Ozempic

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Ozempic
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Ozempic
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • litháíska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Vaistai, vartojami diabetas,
 • Lækningarsvæði:
 • Cukrinis diabetas
 • Ábendingar:
 • Gydymas suaugusiųjų, turinčių nepakankamai kontroliuojamos 2 tipo cukriniu diabetu, kai dieta ir pratimas: kaip monotherapy kai metforminas yra laikomas netinkamu dėl netolerancijos ar kontraindikacijas;, be kitų vaistų, skirtų gydyti diabetą. , Studijų rezultatus, atsižvelgiant į derinius, poveikis glycaemic kontroliuoti širdies ir kraujagyslių įvykių, gyventojų, studijavo, žr. skirsnius 4. 4, 4. 5 ir 5.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 2

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Įgaliotas
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/004174
 • Leyfisdagur:
 • 07-02-2018
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/004174
 • Síðasta uppfærsla:
 • 24-03-2019

Opinber matsskýrsla

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/849609/2017

EMEA/H/C/004174

EPAR santrauka plačiajai visuomenei

Ozempic

semagliutidas

Šis dokumentas yra Ozempic Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame paaiškinama,

kaip agentūra vertino vaistą, kad galėtų rekomenduoti leisti prekiauti šiuo vaistu ES ir nustatytų jo

vartojimo sąlygas. Šiame dokumente nepateikta praktinės informacijos apie tai, kaip vartoti Ozempic.

Praktinės informacijos apie Ozempic vartojimą pacientai turėtų ieškoti pakuotės lapelyje arba kreiptis į

savo gydytoją ar vaistininką.

Kas yra Ozempic ir kam jis vartojamas?

Ozempic

tai vaistas nuo cukrinio diabeto, kuris kartu su dieta ir fiziniu aktyvumu skiriamas 2 tipo

cukriniu diabetu sergantiems suaugusiesiems, kurių liga nepakankamai kontroliuojama.

Pacientams, kurie negali vartoti metformino (kito vaisto nuo diabeto), Ozempic galima vartoti vieną.

Ozempic taip pat galima vartoti kaip papildomą vaistą kartu su kitais vaistais nuo cukrinio diabeto.

Ozempic sudėtyje yra veikliosios medžiagos semagliutido.

Kaip vartoti Ozempic?

Ozempic tiekiamas užpildytuose švirkštikliuose injekcinio tirpalo forma ir jo galima įsigyti tik pateikus

receptą. Vaistas švirkščiamas po pilvo, šlaunies arba žasto oda.

Pradinė Ozempic dozė yra 0,25 mg kartą per savaitę. Po keturių savaičių šią dozę reikėtų padidinti iki

0,5 mg. Prireikus vaisto dozę galima toliau didinti iki didžiausios dozės

1 mg kartą per savaitę.

Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

Ozempic

Error! Unknown document property name.

Puslapis 2/3

Kaip veikia Ozempic?

Veiklioji Ozempic medžiaga semagliutidas yra GLP-1 receptorių agonistas. Jis veikia taip pat kaip GLP-1

(žarnyne gaminamas hormonas), t. y. didina reaguojant į maistą iš kasos išskiriamo insulino kiekį. Tai

padeda kontroliuoti gliukozės kiekį kraujyje.

Kokia Ozempic nauda nustatyta tyrimuose?

Tyrimais įrodyta, kad Ozempic yra veiksmingas siekiant sumažinti gliukozės kiekį kraujyje ir sumažinti

sveikatos komplikacijų pavojų sergant 2 tipo cukriniu diabetu.

Atlikus penkis tyrimus, kuriuose dalyvavo per 4 000 pacientų, nustatyta, kad vartojant Ozempic, per

13 mėnesių HbA1c kiekis kraujyje (gliukozės kiekio kraujyje rodiklis) sumažėjo 1,2

1,8 procentinio

punkto. Šiuose tyrimuose Ozempic palyginimo su kitais vaistais, sitagliptinu, eksenatidu ir insulinu

glarginu (juos vartojant, HbA1c sumažėjo atitinkamai 0,55, 0,92, 0,83 procentinio punkto) bei placebu

(HbA1c sumažėjo ne daugiau kaip 0,09 procentinio punkto) rezultatai buvo palankūs Ozempic. Be to, iš

rezultatų buvo matyti, kad gydymas Ozempic susijęs su naudingu kūno svorio sumažėjimu.

Atlikus dar vieną tyrimą, kuriame dalyvavo per 3 000 cukriniu diabetu sergančių pacientų, kuriems

buvo didelis širdies sutrikimų pavojus, nustatyta, kad apskritai vartojant Ozempic, infarktą arba insultą

patyrė arba mirė mažiau pacientų (6,6 proc.), palyginti su placebą vartojusiais pacientais (8,9 proc.).

Vertinant šiuos tris medicininius reiškinius atskirai, vartojant Ozempic, infarktą arba insultą patyrė

mažiau pacientų, bet mirtingumas nuo širdies veiklos sutrikimų šiose dviejose pacientų grupėse buvo

panašus.

Kokia rizika siejama su Ozempic vartojimu?

Dažniausi Ozempic sukeliami šalutiniai reiškiniai (galintys pasireikšti daugiau kaip 1 žmogui iš 10) yra

virškinimo sistemos sutrikimai, kaip antai viduriavimas, vėmimas ir pykinimas. Šie šalutiniai reiškiniai

yra lengvi arba vidutinio sunkumo ir trumpalaikiai. Dažnai (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 žmogui iš

10) pacientams pasireiškia stiprus diabetinės retinopatijos (tinklainės

akies vidinėje dalyje esančios

šviesai jautrios membranos

pažeidimo) simptomų pasunkėjimas.

Išsamų visų šalutinių reiškinių ir apribojimų, nustatytų vartojant Ozempic, sąrašą galima rasti pakuotės

lapelyje.

Kodėl Ozempic buvo patvirtintas?

Įrodyta, kad Ozempic yra veiksmingas siekiant kontroliuoti gliukozės kiekį kraujyje. Be to, gydant

Ozempic, sumažėjo pacientų svoris, o tai laikoma cukriniu diabetu sergantiems pacientams naudingu

pokyčiu. Taip pat įrodyta, kad Ozempic yra veiksmingas siekiant sumažinti su cukriniu diabetu siejamų

sunkių sveikatos komplikacijų, kaip antai infarkto ir insulto, atvejų skaičių.

Dėl Ozempic saugumo, laikytasi nuomonės, kad šio vaisto saugumo charakteristikos atitinka kitų tos

pačios klasės vaistų charakteristikas. Manoma, kad virškinimo sistemą veikiančius šalutinius reiškinius

galima kontroliuoti. Taip pat nustatyta diabetinės retinopatijos pasunkėjimo atvejų ir šis šalutinis

reiškinys bus toliau tiriamas.

Europos vaistų agentūra priėjo prie išvados, kad tyrimuose nustatyta Ozempic nauda yra didesnė už jo

keliamą riziką, ir rekomendavo leisti vartoti šį vaistą ES.

Ozempic

Error! Unknown document property name.

Puslapis 3/3

Kokios priemonės taikomos siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą Ozempic

vartojimą?

Siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą Ozempic vartojimą, į preparato charakteristikų santrauką ir

pakuotės lapelį įtrauktos rekomendacijos ir atsargumo priemonės, kurių turi laikytis sveikatos

priežiūros specialistai ir pacientai.

Kita informacija apie Ozempic

Išsamų Ozempic EPAR rasite agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Daugiau informacijos apie gydymą

Ozempic rasite pakuotės lapelyje (taip pat EPAR dalis) arba teiraukitės savo gydytojo ar vaistininko.

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. PAKUOTĖS LAPELIS

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

Ozempic 0,25 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

Semagliutidas (

Semaglutidum)

Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją.

Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip

pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje.

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

svarbi informacija.

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems

pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į

gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

Kas yra Ozempic ir kam jis vartojamas

Kas žinotina prieš vartojant Ozempic

Kaip vartoti Ozempic

Galimas šalutinis poveikis

Kaip laikyti Ozempic

Pakuotės turinys ir kita informacija

1.

Kas yra Ozempic ir kam jis vartojamas

Ozempic sudėtyje yra veikliosios medžiagos semagliutido. Jis padeda organizmui sumažinti cukraus

kiekį Jūsų kraujyje tik tada, kai cukraus kiekis per didelis, ir gali padėti apsaugoti nuo širdies ligos.

Ozempic vartojamas:

vienas pats, jei cukraus kiekio kraujyje nepavyksta tinkamai kontroliuoti vien tik dieta bei

fiziniu aktyvumu, ir Jūs negalite vartoti metformino (kito vaisto nuo diabeto), arba

jis vartojamas kartu su kitais vaistais nuo diabeto, kai gydant vien pastaraisiais, gliukozės kiekio

kontrolė kraujyje yra nepakankama. Kiti vaistai gali būti: geriamieji vaistai nuo diabeto

(metforminas, tiazolidindionai, sulfonilkarbamidai) arba insulinas.

Svarbu, kad laikytumėtės dietos ir fizinio aktyvumo plano, kaip nurodė gydytojas, vaistininkas ar

slaugytojas

.

2.

Kas žinotina prieš vartojant Ozempic

Ozempic vartoti negalima:

jeigu yra alergija semagliutidui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos

6 skyriuje).

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

Šis vaistas nėra insulinas ir negali būti vartojamas kaip insulino pakaitalas, jeigu:

sergate 1 tipo cukriniu diabetu – tai būklė, kai Jūsų organizmas negamina insulino;

Jums išsivystė diabetinė ketoacidozė – cukrinio diabeto komplikacija, kai padidėja cukraus

kiekis kraujyje, sutrinka kvėpavimas, atsiranda sumišimas, stiprus troškinimas, jaučiasi saldus

kvapas kvėpuojant arba atsiranda saldus ar metalo skonis burnoje.

Poveikis virškinimo sistemai

Gydymo šiuo vaistu metu gali pasireikšti pykinimas (šleikštulys), vėmimas arba viduriavimas. Šie

šalutiniai poveikiai gali sukelti dehidrataciją (skysčių netekimą). Kad išvengtumėte dehidratacijos,

svarbu vartoti daug skysčių. Tai ypač svarbu, jei sergate inkstų ligomis. Jeigu turite klausimų arba

nerimaujate, pasitarkite su savo gydytoju.

Stiprus ir nuolatinis pilvo skausmas, kurį gali sukelti ūminis pankreatitas

Jei Jums pasireiškia stiprus ir nepraeinantis pilvo skausmas skrandžio srityje, tuojau pat kreipkitės į

gydytoją, nes tai gali būti ūminio kasos uždegimo (ūminio pankreatito) požymis.

Hipoglikemija

Kartu su šiuo vaistu vartojant sulfonilkarbamidą arba insuliną Jums gali padidėti mažo cukraus kiekio

kraujyje (hipoglikemijos) rizika. Apie įspėjamuosius mažo cukraus kiekio kraujyje simptomus žr.

4 skyriuje. Jūsų gydytojas gali nurodyti patikrinti cukraus kiekį Jūsų kraujyje. Tai padės gydytojui

nuspręsti, ar reikia keisti sulfonilkarbamido ar insulino dozę, kad mažo cukraus kiekio kraujyje rizika

sumažėtų.

