Pemetrexed medac

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Pemetrexed medac
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Pemetrexed medac
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Duft fyrir að einbeita sér að lausn fyrir innrennsli
 • Lækningarsvæði:
 • Krabbamein, Ekki Lítið-Klefi Lunga, Hvernig
 • Ábendingar:
 • Illkynja brjóstholi að drepa Pemetrexed medac ásamt cisplatíni er ætlað fyrir meðferð lyfjameðferð barnaleg sjúklinga með unresectable illkynja að drepa brjóstholi. Ekki lítinn klefa lungnakrabbamein Pemetrexed medac ásamt cisplatíni er ætlað fyrir fyrstu línuna meðferð sjúklinga með staðnum háþróaður eða sjúklingum ekki lítið klefi lungnakrabbamein annað en aðallega æxli klefi vefjasýni. Pemetrexed medac er ætlað eitt og sér til að viðhalda meðferð á staðnum háþróaður eða sjúklingum ekki lítið klefi lungnakrabbamein annað en aðallega æxli klefi vefjasýni í sjúklingar sem sjúkdómurinn hefur ekki gengið strax eftir platínu-byggt lyfjameðferð. Pemetrexed medac er ætlað eitt og sér fyrir aðra línu meðferð sjúklinga með staðnum háþróaður eða sjúklingum ekki lítið klefi lungnakrabbamein annað en aðallega æxli klefi vefjasýni.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 3

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/003905
 • Leyfisdagur:
 • 26-11-2015
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/003905
 • Síðasta uppfærsla:
 • 20-12-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Pemetrexed medac 100 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

Pemetrexed medac 500 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

Pemetrexed medac 1.000 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

pemetrexed

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Pemetrexed medac og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Pemetrexed medac

Hvernig nota á Pemetrexed medac

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Pemetrexed medac

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Pemetrexed medac og við hverju það er notað

etrexed medac er lyf notað til að meðhöndla krabbamein.

Pemetrexed medac er gefið ásamt cisplatini, sem er annað krabbameinslyf, sjúklingum sem ekki

hafa áður

fengið krabbameinslyfjameðferð og eru með illkynja miðþekjuæxli í brjósthimnu sem

er ákveðin

tegund krabbameins í himnunni sem umlykur lungun.

Pemetrexed medac er einnig gefið samhliða cisplatini sem fyrsta meðferðarúrræði fyrir sjúklinga

með langt

gengið lungnakrabbamein.

Þú mátt fá pemetrexed ef þú er með langt gengið lungnakrabbamein ef sjúkdómurinn hefur svarað

meðferð

eða haldist óbreyttur eftir upphaflega krabbameinslyfjameðferð.

Pemetrexed medac er einnig notað sem meðferð hjá sjúklingum með langt gengið

lungnakrabbamein þar sem

sjúkdómur hefur versnað eftir að önnur upphafs

krabbameinslyfjameðferð hefur brugðist.

2.

Áður en byrjað er að nota Pemetrexed medac

Ekki má nota Pemetrexed medac

ef um er að ræða ofnæmi fyrir pemetrexed eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp

kafla 6).

ef þú ert með barn á brjósti verður þú að hætta brjóstagjöf meðan á meðferð með

Pemetrexed medac

stendur.

ef þú hefur nýlega fengið eða ert um það bil að fá bólusetningu gegn gulusótt.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðing áður en Pemetrexed medac er notað ef:

Þú ert með eða hefur haft nýrnasjúkdóm, því að þú mátt hugsanlega ekki fá Pemetrexed medac.

Fyrir hvert innrennsli verður tekið blóðsýni til að meta hvort þú hafir nægjanlega nýrna- og

lifrarstarfsemi og til að athuga hvort þú hafir nógu margar blóðfrumur til að fá Pemetrexed

medac. Læknirinn

gæti ákveðið að breyta skammti eða fresta meðferð eftir líkamsástandi og ef

blóðfrumur eru of fáar. Ef

þú færð líka cisplatin mun læknirinn sjá til þess að þú fáir nægan

vökva og viðeigandi meðferð fyrir og

eftir gjöf cisplatins til að koma í veg fyrir uppköst.

Þú hefur fengið eða ef þú átt von á að fá geislameðferð, þar sem það

geta komið fram

snemmbúin eða síðbúin alvarleg viðbrögð af völdum geislunar með Pemetrexed medac.

