Orencia

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Orencia
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Orencia
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Ónæmisbælandi,
 • Lækningarsvæði:
 • Liðagigt, Psoriasis, Liðagigt, Ungum Liðagigt, Liðagigt, Liðagigt
 • Ábendingar:
 • Liðagigt arthritisOrencia, ásamt stendur, er ætlað til:meðferð í meðallagi til alvarlega virk liðagigt (RA) í fullorðinn sjúklingar sem svöruðu ekki nægilega til fyrri meðferð með einn eða fleiri sjúkdómur-að breyta anti-gigt lyf (Sjúkdómstemprandi) þar stendur (METÓTREXATI) eða æxli drep þáttur (FENGU)-alpha hemil. meðferð mjög virk og versnandi sjúkdómur í fullorðinn sjúklinga með liðagigt ekki áður meðhöndluð með stendur. Lækkun í framvindu sameiginlega skemmdum og bæta líkamlega virka hefur verið sýnt fram á samsetning meðferð með abatacept og stendur. Psoriasis arthritisOrencia, einn eða ásamt stendur (METÓTREXATI), er ætlað fyrir meðferð virk psoriasis liðagigt (Meina) í fullorðinn sjúklinga þegar svar til fyrri DMARD meðferð þar á meðal METÓTREXATI hefur verið ófullnægjandi, og fyrir hvern fleiri almenna meðferð fyrir psoriasis húð er ekki krafist. Fjölliða ungum sjálfvakin arthritisOrencia ásamt stendur er ætlað fyrir meðferð í meðallagi til alvarlega virk fjölliða ungum sjálfvakin liðagigt (pJIA) í
 • Vörulýsing:
 • Revision: 29

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/000701
 • Leyfisdagur:
 • 20-05-2007
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/000701
 • Síðasta uppfærsla:
 • 23-07-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

VIÐAUKI I

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS

1.

HEITI LYFS

ORENCIA 250 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

2.

INNIHALDSLÝSING

Hvert hettuglas inniheldur 250 mg af abatacepti.

Eftir blöndun inniheldur hver ml 25 mg af abatacepti.

Abatacept er samrunaprótein framleitt með DNA raðbrigða erfðatækni (recombinant) með frumum úr

eggjastokkum úr kínverskum hömstrum.

Hjálparefni með þekkta verkun

natríum: 0,375 mmól (8,625 mg) í hverju hettuglasi

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.

LYFJAFORM

Stofn fyrir innrennslisþykkni,

lausn.

Innrennslisstofninn er hvítur til beinhvítur massi í heilu lagi eða í molum.

4.

KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1

Ábendingar

Iktsýki

ORENCIA, ásamt metótrexati, er ætlað til meðferðar við:

í meðallagi alvarlegri til alvarlegri, virkri iktsýki hjá fullorðnum sjúklingum sem ekki hafa

svarað nægilega fyrri meðferð með einu eða fleiri sjúkdómstemprandi gigtarlyfjum (DMARD),

þar á meðal metótrexati (MTX) eða tumour necrosis factor (TNF)-alfa hemli.

mjög virkum og ágengum sjúkdómi hjá fullorðnum sjúklingum

með iktsýki sem hafa ekki

fengið metótrexat áður.

Sýnt hefur verið fram á að dregið hefur úr versnun liðskemmda og líkamleg færni hefur aukist við

samsetta meðferð með abatacepti og metótrexati.

Sóraliðagigt

ORENCIA, eitt sér eða í samsettri meðferð með metótrexati, er ætlað til meðferðar við virkri

sóraliðagigt (PsA) hjá fullorðnum sjúklingum

þegar svörun við fyrri meðferð með sjúkdómstemprandi

gigtarlyfi (DMARD), þ.m.t. metótrexati, hefur verið ófullnægjandi og sem þurfa ekki almenna

lyfjameðferð (systemic therapy) til viðbótarmeðferðar við meinsemd í húð vegna sóra.

Sjálfvakin fjölliðagigt

hjá börnum

Samsett meðferð með ORENCIA og metótrexati er ætluð við meðalalvarlegri og alvarlegri, virkri

sjálfvakinni fjölliðagigt

hjá börnum 6 ára og eldri þegar svörun hefur ekki verið fullnægjandi eða þau

haft óþol fyrir fyrri meðferð með sjúkdómstemprandi gigtarlyfjum (DMARD).

ORENCIA má gefa sem einlyfjameðferð ef óþol er fyrir metótrexati eða þegar meðferð með

metótrexati hentar ekki.

4.2

Skammtar og lyfjagjöf

Sérfræðingar með reynslu af greiningu og meðferð iktsýki eða sjálfvakinnar fjölliðagigtar hjá börnum

eiga að hefja meðferðina og hafa umsjón með henni.

Ef svörun við abatacepti næst ekki innan 6 mánaða, skal endurskoða áframhaldandi meðferð (sjá

kafla 5.1).

Skammtar

Iktsýki

Fullorðnir

Lyfið á að gefa með innrennsli í bláæð á 30 mínútum, í þeim skammti sem tiltekinn er í töflu 1. Í

framhaldi af fyrstu lyfjagjöfinni, á að gefa ORENCIA 2 og 4 vikum eftir fyrsta innrennslið, síðan á

4 vikna fresti.

Tafla 1:

ORENCIA skammtar

a

Líkamsþyngd sjúklings

Skammtur

Fjöldi hettuglasa

b

< 60 kg

500 mg

≥ 60 kg til ≤ 100 kg

750 mg

> 100 kg

1.000 mg

Nálægt 10 mg/kg.

Hvert hettuglas inniheldur 250 mg af abatacepti til lyfjagjafar.

Ekki er þörf á skammtabreytingum við notkun ásamt öðrum sjúkdómstemprandi gigtarlyfjum

(DMARDs), barksterum, salicýlötum, bólgueyðandi gigtarlyfjum (NSAIDs) eða verkjalyfjum.

Sóraliðagigt

Fullorðnir

Lyfið á að gefa með innrennsli í bláæð á 30 mínútum í þeim skammti sem tiltekinn er í töflu 1. Í

framhaldi af fyrstu lyfjagjöfinni, á að gefa ORENCIA 2 og 4 vikum eftir fyrsta innrennslið, síðan á

4 vikna fresti.

Börn

Sjálfvakin fjölliðagigt hjá börnum

Ráðlagður skammtur af ORENCIA fyrir sjúklinga 6 til 17 ára með sjálfvakta barnafjölliðagigt sem eru

minna en 75 kg er 10 mg/kg reiknað út frá líkamsþyngd sjúklings við hverja lyfjagjöf. Skammtar fyrir

börn sem eru 75 kg eða meira fylgja skammtaáætlun ORENCIA fyrir fullorðna og hámarksskammtur á

ekki að vera stærri en 1.000 mg. ORENCIA á að gefa með 30 mínútna innrennsli í bláæð. Í framhaldi

af fyrstu lyfjagjöfinni

á að gefa ORENCIA 2og 4 vikum eftir fyrsta innrennslið og síðan á 4 vikna

fresti.

Ekki hafa verið gerðar rannsóknir á öryggi og verkun ORENCIA með gjöf í bláæð hjá börnum yngri

en 6 ára, því er notkun hjá börnum yngri en sex ára ekki ráðlögð.

ORENCIA stungulyf, lausn í áfylltri sprautu fyrir gjöf undir húð er fáanlegt fyrir börn 2 ára og eldri til

meðferðar við sjálfvakinni barnafjölliðagigt

(sjá samantekt á eiginleikum

ORENCIA stungulyfi, lausn

í áfylltri sprautu).

Sérstakir sjúklingahópar

Aldraðir sjúklingar

Ekki er þörf á að breyta skömmtum (sjá kafla 4.4).

Skert nýrna- og lifrarstarfsemi

ORENCIA hefur ekki verið rannsakað hjá þessum sjúklingahópum.

Ekki er hægt að gefa ráðleggingar

um skammta.

Lyfjagjöf

Til notkunar í bláæð.

Gefa á alla fullþynntu ORENCIA lausnina á 30 mínútum og nota innrennslisfæri með síu sem er sæfð,

veldur ekki hækkun líkamshita og er með lítilli

próteinbindingu

(gatastærð 0,2 til 1,2 µm). Sjá

leiðbeiningar í kafla 6.6 um blöndun og þynningu lyfsins fyrir gjöf.

4.3

Frábendingar

Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.

Alvarlegar og óbeislaðar sýkingar t.d. blóðsýking og tækifærissýkingar (sjá kafla 4.4).

4.4

Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Samsett meðferð með TNF-hemlum

Takmörkuð reynsla er af notkun abatacepts ásamt TNF-hemlum (sjá kafla 5.1). Í klínískum

samanburðarrannsóknum með lyfleysu, fengu sjúklingar sem fengu TNF-hemla og lyfleysu fleiri

sýkingar bæði í heild og alvarlegar sýkingar (sjá kafla 4.5) í samanburði við sjúklinga sem fengu TNF-

hemla ásamt abatacepti. Ekki er mælt með samtímis notkun abatacepts og TNF-hemla.

Við breytingu á lyfjameðferð með TNF-hemli yfir í ORENCIA meðferð, skal hafa eftirlit með

sjúklingum

með tilliti

til sýkingareinkenna (sjá kafla 5.1, rannsókn VII).

Ofnæmisviðbrögð

Í sjaldgæfum tilvikum hefur verið greint frá ofnæmisviðbrögðum við notkun abatacepts í klínískum

rannsóknum, þar sem ekki var tilskilið að sjúklingar hefðu fengið forvarnarmeðferð til að koma í veg

fyrir ofnæmisviðbrögð (sjá kafla 4.8). Bráðaofnæmi eða bráðaofnæmislík viðbrögð sem geta verið

lífshættuleg geta komið fyrir eftir fyrsta innrennsli. Eftir markaðssetningu var greint frá banvænu

bráðaofnæmi eftir fyrsta innrennsli ORENCIA. Ef upp koma alvarleg ofnæmis- eða

bráðaofnæmisviðbrögð, á tafarlaust að stöðva ORENCIA meðferð í bláæð eða undir húð og hefja

viðeigandi meðferð og hætta notkun ORENCIA alfarið.

Áhrif á ónæmiskerfið

Lyf sem hafa áhrif á ónæmiskerfið, þar með talið ORENCIA, geta haft áhrif á ónæmisvarnir gegn

sýkingum og illkynja sjúkdómum, og haft áhrif á svörun við ónæmisaðgerðum.

Ef ORENCIA er gefið samhliða ónæmisbælandi eða ónæmistemprandi líftæknilyfjum,

geta áhrif

abatacepts á ónæmiskerfið aukist (sjá kafla 4.5).

Sýkingar

Greint hefur verið frá alvarlegum sýkingum í tengslum við notkun abatacepts m.a. blóðsýkingu og

lungnabólgu (sjá kafla 4.8). Sumar þessara sýkinga hafa verið banvænar. Margar þessara alvarlegu

sýkinga hafa komið fram hjá sjúklingum

sem einnig eru á ónæmisbælandi meðferð sem getur ásamt

undirliggjandi

sjúkdómi gert þá enn móttækilegri fyrir sýkingum. Ekki skal hefja meðferð með

ORENCIA hjá sjúklingum sem eru með virkar sýkingar, fyrr en tekist hefur að komast fyrir þær.

Læknar eiga að gæta varúðar þegar þeir íhuga notkun ORENCIA hjá sjúklingum

sem hafa sögu um

endurteknar sýkingar eða eru með undirliggjandi

sjúkdóm sem eykur hættu á sýkingum. Fylgjast þarf

náið með sjúklingum

sem fá nýja sýkingu meðan á ORENCIA meðferð stendur. Ef sjúklingur fær

alvarlega sýkingu skal hætta meðferð með ORENCIA.

Í klínískum lykilsamanburðarrannsóknum með lyfleysu kom ekki fram aukin tíðni berkla, samt sem

áður var skimað fyrir berklum hjá öllum sjúklingum

sem fengu ORENCIA. Öryggi ORENCIA hjá

þeim sem eru með dulda berkla er ekki þekkt. Greint hefur verið frá berklum hjá sjúklingum

sem fá

ORENCIA (sjá kafla 4.8). Áður en meðferð með ORENCIA er hafin á að skima fyrir duldum berklum

hjá sjúklingum. Einnig skal taka tillit til fyrirliggjandi

meðferðarleiðbeininga.

Meðferð við gigt hefur verið tengd endurvirkjun á lifrarbólgu B. Þess vegna skal í samræmi við birtar

leiðbeiningar skima fyrir lifrarbólgu af völdum veiru áður en meðferð með ORENCIA hefst.

Ónæmisbælandi meðferð eins og ORENCIA getur tengst ágengri fjölhreiðra innlyksuheilabólgu

(progressive multifocal leukoencephalopathy). Ef taugaeinkenni, sem benda til ágengrar fjölhreiðra

innlyksuheilabólgu,

koma fram meðan á meðferð með ORENCIA stendur skal hætta meðferð með

ORENCIA og hefja viðeigandi rannsóknir til sjúkdómsgreiningar.

Illkynja sjúkdómar

Í klínískum samanburðarrannsóknum með lyfleysu, var tíðni illkynja sjúkdóma hjá sjúklingum

abatacepthópnum 1,2% og 0,9% í lyfleysuhópnum (sjá kafla 4.8). Sjúklingar með þekktan illkynja

sjúkdóm voru ekki teknir inn í þessar rannsóknir. Í krabbameinsrannsóknum á músum kom fram aukin

tíðni eitla- og mjólkurkirtilsæxla. Klínískt mikilvægi

þessara niðurstaðna er ekki þekkt (sjá kafla 5.3).

Hugsanlegur þáttur abatacepts í þróun illkynja sjúkdóma, þar með talið eitlaæxla, er ekki þekktur.

Greint hefur verið frá húðkrabbameini sem ekki er sortuæxli hjá sjúklingum sem fá ORENCIA (sjá

kafla 4.8). Regluleg húðskoðun er ráðlögð hjá öllum sjúklingum,

einkum þeim sem eru með

áhættuþætti húðkrabbameins.

Bólusetningar

Sjúklingar á meðferð með ORENCIA mega fá bólusetningu samtímis, ekki þó með lifandi bóluefni.

Ekki má gefa lifandi bóluefni meðan á meðferð með abatacepti stendur og ekki innan þriggja mánaða

eftir að henni lýkur. Lyf sem áhrif hafa á ónæmiskerfið, þ.m.t. abatacept, geta dregið úr verkun sumra

ónæmisaðgerða.

Áður en meðferð með ORENCIA hefst er ráðlagt að tryggja að bólusetningar hjá börnum með liðagigt

hafi verið framkvæmdar samkvæmt gildandi leiðbeiningum

um ónæmisaðgerðir (sjá kafla 4.5).

Aldraðir sjúklingar

Alls 404 sjúklingar 65 ára og eldri, þar með taldir 67 sjúklingar 75 ára og eldri, fengu abatacept í

klínískri

samanburðarrannsókn með lyfleysu. Svipuð virkni kom fram hjá þessum sjúklingum og hjá

yngri sjúklingum. Tíðni alvarlegra sýkinga og illkynja sjúkdóma hjá sjúklingum

sem fengu abatacept

samanborið við þá sem fengu lyfleysu var hærri hjá sjúklingum

sem voru 65 ára og eldri en hjá þeim

sem voru yngri en 65 ára. Vegna hærri tíðni sýkinga og illkynja sjúkdóma hjá öldruðum almennt, skal

gæta varúðar við meðhöndlun aldraðra (sjá kafla 4.8).

Sjálfsnæmi

Fræðilega séð er það áhyggjuefni að meðferð með abatacepti geti hugsanlega aukið hættu á sjálfsnæmi

hjá fullorðnum og börnum, t.d. versnun MS-sjúkdóms. Í samanburðarrannsóknum með lyfleysu leiddi

meðferð með abatacepti ekki til aukinnar myndunar sjálfsmótefna, svo sem kjarnamótefna (anti

nuclear antibodies, ANA) og and-tvístrengja DNA (dsDNA) mótefna í samanburði við

lyfleysumeðferð (sjá kafla 4.8 og 5.3).

Blóðsykursmælingar

Lyf sem notuð eru til inndælingar og innihalda maltósa geta haft áhrif á niðurstöður

blóðsykursmælinga með mælum sem krefjast strimla, með glúkósa dehýdrógenasa

pýrrólóquinólínequinóni

(GDH-PQQ). Blóðsykursmælar sem byggja á GDH-PQQ geta numið maltósa

innihald ORENCIA, sem leiðir til falskrar hækkunar á blóðsykursgildum

þann dag sem sjúklingurinn

fær innrennslið. Ráðleggja skal þeim sjúklingum

sem eru á ORENCIA meðferð og þurfa á eftirliti með

blóðsykri að halda að íhuga aðferðir sem nema ekki maltósa, eins og þær sem byggja á glúkósa

dehýdrógenasa nikótín adenín tvínúkleótíði (GDH-NAD), glúkósa oxídasa eða hexokínasa

prófunaraðferð.

Sjúklingar á natríumskertu mataræði.

Lyfið inniheldur 34,5 mg natríum í hámarksskammti sem er 4 hettuglös (8,625 mg natríum í hverju

hettuglasi) sem jafngildir 1,7% af ráðlögðum dagskammti fyrir fullorðna sem er 2 g skv.

Alþjóðaheilbrigðis-málastofnuninni

(WHO).

4.5

Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Samsett meðferð með TNF-hemlum

Takmörkuð reynsla er af notkun abatacepts ásamt TNF-hemlum (sjá kafla 5.1). Þó að TNF-hemlar

hefðu ekki áhrif á úthreinsun abatacepts í samanburðarrannsóknum með lyfleysu, fengu sjúklingar sem

meðhöndlaðir voru með abatacepti ásamt TNF-hemlum fleiri sýkingar og fleiri alvarlegar sýkingar en

þeir sjúklingar sem eingöngu voru meðhöndlaðir með TNF-hemlum. Þess vegna er ekki mælt með

samhliða meðferð með abatacepti og TNF-hemlum.

Samsett meðferð með öðrum lyfjum

Þýðisgreining á lyfjahvörfum sýndi engin áhrif metótrexats, bólgueyðandi gigtarlyfja (NSAIDs) og

barkstera á úthreinsun abatacepts (sjá kafla 5.2).

Engin meiriháttar vandamál varðandi öryggi komu upp þegar abatacept var notað ásamt súlfasalazíni,

hýdroxýklórókíni eða leflúnómíði.

Notkun ásamt öðrum lyfjum sem verka á ónæmiskerfið og samhliða bólusetningum

Gjöf abatacepts samhliða ónæmisbælandi eða ónæmistemprandi líftæknilyfjum,

gæti aukið áhrif

abatacepts á ónæmiskerfið. Ekki eru fyrirliggjandi

nægileg gögn til að hægt sé að meta öryggi og

verkun meðferðar með abatacepti ásamt anakinra eða rituximabi (sjá kafla 4.4).

Bólusetningar

Ekki má gefa lifandi bóluefni meðan á meðferð með abatacepti stendur eða innan þriggja mánaða eftir

að henni lýkur. Engin gögn eru fyrirliggjandi

um að einstaklingar sem fengið hafa lifandi bóluefni hafi

smitað sjúklinga sem nota abatacept (secondary transmission). Lyf sem áhrif hafa á ónæmiskerfið,

þ.m.t. abatacept, geta dregið úr verkun sumra ónæmisaðgerða (sjá kafla 4.4 og 4.6).

Könnunarrannsóknir sem gerðar voru til þess að meta áhrif abatacepts á mótefnasvörun bólusetningar

hjá heilbrigðum einstaklingum sem og mótefnasvörun eftir bólusetningu gegn inflúensu og

pneumókokkum hjá sjúklingum með iktsýki benda til að abatacept geti dregið úr áhrifum

ónæmissvörunar en hamlar þó ekki að ráði klínískt marktækri eða jákvæðri ónæmissvörun.

Abatacept var metið í opinni rannsókn hjá sjúklingum með iktsýki sem fengu 23-gilt bóluefni gegn

pneumókokkum. Eftir bólusetningu gegn pneumókokkum mynduðu 62 af 112 sjúklingum

nægjanlega

ónæmissvörun með a.m.k. 2-faldri aukningu mótefna gegn pneumókokkafjölsykru-bóluefni.

