kuljum għal GIST u MRCC jew 62.5 mg kuljum għal pNET)

ibbażat fuq sorveljanza bir-reqqa tat-tolerabbilità (ara sezzjoni 4.2).

4.6

Fertilità, tqala u treddigħ

Kontraċezzjoni fl-irġiel u n-nisa

Nisa li jistgħu joħorġu tqal għandhom jiġu avżati biex jużaw kontraċettiv effettiv u jevitaw li joħorġu

tqal waqt li jkunu qed jingħataw trattament b’Sutent.

Tqala

Ma hemm l-ebda studji f’nisa tqal li qegħdin jużaw sunitinib. Studji f’annimali wrew tossiċità fuq is-

sistema riproduttiva li jinkludu malformazzjonijiet tal-fetu (ara sezzjoni 5.3). Sutent m’għandux

jintuża waqt it-tqala jew fi kwalunkwe mara li ma tużax kontraċettiv effettiv, sakemm is-siwi

potenzjali ma jiġġustifikax ir-riskju potenzjali lill-fetu. Jekk Sutent jintuża waqt it-tqala jew jekk il-

pazjenta toħroġ tqila waqt li tkun qiegħda tingħata trattament b’Sutent, il-pazjenta għandha tiġi avżata

dwar il-potenzjal ta’ periklu għall-fetu.

Treddigħ

Sunitinib u/jew il-metaboliti huma eliminati fil-ħalib tal-far. Mhux magħruf jekk sunitinib jew il-

metabolit attiv primarju tiegħu jiġux eliminati fil-ħalib tas-sider tal-bniedem. Peress li s-sustanzi attivi

huma komunement eliminati fil-ħalib tas-sider tal-bniedem u minħabba l-potenzjal għal reazzjonijiet

avversi serji fi trabi li jkunu qed jitreddgħu, in-nisa m’għandhomx ireddgħu waqt li qed jieħdu Sutent.

Fertilità

Ibbażat fuq riżultati li mhumiex kliniċi, il-fertilità fl-irġiel u fin-nisa tista’ tiġi kompromessa mit-

trattament b’sunitinib (ara sezzjoni 5.3).

4.7

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Sutent għandu influwenza maġġuri fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Il-pazjenti għandhom jiġu

avżati li jistgħu jesperjenzaw sturdamenti waqt trattament b’sunitinib.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi serji importanti assoċjati ma’ sunitinib, xi wħud fatali, huma insuffiċjenza

renali, insuffiċjenza tal-qalb, emboliżmu pulmonari, perforazzjoni gastrointestinali u emorraġiji (e.ż.

emorraġiji fil-passaġġ respiratorju, emorraġiji gastrointestinali u emorraġiji tat-tumur, emorraġiji

urinarji u fil-moħħ). L-aktar reazzjonijiet avversi komuni (esperjenzati minn pazjenti fil-provi ta’

reġistrazzjoni ta’ RCC, GIST, u pNET) ta’ kwalunkwé grad kienu jinkludu: tnaqqis fl-aptit, disturbi

fit-togħma, pressjoni għolja, għejja, disturbi gastrointestinali, (i.e. dijarea, dardir, stomatité, dispepsja

u remettar), tibdil fil-kulur tal-ġilda, u sindromu palmar-plantar erythrodysaesthesi. Dawn is-sintomi

jistgħu jonqsu matul it-trattament. Ipotirojdiżmu jista’ jiżviluppa matul it-trattament. Disturbi

ematoloġiċi (eż. newtropenja, tromboċitopenja, u anemija) huma fost l-aktar reazzjonijiet komuni

avversi tal-mediċina.

Ġrajjiet fatali barra minn dawk imniżżla f’sezzjoni 4.4 hawn fuq jew fis-sezzjoni 4.8 hawn isfel li

kienu kkunsidrati bħala possibbilment relatati ma’ sunitinib kienu jinkludu: insuffiċjenza ta’ organi

varji, koagulazzjoni intravaskulari mxerrda, emorraġija peritoneali, insuffiċjenza adrenali,

pnewmotoraċi, xokk u mewt zopptu.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi li kienu rrappurtati fil-pazjenti b’GIST, MRCC u pNET miġbura f’dataset ta’

7115 pazjenti huma elenkati hawn taħt, skont is-Sistema ta’ Klassifika ta’ l-Organi, il-frekwenza u l-

grad ta’ severità (NCI-CTCAE). Reazzjonijiet avversi wara t-tqegħid fis-suq identifikati fi studji

kliniċi huma inklużi ukoll. F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandhom jitniżżlu

skont kemm huma serji. L-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk

inqas serji.

Il-frekwenzi huma mfissra bħala: Komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10), mhux komuni

(≥1/1,000 sa <1//100), rari (≥1/10,000 sa <1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax

tittieħed stima mid-data disponibbli).

Tabella 1.

Reazzjonijet avversi rrapportati fil-provi kliniċi

Sistema tal-

klassifika tal-

organi

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni

Rari

Mhux

magħrufa

Infezzjonijiet u

infestazzjonijiet

Infezzjonijiet

virali

Infezzjonijiet

respiratorji

Axxessi

Infezzjonijiet

fungali

Infezzjonijiet fl-

apparat urinarju

Infezzjonijiet tal-

ġilda

Sepsis

Faxxite

nekrotizzanti*

Infezzjonijiet

batterjali

Disturbi tad-

demm u tas-

sistema

limfatika

Newtropenja

Tromboċitopenja

Anemija

Lewkopenija

Limfopenja

Panċitopenja

Mikroanġj

opatija

trombotika

Disturbi fis-

sistema immuni

Sensittività

eċċessiva

Anġjoedim

Disturbi fis-

sistema

endokrinarja

Ipotirojdiżmu

Ipertirojdiżmu

Tirojdite

Disturbi fil-

metaboliżmu u

n-nutrizzjoni

Tnaqqis fl-aptit

Deidrazzjoni

Ipogliċemija

Sindromu

tad-

diżintegraz

zjoni tat-

tumur*

Disturbi

psikjatriċi

Nuqqas ta’ rqad

Dipressjoni

Disturbi fis-

sistema nervuża

Sturdament

Uġigħ ta’ ras

Disturb fit-togħma

Newropatija

periferali

Parastesija

Ipoestesija

Iperestesija

Emorraġija

ċerebrali

Inċident

ċerebrovaskulari

Attakk iskemiku

temporanju

Sindromu

riversibbli

ta’

enċefalopa

tija

posterjuri

Disturbi fl-

għajnejn

Edema periorbitali

Edema fil-kappell

tal-għajn

Żieda fid-dmugħ

Disturbi fil-qalb

Iskemija

mijokardijaka

Tnaqqis fil-

frazzjoni ta’

tfigħ ’il barra tad-

demm mill-

ventrikuli għall-

arterji prinċipali

Insuffiċjenza

tal-qalb

konġestiva

Infart

mijokardijaku

Insuffiċjenza

tal-qalb

Kardjomijopatij

Ħruġ ta’ likwidu

mill-plewra

Titwil tal-QT

fuq l-

elettrokardjogra

Insuffiċjen

ventrikular

i tax-

xellug

Torsade de

pointes

Sistema tal-

klassifika tal-

organi

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni

Rari

Mhux

magħrufa

Disturbi

vaskulari

Pressjoni għolja

Trombożi fil-vini

fondi

Fawra

Tiħmar

Emorraġija

minn tumur

Anewriżmi

dissezzjoni

jiet tal-

arterji

Disturbi

respiratorji,

toraċiċi u

medjastinali

Dispnea

Epistassi

Sogħla

Emboliżmu fil-

pulmun

Ħruġ ta’ likwidu

mill-plewra

Emoptisi

Dispnea kkawżata

minn sforz

Uġigħ fil-ħalq u l-

gerżuma

Konġestjoni fl-

imnieħer

Nixfa fl-imnieħer

Emorraġija fil-

pulmun

Insuffiċjenza

respiratorja

Disturbi gastro-

intestinali

Stomatite

Uġigħ addominali

Rimettar

Dijarea

Dispepsja

Dardir

Stitikezza

Mard ta’ rifluss

gastro-esofagali

Disfaġja

Emorraġija

gastrointestinali

Esofaġite

Distensjoni

addominali

Skumdità

addominali

Emorraġija fir-

rektum

Fsada fil-ħanek

Ulċerazzjoni fil-

ħalq

Proktalġja

Keljite

Murliti

Glossodinja

(uġigħ fl-ilsien)

Uġigħ orali

Ħalq xott

Gass

Skumdità fil-ħalq

Tifwiq

Perforazzjoni

gastrointestinali

Pankreatite

Fistla anali

Kolite

Disturbi fil-

fwied u fil-

marrara

Insuffiċjenza

tal-fwied

Koleċistite

Funzjoni tal-

fwied mhux

normali

Epatite

Sistema tal-

klassifika tal-

organi

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni

Rari

Mhux

magħrufa

Disturbi fil-ġilda

u fit-tessuti ta’

taħt il-ġilda

Tibdil fil-kulur tal-

ġilda

Sindromu palmar-

plantar eritrodisasteżija

Raxx

Tibdil fil-kulur tax-

xagħar

Ġilda xotta

Tistelaħ il-ġilda

Reazzjoni tal-

ġilda

Ekżema

Nuffata

Eritema

Alopeċja (jiħfief

ix-xagħar)

Akne

Prurite

Pigmentazzjoni

eċċessiva tal-ġilda

Leżjoni fil-ġilda

Iperkeratosi

Dermatite

Disturb fid-

dwiefer

Erythema

multiforme

Sindromu

ta’

Stevens-

Johnson

Pyoderma

gangrenos

(kankrena

tal-ġilda)

Nekroliżi

epidermali

tossika

Disturbi

muskolu-

skeletriċi u tat-

tessuti

konnettivi

Uġigħ fl-estremità

Artralġja

Uġigħ fid-dahar

Uġigħ

muskoluskeletrali

Spażmi fil-

muskoli

Uġigħ fil-muskoli

Dgħufija fil-

muskoli

Osteonekrożi

tax-xedaq

Fistla

Rabdomijo

liżi

Mijopatija

Disturbi fil-

kliewi u fis-

sistema urinarja

Insuffiċjenza

renali

Insuffiċjenza

renali akuta

Kromaturja

Proteina fl-awrina

Emorraġija fil-

passaġġ urinarju

Sindromu

nefrotiku

Disturbi

ġenerali u

kundizzjonijiet

tal-post fejn

jingħataw

Infjammazzjoni

tal-mukoża

Għeja kbira

Edema

Deni

Uġigħ fis-sider

Uġigħ

Mard jixbah l-

influwenza

Tertir

Nuqqas ta’

fejqan

Investigazzjoniji

et

Tnaqqis fil-piż

Tnaqqis fl-għadd

ta’ ċelloli bojod

tad-demm

Żieda fil-lipase

Tnaqqis fl-għadd

tal-plejtlits

Tnaqqis fl-

emoglobina

Żieda fl-amylase

Żieda fl-aspartate

aminotransferase

Żieda fl-alanine

aminotrasferase

Żieda fil-

kreatinina fid-

demm

Żieda fil-pressjoni

tad-demm

Żieda fl-aċidu

uriku tad-demm

Żidiet fil-

creatinine

phosphokinase

fid-demm

Żieda fl-ormon

li jistimula t-

tirojde fid-

demm

Inklużi avvenimenti fatali.

Dawn it-termini ġew ikkombinati:

Nasofarinġite u herpes orali.

Bronkite, infezzjoni fl-apparat respiratorju t’isfel, pnewmonja u infezzjoni fl-apparat respiratorju.

Axxessi, axxessi fid-driegħ/riġel, axxessi anali, axxessi fil-ħanek, axxessi fil-fwied, axxessi fil-frixa, axxessi

perineali, axxessi perirettali, axxessi rettali, axxessi taħt il-ġilda u axxessi fis-snien.

Kandidjasi esofagali u kandidjasi orali.

Ċellulite u infezzjoni fil-ġilda.

Sepsis u xokk settiku.

Axxessi addominali, sepsis addominali, divertikulite u osteomijelite.

Mikroanġjopatija trombotika, purpura tromboċitopenika trombotika, sindromu uremiku emolitiku.

Tnaqqis fl-aptit u anoreksja.

Disgewsja, aġewżsija u disturbi fit-togħma.

Sindromu koronarju akut, anġina pectoris, anġina instabbli, okklużjoni tal-arterja koronarja, iskemija

mijokardijaka.

Frazzjoni tat-tfigħ ’il barra tad-demm mill-ventrikuli għall-arterji prinċipali mnaqqsa/anormali.

Infart mijokardijaku akut, infart mijokardijaku, infart mijokardijaku silenzjuż.

Uġigħ orofarinġeali u faringolarinġeali.

Stomatite u stomatite aphtous.

Uġigħ ta’ żaqq, uġigħ addominali fil-parti t’isfel u wġigħ addominali fil-parti ta’ fuq.

Perforazzjoni gastrointestinali u perforazzjoni intestinali.

Kolite u kolite iskemika.

Koleċistite u koleċistite acalculous.

Ġilda safra, tibdil fil-kulur tal-ġilda u disturb fil-pigmentazzjoni.

Dermatite b’forma ta’ psorjasi, raxx bil-qxur, raxx, raxx eritematiku, raxx follikulari, raxx ġeneralizzat, raxx

makulari, raxx makulopapulari, raxx papulari, u raxx bil-ħakk.

Reazzjoni tal-ġilda u disturb fil-ġilda.

Disturbi u tibdil fil-kulur tad-dwiefer.