Akių ligos sergant diabetu (retinopatija)

Jeigu Jūs sergate diabeto sukelta akių liga ir vartojate insuliną, šis vaistas gali pasunkinti Jūsų

regėjimo pablogėjimą ir dėl to gali reikėti gydytis. Pasakykite savo gydytojui jeigu gydymo šiuo vaistu

metu sergate diabeto sukelta akių liga arba turite problemų dėl akių

.

Vaikams ir paaugliams

Šis vaistas nerekomenduojamas jaunesniems nei 18 metų vaikams ir paaugliams, kadangi saugumas ir

veiksmingumas šioje amžiaus grupėje dar nenustatyti.

Kiti vaistai ir Ozempic

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant vaistažoles ar kitus vaistus, kuriuos įsigijote

be recepto, arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui.

Būtinai pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui, jeigu vartojate vaistus, kurių sudėtyje yra

šių medžiagų:

varfarino ar kitų panašių geriamųjų vaistų, kad sumažėtų kraujo krešėjimas (geriamų

antikoaguliantų). Gali reikėti dažnai atlikti kraujo krešumo nustatymo tyrimus.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš

vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju.

Šio vaisto nėštumo metu vartoti negalima, kadangi nežinoma, ar jis gali pakenkti Jūsų negimusiam

kūdikiui. Todėl vartojant šį vaistą rekomenduojama vartoti kontraceptines priemones. Jei norite

pastoti, turite nutraukti šio vaisto vartojimą bent prieš du mėnesius. Jei pastojote vartodama šį vaistą,

nedelsdama kreipkitės į gydytoją, nes gydymą reikės pakeisti.

Nežinoma, ar jis išskiriamas su motinos pienu, todėl nevartokite šio vaisto, jeigu maitinate krūtimi.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Jei vartojate šį vaistą kartu su sulfonilkarbamidu arba insulinu, gali pasireikšti mažas cukraus kiekis

kraujyje (hipoglikemija), dėl kurio gali sumažėti Jūsų gebėjimas susikaupti. Nevairuokite ir

nevaldykite mechanizmų, jeigu pajutote mažo cukraus kiekio kraujyje požymių. Žr. 2 skyriuje

„Įspėjimai ir atsargumo priemonės“, kuriame pateikiama informacija apie didesnę mažo cukraus

kiekio kraujyje riziką, ir 4 skyrių, kuriame nurodyti mažo cukraus kiekio kraujyje simptomai.

Išsamesnės informacijos klauskite gydytojo.

Natrio kiekis

Vienoje vaisto dozėje yra mažiau negu 1 mmol natrio (23 mg), t. y. jis beveik neturi reikšmės.

3.

Kaip vartoti Ozempic

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba

vaistininką.

Kiek vartoti Ozempic

Pradinė dozė yra 0,25 mg vieną kartą per savaitę, vartojama keturias savaites.

Po keturių savaičių gydytojas padidins dozę iki 0,5 mg vieną kartą per savaitę.

Gydytojas gali padidinti dozę iki 1 mg vieną kartą per savaitę, jei cukraus kiekis kraujyje nėra

pakankamai gerai kontroliuojamas 0,5 mg doze vieną kartą per savaitę.

Nekeiskite dozės, jeigu gydytojas nenurodė kitaip.

Kaip Ozempic skiriamas

Ozempic skirtas leisti po oda (poodinė injekcija). Neleiskite jo į veną arba raumenis.

Geriausios vietos suleisti injekciją yra šlaunų priekinė dalis, juosmens priekinė dalis (pilvo

sritis) arba žastas.

Prieš naudojant švirkštiklį pirmą kartą, gydytojas arba slaugytojas parodys, kaip jį naudoti.

Išsamūs vartojimo nurodymai pateikti kitoje šio lapelio pusėje.

Kada vartoti Ozempic

Turite vartoti šio vaisto vieną kartą per savaitę – jei įmanoma, kiekvieną savaitę tą pačią dieną.

Ozempic galima susileisti bet kuriuo paros metu nepriklausomai nuo valgių.

Kad prisimintumėte pavartoti šį vaistą vieną kartą per savaitę, rekomenduojama pažymėti pasirinktą

savaitės dieną (pvz., trečiadienį) ant kartoninės dėžutės ir kiekvieną kartą parašyti ant jos datą, kada

susileidote jo.

Jei reikia, galite keisti šio vaisto injekcijos savaitės dieną tol, kol bus praėjusios mažiausiai 3 dienos

nuo paskutinės vaisto injekcijos. Pasirinkus naują dozės vartojimo dieną, dozė toliau turi būti

leidžiama vieną kartą per savaitę.

Ką daryti pavartojus per didelę Ozempic dozę

Pavartojus per didelę Ozempic dozę, nedelsdami praneškite gydytojui. Jums gali pasireikšti šalutinis

poveikis, pavyzdžiui, pykinimas (šleikštulys).

Pamiršus pavartoti Ozempic

Jei pamiršote susileisti dozę ir

praėjo 5 dienos ar mažiau nuo tada, kai reikėjo pavartoti Ozempic, pavartokite jį iškart, kai tik

prisiminsite. Kitą dozę susileiskite kaip įprastai pagal tvarkaraštį paskirtą dieną.

Tačiau jeigu praėjo daugiau nei 5 dienos nuo tada, kai reikėjo pavartoti Ozempic, nevartokite

praleistos dozės. Kitą dozę susileiskite kaip įprastai pagal tvarkaraštį paskirtą dieną.

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti Ozempic

Nenustokite vartoti šio vaisto, nepasitarę su gydytoju. Nustojus jį vartoti, gali padidėti cukraus kiekis

Jūsų kraujyje.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba

slaugytoją.

4.

Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Sunkus šalutinis poveikis

Dažnas:

gali pasireikšti mažiau negu 1 vartotojui iš 10

diabeto sukeltos akių ligos komplikacija (retinopatija). Jeigu gydymo šiuo vaistu metu Jums

pasireiškė akių problemos, pvz., regėjimo pakitimai, pasakykite apie tai savo gydytojui.

Retas:

gali pasireikšti mažiau negu 1 vartotojui iš 1 000

Sunkios alerginės reakcijos (anafilaksinės reakcijos). Jei pajutote tokius simptomus, kaip

kvėpavimo sutrikimai, gerklės ir veido tinimas, dažnas širdies plakimas, nedelsdami kreipkitės

medicininės pagalbos ir kaip galima greičiau praneškite apie tai savo gydytojui.

Kitas šalutinis poveikis

Labai dažnas:

gali pasireikšti daugiau kaip 1 vartotojui iš 10

pykinimas (šleikštulys) – dažniausiai po tam tikro laiko praeina;

viduriavimas – dažniausiai po tam tikro laiko praeina.

Dažnas:

gali pasireikšti mažiau negu 1 vartotojui iš 10

pykinimas (vėmimas);

mažas cukraus kiekis kraujyje (hipoglikemija), kai šis vaistas vartojamas kartu su kitais vaistais

nuo diabeto;

Įspėjamieji mažo cukraus kiekio kraujyje požymiai (gali pasireikšti staiga): šaltas prakaitas; šalta,

blyški oda; galvos skausmas; dažnas širdies plakimas; pykinimas (šleikštulio jausmas); didelis alkio

jausmas; regėjimo pokyčiai; mieguistumas; neįprastas nuovargis ir silpnumas; nervingumas;

neramumo, sumišimo jausmas; susikaupimo sunkumai, drebėjimas (drebulys).

Gydytojas nurodys Jums, kaip gydytis, jeigu cukraus kiekis kraujyje yra mažas, ir ką daryti, jeigu

pastebėsite šiuos perspėjamuosius požymius.

Mažas cukraus kiekis kraujyje dažniau atsiranda, kartu vartojant sulfonilkarbamidą arba insuliną. Jūsų

gydytojas gali sumažinti šių vaistinių preparatų dozes prieš paskirdamas Jums šį vaistą.

virškinimo sutrikimai;

skrandžio uždegimas (gastritas) – požymiai gali būti skrandžio skausmas, pykinimas

(šleikštulys) ar vėmimas;

refliuksas arba rėmuo – vadinamoji „gastroezofaginio refliukso liga“ (GERL);

skrandžio skausmas;

pilvo pūtimas;

vidurių užkietėjimas;

riaugėjimas;

tulžies akmenys;

galvos svaigimas;

nuovargis;

svorio kritimas;

apetito sumažėjimas;

dujos (meteorizmas);

kasos fermentų, tokių kaip lipazės ir amilazės, aktyvumo padidėjimas.

Nedažnas:

gali pasireikšti mažiau negu 1 vartotojui iš 100

maisto ar gėrimų skonio pokyčiai;

dažnas pulsas

injekcijos vietos reakcijos (tokios kaip mėlynės, skausmas, sudirgimas, niežėjimas ir išbėrimas).

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui,

vaistininkui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi

V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti

gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5.

Kaip laikyti Ozempic

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant švirkštiklio etiketės ir dėžutės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto

vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Prieš atidarant

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). Negalima užšaldyti. Laikyti toliau nuo šaldymo elemento. Saugoti

nuo šviesos.

Vartojimo metu

Laikyti užpildytą švirkštiklį žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje arba šaldytuve (2 °C – 8 °C),

atokiai nuo šaldymo elemento ne ilgiau kaip 6 savaites. Negalima užšaldyti Ozempic ir jo

vartoti, jei jis buvo užšaldytas.

Kai švirkštiklio nenaudojate, laikykite dangtelį uždėtą ant švirkštiklio, kad vaistas būtų

apsaugotas nuo šviesos.

Pastebėjus, kad tirpalas nėra skaidrus ir bespalvis arba beveik bespalvis, šio vaisto vartoti negalima.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus

vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6.

Pakuotės turinys ir kita informacija

Ozempic sudėtis

Veiklioji medžiaga yra semagliutidas. Viename ml injekcinio tirpalo yra 1,34 mg semagliutido.

Viename užpildytame švirkštiklyje 1,5 ml tirpalo yra 2 mg semagliutido. Kiekvienoje dozėje

0,19 ml yra 0,25 mg semaglutido.

Pagalbinės medžiagos yra dinatrio fosfatas dihidratas, propilenglikolis, fenolis, injekcinis

vanduo, natrio hidroksidas / vandenilio chlorido rūgštis (pH sureguliuoti).

Ozempic išvaizda ir kiekis pakuotėje

Ozempic yra skaidrus, bespalvis arba beveik bespalvis injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje.

Kiekviename švirkštiklyje yra 1,5 ml tirpalo, dalijamo į 4 dozes po 0,25 mg.

Ozempic 0,25 mg injekcinis tirpalas tiekiamas tokio dydžio pakuotėje:

1 švirkštiklis ir 4 NovoFine Plus vienkartinės adatos.

Registruotojas ir gamintojas

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danija

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas

Kiti informacijos šaltiniai

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje

http://www.ema.europa.eu/

Nurodymai, kaip naudoti Ozempic 0,25 mg injekcinį tirpalą užpildytame švirkštiklyje

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją

prieš pradėdami naudoti

Ozempic užpildytą švirkštiklį.

