Pemetrexed Fresenius Kabi

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Pemetrexed Fresenius Kabi
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Pemetrexed Fresenius Kabi
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Antineoplastic lyf,
 • Lækningarsvæði:
 • Krabbamein, Ekki Lítið-Klefi Lunga, Hvernig
 • Ábendingar:
 • Illkynja brjóstholi mesotheliomaPemetrexed Fresenius Kabi ásamt cisplatíni er ætlað fyrir meðferð lyfjameðferð barnaleg sjúklinga með unresectable illkynja að drepa brjóstholi. Ekki lítið klefi lunga cancerPemetrexed Fresenius Kabi ásamt cisplatíni er ætlað fyrir fyrstu línuna meðferð sjúklinga með staðnum háþróaður eða sjúklingum ekki lítið klefi lungnakrabbamein annað en aðallega æxli klefi vefjasýni. Pemetrexed Fresenius Kabi er ætlað eitt og sér til að viðhalda meðferð á staðnum háþróaður eða sjúklingum ekki lítið klefi lungnakrabbamein annað en aðallega æxli klefi vefjasýni í sjúklingar sem sjúkdómurinn hefur ekki gengið strax eftir platínu-byggt lyfjameðferð. Pemetrexed Fresenius Kabi er ætlað eitt og sér fyrir aðra línu meðferð sjúklinga með staðnum háþróaður eða sjúklingum ekki lítið klefi lungnakrabbamein annað en aðallega æxli klefi vefjasýni.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 5

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/003895
 • Leyfisdagur:
 • 21-07-2016
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/003895
 • Síðasta uppfærsla:
 • 25-07-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Pemetrexed Fresenius Kabi 100 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

Pemetrexed Fresenius Kabi 500 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

pemetrexed

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Pemetrexed Fresenius Kabi og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Pemetrexed Fresenius Kabi

Hvernig nota á Pemetrexed Fresenius Kabi

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Pemetrexed Fresenius Kabi

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Pemetrexed Fresenius Kabi og við hverju það er notað

Pemetrexed Fresenius Kabi er lyf notað til að meðhöndla krabbamein.

Pemetrexed Fresenius Kabi, er gefið ásamt cisplatini sem er annað krabbameinslyf, sjúklingum sem

ekki hafa áður fengið krabbameinslyfjameðferð og eru með illkynja miðþekjuæxli í brjósthimnu sem

er ákveðin tegund krabbameins í himnunni sem umlykur lungun.

Pemetrexed Fresenius Kabi er einnig gefið samhliða cisplatini sem fyrsta meðferðarúrræði fyrir

sjúklinga með langt gengið lungnakrabbamein.

Þú mátt fá Pemetrexed Fresenius Kabi ef þú er með langt gengið lungnakrabbamein ef sjúkdómurinn

hefur svarað meðferð eða haldist óbreyttur eftir upphaflega krabbameinslyfjameðferð.

Pemetrexed Fresenius Kabi er einnig notað sem meðferð hjá sjúklingum með langt gengið

lungnakrabbamein þar sem sjúkdómur hefur versnað eftir að önnur upphafs krabbameinslyfjameðferð

hefur brugðist.

2.

Áður en byrjað er að nota Pemetrexed Fresenius Kabi

Ekki má nota Pemetrexed Fresenius Kabi

ef þú ert með ofnæmi fyrir pemetrexed eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

ef þú ert með barn á brjósti verður þú að hætta brjóstagjöf meðan á meðferð með Pemetrexed

Fresenius Kabi stendur.

ef þú hefur nýlega fengið eða ert um það bil að fá bólusetningu gegn gulusótt.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða sjúkrahúslyfjafræðingi áður en þér er gefið Pemetrexed Fresenius Kabi.

Ef þú ert með eða hefur haft nýrnasjúkdóm. Talaðu við lækninn eða sjúkrahúslyfjafræðing vegna þess

að þú mátt hugsanlega ekki fá Pemetrexed Fresenius Kabi.