Għeja kbira/Telqa kbira.

Edema fil-wiċċ, edema u edema periferali.

Amylase u żieda fl-amylase.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

Kienu rrappurtati każijiet ta’ infezzjoni serja (b’newtropenija jew mingħajr), inklużi każijiet b’riżultati

fatali. Każijiet ta’ faxxite li tinnekrotizza, inkluż tal-perineum, xi wħud minnhom fatali, kienu

rrapurtati (ara wkoll sezzjoni 4.4).

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Ġie rrapportat tnaqqis fl-għadd assolut tan-newtrofili ta’ severitajiet ta’ Grad 3 u 4, rispettivament,

f’10% u 1.7% tal-pazjenti fl-istudju GIST ta’ Fażi 3, f’16% u 1.6% tal-pazjenti fl-istudju MRCC ta’

Fażi 3, u fi 13% u 2.4% tal-pazjenti fl-istudju pNET ta’ Fażi 3. Ġie rrapportat tnaqqis fl-għadd ta’

pjastrini ta’ severitajiet ta’ Grad 3 u 4, rispettivament, f’3.7% u 0.4% tal-pazjenti fl-istudju GIST ta’

Fażi 3, fi 8.2% u 1.1% tal-pazjenti fl-istudju MRCC ta’ Fażi 3, u fi 3.7% u 1.2% tal-pazjenti fl-istudju

pNET ta’ Fażi 3 (ara sezzjoni 4.4)

Ġew irrapportati reazzjonijiet emorraġiċi fi 18% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu sunitinib fi studju

GIST ta’ Fażi 3 kontra 17% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu l-plaċebo. F’pazjenti li kienu qed jirċievu

sunitinib għal MRCC bi trattament li qatt ma kien ittieħed qabel, 39% kellhom reazzjonijiet emorraġiċi

kontra 11% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu interferon-

(IFN-α). Sbatax (45%)-il pazjent fuq

sunitinib kontra 5 (1.7%) pazjenti fuq IFN-α esperjenzaw reazzjonijiet emorraġiċi ta’ Grad 3 jew aktar.

Mill-pazjenti li kienu qed jirċievu sunitinib għal għal MRCC refrattarja għaċ-ċitokini, 26%

esperjenzaw emorraġija. F’pazjenti li kienu qed jirċievu sunitinib għal kura aġġuvanti għal RCC<

30.7% tal-pazjenti kellhom reazzjonijiet emorraġiċi meta mqabbel ma’ 8.2% tal-pazjenti li kienu qed

jirċievu l-plaċebo. Seħħew reazzjonijiet emorraġiċi, inkluż epistassi, f’21.7% tal-pazjenti li kienu qed

jirċievu sunitinib fil-istudju pNET ta’ Fażi 3 meta mqabbel ma’ 9.5% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu

l-plaċebo (ara sezzjoni 4.4).

Fil-provi kliniċi, ġiet irrapportat emorraġija tat-tumur f’madwar 2% tal-pazjenti b’GIST.

Disturbi fis-sistema immuni

Reazzjonijiet ta’ sensittivita’ eċċessiva, li jinkludu anġjoedema (ara sezzjoni 4.4).

Disturbi endokrinali

L-ipotirojdiżmu kien irrapportat bħala reazzjoni avversa f’7 pazjenti (4%) li rċevew sunitinib matul iż-

2 studji ta’ MRCC refrattarja għaċ-ċitokini; f’61 pazjent (16%) fuq sunitinib u fi 3 pazjenti (<1%) fid-

driegħ IFN-

fl-istudju MRCC fi trattament li qatt ma kien ittieħed qabel.

Barra minn hekk, żidiet fl-ormon li jistimula t-tirojde (TSH) kienu rrapportati f’4 pazjenti b’MRCC

refrattarja għaċ-ċitokini (2%). Kollox ma’ kollox, 7% tal-popolazzjoni MRCC kellha evidenza jew

klinika jew tal-laboratorju ta’ ipotirojdiżmu li ħareġ bit-trattament. Ipotirojdiżmu miksub kien innotat

f’6.2% tal- pazjenti GIST fuq sunitinib versus 1% fuq plaċebo. Fl-istudju pNET ta’ Fażi 3,

ipotirodjiżmu ġie rrappurtat f’6 pazjenti (7.2%) li rċevew sunitinib u f’pazjent 1 (1.2%) li ħa plaċebo.

Il-funzjoni tat-tirojde ġiet immonitorjata b’mod prospettiv f’2 studji f’pazjenti b’kanċer fis-sider;

Sutent mhux approvat biex jintuża għal-kanċer fis-sider. Fi studju 1, ġie rrappurtat ipotirodjiżmu fi 15

(13.6%)-il pazjent fuq sunitinib u fi 3 (2.9%) pazjenti b’terapija standard. Żieda fit-TSH fid-demm ġiet

irrappurtata f’pazjent 1 (0.9%) fuq sunitinib u fl-ebda pazjent b’terapija standard. Ġie rrappurtat

ipertirojdiżmu f’pazjenti li ma kinux ħadu sunitinib qabel u f’pazjent 1 (1.0%) li kien qed jirċievi

terapija standard. Fl-istudju l-ieħor, ipotirojdiżmu ġie rrappurtat f’total ta’ 31 (13%) pazjent

b’sunitinib u f’2 pazjenti (0.8%) b’capecitabine. Żieda fit-TSH fid-demm ġiet irrappurtata fi 12 (5.0%)

il-pazjent b’sunitinib u fl-ebda pazjent bcapecitabine. Ipertirojdiżmu ġie rrappurtat f’4 (1.7%) pazjenti

b’sunitinib u fl-ebda pazjent b’capecitabine. Tnaqqis fit-TSH fid-demm ġie rrappurtat fi 3 pazjenti

(1.3%) b’sunitinib u fl-ebda pazjent b’capecitabine. Żieda fit-T4 ġiet irrappurtata f’2 pazjenti (0.8%)

b’sunitinib u f’pazjent 1 (0.4%) b’capecitabine. Żieda fit-T3 ġiet irrappurtata f’pazjent 1 (0.8%)

b’sunitinib u fl-ebda pazjent b’capecitabine. Kull avveniment li ġie rrappurtat u li kien relatat mat-

tirojde kien ta’ Grad 1-2 (ara sezzjoni 4.4).

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Ġiet irrappurtata rata ta’ inċidenza ogħla ta’ avvenimenti ta’ ipogliċemija f’pazjenti b’pNET.

Madankollu, ħafna minn dawn l-avvenimenti avversi osservati fi studji kliniċi ma kinux ikkunsidrati

bħala relatati mat-trattament tal-istudju (ara sezzjoni 4.4).

Disturbi fis-sistema nervuża

Fi studji kliniċi ta’ sunitinib u minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq, kienu rrappurtati ftit każijiet

(<1%), xi wħud fatali, fejn pazjenti kellhom aċċessjonijiet u evidenza radjoloġika li turi RPLS. Ġew

osservati aċċessjonijiet f’pazjenti bi jew mingħajr evidenza radjoloġika ta’ metastasijiet fil-moħħ (ara

sezzjoni 4.4).

Disturbi fil-qalb

Fi provi kliniċi, seħħ tnaqqis fil-porzjon imbuttat ’il barra mill-ventrikulu tan-naħa tax-xellug (LVEF)

ta’

20% jew taħt il-limitu t’isfel tan-normal f’madwar 2% ta’ pazjenti GIST ittrattati b’sunitinib, 4%

ta’ pazjenti MRCC refrattarja għaċ-ċitokini, u 2% tal-pazjenti GIST ittrattati bi plaċebo. Dan it-tnaqqis

LVEF ma dehrx li kien progressiv u ta’ spiss tjieb waqt li tkompla t-trattament. Fl-istudju MRCC ta’

trattament fuq pazjenti li qatt ma kienu ħadu qabel din il-kura, 27% ta’ pazjenti fuq sunitinib u 15%

tal-pazjenti IFN-

kellhom il-valur tal-LVEF taħt il-limitu t’isfel tan-normal. Żewġ pazjenti (< 1%) li

ngħataw sunitinib kienu dijanjożati b’CHF.

Fil-pazjenti GIST, ‘falliment kardijaku’, ‘falliment kardijaku konġestiv’ jew ‘falliment ventrikulari

xellugi’ kienu rrapportati f’1.2% tal-pazjenti ttrattati b’sunitinib u 1% ta’ pazjenti ttrattati bi plaċebo.

Fit-Fażi 3 tal-istudju pivotali GIST (n = 312), reazzjonijiet kardijaċi fatali relatati mal-kura seħħew

f’1% tal-pazjenti f’kull taqsima tal-studju (i.e. taqsima b’sunitinib u bi plaċebo). Fi studju ta’ Fażi 2 ta’

pazjenti b’MRCC refrattarja għaċ-ċitokini, 0.9% tal-pazjenti esperjenzaw infart mijokardijaku fatali

relatat mal-kura u fil-Fażi 3 tal-istudju f’pazjenti b’MRCC li qatt ma kienu trattati qabel, 0.6% tal-

pazjenti fit-taqsima ta’ IFN-

u 0% tal-pazjenti fit-taqsima tas-sunitinib esperjenzaw attakki tal-qalb

fatali. Fl-isudju pNET ta’ Fażi 3, pazjent 1(1%) li rċieva sunitinib sofra attakk tal-qalb fatali relatat

mat-trattament.

Disturbi vaskulari

Pressjoni għolja

Pressjoni għolja kienet reazzjoni avversa komuni ħafna rrappurtata fil-provi kliniċi. Id-doża ta’

sunitinib ġiet imnaqqsa jew l-għoti tagħha ġie temporanjament sospiż f’madwar 2.7% tal-pazjenti li

esperjenzaw pressjoni għolja. Sunitinib ma twaqqafx b’mod permanenti, fl-ebda wieħed minn dawn il-

pazjenti. Pressjoni għolja qawwija (> 200 mmHg sistolika jew 110 mmHg dijastolika) seħħet f’4.7%

tal-pazjenti b’tumuri solidi. Pressjoni għolja kienet irrappurtata f’bejn wieħed u ieħor 33.9% tal-

pazjenti li kienu jirċievu sunitinib għall-kura ta’ MRCC, li qatt ma kienet trattata qabel, imqabbla ma’

3.6% ta’ pazjenti li jirċievu IFN-

. Pressjoni għolja ħafna żviluppat fi 12% tal-pazjenti fuq sunitinib li

qatt ma kienu ttrattati qabel u < 1% tal-pazjenti fuq IFN-

. Pressjoni għolja severa kienet irrappurtata

fi 26.5% tal-pazjenti li rċevew sunitinib fi studju pNET ta’ Fażi 3, meta pparagunat ma’ 4.9% tal-

pazjenti li rċevew plaċebo. Pressjoni għolja severa seħħet f’10% tal-pazjenti pNET fuq sunitinib u fi

3% tal-pazjenti fuq plaċebo.

Reazzjonijiet tromboemboliċi venużi

Reazzjonijiet tromboemboliċi venużi, relatati mat-trattament, kienu rrappurtati bejn wieħed u ieħor f’

1.0% tal-pazjenti b’tumuri solidi, li rċevew sunitinib fi studji kliniċi, inklużi GIST u RCC.

Fi studju GIST Fażi 3, seba’ pazjenti (3%) fuq sunitinib u l-ebda pazjent fuq plaċebo esperjenzaw

reazzjonijiet tromboemboliċi venużi; 5 mis-7 kienu trombożi tal-vini l-fondi (DVT) ta’ Grad 3, u 2

kienu ta’ Grad 1 jew 2. Erba’ minn dawn is-7 pazjenti GIST waqqfu t-trattament wara l-ewwel

osservazzjoni ta’ DVT.

Tlettax-il pazjent (3%) li ngħataw sunitinib fit-tielet Fażi tal-istudju MRCC għal trattament li qatt ma

kienu ħadu qabel din il-kura, u 4 pazjenti (2%) fuq iż-2 studji MRCC refrattarja għaċ-ċitokini kellhom

reazzjonijiet tromboemboliċi venużi rrapportati. Disa’ minn dawn il-pazjenti kellhom emboliżmu

pulmonari; 1 kien ta’ Grad 2 u 8 kienu ta’ Grad 4. Tmien pazjenti minnhom kellhom DVT; 1 bi Grad

1, 2 bi Grad 2, 4 bi Grad 3 u 1 bi Grad 4. L-interruzzjoni tad-doża seħħet f’pazjent wieħed

b’emboliżmu pulmonari li kien fl-istudju ta’ MRCC refrattarja għaċ-ċitokini.

F’pazjenti MRCC bi trattament li qatt ma kienu ħadu qabel din il-kura u li kienu qed jieħdu IFN-

seħħew 6 (2%) reazzjonijiet tromboemboliċi venużi; pazjent 1 (<1%) esperjenza DVT Grad 3 u 5

pazjenti (1%) kellhom emboliżmu pulmonari, kollha bi Grad 4.

Episodji tromboemboliċi venużi kienu rrappurtati għal pazjent 1 (1.2%) fil-parti tal-istudju dwar

sunitinib u f’5 (6.1%) pazjenti fil-parti tal-istudju dwar il-plaċebo fl-istudju pNET ta’ Fażi 3. Tnejn

minn dawn il-pazjenti li rċivew il-plaċebo kellhom DVT, 1 bi grad 2 u 1 bi grad 3.