Nenaudokite švirkštiklio, kol Jūsų neišmokė

gydytojas arba

slaugytojas. Vartokite šį vaistą šiame švirkštiklyje taip, kaip

Jums paskirta.

Pirmiausia prieš naudodami švirkštiklį

įsitikinkite, kad jame

yra Ozempic 0,25 mg.

Paskui žiūrėdami į toliau pateiktus

paveikslėlius susipažinkite su švirkštiklio ir adatos dalimis.

Jei esate aklas ar Jūsų regėjimas prastas ir negalite

perskaityti, kas rašoma ant švirkštiklio esančiame dozės

langelyje, nenaudokite švirkštiklio be kito asmens pagalbos.

Pasinaudokite kito asmens, kurio rega yra gera ir kuris yra

išmokytas naudoti Ozempic užpildytą švirkštiklį, pagalba.

Jūsų švirkštiklis yra dozių skalę turintis užpildytas švirkštiklis.

Jame yra 2 mg semagliutido ir galite pasirinkti tik 0,25 mg dozę.

Švirkštiklis yra skirtas naudoti su NovoFine ir NovoTwist

vienkartinėmis iki 8 mm ilgio adatomis.

Pakuotėje yra NovoFine Plus adatos.

Ozempic užpildytas

švirkštiklis ir adata

(pavyzdys)

Švirkštiklio

dangtelis

Išorinis

adatos

dangtelis

Vidinis

adatos

dangtelis

Adata

Popierinė

plokštelė

Švirkštiklio

langelis

Švirkštiklio

etiketė

Dozės langelis

Dozės rodyklė

Dozės

parinkiklis

Dozės

mygtukas

Ištekė-

jimo

patikri-

nimo

simbolis

1. Paruoškite švirkštiklį, uždėkite naują adatą

Patikrinkite pavadinimą ir spalvotą etiketę

švirkštiklio, kad įsitikintumėte, jog jame yra Ozempic.

Tai ypač svarbu, jei vartojate ne vienus leidžiamuosius

vaistus. Netinkamo vaisto vartojimas gali stipriai

pakenkti Jūsų sveikatai.

Nuimkite švirkštiklio dangtelį.

A

Patikrinkite, ar švirkštiklyje esantis tirpalas yra

skaidrus

ir bespalvis. Pažiūrėkite pro švirkštiklio langelį.

Jeigu tirpalas atrodo drumstas ar pasikeitusi jo spalva,

švirkštiklio nenaudokite.

B

Paimkite naują adatą

ir nuplėškite popierinę plokštelę.

Jei popierinė plokštelė pažeista, adatos nenaudokite, nes

negarantuojamas sterilumas.

C

Uždėkite adatą tiesiai ant švirkštiklio. Tvirtai

prisukite.

D

Nuimkite išorinį adatos dangtelį ir pasilikite jį, kad

naudotumėte vėliau.

Jo reikės po injekcijos, kad būtų

saugiai nuimta adata nuo švirkštiklio.

E

Nuimkite vidinį adatos dangtelį ir jį išmeskite.

bandysite jį uždėti, galite netyčia įsidurti.

Ant adatos galo gali pasirodyti tirpalo lašas. Tai normalu, bet

vis tiek reikia patikrinti tekėjimą, jei pirmą kartą naudojate

naują švirkštiklį. Žr. 2 žingsnį skyriuje „Tekėjimo

patikrinimas“.

Naują adatą prie švirkštiklio tvirtinkite

tik prieš atlikdami

kitą injekciją.

F

Kiekvienai injekcijai visada naudokite naują adatą.

Tai sumažins adatų užsikimšimo, užteršimo, infekcijos ir netikslaus dozavimo riziką.

Niekada nenaudokite sulenktos ar pažeistos adatos.

2. Tekėjimo patikrinimas

Prieš leisdami pirmą injekciją nauju švirkštikliu,

visada patikrinkite ištekėjimą.

Jeigu Jūsų švirkštiklis

jau yra naudojamas, pereikite prie 3 žingsnio, aprašyto

skyriuje „Dozės pasirinkimas“.

Sukite dozės parinkiklį tol,

kol ištekėjimo patikrinimo

simbolis susilygiuos su rodykle

A

Ištekėjimo

patikrinimo

simbolis

pasirinktas

Laikykite švirkštiklį aukštyn nukreipta adata.

Paspauskite dozavimo mygtuką ir laikykite jį

paspaudę,

dozės langelyje vėl bus rodomas skaičius

„0“. „0“ žymė turi susilygiuoti su dozės rodykle.

Ant adatos galo turi pasirodyti tirpalo lašas.

B

Ant adatos galo gali likti tirpalo lašelis, bet jis nebus suleistas.

Jei lašas nepasirodo,

pakartokite 2 žingsnį „Tekėjimo patikrinimas“ iki 6 kartų. Jei lašas vis dar

nepasirodo, pakeiskite adatą ir dar kartą pakartokite 2 žingsnį „Tekėjimo patikrinimas”.

Jei lašas vis dar nepasirodo,

išmeskite švirkštiklį ir naudokite naują.

Prieš naudodami švirkštiklį pirmą kartą,

visada patikrinkite, ar ant adatos galo pasirodo lašas

Taip įsitikinama, kad tirpalas gali tekėti.

Jeigu lašas nepasirodo, vaisto

nesuleisite,

net jei dozės langelyje skaičiai keisis.

Tai gali reikšti, kad

adata užsikimšusi ar pažeista.

Jei prieš leisdami pirmąją injekciją kiekvienu nauju švirkštikliu nepatikrinsite tekėjimo, skirta dozė

gali būti nesuleista ir gali nebūti norimo Ozempic poveikio.

3. Dozės pasirinkimas

Sukite dozės parinkiklį, kad pasirinktumėte 0,25 mg.

Sukite tol, kol dozės langelis sustos ir parodys 0,25 mg.

A

Pasirinkta

0,25 mg

Tik dozės langelis ir dozės rodyklė parodys, kad buvo pasirinkta 0,25 mg dozė.

Dozės parinkiklis spragsi skirtingai, kai yra sukamas į priekį, atgal arba viršijus 0,25 mg skaičių.

Neskaičiuokite švirkštiklio spragtelėjimų.

Kaskart prieš leisdami vaistą, pažiūrėkite į dozės langelį ir dozės rodyklę, kad matytumėte, jog

pasirinkta 0,25 mg dozė.

Neskaičiuokite švirkštiklio spragtelėjimų.

Kad būtumėte tikri, jog gausite tinkamą dozę, 0,25 mg dozės

langelyje turi tiksliai susilygiuoti su dozės

rodykle.

4. Leidimas

Įdurkite adatą po oda,

kaip rodė gydytojas ar

slaugytojas.

Įsitikinkite, kad matote dozės langelį.

Neuždenkite

dozės langelio pirštais. Tai gali sutrikdyti leidimą.

A

Paspauskite dozavimo mygtuką ir laikykite jį

paspaudę, kol dozės langelyje bus rodomas skaičius

„0“.

„0“ žymė turi susilygiuoti su dozės rodykle. Po to

galite išgirsti ar pajusti spragtelėjimą.

B

Dozės langelyje vėl pasirodžius „0“,

neištraukite įdurtos

adatos,

kol suskaičiuosite iki 6.

Tai užtikrins, kad būtų

suleista visa dozė.

Gali būti, kad ištraukus adatą anksčiau, tirpalas dar tekės

iš adatos galo. Tai reikštų, kad nebuvo suleista visa dozė.

C

1-2-3-4-5-6

Lėtai suskaičiuokite:

Ištraukite įdurtą adatą.

Jeigu injekcijos vietoje pasirodo

kraujo, lengvai ją užspauskite. Injekcijos vietos

netrinkite.

D

Po injekcijos ant adatos galo gali pasirodyti tirpalo lašas. Tai yra normalu ir neturi jokio poveikio dozei,

kurią suleidote.

Visada stebėkite dozės langelį, kad žinotumėte, kiek mg suleidžiate.

Paspauskite dozavimo

mygtuką ir laikykite jį paspaudę, kol dozės langelyje bus rodomas skaičius „0“.

Kaip suprasti, kad adata užsikimšusi ar pažeista?

Jeigu nuolat spaudžiant dozavimo mygtuką dozės langelyje vis vien nepasirodo skaičius „0“,

gali būti, kad naudojate užsikimšusią ar pažeistą adatą.

Tokiu atveju vaisto

nebuvo

suleista, net jei dozės langelyje rodomas dozių skaičius pakito.

Ką daryti, kai adata užsikimšusi?

Pakeiskite adatą, kaip aprašyta 5 žingsnyje „Po injekcijos“, ir pradėdami nuo 1 žingsnio „Paruoškite

švirkštiklį, uždėkite naują adatą“ pakartokite visus veiksmus. Būtinai pasirinkite visą reikiamą dozę.

Nelieskite dozės langelio, kai leidžiate injekciją.

Tai gali sutrikdyti leidimą.

5. Po injekcijos

Padėkite išorinį adatos dangtelį

ant lygaus paviršiaus ir

įkiškite adatą galu į jį, jo neliesdami.

A

Kai adata uždengiama,

atsargiai užspauskite išorinį

adatos dangtelį, kad pilnai būtų uždėtas.

Nusukite adatą

ir atsargiai ją išmeskite, laikydamiesi

vietinių reikalavimų. Kaip elgtis su aštriais daigtais,

pasitarkite su gydytoju, slaugytoju ar vaistininku.

B

Kaskart panaudoję švirkštiklį,

uždėkite dangtelį,

tirpalas būtų apsaugotas nuo šviesos.

C

Visada po kiekvienos injekcijos adatą išmeskite,

kad injekcijos būtų tinkamos ir adatos neužsikimštų.

Jeigu adata užsikimšusi,

negalėsite

susileisti

vaisto

Kai švirkštiklis bus tuščias, išmeskite jį, prieš tai

nuėmę

adatą, kaip nurodė gydytojas, slaugytojas,

vaistininkas ar vietos valdžios institucijos.

Niekada nebandykite uždėti vidinio adatos dangtelio atgal ant adatos.

Jūs galite adata įsidurti.

Visada po kiekvienos injekcijos nedelsdami nuimkite adatą nuo švirkštiklio.

Tai sumažins adatų užsikimšimo, užteršimo, infekcijos, tirpalo nutekėjimo ir netikslaus dozavimo

riziką.

Kita svarbi informacija

Visada laikykite švirkštiklį ir adatas

kitiems

, ypač vaikams,

nepastebimoje ir nepasiekiamoje

vietoje.

Niekada nesidalykite

savo švirkštikliu ar adatomis su kitais žmonėmis.

Slaugytojai privalo

būti labai atsargūs tvarkydami panaudotas adatas,

kad užkirstų kelią

sužeidimui adata ir infekcijos perdavimui.

Švirkštiklio priežiūra

Elkitės su švirkštikliu atsargiai. Netinkamai naudojant ar piktnaudžiaujant dozės gali būti netikslios. Jei taip

atsitiks, šio vaisto norimo poveikio gali nebūti.

Negalima vartoti Ozempic, jei jis buvo užšaldytas.