Abatacept var einnig metið í opinni rannsókn hjá sjúklingum

með iktsýki sem fengu árstíðabundið

þrígilt inflúensubóluefni. Eftir inflúensubólusetninguna mynduðu 73 af 119 sjúklingum

sem fengu

abatacept og voru án verndandi mótefna í upphafi rannsóknar nægjanlega ónæmissvörun með a.m.k.

4-faldri aukningu mótefna gegn þrígildu inflúensubóluefni

4.6

Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga og konur á barneignaraldri

Fullnægjandi

upplýsingar eru ekki fyrirliggjandi varðandi notkun abatacepts á meðgöngu. Engin

óæskileg áhrif komu fram í forklínískum

rannsóknum á fósturvísa- fósturþroska við skammta sem

voru 29-faldir 10 mg/kg meðferðarskammtar handa mönnum, metið á grunvelli AUC. Í rannsókn á

þroska fyrir og eftir fæðingu hjá rottum, komu litlar breytingar fram á starfsemi ónæmiskerfis við 11-

falt hærri skammt en 10 mg/kg meðferðarskammt handa mönnum, metið á grundvelli AUC (sjá

kafla 5.3).

ORENCIA á ekki að nota á meðgöngu nema meðferð með abatacepti sé nauðsynleg vegna

sjúkdómsástands konunnar. Konur á barneignaraldri verða að nota örugga getnaðarvörn meðan á

meðferð stendur og í allt að 14 vikur eftir síðasta skammt abatacepts.

Abatacept getur borist yfir fylgju, í sermi hjá börnum mæðra sem hafa fengið meðferð með abatacepti

á meðgöngu. Þar af leiðandi geta þessi börn verið í aukinni hættu á sýkingum. Öryggi þess að gefa

börnum sem hafa verið útsett fyrir abatacepti

í móðurkviði

lifandi bóluefni er ekki þekkt. Ekki er mælt

með að gefa börnum sem hafa verið útsett fyrir abatacepti

í móðurkviði

lifandi bóluefni í 14 vikur eftir

að móðir fékk síðast abatacept á meðgöngu.

Brjóstagjöf

Staðfest hefur verið að abatacept er til staðar í rottumjólk.

Ekki er þekkt hvort abatacept skiljist út í brjóstamjólk.

Ekki er hægt að útiloka hættu fyrir börn sem eru á brjósti.

Stöðva á brjóstagjöf meðan á meðferð með ORENCIA meðferð stendur og í allt að 14 vikur eftir

síðasta skammt abatacept meðferðarinnar.

Frjósemi

Ekki hafa verið gerðar formlegar rannsóknir á hugsanlegum áhrifum abatacepts á frjósemi manna.

Hjá rottum hafði abatacept engin óæskileg áhrif á frjósemi, hvorki karl- né kvendýra (sjá kafla 5.3).

4.7

Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Byggt á verkunarhætti er gert ráð fyrir að abatacept hafi engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og

notkunar véla. Þó hefur verið greint frá sundli sem algengri aukaverkun og minnkaðri sjónskerpu sem

sjaldgæfri aukaverkun hjá sjúklingum

á meðferð með ORENCIA, því skal forðast akstur og notkun

véla ef sjúklingur finnur fyrir þessum einkennum.

4.8

Aukaverkanir

Samantekt á öryggi við iktsýki

Rannsóknir á abatacepti hjá sjúklingum

með virka iktsýki hafa verið gerðar í klínískum

samanburðarrannsóknum með lyfleysu (2.653 sjúklingar fengu abatacept, 1.485 fengu lyfleysu).

Í klínískum samanburðarrannsóknum með abatacepti og lyfleysu, fengu 49,4% sjúklinganna sem

meðhöndlaðir voru með abatacepti aukaverkanir og 45,8% sjúklinganna sem fengu lyfleysu.

Algengustu aukaverkanirnar (≥ 5%) sem greint var frá hjá sjúklingunum

sem fengu meðferð með

abatacepti voru höfuðverkur, ógleði og sýkingar í efri öndunarvegi (m.a. skútabólga). Hlutfall

sjúklinga sem hætti meðferð vegna aukaverkana var 3,0% hjá sjúklingum

sem fengu meðferð með

abatacepti og 2,0% hjá þeim sem fengu lyfleysu.

Samantekt á öryggi við sóraliðagigt

Abatacept hefur verið rannsakað í tveimur samanburðarrannsóknum með lyfleysu hjá sjúklingum

með

virka sóraliðagigt (341 sjúklingur

fékk abatacept, 253 sjúklingar fengu lyfleysu) (sjá kafla 5.1). Á

24 vikna tímabilinu

með samanburði við lyfleysu í stærri rannsókninni PsA-II, var hlutfall sjúklinga

með aukaverkanir í abatacepthópnum svipað því sem var í lyfleysuhópnum (15,5% og 11,4%, talið í

sömu röð). Í báðum meðferðarhópunum komu engar aukaverkanir fram í ≥ 2% hlutfalli

á 24 vikna

tímabilinu

með samanburði við lyfleysu. Heildaröryggi var sambærilegt milli PsA-I og PsA-II

rannsóknanna og í samræmi við öryggi varðandi iktsýki (tafla 2).

Tafla með aukaverkunum

Í töflu 2 eru aukaverkanir sem komu fram í klínískum rannsóknum og eftir markaðssetningu taldar upp

eftir líffæraflokki

og tíðni: Mjög algengar (≥ 1/10), algengar (≥ 1/100 til < 1/10), sjaldgæfar (≥ 1/1.000

til < 1/100), mjög sjaldgæfar (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), koma örsjaldan fyrir (< 1/10.000). Innan

tíðniflokka eru alvarlegustu aukaverkanirnar taldar upp fyrst.

Tafla 2:

Aukaverkanir

Sýkingar af völdum sýkla og

sníkjudýra

Mjög algengar

Sýking í efri öndunarvegi (m.a. barkabólga,

nefkoksbólga og skútabólga)

Algengar

Sýking í neðri öndunarvegi (m.a. berkjubólga),

þvagfærasýking, herpes sýkingar (m.a. herpes

simplex, herpes í munni og herpes zoster),

lungnabólga, inflúensa

Sjaldgæfar

Tannsýking, naglsveppur, blóðsýking, sýking í

stoðkerfi og bandvef, graftarkýli í húð, nýrna- og

skjóðubólga, nefslímubólga, sýking í eyra

Mjög

sjaldgæfar

Berklar, bakteríur í blóði, sýking í

meltingarfærum, bólgusjúkdómur

í grindarholi

Æxli, góðkynja og illkynja

(einnig blöðrur og separ)

Sjaldgæfar

Grunnfrumukrabbamein, totuvörtur í húð

Mjög

sjaldgæfar

Eitilæxli,

illkynja æxli í lungum,

flöguþekjukrabbamein

Blóð og eitlar

Sjaldgæfar

Blóðflagnafæð, hvítfrumnafæð

Ónæmiskerfi

Sjaldgæfar

Ofnæmi

Geðræn vandamál

Sjaldgæfar

Þunglyndi, kvíði, svefnerfiðleikar (þ.m.t.

svefnleysi)

Taugakerfi

Algengar

Höfuðverkur, sundl

Sjaldgæfar

Mígreni, náladofi

Augu

Sjaldgæfar

Tárubólga, augnþurrkur, minnkuð sjónskerpa

Eyru og völundarhús

Sjaldgæfar

Svimi

Hjarta

Sjaldgæfar

Hjartsláttarónot, hraðsláttur, hægsláttur

Æðar

Algengar

Háþrýstingur, blóðþrýstingshækkun

Sjaldgæfar

Lágþrýstingur, hitakóf, roði, æðabólga,

blóðþrýstingslækkun

Öndunarfæri, brjósthol og

miðmæti

Algengar

Hósti

Sjaldgæfar

Versnun langvinnrar lungnateppu, berkjukrampi,

önghljóð, mæði, herpingur í hálsi

Meltingarfæri

Algengar

Kviðverkir, niðurgangur, ógleði,

meltingartruflun,

sár í munni, munnangur,

uppköst

Sjaldgæfar

Magabólga

Lifur og gall

Algengar

Óeðlilegar niðurstöður rannsóknar á

lifrarstarfsemi (m.a. hækkuð transamínagildisi)

Húð og undirhúð

Algengar

Útbrot (þar með talin bólga í húð)

Sjaldgæfar

Aukin tilhneiging

til að fá mar, húðþurrkur,

skalli, kláði, ofsakláði, sóri, þrymlabólur,

húðroði, ofsvitnun

Stoðkerfi og bandvefur

Sjaldgæfar

Liðverkir, verkur í útlim

Æxlunarfæri og brjóst

Sjaldgæfar

Tíðateppa, miklar tíðarblæðingar

Almennar aukaverkanir og

aukaverkanir á íkomustað

Algengar

Þreyta, þróttleysi

Sjaldgæfar

Inflúensulík veikindi, þyngdaraukning

Lýsing á völdum aukaverkunum

Sýkingar

Í klínískum samanburðarrannsóknum með abatacept og lyfleysu, var greint frá sýkingum, sem að

minnsta kosti hugsanlega tengdust meðferðinni, hjá 22,7% sjúklinganna sem fengu meðferð með

abatacepti og 20,5% sjúklinganna sem fengu lyfleysu.

Greint var frá alvarlegum sýkingum, sem að minnsta kosti hugsanlega tengdust meðferðinni, hjá 1,5%

sjúklinganna sem fengu meðferð með abatacepti og 1,1% sjúklinganna sem fengu lyfleysu. Tegund

alvarlegra sýkinga var svipuð hjá meðferðarhópunum sem fengu abatacept og lyfleysu (sjá kafla 4.4).

Tíðni (95% CI) alvarlegra sýkinga var 3,0 (2,3; 3,8) á hver 100 sjúklingaár hjá sjúklingum

sem fengu

meðferð með abatacepti og 2,3 (1,5; 3,3) á hver 100 sjúklingaár hjá sjúklingum

sem fengu lyfleysu í

tvíblindu

rannsóknunum.

Á samanlögðu tímabili klínískra rannsókna hjá 7.044 sjúklingum

sem fengu meðferð með abatacepti í

20.510 sjúklingaár var tíðni alvarlegra sýkinga 2,4 á hver 100 sjúklingaár og árlegt nýgengishlutfall

var stöðugt.

Illkynja sjúkdómar

Í klínískum samanburðarrannsóknum með lyfleysu var greint frá illkynja

sjúkdómum hjá 1,2%

(31/2.653) sjúklinga sem fengu meðferð með abatacepti og hjá 0,9% (14/1.485) sjúklinga sem fengu

lyfleysu. Nýgengishlutfall illkynja sjúkdóma var 1,3 (0,9; 1,9) á hver 100 sjúklingaár hjá sjúklingum

sem fengu meðferð með abatacepti og 1,1 (0,6; 1,9) á hver 100 sjúklingaár hjá sjúklingum

sem fengu

lyfleysu.

Á samanlögðu tímabili hjá 7.044 sjúklingum

sem fengu meðferð með abatacepti í 21.011 sjúklingaár

(þar af fengu fleiri en 1.000 meðferð með abatacepti í meira en 5 ár) var tíðni illkynja sjúkdóma 1,2

(1,1; 1,4) á hver 100 sjúklingaár og árlegt nýgengishlutfall

var stöðugt.

Algengasti illkynja sjúkdómurinn sem greint var fráí klínískum samanburðarrannsóknum með lyfleysu

var húðkrabbamein sem ekki er sortuæxli; 0,6 (0,3; 1,0) á hver 100 sjúklingaár hjá sjúklingum

fengu meðferð með abatacepti og 0,4 (0,1; 0,9) á hver 100 sjúklingaár hjá sjúklingum

sem fengu

lyfleysu og 0,5 (0,4; 0,6) á hver 100 sjúklingaár á uppsafnaða tímabilinu.

Algengasta krabbamein í líffærum sem greint var frá í klínískum samanburðarrannsóknum með

lyfleysu var lungnakrabbamein 0,17 (0,05; 0,43) á hver 100 sjúklingaár hjá sjúklingum

sem fengu

meðferð með abatacepti, 0 hjá sjúklingum

sem fengu lyfleysu og 0,12 (0,08; 0,17) á hver 100

sjúklingaár á uppsafnaða tímabilinu. Algengasti illkynja blóðsjúkdómurinn var eitilfrumukrabbamein

0,04 (0; 0,24) á hver 100 sjúklingaár hjá sjúklingum sem fengu meðferð með abatacepti, 0 hjá

sjúklingum

sem fengu lyfleysu og 0,06 (0,03; 0,1) á hver 100 sjúklingaár á uppsafnaða tímabilinu.

Innrennslistengdar aukaverkanir

Bráðar aukaverkanir sem tengdust innrennsli (aukaverkanir sem komu fram innan 1 klst. eftir að

innrennsli hófst) í sjö sameinuðum rannsóknum á gjöf með innrennsli í bláæð (fyrir rannsóknir II, III,

IV og V sjá kafla 5.1) voru algengari hjá sjúklingum

sem fengu meðferð með abatacepti en þeim sem

fengu lyfleysu (5,2% hjá þeim sem fengu abatacept og 3,7% hjá þeim sem fengu lyfleysu). Algengasta

aukaverkunin hjá þeim sem fengu abatacept (1-2%) var sundl.

Bráðar aukaverkanir sem tengdust innrennsli sem greint var frá hjá > 0,1% og ≤ 1% sjúklinga sem

fengu meðferð með abatacepti voru einkenni frá hjarta og lungum s.s. lágþrýstingur, lækkun

blóðþrýstings, hraður hjartsláttur, berkjukrampi og mæði. Önnur einkenni voru meðal annars,

vöðvaverkir, ógleði, hörundsroði, andlitsroði, ofsakláði, ofnæmi, kláði, herpingur í hálsi, óþægindi

fyrir brjósti, hrollur, utanæðarleki á innrennslisstað, verkur á innrennslisstað, þroti á innrennslisstað,

viðbrögð tengd innrennsli og útbrot. Flestar þessara aukaverkana voru vægar til í meðallagi slæmar.

Tilvik bráðaofnæmis voru mjög sjaldgæf út tvíblinda tímabilið og á uppsafnaða tímabilinu. Greint frá

ofnæmi í sjaldgæfum tilvikum. Önnur viðbrögð sem hugsanlega tengdust ofnæmi fyrir lyfinu, eins og

lágþrýstingur, ofsakláði og mæði sem komu fram innan 24 klst. frá gjöf ORENCIA í æð, voru

sjaldgæf.

Stöðva þurfti innrennsli vegna bráðra aukaverkana, sem tengdust því hjá 0,3% sjúklinga sem fengu

meðferð með abatacepti og 0,1% þeirra sem fengu lyfleysu.

Aukaverkanir hjá sjúklingum með langvinna lungnateppu (LLT)

Í rannsókn IV fengu 37 sjúklingar með LLT meðferð með abatacepti í bláæð og 17 fengu lyfleysu. Hjá

þeim sjúklingum

með LLT sem fengu meðferð með abatacepti voru aukaverkanir tíðari (51,4%) en hjá

þeim sem fengu lyfleysu (47,1%). Öndunarfærakvillar voru tíðari hjá sjúklingum sem fengu meðferð

með abatacepti (10,8%) en hjá þeim sem fengu lyfleysu (5,9%, þar með talin versnun LLT og mæði).

Hærra hlutfall þeirra LLT sjúklinga sem fengu meðferð með abatacepti en þeirra sem fékk lyfleysu

fengu alvarlegar aukaverkanir (5,4% á móti 0%), þar á meðal LLT versnun (1 af 37 sjúklingum

[2,7%]) og berkjubólgu (1 af 37 sjúklingum

[2,7%]).

Sjálfsnæmi

Í samanburði við lyfleysu leiddi meðferð með abatacepti ekki til aukinnnar myndunar sjálfsmótefna,

t.d. kjarnamótefna (ANA) og and-tvístrengja DNA (dsDNA) mótefna.

Nýgengishlutfall sjálfsnæmissjúkdóma hjá sjúklingum

sem fengu meðferð með abatacepti á tvíblinda

meðferðartímanum var 8,8 (7,6; 10,1) á hver 100 einstaklingsár og hjá sjúklingum

sem fengu lyfleysu

9,6 (7,9; 11,5) fyrir útsetningu í 100 mannsár. Tíðnin hjá sjúklingum sem fengu abatacept var 3,8 á

100 mannsár á uppsafnaða tímabilinu. Algengustu sjúkdómarnir tengdir sjálfsnæmi, aðrir en

ábendingin sem verið er að rannsaka, og greint var frá á uppsafnaða tímabilinu voru sóri, iktarhnútur

og Sjögrens heilkenni.

Mótefnamyndun (immunogenicity)

Mótefni gegn abatacept sameindinni var metið í ELISA greiningu hjá 3.985 sjúklingum

með iktsýki

sem meðhöndlaðir voru með abatacepti í allt að 8 ár. Eitthundrað áttatíu og sjö af 3.877 (4,8%)

sjúklingum

mynduðu mótefni gegn abatacepti meðan á meðferðinni stóð. Í mælingum á mótefnum

gegn abatacepti hjá sjúklingum

eftir að abataceptmeðferð lauk (> 42 dögum eftir síðasta skammt),

voru 103 af 1.888 (5,5%) sermijákvæðir.

Sýni sem staðfestu bindingu við CTLA-4 voru rannsökuð með tilliti

til þess hvort hlutleysandi mótefni

væru til staðar. Hjá 22 af 48 matshæfum sjúklingum

kom fram marktæk hlutleysandi virkni. Klínískt

mikilvægi myndunar hlutleysandi mótefna er ekki þekkt.

Í heildina var ekkert greinilegt samhengi á milli

mótefnamyndunar og klínískrar svörunar eða

aukaverkana. Á hinn bóginn var sá fjöldi sjúklinga sem myndaði mótefni of lítill

til að hægt væri að

leggja á það öruggt mat. Þar sem greining á hneigð til mótefnamyndunar er sértæk fyrir hvert lyf, á

samanburður á mótefnamyndun annarra lyfja ekki við.

Upplýsingar varðandi öryggi lyfjaflokksins

Abatacept er fyrsta lyfið sem er sértækur hjálparboðamiðill (co-stimulation modulator). Í kafla 5.1 er

samantekt á upplýsingum

úr klínískum rannsóknum um hlutfallslegt öryggi miðað við infliximab.

Börn

Abatacept hefur verið rannsakað hjá sjúklingum

með sjálfvakta barnafjölliðagigt í tveimur klínískum

rannsóknum (rannsókn á sjálfvakinni fjölliðagigt

hjá börnum með gjöf undir húð og rannsókn á

sjálfvakinni fjölliðagigt

hjá börnum með gjöf í bláæð). Í rannsókn á sjálfvakinni fjölliðagigt

hjá

börnum með gjöf undir húð voru 46 sjúklingar í hópnum 2 til 5 ára og 173 sjúklingar í hópnum 6 til

17 ára. Í rannsókn á sjálfvakinni fjölliðagigt

hjá börnum með gjöf í bláæð voru 190 sjúklingar í

hópnum 6 til 17 ára. Á fyrstu 4 mánuðum opna tímabilsins var heildaröryggi hjá þessum

409 sjúklingum með sjálfvakta barnafjölliðagigt svipað og kom fram hjá sjúklingum með iktsýki með

eftirfarrandi undantekningum hjá sjúklingum

með sjálfvakta barnafjölliðagigt:

Algengar aukaverkanir: hiti

Sjaldgæfar aukaverkanir: blóð í þvagi, eyrnabólga (í mið- og úteyra).

Lýsing á völdum aukaverkunum

Sýk ingar

Sýkingar voru algengustu aukaverkanirnar hjá sjúklingum

með sjálfvakta fjölliðagigt hjá börnum.

Tegundir sýkinga voru svipaðar þeim sem voru algengar hjá börnum á göngudeild. Á fyrstu

4 mánuðum meðferðartímabils með gjöf abatacepts í bláæð og undir húð hjá 409 sjúklingum

með

sjálfvakta barnafjölliðagigt voru algengustu aukaverkanirnar nefkoksbólga (3,7% sjúklinga) og sýking

í efri öndunarvegi (2,9% sjúklinga). Greint var frá tveimur alvarlegum sýkingum (hlaupabólu og

blóðsýkingu) á fyrstu 4 mánuðum abatacept meðferðar.