L-ebda każ fatali ma ġie rrappurtat fl-istudji tar-reġistrazzjoni GIST, MRCC u pNET. Każijiet ta’

mwiet irriżultaw f’sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Każijiet ta’ emboliżmu respiratorju kienu nnutati fi 3.1% tal-pazjenti fuq GIST u bejn wieħed u ieħor

f’1.2% tal-pazjenti fuq MRCC, li rċevew sunitinib fit-tielet Fażi tal-istudji. Ma ġie rrappurtat l-ebda

emboliżmu pulmonari għal pazjenti b’pNET li rċevew sunitinib fl-istudju ta’ Fażi 3. Każijiet rari

b’eżitu fatali kienu osservati wara t-tqegħid tal-prodott fis-suq.

Pazjenti li kellhom emboliżmu pulmonari fi żmien it-12-il xahar preċedenti ġew esklużi minn studji

kliniċi b’sunitinib.

F’pazjenti li rċivew sunitinib fi studji reġistrazzjonali ta’ Fażi 3, reazzjonijiet pulmonari (i.e., dispnea,

effużjoni plewrali, emboliżmu pulmonari, jew edema ulmonari) kienu rrapportati f’madwar 17.8% tal-

pazjenti b’GIST, f’madwar 26.7% tal-pazjenti b’MRCC u fi 12% tal-pazjenti b’pNET.

Madwar 22.2% tal-pazjenti b’tumuri solidi, inkluż GIST u MRCC, li rċivew sunitinib fil-provi kliniċi

esperjenzaw reazzjonijiet pulmonari.

Disturbi gastrointestinali

Il-pankreatite ġiet osservata b’mod mhux komuni (< 1%) f’pazjenti li kienu qed jirċievu sunitinib għal

GIST jew MRCC. Ma ġiet irrappurtata l-ebda pankreatite relatata mat-trattament fl-istudju pNET ta’

Fażi 3 (ara sezzjoni 4.4).

Emorraġija gastrointestinali fatali kienet irrapportata f’0.98% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu plaċebo

fl-istudju GIST ta’ Fażi 3.

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Problemi fil-funzjoni tal-fwied kienu rappurtati, u dawn jistgħu jinkludu anormalitajiet fit-Testijiet tal-

Funzjoni tal-Fwied, epatite u insuffiċjenza tal-fwied (ara sezzjoni 4.4).

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Każijiet ta’ pyoderma gangrenosum, ġeneralment riversibbli wara li jitwaqqaf sunitinib, kienu

rrapurtati (ara wkoll sezzjoni 4.4).

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi

Kienu rrappurtati każijiet ta’ mijopatija u/jew rabdomijolisi, xi wħud b’insuffiċjenza akuta tal-kliewi.

Pazjenti li juru sinjali jew sintomi ta’ tossiċità muskolari għandhom jiġu ttrattati skont il-prattika

medika standard (ara sezzjoni 4.4).

Ġew irrapppurtati każijiet ta’ formazzjoni ta’ fistula, li xi drabi kienu assoċċjati ma’ nekrożi ta’ tumur

u rigressjoni, u f’xi każijiet kienu fatali (ara sezzjoni 4.4).

Każijiet ta’ ONJ kienu rrappurtati f'pazjenti kkurati b’Sutent, li ħafna minnhom seħħew f'pazjenti li

kellhom fatturi ta’ riskju identifikati għal ONJ, b’mod partikolari l-esponiment għal bisphosphonates li

jittieħdu ġol-vina u/jew storja ta’ mard tas-snien li teħtieġ proċeduri dentali invażivi (ara wkoll

sezzjoni 4.4).

Investigazzjonijiet

Tagħrif minn studji li mhumiex kliniċi (in vitro u in vivo), b’dożi ogħla mid-doża umana

rakkomandata, jindika li sunitinib għandu l-potenzjal li jimpedixxi l-proċess potenzjali ta’

polarizzazzjoni mill-ġdid tal-azzjoni kardijaka (eż., titwil ta’ l-intervall QT).

Żidiet fl-intervall QTc għal iżjed minn 500 msec seħħew f’0.5% u l-bidliet mil-linja bażi li qabżu

60 msec seħħew f’1.1% tal-450 pazjent b’tumuri solidi; dawn iż-żewġ parametri huma rikonoxxuti

bħal bidliet potenzjalment sinifikanti. B’konċentrazzjonijiet bejn wieħed u ieħor id-doppju ta’ dawk

terapewtiċi, sunitinib intwera li jtawwal l-intervall QTcF (intervall QT b’korrezzjoni ta’ Fridericia).

Fi prova, it-titwil tal-intervall QTc kien mistħarreġ fi prova f’’24 pazjent, bejn l-etajiet ta’ 20- 87 sena,

b’tumuri malinni avanzati. Ir-riżultati ta’ dan l-istudju wrew li sunitinib kellu effett fuq il-QTc

(definita bħala bidla medja aġġustata għall-plaċebo ta’ >10 msec b’limitu ta’ fuq tal-intervall ta’

kunfidenza [CI] ta’ 90% >15 msec) b’konċentrazzjoni terapewtika (Jum 3) bl-użu tal-metodu ta’

korrezzjoni tal-linja bażi fil-ġurnata, u b’konċentrazzjoni akbar minn dik terapewtika (Jum 9) bl-użu

taż-żewġ metodi ta’ korrezzjoni tal-linja bażi. L-ebda pazjent ma kellu valur QTc >500 msec.

Għalkemm ġie osservat effett fuq l-intervall QTcF f’Jum 3, 24 siegħa wara d-doża (jiġifieri fil-

konċentrazzjoni terapewtika fil-plasma mistennija wara d-doża inizjali rakkomandata ta’ 50 mg) bil-

metodu ta’ korrezzjoni tal-linja bażi fl-istess ġurnata, mhux ċar is-sinifikat kliniku ta’ din is-sejba.

Bl-użu ta’ evalwazzjonijiet komprensivi b’ECG konsekuttivi, xi drabi jikkorrispondu għal esponimenti

jew terapewtiċi jew akbar minn terapewtiċi, l-ebda wieħed mill-pazjenti fil-popolazzjonijiet li setgħu

jiġu evalwati jew ITT ma ġie osservat li żviluppa titwil fl-intervall QTc li kien ikkunsidrat bħala

“sever” (jiġifieri daqs jew aktar minn Grad 3 mill-Kriterji ta’ Terminoloġija Komuni għal

Reazzjonijiet Avversi [CTCAE] verżjoni 3.0).

B’konċentrazzjonijiet terapewtiċi fil-plasma, il-bidla medja massima fl-intervall QTcF (korrezzjoni ta’

Frederica) mil-linja bażi kienet ta’ 9.6 msec (90% CI 15.1msec). B’konċentrazzjonijiet kważi d-doppju

ta’ dawk terapewtiċi, il-bidla massima fl-intervall QTcF mil-linja bażi kienet ta’ 15.4 msec (90% CI

22.4 msec). Moxifloxacin (400 mg) użat bħala kontroll pożittiv wera bidla massima medja fl-intervall

QTcF mil-linja bażi ta’ 5.6 msec. L-ebda individwu ma esperjenza effett akbar fuq l-intervall QTc

minn Grad 2 (CTCAE verżjoni 3.0) (ara sezzjoni 4.4).

Sigurtà fit-tul f’MRCC

Is-sigurtà fit-tul ta’ sunitinib f’pazjenti b’MRCC ġiet analizzata f’9 studji kliniċi mitmuma li saru fl-

ambjenti ta’ kura tal-ewwel linja, b’MRCC refrattarja għal bevacizumab u refrattarja għaċ-ċitokini,

f’5,739 pazjent li minnhom, 807 (14 %) ġew ikkurati għal ≥sentejn sa 6 snin. Fit-807 pazjenti li rċivew

kura b’sunitinib fit-tul, ħafna mit-TRAEs seħħew l-ewwel fl-ewwel 6 xhur–sena mbagħad kienu

stabbli jew naqsu fil-frekwenza maż-żmien, bl-eċċezzjoni għal din it-tendenza kienet l-ipotirojdiżmu,

li żdied gradwalment maż-żmien, b’każijiet ġodda li seħħew matul il-perjodu ta’ 6 snin.

It-trattament

fit-tul b'sunitinib ma deherx li kien assoċjat ma 'tipi ġodda ta' TRAEs.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-profil ta’ sigurtà ta’ sunitinib ġie derivat minn studju ta’ eskalazzjoni ta’ doża ta’ Fażi 1, studju

b’tikketta open-label ta’ Fażi 2, studju ta’ fergħa waħda ta’ Fażi 1/2 u minn pubblikazzjonijiet kif

deskritt hawn taħt.

Studju ta’ eskalazzjoni ta’ doża ta’ Fażi 1 ta’ sunitinib orali sar f’35 pazjent li kienu jikkonsistu minn

30 pazjent pedjatriku (li għandhom bejn 3-17-il sena) u 5 adulti żgħar (li għandhom bejn 18-21 sena),

b’tumuri solidi refrattarji, li l-maġġoranza tagħhom kellhom dijanjosi primarja ta’ tumur fil-moħħ. Il-

parteċipanti kollha tal-istudju kellhom reazzjonijiet avversi tal-mediċina; ħafna minn dawn kienu

severi (grad ta’ tossiċità ≥3) u kienu jinkludu tossiċità kardijaka. L-aktar reazzjonijiet avversi tal-

mediċina komuni kienu tossiċità gastrointestinali (GI, gastrointestinal), newtropenja, għeja u

elevazzjoni ta’ ALT. Ir-riskju ta’ reazzjonijiet avversi tal-mediċina kardijaka deher li kien ogħla

f’pazjenti pedjatriċi li kienu esposti qabel għal irradjazzjoni kardijaka jew għal anthracycline meta

mqabbel ma’ dawk il-pazjenti pedjatriċi mingħajr esponiment preċedenti. F’dawn il-pazjenti pedjartiċi

mingħajr esponiment minn qabel għal anthracyclines jew irradjazzjoni kardijaka, ġiet identifikata d-

doża massima tollerata (MTD, maximum tolerated dose) (ara sezzjoni 5.1).

Studju ta’ fażi 2 b’tikketta open-label sar f’29 pazjent li kienu jikkonsistu minn 27 pazjent pedjatriku

(ta’ bejn 3-16-il sena) u 2 pazjenti adulti żgħar (ta’ bejn 18-19-il sena) bi glijoma ta’ grad għoli (HGG,

high grade glioma) rikorrenti/progressiva/refrattorja jew ependimoma. Ma kien hemm l-ebda reazzjoni

avversa ta’ Grad 5 f’xi grupp minnhom. L-aktar reazzjonijiet avversi relatati mal-kura komuni (≥10%)

kienu tnaqqis fl-għadd tan-netwrofili (6 [20.7%] pazjenti) u emorraġija intrakranjali

(3[10.3%] pazjenti).

Studju ta’ Fażi 1/2 ta’ fergħa waħda sar f’6 pazjenti pedjatriċi (ta’ bejn 13-16-il sena) b’GIST li ma

jistax jitneħħa avvanzat. L-aktar reazzjonijiet avversi tal-mediċina frekwenti kienu dijarea, dardir,

tnaqqis fl-għadd tal-WBC (white blood cells), newtropenja, u uġigħ ta’ ras fi 3 (50.0%) pazjenti kull

wieħed, primarjament ta’ Grad 1 jew 2 fis-severità. Erbgħa minn 6 pazjenti (66.7%) esperjenzaw

reazzjonijiet avversi relatati mal-kura ta’ Grad 3-4 (ipofosfatemija, newtropenja, u tromboċitopenja ta’

Grad 3 f’pazjent 1 kull wieħed u newtropenja ta’ Grad 4 f’pazjent 1. Ma kien hemm l-ebda reazzjoni

avversa serja (SAEs, serious adverse events) jew reazzjonijiet avversi tal-mediċina ta’ Grad 5

irrappurtati f’dan l-istudju. Kemm fl-istudju kliniku kif ukoll fil-pubblikazzjonijiet, il-profil ta’ sigurtà

kien konsistenti mal-profil ta’ sigurtà magħruf fl-adulti.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott

mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott

mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni

avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9

Doża eċċessiva

Ma hemm l-ebda antidotu speċifiku għal doża eċċessiva b’Sutent u t-trattament għal doża eċċessiva

għandu jikkonsisti minn miżuri t’appoġġ ġenerali. L-eliminazzjoni ta’ sustanza attiva li tkun għadha

ma ġietx assorbita tista’ tinkiseb permezz ta’ emesi (tqanqil tar-remettar) jew ħasil ta’ l-istonku, jekk

indikati. Każijiet ta’ doża eċċessiva kienu rrappurtati; xi każijiet kienu assoċjati ma’ reazzjonijiet

avversi konsistenti mal-profil ta’ sigurtà magħrufa ta’ sunitinib.

5.

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1

Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Aġenti anti-neoplastiċi, impedituri tal-protein kinase, Kodiċi ATC:

LO1XE04

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Sunitinib jimpedixxi RTKs multipli li huma implikati fl-iżvilupp tat-tumur, neoanġjoġenesi, u

progressjoni metastatika tal-kanċer. Sunitinib kien identifikat bħala impeditur ta’ riċettaturi tal-fatturi

ta’ l-iżvilupp li ġejjin mill-plejtlits (PDGFRα u PDGFRβ), riċettaturi VEGF (fatturi tal-iżvilupp tal-

endotilju vaskulari – vascular endothelial growth factor) (VEGFR1, VEGFR2 uVEGFR3), riċettatur

tal-fattur taċ-ċellola ta’ l-għerq (KIT), Fms-like tyrosine kinase-3 (FLT3), riċettaturi tal-fattur li

jistimula l-kolonji (CSF-1R), u r-riċettatur tal-fattur newrotropiku li ġej minn razza taċ-ċelloli glijali

(RET). F’assaġġi bijokemikali u ċellulari il-metabolit primarju jesibixxi potenza simili komparat

ma’sunitinib.