Þú hefur nýlega fengið bólusetningu, þar sem það getur haft slæmar

afleiðingar þegar

Pemetrexed medac er notað.

Þú ert með hjartasjúkdóm eða sögu um hjartasjúkdóm.

Þú ert með vökvasöfnun í brjóstholi, þar sem læknirinn gæti ákveðið að fjarlægja vökvann

áður en hann

gefur þér Pemetrexed medac.

Börn og unglingar

Notkun Pemetrexed medac hjá börnum og unglingum á ekki við.

No

tkun annarra lyfja samhliða Pemetrexed medac

Látið lækninn eða sjúkrahúslyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið

notuð,

einnig þau sem fengin eru án lyfseðils.

Láttu lækninn sérstaklega vita ef þú tekur einhver lyf við verkjum eða bólgu eins og bólgueyðandi

verkjalyf (NSAID)

þar með talin lyf fengin án lyfseðils (eins og ibuprofen). Til eru margar tegundir

bólgueyðandi

verkjalyfja með mismunandi verkunartíma. Byggt á fyrirhuguðum degi sem

Pemetrexed medac er gefið og/eða nýrnastarfsemi þinni þarf læknirinn þinn að ráðleggja þér hvaða

lyf þú mátt taka og hvenær þú mátt taka þau. Ef þú ert ekki viss spurðu þá lækninn eða

lyfjafræðinginn hvort einhver lyfjanna þinna séu

bólgueyðandi verkjalyf.

Meðganga

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað. Forðast skal notkun

Pemetrexed medac meðan á meðgöngu

stendur. Læknirinn mun ræða við þig um hugsanlega hættu við notkun Pemetrexed medac meðan á

meðgöngu stendur. Konur verða að nota örugga getnaðarvörn meðan á Pemetrexed medac meðferð

stendur.

Br

jóstagjöf

Þú mátt ekki hafa barn á brjósti meðan á meðferð með Pemetrexed medac stendur. Ræddu við

lækninn um hvenær sé óhætt að hefja brjóstagjöf að nýju eftir að meðferðinni lýkur.

Frjósemi

Karlmönnum er ráðlagt að geta ekki barn á meðan þeir fá Pemetrexed medac og í allt að 6 mánuði eftir

meðferð

og eiga því að nota örugga getnaðarvörn meðan á meðferð með Pemetrexed medac stendur og

í allt að 6 mánuði

eftir að henni lýkur. Ef þú óskar eftir að geta barn meðan á meðferð stendur eða í

6 mánuði eftir meðferð skalt þú leita ráða hjá lækni eða lyfjafræðingi. Þú gætir viljað leita ráða

varðandi sæðisgeymslu áður en þú hefur meðferð.

Akstur og notkun véla

Pemetrexed medac getur valdið þreytu. Farið varlega þegar bíl er ekið eða tækjum stjórnað.

Pemetrexed medac inniheldur natríum

Pemetrexed medac 100 mg inniheldur minna en 1 mmól af natríum (23 mg) í hverju hettuglasi, þ.e.a.s.

það er nær „natríumfrítt“.

Pemetrexed medac 500 mg inniheldur u.þ.b. 54 mg af natríum í hverju hettuglasi. Taka skal tillit til

þess ef þú ert á natríumskertu mataræði.

Pemetrexed medac 1.000 mg inniheldur u.þ.b. 108 mg af natríum í hverju hettuglasi. Taka skal tillit til

þess ef þú ert á natríumskertu mataræði.

3.

Hvernig nota á Pemetrexed medac

Ráðlagður skammtur af Pemetrexed medac er 500 mg fyrir hvern fermetra af yfirborði líkama þíns.

Hæð þín og

þyngd eru mæld til að reikna út yfirborðsflatarmál líkama þíns. Læknirinn mun nota þetta

yfirborðsflatarmál til að reikna út réttan skammt fyrir þig. Þessi skammtur getur verið aðlagaður eða

meðferð seinkað háð blóðhag og almennu líkamsástandi. Sjúkrahúslyfjafræðingur, hjúkrunarfræðingur

eða læknir blandar Pemetrexed medac stofninn með natríumklórið 9 mg/ml (0,9 %) stungulyf, lausn

fyrir gjöf.