Jei taip įvyko, šio vaisto norimo poveikio gali

nebūti.

Negalima vartoti Ozempic, jei jis buvo laikomas tiesioginėje saulės šviesoje.

Jei taip įvyko, šio

vaisto norimo poveikio gali nebūti.

Saugokite švirkštiklį nuo dulkių, purvo ar skysčių.

Neplaukite, nemirkykite ir netepkite švirkštiklio.

Jei reikia, valykite drėgna šluoste su švelnia

valymo priemone.

Nemėtykite švirkštiklio

ir netrankykite jo į kietą paviršių. Jeigu švirkštiklis nukrito arba manote, kad

su juo kažkas negerai, prieš atlikdami injekciją uždėkite naują adatą ir patikrinkite tekėjimą.

Nemėginkite švirkštiklio užpildyti pakartotinai.

Nemėginkite pataisyti švirkštiklio

ar jį išrinkti.

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

Ozempic 0,5 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

Semagliutidas (

Semaglutidum)

Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją.

Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip

pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje.

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

svarbi informacija.

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems

pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į

gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

Kas yra Ozempic ir kam jis vartojamas

Kas žinotina prieš vartojant Ozempic

Kaip vartoti Ozempic

Galimas šalutinis poveikis

Kaip laikyti Ozempic

Pakuotės turinys ir kita informacija

1.

Kas yra Ozempic ir kam jis vartojamas

Ozempic sudėtyje yra veikliosios medžiagos semagliutido. Jis padeda organizmui sumažinti cukraus

kiekį Jūsų kraujyje tik tada, kai cukraus kiekis per didelis, ir gali padėti apsaugoti nuo širdies ligos.

Ozempic vartojamas:

vienas pats, jei cukraus kiekio kraujyje nepavyksta tinkamai kontroliuoti vien tik dieta bei

fiziniu aktyvumu, ir Jūs negalite vartoti metformino (kito vaisto nuo diabeto), arba

jis vartojamas kartu su kitais vaistais nuo diabeto, kai gydant vien pastaraisiais, gliukozės kiekio

kontrolė kraujyje yra nepakankama. Kiti vaistai gali būti: geriamieji vaistai nuo diabeto

(metforminas, tiazolidindionai, sulfonilkarbamidai) arba insulinas.

Svarbu, kad laikytumėtės dietos ir fizinio aktyvumo plano, kaip nurodė gydytojas, vaistininkas ar

slaugytojas

.

2.

Kas žinotina prieš vartojant Ozempic

Ozempic vartoti negalima:

jeigu yra alergija semagliutidui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos

6 skyriuje).

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

Šis vaistas nėra insulinas ir negali būti vartojamas kaip insulino pakaitalas, jeigu:

sergate 1 tipo cukriniu diabetu – tai būklė, kai Jūsų organizmas negamina insulino;

Jums išsivystė diabetinė ketoacidozė – cukrinio diabeto komplikacija, kai padidėja cukraus

kiekis kraujyje, sutrinka kvėpavimas, atsiranda sumišimas, stiprus troškinimas, jaučiasi saldus

kvapas kvėpuojant arba atsiranda saldus ar metalo skonis burnoje.

Poveikis virškinimo sistemai

Gydymo šiuo vaistu metu gali pasireikšti pykinimas (šleikštulys), vėmimas arba viduriavimas. Šie

šalutiniai poveikiai gali sukelti dehidrataciją (skysčių netekimą). Kad išvengtumėte dehidratacijos,

svarbu vartoti daug skysčių. Tai ypač svarbu, jei sergate inkstų ligomis. Jeigu turite klausimų arba

nerimaujate, pasitarkite su savo gydytoju.

Stiprus ir nuolatinis pilvo skausmas, kurį gali sukelti ūminis pankreatitas

Jei Jums pasireiškia stiprus ir nepraeinantis pilvo skausmas skrandžio srityje, tuojau pat kreipkitės į

gydytoją, nes tai gali būti ūminio kasos uždegimo (ūminio pankreatito) požymis.

Hipoglikemija

Kartu su šiuo vaistu vartojant sulfonilkarbamidą arba insuliną Jums gali padidėti mažo cukraus kiekio

kraujyje (hipoglikemijos) rizika. Apie įspėjamuosius mažo cukraus kiekio kraujyje simptomus žr.

4 skyriuje. Jūsų gydytojas gali nurodyti patikrinti cukraus kiekį Jūsų kraujyje. Tai padės gydytojui

nuspręsti, ar reikia keisti sulfonilkarbamido ar insulino dozę, kad mažo cukraus kiekio kraujyje rizika

sumažėtų.

Akių ligos sergant diabetu (retinopatija)

Jeigu Jūs sergate diabeto sukelta akių liga ir vartojate insuliną, šis vaistas gali pasunkinti Jūsų

regėjimo pablogėjimą ir dėl to gali reikėti gydytis. Pasakykite savo gydytojui jeigu gydymo šiuo vaistu

metu sergate diabeto sukelta akių liga arba turite problemų dėl akių

.

Vaikams ir paaugliams

Šis vaistas nerekomenduojamas jaunesniems nei 18 metų vaikams ir paaugliams, kadangi saugumas ir

veiksmingumas šioje amžiaus grupėje dar nenustatyti.

Kiti vaistai ir Ozempic

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant vaistažoles ar kitus vaistus, kuriuos įsigijote

be recepto, arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui.

Būtinai pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui, jeigu vartojate vaistus, kurių sudėtyje yra

šių medžiagų:

varfarino ar kitų panašių geriamųjų vaistų, kad sumažėtų kraujo krešėjimas (geriamų

antikoaguliantų). Gali reikėti dažnai atlikti kraujo krešumo nustatymo tyrimus.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš

vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju.

Šio vaisto nėštumo metu vartoti negalima, kadangi nežinoma, ar jis gali pakenkti Jūsų negimusiam

kūdikiui. Todėl vartojant šį vaistą rekomenduojama vartoti kontraceptines priemones. Jei norite

pastoti, turite nutraukti šio vaisto vartojimą bent prieš du mėnesius. Jei pastojote vartodama šį vaistą,

nedelsdama kreipkitės į gydytoją, nes gydymą reikės pakeisti.

Nežinoma, ar jis išskiriamas su motinos pienu, todėl nevartokite šio vaisto, jeigu maitinate krūtimi.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Jei vartojate šį vaistą kartu su sulfonilkarbamidu arba insulinu, gali pasireikšti mažas cukraus kiekis

kraujyje (hipoglikemija), dėl kurio gali sumažėti Jūsų gebėjimas susikaupti. Nevairuokite ir

nevaldykite mechanizmų, jeigu pajutote mažo cukraus kiekio kraujyje požymių. Žr. 2 skyriuje

„Įspėjimai ir atsargumo priemonės“, kuriame pateikiama informacija apie didesnę mažo cukraus

kiekio kraujyje riziką, ir 4 skyrių, kuriame nurodyti mažo cukraus kiekio kraujyje simptomai.

Išsamesnės informacijos klauskite gydytojo.

Natrio kiekis

Vienoje vaisto dozėje yra mažiau negu 1 mmol natrio (23 mg), t. y. jis beveik neturi reikšmės.

3.

Kaip vartoti Ozempic

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba

vaistininką.

Kiek vartoti Ozempic

Pradinė dozė yra 0,25 mg vieną kartą per savaitę, vartojama keturias savaites.

Po keturių savaičių gydytojas padidins dozę iki 0,5 mg vieną kartą per savaitę.

Gydytojas gali padidinti dozę iki 1 mg vieną kartą per savaitę, jei cukraus kiekis kraujyje nėra

pakankamai gerai kontroliuojamas 0,5 mg doze vieną kartą per savaitę.

Nekeiskite dozės, jeigu gydytojas nenurodė kitaip.

Kaip Ozempic skiriamas

Ozempic skirtas leisti po oda (poodinė injekcija). Neleiskite jo į veną arba raumenis.

Geriausios vietos suleisti injekciją yra šlaunų priekinė dalis, juosmens priekinė dalis (pilvo

sritis) arba žastas.

Prieš naudojant švirkštiklį pirmą kartą, gydytojas arba slaugytojas parodys, kaip jį naudoti.

Išsamūs vartojimo nurodymai pateikti kitoje šio lapelio pusėje.

Kada vartoti Ozempic

Turite vartoti šio vaisto vieną kartą per savaitę – jei įmanoma, kiekvieną savaitę tą pačią dieną.

Ozempic galima susileisti bet kuriuo paros metu nepriklausomai nuo valgių.

Kad prisimintumėte pavartoti šį vaistą vieną kartą per savaitę, rekomenduojama pažymėti pasirinktą

savaitės dieną (pvz., trečiadienį) ant kartoninės dėžutės ir kiekvieną kartą parašyti ant jos datą, kada

susileidote jo.

Jei reikia, galite keisti šio vaisto injekcijos savaitės dieną tol, kol bus praėjusios mažiausiai 3 dienos

nuo paskutinės vaisto injekcijos. Pasirinkus naują dozės vartojimo dieną, dozė toliau turi būti

leidžiama vieną kartą per savaitę.

Ką daryti pavartojus per didelę Ozempic dozę

Pavartojus per didelę Ozempic dozę, nedelsdami praneškite gydytojui. Jums gali pasireikšti šalutinis

poveikis, pavyzdžiui, pykinimas (šleikštulys).

Pamiršus pavartoti Ozempic

Jei pamiršote susileisti dozę ir

praėjo 5 dienos ar mažiau nuo tada, kai reikėjo pavartoti Ozempic, pavartokite jį iškart, kai tik

prisiminsite. Kitą dozę susileiskite kaip įprastai pagal tvarkaraštį paskirtą dieną.

Tačiau jeigu praėjo daugiau nei 5 dienos nuo tada, kai reikėjo pavartoti Ozempic, nevartokite

praleistos dozės. Kitą dozę susileiskite kaip įprastai pagal tvarkaraštį paskirtą dieną.

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti Ozempic

Nenustokite vartoti šio vaisto, nepasitarę su gydytoju. Nustojus jį vartoti, gali padidėti cukraus kiekis

Jūsų kraujyje.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba

slaugytoją.

4.

Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Sunkus šalutinis poveikis

Dažnas:

gali pasireikšti mažiau negu 1 vartotojui iš 10

diabeto sukeltos akių ligos komplikacija (retinopatija). Jeigu gydymo šiuo vaistu metu Jums

pasireiškė akių problemos, pvz., regėjimo pakitimai, pasakykite apie tai savo gydytojui.

Retas:

gali pasireikšti mažiau negu 1 vartotojui iš 1 000

Sunkios alerginės reakcijos (anafilaksinės reakcijos). Jei pajutote tokius simptomus, kaip

kvėpavimo sutrikimai, gerklės ir veido tinimas, dažnas širdies plakimas, nedelsdami kreipkitės

medicininės pagalbos ir kaip galima greičiau praneškite apie tai savo gydytojui.

Kitas šalutinis poveikis

Labai dažnas:

gali pasireikšti daugiau kaip 1 vartotojui iš 10

pykinimas (šleikštulys) – dažniausiai po tam tikro laiko praeina;

viduriavimas – dažniausiai po tam tikro laiko praeina.