Effikaċja klinika u sigurtà

Is-sigurtà u l-effikaċja klinika ta’ sunitinib ġiet studjata fit-trattament ta’ pazjenti b’GIST li kienu

reżistenti għal imatinib (i.e. dawk li esperjenzaw progressjoni tal-marda waqt jew wara trattament

b’imatinib) jew intoleranti għal imatinib (i.e. dawk li esperjenzaw tossiċità sinifikattiva waqt

trattament b’imatinib li pprekluda aktar trattament), it-trattament ta’ pazjenti b’MRCC u t-trattament

ta’ pazjenti b’pNET li ma jistax jitneħħa.

L-effikaċja hija bażata fuq iż-żmien sal-progressjoni tat-tumur (TTP) u żieda fis-sopravivenza f’GIST,

fuq sopravivenza ħielsa mill-progressjoni (PFS, progression-free survival) u rati ta’ reazzjoni oġġettivi

(ORR, objective response rates) għal MRCC bi trattament li qatt ma kien ittieħed qabel u refrattarja

għaċ-ċitokini, rispettivament, u fuq PFS għal pNET.

Tumuri stromali gastrointestinali

Studju inizjali b’tikketta open-label u b’eskalazzjoni tad-doża kien magħmul f’pazjenti b’GIST wara

falliment ta’ imatinib (doża medjana massima ta’ kuljum 800 mg) minħabba reżistenza jew

intoleranza. Sebgħa u disgħin pazjent kienu elenkati b’diversi dożi u skedi; 55 pazjent ingħataw 50 mg

skond Skeda ta’ trattament irrakkomandata 4 ġimgħat fuq/2 ġimgħat mingħajr (“Skeda 4/2”).

F’dan l-istudju iż-Żmien sal-TTP medjan kien ta’ 34.0 ġimgħat (95% CI: 22.0, 46.0).

Studju ta’ Fażi 3, randomised, double-blind, b’kontrolli bi plaċebo ta’ sunitinib kien magħmul

f’pazjenti b’GIST li kienu intolleranti għal, jew li esperjenzaw progressjoni tal-marda waqt jew wara

trattament b’imatinib (doża medjana massima ta’ kuljum 800 mg). F’dan l-istudju, 312-il pazjent kienu

randomised (2:1) li jingħataw jew 50 mg sunitinib jew plaċebo, oralment darba kuljum fuq Skeda 4/2

sakemm kien hemm progressjoni tal-marda jew tneħħew mill-istudju għal raġuni oħra (207 pazjenti

ngħataw sunitinib u 105 pazjenti ngħataw plaċebo). Il-punt ta’ tmiem ta’ l-effikaċja primarja ta’ l-

istudju kien TTP, mfisser bħala ż-żmien mir-randomizzazzjoni sa l-ewwel dokumentazzjoni ta’

progressjoni tat-tumur oġġettiva. Waqt iż-żmien predeterminat ta’ l-analiżi, it-TTP medjan fuq

sunitinib kien 28.9 ġimgħat (95% CI: 21.3, 34.1) hekk kif kien assessjat mill-Investigatur u

27.3 ġimgħat (95% CI: 16.0, 32.1) u kien statistikament sinifikattiv itwal mit-TTP tal-plaċebo ta’

5.1 ġimgħat (95% CI: 4.4, 10.1) hekk kif kien assessjat mill-Investigatur u 6.4 ġimgħat (95% CI =

4.4-10.0 ġimgħat) hekk kif kien assessjat minn revizjoni indipendenti. Id-differenza fis-sopravivenza

totali (OS, overall survival) kienet statistikament favur ta’ sunitinib [proporzjon ta’ riskju: 0.491; (95%

CI: 0.290, 0.831)]; ir-riskju ta’ mewt kien darbtejn ogħla f’pazjenti fid-driegħ tal-plaċebo mqabbla

mad-driegħ ta’ sunitinib.

Wara ż-żmien ta’ l-analiżi fuq sigurta’ u effikaċja, fuq ir-rakomandazzjoni tal-Bord tal-Monitoraġġ u

tas-Sigurta tad-Data (DSMB, Data and Safety Monitoring Board) indipendenti, l-istudju nbidel minn

blind għal tikketta open-label, u l-pazjenti fid-driegħ tal-plaċebo bdew jingħataw trattament

b’sunitinib.

Fil-fażi ta’ trattament b’tikketta open-label, inklużi 99 pazjent li kienu inizjalment ttrattati bi plaċebo,

total ta’ 225 pazjenti rċevew sunitinib.

L-analiżi tal-punti ta’ tmiem primarji u sekondarji, fil-fażi ta’ tikketta open-label ta’ l-istudju, reġgħat

affermat ir-riżultati li ħarġu fl-analiżi taż-żmien waqt l-analiżi, hekk kif jidher f’Tabella 2:

Tabella 2.

GIST sommarju tal-punti ta’ tmiem fuq l-effikaċja (popolazzjoni ITT)

Trattament double-blind

Medjan (95% CI)

Proporzjon ta’ riskju

Grupp ta’

plaċebo

li qaleb għal

trattament

ieħor

Punt ta’ Tmiem

Sutent

Plaċebo

(95% CI)

valur p

Trattament

b

Primarju

TTP (ġimgħat)

Waqt l-analiżi

27.3 (16.0, 32.1)

6.4 (4.4, 10.0)

0.329 (0.233, 0.466)

< 0.001

Finali

26.6 (16.0, 32.1)

6.4 (4.4, 10.0 )

0.339 (0.244, 0.472)

< 0.001

10.4 (4.3, 22.0)

Sekondarju

PFS (ġimgħat)

Waqt l-analiżi

24.1 (11.1, 28.3)

6.0 (4.4, 9.9)

0.333 (0.238, 0.467)

< 0.001

Finali

22.9 (10.9, 28.0)

6.0 (4.4, 9.7)

0.347 (0.253, 0.475)

< 0.001

ORR (%)

Waqt l-analiżi

6.8 (3.7, 11.1)

0 (-)

0.006

Finali

6.6 (3.8, 10.5)

0 (-)

0.004

10.1 (5.0, 17.8)

OS (ġimgħat)

Waqt l-analiżi

0.491 (0.290, 0.831)

0.007

Finali

72.7 (61.3, 83.0) 64.9 (45.7, 96.0)

0.876 (0.679, 1.129)

0.306

Abbrevjazzjonijiet: CI=intervall ta’ kunfidenza; ITT=maħsub biex jikkura; NA=mhux applikabbli; ORR=rata ta’

reazzjoni oġġettiva; OS=sopravivenza totali; PFS= sopravivenza ħielsa mill-progressjoni; TTP=żmien sal-

progressjoni tat-tumur.

Riżultati ta’ trattament double-blind huma mill-popolazzjoni ITT u jużaw miżura ċentrali radjoloġika, kif

inhu xieraq.

Riżultati ta’ l-effikaċja tad-99 pazjent li qassmu minn plaċebo għal Sutent wara li nqaleb l-istudju minn

blind għal tikketta open-label. Linja bażi ġiet pożizzjonata mill-ġdid fil-punt ta’ bidla, u l-analiżi ta’ l-

effikaċja kienu bbażati fuq l-assesjar ta’ l-investigaturi.

In-numri PFS ta’ waqt l-analiżi ġew aġġornati hekk kif ibbażati fuq rikalkolazzjoni tal-informazzjoni

oriġinali.

Riżultati għal ORR huma mogħtija bħala persentaġġ ta’ pazjenti b’rispons ikkonfermat ta’ 95% CI.

Il-Medjan ma kienx milħuq minħabba li l-informazzjoni ma żviluppatx biżżejjed.

Il-medjan ta’ OS fil-poplazzjoni ITT kienet ta’ 72.7 ġimgħat u 64.9 ġimgħat (HR: 0.876; 95% CI:

0.679,1.129; p=0.306), fid-driegħ ta’ sunitinib u plaċebo rispettivament. F’din l-analiżi id-driegħ tal-

plaċebo tinkludi dawk il-pazjenti randomizzati li qalbu minn plaċebo għal sunitinib fit-trattament ta’

tikketta open-label.

Trattament li qatt ma kien ittieħed qabel għal karċinoma metastatika taċ-ċellola renali .

Studju Fażi 3 randomizzat, f’ċentri multipli, internazzjonali kien magħmul biex jevalwa l-effikaċja u s-

sigurtà ta’ sunitinib ipparagunata ma’ interferon IFN -

f’pazjenti MRCC li ma kinux ħadu kura qabel.

Seba’ mija u ħamsin pazjent kienu randomizzati 1:1 għad-dirgħajn ta’ trattament; huma ngħataw

trattament jew b’sunitinib f’ċikli rrepetuti ta’ 6-ġimgħat, magħmula minn 4 ġimgħat ta’

amministrazzjoni orali ta’ 50 mg kuljum segwita minn ġimagħtejn ta’ mistrieħ (Skeda 4/2), jew

b’IFN-α, amministrat bħala injezzjoni taħt il-ġilda ta’ 3 miljun junits (MU) fl-ewwel ġimgħa, u 9 MU

fit-tielet ġimgħa u minn hemm ‘l hemm fuq 3 ijiem mhux konsekuttivi kull ġimgħa.

Iż-żmien medju tat-trattament b’sunitinib kien ta’ 11.1 xhur (medda ta’: 04-46.1) u 4.1 xhur (medda

ta’: 0.1 - 45.6) għal trattament b’ IFN-

. Reazzjonijiet avversi serji li huma relatati mat-trattament

(TRSAEs), kienu rappurtati f’23.7% tal-pazjenti li qed jirċievu sunitinib u f’6.9% tal-pazjenti li qed

jirċievu IFN-

. Kien hemm interruzjonijiet tad-doża f’202 pazjenti (54%) li qed jirċievu sunitinib u

141 pazjenti (39%) li qed jirċievu IFN-

. Kien hemm nuqqas fid-doża f’194 pazjenti (52%) li qed

jirċievu sunitinib u 98 pazjenti (27%) li qed jirċievu IFN-

. Il-pazjenti kienu kkurati sakemm kien

hemm progressjoni tal-marda jew tneħħew mill-istudju. Il-punt tat-tmiem ta’ l-effikaċja primarja

kienet PFS. Vantaġġ statistikament sinifikanti ta’ sunitinib fuq IFN-

ġie muri waqt analiżi pjanata.

F’dan l-istudju l-PFS medjan għall-grupp ittrattat b’sunitinib kien ta’ 47.3 ġimgħat meta imqabbel ma’

22.9 ġimgħat għall-grupp ittrattat b’ IFN-

. L-HR kien 0.415 (95% Cl: 0.320, 0.539, valur – p

< 0.001). Punti tat-tmiem oħrajn kienu jinkludu ORR, OS, u sigurta’. Il-valutazzjoni tal-laboraturju

radjoloġiku ċentrali kien imwaqqaf wara li l-punt tat-tmiem primarju ġie milħuq. Fl-analiżi finali, il-

OOR determinata mill-valutazzjoni ta’ l-investigatur kien 46% (95% Cl: 41%, 51%) għad-driegħ ta’

sunitinib u 12.0% (95% Cl: 9%, 16%) għad-driegħ ta’ IFN-

(p <0.001).

Trattament b’sunitinib kien assoċjat ma’ soppravivenza itwal meta mqabbel ma’ trattament b’ IFN-

Il-OS medju kien 114.6 ġimgħat għad-driegħ ta’ sunitinib (95% Cl: 100.1, 142.9) u 94.9 ġimgħat

għad-driegħ ta’ IFN-

(95% Cl: 77.7, 117.0) bl-HR ta’ 0.821 (95% Cl: 0.673, 1.001; p=0.0510 bil-log

rank stratifikat).

Il-PFS u OS totali fil-popolazzjoni ITT, kif determinata bil-valutazzjoni tal-laboraturju radjoloġiku

ċentrali, qeda mqassra f’Tabella 3:

Tabella 3 - Sommarju tal-punti ta’ tmiem fuq l-effikaċja (popolazzjoni ITT) ta’ mRCC li ma

ġiex ittrattat qabel

Sommarju tas-soppravivenza ħielsa tal-

progressjoni

Sunitinib

(N = 375)

IFN-

(N = 375)

Pazjent li ma qalibx għall-aħjar jew miet

[n (%)]

161 (42.9)

176 (46.9)

Pazjent osservat li qaleb għall-aħjar jew miet

[n (%)]

214 (57.1)

199 (53.1)

PFS (ġimgħat)

Quartile (95% CI)

22.7 (18.0, 34.0)

10.0 (7.3, 10.3)

48.3 (46.4, 58.3)

22.1 (17.1, 24.0)

84.3 (72.9, 95.1)

58.1 (45.6, 82.1)

Analażi mhux stratifikata

Proporzjon ta’ riskju (sunitinib versus IFN-

0.5268

95% CI għal proporzjon ta’ riskju

(0.4316, 0.6430)

Valur p

<0.0001

Minn test 2-sided log-rank.