Þú munt alltaf fá Pemetrexed medac sem innrennsli í bláæð. Innrennslið varir í um 10 mínútur.

Þegar Pemetrexed medac er notað ásamt cisplatini

Læknir eða sjúkrahúslyfjafræðingur mun reikna út skammtinn sem þú þarft, byggt á hæð og þyngd

þinni. Cisplatin er einnig gefið sem innrennsli í bláæð og er gefið um 30 mínútum eftir að innrennsli

Pemetrexed medac hefur klárast. Innrennsli cisplatins varir í um 2 klukkustundir.

Venjulega færðu innrennsli einu sinni á þriggja vikna fresti.

Önnur lyf

Barksterar

Læknirinn mun skrifa lyfseðil fyrir steratöflum (jafngildir 4 mg af dexametasóni tvisvar á dag) sem þú

þarft að taka daginn fyrir, sama dag og daginn eftir Pemetrexed medac meðferð. Þetta lyf

er gefið til að

minnka tíðni og alvarleika húðútbrota sem þú getur fundið fyrir meðan á

krabbameinslyfjameðferð

stendur.

Vítamín

æknirinn mun skrifa lyfseðil fyrir fólínsýru til inntöku (vítamín) eða fjölvítamíni sem

inniheldur

fólínsýru (350 – 1.000 µg) sem þú þarft að taka einu sinni á dag meðan þú notar

Pemetrexed medac. Þú

verður að taka að minnsta kosti 5 skammta á síðustu 7 dögum fyrir fyrsta skammt af

Pemetrexed

medac. Þú verður að halda áfram að taka fólínsýru í 21 dag eftir að þú færð síðasta skammt af

Pemetrexed medac. Þú munt einnig fá vítamín B

sprautu (1.000 µg) vikunni fyrir Pemetrexed medac

gjöf og

síðan aftur á um það bil 9 vikna fresti (samsvarar 3 hringjum af Pemetrexed medac meðferð).

Vítamín B

fólínsýra eru til þess að draga úr hugsanlegum eituráhrifum

krabbameinsmeðferðarinnar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á enn frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Þú verður að hafa samband við lækninn þinn samstundis ef þú verður var viðeftirfarandi:

hita eða sýkingu (algengt): ef þú ert með 38°C hita eða hærri, svitnar eða önnur merki

umsýkingu (því fjöldi hvítra blóðkorna gæti verið undir viðmiðunarmörkum sem er mjög

algengt). Sýking (blóðsýking) getur verið alvarleg og leitt til dauða.

ef þú ferð að finna fyrir brjóstverkjum (algengt) eða hefur hraðan hjartslátt (sjaldgæft).

ef þú hefur verki, ert með roða á húð, bólgur eða með sár í munni (mjög algengt).

ofnæmissvörun: ef þú færð útbrot (mjög algengt) / bruna eða kitlandi tilfinningu (algengt) eða

hita (algengt). Húðviðbrögð geta verið alvarleg og leitt til dauða en það er mjög sjaldgæft. Hafðu

samband við lækninn ef þú færð alvarleg útbrot, kláða eða blöðrumyndun (Stevens-Johnsons

heilkenni eða eitrunardreplos húðþekju).

ef þú upplifir þreytu, færð yfirliðstilfinningu, verður auðveldlega andstutt(ur) eða ef þú verður

föl(ur) (því hemóglóbín gæti verið undir viðmiðunarmörkum sem er mjög algengt).

ef fer að blæða úr gómum, nefi eða munni eða önnur blæðing sem stoppar ekki, rauðleitt

eða bleiklitað þvag, óvænt mar (því fjöldi blóðflagna gæti verið undir viðmiðunarmörkum sem

er mjög algengt).

ef þú upplifir skyndilega andnauð, mikinn brjóstverk eða hósta með blóðugum uppgangi

(sjaldgæft) (það getur gefið til kynna blóðsega í lungnaæðum)

Eftirfarandi aukaverkanir geta komið fram við meðferð með pemetrexed:

Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

fækkun hvítkorna

lækkun hemóglóbíns (blóðleysi)

fækkun blóðflagna

niðurgangur

uppköst

sársauki, roði, bólga eða sár í munni

ógleði

lystarleysi

þreyta

húðútbrot

hárlos

hægðatregða

tap á skynhrifum

nýru: óeðlilegt blóðpróf

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

-

ofnæmissvörun: húðútbrot / bruna eða kitlandi tilfinning

sýking, þar með talin blóðsýking

hiti

vökvaskortur

nýrnabilun

erting í húð og kláði

brjóstverkur

máttleysi í vöðvum

tárubólga (bólgið auga)

magaóþægindi

kviðverkir

breytingar á bragðskyni

lifur: óeðlilegt blóðpróf

táraseyting (rök augu)

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

bráð n

ýrnabilun

hraður hjartsláttur

vart hefur verið við bólgu í vélinda samhliða Pemetrexed medac/geislameðferð

ristilbólga (bólga í yfirborði ristils, einnig getur fylgt blæðing í þörmum eða endaþarmi)

millivefsbjúgbólga í lungum (örvefsmyndun í lungnablöðrum)

bjúgur (umfram vökvi í vefjum, veldur þrota)

sumir sjúklingar hafa fengið hjartaáfall, heilablóðfall eða tímabundin blóðþurrðarköst meðan

þeir hafa

verið á meðferð með Pemetrexed medac, yfirleitt með annarri krabbameinsmeðferð

blóðfrumnafæð - sambland af lágri talningu hvítra blóðfrumna, rauðra blóðkorna og blóðflagna

millivefsbjúgbólga í lungum af völdum geislunar (örvefsmyndun í lungnablöðrum sem tengd er

geislameðferð) getur komið fram hjá sjúklingum sem eru einnig meðhöndlaðir með geislun

annaðhvort fyrir, á meðan eða eftir meðferð með Pemetrexed medac

tilkynnt hefur verið um verk, kulda og litabreytingu í útlimum

blóðsegar í lungnaæðum.

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

alvarleg viðbrögð í húð sem líkjast sólbruna (radiation recall) sem geta komið fram eftir geislun,

allt

frá nokkrum dögum upp í nokkur ár frá því geislun átti sér stað.

blöðrumyndun í húð þar með talið Stevens-Johnson heilkenni og

eitrunardreplos húðþekju

mótefnamiðlað rauðalosblóðleysi (blóðleysi vegna mótefna sem eyða

blóðkornum)

lifrarbólga

ofnæmislost (alvarleg ofnæmisviðbrögð)

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

þroti í fótleggjum með verk og roða

aukið þvagmagn

þorsti og aukin vatnsneysla

blóðnatríumhækkun

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Permetrexed medac

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á merkimiðanum og öskjunni á

eftir EXP.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Blandaðar lausnir og innrennslislausnir: Nota skal lyfið samstundis. Sýnt var fram efna- og

eðlisfræðilegan stöðugleika blöndu og innrennslisstofns, lausnar í geymslu í 24 klukkustundir í kæli

(2 °C – 8 °C) þegar blandað er eftir leiðbeiningum.

Lyfið er einnota. Farga verður öllum ónotuðum lausnum á viðeigandi hátt í samræmi við gildandi

reglur.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Pemetrexed medac inniheldur

Virka innihaldsefnið er pemetrexed.

Pemetrexed medac 100 mg: Hvert hettuglas inniheldur 100 mg af pemetrexed (sem pemetrexed

dínatríum hemipentahýdrat)

Pemetrexed medac 500 mg: Hvert hettuglas inniheldur 500 mg af pemetrexed (sem pemetrexed

dínatríum hemipentahýdrat)

Pemetrexed medac 1.000 mg: Hvert hettuglas inniheldur 1.000 mg af pemetrexed (sem pemetrexed

dínatríum hemipentahýdrat)

Eftir blöndun inniheldur lausnin 25 mg/ml af pemetrexed. Heilbrigðisstarfsfólk annast frekari

þynningu

sem er nauðsynleg fyrir gjöf.

Önnur innihaldsefni eru mannitól, saltsýra og natríumhýdroxíð, sjá kafla 2 „Pemetrexed medac

inniheldur natríum“.

Lýsing á útliti Pemetrexed medac og pakkningastærðir

Pemetrexed medac er stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn í hettuglasi úr gleri með gúmmítappa.

Það er hvítt til ljósgult duft.