Dažnas:

gali pasireikšti mažiau negu 1 vartotojui iš 10

pykinimas (vėmimas);

mažas cukraus kiekis kraujyje (hipoglikemija), kai šis vaistas vartojamas kartu su kitais vaistais

nuo diabeto;

Įspėjamieji mažo cukraus kiekio kraujyje požymiai (gali pasireikšti staiga): šaltas prakaitas; šalta,

blyški oda; galvos skausmas; dažnas širdies plakimas; pykinimas (šleikštulio jausmas); didelis alkio

jausmas; regėjimo pokyčiai; mieguistumas; neįprastas nuovargis ir silpnumas; nervingumas;

neramumo, sumišimo jausmas; susikaupimo sunkumai, drebėjimas (drebulys).

Gydytojas nurodys Jums, kaip gydytis, jeigu cukraus kiekis kraujyje yra mažas, ir ką daryti, jeigu

pastebėsite šiuos perspėjamuosius požymius.

Mažas cukraus kiekis kraujyje dažniau atsiranda, kartu vartojant sulfonilkarbamidą arba insuliną. Jūsų

gydytojas gali sumažinti šių vaistinių preparatų dozes prieš paskirdamas Jums šį vaistą.

virškinimo sutrikimai;

skrandžio uždegimas (gastritas) – požymiai gali būti skrandžio skausmas, pykinimas

(šleikštulys) ar vėmimas;

refliuksas arba rėmuo – vadinamoji „gastroezofaginio refliukso liga“ (GERL);

skrandžio skausmas;

pilvo pūtimas;

vidurių užkietėjimas;

riaugėjimas;

tulžies akmenys;

galvos svaigimas;

nuovargis;

svorio kritimas;

apetito sumažėjimas;

dujos (meteorizmas);

kasos fermentų, tokių kaip lipazės ir amilazės, aktyvumo padidėjimas.

Nedažnas:

gali pasireikšti mažiau negu 1 vartotojui iš 100

maisto ar gėrimų skonio pokyčiai;

dažnas pulsas

injekcijos vietos reakcijos (tokios kaip mėlynės, skausmas, sudirgimas, niežėjimas ir išbėrimas).

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui,

vaistininkui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi

V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti

gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5.

Kaip laikyti Ozempic

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant švirkštiklio etiketės ir dėžutės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto

vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Prieš atidarant

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). Negalima užšaldyti. Laikyti toliau nuo šaldymo elemento. Saugoti

nuo šviesos.

Vartojimo metu

Laikyti užpildytą švirkštiklį žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje arba šaldytuve (2 °C – 8 °C),

atokiai nuo šaldymo elemento ne ilgiau kaip 6 savaites. Negalima užšaldyti Ozempic ir jo

vartoti, jei jis buvo užšaldytas.

Kai švirkštiklio nenaudojate, laikykite dangtelį uždėtą ant švirkštiklio, kad vaistas būtų

apsaugotas nuo šviesos.

Pastebėjus, kad tirpalas nėra skaidrus ir bespalvis arba beveik bespalvis, šio vaisto vartoti negalima.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus

vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6.

Pakuotės turinys ir kita informacija

Ozempic sudėtis

Veiklioji medžiaga yra semagliutidas. Viename ml injekcinio tirpalo yra 1,34 mg semagliutido.

Viename užpildytame švirkštiklyje 1,5 ml tirpalo yra 2 mg semagliutido. Kiekvienoje dozėje

0,37 ml yra 0,5 mg semaglutido.

Pagalbinės medžiagos yra dinatrio fosfatas dihidratas, propilenglikolis, fenolis, injekcinis

vanduo, natrio hidroksidas / vandenilio chlorido rūgštis (pH sureguliuoti).

Ozempic išvaizda ir kiekis pakuotėje

Ozempic yra skaidrus ir bespalvis arba beveik bespalvis injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje.

Kiekviename švirkštiklyje yra 1,5 ml tirpalo, dalijamo į 4 dozes po 0,5 mg.

Ozempic 0,5 mg injekcinis tirpalas tiekiamas tokio dydžio pakuotėje:

1 švirkštiklis ir 4 NovoFine Plus vienkartinės adatos.

3 švirkštikliai ir 12 NovoFine Plus vienkartinių adatų.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Registruotojas ir gamintojas

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danija

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas

Kiti informacijos šaltiniai

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje

http://www.ema.europa.eu/

Nurodymai, kaip naudoti Ozempic 0,5 mg injekcinį tirpalą užpildytame švirkštiklyje

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją

prieš pradėdami naudoti

Ozempic užpildytą švirkštiklį.

Nenaudokite švirkštiklio, kol Jūsų neišmokė

gydytojas arba

slaugytojas.

Pirmiausia prieš naudodami švirkštiklį

įsitikinkite,

kad jame

yra Ozempic 0,5 mg.

Paskui žiūrėdami į toliau pateiktus

paveikslėlius susipažinkite su švirkštiklio ir adatos dalimis.

Jei esate aklas ar Jūsų regėjimas prastas ir negalite

perskaityti, kas rašoma ant švirkštiklio esančiame dozės

langelyje, nenaudokite švirkštiklio be kito asmens pagalbos.

Pasinaudokite kito asmens, kurio rega yra gera ir kuris yra

išmokytas naudoti Ozempic užpildytą švirkštiklį, pagalba.

Jūsų švirkštiklis yra dozių skalę turintis užpildytas švirkštiklis.

Jame yra 2 mg semagliutido ir galite pasirinkti tik 0,5 mg dozę.

Švirkštiklis yra skirtas naudoti su NovoFine ir NovoTwist

vienkartinėmis iki 8 mm ilgio adatomis.

Pakuotėje yra NovoFine Plus adatos.

Ozempic užpildytas

švirkštiklis ir adata

(pavyzdys)

Švirkštiklio

dangtelis

Išorinis

adatos

dangtelis

Vidinis

adatos

dangtelis

Adata

Popierinė

plokštelė

Švirkštiklio

langelis

Švirkštiklio

etiketė

Dozės langelis

Dozės rodyklė

Dozės

parinkiklis

Dozės

mygtukas

Ištekė-

jimo

patikri-

nimo

simbolis

1. Paruoškite švirkštiklį, uždėkite naują adatą

Patikrinkite pavadinimą ir spalvotą etiketę

švirkštiklio, kad įsitikintumėte, jog jame yra Ozempic.

Tai ypač svarbu, jei vartojate ne vienus leidžiamuosius

vaistus. Netinkamo vaisto vartojimas gali stipriai

pakenkti Jūsų sveikatai.

Nuimkite švirkštiklio dangtelį.

A

Patikrinkite, ar švirkštiklyje esantis tirpalas yra

skaidrus

ir bespalvis. Pažiūrėkite pro švirkštiklio langelį.

Jeigu tirpalas atrodo drumstas ar pasikeitusi jo spalva,

švirkštiklio nenaudokite.

B

Paimkite naują adatą

ir nuplėškite popierinę plokštelę.

Jei popierinė plokštelė pažeista, adatos nenaudokite, nes

negarantuojamas sterilumas.

C

Uždėkite adatą tiesiai ant švirkštiklio. Tvirtai

prisukite.

D

Nuimkite išorinį adatos dangtelį ir pasilikite jį, kad

naudotumėte vėliau.

Jo reikės po injekcijos, kad būtų

saugiai nuimta adata nuo švirkštiklio.

E

Nuimkite vidinį adatos dangtelį ir jį išmeskite.

bandysite jį uždėti, galite netyčia įsidurti.

Ant adatos galo gali pasirodyti tirpalo lašas. Tai normalu, bet

vis tiek reikia patikrinti tekėjimą, jei pirmą kartą naudojate

naują švirkštiklį. Žr. 2 žingsnį skyriuje „Tekėjimo

patikrinimas“.

Naują adatą prie švirkštiklio tvirtinkite

tik prieš atlikdami

kitą injekciją.

F

Kiekvienai injekcijai visada naudokite naują adatą.

Tai sumažins adatų užsikimšimo, užteršimo, infekcijos ir netikslaus dozavimo riziką.

Niekada nenaudokite sulenktos ar pažeistos adatos.

2. Tekėjimo patikrinimas

Prieš leisdami pirmą injekciją nauju švirkštikliu,

visada patikrinkite ištekėjimą.

Jeigu Jūsų švirkštiklis

jau yra naudojamas, pereikite prie 3 žingsnio, aprašyto

skyriuje „Dozės pasirinkimas“.

Sukite dozės parinkiklį tol,

kol ištekėjimo patikrinimo

simbolis susilygiuos su rodykle

A

Ištekėjimo

patikrinimo

simbolis

pasirinktas

Laikykite švirkštiklį aukštyn nukreipta adata.

Paspauskite dozavimo mygtuką ir laikykite jį

paspaudę, kol

dozės langelyje vėl bus rodomas skaičius

„0“. „0“ žymė turi susilygiuoti su dozės rodykle.

Ant adatos galo turi pasirodyti tirpalo lašas.

B

Ant adatos galo gali likti tirpalo lašelis, bet jis nebus suleistas.

Jei lašas nepasirodo,

pakartokite 2 žingsnį „Tekėjimo patikrinimas“ iki 6 kartų. Jei lašas vis dar

nepasirodo, pakeiskite adatą ir dar kartą pakartokite 2 žingsnį „Tekėjimo patikrinimas”.

Jei lašas vis dar nepasirodo,

išmeskite švirkštiklį ir naudokite naują.

Prieš naudodami švirkštiklį pirmą kartą,

visada patikrinkite, ar ant adatos galo pasirodo lašas

Taip įsitikinama, kad tirpalas gali tekėti.

Jeigu lašas nepasirodo, vaisto

nesuleisite,

net jei dozės langelyje skaičiai keisis.

Tai gali reikšti, kad

adata užsikimšusi ar pažeista.

Jei prieš leisdami pirmąją injekciją kiekvienu nauju švirkštikliu nepatikrinsite tekėjimo, skirta dozė

gali būti nesuleista ir gali nebūti norimo Ozempic poveikio.

3. Dozės pasirinkimas

Sukite dozės parinkiklį, kad pasirinktumėte 0,5 mg.

Sukite tol, kol dozės langelis sustos ir parodys 0,5 mg.

Pasirinkta

0,5 mg

A

Tik dozės langelis ir dozės rodyklė parodys, kad buvo pasirinkta 0,5 mg dozė.

Dozės parinkiklis spragsi skirtingai, kai yra sukamas į priekį, atgal arba viršijus 0,5 mg skaičių.

Neskaičiuokite švirkštiklio spragtelėjimų.

Kaskart prieš leisdami vaistą, pažiūrėkite į dozės langelį ir dozės rodyklę, kad matytumėte, jog

pasirinkta 0,5 mg dozė.

Neskaičiuokite švirkštiklio spragtelėjimų.

Kad būtumėte tikri, jog gausite tinkamą dozę, 0,5 mg dozės

langelyje turi tiksliai susilygiuoti su dozės

rodykle.

Kiek liko tirpalo?