Fyrir hvert innrennsli verður tekið blóðsýni til að meta hvort þú hafir nægjanlega nýrna- og

lifrarstarfsemi og til að athuga hvort þú hafir nógu margar blóðfrumur til að fá Pemetrexed Fresenius

Kabi. Læknirinn gæti ákveðið að breyta skammti eða fresta meðferð eftir líkamsástandi og ef

blóðfrumur eru of fáar. Ef þú færð líka cisplatin mun læknirinn sjá til þess að þú fáir nægan vökva og

viðeigandi meðferð fyrir og eftir gjöf cisplatins til að koma í veg fyrir uppköst.

Vinsamlegast láttu lækninn vita ef þú hefur fengið eða ef þú átt von á að fá geislameðferð, þar sem það

geta komið fram snemmbúin eða síðbúin alvarleg viðbrögð af völdum geislunar þegar Pemetrexed

Fresenius Kabi er notað.

Vinsamlegast láttu lækninn vita ef þú hefur nýlega fengið bólusetningu, þar sem það getur haft slæmar

afleiðingar þegar Pemetrexed Fresenius Kabi er notað.

Vinsamlegast láttu lækninn vita ef þú ert með hjartasjúkdóm eða sögu um hjartasjúkdóm.

Ef þú ert með vökvasöfnun í brjóstholi gæti læknirinn ákveðið að fjarlægja vökvann áður en hann

gefur þér Pemetrexed Fresenius Kabi.

Börn og unglingar

Notkun Pemetrexed Fresenius Kabi hjá börnum og unglingum á ekki við.

Notkun annarra lyfja samhliða Pemetrexed Fresenius Kabi

Láttu lækninn vita ef þú tekur einhver verkja- eða bólgulyf eins og bólgueyðandi verkjalyf (NSAID)

þar með talin lyf fengin án lyfseðils (eins og íbúprófen). Til eru margar tegundir bólgueyðandi

verkjalyfja með mismunandi verkunartíma. Byggt á fyrirhuguðum degi sem Pemetrexed Fresenius

Kabi er gefið og/eða nýrnastarfsemi þinni þarf læknirinn þinn að ráðleggja þér hvaða lyf þú mátt taka

og hvenær þú mátt taka þau. Ef þú ert ekki viss spurðu þá lækninn eða lyfjafræðinginn hvort einhver

lyfjanna þinna séu bólgueyðandi verkjalyf.

Látið lækninn eða sjúkrahúslyfjafræðing vita um önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð

einnig þau sem fengin eru án lyfseðils.

Meðganga

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð,

segðu lækninum frá því

Forðast skal notkun Pemetrexed Fresenius Kabi meðan á meðgöngu stendur. Læknirinn mun ræða við

þig um hugsanlega hættu við notkun Pemetrexed Fresenius Kabi meðan á meðgöngu stendur. Konur

verða að nota virka getnaðarvörn meðan á Pemetrexed Fresenius Kabi meðferð stendur.

Brjóstagjöf

Láttu lækninn vita ef þú ert með barn á brjósti.

Hætta verður brjóstagjöf meðan á Pemetrexed Fresenius Kabi meðferð stendur.

Frjósemi

Karlmönnum er ráðlagt að geta ekki barn á meðan þeir fá Pemetrexed Fresenius Kabi og í allt að

6 mánuði eftir meðferð og eiga því að nota virka getnaðarvörn meðan á meðferð með Pemetrexed

Fresenius Kabi stendur og í allt að 6 mánuði eftir að henni lýkur. Ef þú óskar eftir að geta barn meðan

á meðferð stendur eða í 6 mánuði eftir meðferð skalt þú leita ráða hjá lækni eða lyfjafræðingi. Þú gætir

viljað leita ráða varðandi sæðisgeymslu áður en þú hefur meðferð.

Akstur og notkun véla

Pemetrexed Fresenius Kabi getur valdið þreytu. Farið varlega þegar bíl er ekið eða tækjum stjórnað.

3.

Hvernig nota á Pemetrexed Fresenius Kabi

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Pemetrexed Fresenius Kabi skammturinn er 500 milligrömm fyrir hvern fermetra af yfirborði líkama

þíns. Hæð þín og þyngd eru mæld til að reikna út yfirborðsflatarmál líkama þíns. Læknirinn mun nota

þetta yfirborðsflatarmál til að reikna út réttan skammt fyrir þig. Þessi skammtur getur verið aðlagaður

eða meðferð seinkað háð blóðhag og almennu líkamsástandi. Sjúkrahúslyfjafræðingur,

hjúkrunarfræðingur eða læknir blandar Pemetrexed Fresenius Kabi stofninn með 5% glúkósa

innrennslislausn í bláæð fyrir gjöf.