Innrennslistengd viðbrögð

Af þeim 190 sjúklingum

með sjálfvakta barnafjölliðagigt

sem fengu meðferð með ORENCIA í bláæð,

hætti einn sjúklingur (0,5%) vegna innrennslistengdra viðbragða, sem komu ekki fram í hvert skipti,

sem lýstu sér sem berkjukrampi og ofsakláði. Tíðni bráðra innrennslistengdra viðbragða var 4% í A

hlutanum, 2% í B hlutanum og 4% í C hlutanum og var í samræmi við þau viðbrögð sem komu fram

hjá fullorðnum.

Mótefnamyndun (immunogenicity)

Mótefni gegn allri abatacept sameindinni eða CTLA-4 hluta abatacepts var metið með ELISA

greiningu hjá börnum með sjálfvakta barnafjölliðagigt

eftir endurtekna meðferð með ORENCIA í

bláæð. Meðan á abatacept meðferð stóð voru 0,5% (1/189) í A hlutanum; 13,0% (7/54) í B hlutanum

og 12,8% (19/148) í C hlutanum sermisjákvæði. Meðal sjúklinga í B hlutanum sem var slembiraðað í

lyfleysuhóp (fengu því ekki meðferð í allt að 6 mánuði) voru 40,7% (22/54) sermisjákvæðir.

Abatacept mótefni voru yfirleitt tímabundin og í litlu magni. Þó metótrexat væri ekki gefið samhliða

virtist það ekki tengjast hærra hlutfalli sermisjákvæðra niðurstaðna hjá sjúklingum í B hlutanum sem

fengu lyfleysu. Tilvist mótefna voru ekki talin tengjast aukaverkunum eða innrennslistengdum

viðbrögðum, breytingum á verkun eða þéttni abatacepts í sermi. Af þeim 54 sjúklingum

sem hættu á

meðferð með ORENCIA í tvíblinda hlutanum í allt að 6 mánuði fékk enginn innrennslistengd

viðbrögð þegar gjöf ORENCIA var hafin á ný.

Opin framhaldstímabil

Á framlengingartímabili

rannsókna á sjálfvakinni barnafjölliðagigt (20 mánuðir fyrir rannsókn á

barnafjölliðagigt með gjöf undir húð og 5 ár fyrir rannsókn á barnafjölliðagigt með gjöf í bláæð) var

öryggi sjúklinga 6 til 17 ára með sjálfvakta barnafjölliðagigt sambærilegt og kom fram hjá fullorðnum

sjúklingum. Einn sjúklingur var greindur með MS-sjúkdóm á framlengingartímabilinu í rannsókn á

barnafjölliðagigt með gjöf í bláæð. Langtímaöryggisupplýsingar hjá börnum 2 til 5 ára með sjálfvakta

barnafjölliðagigt voru takmarkaðar en fyrirliggjandi gögn gáfu ekki til kynna ný áhrif með tilliti til

öryggis hjá ungum börnum.

Tilkynning

aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að

tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli

ávinnings og áhættu af notkun

lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist

lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

4.9

Ofskömmtun

Skammtar allt að 50 mg/kg hafa verið gefnir án augljósrar eiturverkunar. Ef um ofskömmtun er að

ræða er mælt með að fylgst sé með sjúklingnum

með tilliti

til merkja eða einkenna um aukaverkanir

og viðeigandi meðferð við einkennum hafin.

5.

LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1

Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Ónæmisbælandi lyf, sértæk lyf til ónæmisbælingar, ATC flokkur: L04AA24

Abatacept er samrunaprótein sem samanstendur af utanfrumuhluta frumudrepandi T eitilfrumna

tengdu mótefni-4 úr mönnum (CTLA-4) sem tengist breyttum halahluta (Fc portion) manna

immúnoglóbulíns G1 (IgG1). Abatacept er framleitt með raðbrigða DNA erfðatækni með frumum úr

eggjastokkum kínverskra hamstra.

Verkunarháttur

Abatacept miðlar sértækt lykil hjálparboði (costimulatory signal) sem þarf til að fullvirkja T-

eitilfrumur sem tjá CD28. Til að fullvirkja T-eitilfrumur þarf tvö boð sem frumur með mótefnavaka sjá

fyrir: T-frumu viðtaki ber kennsl á sérstakan mótefnavaka (boð1) og annað, sem er hjálparboð. Aðal

hjálparboðaferlið felur í sé bindingu CD80 og CD86 sameinda á yfirborði á mótefnisvakabirtandi

frumum við CD28 móttaka á T-eitilfrumum (boð 2). Abatacept hamlar sértækt þessu hjálparboðaferli

með því að bindast sérstaklega CD80 og CD86. Rannsóknir benda til þess að T-eitilfrumur sem ekki

hafa fyrirhitt mótefnisvaka svari betur abatacepti en T-eitilfrumu með ónæmisminni.

Rannsóknir

in vitro

og í dýralíkönum sýna að abatacept breytir T-eitilfrumu-háðri mótefna- og

bólgusvörun.

In vitro

dregur abatacept úr virkni T-eitilfrumna úr mönnum samkvæmt mælingum sem

sýna minni fjölgun

og cýtókínmyndun. Abatacept dregur úr myndun mótefnasértæku TNFα,

interferon-γ og interleukin-2 hjá T-eitilfrumum.

Lyfhrif

Hjá þeim sem fengu abatacept varð skammtaháð minnkun á sermisgildum leysanlegra interleukin-2

viðtaka, sem er mælikvarði á T-eitilfrumu virkni, interleukin-6 í sermi; efni sem virkjaðar átfrumur í

liðvökva og trefjakímfrumulíkar

frumur í liðvökva mynda hjá þeim sem eru með iktsýki; gigtarþáttar

sem er sjálfónæmismótefni

sem plasmafrumur mynda; og C-reactive próteins (CRP), myndun þess

tengist bráðafasa bólgu. Auk þess lækkuðu sermisgildi matrix metallopróteinasa-3, sem veldur

brjóskeyðingu og vefjabreytingum. Einnig kom í ljós lækkun á gildi TNFα í sermi.

Klínísk verkun og öryggi hjá fullorðnum með iktsýki

Verkun og öryggi abatacepts í bláæð var metið í slembuðum-, tvíblindum,

klínískum

samanburðarrannsóknum með lyfleysu hjá fullorðnum sjúklingum

með iktsýki sem sjúkdómsgreindir

voru samkvæmt mælikvarða American College of Rheumatology (ACR). Í rannsóknum I, II, III, V og

VI voru þátttökuskilyrði að sjúklingar væru að minnsta kost með 12 auma og 10 bólgna liði í upphafi

rannsóknar. Í rannsókn IV voru engin skilyrði um tiltekinn fjölda aumra eða bólginna liða.

Í rannsóknum I, II og V var öryggi og verkun abatacepts metin hjá sjúklingum sem ekki höfðu svarað

nægilega meðferð með metótrexati og héldu áfram á stöðugum skammti af metótrexati. Auk þess var

rannsakað í rannsókn V öryggi og verkun abatacepts eða infliximabs í samanburði við lyfleysu. Í

rannsókn III var verkun og öryggi abatacepts metið hjá sjúklingum

sem svöruðu ófullnægjandi

TNF-

hemli og höfðu hætt á meðferð með TNF-hemli áður en þeir voru teknir inn í rannsóknina, önnur

sjúkdómstemprandi gigtarlyf voru leyfð. Í rannsókn IV var fyrst og fremst rannsakað öryggi meðferðar

hjá sjúklingum með virka iktsýki sem þurftu frekari meðferðar við, þrátt fyrir yfirstandandi meðferð

með sjúkdómstemprandi gigtarlyfi sem ekki er líftæknilyf

eða/og sjúkdómstemprandi líftækni

gigtarlyfi, haldið var áfram allri sjúkdómstemprandi lyfjameðferð sem sjúklingar voru á fyrir upphaf

rannsóknarinnar. Í rannsókn VI þar sem verkun og öryggi abatacepts var metið hjá sjúklingum

ekki höfðu áður fengið metótrexat og voru með jákvæðan gigtarþátt (RF) og/eða and-CCP2 (anti-

Cyclic Citrullinated Peptide 2) jákvæðir með nýtilkomna iktsýki með úrátu (þar sem sjúkdómur hefur

varað í ≤ 2 ár) sem var slembiraðað til að fá annaðhvort abatacept og metótrexat eða metótrexat og

lyfleysu. Í rannsókn SC-II var verkun og öryggi abatacepts og adalimumabs metið eftir gjöf undir húð

án hleðsluskammts í bláæð og með metótrexat í bakgrunni hjá sjúklingum

með meðalalvarlega til

alvarlega iktsýki og ófullnægjandi

svörun við fyrri meðferð með metótrexati. Í rannsókn SC-III var

abatacept með gjöf undir húð metið í samsettri meðferð með metótrexati eða sem abatacept

einlyfjameðferð, og borið saman við metótrexat einlyfjameðferð við upphaf sjúkdómshlés eftir

12 mánaða meðferð, og hugsanlega viðhalds lyfjalauss sjúkdómshlés eftir algjört hlé á lyfjameðferð

hjá fullorðnum sjúklingum

sem höfðu ekki fengið metótrexat áður með mjög virka nýtilkomna iktsýki

(meðalgildi DAS28CRP 5,4; meðaltímalengd einkenna minni en 6,7 mánuðir) með slæma forspárþætti

ágengs hraðversnandi sjúkdóms (t.d. and-citrullinated protein mótefni [ACPA+] samkvæmt and-CCP2

greiningu og/eða jákvæðan gigtarþátt, úrátu í liðum við upphaf rannsóknar).

Í rannsókn I var sjúklingum

slembiraðað til að fá abatacept 2 mg/kg eða 10 mg/kg eða lyfleysu í

12 mánuði. Í rannsóknum I, III, IV og VI var sjúklingum slembiraðað til að fá fastan skammt, nálægt

10 mg/kg af abatacepti eða lyfleysu í 12 mánuði (rannsókn II, IV og VI) eða 6 mánuði (rannsókn III).

Abatacept skammtur var 500 mg handa þeim sjúklingum sem voru léttari en 60 kg, 750 mg handa

þeim sem vógu 60 til 100 kg og 1.000 mg handa sjúklingum sem voru þyngri en 100 kg. Sjúklingum

rannsókn V var slembiraðað til að fá sama fasta skammtinn af abatacepti eða 3 mg/kg af infliximabi

eða lyfleysu í 6 mánuði. Rannsókn V var haldið áfram í 6 mánuði til viðbótar, en einungis með

þátttöku abatacept og infliximabhópanna.

Í rannsóknum I, II, III, IV, V, VI, SC-II og SC-III voru 339, 638, 389, 1.441, 431, 509, 646 og 351

fullorðinn sjúklingur

metinn, talið í sömu röð.

Klínísk svörun

ACR (American College of Rheumatology) svörun

Í töflu 3 sést hlutfall þeirra sjúklinga sem fengu abatacept og náðu ACR svörun 20, 50 og 70 í

rannsókn II (sjúklingar sem ekki svöruðu metótrexati nægilega), rannsókn III (sjúklingar sem ekki

svöruðu TNF-hemli nægilega) og rannsókn VI (sjúklingar sem höfðu ekki fengið metótrexat áður).

Hjá sjúklingum

sem fengu abatacept meðferð í rannsóknum II og III, sást tölfræðilega marktækur

munur á bætingu ACR 20 svörunar eftir fyrsta skammt í samanburði við þá sem fengu lyfleysu (dagur

15) og bætingin hélst marktæk allan þann tíma sem rannsóknirnar stóðu yfir. Í rannsókn VI sást

tölfræðilega marktækur munur á bætingu ACR 20 svörunar eftir 29 daga hjá sjúklingum sem fengu

meðferð með abatacepti og metótrexati í samanburði við þá sem fengu metótrexat og lyfleysu og

bætingin hélst alla rannsóknina. Í rannsókn II, höfðu 43% þeirra sem ekki höfðu náð ACR 20 svörun

eftir 6 mánaða meðferð náð ACR 20 svörun eftir 12 mánaða meðferð.

Tafla 3:

Klínísk svörun í samanburðarrannsóknum

Hlutfall sjúklinga (%)

Sjúklingar sem höfðu

ekki áður fengið

meðferð með MTX

Ófullnægjandi svörun

við MTX

Ófullnægjandi svörun við

TNF-hemli

Rannsókn VI

Rannsókn II

Rannsókn III

Hlutfall

svörunar

Abatacept

+MTX

n = 256

Lyfleysa

+MTX

n = 253

Abatacept

+MTX

n = 424

Lyfleysa

+MTX

n = 214

Abatacept

+sjúkdóms-

temprandi

gigtarlyf

n = 256

Lyfleysa

+sjúkdóms-

temprandi

gigtarlyf

n = 133

ACR 20

Dagur 15

23%*

18%**

Mánuður 3

††

62%***

46%***

Mánuður 6

68%***

50%***

Mánuður 12

73%***

ACR 50

Mánuður 3

32%***

18%**

Mánuður 6

40%***

20%***

Mánuður 12

48%***

ACR 70

Mánuður 3

13%***

††

Mánuður 6

20%***

10%**

Mánuður 12

29%***

Mikil klínísk

svörun

c

14%***

DAS28-CRP

sjúkdómshlé

e

Mánuður 6

Mánuður 12

* p < 0,05, abatacept samanborið við lyfleysu.

** p < 0,01, abatacept samanborið við lyfleysu.

*** p < 0,001, abatacept samanborið við lyfleysu.

p < 0,01, abatacept og MTX samanborið við MTX og lyfleysu.

p < 0,001, abatacept og MTX samanborið við MTX og lyfleysu.

††

p < 0,05, abatacept og MTX samanborið við MTX og lyfleysu.

Fastur skammtur nálægt 10 mg/kg (sjá kafla 4.2).

Samhliða sjúkdómstemprandi gigtarlyf voru eitt eða fleiri eftirfarandi lyfja: metótrexat, klórókín/hýdroxíklórokín,

súlfazalasín, leflúnómíð, azathioprin, gull, og anakinra.

Mikil klínísk svörun er skilgreind sem ACR 70 svörun samfleytt í 6 mánuði.

Eftir 6 mánuði var sjúklingum gefinn kostur á að taka þátt í opinni rannsókn.

DAS28-CRP sjúkdómshlé er skilgreint sem < 2,6 á DAS28-CRP mælikvarða.

Við abatacept meðferð í opnu framhaldi af á rannsóknum I, II, III og VI sást viðvarandi ACR 20, 50

og 70 svörun í 7 ár, 5 ár, 5 ár og 2 ár, talið í sömu röð. Í rannsókn I var ACR svörun metin eftir 7 ár

hjá 43 sjúklingum

af þeim náðu 72% ACR 20 svörun, 58% náðu ACR 50 svörun og 44% náðu

ACR 70 svörun. Í rannsókn II var ACR svörun metin eftir 5 ár hjá 270 sjúklingum

af þeim náðu 84%

ACR 20 svörun, 61% náðu ACR 50 svörun og 40% náðu ACR 70 svörun. Í rannsókn III var ACR

svörun metin eftir 5 ár hjá 91 sjúklingi,

af þeim náðu 74% ACR 20 svörun, 51% náðu ACR 50 svörun

og 23% náðu ACR 70 svörun. Í rannsókn VI var ACR svörun metin eftir 2 ár hjá 232 sjúklingum

þeim náðu 85% ACR 20 svörun, 74% náðu ACR 50 svörun og 54% náðu ACR 70 svörun.

Meiri ávinningur kom fram með abatacepti en lyfleysu samkvæmt öðrum mælikvörðum á virkni

iktsýki en þeim sem eru innifaldir í ACR, s.s. minni morgunstirðleiki.

DAS28 svörun

Virkni sjúkdóms var einnig metin með DAS 28 (Disease Activity Score 28) mælikvarða á virkni

sjúkdóms. Í rannsóknum II, III, V og VI voru marktækar framfarir varðandi DAS samanborið við

lyfleysu eða samanburðarlyf.

Í rannsókn VI, þar sem eingöngu fullorðnir tóku þátt, varð sjúkdómshlé hjá marktækt stærra hlutfalli

sjúklinga í hópnum sem fékk abatacept og metótrexat (41%) (skor < 2,6), skilgreint samkvæmt DAS28

(CRP) samanborið við hópinn sem fékk metótrexat og lyfleysu (23%) eftir eitt ár. Svörunin sem hafði

náðst eftir 1 ár hjá abatacepthópnum hélst út 2 ár.

Gjaldgengir sjúklingar í undirrannsókn rannsóknar VI voru þeir sem náðu sjúkdómshléi á 2. ár (DAS

28 ESR < 2,6) og höfðu fengið meðferð með abatacepti í a.m.k. 1 ár í rannsókn VI. Í

undirrannsókninni var 108 einstaklingum slembiraðað 1:1 á tvíblindan hátt til að fá abatacept í

skömmtum sem voru u.þ.b. 10 mg/kg (ABA 10) eða 5 mg/kg (ABA 5). Eftir meðferð í 1 ár var

viðhald sjúkdómshlés metið með tilliti til bakslags. Tími að bakslagi og hlutfall sjúklinga sem fengu

bakslag var svipað í báðum hópunum.

Rannsókn V: abatacept eða infliximab í samanburði við lyfleysu.

Gerð var slembuð, tvíblind

rannsókn til að meta öryggi og verkun abatacepts eða infliximabs í

samanburði við lyfleysu hjá sjúklingum

sem svöruðu ófullnægjandi metótextrati (rannsókn V).

Aðalniðurstaðan var meðaltal breytinga eftir 6 mánuði á virkni sjúkdóms hjá sjúklingum sem fengu

abatacept samanborið við sjúklinga sem fengu lyfleysu og síðan tvíblint mat á öryggi og verkun

abatacepts og infliximabs

eftir 12 mánuði. Samkvæmt DAS28 varð meiri bati (p < 0,001) með

abatacepti og infliximabi í samanburði við lyfleysu í þeim hluta rannsóknarinnar sem lyfleysa var

notuð til samanburðar. Niðurstöður varðandi abatacept og infliximabhópana voru svipaðar. ACR

svörun í rannsókn V var í samræmi með tilliti

til DAS28 skors. Frekari bati kom í ljós eftir 12 mánuði

með abatacepti. Eftir 6 mánuði var tíðni aukaverkana sem voru sýkingar 48,1% (75) í

abatacepthópnum og 52,1% (86) í infliximabhópnum

og 51,8% (57) eftir lyfleysuhópnum og tíðni

alvarlegra aukaverkana sem voru sýkingar var 1,3% (2) eftir abatacepthópnum, 4,2% (7) eftir

infliximabhópnum

og 2,7% (3) eftir lyfleysuhópnum. Eftir 12 mánuði var tíðni aukaverkana sem voru

sýkingar 59,6% (93) -í abatacepthópnum, 68,5% (113) í infliximabhópnum

og tíðni alvarlegra

aukaverkana sem voru sýkingar 1,9% (3) í abatacepthópnum og 8,5% (14) í infliximabhópnum.

Í opna

hluta rannsóknarinnar var abatacept metið með tilliti

til viðhalds verkunar hjá þeim einstaklingum sem

höfðu upphaflega fengið abatacept samkvæmt slembivali og verkunarsvörunar þegar skipt var í

abatacept úr meðferð með infliximabi. Lækkun frá upphafsgildi á meðalskori DAS28 á degi 365 (-

3,06) hélst fram að degi 729 (-3,34) hjá þeim sjúklingum sem héldu áfram á abatacepti. Hjá

sjúklingum

sem fengu infliximab

í upphafi og var skipt yfir á abatacept var lækkun frá upphafsgildi

DAS28 skors að meðaltali 3,29 á degi 729 og 2,48 á degi 365.

Rannsókn SC-II: samanburður á abatacepti og adalimumabi

Slembuð, einblind (rannsakandi blindaður) rannsókn, til að sýna að verkun sé ekki lakari, var gerð til

að meta öryggi og verkun abatacepts eftir gjöf undir húð einu sinni í viku án hleðsluskammts

abatacepts í bláæð samanborið við adalimumab undir húð aðra hverja viku, hvort tveggja með

metótrexat í bakgrunni, hjá sjúklingum með ófullnægjandi svörun við metótrexati (rannsókn SC-II).