Jei norite sužinoti, kiek tiksliai liko tirpalo,

naudokite

dozės langelį. Sukite dozės parinkiklį tol,

kol skaičiai

dozės langelyje nebesisuks

. Jei langelyje rodoma “0,5”,

Jūsų švirkštiklyje liko

bent 0,5 mg

dozės langelyje skaičius sustoja prieš 0,5 mg,

reiškia, kad visai 0,5 mg dozei neliko pakankamo tirpalo

kiekio.

A

Skaičius dozės

langelyje

sustojo:

liko 0,5 mg

Jei švirkštiklyje liko nepakankamai tirpalo, kad būtų suleista pilna dozė, nenaudokite jo. Paimkite kitą

Ozempic švirkštiklį.

4. Leidimas

Įdurkite adatą po oda,

kaip rodė gydytojas ar

slaugytojas.

Įsitikinkite, kad matote dozės langelį.

Neuždenkite

dozės langelio pirštais. Tai gali sutrikdyti leidimą.

A

Paspauskite dozavimo mygtuką ir laikykite jį

paspaudę, kol dozės langelyje bus rodomas skaičius

„0“.

„0“ žymė turi susilygiuoti su dozės rodykle. Po to

galite išgirsti ar pajusti spragtelėjimą.

B

Dozės langelyje vėl pasirodžius „0“,

neištraukite įdurtos

adatos, kol suskaičiuosite iki 6.

Tai užtikrins, kad būtų

suleista visa dozė.

Gali būti, kad ištraukus adatą anksčiau, tirpalas dar tekės

iš adatos galo. Tai reikštų, kad nebuvo suleista visa dozė.

C

1-2-3-4-5-6

Lėtai suskaičiuokite:

Ištraukite įdurtą adatą.

Jeigu injekcijos vietoje pasirodo

kraujo, lengvai ją užspauskite. Injekcijos vietos

netrinkite.

D

Po injekcijos ant adatos galo gali pasirodyti tirpalo lašas. Tai yra normalu ir neturi jokio poveikio dozei,

kurią suleidote.

Visada stebėkite dozės langelį, kad žinotumėte, kiek mg suleidžiate.

Paspauskite dozavimo

mygtuką ir laikykite jį paspaudę, kol dozės langelyje bus rodomas skaičius „0“.

Kaip suprasti, kad adata užsikimšusi ar pažeista?

Jeigu nuolat spaudžiant dozavimo mygtuką dozės langelyje vis vien nepasirodo skaičius „0“,

gali būti, kad naudojate užsikimšusią ar pažeistą adatą.

Tokiu atveju vaisto

nebuvo

suleista, net jei dozės langelyje rodomas dozių skaičius pakito.

Ką daryti, kai adata užsikimšusi?

Pakeiskite adatą, kaip aprašyta 5 žingsnyje „Po injekcijos“, ir pradėdami nuo 1 žingsnio „Paruoškite

švirkštiklį, uždėkite naują adatą“ pakartokite visus veiksmus. Būtinai pasirinkite visą reikiamą dozę.

Nelieskite dozės langelio, kai leidžiate injekciją.

Tai gali sutrikdyti leidimą.

5. Po injekcijos

Padėkite išorinį adatos dangtelį

ant lygaus paviršiaus ir

įkiškite adatą galu į jį, jo neliesdami.

A

Kai adata uždengiama,

atsargiai užspauskite išorinį

adatos dangtelį, kad pilnai būtų uždėtas.

Nusukite adatą

ir atsargiai ją išmeskite, laikydamiesi

vietinių reikalavimų. Kaip elgtis su aštriais daiktais,

pasitarkite su gydytoju, slaugytoju ar vaistininku.

B

Kaskart panaudoję švirkštiklį,

uždėkite dangtelį,

tirpalas būtų apsaugotas nuo šviesos.

C

Visada po kiekvienos injekcijos adatą išmeskite,

kad injekcijos būtų tinkamos ir adatos neužsikimštų.

Jeigu adata užsikimšusi,

negalėsite

susileisti

vaisto

Kai švirkštiklis bus tuščias, išmeskite jį, prieš tai

nuėmę

adatą, kaip nurodė gydytojas, slaugytojas,

vaistininkas ar vietos valdžios institucijos.

Niekada nebandykite uždėti vidinio adatos dangtelio atgal ant adatos.

Jūs galite adata įsidurti.

Visada po kiekvienos injekcijos nedelsdami nuimkite adatą nuo švirkštiklio.

Tai sumažins adatų užsikimšimo, užteršimo, infekcijos, tirpalo nutekėjimo ir netikslaus dozavimo

riziką.

Kita svarbi informacija

Visada laikykite švirkštiklį ir adatas

kitiems

, ypač vaikams,

nepastebimoje ir nepasiekiamoje

vietoje.

Niekada nesidalykite

savo švirkštikliu ar adatomis su kitais žmonėmis.

Slaugytojai privalo

būti labai atsargūs tvarkydami panaudotas adatas,

kad užkirstų kelią

sužeidimui adata ir infekcijos perdavimui.

Švirkštiklio priežiūra

Elkitės su švirkštikliu atsargiai. Netinkamai naudojant ar piktnaudžiaujant dozės gali būti netikslios. Jei taip

atsitiks, šio vaisto norimo poveikio gali nebūti.

Negalima vartoti Ozempic, jei jis buvo užšaldytas.

Jei taip įvyko, šio vaisto norimo poveikio gali

nebūti.

Negalima vartoti Ozempic, jei jis buvo laikomas tiesioginėje saulės šviesoje.

Jei taip įvyko, šio

vaisto norimo poveikio gali nebūti.

Saugokite švirkštiklį nuo dulkių, purvo ar skysčių.

Neplaukite, nemirkykite ir netepkite švirkštiklio.

Jei reikia, valykite drėgna šluoste su švelnia

valymo priemone.

Nemėtykite švirkštiklio

ir netrankykite jo į kietą paviršių. Jeigu švirkštiklis nukrito arba manote, kad

su juo kažkas negerai, prieš atlikdami injekciją uždėkite naują adatą ir patikrinkite tekėjimą.

Nemėginkite švirkštiklio užpildyti pakartotinai.

Tuščias švirkštiklis turi būti išmestas.

Nemėginkite pataisyti švirkštiklio

ar jį išrinkti.

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

Ozempic 1 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

Semagliutidas (

Semaglutidum)

Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją.

Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip

pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje.

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

svarbi informacija.

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems

pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į

gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

Kas yra Ozempic ir kam jis vartojamas

Kas žinotina prieš vartojant Ozempic

Kaip vartoti Ozempic

Galimas šalutinis poveikis

Kaip laikyti Ozempic

Pakuotės turinys ir kita informacija

1.

Kas yra Ozempic ir kam jis vartojamas

Ozempic sudėtyje yra veikliosios medžiagos semagliutido. Jis padeda organizmui sumažinti cukraus

kiekį Jūsų kraujyje tik tada, kai cukraus kiekis per didelis, ir gali padėti apsaugoti nuo širdies ligos.

Ozempic vartojamas:

vienas pats, jei cukraus kiekio kraujyje nepavyksta tinkamai kontroliuoti vien tik dieta bei

fiziniu aktyvumu, ir Jūs negalite vartoti metformino (kito vaisto nuo diabeto), arba

jis vartojamas kartu su kitais vaistais nuo diabeto, kai gydant vien pastaraisiais, gliukozės kiekio

kontrolė kraujyje yra nepakankama. Kiti vaistai gali būti: geriamieji vaistai nuo diabeto

(metforminas, tiazolidindionai, sulfonilkarbamidai) arba insulinas.

Svarbu, kad laikytumėtės dietos ir fizinio aktyvumo plano, kaip nurodė gydytojas, vaistininkas ar

slaugytojas

.

2.

Kas žinotina prieš vartojant Ozempic

Ozempic vartoti negalima:

jeigu yra alergija semagliutidui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos

6 skyriuje).

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

Šis vaistas nėra insulinas ir negali būti vartojamas kaip insulino pakaitalas, jeigu:

sergate 1 tipo cukriniu diabetu – tai būklė, kai Jūsų organizmas negamina insulino;

Jums išsivystė diabetinė ketoacidozė – cukrinio diabeto komplikacija, kai padidėja cukraus

kiekis kraujyje, sutrinka kvėpavimas, atsiranda sumišimas, stiprus troškinimas, jaučiasi saldus

kvapas kvėpuojant arba atsiranda saldus ar metalo skonis burnoje.

Poveikis virškinimo sistemai

Gydymo šiuo vaistu metu gali pasireikšti pykinimas (šleikštulys), vėmimas arba viduriavimas. Šie

šalutiniai poveikiai gali sukelti dehidrataciją (skysčių netekimą). Kad išvengtumėte dehidratacijos,

svarbu vartoti daug skysčių. Tai ypač svarbu, jei sergate inkstų ligomis. Jeigu turite klausimų arba

nerimaujate, pasitarkite su savo gydytoju.

Stiprus ir nuolatinis pilvo skausmas, kurį gali sukelti ūminis pankreatitas

Jei Jums pasireiškia stiprus ir nepraeinantis pilvo skausmas skrandžio srityje, tuojau pat kreipkitės į

gydytoją, nes tai gali būti ūminio kasos uždegimo (ūminio pankreatito) požymis.

Hipoglikemija

Kartu su šiuo vaistu vartojant sulfonilkarbamidą arba insuliną Jums gali padidėti mažo cukraus kiekio

kraujyje (hipoglikemijos) rizika. Apie įspėjamuosius mažo cukraus kiekio kraujyje simptomus žr.

4 skyriuje. Jūsų gydytojas gali nurodyti patikrinti cukraus kiekį Jūsų kraujyje. Tai padės gydytojui

nuspręsti, ar reikia keisti sulfonilkarbamido ar insulino dozę, kad mažo cukraus kiekio kraujyje rizika

sumažėtų.

Akių ligos sergant diabetu (retinopatija)

Jeigu Jūs sergate diabeto sukelta akių liga ir vartojate insuliną, šis vaistas gali pasunkinti Jūsų

regėjimo pablogėjimą ir dėl to gali reikėti gydytis. Pasakykite savo gydytojui jeigu gydymo šiuo vaistu

metu sergate diabeto sukelta akių liga arba turite problemų dėl akių

.

Vaikams ir paaugliams

Šis vaistas nerekomenduojamas jaunesniems nei 18 metų vaikams ir paaugliams, kadangi saugumas ir

veiksmingumas šioje amžiaus grupėje dar nenustatyti.

Kiti vaistai ir Ozempic

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant vaistažoles ar kitus vaistus, kuriuos įsigijote

be recepto, arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui.

Būtinai pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui, jeigu vartojate vaistus, kurių sudėtyje yra

šių medžiagų:

varfarino ar kitų panašių geriamųjų vaistų, kad sumažėtų kraujo krešėjimas (geriamų

antikoaguliantų). Gali reikėti dažnai atlikti kraujo krešumo nustatymo tyrimus.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš

vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju.

Šio vaisto nėštumo metu vartoti negalima, kadangi nežinoma, ar jis gali pakenkti Jūsų negimusiam

kūdikiui. Todėl vartojant šį vaistą rekomenduojama vartoti kontraceptines priemones. Jei norite

pastoti, turite nutraukti šio vaisto vartojimą bent prieš du mėnesius. Jei pastojote vartodama šį vaistą,

nedelsdama kreipkitės į gydytoją, nes gydymą reikės pakeisti.