Þú munt alltaf fá Pemetrexed Fresenius Kabi sem innrennsli í bláæð. Innrennslið varir í um

10 mínútur.

Þegar Pemetrexed Fresenius Kabi er notað ásamt cisplatini:

Læknir eða lyfjafræðingur mun reikna út skammtinn sem þú þarft, byggt á hæð og þyngd þinni.

Cisplatin er einnig gefið sem innrennsli í bláæð og er gefið um 30 mínútum eftir að innrennsli

Pemetrexed Fresenius Kabi hefur klárast. Innrennsli cisplatins varir í um 2 klukkustundir.

Venjulega færðu innrennsli einu sinni á þriggja vikna fresti.

Önnur lyf:

Barksterar: læknirinn þinn mun skrifa lyfseðil fyrir steratöflum (jafngildir 4 mg af dexametasóni

tvisvar á dag) sem þú þarft að taka daginn fyrir, sama dag og daginn eftir Pemetrexed Fresenius Kabi

meðferð. Þetta lyf er gefið til að minnka tíðni og alvarleika húðútbrota sem þú getur fundið fyrir

meðan á krabbameinslyfjameðferð stendur.

Vítamín: læknirinn þinn mun skrifa lyfseðil fyrir fólínsýru til inntöku (vítamín) eða fjölvítamíni sem

inniheldur fólínsýru (350 – 1000 míkrógrömm) sem þú þarft að taka einu sinni á dag meðan þú notar

Pemetrexed Fresenius Kabi. Þú verður að taka að minnsta kosti 5 skammta á síðustu 7 dögum fyrir

fyrsta skammt af Pemetrexed Fresenius Kabi. Þú verður að halda áfram að taka fólínsýru í 21 dag eftir

að þú færð síðasta skammt af Pemetrexed Fresenius Kabi. Þú munt einnig fá vítamín B

sprautu

(1000 míkrógrömm) vikunni fyrir Pemetrexed Fresenius Kabi gjöf og síðan aftur á um það bil 9 vikna

fresti (samsvarar 3 hringjum af Pemetrexed Fresenius Kabi meðferð). Vítamín B

og fólínsýra eru til

þess að draga úr hugsanlegum eituráhrifum krabbameinsmeðferðarinnar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á enn frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Þú verður að hafa samband við lækninn þinn samstundis ef þú verður var við eftirfarandi:

Hita eða sýkingu (algengt): ef þú ert með 38°C hita eða hærri, svitnar eða önnur merki um

sýkingu (því fjöldi hvítra blóðkorna gæti verið undir viðmiðunarmörkum sem er mjög algengt).

Sýking (blóðsýking) getur verið alvarleg og leitt til dauða.

Ef þú ferð að finna fyrir brjóstverkjum (algengt) eða hefur hraðan hjartslátt (sjaldgæft).

Ef þú hefur verki, ert með roða á húð, bólgur eða með sár í munni (mjög algengt).

Ofnæmissvörun: ef þú færð útbrot (mjög algengt) / bruna eða kitlandi tilfinningu (algengt) eða

hita (algengt). Húðviðbrögð geta verið alvarleg og leitt til dauða en það er mjög sjaldgæft.

Hafðu samband við lækninn ef þú færð alvarleg útbrot, kláða eða blöðrumyndun (Stevens-

Johnsons heilkenni eða eitrunardreplos húðþekju).

Ef þú upplifir þreytu, færð yfirliðstilfinningu, verður auðveldlega andstutt(ur) eða ef þú verður

föl(ur) (því hemóglóbín gæti verið undir viðmiðunarmörkum sem er mjög algengt).

Ef fer að blæða úr gómum, nefi eða munni eða önnur blæðing sem stoppar ekki, rauðleitt eða

bleiklitað þvag, óvænt mar (því fjöldi blóðflagna gæti verið undir viðmiðunarmörkum sem er

mjög algengt).