Sommarju tas-soppravivenza totali

Sunitinib

(N = 375)

IFN-

(N = 375)

Pazjent li mhux magħruf jekk mietx [n (%)]

185 (49.3)

175 (46.7)

Pazjent li miet [n (%)]

190 (50.7)

200 (53.3)

OS (ġimgħat)

Quartile (95% CI)

56.6 (48.7, 68.4)

41.7 (32.6, 51.6)

114.6 (100.1, 142.9)

94.9 (77.7, 117.0)

NA (NA, NA)

NA (NA, NA)

Analażi mhux stratifikata

Proporzjon ta’ riskju (sunitinib versus IFN-

0.8209

95% CI għal proporzjon ta’ riskju

(0.6730, 1.0013)

Valur p

0.0510

Abbrevjazzjonijiet: CI=intervall ta’ kunfidenza; INF-α=interferon-alfa; ITT=maħsub biex jikkura; N=numru ta’

pazjenti; NA=mhux applikabbli; OS=sopravivenza totali; PFS= sopravivenza ħielsa mill-progressjoni.

Karċinoma metastatika refrattarja għaċ-ċitokini

Studju ta’ Fażi 2 ta’ sunitinib kien magħmul f’pazjenti li kienu refrattarji għal terapija minn qabel

b’ċitokini ma’ interleukin-2 jew IFN-

. Tlieta u sittin pazjent ingħataw doża tal-bidu ta’ 50 mg

sunitinib oralment darba kuljum, għal 4 ġimgħat konsekuttivi segwiti minn perijodu ta’ mistrieħ

ta’ ġimgħatejn, biex jikkostitwixxi ċiklu komplut ta’ 6 ġimgħat (Skeda 4/2). Il-punt ta’ tmiem ta’ l-

effikaċja primarja kien ORR, ibbażata fuq Kriterji ta’ Evalwazzjoni tar-Reazzjoni f’Tumuri Solidi

(RECIST).

F’dan l-istudju r-rata ta’ reazzjoni oġġettiva kienet 36.5% (95% CI: 24.7%, 49.6%) u t-TTP medjan

kien 37.7 ġimgħat (95% CI: 24.0, 46.4).

Studju konfermatorju, open-label, ta’ driegħ wieħed, f’ċentri multipli li evalwa l-effikaċja u s-sigurtà

ta’ sunitinib kien magħmul f’pazjenti b’MRCC li kienu refrattarji għat-terapija minn qabel b’ċitokini.

Mija u 6 pazjenti ngħataw ta’ l-anqas doża waħda ta’ 50 mg ta’ sunitinib fuq Skeda 4/2.

Il-punt ta’ tmiem ta’ l-effikaċja primarja ta’ dan l-istudju kien ORR. Punti ta’ tmiem sekondarji kienu

jinkludu TTP, żmien ta’ reazzjoni (DR) u OS.

F’dan l-istudju l-ORR kienet 35.8% (95% CI: 26.8% – 47.5%). Id-DR u l-OS medjani ma kienux

għadhom intleħqu.

Tumuri newroendokrinali fil-frixa

Studju ta’ sostenn, open-label, multiċentri, ta’ Fażi 2, evalwa l-effikaċja u s-sigurtà tas-sustanz unika

sunitinib 50 mg kuljum fuq Skeda 4/2 f’pazjenti li kellhom pNET li ma jistax jitneħħa. Fi grupp ta’ 66

pazjent b’islet cell tumour fil-frixa, l-endpoint primarju tar-rata ta’ rispons kien 17%.

Sar studju pivitali internazzjonali, multiċentri, randomizzat, double-blind, ikkontrollat bi plaċebo, ta’

Fażi 3, tas-sustanz unika sunitinib f’pazjenti li kellhom pNET li ma setax jitneħħa.

Il-pazjenti kienu meħtieġa li jkollhom progressjoni dokumentata, ibbażata fuq RECIST, fit-tnax-il

xahar ta’ qabel u ġew randomizzati (1:1) biex jirċievu jew 37.5 mg sunitinib darba kuljum mingħajr

perjodu skedat ta’ mistrieħ (n = 86) jew plaċebo (n = 85).

L-għan primarju kien li tiġi pparagunata PFS fil-pazjenti li ngħataw sunitinib versus il-pazjenti li

ngħataw plaċebo. Endpoints oħra kienu jinkludu OS, ORR, PROs u s-sigurtà.

Id-demografiċi kienu komparabbli bejn il-gruppi li ħadu sunitinib u dawk li ħadu plaċebo. Barra minn

hekk, 49% tal-pazjenti li ħadu sunitinib kellhom tumuri li ma jiffunzjonawx kontra 52% tal-pazjenti

fuq plaċebo u 92% tal-pazjenti fiż-żewġ gruppi kellhom metastasi tal-fwied.

L-użu ta’ analogi ta’ somatostatin kien permess fl-istudju.

Total ta’ 66% tal-pazjenti fuq sunitinib irċevew terapija sistemika preċedenti meta pparagunat ma’

72% tal-pazjenti fuq plaċebo. Barra minn hekk, 24% tal-pazjenti fuq sunitinib kienu rċevew analogi

ta’ somatostatin meta mqabbel ma’ 22% tal-pazjenti fuq plaċebo.

Kien osservat vantaġġ klinikament sinifikanti fil-PFS stmata mill-investigatur għal sunitinib fuq il-

plaċebo. Il-PFS medjana kienet 11.4-il xahar għall-grupp li ngħata sunitinib meta pparagunata ma’ 5.5

xhur għall-grupp li ħa plaċebo [proporzjon tal-periklu: 0.418 (95% CI: 0.263, 0.662), valur

p = 0.0001]; ġew osservati riżultati simili meta ntużaw stimi derivati tar-rispons tat-tumur ibbażati fuq

l-applikazzjoni ta’ RECIST għall-kejl tat-tumur mill-investigatur sabiex tiġi determinata l-progressjoni

tal-marda, kif jidher f’Tabella 5. Kien osservat proporzjon ta’ riskju favur sunitinib fis-sottogruppi

kollha tal-karatteristiċi bażiċi evalwati, fosthom analiżi bin-numru ta’ terapiji sistemiċi preċedenti.

Total ta’ 29 pazjent fil-grupp li ngħata sunitinib u 24 fil-grupp li ngħata plaċebo ma kienu rċevew l-

ebda trattament sistemiku preċedenti; fost dawn il-pazjenti, il-proporzjon tal-periklu għal PFS kien

0.365 (95% CI: 0.156, 0.857), p = 0.0156. Bl-istess mod, fost 57 pazjent fil-grupp li ngħata sunitinib

(inklużi 28 b’terapija sistemika waħda preċedenti u 29 b’żewġ terapiji jew aktar sistemiċi preċedenti)

u 61 pazjent fil-grupp li ngħata plaċebo (inklużi 25 b’terapija sistemika waħda preċedenti u 36 b’żewġ

terapiji jew aktar sistemiċi preċedenti), il-proporzjon tal-periklu għal PFS kien 0.456 (95% CI: 0.264,

0.787), p = 0.0036.

Saret analiżi ta’ sensittività tal-PFS fejn il-progressjoni kienet ibbażata fuq il-kejl tat-tumur irrappurtat

mill-investigatur u fejn il-pazjenti kollha ċċensurati għal raġunijiet għajr it-tmiem tal-istudju kienu

ttrattati bħala episodji ta’ PFS. Din l-analiżi pprovdiet stima konservattiva tal-effett tat-trattament

b’sunitinib u appoġġja l-analiżi primarja, billi wriet proporzjon ta’ riskju ta’ 0.507 (95% CI 0.350,

0.733), p = 0.000193. L-istudju pivitali dwar il-NET tal-frixa ġie mwaqqaf qabel iż-żmien fuq

rakkomandazzjoni ta’ Kumitat indipendenti għall-Monitoraġġ tal-Mediċini, u l-endpoint primarju kien

ibbażat fuq valutazzjoni mill-investigatur, li t-tnejn setgħu affettwaw l-istimi tal-effett tat-trattament.

Sabiex tiġi eliminata l-parzjalità fl-istima tal-PFS ibbażata fuq l-investigatur, sar BICR tal-

iskansjonijiet; din l-analiżi appoġġjat l-istima tal-investigatur, kif jidher f’Tabella 4.

Tabella 4 - Riżultati tal-effikaċja fir-rigward tal-pNET mill-Istudju ta’ Fażi 3

Parametru ta’ effikaċja

Sutent

(n = 86)

Plaċebo

(n = 85)

Proporzjon

ta’ Periklu

(95% CI)

Valur p

Sopravivenza mingħajr Progressjoni

[medja, xhur (95% CI)]

b’Valutazzjoni mill-Investigatur

11.4

(7.4, 19.8)

(3.6, 7.4)

0.418

(0.263, 0.662)

0.0001

Sopravivenza mingħajr Progressjoni

[medja, xhur (95% CI)]

b’valutazzjoni derivata tar-rispons

tat-tumur ibbażata fuq l-applikazzjoni

ta’ RECIST għall-valutazzjonijiet tat-

tumur mill-investigatur

12.6

(7.4, 16.9)

(3.5, 6.0)

0.401

(0.252, 0.640)

0.000066

Sopravivenza mingħajr Progressjoni

[medja, xhur (95% CI)] b’eżami

ċentrali indipendenti blinded tal-

valuazzjonijiet tat-tumur

12.6

(11.1, 20.6)

(3.8, 7.2)

0.315

(0.181, 0.546)

0.000015

Sopravivenza globali [5 snin ta’

segwitu]

[medja, xhur (95% CI)]

38.6

(25.6, 56.4)

29.1

(16.4, 36.8)

0.730

(0.504, 1.057)

0.0940

Rata oġġettiva ta’ rispons

[%, (95% CI)]

(3.2, 15.4)

0.0066

Abbrevjazzjonijiet: CI=Intervall ta’ kunfidenza; N=numru ta’ pazjenti; NA=Ma japplikax; pNET=tumuri

newroendokrini tal-frixa; RECIST=kriterji ta’ evalwazzjoni tar-rispons f’tumuri solidi.

test 2-sided log-rank

Test eżatt ta’ Fisher

Figura 1 - Plott Kaplan-Meier ta’ PFS fl-Istudju pNET ta’ Fażi 3

Time (Months)

Progression Free Survival Probability (%)

SUTENT (N=86)

Median 11.4 months

Placebo (N=85)

Median 5.5 months

Hazard Ratio = 0.42

95% CI (0.26 - 0.66)

p = 0.0001

SUTENT

Placebo

Number of subjects at risk

Tqassir: CI=Intervall ta’ kunfidenza; N=numru ta’ pazjenti; PFS=soprvivenza ħielsa mill-progressjoni;

pNET=tumuri newroendokrini tal-frixa

Probabilità ta’ Sopravivenza

Ħielsa minn Progressjoni (%)

SUTENT (N=86)

Medjan 11.4 xhur

Plaċebo (N=85)

Medjan 5.5 xhur

Proporzjon ta’ periklu = 0.42

95% CI (0.26 – 0.66)

P = 0.0001

Għadd ta’ individwi f’riskju

SUTENT

Plaċebo

Żmien (Xhur)

Id-dejta dwar is-Sopravivenza Globali ma kinitx matura fil-ħin tal-għeluq tal-istudju [20.6 xhur (95%

CI 20.6, NR) għall-parti tal-istudju dwar sunitinib meta mqabbla ma’ NR (95% CI 15.5, NR) għall-

parti tal-istudju dwar il-plaċebo, proporzjon ta’ periklu: 0.409 (95% CI: 0.187, 0.894), valur p =

0.0204]. Kien hemm 9 imwiet fil-grupp li ħa sunitinib u 21 mewt fil-grupp li ħa plaċebo.

Mal-progressjoni tal-marda, il-pazjenti ġew unblinded u l-pazjenti fuq plaċebo ġew offruti aċċess għal

sunitinib open-label fi studju separat ta’ estensjoni. Minħabba l-għeluq kmieni tal-istudju, il-pazjenti li

kien fadal ġew unblinded u offruti aċċess għal sunitinib open-label fi studju ta’ estensjoni. Total ta’ 59

minn 85 (69.4%) pazjent mill-grupp li kien ħa l-plaċebo nqalbu għall-open-label sunitinib wara l-

progressjoni tal-marda jew unblinding fl-għeluq tal-istudju. OS osservata wara 5 snin ta’ segwitu fl-

istudju ta’ estensjoni wriet proporzjon ta’ periklu ta’ 0.730 (95% CI 0.504, 1.057).

Ir-riżultati mill-Kwestjonarju dwar il-Kwalità tal-Ħajja tal-Organizzazzjoni Ewropea għar-Riċerka u t-

Trattament tal-Kanċer (EORTC QLQ-C30) wrew li l-kwalità ġenerali tal-ħajja relatata mas-saħħa

globali u l-5 oqsma ta’ funzjonament (fiżiku, rwol, konoxxittiv, emozzjonali u soċjali) kienu miżmuma

għall-pazjenti li rċevew trattament b’sunitinib meta mqabbel ma’ plaċebo, b’effetti sintomatiċi avversi

limitati.

Sar studju tal-Fażi 4, multinazzjonali, f’ċentri multipli, open-label li evalwa l-effikaċja u s-sigurtà ta’

sunitinib f’pazjenti b’pNET progressiv, avvanzat/metastatiku, differenzjat sewwa u li ma jistax

jitneħħa.

Mija u sitt pazjenti (61 pazjent fil-grupp ta’ dawk li qatt ma kienu ħadu kura qabel bħalu u 45 pazjent

fil-grupp tal-linja aktar tard) irċivew kura b’sunitinib b’mod orali ta’ 37.5 mg darba kuljum fuq skeda

ta’ dożaġġ kontinwu kuljum (CDD, continuous daily dosing).

Il-PFS medjana globali kif kienet assessjata mill-Investigatur kienet ta’ 13.2 xhur, kemm fil-

popolazzjoni ġenerali (95% CI: 10.9, 16.7) kif ukoll fil-koorti ta’ pazjenti li qatt ma rċivew kura (95%

CI: 7.4, 16.8).