Aðalendapunktur sýndi verkun sem var ekki lakari (fyrirframskilgreind mörk 12%) fyrir ACR 20

svörun eftir 12 mánaða meðferð, 64,8% (206/318) hjá hópnum sem fékk abatacept undir húð og 63,4%

(208/328) hjá hópnum sem fékk adalimumab undir húð, munur á meðferðum var 1,8% [95%

öryggisbil: -5,6; 9,2] með sambærilega svörun í 24 mánuði. HlutfallACR 20 svörunar eftir 24 mánuði

var 59,7% (190/318) í hópnum sem fékk abatacept undir húð og 60,1% (197/328) í hópnum sem fékk

adalimumab undir húð. Hlutfall ACR 50 og ACR 70 svörunar eftir 12 mánuði og 24 mánuði voru í

samræmi við þetta og sambærileg fyrir abatacept og adalimumab. Aðlagaðar meðalbreytingar

(staðalskekkja) miðað við upphafsgildi DAS28-CRP eftir 24 mánuði voru -2,35 (staðalskekkja 0,08)

[95% öryggisbil:

-2.51, -2.19] í hópnum sem fékk abatacept undir húð og -2,33 (staðalskekkja 0,08)

[95% öryggisbil:

-2,50; -2,17] í hópnum sem fékk adalimumab undir húð með svipuðum breytingum

með tímanum. Eftir 24 mánuði náðu 50,6% (127/251) [95% öryggisbil:

44,4, 56,8] sjúklinga í

abatacepthópunum og 53,3% (130/244) [95% öryggisbil:

47,0; 59,5] sjúklinga í adalimumabhópunum

DAS 28 < 2,6. Breyting til batnaðar frá upphafsgildi HAQ-DI eftir 24 mánuði og með tímanum var

einnig svipuð í hópnum sem fékk abatacept undir húð og hópnum sem fékk adalimumab undir húð.

Mat á öryggi og vefrænum skemmdum (stuctural damage) var gerð eftir eitt og tvö ár. Heildaröryggi

með tilliti

til aukaverkana var svipað hjá hópunum tveimur á 24 mánaða tímabili. Eftir 24 mánuði var

greint frá aukaverkunum hjá 41,5% (132/318) sjúklinga sem fengu meðferð með abatacept og 50%

(164/328) sem fengu meðferð með adalimumabi. Greint var frá alvarlegum aukaverkunum hjá 3,5%

(11/318) í abatacepthópnum og 6,1% (20/328) í adalimumabhópnum. Eftir 24 mánuði höfðu 20,8 %

(66/318) sjúklinga í abatacepthópnum og 25,3 % (83/328) sjúklinga í adalimumabhópnum hætt á

meðferðinni.

Í rannsókn SC-II var greint frá alvarlegum sýkingum hjá 3,8 % (12/318) sjúklinga sem fengu meðferð

með abatacepti undir húð einu sinni í viku, enginn þeirra hætti á meðferð, og hjá 5,8 % (19/328)

sjúklinga sem fengu meðferð með adalimumabi undir húð aðra hverja viku sem varð til þess að

9 sjúklingar hættu á meðferðinni á þessum 24 mánuðum.

Tíðni staðbundinna viðbragða á stungustað eftir 12 mánuði var 3,8% (12/318) fyrir abatacept og 9,1%

(30/328) (p=0,006) fyrir adalimumab og eftir 24 mánuði 4,1% (13/318) fyrir abatacept og 10,4%

(34/328) fyrir adalimumab. Á tveggja ára rannsóknatímabili var greint frá vægum til meðalalvarlegum

sjálfsnæmisviðbrögðum (t.d. sóra, Raynauds fyrirbæri, þrymlaroða) hjá 3,8 % (12/318) sjúklinga sem

fengu meðferð með abatacepti undir húð og 1,5% (5/328) sjúklinga sem fengu meðferð með

adalimumabi undir húð.

Rannsókn SC-III: Upphaf sjúkdómshlés hjá sjúklingum með iktsýki sem hafa ekki fengið metótrexat

áður

Í slembaðri og tvíblindri

rannsókn þar sem lagt var mat á abatacept undir húð ásamt metótrexati

(abatacept + MTX), abatacept undir húð sem einlyfjameðferð eða metótrexat sem einlyfjameðferð

(MTX hópur) við upphaf sjúkdómshlés eftir 12 mánaða meðferð og viðhald lyfjalauss sjúkdómshlés

eftir algjört hlé á lyfjagjöf hjá fullorðnum sjúklingum,

sem höfðu ekki fengið metótrexat áður, með

mjög virka nýtilkomna iktsýki með lélega forspárþætti. Algjört hlé á lyfjameðferð varð til þess að

sjúkdómshléi lauk (sjúkdómur varð aftur virkur) hjá öllum þremur meðferðarhópunum (abatacept

ásamt metótrexati, abatacept eða metótrexat eitt sér) hjá meirihluta sjúklinganna (tafla 4).

Tafla 4:

Hlutfall í sjúkdómshléi við lok lyfjameðferðar og úthreinsunarfasa í

rannsókn SC-III

Fjöldi sjúklinga

Abatacept SC+ MTX

n = 119

MTX

n = 116

Abatacept SC

n = 116

Hlutfall slembivalinna sjúklinga við upphaf sjúkdómshlés eftir 12 mánaða meðferð

DAS28-sjúkdómshlé

Líkindahlutfall

(95% CI) miðað

við MTX

P gildi

60,9%

2,01 (1,18; 3,43)

0,010

45,2%

42,5%

0,92 (0,55; 1,57)

SDAI Klínískt sjúkdómshlé

Áætlaður mismunur (95% CI)

miðað við MTX

42,0%

17,02 (4,30; 29,73)

25,0%

29,3%

4,31 (-7,98; 16,61)

Klínískt sjúkdómshlé (boolean)

Áætlaður mismunur (95% CI)

miðað við MTX

37,0%

14,56 (2,19; 26,94)

22,4%

26,7%

4,31 (-7,62; 16,24)

Hlutfall slembivalinna sjúklinga í sjúkdómshléi eftir 12 mánuði og 18 mánuði

(6 mánaða algjört hlé á lyfjameðferð)

DAS28-sjúkdómshlé

Líkindahlutfall

(95% CI) miðað

við MTX

P gildi

14,8%

2,51 (1,02; 6,18)

0,045

7,8%

12,4%

2,04 (0,81; 5,14)

DAS28-skilgreint sjúkdómshlé (DAS28-CRP <2,6)

SDAI skilmerki (SDAI ≤ 3,3)

Í SC-III var öryggi hjá meðferðarhópunum þremur (abatacept + MTX, abatacept einlyfjameðferð,

MTX hópur) í heildina svipað. Á 12 mánaða meðferðartímabilinu var greint frá aukaverkunum hjá

44,5% (53/119), 41,4% (48/116) og 44,0% (51/116) og frá alvarlegum aukaverkunum hjá 2,5%

(3/119), 2,6% (3/116) og 0,9% (1/116) sjúklinga í meðferðarhópunum þremur. Greint var frá

alvarlegum sýkingum hjá 0,8% (1/119), 3,4% (4/116) og 0% (0/116) sjúklinga.

Svörun samkvæmt myndgreiningu

Skemmd á liðbyggingu

með myndgreiningu var metin á tveggja ára tímabili í rannsóknum II og VI.

Niðurstöður voru metnar samkvæmt Genant-modified total Sharp score (TSS) og þáttum þess,

mælikvarða á úrátumyndun og mælikvarða á minnkun liðbils (JSN).

Í rannsókn II var miðgildi TSS í upphafi rannsóknar 31,7 í hópnum sem fékk meðferð með abatacepti

og 33,4 í hópnum sem fékk lyfleysu. Abatacept/metótrexat minnkaði hlutfall aukinna liðskemmda í

samanburði við lyfleysu/metótrexat eftir 12 mánuði, eins og sýnt er í töflu 5. Hlutfall aukningar á

liðskemmdum á öðru ári var marktækt lægra en á fyrsta ári hjá sjúklingum

sem fengu abatacept

samkvæmt slembivali (p < 0,0001). Allir sem tóku þátt í langtíma framhaldsrannsókninni eftir

tvíblinda meðferð í 1 ár fengu meðferð með abatacepti og versnun sjúkdómsins var könnuð í

myngreiningu yfir 5 ára tímabil. Niðurstöður voru metnar í greiningu (as-observed analysis) út frá

meðaltalsbreytingu á heildarskori frá árlegri heimsókn árinu áður. Meðaltalsbreyting frá 1. ári til 2. árs

var 0,41 og 0,74 (n=290, 130); frá 2. ári til 3. árs (n=290, 130) var 0,37 og 0,68; frá 3. ári til 4. árs

(n=290, 128) var 0,34 og 0,43 og breytingin frá 4. ári til 5. árs var 0,26 og 0,29 (n=233, 114) hjá

sjúklingum

sem upphaflega fengu abatacept og MTX og lyfleysu og MTX samkvæmt slembivali, talið

í sömu röð.

Tafla 5:

Meðaltal breytinga í myndgreiningu á 12 mánaða tímabili í

rannsókn II

Mælikvarði

Abatacept/MTX

n = 391

Lyfleysa/MTX

n = 195

P-gildi

a

Úrátumyndanir og

liðbilsminnkun

í heild

(Total Sharp score)

1,21

2,32

0,012

Úrátumyndunarskor

(erosion score)

0,63

1,14

0,029

Liðbilsminnkunarskor

(JSN score)

0,58

1,18

0,009

Grundvallað á óstikabundinni greiningu (non-parametric analyses).

Í rannsókn VI var meðaltalsbreyting TSS eftir 12 mánuði marktækt minni hjá sjúklingum

sem fengu

meðferð með abatacepti og metótrexati miðað við þá sem fengu meðferð með metótrexati og lyfleysu.

Hjá 61% (148/242) sjúklinga sem fengu meðferð með abatacepti og metótrexati og 53% (128/242)

sjúklinga sem fengu meðferð með metótrexati og lyfleysu kom engin versnun fram (TSS ≤ 0) eftir

12 mánuði. Aukning liðskemmda var minni hjá sjúklingum

sem fengu samfellda meðferð með

abatacepti og metótrexati (í 24 mánuði) samanborið við sjúklinga sem fengu metótrexat og lyfleysu í

upphafi (í 12 mánuði) og var síðan skipt yfir á abatacept og metótrexat næstu 12 mánuði. Meðal þeirra

sjúklinga sem tóku þátt í opnu 12 mánaða tímabili hafði ekki komið fram versnun hjá 59% (125/213)

sjúklinga sem fengu abatacept og metótrexat og 48% (92/192) sjúklinga sem fengu metótrexat í

upphafi og var síðan skipt yfir á samsetta meðferð með abatacepti

Í rannsókn SC-III voru vefrænar skemmdir í liðum metnar með segulómun (MRI). Hjá hópnum sem

fékk abatacept + MTX var framvinda vefrænna skemmda í liðum minni en hjá MTX hópnum eins og

meðalmunur á meðferð hjá abatacept + MTX hópnum og MTX hópnum gefur til kynna (tafla 6).

Tafla 6:

Mat á byggingu og bólgu samkvæmt MRI í rannsókn SC-III

Meðalmunur á meðferð með abatacepti undir húð+MTX og MTX eftir 12 mánuði (95% CI)*

MRI úrátumyndunarskor

-1,22 (-2,20; -0,25)

MRI beinbólgu/beinbjúgsskor

-1,43 (-2,68; -0,18)

MRI liðslímubólgu-kvarði

-1,60 (-2,42; -0,78)

* n = 119 fyrir abatacept undir húð + MTXt; n = 116 fyrir MTXt

Svörun með tilliti

til líkamsfærni

Bætt líkamsfærni var metin með spurningalista um fötlun (Health Assessment Questionnaire

Disability Index (HAQ-DI)) í rannsóknum II, III, IV, V og VI og aðlöguðum spurningalista um fötlun

(modified HAQ-DI) í rannsókn I. Niðurstöður úr rannsóknum II, III og VI eru sýndar í töflu 7.

Tafla 7:

Bætt líkamsfærni í klínískum samanburðarrannsóknum

Sjúklingar sem hafa

ekki áður fengið

meðferð með

metótrexati

Ófullnægjandi svörun

við

metótrexati

Ófullnægjandi svörun við

TNF-hemli

Rannsókn VI

Rannsókn II

Rannsókn III

fötlunar-

mælikvarði

Abatacept

+MTX

Lyfleysa

+MTX

Abatacept

+MTX

Lyfleysa

+MTX

Abatacept

+DMARDs

Lyfleysa

+DMARDs

Grunnlína (meðaltal)

(n=254)

(n=251)

1,69

(n=422)

1,69

(n=212)

1,83

(n=249)

1,82

(n=130)

Meðaltal mælikvarða

á bata frá grunnlínu

Mánuður 6

0,85

(n=250)

0,68

(n=249)

0,59***

(n=420)

0,40

(n=211)

0,45***

(n=249)

0,11

(n=130)

Mánuður 12

0,96

(n=254)

0,76

(n=251)

0,66***

(n=422)

0,37

(n=212)

Hlutfall sjúklinga

með klínískan bata

sem skipti máli

Mánuður 6

61%***

47%***

Mánuður 12

64%***

*** p < 0,001, abatacept samanborið við lyfleysu.

p < 0,05, abatacept og MTX í samanburði við MTX og lyfleysu

Fastur skammtur nálægt 10 mg/kg (sjá kafla 4.2).

Samhliða sjúkdómstemprandi gigtarlyf voru eitt eða fleiri eftirfarandi lyfja: metótrexat, klórókín/hýdroxíklórokín,

súlfazalasín, leflúnómíð, azathioprin, gull, og anakinra.

spurningalisti til að meta heilsufar; 0 = best, 3 = verst; 20 spurningar; 8 svið: klæða og snyrta sig, standa upp, borða, ganga,

hreinlæti, teygja sig eftir, ná taki á, og virkni

Minnkun á HAQ-DI um ≥ 0,3 einingar frá grunnlínu.

Eftir 6 mánuði var sjúklingum boðin þátttaka í opinni rannsókn.

Hjá þeim sjúklingum

sem voru með klínískan bata sem skipti máli í rannsókn II eftir 12 mánuði hélst

svörun hjá 88% eftir 18 mánuði og hjá 85% eftir 24 mánuði. Á opnum tímabilum rannsókna I, II, III

og VI hélst bætt líkamsfærni í 7 ár, 5 ár, 5 ár og 2 ár, talið í sömu röð.

Í rannsókn SC-III var hlutfall þátttakenda með HAQ svörun sem mælikvarða á klínískt þýðingarmikið

bætta líkamlega færni (lækkun um > 0,3 á HAQ-D1 skor miðað við upphafsgildi) hærra hjá abatacept

+ MTX hópnum en MTX hópnum eftir 12 mánuði (65,5% miðað við 44,0%; munur á meðferð miðað

við MTX hóp er 21,6% [95% CI: 8,3; 34,9]).

Heilsutengdar niðurstöður og lífsgæði

Heilsutengd lífsgæði voru metin samkvæmt SF-36 spurningalistanum eftir 6 mánuði í rannsóknum I, II

og III og eftir 12 mánuði í rannsóknum I og II. Í þessum rannsóknum náðist klínískt marktækur bati í

abatacepthópnum í samanburði við lyfleysuhópinn

á öllum 8 sviðum SF-36 (4 þættir: líkamsfærni,

líkamshlutverk (role physical), verkir, almennt heilsufar og 4 andlegir þættir: lífsþróttur, félagsleg

færni, tilfinningalegt hlutverk, geðheilsa) og einnig í samanlögðum niðurstöðum varðandi líkamlega

þætti (Physical Component Summary (PCS)) og samanlögðum niðurstöðum varðandi geðræna þætti

(Mental Component Summary (MCS)). Í rannsókn VI náðist bati varðandi PCS og MCS, eftir

12 mánuði hjá abatacept- og metótrexathópnum borið saman við metótrexat- og lyfleysuhópinn

hélst hann í 2 ár.

Rannsókn VII: Öryggi abatacepts hjá sjúklingum

eftir fyrri meðferð með TNF-hemli með eða án

útskolunar

Gerð var opin rannsókn með abatacepti, með sjúkdómstemprandi gigtarlyf sem eru ekki líftæknilyf í

bakgrunni, hjá sjúklingum

með virka iktsýki sem voru með ófullnægjandi svörun við fyrri

(útskolunartímabil

í a.m.k. 2 mánuði; n=449) eða yfirstandandi (engin útskolun, n=597) meðferð með

TNF-hemli (rannsókn VII). Aðalútkoman, tíðni aukaverkana, alvarlegra aukaverkana og meðferðarrof

vegna aukaverkana meðan á 6 mánaða meðferð stóð var svipuð hjá þeim sem höfðu notað áður eða

notuðu TNF-hemil við inntöku í rannsóknina sama gildir um tíðni alvarlegra sýkinga.

Klínísk verkun og öryggi hjá sjúklingum

með sóraliðagigt

Verkun og öryggi abatacepts var metið í tveimur slembuðum, tvíblindum rannsóknum með

samanburði við lyfleysu (rannsóknum PsA-I og PsA-II) hjá fullorðnum sjúklingum

18 ára og eldri.

Sjúklingarnir

voru með virka sóraliðagigt (≥ 3 bólgna liði og ≥ 3 auma liði) þrátt fyrir fyrri meðferð

með sjúkdómstemprandi gigtarlyfi og með að minnsta kosti eina meinsemd í húð, að lágmarki 2 cm að

þvermáli, sem taldist vera vegna sóra.

Í PsA-I rannsókninni fengu 170 sjúklingar lyfleysu eða abatacept í bláæð á degi 1, 15, 29, og síðan á

28 daga fresti með tvíblindum

hætti í 24 vikur að þeim tíma loknum var opin meðferð með abatacept

10 mg/kg í bláæð á 28 daga fresti. Sjúklingum

var slembiraðað til að fá lyfleysu eða abatacept

3 mg/kg, 10 mg/kg, eða tvo skammta með 30 mg/kg og eftir það 10 mg/kg, án þess að breyting yrði á í

24 vikur, eftir það var opin meðferð með 10 mg/kg í bláæð mánaðarlega. Meðan á rannsókninni stóð

máttu sjúklingarnir

nota samhliða í stöðugum skömmtum metótrexat, lítinn skammt af barksterum

(jafngildan ≤ 10 mg af prednisón) og/eða bólgueyðandi gigtarlyf (NSAIDs).

Í PsA-II rannsókninni var 424 sjúklingum slembiraðað 1:1 til að fá á tvíblindan hátt vikulegan skammt

af lyfleysu eða abatacept 125 mg undir húð án hleðsluskammts í 24 vikur og í kjölfarið opna meðferð

vikulega með abatacept 125 mg undir húð. Meðan á rannsókninni stóð máttu sjúklingarnir

nota

samhliða í stöðugum skömmtum metótrexat, súlfasalazín, leflúnómíd,

hýdroxýklórókín,

lítinn skammt

af barksterum (jafngildan

10 mg af prednisóni) og/eða bólgueyðandi gigtarlyf (NSAIDs). Sjúklingar

sem ekki höfðu náð að minnsta kosti 20% bata frá grunnlínu með tilliti til fjölda bólginna og aumra

liða fyrir 16. viku fóru yfir á opna meðferð með 125 mg af abatacepti undir húð vikulega.

Aðalendapunktur bæði PsA-I og PsA-II var hlutfall sjúklinga sem náði ACR 20 svörun eftir 24 vikur

(dagur 169).

Klínísk svörun

Vísbendingar og einkenni

Hlutfall sjúklinga sem náði ACR (American College of Rheumatology) svörun 20, 50, eða 70 við

ráðlagðan skammt af abatacepti í PsA-I (10 mg/kg bláæð) og PsA-II (125 mg undir húð)

rannsóknunum er sýnt í töflu 8 hér fyrir neðan.