Ef þú upplifir skyndilega andnauð, mikinn brjóstverk eða hósta með blóðugum uppgangi

(sjaldgæft) (það getur gefið til kynna blóðsega í lungnaæðum)

Aukaverkanir Pemetrexed Fresenius Kabi gætu verið:

Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Fækkun hvítkorna

Lækkun hemóglóbíns (blóðleysi)

Fækkun blóðflagna

Niðurgangur

Uppköst

Sársauki, roði, bólga eða sár í munni

Ógleði

Lystarleysi

Þreyta

Húðútbrot

Hárlos

Hægðatregða

Tap á skynhrifum

Nýru: óeðlilegt blóðpróf

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Ofnæmissvörun: húðútbrot / bruna eða kitlandi tilfinning

Sýking, þar með talin blóðsýking

Hiti

Vökvaskortur

Nýrnabilun

Erting í húð og kláði

Brjóstverkur

Máttleysi í vöðvum

Tárubólga (bólgið auga)

Magaóþægindi

Kviðverkir

Breytingar á bragðskyni

Lifur: óeðlilegt blóðpróf

Táraseyting (rök augu)

Aukinn húðlitur

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

Bráð nýrnabilun

Hraður hjartsláttur

Vart hefur verið við bólgu í vélinda samhliða Pemetrexed Fresenius Kabi /geislameðferð.

Ristilbólga (bólga í yfirborði ristils, einnig getur fylgt blæðing í þörmum eða endaþarmi).

Millivefsbjúgbólga í lungum (örvefsmyndun í lungnablöðrum).

Bjúgur (umfram vökvi í vefjum, veldur þrota)

Sumir sjúklingar hafa fengið hjartaáfall, heilablóðfall eða tímabundin blóðþurrðarköst meðan þeir hafa

verið á meðferð með Pemetrexed Fresenius Kabi, yfirleitt með annarri krabbameinsmeðferð.

Blóðfrumnafæð- sambland af lágri talningu hvítra blóðfrumna, rauðra blóðkorna og blóðflagna.

Millivefsbjúgbólga í lungum af völdum geislunar (örvefsmyndun í lungnablöðrum sem tengd er

geislameðferð) getur komið fram hjá sjúklingum sem eru einnig meðhöndlaðir með geislun

annaðhvort fyrir, á meðan eða eftir meðferð með Pemetrexed Fresenius Kabi.

Tilkynnt hefur verið um verk, kulda og litabreytingu í útlimum.

Blóðsegar í lungnaæðum.

Mjög sjaldgæfar

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

Alvarleg viðbrögð í húð sem líkjast sólbruna (radiation recall) sem geta komið fram eftir geislun, allt

frá nokkrum dögum upp í nokkur ár frá því geislun átti sér stað.

Blöðrumyndun í húð þar með talið Stevens-Johnson heilkenni og eitrunardreplos húðþekju

Mótefnamiðlað rauðalosblóðleysi (blóðleysi vegna mótefna sem eyða blóðkornum)

Lifrarbólga

Ofnæmislost (alvarleg ofnæmisviðbrögð)

Tíðni ekki þekkt: ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum

Þroti í fótleggjum með verk og roða

Aukið þvagmagn

Þorsti og aukin vatnsneysla

Blóðnatríumhækkun

Bólga í húð, einkum fótleggjum, ásamt þrota, verk og roða.

Þú gætir fengið einhver þessara einkenna og/eða ástand. Þú verður að segja lækninum þínum frá eins

fljótt og hægt er ef þú upplifir þessar aukaverkanir.

Talaðu við lækninn þinn ef þú hefur áhyggjur vegna einhverra aukaverkana.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Pemetrexed Fresenius Kabi

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á merkimiðanum og öskjunni.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Blandaðar lausnir og innrennslisstofnar, lausnir: Nota skal lyfið samstundis. Þegar leiðbeiningum var

fylgt við blöndun var sýnt fram á efna- og eðlisfræðilegan stöðugleika blandaðrar pemetrexed lausnar

f

tir að hún var tekin í notkun í 24 klukkustundir í kæli. Fyrir pemetrexed innrennslislausn var sýnt

fram á efna- og eðlisfræðilegan stöðugleika e

f

tir að hún var tekin í notkun í 21 sólarhring í kæli og

7 sólarhringa við stofuhita.

Lyfið má ekki nota ef agnir eru sýnilegar.

Lyfið er einnota.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Pemetrexed Fresenius Kabi inniheldur

Virka efnið er pemetrexed.