Nežinoma, ar jis išskiriamas su motinos pienu, todėl nevartokite šio vaisto, jeigu maitinate krūtimi.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Jei vartojate šį vaistą kartu su sulfonilkarbamidu arba insulinu, gali pasireikšti mažas cukraus kiekis

kraujyje (hipoglikemija), dėl kurio gali sumažėti Jūsų gebėjimas susikaupti. Nevairuokite ir

nevaldykite mechanizmų, jeigu pajutote mažo cukraus kiekio kraujyje požymių. Žr. 2 skyriuje

„Įspėjimai ir atsargumo priemonės“, kuriame pateikiama informacija apie didesnę mažo cukraus

kiekio kraujyje riziką, ir 4 skyrių, kuriame nurodyti mažo cukraus kiekio kraujyje simptomai.

Išsamesnės informacijos klauskite gydytojo.

Natrio kiekis

Vienoje vaisto dozėje yra mažiau negu 1 mmol natrio (23 mg), t. y. jis beveik neturi reikšmės.

3.

Kaip vartoti Ozempic

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba

vaistininką.

Kiek vartoti Ozempic

Pradinė dozė yra 0,25 mg vieną kartą per savaitę, vartojama keturias savaites.

Po keturių savaičių gydytojas padidins dozę iki 0,5 mg vieną kartą per savaitę.

Gydytojas gali padidinti dozę iki 1 mg vieną kartą per savaitę, jei cukraus kiekis kraujyje nėra

pakankamai gerai kontroliuojamas 0,5 mg doze vieną kartą per savaitę.

Nekeiskite dozės, jeigu gydytojas nenurodė kitaip.

Kaip Ozempic skiriamas

Ozempic skirtas leisti po oda (poodinė injekcija). Neleiskite jo į veną arba raumenis.

Geriausios vietos suleisti injekciją yra šlaunų priekinė dalis, juosmens priekinė dalis (pilvo

sritis) arba žastas.

Prieš naudojant švirkštiklį pirmą kartą, gydytojas arba slaugytojas parodys, kaip jį naudoti.

Išsamūs vartojimo nurodymai pateikti kitoje šio lapelio pusėje.

Kada vartoti Ozempic

Turite vartoti šio vaisto vieną kartą per savaitę – jei įmanoma, kiekvieną savaitę tą pačią dieną.

Ozempic galima susileisti bet kuriuo paros metu nepriklausomai nuo valgių.

Kad prisimintumėte pavartoti šį vaistą vieną kartą per savaitę, rekomenduojama pažymėti pasirinktą

savaitės dieną (pvz., trečiadienį) ant kartoninės dėžutės ir kiekvieną kartą parašyti ant jos datą, kada

susileidote jo.

Jei reikia, galite keisti šio vaisto injekcijos savaitės dieną tol, kol bus praėjusios mažiausiai 3 dienos

nuo paskutinės vaisto injekcijos. Pasirinkus naują dozės vartojimo dieną, dozė toliau turi būti

leidžiama vieną kartą per savaitę.

Ką daryti pavartojus per didelę Ozempic dozę

Pavartojus per didelę Ozempic dozę, nedelsdami praneškite gydytojui. Jums gali pasireikšti šalutinis

poveikis, pavyzdžiui, pykinimas (šleikštulys).

Pamiršus pavartoti Ozempic

Jei pamiršote susileisti dozę ir

praėjo 5 dienos ar mažiau nuo tada, kai reikėjo pavartoti Ozempic, pavartokite jį iškart, kai tik

prisiminsite. Kitą dozę susileiskite kaip įprastai pagal tvarkaraštį paskirtą dieną.

Tačiau jeigu praėjo daugiau nei 5 dienos nuo tada, kai reikėjo pavartoti Ozempic, nevartokite

praleistos dozės. Kitą dozę susileiskite kaip įprastai pagal tvarkaraštį paskirtą dieną.

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti Ozempic

Nenustokite vartoti šio vaisto, nepasitarę su gydytoju. Nustojus jį vartoti, gali padidėti cukraus kiekis

Jūsų kraujyje.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba

slaugytoją.

4.

Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Sunkus šalutinis poveikis

Dažnas:

gali pasireikšti mažiau negu 1 vartotojui iš 10

diabeto sukeltos akių ligos komplikacija (retinopatija). Jeigu gydymo šiuo vaistu metu Jums

pasireiškė akių problemos, pvz., regėjimo pakitimai, pasakykite apie tai savo gydytojui.

Retas:

gali pasireikšti mažiau negu 1 vartotojui iš 1 000

Sunkios alerginės reakcijos (anafilaksinės reakcijos). Jei pajutote tokius simptomus, kaip

kvėpavimo sutrikimai, gerklės ir veido tinimas, dažnas širdies plakimas, nedelsdami kreipkitės

medicininės pagalbos ir kaip galima greičiau praneškite apie tai savo gydytojui.

Kitas šalutinis poveikis

Labai dažnas:

gali pasireikšti daugiau kaip 1 vartotojui iš 10

pykinimas (šleikštulys) – dažniausiai po tam tikro laiko praeina;

viduriavimas – dažniausiai po tam tikro laiko praeina.

Dažnas:

gali pasireikšti mažiau negu 1 vartotojui iš 10

pykinimas (vėmimas);

mažas cukraus kiekis kraujyje (hipoglikemija), kai šis vaistas vartojamas kartu su kitais vaistais

nuo diabeto;

Įspėjamieji mažo cukraus kiekio kraujyje požymiai (gali pasireikšti staiga): šaltas prakaitas; šalta,

blyški oda; galvos skausmas; dažnas širdies plakimas; pykinimas (šleikštulio jausmas); didelis alkio

jausmas; regėjimo pokyčiai; mieguistumas; neįprastas nuovargis ir silpnumas; nervingumas;

neramumo, sumišimo jausmas; susikaupimo sunkumai, drebėjimas (drebulys).

Gydytojas nurodys Jums, kaip gydytis, jeigu cukraus kiekis kraujyje yra mažas, ir ką daryti, jeigu

pastebėsite šiuos perspėjamuosius požymius.

Mažas cukraus kiekis kraujyje dažniau atsiranda, kartu vartojant sulfonilkarbamidą arba insuliną. Jūsų

gydytojas gali sumažinti šių vaistinių preparatų dozes prieš paskirdamas Jums šį vaistą.

virškinimo sutrikimai;

skrandžio uždegimas (gastritas) – požymiai gali būti skrandžio skausmas, pykinimas

(šleikštulys) ar vėmimas;

refliuksas arba rėmuo – vadinamoji „gastroezofaginio refliukso liga“ (GERL);

skrandžio skausmas;

pilvo pūtimas;

vidurių užkietėjimas;

riaugėjimas;

tulžies akmenys;

galvos svaigimas;

nuovargis;

svorio kritimas;

apetito sumažėjimas;

dujos (meteorizmas);

kasos fermentų, tokių kaip lipazės ir amilazės, aktyvumo padidėjimas.

Nedažnas:

gali pasireikšti mažiau negu 1 vartotojui iš 100

maisto ar gėrimų skonio pokyčiai;

dažnas pulsas

injekcijos vietos reakcijos (tokios kaip mėlynės, skausmas, sudirgimas, niežėjimas ir išbėrimas).

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui,

vaistininkui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi

V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti

gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5.

Kaip laikyti Ozempic

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant švirkštiklio etiketės ir dėžutės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto

vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Prieš atidarant

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). Negalima užšaldyti. Laikyti toliau nuo šaldymo elemento. Saugoti

nuo šviesos.

Vartojimo metu

Laikyti užpildytą švirkštiklį žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje arba šaldytuve (2 °C – 8 °C),

atokiai nuo šaldymo elemento ne ilgiau kaip 6 savaites. Negalima užšaldyti Ozempic ir jo

vartoti, jei jis buvo užšaldytas.

Kai švirkštiklio nenaudojate, laikykite dangtelį uždėtą ant švirkštiklio, kad vaistas būtų

apsaugotas nuo šviesos.

Pastebėjus, kad tirpalas nėra skaidrus ir bespalvis arba beveik bespalvis, šio vaisto vartoti negalima.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus

vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6.

Pakuotės turinys ir kita informacija

Ozempic sudėtis

Veiklioji medžiaga yra semagliutidas. Viename ml injekcinio tirpalo yra 1,34 mg semagliutido.

Viename užpildytame švirkštiklyje 3 ml tirpalo yra 4 mg semagliutido. Kiekvienoje dozėje

0,74 ml yra 1 mg semaglutido.

Pagalbinės medžiagos yra dinatrio fosfatas dihidratas, propilenglikolis, fenolis, injekcinis

vanduo, natrio hidroksidas / vandenilio chlorido rūgštis (pH sureguliuoti).

Ozempic išvaizda ir kiekis pakuotėje

Ozempic yra skaidrus ir bespalvis arba beveik bespalvis injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje.

Kiekviename švirkštiklyje yra 3 ml tirpalo, dalijamo į 4 dozes po 1 mg.

Ozempic 1 mg injekcinis tirpalas tiekiamas tokio dydžio pakuotėje:

1 švirkštiklis ir 4 NovoFine Plus vienkartinės adatos.

3 švirkštikliai ir 12 NovoFine Plus vienkartinių adatų.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Registruotojas ir gamintojas

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danija

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas

Kiti informacijos šaltiniai

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje

http://www.ema.europa.eu/

Nurodymai, kaip naudoti Ozempic 1 mg injekcinį tirpalą užpildytame švirkštiklyje

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją

prieš pradėdami naudoti

Ozempic užpildytą švirkštiklį.

Nenaudokite švirkštiklio, kol Jūsų neišmokė

gydytojas arba

slaugytojas.

Pirmiausia prieš naudodami švirkštiklį

įsitikinkite,

kad jame

yra Ozempic 1 mg.

Paskui žiūrėdami į toliau pateiktus

paveikslėlius susipažinkite su švirkštiklio ir adatos dalimis.

Jei esate aklas ar Jūsų regėjimas prastas ir negalite

perskaityti, kas rašoma ant švirkštiklio esančiame dozės

langelyje, nenaudokite švirkštiklio be kito asmens pagalbos.

Pasinaudokite kito asmens, kurio rega yra gera ir kuris yra

išmokytas naudoti Ozempic užpildytą švirkštiklį, pagalba.

Jūsų švirkštiklis yra dozių skalę turintis užpildytas švirkštiklis.

Jame yra 4 mg semagliutido ir galite pasirinkti tik 1 mg dozę.

Švirkštiklis yra skirtas naudoti su NovoFine ir NovoTwist

vienkartinėmis iki 8 mm ilgio adatomis.

Pakuotėje yra NovoFine Plus adatos.

Ozempic užpildytas

švirkštiklis ir adata

(pavyzdys)

Švirkštiklio

dangtelis

Išorinis

adatos

dangtelis

Vidinis

adatos

dangtelis

Adata

Popierinė

plokštelė

Švirkštiklio

langelis

Švirkštiklio

etiketė

Dozės langelis

Dozės rodyklė

Dozės

parinkiklis

Dozės

mygtukas

Ištekėji

mo

patikrini

mo

simbolis

1. Paruoškite švirkštiklį, uždėkite naują adatą

Patikrinkite pavadinimą ir spalvotą etiketę

švirkštiklio, kad įsitikintumėte, jog jame yra Ozempic.