Popolazzjoni pedjatrika

Esperjenza dwar l-użu ta’ sunitib f’pazjenti pedjatriċi hija limitata (ara sezzjoni 4.2).

Studju ta’ eskalazzjoni tad-doża ta’ Fażi 1 ta’ sunitinib orali sar f’35 pazjent li kienu jikkonsistu minn

30 pazjent pedjatriku (li għandhom bejn 3-17-il sena) u 5 adulti żgħar (li għandhom bejn 18-21 sena),

b’tumuri solidi refrattarji, li l-maġġoranza tagħhom kienu rreġistrati b’dijanjosi primarja ta’ tumur fil-

moħħ. Kardjotossiċità li tillimita d-doża kienet osservata fl-ewwel parti tal-istudju li għalhekk kien

emendat biex jeskludi pazjenti b’esponiment preċedenti għal terapiji potenzjalment kardjotossiċi

(inklużi anthracyclines) jew għal radjazzjoni kardijaka. Fit-tieni parti tal-istudju li tinkludi pazjenti

b’terapija kontra l-kanċer minn qabel iżda mingħajr fatturi ta’ riskju għat-tossiċità kardijaka, sunitinib

kien ġeneralment tollerabbli u klinikament maniġibbli bid-doża ta’ 15mg/m

kuljum (MTD) fuq Skeda

4/2. L-ebda wieħed mill-individwi ma kiseb rispons komplet jew rispons parzjali. Marda stabbli kienet

osservata f’6 pazjenti (17%). Pazjent wieħed b’GIST kien irreġistrat fil-livell tad-doża 15/mg/m2

mingħajr evidenza ta’ benefiċċju. Ir-reazzjonijiet avversi tal-mediċini osservati kienu simili b’mod

ġenerali għal dawk li dehru fl-adulti (ara sezzjoni 4.8).

Studju bit-tikketta open-label ta’ Fażi 2 sar f’29 pazjent li kienu jikkonsistu minn 27 pazjent pedjatriku

(ta’ bejn 3-16-il sena) u 2 pazjenti adulti żgħar (ta’ bejn 18-19-il sena) b’HGG jew ependimoma. L-

istudju ngħalaq fiż-żmien tal-analiżi interim pjanata minħabba nuqqas ta’ kontroll tal-marda. Il-PFS

medjana kienet ta’ 2.3 xhur fil-grupp ta’ HGG u 2.7 xhur fil-grupp ta’ ependimoma. L-OS ġenerali

medjana kienet ta’ 5.1 xhur fil-grupp ta’ HGG u 12.3 xhur fil-grupp ta’ ependimoma. L-aktar

reazzjonijiet avversi relatati mal-kura li ġew irrappurtati b’mod komuni (≥10%) fil-pazjenti fiż-żewġ

gruppi kombinati kienu tnaqqis fl-għadd tan-newtrofili (6 pazjenti [20.7%]) u emorraġija intrakranjali

(3 pazjenti [10.3%]) (ara sezzjoni 4.8).

Evidenza minn studju ta’ Fażi 1/2 ta’ sunitinib orali li sar f’6 pazjenti pedjatriċi b’GIST ta’ bejn 13-16-

il sena li rċivew sunitinib fuq Skeda 4/2, bid-dożi li jvarjaw bejn 15 mg/m

kuljum u 30 mg/m

kuljum,

u dejta ppubblikata disponibbli (20 pazjent pedjatriku jew pazjenti adulti żgħar b’GIST) indikat li kura

b’sunitinib irriżultat fi stabbilizzazzjoni tal-marda fi 18 minn 26 (69.2%) pazjent, jew wara li ma

rnexxiex imatinib jew wara intolleranza (16-il pazjent b’marda stabbli minn 21), jew de novo/wara

kirurġija (2 pazjenti b’marda stabbli minn 5). Fl-istudju ta’ Fażi 1/2, ġiet osservata marda stabbli u

progressjoni tal-marda fi 3 minn 6 pazjenti kull wieħed (pazjent 1 irċieva imatinib neoaġġuvanti u

pazjent 1 irċieva imatinib aġġuvanti, rispettivament). Fl-istess studju, 4 minn 6 pazjenti (66.7%)

esperjenzaw reazzjonijiet avversi relatati mal-kura ta’ Grad 3-4 (ipofosfatemija, newtropenja, u

tromboċitopenja ta’ Grad 3 f’pazjent 1 kull wieħed u newtropenja ta’ Grad 4 f’pazjent 1). Barra minn

hekk, fil-pubblikazzjonijiet huma rrappurtati r-reazzjonijiet avversi tal-mediċina ta’ Grad 3 li ġejjin

esperjenzati minn 5 pazjenti: għeja (2), reazzjonijiet avversi tal-mediċina gastrointestinali (inkluż

dijarea) (2), reazzjonijiet avversi tal-mediċina ematoloġiċi (inkluż anemija) (2), koleċistite (1),

ipertirojdiżmu (1) u mukożite (1).

Analiżi tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni (PK) u farmakodinamika farmakokinetika (PK/PD) saret

bl-iskop li jiġu estrapolati l-punti ta’ tmiem ewlenin ta’ effikaċja u sigurtà u tal-PK ta’ sunitinib

f’pazjenti pedjatriċi b’GIST (li għandhom bejn 6-17-il sena). Din l-analiżi kienet ibbażata fuq dejta

miġbura minn adulti b’GIST jew b’tumuri solidi, u minn pazjenti pedjatriċi b’tumuri solidi. Ibbażati

fuq analiżi ta’ mudellar, l-età iżgħar u d-daqs iżgħar tal-ġisem ma dehrux li jaffettwaw b’mod negattiv

ir-risponsi ta’ sigurtà u ta’ effikaċja għal esponiment għal sunitinib tal-plażma. Benifiċċju/riskju ta’

Sunitinib ma deherx li huwa affetwat b’mod negattiv minn età iżgħar jew minn daqs iżgħar tal-ġisem,

u kien prinċipalment immexxi minn esponiment fil-plażma.

L-EMA rrinunzjat għall-obbligu li jigu ppreżentati r-riżultati tal-istudji b’Sutent f’kull sett tal-

popolazzjoni pedjatrika għat-trattament ta’ karċinoma tal-kliewi jew tal-pelvi renali (esklużi

nefroblastoma, nefroblastomatosi, phroblastomatosis, sarkoma taċ-ċelloli ċari, nefroma mesoblastika,

karċinoma tal-medulla tal-kliewi u tumur rhabdoid tal-kliewi) (ara sezzjoni 4.2).

L-EMA ddifferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji b’Sutent f

wieħed jew iktar settijiet

tal-popolazzjoni pedjatrika dwar it-tumuri tal-istroma gastro-intestinali (GIST) (ara sezzjoni 4.2 għal

informazzjoni dwar l-użu pedjatriku)

L-EMA rrinunzjat għall-obbligu li jigu ppreżentati r-riżultati tal-istudji b’Sutent f’kull sett tal-

popolazzjoni pedjatrika għat-trattament tat-tumuri newroendokrinali gastroenteropankreatiċi (esklużi

newroblastoma, newroganglioblastoma u phaeochromocytoma) (ara sezzjoni 4.2)

5.2

Tagħrif farmakokinetiku

Il-PK ta’ sunitinib ġew evalwati f’135 voluntiera f’saħħithom u 266 pazjent b’tumuri solidi. Il-PK

kienu simili fil-popolazzjonijiet kollha ttestjati b’tumuri solidi u fil-voluntiera b’saħħithom.

Fil-medda ta’ dożi bejn 25 u 100 mg, l-arja taħt il-kurva tal-konċentrazzjoni fil-plażma mal-ħin (AUC)

u l-Cmax jiżdiedu b’mod proporzjonali mad-doża. B’għoti ripetut ta’ kuljum, sunitinib jakkumula bi

3 għal 4 darbiet u l-metabolit attiv primarju tiegħu jakkumula b’7 għal 10 darbiet. Konċentrazzjonijiet

stabbli ta’ sunitinib u l-metabolit attiv primarju tiegħu jinkisbu fi żmien 10 sa 14-il ġurnata. Sa Jum

14, il-konċentrazzjonijiet kombinati fil-plażma ta’ sunitinib u l-metabolitattiv tiegħu huma 62.9 - 101

ng/ml li huma konċentrazzjonijiet fil-mira previsti minn tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku sabiex

jimpedixxu l-fosforilazzjoni tar-riċetturi in vitro u jirriżultaw fi stasi/tnaqqis tat-tkabbir tat-tumur in

vivo. Il-metabolit attiv primarju jinkludi 23 sa 37% tal-esponiment totali. Ma kienu osservati l-ebda

bidliet sinifikanti fil-PK ta’ sunitinib jew tal-metabolit attiv primarju b’għoti ripetut ta’ kuljum jew

b’ċikli ripetuti fl-iskedi ta’ dożaġġ ittestjati.

Assorbiment

Wara l-għoti mill-ħalq ta’ sunitinib, C

huma ġeneralment osservati minn 6 sa 12-il siegħa ħin għal

konċentrazzjoni massima (t

) wara l-għoti.

L-ikel m’għandu l-ebda effett fuq il-bijodisponibbilità ta’ sunitinib.

Distribuzzjoni

In vitro, l-irbit ta’ sunitinib u l-metabolit attiv primarju tiegħu ma’ proteina fil-plażma umana f’assaġġi

in vitro kien 95% u 90%, rispettivament, mingħajr l-ebda dipendenza tal-konċentrazzjoni evidenti. Il-

volum ta’ distribuzzjoni (V

) evidenti għal sunitinib kien kbir, 2230 L, li jindika distribuzzjoni fit-

tessuti.

Interazzjonijiet metaboliċi

Il-valuri Ki kkalkulati in vitro għall-iżoformi ċitokromi P450 (CYP) kollha ttestjati (CYP1A2,

CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4/5 u CYP4A9/11)

indikaw li sunitinib u l-metabolit attiv primarju tiegħu mhux probabbli li jinduċu l-metaboliżmu ta’

sustanzi attivi oħra li jistgħu jiġu metabolizzati b’mod klinikament rilevanti minn dawn l-enzimi.

Bijotrasformazzjoni

Sunitinib huwa metabolizzat prinċipalment minn CYP3A4, l-isoforma CYP, li tipproduċi l-metabolit

attiv primarju tiegħu, desethyl sunitinib, li mbagħad huwa metabolizzat aktar mill-istess isoenzima.

L-għoti flimkien ta’ sunitinib ma’ indutturi jew inibituri qawwija ta’ CYP3A4 għandu jiġi evitat

minħabba li l-livelli ta’ sunitinib fil-plażma jistgħu jinbidlu (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5).

Eliminazzjoni

L-eliminazzjoni hija prinċipalment ma’ l-ippurgar (61%) b’eliminazzjoni renali ta’ sustanza attiva

mhix mibdula u l-metaboliti tammonta għal 16% tad-doża amministrata. Sunitinib u l-metabolit attiv

primarju tiegħu kienu l-komposti maġġuri li ġew identifikati fil-plażma, l-awrina u l-ippurgar, u

rrappreżentaw 91.5%, 86.4% u 73.8% tar-radjoattività f’kampjuni ppuljati, rispettivament. Metaboliti

minuri kienu identifikati fl-awrina u fl-ippurgar, iżda ġeneralment ma nstabux fil-plażma. L-

eliminazzjoni orali totali (CL/F) kienet ta’ 34-62 l/siegħa. Wara għoti orali lil voluntiera b’saħħithom,

il-half-lives tal-eliminazzjoni ta’ sunitinib u tal-metabolit attiv primarju tiegħu desethyl huma bejn

wieħed u ieħor 40-60 siegħa, u 80-110 sigħat, rispettivament.

L-għoti flimkien ma’ prodotti mediċinali li huma impedituri ta’ BCRP

In vitro, sunitinib huwa substrat tat-trasportatur tal-effluss ta’ BCRP. Fl-istudju A6181038 l-għoti

flimkien ta’ gefitinib, impeditur ta’ BCRP, ma rriżultax f’effett klinikament rilevanti fuq is-C

u l-

AUC għal sunitinib jew il-mediċina totali (sunitinib + metabolit) (ara sezzjoni 4.5). Dan l-istudju

multiċentriku, open-label, ta’ Fażi 1/2 li eżamina s-sigurtà/it-tollerabbiltà, id-doża massima ttollerata,

u l-attività kontra t-tumur ta’ sunitinib flimkien ma’ gefitinib f’individwi b’MRCC. Il-PK ta’ gefitinib

(250 mg kuljum) u sunitinib (37.5 mg [Koorti 1, n=4] jew 50 mg [Koorti 2, n=7] kuljum fuq skeda ta’

4 ġimgħat iva, segwit minn skeda ta’ ġimagħtejn le), meta mogħti flimkien ġie evalwat bħala objettiv

sekondarju tal-istudju. It-tibdil fil-parametri tal-PK ta’ sunitinib ma kien ta’ l-ebda sinifikat kliniku u

ma indika l-ebda interazzjoni mediċinali; madankollu, meta jiġi kkunsidrat in-numru relattivament

baxx ta’ individwi (jiġifieri N=7+4) u l-varjabbiltà moderata-kbira bejn pazjent u ieħor fil-parametri

farmakokinetiċi, għandha tingħata l-kawtela meta jiġu interpretati s-sejbiet tal-PK tal-interazzjoni

mediċinali minn dan l-istudju.