Tafla 8:

Hlutfall sjúklinga með ACR svörun eftir 24 vikur í PsA-I og PsA-II

rannsóknunum

PsA-I

2 6 T P

a

PsA-II

2 6 T P

b,c

Abatacept

10 mg/kg

IV

N=40

Lyf-

leysa

N=42

Áætlaður

mismunur

(95% CI)

Abatacept

125 mg

SC

N=213

Lyfleysa

N=211

Áætlaður

mismunur (95%

CI)

ACR 20

47,5%*

19,0%

28,7 (9,4; 48,0)

39,4%*

22,3%

17,2 (8,7; 25,6)

ACR 50

25,0%

2,4%

22,7 (8,6; 36,9)

19,2%

12,3%

6,9 (0,1; 13,7)

ACR 70

12,5%

12,5 (2,3; 22,7)

10,3%

6,6%

3,7 (-1,5; 8,9)

2 6 T P

P 2 6 T

p < 0,05 samanborið við lyfleysu, p gildi ekki metin með tilliti til ACR 50 og ACR 70.

2 6 T P

P 2 6 T

37% sjúklinganna hafði áður fengið meferð með TNF-hemli.

2 6 T P

P 2 6 T

61% sjúklinganna hafði áður fengið meferð með TNF-hemli

2 6 T P

P 2 6 T

Sjúklingar með minnni bata en 20% með tilliti fjölda bólginna og aumra liða eftir 16 vikur uppfylltu skilyrði fyrir að hætta

á þeirri meðferð sem þeim hafði verið úthlutað og ályktað að þeir hafi ekki svarað meðferðinni.

Í heildarrannsóknarþýði náði marktækt hærra hlutfall sjúklinga ACR 20 svörun eftir meðferð með

abatacept 10 mg/kg í bláæð í PsA-I eða 125 mg undir húð í PsA-II samanborið við lyfleysu eftir

24 vikur. Í báðum rannsóknunum sást hærra hlutfall ACR 20 svörunar við meðferð með abatacepti

samanborið við lyfleysu burtséð frá fyrri meðferð með TNF-hemli. Í minni rannsókninni, PsA-I, var

ACR 20 svörun með 10 mg/kg af abatacepti í bláæð samanborið við lyfleysu hjá sjúklingum

höfðu aldrei fengið meðferð með TNF-hemli 55,6% á móti 20,0%, talið í sömu röð, og hjá sjúklingum

sem höfðu fengið meðferð með TNF-hemli 30,8% á móti 16,7%, talið í sömu röð. Í PsA-II

rannsókninni var ACR 20 svörunin með 125 mg af abatacepti undir húð samanborið við lyfleysu hjá

sjúklinum sem höfðu aldrei fengið meðferð með TNF-hemli 44,0% á móti 22,2%, talið í sömu röð

(21,9 [8,3; 35,6], áætlaður mismunur [95% öryggisbil]),

og hjá sjúklingum sem höfðu fengið meðferð

með TNF-hemli 36,4% á móti 22,3%, talið í sömu röð (14,0 [3,3, 24,8], áætlaður mismunur

[95% öryggisbil]).

Hærrra hlutfall ACR 20 svörunar kom fram í PsA-II rannsókninni meðal þeirra sem fengu meðferð

með 125 mg af abatacepti undir húð samanborið við þá sem fengu lyfleysu burtséð frá samhliða

meðferð með sjúkdómstemprandi gigtarlyfi sem ekki er líftæknilyf. ACR 20 svörun með 125 mg af

abatacepti undir húð samanborið við lyfleysu hjá sjúklingum sem notuðu ekki sjúkdómstemprandi

gigtarlyf sem ekki er líftæknilyf var 27,3% á móti 12,1%, talið í sömu röð, (15,15 [1,83; 28,47],

áætlaður mismunur [95% CI öryggisbil]),

og hjá sjúklingum sem höfðu notað sjúkdómstemprandi lyf

sem ekki er líftæknilyf

44,9% á móti 26,9%, talið í sömu röð, (18,00 [7,20, 28,81], áætlaður mismunur

[95% CI]). Í PsA-I og PsA-II rannsóknunum hélst klínísk svörun eða hélt áfram að aukast í allt að eitt

ár.

Svörun með tilliti

til uppbyggingar

Í rannsókn PsA-II, var hlutfall þeirra sem ekki svöruðu samkvæmt myndgreiningu

engin breyting

frá grunnlínu) á heildar PsA-modified SHS (Psoriatic arthritis (PsA)-modified Sharp/van der Heijde

score) eftir 24 vikur hærra meðal þeirra sem fengu 125 mg af abatacepti undir húð (42,7%) en meðal

þeirra sem fengu lyfleysu (32,7%) (10,0 [1,0; 19,1] áætlaður mismunur [95% öryggisbil]).

Svörun með tilliti

til líkamlegrar færni

Í PsA-I rannsókninni var hlutfall sjúklinga með

0,30 lækkun frá grunnlínu á skori HAQ-DI (The

Health assessment questionnaire disability

index) mælikvarða á skerðingu á líkamlegri færni 45,0%

með abatacepti í bláæð á móti 19,0% með lyfleysu (26,1 [6,8; 45,5], áætlaður mismunur

[95% örygggisbil])

eftir 24 vikur. Í PsA-II rannsókninni var hlutfall sjúklinga með að minnsta

kosti

0,35 lækkun frá grunnlínu á skori HAQ-DI 31,0% með abatacepti á móti 23,7% með lyfleysu

(7,2 [-1,1; 15,6], áætlaður mismunur [95% öryggisbil]). Ávinningur samkvæmt HAQ-DI skori hélst

eða jókst í allt að eitt ár með áframhaldandi meðferð með abatacepti í bæði PsA-I og PsA-II

rannsókninni.

Engar marktækar breytingar sáust á skori á PASI (Psoriasis Area Severity Index), sem er mælikvarði á

alvarleika og umfangi sóra, við abataceptmeðferð á tvíblinda tímabilinu

sem stóð yfir í 24 vikur.

Sjúklingar sem tóku þátt í PsA rannsóknunum tveimur voru með vægan til miðlungsalvarlegan sóra

með miðgildi PASI-skors 8,6 í PsA-I og 4,5 í PsA-II. Í PsA-I rannsókninni var hlutfall sjúklinga sem

náði PASI 50 svörun 28,6% með abatacepti á móti 14,3% með lyfleysu (14,3 [-15,3; 43,9], áætlaður

mismunur [95% öryggisbil]), og hlutfall sjúklinga sem náði PASI 75 svörun var 14,3% með abatacepti

á móti 4,8% eð lyfleysu (9,5 [-13,0; 32,0], áætlaður mismunur [95% öryggisbil]). Í PsA-II

rannsókninni var hlutfall sjúklinga sem náði PASI 50 svörun 26,7% með abatcepti á móti 19,6% með

lyfleysu (7,3 [-2,2; 16,7], áætlaður mismunur [95% öryggisbil]),

og hlutfall sjúklinga sem náði

PASI 75 svörun var 16,4% með abatcepti á móti 10,1% með lyfleysu (6,4 [-1,3, 14,1], áætlaður

mismunur [95% öryggisbil]).

Börn með sjálfvakta barnafjölliðagigt

Börn og unglingar á aldrinum 6 til 17 ára með í meðallagi alvarlega til alvarlega virka sjálfvakta

barnafjölliðagigt með ófullnægjandi

svörun eða óþol fyrir a.m.k. einu sjúkdómstemprandi gigtarlyfi,

hugsanlega með líftæknilyfi,

tóku þátt í rannsókninni. Öryggi og verkun abatacepts í bláæð var metið í

þriggja hluta rannsókn. A hlutinn var 4-mánaða opinn aðlögunartími til að ná fram ACR Pedi 30

svörun. Sjúklingum sem fengu a.m.k. ACR Pedi 30 svörun í lok A hlutans var slembiraðað í tvíblindan

úthreinsunarhluta (B hluti) og fengu annaðhvort abatacept eða lyfleysu í 6 mánuði eða þar til liðagigtin

blossaði aftur upp samkvæmt skilgreiningum

í rannsókninni. Öllum sjúklingum,

nema þeim sem hættu

af öryggisástæðum, þ.e. sjúklingum sem luku rannsókninni eða ef sjúkdómurinn blossaði upp aftur í B

hlutanum eða svöruðu ekki í A hlutanum var boðið að taka þátt í C hlutanum,opna

framlengingarhlutanum,

þar sem langtíma öryggi og verkun var metið.

Í A hlutanum fengu allir sjúklingar 10 mg/kg af abatacepti dag 1, 15, 29, 57 og 85 og voru metnir á

degi 113. Í A hlutanum fengu 74% metótrexat (meðalskammtur við upphaf rannsóknarinnar var

13,2 mg/m

/viku) þannig að 26% sjúklinga fengu abatacept eitt og sér í A hlutanum. Af

190 sjúklingum sem tóku þátt í rannsókninni höfðu 57 (30%) fengið meðferð með TNF hemli.

Sjúklingar sem fengu ACR Pedi 30 svörun í lok A hlutans var slembiraðað í B hlutann, tvíblinda

úthreinsunarhlutann og fengu annaðhvort abatacept eða lyfleysu í 6 mánuði þar til liðagigtin blossaði

aftur upp.

Það að sjúkdómurinn blossi upp er skilgreint á eftirfarandi hátt:

≥ 30% versnun á a.m.k. 3 af 6 aðalviðmiðunargildum sjálfvakinnar fjölliðagigtar hjá börnum.

≥ 30% bati á ekki meira en 1 af 6 aðalviðmiðunargildum sjálfvakinnar fjölliðagigtar hjá börnum.

Versnun sem nemur ≥ 2 cm (mögulega allt að 10 cm) verður að hafa verið til staðar ef heildarmat

læknis eða foreldris var notað til að skilgreina að sjúkdómurinn blossi upp.

Versnun í ≥ 2 liðamótum verður að vera til staðar ef fjöldi sjúkra liða eða liða með skerta

hreyfigetu er notað til að skilgreina að sjúkdómurinn blossi upp.

Sjúklingar sem tóku þátt í rannsókninni voru að meðaltali 12,4 ára og höfðu verið með sjúkdóminn í

að meðaltali 4,4 ár. Sjúkdómurinn var virkur og við upphaf rannsóknarinnar voru að meðaltali

16 sjúkir liðir og að meðaltali 16 liðir með skerta hreyfigetu og hækkuð gildi (að meðaltali 3,2 mg/dl)

bráðafasapróteins (CRP) og sökks (að meðaltali 32 mm/klst.). Undirflokkar sjálfvakinnar

barnafjölliðagigtar við byrjunareinkenni sjúkdómsins voru: fáliðagigt (16%), fjölliðagigt

(64%, 20%

allra sjúklinga voru með jákvæðan gigtarþátt) og fjölkerfaliðagigt (20%).

Af þeim 190 sjúklingum

sem tóku þátt í rannsókninni luku 170 A hlutanum, hjá 65% (123/190) var

svörun samkvæmt ACR Pedi 30 og 122 var slembiraðað í hluta B. Svörun var svipuð hjá öllum

undirflokkum sjálfvakinnar barnafjölliðagigtar sem rannsakaðir voru og hjá sjúklingum

hvort sem þeir

fengu metótrexat eða ekki. Af þeim 133 (40%) sjúklingum

sem ekki höfðu fengið meðferð með TNF-

hemli fékk 101 (76%) a.m.k. ACR Pedi 30 svörun og af þeim 57 sjúklingum

sem höfðu áður fengið

meðferð með TNF-hemli náðu 22 (39%) a.m.k. ACR Pedi 30 svörun.

Í B hlutanum hjá sjúklingum sem var slembiraðað í lyfleysuhóp var tíminn þar til sjúkdómurinn

blossaði upp marktækt styttri en hjá þeim sem var slembiraðað í abatacepthóp (aðalendapunktur,

p=0,0002; log-rank próf). Sjúkdómurinn blossaði upp hjá marktækt fleiri sjúklingum sem fengu

lyfleysu í B hlutanum (33/62;53%) samanborið við hjá sjúklingum

sem héldu áfram á abatacept

(12/60; 20%; kí-kvaðrat (Chi-square) p<0,001). Hætta á að sjúkdómurinn blossaði upp hjá sjúklingum

sem héldu áfram á abatacepti var minni en einn þriðji af áhættunni hjá sjúklingum

sem fengu lyfleysu

(áætlað áhættuhlutfall=0,31;

95% öryggisbil 0,16; 0,59).

Meirihluti sjúklinganna sem hafði verið slembiraðað í B hlutann tók þátt í C hlutanum (58/60

sjúklingar úr B hlutanum sem höfðu fengið abatacept; 59/62 sjúklingar úr B hlutanum sem höfðu

fengið lyfleysu) og einnig 36 af 47 sjúklingum

úr A hlutanum sem ekki svöruðu meðferð (n=153

heildarfjöldi sjúklinga).

Hlutfall svörunar í lok A hlutans, í lok B hlutans og eftir útsetningu í 5 ár er tekið saman í töflu 9:

Tafla 9:

Hlutfall (%) sjálfvakinnar fjölliðagigtar hjá börnum með ACR svörun eða

óvirkan sjúkdóm

A hluta

(dagur 113)

Lok B hluta

(dagur 169)

C hluti

(dagur 1.765)

Abatacept

Abatacept

Lyfleysa

Abatacept-

hópur í

B hluta

Lyfleysuhópur

í B hluta

Sjúklingar sem

ekki svöruðu

meðferð í A hluta

n= 190

n= 58

n= 59

n= 33

n= 30

n= 13

ACR30

ACR50

ACR70

ACR90

Óvirkur

sjúkdómur

Ekki metið

dagur 169 síðasta skoðun sem fór fram hjá sjúklingum sem fengu meðferð í C hluta

Við athugun (As observed)

Á degi 1.765 voru þátttakendur C hlutans 33 af þeim 58 sjúklingum sem fengu abatacept í B

hlutanum, 30 af þeim 59 sjúklingum sem fengu lyfleysu í B hlutanum og 13 af þeim 36 sjúklingum

sem svöruðu ekki meðferð í A hlutanum. Miðgildið fyrir meðferðartíma með abatacepti í C hlutanum

var 1.815 dagar (spönn 57-2.415 dagar; næstum 61 mánuður). Hundrað og tveir (67%) höfðu fengið

meðferð með abatacepti í a.m.k. 1.080 daga (~ 36 mánuðir) í C hlutanum. Allir sjúklingar höfðu áður

fengið meðferð með abatacepti í opna A hlutanum a.m.k.í 4 mánuði.

Abatacept hjá sjúklingum með sjálfvakta barnafjölliðagigt

hefur einnig verið rannsakað með

lyfjaformi fyrir gjöf undir húð hjá börnum og unglingum 2 til 17 ára með meðalalvarlega eða alvarlega

virka sjálfvakta barnafjölliðagigt með ófullnægjandi

svörun eða óþol fyrir a.m.k einu

sjúkdómstemprandi gigtarlyfi, hugsanlega með líftæknilyfi. Öryggi og verkun abatacepts í

yfirstandandi rannsókn með gjöf undir húð var í samræmi við niðurstöður fyrir abatacept í rannsókn

með gjöf í bláæð (sjá kafla 5.1 í SmPC fyrir ORENCIA stungulyf, lausn í áfylltri sprautu fyrir

nákvæma lýsingu á rannsókninni og niðurstöður).

5.2

Lyfjahvörf

Iktsýki hjá fullorðnum

Eftir endurtekin innrennsli (daga 1, 15, 30 og síðan á fjögurra vikna fresti) sýndu lyfjahvörf abatacepts

hjá sjúklingum með iktsýki skammtaháða aukningu á C

og AUC í skömmtum á bilinu á 2 mg/kg til

10 mg/kg, meðallokahelmingunartími

var 13,1 dagur, á bilinu 8 til 25 dagar. Meðaldreifingarrúmmál

(Vss) var 0,07 l/kg og var á bilinu 0,02 til 0,13 l/kg. Almenn úthreinsun var u.þ.b. 0,22 ml/klst./kg.

Lægsta þéttni við jafnvægi var u.þ.b. 25 míkróg/ml og meðal C

þéttni var u.þ.b. 290 míkróg/ml.

Engin almenn uppsöfnun varð á abatacepti við áframhaldandi endurtekna meðferð með 10 mg/kg á

mánaðar fresti hjá sjúklingum með iktsýki.

Þýðisgreining á lyfjahvörfum leiddi í ljós tilhneigingu

til aukinnar úthreinsunar með aukinni

líkamsþyngd. Aldur og kyn (þegar gerð var leiðrétting varðandi þyngd) hafði ekki áhrif á úthreinsun.

Metótrexat, bólgueyðandi gigtarlyf (NSAIDs), barksterar og TNF-hemlar höfðu ekki áhrif á

úthreinsun abatacepts. Engar rannsóknir voru gerðar til að athuga áhrif skertrar nýrna- eða

lifrarstarfsemi á lyfjahvörf abatacepts.

Sóraliðagigt hjá fullorðnum

Í PsA-I var sjúklingum slembiraðað til að fá í bláæð lyfleysu eða abatacept 3 mg/kg (3/3 mg/kg),

10 mg/kg (10/10 mg/kg), eða tvo skammta af 30 mg/kg og eftir það 10 mg/kg (30/10 mg/kg), á degi 1,

15, 29, og síðan á 28 daga fresti. Í þessari rannsókn var þéttni abatacepts háð skammti. Rótarmeðaltal

(CV%) c

á degi 169 var 7,8 míkróg/ml (56,3%) fyrir 3/3 mg/kg, 24,3 míkróg/ml (40,8%) fyrir

10/10 mg/kg, og 26,6 míkróg/ml (39,0%) fyrir 30/10 mg/kg meðferðartilhögunina.

Eftir vikulega gjöf 125 mg af abatcepti undir húð í rannsókn PsA-II náðist jafnvægi á degi 57 með

rótarmeðaltal (CV%) c

á bilinu 22,3 (54,2%) til 25,6 (47,7%) míkróg/ml á degi 57 til 169, talið í

sömu röð.

Í samræmi við niðurstöður sem komu áður fram hjá sjúklingum

með iktsýki leiddi þýðisgreining á

lyfjahvörfum í ljós tilhneigingu til aukinnar úthreinsunar abatacepts með aukinni líkamsþyngd.

Börn

Í greiningu á lyfjahvörfum úr niðurstöðum á þéttni abatacepts í sermi hjá sjúklingum

6 til 17 ára með

sjálfvakta barnafjölliðagigt eftir að hafa fengið abatacept 10 mg/kg í bláæð kom fram að áætluð

úthreinsun abatacepts, staðlað fyrir þyngd í upphafi, var meiri hjá sjúklingum

með sjálfvakta

barnafjölliðagigt (0,4 ml/klst./kg hjá börnum sem voru 40 kg) miðað við fullorðna með iktsýki.

Dæmigerð gildi fyrir áætlað dreifingarrúmmál var 0,12 l/kg og helmingunartíma brotthvarfs

11,4 dagar hjá barni sem var 40 kg. Við mælingu á úthreinsun og dreifingarrúmmáli staðlað fyrir

aukna þyngd hjá sjúklingum með sjálfvakta barnafjölliðagigt voru forspáð gildi og raunveruleg gildi

altækrar útsetningar lægri en hjá fullorðnum, þannig að meðaltal var 204 (66 til 595) míkróg/ml í

hágildi og 10,6 (0,15 til 44,2) míkróg/ml í lággildi hjá sjúklingum

sem voru minna en 40 kg og 229

(58 til 700) míkróg/ml í hágildi og 13,1 (0,34 til 44,6) míkróg/ml í lággildi hjá sjúklingum

sem voru

40 kg eða meira.

5.3

Forklínískar upplýsingar

Engin stökkbreytandi eða litningasundrandi áhrif af abatacepti sáust í fjölda

in vitro

rannsókna. Í

rannsókn á krabbameinsvaldandi áhrifum hjá músum, kom fram aukin tíðni eitilæxla og krabbameins í

mjólkurkirtlum (hjá kvendýrum). Þessi aukna tíðni eitilæxla og æxla í mjólkurkirtlum

sem kom fram

við notkun abatacepts hjá músum getur hugsanlega hafa tengst minnkaðri stjórn á nagdýra

hvítblæðiveiru og músa mjólkurkirtlaveiru,

talið í sömu röð, vegna langvarandi ónæmisbreytingar. Í

eins árs rannsókn á cynomolgus öpum, tengdist abatacept ekki marktækum eiturverkunum. Afturkræf

lyfjafræðileg verkun var minniháttar tímabundin lækkun á IgG í sermi og minniháttar til alvarleg

eyðing eitilfrumna á kímfrumnasvæðum í lifur og eitlum. Á rannsóknartímabilinu

komu engar

vísbendingar fram um myndun eitilæxla eða formfræðilegar forstigsbreytingar æxla, þrátt fyrir að til

staðar væri veira, lymphocryptoveira, sem þekkt er að getur valdið slíkum breytingum hjá

ónæmisbældum öpum. Ekki er vitað hvort þessar niðurstöður skipta máli við klíníska notkun

abatacepts.