Hver pakkning inniheldur 100, 500 eða 1.000 mg af pemetrexed.

Markaðsleyfishafi

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Þýskaland

sími: +49 4103 8006-0

bréfasími: +49 4103 8006-100

Framleiðandi

Synthon Hispania SL

C/Castelló n°1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat

08830 Barcelona

Spánn

sími: +34 936401516

bréfasími: +34 936401146

Synthon, s.r.o.

Brnĕnská 32/čp. 597

67801 Blansko

Tékkland

sími.: +420 516 427 311

bréfasími: +420 516 417 350

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Þýskaland

sími: +49 4103 8006-0

bréfasími: +49 4103 8006-100

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður {MM/ÁÁÁÁ}.

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

og á

vef Lyfjastofnunar, http://www.serlyfjaskra.is.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsmönnum:

Leiðbeiningar um notkun, meðhöndlun og förgun

Blöndun pemetrexeds og frekari þynning þarf að fara fram við smitgátaraðstæður fyrir

innrennslisstofns.

Reiknið skammtinn og fjölda Pemetrexed medac hettuglasa sem þarf. Hvert hettuglas

inniheldur

aukamagn af pemetrexed til að auðvelda gjöf á réttu magni.

Pemetrexed medac 100 mg:

Blandið hvert 100 mg hettuglas með 4,2 ml af natríumklóríði 9 mg/ml (0,9 %) stungulyfi,

lausn

án rotvarnarefna en þetta gefur lausn með 25 mg/ml pemetrexed.

Pemetrexed medac 500 mg:

Blandið hvert 500 mg hettuglas með 20 ml af natríumklóríði 9 mg/ml (0,9 %) stungulyfi,

lausn

án rotvarnarefna en þetta gefur lausn með 25 mg/ml pemetrexed.

Pemetrexed medac 1.000 mg:

Blandið hvert 1.000 mg hettuglas með 40 ml af natríumklóríði 9 mg/ml (0,9 %) stungulyfi,

lausn án rotvarnarefna en þetta gefur lausn með 25 mg/ml pemetrexed.

Hringsnúið varlega hverju hettuglasi þar til stofninn er algjörlega uppleystur. Lausnin á að

vera tær og er frá því að vera litlaus í gul án þess að hafa áhrif á gæði lyfsins.

pH fullbúinnar

lausnar er milli 6,6 og 7,8.

Frekari þynning er nauðsynleg fyrir gjöf.

Viðeigandi magn af innrennslislausn útbúin eins og lýst er hér að ofan verður að þynna frekar í

100 ml með natríumklóriði 9 mg/ml (0,9 %) stungulyf, lausn án rotvarnarefna og gefið í

innrennsli í bláæð á 10 mínútum.

etrexed stungulyf, lausn sem er útbúin eins og lýst er hér fyrir ofan má setja í pólývínýl

klóríð og pólýolefin húðað gjafasett og innrennslispoka. Ekki má blanda pemetrexed saman

við þynningarlausnir sem innihalda kalsíum, þar með talið Ringer laktat og Ringer stungulyf.

Skoða þarf stungulyf, lausn með tilliti til agna og lits áður en lyfið er gefið. Ef agnir sjást

skal ekki gefa lyfið.

Pemetrexed lausnir eru einnota. Ónotuðu lyfi eða lyfjaleifum verður að farga í samræmi við

gildandi reglur.

Varúðarráðstafanir við blöndun og gjöf

Eins og með önnur hugsanlega eitruð krabbameinslyf skal sýna varúð

við meðhöndlun og blöndun

pemetrexed stungulyfs, lausnar. Ráðlagt er að nota hanska. Ef

pemetrexed kemst í snertingu við húð

skal skola húðina strax vandlega með vatni og sápu. Ef pemetrexed

kemur í snertingu við slímhúð

skal skola vel með vatni. Pemetrexed er ekki blöðrumyndandi. Ekki er

til sérstakt mótefni ef

pemetrexed lekur úr æð. Nokkrar tilkynningar um pemetrexed leka úr æð hafa

borist sem hafa ekki

verið metnar alvarlegar af rannsakanda. Leka úr æð skal meðhöndla með

venjubundnum aðferðum á

hverjum stað eins og önnur efni sem eru ekki blöðrumyndandi.