Tai ypač svarbu, jei vartojate ne vienus leidžiamuosius

vaistus. Netinkamo vaisto vartojimas gali stipriai

pakenkti Jūsų sveikatai.

Nuimkite švirkštiklio dangtelį.

A

Patikrinkite, ar švirkštiklyje esantis tirpalas yra

skaidrus

ir bespalvis. Pažiūrėkite pro švirkštiklio langelį.

Jeigu tirpalas atrodo drumstas ar pasikeitusi jo spalva,

švirkštiklio nenaudokite.

B

Paimkite naują adatą

ir nuplėškite popierinę plokštelę.

Jei popierinė plokštelė pažeista, adatos nenaudokite, nes

negarantuojamas sterilumas.

C

Uždėkite adatą tiesiai ant švirkštiklio. Tvirtai

prisukite.

D

Nuimkite išorinį adatos dangtelį ir pasilikite jį, kad

naudotumėte vėliau.

Jo reikės po injekcijos, kad būtų

saugiai nuimta adata nuo švirkštiklio.

E

Nuimkite vidinį adatos dangtelį ir jį išmeskite.

bandysite jį uždėti, galite netyčia įsidurti.

Ant adatos galo gali pasirodyti tirpalo lašas. Tai normalu, bet

vis tiek reikia patikrinti tekėjimą, jei pirmą kartą naudojate

naują švirkštiklį. Žr. 2 žingsnį skyriuje „Tekėjimo

patikrinimas“.

Naują adatą prie švirkštiklio tvirtinkite

tik prieš atlikdami

kitą injekciją.

F

Kiekvienai injekcijai visada naudokite naują adatą.

Tai sumažins adatų užsikimšimo, užteršimo, infekcijos ir netikslaus dozavimo riziką.

Niekada nenaudokite sulenktos ar pažeistos adatos.

2. Tekėjimo patikrinimas

Prieš leisdami pirmą injekciją nauju švirkštikliu,

visada patikrinkite ištekėjimą.

Jeigu Jūsų švirkštiklis

jau yra naudojamas, pereikite prie 3 žingsnio, aprašyto

skyriuje „Dozės pasirinkimas“.

Sukite dozės parinkiklį tol,

kol ištekėjimo patikrinimo

simbolis susilygiuos su rodykle

A

Ištekėjimo

simbolis

pasirinktas

Laikykite švirkštiklį aukštyn nukreipta adata.

Paspauskite dozavimo mygtuką ir laikykite jį

paspaudę, kol

dozės langelyje vėl bus rodomas skaičius

„0“. „0“ žymė turi susilygiuoti su dozės rodykle.

Ant adatos galo turi pasirodyti tirpalo lašas.

B

Ant adatos galo gali likti tirpalo lašelis, bet jis nebus suleistas.

Jei lašas nepasirodo,

pakartokite 2 žingsnį „Tekėjimo patikrinimas“ iki 6 kartų. Jei lašas vis dar

nepasirodo, pakeiskite adatą ir dar kartą pakartokite 2 žingsnį „Tekėjimo patikrinimas”.

Jei lašas vis dar nepasirodo,

išmeskite švirkštiklį ir naudokite naują.

Prieš naudodami švirkštiklį pirmą kartą,

visada patikrinkite, ar ant adatos galo pasirodo lašas

Taip įsitikinama, kad tirpalas gali tekėti.

Jeigu lašas nepasirodo, vaisto

nesuleisite,

net jei dozės langelyje skaičiai keisis.

Tai gali reikšti, kad

adata užsikimšusi ar pažeista.

Jei prieš leisdami pirmąją injekciją kiekvienu nauju švirkštikliu nepatikrinsite tekėjimo, skirta dozė

gali būti nesuleista ir gali nebūti norimo Ozempic poveikio.

3. Dozės pasirinkimas

Sukite dozės parinkiklį, kad pasirinktumėte 1 mg.

Sukite tol, kol dozės langelis sustos ir parodys 1 mg.

Pasirinkta

1 mg

A

Tik dozės langelis ir dozės rodyklė parodys, kad buvo pasirinkta 1 mg dozė.

Dozės parinkiklis spragsi skirtingai, kai yra sukamas į priekį, atgal arba viršijus 1 mg skaičių.

Neskaičiuokite švirkštiklio spragtelėjimų.

Kaskart prieš leisdami vaistą, pažiūrėkite į dozės langelį ir dozės rodyklę, kad matytumėte, jog

pasirinkta 1 mg dozė.

Neskaičiuokite švirkštiklio spragtelėjimų.

Kad būtumėte tikri, jog gausite tinkamą dozę, 1 mg dozės

langelyje turi tiksliai susilygiuoti su dozės

rodykle.

Kiek liko tirpalo?

Jei norite sužinoti, kiek tiksliai liko tirpalo,

naudokite

dozės langelį. Sukite dozės parinkiklį tol,

kol skaičiai

dozės langelyje nebesisuks

.Jei langelyje rodoma “1”,

Jūsų švirkštiklyje liko

bent 1 mg

dozės langelyje skaičius sustoja prieš 1 mg,

reiškia,

kad visai 1 mg dozei neliko pakankamo tirpalo kiekio.

A

Skaičius

dozės

langelyje

sustojo:

liko 1 mg

Jei švirkštiklyje liko nepakankamai tirpalo, kad būtų suleista pilna dozė, nenaudokite jo. Paimkite

kitą Ozempic švirkštiklį.

4. Leidimas

Įdurkite adatą po oda,

kaip rodė gydytojas ar

slaugytojas.

Įsitikinkite, kad matote dozės langelį.

Neuždenkite

dozės langelio pirštais. Tai gali sutrikdyti leidimą.

A

Paspauskite dozavimo mygtuką ir laikykite jį

paspaudę, kol dozės langelyje bus rodomas skaičius

„0“.

„0“ žymė turi susilygiuoti su dozės rodykle. Po to

galite išgirsti ar pajusti spragtelėjimą.

B

Dozės langelyje vėl pasirodžius „0“,

neištraukite įdurtos

adatos, kol suskaičiuosite iki 6.

Tai užtikrins, kad būtų

suleista visa dozė.

Gali būti, kad ištraukus adatą anksčiau, tirpalas dar tekės

iš adatos galo. Tai reikštų, kad nebuvo suleista visa dozė.

C

1-2-3-4-5-6

Lėtai suskaičiuokite:

Ištraukite įdurtą adatą.

Jeigu injekcijos vietoje pasirodo

kraujo, lengvai ją užspauskite. Injekcijos vietos

netrinkite.

D

Po injekcijos ant adatos galo gali pasirodyti tirpalo lašas. Tai yra normalu ir neturi jokio poveikio dozei,

kurią suleidote.

Visada stebėkite dozės langelį, kad žinotumėte, kiek mg suleidžiate.

Paspauskite dozavimo

mygtuką ir laikykite jį paspaudę, kol dozės langelyje bus rodomas skaičius „0“.

Kaip suprasti, kad adata užsikimšusi ar pažeista?

Jeigu nuolat spaudžiant dozavimo mygtuką dozės langelyje vis vien nepasirodo skaičius „0“,

gali būti, kad naudojate užsikimšusią ar pažeistą adatą.

Tokiu atveju vaisto

nebuvo

suleista, net jei dozės langelyje rodomas dozių skaičius pakito.

Ką daryti, kai adata užsikimšusi?

Pakeiskite adatą, kaip aprašyta 5 žingsnyje „Po injekcijos“, ir pradėdami nuo 1 žingsnio „Paruoškite

švirkštiklį, uždėkite naują adatą“ pakartokite visus veiksmus. Būtinai pasirinkite visą reikiamą dozę.

Nelieskite dozės langelio, kai leidžiate injekciją.

Tai gali sutrikdyti leidimą.

5. Po injekcijos

Padėkite išorinį adatos dangtelį

ant lygaus paviršiaus ir

įkiškite adatą galu į jį, jo neliesdami.

A

Kai adata uždengiama,

atsargiai užspauskite išorinį

adatos dangtelį, kad pilnai būtų uždėtas.

Nusukite adatą

ir atsargiai ją išmeskite, laikydamiesi

vietinių reikalavimų. Kaip elgtis su aštriais daigtais,

pasitarkite su gydytoju, slaugytoju ar vaistininku.

B

Kaskart panaudoję švirkštiklį,

uždėkite dangtelį,

tirpalas būtų apsaugotas nuo šviesos.

C

Visada po kiekvienos injekcijos adatą išmeskite,

kad injekcijos būtų tinkamos ir adatos neužsikimštų.

Jeigu adata užsikimšusi,

negalėsite

susileisti

vaisto

Kai švirkštiklis bus tuščias, išmeskite jį, prieš tai

nuėmę

adatą, kaip nurodė gydytojas, slaugytojas,

vaistininkas ar vietos valdžios institucijos.

Niekada nebandykite uždėti vidinio adatos dangtelio atgal ant adatos.

Jūs galite adata įsidurti.

Visada po kiekvienos injekcijos nedelsdami nuimkite adatą nuo švirkštiklio.

Tai sumažins adatų užsikimšimo, užteršimo, infekcijos, tirpalo nutekėjimo ir netikslaus dozavimo

riziką.

Kita svarbi informacija

Visada laikykite švirkštiklį ir adatas

kitiems

, ypač vaikams,

nepastebimoje ir nepasiekiamoje

vietoje.

Niekada nesidalykite

savo švirkštikliu ar adatomis su kitais žmonėmis.

Slaugytojai privalo

būti labai atsargūs tvarkydami panaudotas adatas,

kad užkirstų kelią

sužeidimui adata ir infekcijos perdavimui.

Švirkštiklio priežiūra

Elkitės su švirkštikliu atsargiai. Netinkamai naudojant ar piktnaudžiaujant dozės gali būti netikslios. Jei taip

atsitiks, šio vaisto norimo poveikio gali nebūti.

Negalima vartoti Ozempic, jei jis buvo užšaldytas.

Jei taip įvyko, šio vaisto norimo poveikio gali

nebūti.

Negalima vartoti Ozempic, jei jis buvo laikomas tiesioginėje saulės šviesoje.

Jei taip įvyko, šio

vaisto norimo poveikio gali nebūti.

Saugokite švirkštiklį nuo dulkių, purvo ar skysčių.

Neplaukite, nemirkykite ir netepkite švirkštiklio.

Jei reikia, valykite drėgna šluoste su švelnia

valymo priemone.

Nemėtykite švirkštiklio

ir netrankykite jo į kietą paviršių. Jeigu švirkštiklis nukrito arba manote, kad

su juo kažkas negerai, prieš atlikdami injekciją uždėkite naują adatą ir patikrinkite tekėjimą.

Nemėginkite švirkštiklio užpildyti pakartotinai.

Tuščias švirkštiklis turi būti išmestas.

Nemėginkite pataisyti švirkštiklio

ar jį išrinkti.