Hjá rottum hafði abatacept engar aukaverkanir á frjósemi karl- og kvendýra. Rannsóknir voru gerðar á

þroska fósturvísís-fósturs með notkun abatacepts hjá músum, rottum og kanínum í allt að 20 til

30 földum 10 mg/kg skammti ætluðum mönnum og engar aukaverkanir komu fram hjá afkvæmunum.

Hjá rottum og kanínum var útsetning fyrir abatacepti, á grundvelli AUC, 29-föld útsetning 10 mg/kg

skammts ætluðum mönnum. Í ljós kom að abatacept fer yfir fylgju hjá rottum og kanínum. Í rannsókn

með abatacepti hjá rottum á þroska fyrir og eftir fæðingu komu engar aukaverkanir í ljós hjá ungum

mæðra sem fengu abatacept í skömmtum allt að 45 mg/kg sem á grundvelli AUC samvarar þreföldum

10 mg/kg skammti ætluðum mönnum. Við 200 mg/kg skammt sem á grundvelli AUC samsvarar 11-

földum 10 mg/kg skammti ætluðum mönnum, sáust takmarkaðar breytingar á ónæmisstarfsemi (níföld

aukning á meðaltali T eitilfrumnaháðri mótefnasvörun hjá kvenkyns ungum og bólga í skjaldkirtli hjá

1 kvenkyns unga af 10 karlkyns og 10 kvenkyns ungum sem metnir voru eftir þessa skammta).

Forklínískar rannsóknir vegna notkunar hjá börnum

Rannsóknir á rottum sem útsettar voru fyrir abatacepti sýndu frávik í ónæmiskerfi, þ.m.t. örfá tilvik

banvænna sýkinga (ungar rottur). Auk þess var algengt að sjá bólgu í skjaldkirtli

og brisi hjá ungum og

fullorðnum rottum sem höfðu verið útsettar fyrir abatacept. Ungar rottur virtust vera móttækilegri fyrir

eitilfrumuíferð í skjaldkirtli.

Sambærilegar niðurstöður hafa ekki sést í rannsóknum hjá fullorðnum

músum og öpum. Líklegt er að aukið næmi fyrir tækifærissýkingum sem kom fram hjá ungum rottum

tengist útsetningu fyrir abatacepti áður en ónæmiskerfið hefur þroskast til að þekkja sýkingar (memory

responses). Þýðing þessara niðurstaðna hjá mönnum er ekki þekkt.

6.

LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1

Hjálparefni

Maltósi

Natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat

Natríumklóríð

6.2

Ósamrýmanleiki

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf, því rannsóknir á samrýmanleika hafa ekki verið

gerðar. Ekki má gefa ORENCIA samtímis öðru lyfi í sömu innrennslisslöngu.

ORENCIA má ekki nota með sprautum sem húðaðar eru með silikoni (sjá kafla 6.6).

6.3

Geymsluþol

Óopnað hettuglas

3 ár

Eftir blöndun

Sýnt hefur verið fram á efna- og eðlisfræðilegan stöðugleika eftir blöndun í 24 klukkustundir við

2°C – 8°C. Til þess að koma í veg fyrir örverumengun skal þynna lausnina samstundis.

Eftir þynningu

Þegar blandaða lausnin er þynnt samstundis hefur verið sýnt fram á efna- og eðlisfræðilegan

stöðugleika þynntu innrennslislausnarinnar í 24 klukkustundir

við 2°C – 8°C. Til þess að koma í veg

fyrir örverumengun skal nota lyfið samstundis.

6.4

Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið í kæli (2°C – 8°C).

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Geymsluskilyrði eftir blöndun og þynningu lyfsins, sjá kafla 6.3.

6.5

Gerð íláts og innihald

Hettuglas (15 ml gler af tegund 1) með tappa (halóbútýl gúmmí) með innsigli (flip off) (ál) ásamt

silikonfrírri sprautu (pólýetýlen).

Pakkning með 1 hettuglasi og 1 silikonfrírri sprautu (pólýetýlen) og fjölpakkningar með 2 eða 3

hettuglösum og 2 eða 3 silikonfríum

sprautum (2 eða 3 pakkningar, hver með 1 hettuglasi).

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

6.6

Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Blöndun og þynningu á að framkvæma samkvæmt góðum verklagsreglum, sérstaklega með tilliti til

smitgátar.

Blöndun

1. Ákvarðið skammt og fjölda ORENCIA hettuglasa sem nota þarf (sjá kafla 4.2).

2. Að viðhafðri smitgát, skal blanda hvert hettuglas með 10 ml af vatni fyrir stungulyf, nota skal

silikonfría einnota sprautu sem fylgir hverju hettuglasi

(sjá kafla 6.2) og nálarstærð 18 - 21 gauge.

- Fjarlægið innsiglið af hettuglasinu og þvoið tappann með alkóhólvættri þurrku.

Stingið nálinni í gegnum miðju gúmmítappans á hettuglasinu og beinið bununni, af vatninu fyrir

stungulyf, að gleri hettuglassins.

- Notið ekki hettuglasið ef það er ekki loftæmt.

- Fjarlægið sprautuna og nálina eftir að 10 ml af vatni fyrir stungulyf hefur verið dælt í hettuglasið.

- Til að draga úr froðumyndun ORENCIA, snúið hettuglasinu varlega í hringi þar til innihaldið er

alveg uppleyst.

Hristið ekki.

Forðist langvarandi eða kröftugan hristing.

- Þegar innrennslisstofninn er uppleystur, skal hleypt úr hettuglasinu með nálinni til að losa alla þá

froðu sem gæti verið til staðar.

- Eftir blöndun á lausnin að vera tær og litlaus til ljósgul. Notið ekki ef í lausninni eru ógegnsæjar

agnir, hún er mislit eða aðrar aðskotaagnir eru til staðar.

Þynning

3. Strax eftir blöndun verður að þynna þykknið frekar í 100 ml með natríumklóríð 9 mg/ml lausn fyrir

stungulyf.

- Dragið úr 100 ml innrennslispoka eða flösku, það rúmmál af natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%) lausn

fyrir stungulyf sem samsvarar rúmmáli hettuglasanna sem blönduð voru.

- Bætið hægt blönduðu ORENCIA lausninni úr hverju hettuglasi í innrennslispoka eða flösku og

notið sömu

einota silikonfríu sprautuna sem fylgdi hverju hettuglasi

- Blandið varlega. Lokastyrkur abatacepts í pokanum eða flöskunni fer eftir magni virka efnisins

sem bætt er í en er ekki meiri en 10 mg/ml.

- Farga skal öllum leifum í hettuglösunum strax í samræmi við gildandi reglur á hverjum stað.

4. Þegar viðhöfð er smitgát við blöndun og þynningu má nota ORENCIA innrennslislausnina strax eða

innan 24 klst. ef hún er geymd í kæli við 2°C - 8°C. Áður en ORENCIA lausnin er notuð á að skoða

hana með tilliti

til agna eða mislitunar. Fargið lausninni ef einhverjar agnir eða mislitun er sjáanleg.

- Geymið ekki leifar af innrennslislausinni

til að nota síðar.

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

7.

MARKAÐSLEYFISHAFI

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Írland

8.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/389/001-003

9.

DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR

MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 21. maí 2007

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 21. maí 2012

10.

DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu/.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

1.

HEITI LYFS

ORENCIA 50 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

ORENCIA 87,5 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

ORENCIA 125 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

2.

INNIHALDSLÝSING

ORENCIA 50 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

Hver áfyllt sprauta inniheldur 50 mg af abatacepti í 0,4 ml.

ORENCIA 87,5 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

Hver áfyllt sprauta inniheldur 87,5 mg af abatacepti í 0,7 ml.

ORENCIA 125 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

Hver áfyllt sprauta inniheldur 125 mg af abatacepti í einum ml.

Abatacept er samrunaprótein framleitt með DNA raðbrigða erfðatækni (recombinant) með frumum úr

eggjastokkum úr kínverskum hömstrum.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.

LYFJAFORM

Stungulyf, lausn (stungulyf)

Lausnin er tær, litlaus eða fölgul með pH 6,8 til 7,4.

4.

KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1

Ábendingar

Iktsýki

ORENCIA, ásamt metótrexati, er ætlað til meðferðar við:

í meðallagi alvarlegri til alvarlegri, virkri iktsýki hjá fullorðnum sjúklingum sem ekki hafa

svarað nægilega fyrri meðferð með einu eða fleiri sjúkdómstemprandi gigtarlyfjum (DMARD),

þar á meðal metótrexati (MTX) eða tumour necrosis factor (TNF)-alfa hemli.

mjög virkum og ágengum sjúkdómi hjá fullorðnum sjúklingum

með iktsýki sem hafa ekki

fengið metótrexat áður.

Sýnt hefur verið fram á að dregið hefur úr versnun liðskemmda og líkamleg færni hefur aukist við

samsetta meðferð með abatacepti og metótrexati.

Sóraliðagigt

ORENCIA, eitt sér eða í samsettri meðferð með metótrexati, er ætlað til meðferðar við virkri

sóraliðagigt (PsA) hjá fullorðnum sjúklingum

þegar svörun við fyrri meðferð með sjúkdómstemprandi

gigtarlyfi (DMARD), þ.m.t. metótrexati, hefur verið ófullnægjandi og sem þurfa ekki almenna

lyfjameðferð (systemic therapy) til viðbótarmeðferðar við meinsemd í húð vegna sóra.

Sjálfvakin fjölliðagigt

hjá börnum

Samsett meðferð með ORENCIA og metótrexati er ætluð við meðalalvarlegri og alvarlegri, virkri

sjálfvakinni fjölliðagigt

hjá börnum 2 ára og eldri þegar svörun hefur ekki verið fullnægjandi eða þau

haft óþol fyrir fyrri meðferð með sjúkdómstemprandi gigtarlyfjum (DMARD).

ORENCIA má gefa sem einlyfjameðferð ef óþol er fyrir metótrexati eða þegar meðferð með

metótrexati hentar ekki.

4.2

Skammtar og lyfjagjöf

Sérfræðingar með reynslu af greiningu og meðferð iktsýki eiga að hefja meðferðina og hafa umsjón

með henni.

Ef svörun við abatacepti næst ekki innan 6 mánaða, skal endurskoða áframhaldandi meðferð (sjá

kafla 5.1).

Skammtar

Iktsýki

Fullorðnir

ORENCIA gjöf undir húð (s.c.) má hefja með eða án hleðsluskammts í bláæð (i.v.). ORENCIA á að

gefa einu sinni í viku í skammtinum 125 mg abatacept með inndælingu undir húð án tillits til þyngdar

(sjá kafla 5.1). Ef stakt innrennsli er gefið til þess að hefja meðferð (hleðsluskammtur í bláæð fyrir

gjöf undir húð) á að gefa fyrstu 125 mg abatacepts með inndælingu undir húð innan sólarhrings frá

innrennsli í bláæð fylgt eftir með 125 mg skammti af abatacepti undir húð einu sinni í viku (sjá

ORENCIA 250 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn kafla 4.2, fyrir hleðsluskammt sem gefinn er í

bláæð).

Sjúklingar sem skipta úr abatacepti til notkunar í bláæð yfir í gjöf undir húð eiga að fá fyrsta

skammtinn undir húð í staðinn fyrir næsta áætlaða skammt í bláæð.

Ekki er þörf á skammtabreytingum við notkun ásamt öðrum sjúkdómstemprandi gigtarlyfjum

(DMARDs), barksterum, salicýlötum, bólgueyðandi gigtarlyfjum (NSAIDs) eða verkjalyfjum.

Sóraliðagigt

Fullorðnir

ORENCIA á að gefa vikulega í 125 mg skammti undir húð án þess að þörf sé fyrir gjöf

hleðsluskammts í bláæð.

Sjúklingar sem eru að skipta frá meðferð með ORENCIA í bláæð yfir á meðferð undir húð á að gefa

fyrsta skammt undir húð í stað næsta áætlaða skammts í bláæð.

Börn

Sjálfvakin fjölliðagigt hjá börnum

Gjöf ráðlagðs vikuskammts af ORENCIA stungulyfi, lausn í áfylltri sprautu hjá sjúklingum

2 til17 ára

með sjálfvakta barnafjölliðagigt á að hefja án hleðsluskammts í bláæð og á að vera í samræmi við

þyngd eins og fram kemur í töflunni hér á eftir:

Tafla 1: Vikulegur skammtur af

ORENCIA

Líkamsþyngd sjúklings

Skammtur

10 kg eða minna en 25 kg

50 mg

25 kg eða minna en 50 kg

87,5 mg

50 kg eða meira

125 mg

Sjúklingar sem skipta úr abatacepti til notkunar í bláæð yfir í gjöf undir húð eiga að fá fyrsta

skammtinn undir húð í staðinn fyrir næsta áætlaða skammt í bláæð.

ORENCIA stofn fyrir innrennslisþykkni,

lausn fyrir gjöf í bláæð er fáanlegt fyrir sjúklinga 6 ára og

eldri til meðferðar við sjálfvakinni barnafjölliðagigt (sjá samantekt á eiginleikum ORENCIA stofni

fyrir innrennslisþykkni, lausn).

Gleymdur skammtur

Ef gleymist að taka skammt af abatacepti á að leiðbeina sjúklingnum

að taka skammtinn tafarlaust ef

innan við þrír dagar eru frá áætluðum skammti og halda áfram samkvæmt upphaflegri vikuáætlun. Ef

meira en þrír dagar hafa liðið frá því að skammturinn gleymdist á að leiðbeina sjúklingnum

hvenær eigi að taka næsta skammt í samræmi við læknisfræðilegt mat (ástand sjúklings,

sjúkdómsvirkni

o.s. frv.).

Sérstakir sjúklingahópar

Aldraðir sjúklingar

Ekki er þörf á að breyta skömmtum (sjá kafla 4.4).

Skert nýrna- og lifrarstarfsemi

ORENCIA hefur ekki verið rannsakað hjá þessum sjúklingahópum.

Ekki er hægt að gefa ráðleggingar

um skammta.

Börn

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun ORENCIA hjá börnum yngri en 2 ára. Engar

upplýsingar liggja fyrir.

Notkun ORENCIA á ekki við hjá börnum yngri en tveggja ára.

Lyfjagjöf

Til notkunar undir húð.

ORENCIA er ætlað til notkunar undir leiðsögn heilbrigðisstarfsfólks. Eftir fullnægjandi

þjálfun í gjöf

undir húð getur sjúklingur eða umönnunaraðili gefið ORENCIA með inndælingu ef

læknir/heilbrigðisstarfsmaður telur það eiga við.

Allt innihald áfylltu sprautunnar á eingöngu að gefa með inndælingu undir húð. Skipta á um

stungustað á milli lyfjagjafa og inndælingu

á aldrei að gefa þar sem húð er viðkvæm, marin, rauð eða

hörð.

Ítarlegar upplýsingar fyrir undirbúning og gjöf ORENCIA í áfylltri sprautu eru í fylgiseðlinum

og í

bæklingnum „Mikilvægar notkunarleiðbeiningar“.

4.3

Frábendingar

Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.

Alvarlegar og óbeislaðar sýkingar t.d. blóðsýking og tækifærissýkingar (sjá kafla 4.4).

4.4

Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Samsett meðferð með TNF-hemlum

Takmörkuð reynsla er af notkun abatacepts ásamt TNF-hemlum (sjá kafla 5.1). Í klínískum

samanburðarrannsóknum með lyfleysu, fengu sjúklingar sem fengu TNF-hemla og lyfleysu fleiri

sýkingar bæði í heild og alvarlegar sýkingar (sjá kafla 4.5) í samanburði við sjúklinga sem fengu TNF-

hemla ásamt abatacepti. Ekki er mælt með samtímis notkun abatacepts og TNF-hemla.

Við breytingu á lyfjameðferð með TNF-hemli yfir í ORENCIA meðferð, skal hafa eftirlit með

sjúklingum

með tilliti

til sýkingareinkenna (sjá kafla 5.1, rannsókn VII).

Ofnæmisviðbrögð

Í sjaldgæfum tilvikum hefur verið greint frá ofnæmisviðbrögðum gegn abatacepti í klínískum

rannsóknum, þar sem ekki var tilskilið að sjúklingar hefðu fengið forvarnarmeðferð til að koma í veg

fyrir ofnæmi (sjá kafla 4.8). Bráðaofnæmi eða bráðaofnæmislík viðbrögð sem geta verið lífshættuleg

geta komið fyrir eftir fyrsta innrennsli. Eftir markaðssetningu var greint frá banvænu bráðaofnæmi

eftir fyrsta innrennsli ORENCIA. Ef upp kemur alvarlegt ofnæmi eða bráðaofnæmi, á tafarlaust að

stöðva ORENCIA meðferð í bláæð eða undir húð og hefja viðeigandi meðferð og hætta notkun

ORENCIA alfarið (sjá kafla 4.8).

Áhrif á ónæmiskerfið

Lyf sem hafa áhrif á ónæmiskerfið, þar með talið ORENCIA, geta haft áhrif á ónæmisvarnir gegn

sýkingum og illkynja sjúkdómum, og haft áhrif á svörun við ónæmisaðgerðum.

Ef ORENCIA er gefið samhliða ónæmisbælandi eða ónæmistemprandi líftæknilyfjum,

geta áhrif

abatacepts á ónæmiskerfið aukist (sjá kafla 4.5).

Sýkingar

Greint hefur verið frá alvarlegum sýkingum í tengslum við notkun abatacepts m.a. blóðsýkingu og

lungnabólgu (sjá kafla 4.8). Sumar þessara sýkinga hafa verið banvænar. Margar þessara alvarlegu

sýkinga hafa komið fram hjá sjúklingum

sem einnig eru á ónæmisbælandi meðferð sem getur ásamt

undirliggjandi

sjúkdóm gert þá enn móttækilegri fyrir sýkingum. Ekki skal hefja meðferð með

ORENCIA hjá sjúklingum sem eru með virkar sýkingar, fyrr en tekist hefur að komast fyrir þær.

Læknar eiga að gæta varúðar þegar þeir íhuga notkun ORENCIA hjá sjúklingum

sem hafa sögu um

endurteknar sýkingar eða eru með undirliggjandi

sjúkdóm sem eykur hættu á sýkingum. Fylgjast þarf

náið með sjúklingum

sem fá nýja sýkingu meðan á ORENCIA meðferð stendur. Ef sjúklingur fær

alvarlega sýkingu skal hætta meðferð með ORENCIA.

Í klínískum lykilsamanburðarrannsóknum með lyfleysu kom ekki fram aukin tíðni berkla, samt sem

áður var skimað fyrir berklum hjá öllum sjúklingum

sem fengu ORENCIA. Öryggi ORENCIA hjá

þeim sem eru með dulda berkla er ekki þekkt. Greint hefur verið frá berklum hjá sjúklingum

sem fá

ORENCIA (sjá kafla 4.8). Áður en meðferð með ORENCIA er hafin á að skima fyrir duldum berklum

hjá sjúklingum. Einnig skal taka tillit til fyrirliggjandi

meðferðarleiðbeininga.

Meðferð við gigt hefur verið tengd endurvirkjun á lifrarbólgu B. Þess vegna skal í samræmi við birtar

leiðbeiningar athuga hvort sjúklingurinn er með lifrarbólgu af völdum veiru, áður en meðferð með

ORENCIA hefst.

Ónæmisbælandi meðferð eins og ORENCIA getur tengst ágengri fjölhreiðra innlyksuheilabólgu

(progressive multifocal leukoencephalopathy). Ef taugaeinkenni, sem benda til ágengrar fjölhreiðra

innlyksuheilabólgu,

koma fram meðan á meðferð með ORENCIA stendur skal hætta meðferð með

ORENCIA og gera nákvæma sjúkdómsgreiningu.