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment epatiku

Sunitinib u l-metabolit primarju tiegħu huma prinċipalment metabolizzati mill-fwied. Esponimenti

sistemiċi wara doża waħda ta’ sunitinib kienu simili f’suġġetti b’indeboliment tal-fwied ħafif jew

moderat (Klassi Child-Pugh A u B) imqabbla ma’ suġġetti b’funzjoni epatika normali. Sutent ma ġiex

studjat f’suġġetti b’indeboliment epatiku qawwi (Klassi Child-Pugh C).

Studji f’pazjenti bil-kanċer eskludew pazjenti b’ALT jew AST >2.5 x ULN (Limitu ta’ Fuq tan-

Normal) jew, >5.0 x ULN jekk dovut għal metastażi tal-fwied.

Indeboliment renali

Analiżi tal-PK tal-popolazzjoni indikaw li t-tneħħija apparenti (CL/F) ta’ sunitinib ma kinitx

effettwata mir-rata ta’ tneħħija ta’ creatinine (CLcr) fi ħdan il-medda evalwata (42-347 ml/min).

Esponiment sistemiku wara doża waħda ta’ sunitinib kien simili f’suġġetti b’indeboliment renali sever

(CLcr <30 ml/min) meta kkumparat ma suġġetti b’funzjoni renali normali (CLcr >80 ml/min).

Għalkemm sunitinib u l-metabolu ewlieni tiegħu ma kienux eliminati permezz ta’ l-emodijalisi

f’suġġetti bil-ESRD, l-esponimenti sistemiċi totali kienu anqas minn 47% għal sunitinib u 31% għall-

metabolu ewlieni tiegħu meta mqabbla ma’ suġġetti b’funzjoni renali normali.

Piż, status tal-prestazzjoni

Analiżi tal-PK fost il-popolazzjoni ta’ informazzjoni demografika tindika li m’hemmx bżonn ta’

aġġustamenti fid-doża għall-piż jew għall-istatus tal-prestazzjoni tal-Grupp ta’ Kooperazzjoni tal-

Lvant dwar l-Onkoloġija (ECOG).

Is-sess tal-persuna

L-informazzjoni disponibbli tindika li n-nisa jista’ jkollhom madwar 30% tneħħija apparenti aktar

baxxa (CL/F) ta’ sunitinib milli l-irġiel: din id-differenza, madankollu, ma teħtieġx aġġustament fid-

doża.

Popolazzjoni pedjatrika

L-esprejenza dwar l-użu ta’ sunitinib f’pazjenti pedjatriċi hija limitata (ara sezzjoni 4.2). Analiżi PK

tal-popolazzjoni ta’ sett tad-dejta miġbura minn pazjenti adulti b’GIST u b’tumuri solidi u pazjenti

pedjartiċi b’tumuri solidi ġew imwettqa. Analiżi ta’ mudellar kovarjanti gradwali ġew imwettqa sabiex

jevalwaw l-effett tal-età u tad-daqs tal-ġisem (piż tal-ġisem totali jew l-erja tas-superfiċje tal-ġisem)

kif ukoll kovarjanti oħrajn fuq parametri tal-PK importanti għal sunitinib u l-metabolit attiv tiegħu.

Fost il-kovarjanti relatati tal-età u tad-daqs tal-ġisem ittestjati, l-età kienet kovarjant sinifikanti fuq it-

tneħħija apparenti ta’ sunitinib (iktar kemm tkun baxxa l-età, iktar tkun baxxa t-tneħħija apparenti).

Bl-istess mod, l-erja tas-superfiċje tal-ġisem kienet kovarjanti sinifikanti fuq it-tneħħija apparenti tal-

metabolit attiv (iktar kemm tkun baxxa l-erja tas-superfiċje tal-ġisem, iktar tkun baxxa t-tneħħija

apparenti).

Barra minn hekk, abbażi tal-analiżi tal-PK tal-popolazzjoni integrata ta’ dejta miġbura mit-3 studji

pedjatriċi (2 studji ta’ tumuri solidi pedjatriċi u studju 1 ta’ GIST pedjatriku; etajiet: 6 snin sa 11-

il sena u 12-il sena sa 17-il sena), l-erja tas-superfiċje tal-ġisem (BSA, body surface area) tal-linja bażi

kienet kovarjanti sinifikanti fuq it-tneħħija apparenti ta’ sunitinib u l-metabolit attiv tiegħu. Abbażi ta’

din l-analiżi, doża ta’ madwar 20 mg/m

kuljum f’pazjenti pedjatriċi, b’valuri tal-BSA bejn 1.10 u

1.87 m

, mistennija li tipprovdi esponiment fil-plażma għal sunitinib u l-metabolit attiv tiegħu

komparabbli (bejn 75 u 125% tal-AUC) għal dak fl-adulti b’GIST mogħtija sunitinib 50 mg kuljum

fuq Skeda 4/2 (AUC 1233 ng.hr/mL). Fl-istudji pedjatriċi, id-doża tal-bidu ta’ sunitinib kienet

15 mg/m

(ibbażat fuq l-MTD identifikat fl-istudju ta l-eskalazzjoni tad-doża ta' Fażi 1, ara sezzjoni

5.1), li fil-pazjenti pedjatriċi b’GIST żdiedet għal 22.5 mg/m

u sussegwentement għal 30 mg/m

(biex

ma taqbiżx id-doża totali ta’ 50 mg/jum) abbażi ta’ sigurtà/tollerabbiltà tal-pazjent individwali. Barra

minn hekk, skont il-letteraturi ppubblikati fil-pazjenti pedjatriċi b’GIST, id-doża tal-bidu kkalkulata

varjat minn 16.6 mg/m

sa 36 mg/m

, żdiedet għal dożi għoljin daqs 40.4 mg/m

(biex ma taqbiżx id-

doża totali ta’ 50 mg/jum).

5.3

Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Fi studji ta’ tossiċità b’dożi ripetuti fil-firien u x-xadini fuq tul ta’ żmien ta’ 9 xhur, l-organi mmirati

primarji kienu identifikati fil-passaġġ gastrointestinali (remettar u dijarea fix-xadini); glandola adrenali

(konġestjoni kortikali u/jew emorraġija fil-firien u fix-xadini, b’nekrożi segwita minn fibrożi fil-

firien); sistema emolimfopojetika (ipoċellolarità tal-mudullun, u żvujtar limfojde tat-tajmus, milsa, u

glandoli limfatiċi); frixa eżokrina (degranulazzjoni ta’ ċelloli aċinari b’nekrożi ta’ ċellola waħda);

glandola salivarja (ipertrofija aċinari); ġoġi ta’ l-għadam (tħaxxin tas-saff ta’ l-iżvilupp); utru

(atrofija); u ovarji (tnaqqis ta’ żvilupp follikulari). Is-sejbiet kollha seħħew fl-livelli klinikament

relevanti ta’ esponiment fil-plażma ta’ sunitinib. Effetti addizzjonali, osservati fi studji oħra inkludew

titwil ta’ l-interval QTc, tnaqqis fl-LVEF u atrofija tubulari testikolari, żidiet fiċ-ċelloli mesangjali fil-

kilwa, emorragija fil-passaġġ gastro-intestinali u mukoża orali, u ipertrofija taċ-ċelloli pitwitarji

anterjuri. Bidliet fl-utru (atrofija endometrijali) u s-saff ta’ l-iżvilupp ta’ l-għadam (tħaxxin fisejali jew

displejżja tal-qarquċa) huma maħsuba li huma relatati ma’ l-azzjoni farmakoloġika ta’ sunitinib. Il-

parti l-kbir ta’ dawn ir-riżultati kienu riversibbli wara 2 sa 6 ġimgħat mingħajr trattament.

Ġenotossiċità

Il-potenzjal ġenotossiku ta’ sunitinib kien assessjat in vitro u in vivo. Sunitinib ma kienx mutaġeniku

fil-batterji bl-użu ta’ attivazzjoni metabolika fornita mill-fwied tal-far. Sunitinib in vitro ma induċiex

aberazzjonijiet strutturali fil-kromożomi taċ-ċelloli limfoċiti fid-demm periferali uman. In vitro,

poliplojdi (aberazzjonijiet numeriċi tal-kromożomi) kienet osservata fil-limfoċiti fid-demm periferali

uman, kemm fil-preżenza u fin-nuqqas ta’ attivazzjoni metabolika. Sunitinib ma kienx klastoġeniku

fil-mudullun tal-far in vivo. Il-metabolit attiv maġġur ma kienx evalwat għal potenzjal ġenotossiku.

Karċinoġeniċità

Fi studju ta’ riċerka fuq tul ta’ xahar b’medda ta’ dożi li ngħataw b’mod orali permezz ta’ pajp minn

ġol-ħalq (0, 10, 25, 75, or 200 mg/kg/kuljum) b’CDD fi ġrieden transġeniċi rasH2, karċinoma u

iperplasija tal-glandoli Brunner tad-duwodenu kienu osservati bid-doża l-aktar għolja li kienet

ittestjata (200 mg/kg/kuljum).

Sar studju dwar il-karċinoġeniċità fuq tul ta’ 6 xhur, fejn ingħataw dożi kuljum permezz ta’ pajp minn

ġol-ħalq (0, 8, 25, 75 [mnaqqsa għal 50] mg/kg/kuljum) fi ġrieden transġeniċi rasH2. Karċinomi

gastro-duwodenali, inċidenza akbar ta’ haemangiosarcomas fl-isfond, u/jew iperplasija tal-mukuża

gastrika kienu osservati f’dożi ta’ ≥25 mg/kg/kuljum wara trattament ta’ xahar jew sitt xhur (≥7.3

darbiet tal-AUC tal-pazjenti li ngħataw id-doża rakkomandata ta’ kuljum [RDD]).

Fi studju dwar il-karċinoġeniċità li sar fuq il-firien fuq tul ta’ sentejn (doża ta’ 0, 0.33, 1, or

3 mg/kg/kuljum), amministrazzjoni ta’ sunitinib f’ċikli ta’ 28 ġurnata segwiti minn perjodi ta’ 7

t’ijiem fejn ma ngħatawx doża rriżultaw f’żdidiet fl-inċidenza ta’ fejokromoċitoma u iperplasija fil-

medulla adrenali tal-firien maskili li ngħataw 3 mg/kg/kuljum segwiti minn >1 sena ta’ dożaġġ (≥ 7.8

darbiet l-AUC tal-pazjenti amministrati l-RDD). Il-karċinoma tal-glandoli Brunner seħħ fil-duwodenu

tal-firien femminili f’doża ta’ ≥1 mg/kg/kuljum u tal-firien maskili f’doża ta’ 3 mg/kg/kuljum, u

iperplażja taċ-ċelluli mukużi kienet evidenti fil-glandoli tal-istonku f’doża ta’ 3 mg/kg/kuljum fil-

firien maskili, li seħħew f’ ≥0.9, 7.8 u 7.8 darbiet l-AUC tal-pazjenti amministrati l-RDD,

rispettivament. Ir-rilevanza tas-sejbiet neoplastiċi għal-bnedmin osservati fil-ġrieden (transġeniċi

rasH2) u l-istudji dwar il-karċinoġeniċità fuq il-far trattat b’sunitinib mhix ċara.

Tossiċità Riproduttiva u ta’ l-Iżvilupp.

L-ebda effetti fuq il-fertilità tan-nisa u ta’ l-irġiel ma kienu osservati fi studji ta’ tossiċità riproduttiva.

Madankollu, fi studji ta’ tossiċita b’dożi ripetuti fil-firien u fix-xadini, effetti fuq il-fertiltà kienu

osservati fil-forma ta’ atrijżja follikulari, deġenerazzjoni ta’ corpora lutea, bidliet endometrijali fl-utru

u tnaqqis fil-piżijiet ta’ l-utri u l-ovarji fl-livelli ta’ esponiment sistemiku klinikament rilevanti. Fil-far

effetti fuq il-fertilità tar-raġel kienu osservati fil-forma ta’ atrofija tubulari fit-testikoli, tnaqqis fl-

ispermatożoa fl-epididimi u żvujtar tal-kollojde fil-prostata u vesikli seminali fl-livelli ta’ esponiment

fil-plażma 25 darba aktar mill-esponiment sistemiku fil-bniedem.

Fil-firien, il-mortalità embrijonali-fetali kienet evidenti bħala tnaqqis sinifikanti fl-għadd ta’ fetujiet

ħajjin, żieda fin-numri ta’ riassorbimenti, żiedet it-telf wara l-impjantazzjoni, u t-telf totali tal-boton fi

8 minn 28 mara tqila fl-livelli ta’ esponiment fil-plażma 5.5 darbiet aktar mill-esponiment sistemiku

fil-bniedem Fil-fniek, tnaqqis fil-piżijiet ta’ utri gravidi u n-numru ta’ fetujiet ħajjin kienu minħabba

żidiet fin-numru ta’ risorbimenti, żidiet fit-telf wara l-impjantazzjoni u telf komplut tal-boton f’4 minn

6 nisa tqal fl-livelli ta’ esponiment fil-plażma 3 darbiet aktar mill-esponiment sistemiku fil-bniedem.

Fil-firien, trattament b’sunitinib waqt l-organoġenesi rriżulta f’effetti fuq l-iżvilupp

b’

5 mg/kg/kuljum li kienu jikkonsistu minn żieda fl-inċidenza ta’ malformazzjonijiet skeletriċi fetali,

predominantament karatterizzati bħala dewmien fl-ossifikazzjoni tal-vertebre toraċiċi/lumbari u

seħħew fl-livelli ta’esponiment fil-plażma 5.5 darbiet aktar mill-esponiment sistemiku fil-bniedem.