Pemetrexed Fresenius Kabi 100 mg: Hvert hettuglas inniheldur 100 mg af pemetrexed (sem

pemetrexed tvísýra).

Pemetrexed Fresenius Kabi 500 mg: Hvert hettuglas inniheldur 500 mg af pemetrexed (sem

pemetrexed tvísýra).

Eftir blöndun inniheldur lausnin 25 mg/ml af pemetrexed. Heilbrigðisstarfsfólk annast frekari

þynningu sem er nauðsynleg fyrir gjöf.

Önnur innihaldsefni eru mannitól, saltsýra óþynnt og trómetamól.

Lýsing á útliti Pemetrexed Fresenius Kabi og pakkningastærðir

Pemetrexed Fresenius Kabi er stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn í hettuglasi úr gleri. Það er hvítt til

beinhvítt frostþurrkað duft eða fast efni.

Hver pakkning inniheldur eitt hettuglas.

Markaðsleyfishafi

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kröner-Straße 1,

61352 Bad Homburg v.d.Höhe

Þýskaland

Framleiðandi

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Pfingstweide 53

61169 Friedberg

Þýskaland

eða

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road, Bordon

Hampshire, GU35 0NF

Bretland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsmönnum:

Leiðbeiningar um notkun, meðhöndlun og förgun.

Blöndun og frekari þynning pemetrexed þarf að fara fram við smitgátaraðstæður fyrir innrennsli í

bláæð.

Reiknið skammtinn og fjölda Pemetrexed Fresenius Kabi hettuglasa sem þarf. Hvert hettuglas

inniheldur aukamagn af pemetrexed til að auðvelda gjöf á réttu magni.

Pemetrexed Fresenius Kabi 100 mg:

Blandið hvert 100 mg hettuglas með 4,2 ml af 5% glúkósa innrennslislausn í bláæð sem gefur

lausn með 25 mg/ml pemetrexed.

Pemetrexed Fresenius Kabi 500 mg:

Blandið hvert 500 mg hettuglas með 20 ml af 5% glúkósa innrennslislausn í bláæð sem gefur

lausn með 25 mg/ml pemetrexed.

Snúið hverju hettuglasi varlega í hringi þar til stofninn er algjörlega uppleystur. Lausnin á að vera

tær og er frá því að vera litlaus í gul eða græn-gul án þess að hafa áhrif á gæði lyfsins. pH

fullbúinnar lausnar er milli 6,6 og 7,8. Frekari þynningar er þörf.

Viðeigandi magn af blandaðri pemetrexed lausn verður að þynna frekar að 100 ml með 5%

glúkósa innrennslislausn í bláæð og gefið í innrennsli í bláæð á 10 mínútum.

Pemetrexed stungulyf, lausn sem er útbúin eins og lýst er hér að ofan má setja í pólývínýlklóríð

og pólýolefinhúðað lyfjagjafasett og innrennslispoka. Ekki má blanda pemetrexed saman við

þynningarlausnir sem innihalda kalsíum, þar með talið Ringer laktat og Ringer stungulyf.

Skoða þarf stungulyf, lausn með tilliti til agna og lits áður en lyfið er gefið. Ef agnir sjást skal

ekki gefa lyfið.

Pemetrexed lausnir eru einnota. Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við

gildandi reglur.

Varúðarráðstafanir við blöndun og gjöf

: Eins og við á um önnur hugsanlega eitruð krabbameinslyf

skal sýna varúð við meðhöndlun og blöndun pemetrexed innrennslislyfs, lausnar. Ráðlagt er að nota

hanska. Ef pemetrexed kemst í snertingu við húð skal skola húðina strax vandlega með vatni og sápu.

Ef pemetrexed kemur í snertingu við slímhúð skal skola vandlega með vatni. Barnshafandi konur

verða að forðast snertingu við frumuhemjandi lyf. Pemetrexed er ekki blöðrumyndandi. Ekki er til

sérstakt mótefni við pemetrexed leka úr æð. Nokkrar tilkynningar um pemetrexed leka úr æð hafa

borist sem hafa ekki verið metnar alvarlegar af rannsakanda. Leka úr æð skal meðhöndla með

venjubundnum aðferðum á hverjum stað eins og önnur efni sem eru ekki blöðrumyndandi.