Illkynja sjúkdómar

Í klínískum samanburðarrannsóknum með lyfleysu, var tíðni illkynja sjúkdóma hjá sjúklingum

abatacepthópnum 1,2% og 0,9% í lyfleysuhópnum. Sjúklingar með þekktan illkynja sjúkdóm voru

ekki teknir inn í þessar rannsóknir. Í krabbameinsrannsóknum á músum kom fram aukin tíðni eitla- og

mjólkurkirtilsæxla. Klínískt mikilvægi

þessara niðurstaðna er ekki þekkt (sjá kafla 5.3). Hugsanlegur

þáttur abatacepts í þróun illkynja sjúkdóma, þar með talið eitlaæxla er ekki þekktur. Greint hefur verið

frá húðkrabbameini sem ekki er sortuæxli hjá sjúklingum

sem fá ORENCIA (sjá kafla 4.8). Regluleg

húðskoðun er ráðlögð hjá öllum sjúklingum,

einkum þeim sem með áhættuþætti húðkrabbameins.

Bólusetningar

Sjúklingar sem fá meðferð með ORENCIA mega fá bólusetningu samtímis, ekki þó með lifandi

bóluefni. Ekki má gefa lifandi bóluefni meðan á meðferð með abatacepti stendur og ekki innan þriggja

mánaða eftir að henni lýkur. Lyf sem áhrif hafa á ónæmiskerfið, þ.m.t. ORENCIA, geta dregið úr

verkun sumra ónæmisaðgerða (sjá kafla 4.5).

Aldraðir sjúklingar

Alls 404 sjúklingar 65 ára og eldri, þar með taldir 67 sjúklingar 75 ára og eldri, fengu abatacept í

bláæð í klínískum

samanburðarrannsóknum með lyfleysu. Alls 270 sjúklingar 65 ára og eldri, þar með

taldir 46 sjúklingar 75 ára og eldri fengu abatacept undir húð í klínískum

samanburðarrannsóknum.

Tíðni alvarlegra sýkinga og illkynja sjúkdóma hjá sjúklingum

sem voru eldri en 65 ára og fengu

abatacept í bláæð í samanburði lyfleysu, var hærri en hjá þeim sem voru yngri en 65 ára. Einnig var

tíðni alvarlegra sýkinga og illkynja sjúkdóma hjá sjúklingum

sem fengu abatacept undir húð og voru

eldri en 65 ára hærri en hjá þeim sem voru yngri en 65 ára. Vegna hærri tíðni sýkinga og illkynja

sjúkdóma hjá

öldruðum

almennt, skal gæta varúðar við meðhöndlun

aldraðra

(sjá kafla 4.8).

Sjálfsnæmi

Fræðilega séð er það áhyggjuefni að meðferð með abatacept geti hugsanlega aukið hættu á sjálfsnæmi

hjá fullorðnum, t.d. versnun MS-sjúkdóms. Í samanburðarrannsóknum með lyfleysu, jók abatacept

meðferð ekki myndun sjálfsmótefna, svo sem kjarnamótefna (anti nuclear antibodies, ANA) og and-

tvístrengja DNA (dsDNA) mótefna í samanburði við lyfleysumeðferð (sjá kafla 4.8 og 5.3).

Sjúklingar á natríumskertu mataræði.

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverri áfylltri sprautu, þ.e. a.s. er sem næst

natríumlaust.

4.5

Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Samsett meðferð með TNF-hemlum

Takmörkuð reynsla er af notkun abatacepts ásamt TNF-hemlum (sjá kafla 5.1). Þó að TNF-hemlar

hefðu ekki áhrif á úthreinsun abatacepts í samanburðarrannsóknum með lyfleysu, fengu sjúklingar sem

meðhöndlaðir voru með abatacepti ásamt TNF-hemlum fleiri sýkingar og fleiri alvarlegar sýkingar en

þeir sjúklingar sem eingöngu voru meðhöndlaðir með TNF-hemlum. Þess vegna er ekki mælt með

samhliða meðferð með abatacepti og TNF-hemlum.

Samsett meðferð með öðrum lyfjum

Þýðisgreining á lyfjahvörfum sýndi engin áhrif metótrexats, bólgueyðandi gigtarlyfja (NSAIDs) og

barkstera á úthreinsun abatacepts (sjá kafla 5.2).

Engin meiriháttar vandamál varðandi öryggi komu upp þegar abatacept var notað ásamt súlfasalazíni,

hýdroxýklórókíni eða leflúnómíði.

Notkun ásamt öðrum lyfjum sem verka á ónæmiskerfið og samhliða bólusetningum

Gjöf abatacepts samhliða ónæmisbælandi eða ónæmistemprandi líftæknilyfjum,

gæti aukið áhrif

abatacepts á ónæmiskerfið. Ekki eru fyrirliggjandi

nægileg gögn til að hægt sé að meta öryggi og

verkun meðferðar með abatacepti ásamt anakinra eða rituximabi (sjá kafla 4.4).

Bólusetningar

Ekki má gefa lifandi bóluefni meðan á meðferð með abatacept stendur og ekki innan þriggja mánaða

eftir að henni lýkur. Engin gögn eru fyrirliggjandi um að einstaklingar sem fengið hafa lifandi bóluefni

hafi smitað sjúklinga sem nota abatacept (secondary transmission). Lyf sem áhrif hafa á ónæmiskerfið,

þ.m.t. abatacept, geta dregið úr verkun sumra ónæmisaðgerða (sjá kafla 4.4 og 4.6).

Könnunarrannsóknir sem gerðar voru til þess að meta áhrif abatacepts á mótefnasvörun bólusetningar

hjá heilbrigðum einstaklingum sem og mótefnasvörun eftir bólusetningu gegn inflúensu og

pneumókokkum hjá sjúklingum með iktsýki benda til að abatacept geti dregið úr áhrifum

ónæmissvörunar en hamlar þó ekki að ráði klínískt marktækri eða jákvæðri ónæmissvörun.

Abatacept var metið í opinni rannsókn hjá sjúklingum með iktsýki sem fengu 23-gilt bóluefni gegn

pneumókokkum. Eftir bólusetningu gegn pneumókokkum mynduðu 62 af 112 sjúklingum

nægjanlega

ónæmissvörun með a.m.k. 2-faldri aukningu mótefna gegn pneumókokkafjölsykru-bóluefni.

Abatacept var einnig metið í opinni rannsókn hjá sjúklingum

með iktsýki sem fengu árlegt þrígilt

inflúensubóluefni. Eftir inflúensubólusetninguna mynduðu 73 af 119 sjúklingum sem fengu abatacept

og voru án verndandi mótefna í upphafi nægjanlega ónæmissvörun með a.m.k. 4 faldri aukningu

mótefna gegn þrígildu inflúensubóluefni

4.6

Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga og konur á barneignaraldri

Fullnægjandi

upplýsingar eru ekki fyrirliggjandi varðandi notkun abatacepts á meðgöngu. Engin

óæskileg áhrif komu fram í forklínískum

rannsóknum á fósturvísa- fósturþroska við skammta sem

voru 29-faldir 10 mg/kg meðferðarskammtar handa mönnum, metið á grunvelli AUC. Í rannsókn á

þroska fyrir og eftir fæðingu hjá rottum, komu litlar breytingar fram á starfsemi ónæmiskerfis við 11-

falda 10 mg/kg meðferðarskammta handa mönnum, metið á grundvelli AUC (sjá kafla 5.3).

ORENCIA á ekki að nota á meðgöngu nema meðferð með abatacepti sé nauðsynleg vegna

sjúkdómsástands konunnar. Konur á barneignaraldri verða að nota örugga getnaðarvörn meðan á

meðferð stendur og í allt að 14 vikur eftir síðasta skammt abatacepts.

Abatacept getur borist yfir fylgju, í sermi hjá börnum mæðra sem hafa fengið meðferð með abatacepti

á meðgöngu. Þar af leiðandi geta þessi börn verið í aukinni hættu á sýkingum. Öryggi þess að gefa

börnum sem hafa verið útsett fyrir abatacept

í móðurkviði

, lifandi bóluefni er ekki þekkt. Ekki er mælt

með að gefa börnum sem hafa verið útsett fyrir abatacept

í móðurkviði

, lifandi bóluefni í 14 vikur eftir

að móðir fékk síðast abatacept á meðgöngu.

Brjóstagjöf

Staðfest hefur verið að abatacept berist í rottumjólk.

Ekki er þekkt hvort abatacept skiljist út í brjóstamjólk.

Ekki er hægt að útiloka hættu fyrir börn sem eru á brjósti.

Stöðva á brjóstagjöf meðan á meðferð með ORENCIA stendur og í allt að 14 vikur eftir síðasta

skammt abatacept meðferðar.

Frjósemi

Ekki hafa verið gerðar formlegar rannsóknir á áhrif abatacepts á frjósemi manna.

Hjá rottum hafði abatacept engin óæskileg áhrif á frjósemi, hvorki karl- né kvendýra (sjá kafla 5.3).

4.7

Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Byggt á verkunarhætti er gert ráð fyrir að abatacept hafi engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og

notkunar véla. Þó hefur verið greint frá sundli sem algengri aukaverkun og minnkaðri sjónskerpu sem

sjaldgæfri aukaverkun hjá sjúklingum

sem fá ORENCIA, því skal forðast akstur og notkun véla ef

sjúklingur finnur fyrir þessum einkennum.

4.8

Aukaverkanir

Samantekt á öryggi við iktsýki

Rannsóknir á abatacepti hjá sjúklingum

með virka iktsýki hafa verið gerðar í klínískum

samanburðarrannsóknum með lyfleysu (2.653 sjúklingar fengu abatacept, 1.485 fengu lyfleysu).

Í klínískum samanburðarrannsóknum með abatacepti og lyfleysu, fengu 49,4% sjúklinganna sem

meðhöndlaðir voru með abatacepti aukaverkanir og 45,8% sjúklinganna sem fengu lyfleysu.

Algengustu aukaverkanirnar (≥ 5%) sem greint var frá hjá sjúklingunum

sem voru í abatacepthópnum

voru höfuðverkur, ógleði og sýkingar í efri öndunarvegi (m.a. skútabólga). Hlutfall sjúklinga sem

hætti meðferð vegna aukaverkana var 3,0% í abatacepthópnum og 2,0% í lyfleysuhópnum.

Tafla með aukaverkunum

Í töflu 2 eru aukaverkanir sem komu fram í klínískum rannsóknum og eftir markaðssetningu flokkaðar

eftir líffæraflokki

og tíðni: Mjög algengar (≥ 1/10), algengar (≥ 1/100 til < 1/10), sjaldgæfar (≥ 1/1.000

til < 1/100), mjög sjaldgæfar (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), koma örsjaldan fyrir (< 1/10.000). Innan

tíðniflokka eru alvarlegustu aukaverkanirnar taldar upp fyrst.

Tafla 2:

Aukaverkanir

Sýkingar af völdum sýkla og

sníkjudýra

Mjög algengar

Sýking í efri öndunarvegi (m.a. barkabólga,

nefkoksbólga og skútabólga)

Algengar

Sýking í neðri öndunarvegi (m.a. berkjubólga),

þvagfærasýking, herpes sýkingar (m.a. herpes

simplex, herpes í munni og herpes zoster),

lungnabólga, inflúensa

Sjaldgæfar

Tannsýking, naglsveppur, blóðsýking, sýking í

stoðkerfi og bandvef, graftarkýli í húð, nýrna- og

skjóðubólga, nefslímubólga, sýking í eyra

Mjög

sjaldgæfar

Berklar, bakteríur í blóði, sýking í

meltingarfærum, bólgusjúkdómur

í grindarholi

Æxli, góðkynja og illkynja

(einnig blöðrur og separ)

Sjaldgæfar

Grunnfrumukrabbamein, totuæxli í húð (skin

papilloma)

Mjög

sjaldgæfar

Eitilæxli,

illkynja æxli í lungum,

flöguþekjukrabbamein

Blóð og eitlar

Sjaldgæfar

Blóðflagnafæð, hvítfrumnafæð

Ónæmiskerfi

Sjaldgæfar

Ofnæmi

Geðræn vandamál

Sjaldgæfar

Þunglyndi, kvíði, svefnerfiðleikar (þ.m.t.

svefnleysi)

Taugakerfi

Algengar

Höfuðverkur, sundl

Sjaldgæfar

Mígreni, náladofi

Augu

Sjaldgæfar

Tárubólga, augnþurrkur, minnkuð sjónskerpa

Eyru og völundarhús

Sjaldgæfar

Svimi

Hjarta

Sjaldgæfar

Hjartsláttarónot, hraðsláttur, hægsláttur

Æðar

Algengar

Háþrýstingur, blóðþrýstingshækkun

Sjaldgæfar

Lágþrýstingur, hitakóf, roði, æðabólga,

blóðþrýstingslækkun

Öndunarfæri, brjósthol og

miðmæti

Algengar

Hósti

Sjaldgæfar

Versnun langvinnrar lungnateppu, berkjukrampi,

önghljóð, mæði, herpingur í hálsi

Meltingarfæri

Algengar

Kviðverkir, niðurgangur, ógleði,

meltingartruflun,

sár í munni, munnangur,

uppköst

Sjaldgæfar

Magabólga

Lifur og gall

Algengar

Óeðlileg lifrarpróf (m.a. aukinn

lifrartransamínasi)

Húð og undirhúð

Algengar

Útbrot (þar með talin bólga í húð)

Sjaldgæfar

Aukin tilhneiging

til að fá mar, húðþurrkur,

hárlos, kláði, ofsakláði, sóri, þrymlabólur,

húðroði, ofsvitnun

Stoðkerfi og bandvefur

Sjaldgæfar

Liðverkir, verkur í útlim

Æxlunarfæri og brjóst

Sjaldgæfar

Tíðateppa, miklar blæðingar

Almennar aukaverkanir og

aukaverkanir á íkomustað

Algengar

Þreyta, þróttleysi, staðbundin viðbrögð á

stungustað, altæk viðbrögð eftir inndælingu*

Sjaldgæfar

Inflúensulík veikindi, þyngdaraukning

*(t.d. kláði, herpingur í koki, mæði)

Lýsing á völdum aukaverkunum

Sýkingar

Í klínískum samanburðarrannsóknum með lyfleysu, var greint frá sýkingum, sem að minnsta kosti

hugsanlega tengdust meðferðinni, hjá 22,7% sjúklinganna sem voru í abatacepthópnum og 20,5%

sjúklinganna sem fengu lyfleysu.

Greint var frá alvarlegum sýkingum, sem að minnsta kosti hugsanlega tengdust meðferðinni, hjá 1,5%

sjúklinganna sem voru í abatacepthópnum og 1,1% sjúklinganna sem fengu lyfleysu. Tegund

alvarlegra sýkinga var svipuð hjá hópunum sem fengu abatacept og lyfleysu (sjá kafla 4.4).

Tíðni (95% CI) alvarlegra sýkinga var 3,0 (2,3; 3,8) á hver 100 sjúklingaár hjá sjúklingum

sem fengu

abatacept og 2,3 (1,5; 3,3) á hver 100 sjúklingaár hjá sjúklingum

sem fengu lyfleysu í tvíblindu

rannsóknunum.

Á samanlögðu tímabili klínískra rannsókna hjá 7.044 sjúklingum

sem fengu meðferð með abatacepti í

20.510 sjúklingaár var tíðni alvarlegra sýkinga 2,4 á hver 100 sjúklingaár og árlegt nýgengishlutfall

var stöðugt.

Illkynja sjúkdómar

Í klínískum samanburðarrannsóknum með lyfleysu var greint frá illkynja

sjúkdómum hjá 1,2%

(31/2.653) sjúklinga sem fengu meðferð með abatacepti og hjá 0,9% (14/1.485) sjúklinga sem fengu

lyfleysu. Tíðni illkynja

sjúkdóma var 1,3 (0,9; 1,9) á hver 100 sjúklingaár hjá sjúklingum sem fengu

abatacept og 1,1 (0,6; 1,9) á hver 100 sjúklingaár hjá sjúklingum

sem fengu lyfleysu.

Á samanlögðu tímabili hjá 7.044 sjúklingum

sem fengu meðferð með abatacepti í 21.011 sjúklingaár

(þar af fengu fleiri en 1.000 meðferð með abatacepti í meira en 5 ár) var tíðni illkynja sjúkdóma 1,2

(1,1; 1,4) á hver 100 sjúklingaár og árlegt nýgengi var stöðugt.

Algengasti illkynja sjúkdómurinn í klínískum samanburðarrannsóknum var húðkrabbamein sem ekki

er sortuæxli; 0,6 (0,3; 1,0) á hver 100 sjúklingaár hjá sjúklingum

sem fengu abatacept og 0,4 (0,1; 0,9)

á hver 100 sjúklingaár hjá sjúklingum

sem fengu lyfleysu og 0,5 (0,4; 0,6) á hver 100 sjúklingaár á

uppsafnaða tímabilinu.

Algengasta krabbamein í innri líffærum í klínískum samanburðarrannsóknum var lungnakrabbamein

0,17 (0,05; 0,43) á hver 100 sjúklingaár hjá sjúklingum

sem fengu abatacept, 0 hjá sjúklingum

fengu lyfleysu og 0,12 (0,08; 0,17) á hver 100 sjúklingaár á uppsafnaða tímabilinu. Algengasti illkynja

blóðsjúkdómurinn var eitilfrumukrabbamein 0,04 (0; 0,24) á hver 100 sjúklingaár hjá sjúklingum

fengu abatacept og 0 hjá sjúklingum

sem fengu lyfleysu og 0,06 (0,03; 0,1) á hver 100 sjúklingaár á

uppsafnaða tímabilinu.

Aukaverkanir hjá sjúklingum með langvinna lungnateppu (LLT)

Í rannsókn IV fengu 37 sjúklingar með LLT meðferð með abatacepti í bláæð og 17 fengu lyfleysu. Hjá

þeim sjúklingum

með LLT sem fengu meðferð með abatacepti voru aukaverkanir tíðari (51,4%) en hjá

þeim sem fengu lyfleysu (47,1%). Öndunarörðugleikar voru tíðari hjá sjúklingum

sem fengu abatacept

(10,8%) en hjá þeim sem fengu lyfleysu (5,9%, þar með talin versnun LLT og mæði). Hærra

prósentuhlutfall þeirra LLT sjúklinga sem meðhöndlaðir voru með abatacepti en þeirra sem fengu

lyfleysu fengu alvarlegar aukaverkanir (5,4% á móti 0%), þar á meðal LLT versnun (1 af 37

sjúklingum

[2,7%]) og berkjubólgu (1 af 37 sjúklingum

[2,7%]).

Sjálfsnæmi

Í samanburði við lyfleysu jók meðferð með abatacepti ekki myndun sjálfsmótefna, t.d. kjarnamótefna

(ANA) og and-tvístrengja DNA (dsDNA) mótefna.

Tíðni sjálfsnæmissjúkdóma hjá sjúklingum

sem fengu abatacept í tvíblinda hlutanum var 8,8

(7,6; 10,1) fyrir útsetningu í 100 mannsár og hjá sjúklingum sem fengu lyfleysu 9,6 (7,9; 11,5) fyrir

útsetningu í 100 mannsár. Tíðnin hjá sjúklingum sem fengu abatacept var 3,8 á 100 mannsár á

uppsafnaða tímabilinu. Algengustu sjúkdómarnir tengdir sjálfsnæmi, aðrir en ábendingin sem verið er

að rannsaka, og greint var frá á uppsafnaða tímabilinu voru sóri, iktarhnútur og Sjögrens heilkenni.

Mótefnamyndun (immunogenicity) hjá fullorðnum sem fá abatacept í bláæð

Mótefni gegn abatacept sameindinni var metið í ELISA greiningu hjá 3.985 sjúklingum

með iktsýki

sem meðhöndlaðir voru með abatacepti í allt að 8 ár. Eitthundrað áttatíu og sjö af 3.877 (4,8%)

sjúklingum

mynduðu and-abatacept mótefni meðan á meðferð stóð. Í mælingum á and-abatacept

mótefnum hjá sjúklingum,

eftir að abatacept meðferð lauk (> 42 dögum eftir síðasta skammt), voru

103 af 1.888 (5,5%) sermijákvæðir.