Fil-fniek, effetti fuq l-iżvilupp kkunsistew f’żidiet fl-inċidenza ta’ palat mixquq fl-livelli

ta’esponiment fil-plażma bejn wieħed u ieħor daqs dawk osservati fil-klinika, u xoffa mixquqa u palat

mixquq fl-livelli ta’ esponiment 3 darbiet aktar mill-esponiment sistemiku fil-bniedem.

Sunitinib (f’doża ta’ 0.3, 1.0, 3.0 mg/kg/kuljum) kien evalwat fi studju dwar l-iżvilupp ta’ qabel u

wara t-twelid fuq firien tqal. Iż-żidiet fil-piż tal-ġisem tal-omm kienu mnaqqsa waqt it-tqala u treddigħ

f’doża ta’ >1 mg/kg/kuljum, madankollu l-ebda tossiċità riproduttiva tal-omm ma kienet osservata sa

doża ta’ 3 mg/kg/kuljum (stima tal-esponiment >2.3 darbiet l-AUC tal-pazjenti amministrati l-RDD).

Tnaqqis fil-piż tal-ġisem tal-frieħ kienu osservati fil-perjodu ta’ qabel u wara l-ftim f’dożi ta’

3 mg/kg/kuljum. L-ebda tossiċità fl-iżvilupp ma kienet osservata f’dożi ta’ 1 mg/kg/kuljum (bejn

wieħed u ieħor esponimnet ta’ ≥ 0.9 darbiet l-AUC tal-pazjenti amministrati l-RDD).

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’ eċċipjenti

12.5mg kapsuli ibsin

Kontenut tal-kapsula

Mannitol (E421)

Croscarmellose Sodium

Povidone (K-25)

Magnesium Stearate

Qoxra tal-kapsula

Gelatin

Red iron oxide (E172)

Titanium dioxide (E171)

Inka tal-istampar

Shellac

Propylene glycol

Sodium hydroxide

Povidone

Titanium dioxide (E171)

25 mg kapsuli ibsin

Kontenut tal-kapsula

Mannitol (E421)

Croscarmellose sodium

Povidone (K-25)

Magnesium Stearate

Qoxra tal-kapsula

Gelatin

Red iron oxide (E172)

Titanium dioxide (E171)

Yellow iron oxide (E172)

Black iron oxide (E172)

Inka tal-istampar

Shellac

Propylene glycol

Sodium hydroxide

Povidone

Titanium dioxide (E171)

37.5 mg kapsuli ibsin

Kontenut tal-kapsula

Mannitol (E421)

Croscarmellose sodium

Povidone (K-25)

Magnesium stearate

Qoxra tal-kapsula

Gelatin

Titanium dioxide (E171)

Yellow iron oxide (E172)

Inka tal-istampar

Shellac

Propylene glycol

Potassium hydroxide

Black iron oxide (E172)

50 mg kapsuli ibsin

Kontenut tal-kapsula

Mannitol (E421)

Croscarmellose sodium

Povidone (K-25)

Magnesium stearate

Qoxra tal-kapsula

Gelatin

Titanium dioxide (E171)

Yellow iron oxide (E172)

Red iron oxide (E172)

Black iron oxide (E172)

Inka tal-istampar

Shellac

Propylene glycol

Sodium hydroxide

Povidone

Titanium dioxide (E171)

6.2

Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn ħażna speċjali.

6.5

In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Flixkun ta’ high-density polyethylene (HDPE) b’tapp tal-polypropylene, li fih 30 kapsula iebsa.

Folja trasparenti ta’ Poly(chlorotrifluoroethylene)/PVC b’folja ta’ l-aluminjum miksija u ssiġġillata

b’lega msaħnna, li fiha 28 x 1 kapsuli ibsin.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu

jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.

DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Il-Belġju

8.

NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Sutent 12.5 mg kapsuli ibsin EU/1/06/347/001

ΕU/1//06/347/004

Sutent 25 mg kapsuli ibsin

EU/1/06/347/002

EU/1/06/347/005

Sutent 37.5 mg kapsuli ibsin

EU/1/06/347/007

EU/1/06/347/008

Sutent 50 mg kapsuli ibsin

EU/1/06/347/003

EU/1/06/347/006

9.

DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 19 ta’ Lulju 2006

Data tal-aħħar tiġdid: 9 ta’ Novembru 2016

10.

DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini http://www.ema.europa.eu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/487080/2014

EMEA/H/C/000687

EPAR summary for the public

Sutent

sunitinib

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni (EPAR) għal Sutent.

Dan jispjega kif il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) ivvaluta l-mediċina

sabiex wasal għall-opinjoni favorevoli tiegħu li tingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u r-

rakkomandazzjonijiet tiegħu fuq il-kondizzjonijiet ta’ użu għal Sutent.

X’inhu Sutent?

Sutent huwa mediċina li fih is-sustanza attiva sunitinib. Jiġi f’kapsuli (12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg u

50 mg).

Għal xiex jintuża Sutent?

Sutent jintuża fit-trattament ta’ adulti b’dawn it-tipi ta’ kanċer li ġejjin:

tumur stromali gastrointestinali (GIST), tip ta’ kanċer fl-istonku u fil-musrana, ikkawżat minn tikbir

bla rażan ta’ ċelloli fit-tessuti li jsostnu dawn l-organi. Sutent jintuża f’pazjenti b’GISTs li ma

jkunux jistgħux jitneħħew b’intervent kirurġiku jew li jkunu nxterdu f’partijiet oħra tal-ġisem.

Jintuża wara li l-kura bl-imatinib (mediċina oħra tal-kanċer) tkun falliet;

karċinoma metastatika f’ċelloli renali, tip ta’ kanċer fil-kliewi, li jkun infirex f’partijiet oħra tal-

ġisem;

tumuri newroendokrinali pankreatiki (tumuri taċ-ċelloli li jipproduċu l-ormoni fil-frixa) li jkunu

nfirxu jew li ma jkunux jistgħu jitneħħew b’intervent kirurġiku. Sutent jintuża wkoll jekk il-marda

tiggrava u meta ċ-ċelloli tal-tumur ikunu ddivrenzjati tajjeb (simili għaċ-ċelloli normali fil-frixa).

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta ta' tabib.

Sutent

EMA/487080/2014

Paġna 2/3

Kif jintuża Sutent?

It-trattament bi Sutent għandu jinbeda minn tobba li jkollhom l-esperjenza fl-għoti ta' mediċini ta l-

kanċer.

Għall-GIST u għall-karċinoma metastatika f’ċelloli renali, Sutent jingħata f’ċikli ta’ sitt ġimgħat, b’doża

ta’ 50 mg darba kuljum tul erba’ ġimgħat, segwiti b’ġimgħatejn ‘pawża’. Id-doża tista’ tiżdied jew

titnaqqas skont ir-reazzjoni tal-pazjent għat-trattament, iżda għandha dejjem tinżamm fil-limitu bejn

25 u 75 mg.

Għat-tumuri newroendokrinali pankreatiki, Sutent jingħata b’doża ta’ 37.5 mg darba kuljum mingħajr

perjodu ta’ pawża. Din id-doża tista’ tiġi aġġustata.

Kif jaħdem Sutent?

Is-sustanza attiva f’Sutent, is-sunitinib, hija inibitur tal-proteina kinażi. Dan ifisser li din timblokka ċerti

enzimi speċifiċi li jissejħu proteina kinażi. Dawn l-enzimi jinstabu f’xi riċetturi fuq wiċċ iċ-ċelloli tal-

kanċer, fejn ikunu involuti fit-tikbir u fit-tifrix taċ-ċelloli tal-kanċer, u fil-vini u fl-arterji tad-demm li

jfornu lil dawn it-tumuri, fejn ikunu involuti fl-iżvilupp ta’ arterji tad-demm ġodda. Bl-imblukkar ta’

dawn l-enzimi, Sutent jista’ jnaqqas it-tikbir u t-tifrix tal-kanċer u jaqta’ l-provvista tad-demm li tkompli

tkabbar iċ-ċelloli tal-kanċer.

Kif ġie studjat Sutent?

Sutent tqabbel ma' plaċebo (trattament finta) f’312-il pazjent bil-GST li t-trattament preċedenti li kienu

ngħataw bl-imatinib kien falla, u f’171 pazjent b’tumuri newroendokrinali pankreatiki li kienu qed

jiggravaw u li ma setgħux jitneħħew b’intervent kirurġiku. Sutent tqabbel ukoll ma’ mediċina tal-kanċer

oħra, l-interferon alfa, f'750 pazjent bil-karċinoma metastatika f’ċelloli renali li qatt ma kienu ngħataw

kura għall-kanċer tagħhom.

Il-kejl ewlieni tal-effikaċja fl-istudji kollha kien il-perjodu kemm damu ħajjin il-pazjenti mingħajr ma

ggravatilhom il-marda.

X'benefiċċji wera Sutent f’dawn l-istudji?

Sutent kien iktar effikaċi mill-plaċebo fit-trattament tal-GST u tat-tumuri newroendokrinali pankreatiki.

Il-pazjenti bil-GST li ngħataw kura b’Sutent għexu tul medja ta’ 26.6 ġimgħat mingħajr ma

ggravatilhom il-marda, apparagun mas-6.4 ġimgħat fil-pazjenti li kienu ngħataw il-plaċebo. Inkwantu t-

tumuri newroendokrinali pankreatiki, iċ-ċifri kienu 11.4 xhur fil-grupp ta’ Sutent apparagun ma’ 5.5

xhur fil-grupp tal-plaċebo.

Fil-każi ta’ karċinoma metastatika f’ċelloli renali, il-pazjenti ttrattati b’Sutent għexu tul medja ta’ 47.3

ġimgħat mingħajr ma ggravatilhom il-marda, apparagun mat-22.0 ġimgħa fil-pazjenti ttrattati bl-

interferon alfa.

X’inhu r-riskju assoċjat ma’ Sutent?

L-aktar effetti sekondarji komuni b'Sutent (li dehru f’aktar minn 1 minn kull 10 pazjenti) jinkludu għeja,

disturbi gastrointestinali (bħad-dijarea, tħossok ma tiflaħx, infjammazzjoni tar-rita tal-ħalq, indiġestjoni

u remettar), disturbi respiratorji (nuqqas ta’ nifs u sogħla) u fil-ġilda (ġilda li titlef il-kulur, ġilda xotta u

raxx), bidliet fil-kulur tax-xagħar, diżgweżja (distubi fit-togħma), epistassi (fġar), nuqqas ta’ aptit,

iperteszjoni (pressjoni għolja tad-demm), sindromu ta’ eritrodisestesija palmo-plantari (raxx u wġigħ fl-

Sutent

EMA/487080/2014

Paġna 3/3

idejn u s-saqajn), ipotiroidiżmu (glandola tat-tirojde li taħdem inqas milli suppost), insomnija (diffikultà

biex torqod u tibqa’ rieqed), sturdament, uġigħ ta’ ras, artalġija (uġigħ fil-ġogi), newtropenija (livelli

baxxi ta’ newtrofili, tip ta’ ċellola bajda), tromboċitopenija (għadd baxx ta’ pjastrini fid-demm), anemija

(għadd baxx ta’ ċelloli ħomor fid-demm) u leukopenija (livelli baxxi ta’ ċelloli bojod).

L-aktar effetti sekondarji serji rrappurtati b’Sutent jinkludu insuffiċjenza fil-qalb u fil-kliewi, emboliżmu

pulmonari (emboli tad-demm f’vini li jfornu l-pulmun), perforazzjoni gastrointestinali (toqob fir-rita tal-

imsaren), u emorraġiji interni (fsada).

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji u r-restrizzjonijiet kollha b’Sutent, ara l-fuljett ta' tagħrif.

Għaliex ġie approvat Sutent?

Is-CHMP iddeċieda li l-benefiċċji ta’ Sutent huma akbar mir-riskji tiegħu u għaldaqstant irrakkomanda li

jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Sutent oriġinarjament ingħata "approvazzjoni kondizjonata" minħabba li kien baqa’ aktar tagħrif

x’joħroġ dwar il-mediċina, partikolarment fir-rigward tat-trattament tal-karċinoma f’ċelloli renali. Peress

li l-kumpanija forniet l-informazzjoni addizzjonali meħtieġa, l-awtorizzazzjoni ma baqgħetx

ikkondizzjonta u saret sħiħa.

X’miżuri qegħdin jittieħdu biex jassiguraw użu sigur u effettiv ta’ Sutent?

Pjan ta' ġestjoni tar-riskju ġie żviluppat biex jassigura li Sutent jintuża bl-aktar mod sigur possibbli.

Abbażi ta’ dan il-pjan, fis-sommarju tal-karatteristiċ tal-prodott u l-fuljett ta’ tagħrif ġiet inkluża

infomrazzoni rigward is-sigurtà ta’ Sutent, fosthom il-prekawzjonijiet xierqa li jridu jkunu segwiti mill-

professjonisti tas-saħħa u l-pazjenti.

Aktar tagħrif dwar Sutent:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni kkundizzjonata għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni

Ewropea kollha għal Sutent fid-19 ta’ Lulju 2006. Din l-awtorizzazzjoni saret sħiħa fil-11 ta' Jannar

2007.

L-EPAR sħiħ ta’ Sutent jinsab fuq is-sit tal-Aġenzija ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Għal aktar informazzjoni rigward il-kura b’Sutent,

aqra l-fuljett ta’ tagħrif (huwa parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’08-2014.

Aðrar vörur

search_alerts

share_this_information