Sýni sem staðfestu bindingu við CTLA-4 voru rannsökuð með tilliti

til þess hvort hlutleysandi mótefni

væru til staðar. Tuttugu og tveir af 48 matshæfum sjúklingum

sýndu marktækt hlutleysandi virkni.

Klínískt mikilvægi

myndunar hlutleysandi mótefna er ekki þekkt.

Í heildina var ekkert greinilegt samhengi á milli

mótefnamyndunar og klínískrar svörunar eða

aukaverkana. Á hinn bóginn var sá fjöldi sjúklinga sem myndaði mótefni of lítill

til að hægt væri að

leggja á það öruggt mat. Þar sem greining á hneigð til mótefnamyndunar er sértæk fyrir hvert lyf, á

samanburður á mótefnamyndun annarra lyfja ekki við.

Mótefnamyndun hjá fullorðnum sem fá abatacept undir húð

Í rannsókn SC-I var gerður samanburður á mótefnamyndun gegn abatacepti eftir gjöf undir húð og

gjöf í bláæð samkvæmt ELISA greiningu. Á 6 mánaða tvíblindu upphafstímabili

(skammtíma tímabil),

var heildartíðni mótefnamyndunar gegn abatacepti 1,1% (8/725) fyrir gjöf undir húð og 2.3% (16/710)

fyrir gjöf í bláæð, Tíðnin er í samræmi við fyrri reynslu og mótefnamyndun hafði engin áhrif á

lyfjahvörf, öryggi og verkun.

Mótefnamyndun gegn abatacepti eftir langtíma gjöf undir húð var metin með nýrri ECL greiningu.

Samanburður á tíðni milli

mismunandi greiningaraðferða á ekki við þar sem ECL greiningin var þróuð

þannig að hún væri næmari og þolnari gagnvart lyfjum en ELISA greiningin. Uppsöfnuð tíðni

mótefnamyndunar gegn abatacepti samkvæmt ECL greiningu með a.m.k. einu jákvæðu sýni á

skammtíma og langtíma tímabilinu samanlagt var 15,7% (215/1369) meðan á meðferð með abatacepti

stóð, með meðaltíma útsetningar í 48,8 mánuðir og 17,3% (194/1121) eftir að meðferð var hætt

(> 21 degi og allt að 168 dögum eftir síðasta skammt). Tíðni leiðréttrar útsetningar (talin í 100

mannsárum) hélst stöðug meðan á meðferðartímabilinu stóð.

Í samræmi við fyrri reynslu þá voru títrar og áframhaldandi mótefnasvörun yfirleitt lág og jukust ekki

við áframhaldandi skömmtun (6,8% einstaklinga voru sermijákvæðir í tveimur skoðunum í röð), og

engin greinileg fylgni á mótefnamyndun og klínískri

svörun, aukaverkunum eða lyfjahvörfum.

Í rannsókn SC-III var tíðni mótefnamyndunar svipuð og hjá sjúklingum

í hópunum sem fengu

abatacept+MTX og abatacept einlyfjameðferð (2,9% (3/103) og 5,0% (5/101) á tvíblinda 12 mánaða

tímabilinu.

Eins og í rannsókn SC-I hafði mótefnamyndun engin áhrif á öryggi og verkun.

Mótefnamyndun og öryggi abatacepts þegar hlé er gert á meðferð og meðferð hafin að nýju

Í prófununum á gjöf undir húð var gerð rannsókn til þess að skoða áhrif á mótefnamyndun þegar hlé er

gert á meðferð (þrír mánuðir) og meðferð hafin að nýju með abatacepti undir húð. Þegar hlé var gert á

meðferð með abatacepti undir húð, var aukin tíðni mótefnamyndunar í samræmi við það sem sést

þegar meðferð með abataacepti í bláæð er stöðvuð. Þegar meðferð var hafin að nýju komu ekki fram

nein viðbrögð við inndælingu

né önnur áhrif á öryggi hjá sjúklingum

sem höfðu hætt meðferð með

gjöf undir húð í allt að 3 mánuði samanborið við þá sem héldu áfram á meðferð með gjöf undir húð, án

tillits til þess hvort meðferðin væri hafin að nýju með eða án hleðsluskammts í bláæð. Öryggi sem

kom fram hjá meðferðarhópnum sem hóf meðferð að nýju án hleðsluskammts í bláæð var einnig í

samræmi við niðurstöður úr hinum rannsóknunum.

Í rannsókn SC-III varð aukin tíðni mótefnamyndunar hjá þátttakendum í 6 mánaða lyfjalausa

tímabilinu

hjá hópunum sem fengu abatacept+MTX og abatacept einlyfjameðferð (37,7% [29/77] og

44,1% [27/59] yfirleitt með lítilli mótefnasvörun. Þessi mótefnasvörun hafði engin klínísk áhrif og

engin áhrif á öryggi komu fram þegar meðferð með abatacepti hófst að nýju.

Viðbrögð eftir inndælingu hjá fullorðnum sem fá meðferð með abatacepti undir húð

Í rannsókn SC-I var gerður samanburður á öryggi abatacept m.t.t. áhrifa á stungustað eftir gjöf undir

húð eða gjöf í bláæð. Heildartíðni áhrifa á stungustað var 2,6% (19/736) hjá þeim sem fengu abatacept

undir húð og 2,5% (18/721) hjá hópnum sem fékk lyfleysu undir húð (abatacept í bláæð).

Viðbrögð á

stungustað voru öll talin væg eða meðalalvarleg (mar, kláði eða roði) og yfirleitt þurfti ekki að hætta

meðferðinni. Á uppsafnaða tímabilinu

þegar allir sjúklingar sem fengu abatacept í 7 SC rannsóknum

voru meðtaldir, var tíðni viðbragða á stungustað 4,6% (116/2.538) með tíðni 1,32 á hver 100 mannsár.

Eftir markaðssetningu hefur verið greint frá altækum viðbrögðum (t.d. kláði, herpingur í hálsi, mæði)

eftir notkun ORENCIA undir húð.

Upplýsingar varðandi öryggi lyfjaflokksins

Abatacept er fyrsta lyfið sem er sértækur hjálparboðamiðill (co-stimulation modulator). Í kafla 5.1 er

samantekt á upplýsingum

úr klínískum rannsóknum um hlutfallslegt öryggi miðað við infliximab.

Samantekt á öryggi við sóraliðagigt

Abatacept hefur verið rannsakað í tveimur samanburðarrannsóknum með lyfleysu hjá sjúklingum

með

virka sóraliðagigt (341 sjúklingur

fékk abatacept, 253 sjúklingar fengu lyfleysu) (sjá kafla 5.1). Á

24 vikna tímabilinu

með samanburði við lyfleysu í stærri rannsókninni PsA-II, var hlutfall sjúklinga

með aukaverkanir í abatacepthópnum svipað því sem var í lyfleysuhópnum (15,5% og 11,4%, talið í

sömu röð). Í báðum meðferðarhópunum komu engar aukaverkanir fram í ≥ 2% hlutfalli

á 24 vikna

tímabilinu

með samanburði við lyfleysu. Heildaröryggi var sambærilegt milli PsA-I og PsA-II

rannsóknanna og í samræmi við öryggi varðandi iktsýki (tafla 2).

Börn

Abatacept hefur verið rannsakað hjá sjúklingum

með sjálfvakta barnafjölliðagigt í 2 klínískum

rannsóknum (rannsókn á sjálfvakinni barnafjölliðagigt með gjöf undir húð og rannsókn á sjálfvakinni

barnafjölliðagigt með gjöf í bláæð). Í rannsókn á sjálfvakinni fjölliðagigt

hjá börnum með gjöf undir

húð voru 46 sjúklingar í hópnum 2 til 5 ára og 173 sjúklingar í hópnum 6 til 17 ára. Í rannsókn á

sjálfvakinni fjölliðagigt

hjá börnum með gjöf í bláæð voru 190 sjúklingar í hópnum 6 til 17 ára. Á

fyrstu 4 mánuðum opna tímabilsins

var heildaröryggi hjá þessum 409 sjúklingum með sjálfvakta

barnafjölliðagigt svipað og kom fram hjá sjúklingum með iktsýki með eftirfarrandi undantekningum

hjá sjúklingum með sjálfvakta barnafjölliðagigt:

Algengar aukaverkanir: hiti

Sjaldgæfar aukaverkanir: blóð í þvagi, eyrnabólga (í mið- og úteyra).

Lýsing á völdum aukaverkunum

Sýkingar

Sýkingar voru algengustu aukaverkanirnar hjá sjúklingum

með sjálfvakta fjölliðagigt hjá börnum.

Tegundir sýkinga voru svipaðar þeim sem voru algengar hjá börnum á göngudeild. Á fyrstu

4 mánuðum meðferðartímabils með gjöf abatacepts í bláæð og undir húð hjá 409 sjúklingum

með

sjálfvakta barnafjölliðagigt voru algengustu aukaverkanirnar nefkoksbólga (3,7% sjúklinga) og sýking

í efri öndunarvegi (2,9% sjúklinga). Greint var frá tveimur alvarlegum sýkingum (hlaupabólu og

blóðsýkingu) á fyrstu 4 mánuðum abatacept meðferðar.

Viðbrögð á stungustað

Af þeim 219 sjúklingum

með sjálfvakta barnafjölliðagigt

sem fengu abatacept undir húð fyrstu

4 mánuði abatacept meðferðar var tíðni staðbundinna viðbragða á stungustað 4,6% (10/219); verkur á

stungustað og roði á stungustað voru algengustu staðbundnu viðbrögðin á stungustað sem greint var

frá. Ekki var greint frá altækum ofnæmisviðbrögðum.

Mótefnamyndun hjá sjúklingum með sjálfvakta barnafjölliðagigt sem fá abatacept undir húð

Mótefni sem er beint að allri abatacept sameindinni eða CTLA-4 hluta abatacepts voru metin með

ECL greiningu hjá sjúklingum

með sjálfvakta barnafjölliðagigt

eftir endurtekna meðferð með

abatacepti undir húð. Hlutfall sermijákvæðra meðan á abatacept meðferð stóð var 1,8% (4/218) fyrstu

4 mánuði meðferðarinnar og 3,7% (8/218) á öllu tímabilinu.

Í mælingum á and-abatacept mótefnum

hjá sjúklingum

eftir að abatacept meðferð lauk (≥ 28 dögum eftir síðasta skammt) voru 8 af 50 (16%)

sermijákvæðir. And-abatacept mótefni voru yfirleitt tímabundin og í litlu magni. Þótt metótrexat væri

ekki gefið samhliða virtist það ekki tengjast hærra hlutfalli

sermijákvæðra. Þótt mótefni væru til staðar

tengdist það ekki aukaverkunum eða breytingum á verkun eða sermisþéttni abatacepts.

Langtímaframlengingartimabil

Á framlengingartímabili

rannsókna á sjálfvakinni barnafjölliðagigt (20 mánuðir fyrir rannsókn á

barnafjölliðagigt með gjöf undir húð og 5 ár fyrir rannsókn á barnafjölliðagigt með gjöf í bláæð) var

öryggi sjúklinga 6 til 17 ára með sjálfvakta barnafjölliðagigt sambærilegt og kom fram hjá fullorðnum

sjúklingum. Einn sjúklingur var greindur með MS-sjúkdóm á framlengingartímabilinu í rannsókn á

barnafjölliðagigt með gjöf í bláæð. Langtímaöryggisupplýsingar hjá börnum 2 til 5 ára með sjálfvakta

barnafjölliðagigt voru takmarkaðar en fyrirliggjandi gögn gáfu ekki til kynna ný áhrif með tilliti til

öryggis hjá yngri börnum.

Tilkynning

aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að

tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli

ávinnings og áhættu af notkun

lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist

lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

4.9

Ofskömmtun

Skammtar allt að 50 mg/kg hafa verið gefnir í bláæð án augljósrar eiturverkunar. Ef um ofskömmtun

er að ræða er mælt með að fylgst sé með sjúklingnum með tilliti til merkja eða einkenna um

aukaverkanir og viðeigandi meðferð við einkennum hafin.

5.

LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1

Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Ónæmisbælandi lyf, sértæk lyf til ónæmisbælingar, ATC flokkur: L04AA24

Abatacept er samrunaprótein sem samanstendur af utanfrumuhluta frumudrepandi T eitilfrumna

tengdu mótefni-4 úr mönnum (CTLA-4) sem tengist breyttum halahluta (Fc portion) manna

immúnoglóbulíns G1 (IgG1). Abatacept er framleitt með raðbrigða DNA erfðatækni með frumum úr

eggjastokkum kínverskra hamstra.

Verkunarháttur

Abatacept miðlar sértækt lykil hjálparboði (costimulatory signal) sem þarf til að fullvirkja T

eitilfrumur sem tjá CD28. Til að fullvirkja T eitilfrumur þarf tvö boð sem frumur með mótefnavaka sjá

fyrir: T frumu viðtaki ber kennsl á sérstakan mótefnavaka (boð1) og annað, sem er hjálparboð. Aðal

hjálparboðaferlið felur í sé bindingu CD80 og CD86 sameinda á yfirborði á mótefnisvakabirtandi

frumum við CD28 móttaka á T eitilfrumum (boð 2). Abatacept hamlar sértækt þessu hjálparboðaferli

með því að bindast sérstaklega CD80 og CD86. Rannsóknir benda til þess að T eitilfrumur sem ekki

hafa fyrirhitt mótefnisvaka svari betur abatacepti en T eitilfrumu með ónæmisminni.

Rannsóknir

in vitro

og í dýralíkönum sýna að abatacept breytir T eitilfrumu-háðum mótefna- og

bólgusvörun.

In vitro

dregur abatacept úr virkni T eitilfrumna úr mönnum, sem samkvæmt mælingum

dregur úr fjölgun og cýtókínmyndun.

Abatacept dregur úr myndun mótefnasértæku TNFα, interferon-γ

og interleukin-2 hjá T eitilfrumum.

Lyfhrif

Hjá þeim sem fengu abatacept varð skammtaháð minnkun á sermisgildum á leysanlegum interleukin-2

viðtaka, sem er mælikvarði á T eitilfrumu virkni, interleukin-6 í sermi; efni sem virkjaðar átfrumur í

liðvökva og trefjakímfrumulíkar

frumur í liðvökva hjá þeim sem eru með iktsýki mynda; gigtarþáttur,

sjálfónæmismótefni sem plasmafrumur mynda; og C- reactive prótein (CRP), myndun þess tengist

bráðafasa bólgu. Auk þess lækkuðu sermisgildi matrix metallopróteinasa-3, sem veldur brjóskeyðingu

og vefjabreytingum. Einnig kom í ljós lækkun á gildi TNFα í sermi.

Klínísk verkun og öryggi hjá fullorðnum með iktsýki

Verkun og öryggi abatacepts í bláæðvar metið í slembivals-, tvíblindum,

klínískum

samanburðarrannsóknum með lyfleysu hjá fullorðnum sjúklingum

með iktsýki sem sjúkdómsgreindir

voru samkvæmt mælikvarða American College of Rheumatology (ACR). Í rannsóknum I, II, III, V og

VI voru þátttökuskilyrði að sjúklingar væru að minnsta kost með 12 auma og 10 bólgna liði í upphafi

rannsóknar. Í rannsókn IV voru engin skilyrði um tiltekinn fjölda aumra eða bólginna liða. Rannsókn

SC-I var slembuð, tvíblind,

tvílyfleysu, rannsókn til að sýna að verkun sé ekki lakari (non-inferiority

study) þar sem sjúklingum

var raðað eftir líkamsþyngd (< 60 kg, 60 til 100 kg, > 100 kg) og gerður

var samanburður á verkun og öryggi abatacepts sem gefið er undir húð og í bláæð hjá sjúklingum

með

iktsýki, sem fengu grunnmeðferð með metótrexati samhliða og sem ekki svöruðu metótrexati

nægilega.

Í rannsóknum I, II og V var öryggi og verkun abatacepts metin hjá sjúklingum sem ekki höfðu svarað

nægilega meðferð með metótrexati og héldu áfram á stöðugum skammti af metótrexati. Auk þess var

rannsakað í rannsókn V öryggi og verkun abatacepts eða infliximabs í samanburði við lyfleysu. Í

rannsókn III var verkun og öryggi abatacepts metið hjá sjúklingum

sem svöruðu ófullnægjandi

TNF-

hemli og höfðu hætt á meðferð með TNF-hemli áður en þeir voru teknir inn í rannsóknina, önnur

sjúkdómstemprandi gigtarlyf voru leyfð. Í rannsókn IV var fyrst og fremst rannsakað öryggi meðferðar

hjá sjúklingum með virka iktsýki sem þurftu frekari meðferðar við, þrátt fyrir yfirstandandi meðferð

með sjúkdómstemprandi gigtarlyfi sem ekki er líftæknilyf

eða/og sjúkdómstemprandi líftækni

gigtarlyfi, haldið var áfram allri sjúkdómstemprandi lyfjameðferð sem sjúklingar voru á fyrir upphaf

rannsóknarinnar. Í rannsókn VI þar sem verkun og öryggi abatacepts var metið hjá sjúklingum

ekki höfðu áður fengið metótrexat og voru með jákvæðan gigtarþátt (RF) og/eða and-CCP2 (anti-

Cyclic Citrullinated Peptide 2) jákvæðir með nýtilkomna iktsýki með úrátu (þar sem sjúkdómur hefur

varað í ≤ 2 ár) sem var slembiraðað til að fá annaðhvort abatacept og metótrexat eða metótrexat og

lyfleysu. Í rannsókn SC-I var markmiðið að sýna fram á að verkun væri ekki lakari og að öryggi

abatacepts undir húð væri sambærilegt og þegar það er gefið í bláæð hjá einstaklingum með

meðalalvarlega/alvarlega iktsýki sem ekki svöruðu metótrexati nægilega. Í rannsókn SC-II var verkun

og öryggi abatacepts og adalimumabs metið eftir gjöf undir húð án hleðsluskammts í bláæð og með

metótrexat í bakgrunni hjá sjúklingum

með meðalalvarlega til alvarlega iktsýki og ófullnægjandi

svörun við fyrri meðferð með metótrexati. Í rannsókn SC-III var abatacept undir húð metið ásamt

metótrexati eða sem abatacept einlyfjameðferð, og borið saman við metótrexat einlyfjameðferð við

upphaf sjúkdómshlés eftir 12 mánaða meðferð, og hugsanlega viðhalds lyfjalauss sjúkdómshlés eftir

algjört hlé á lyfjameðferð hjá fullorðnum sjúklingum sem höfðu ekki fengið metótrexat áður með mjög

virka nýtilkomna iktsýki (meðalgildi DAS28-CRP 5,4; meðaltímalengd einkenna minna en 6,7

mánuðir) með slæmar horfur ágengs hraðversnandi sjúkdóms (t.d. and-citrullinated protein mótefni

[ACPA+] samkvæmt and-CCP2 greiningu og/eða jákvæðan gigtarþátt, úrátu í liðum við upphaf).

Í rannsókn I var sjúklingum

slembiraðað til að fá abatacept 2 mg/kg eða 10 mg/kg eða lyfleysu í

12 mánuði. Í rannsóknum I, III, IV og VI var sjúklingum slembiraðað til að fá fastan skammt, nálægt

10 mg/kg af abatacepti eða lyfleysu í 12 mánuði (rannsókn II, IV og VI) eða 6 mánuði (rannsókn III).

Abatacept skammtur var 500 mg handa þeim sjúklingum sem voru léttari en 60 kg, 750 mg handa

þeim sem vógu 60 til 100 kg og 1.000 mg handa sjúklingum sem voru þyngri en 100 kg. Í rannsókn

SC-I var abatacept gefið undir húð eftir stakan hleðsluskammt í bláæð og síðan vikulega eftir það.

Sjúklingar héldu áfram að taka sama skammt af metótrexati og þeir tóku þegar slembiröðun fór fram.

Sjúklingum

í rannsókn V var slembiraðað til að fá sama fasta skammtinn af abatacepti eða 3 mg/kg af

infliximabi

eða lyfleysu í 6 mánuði. Rannsókn V var haldið áfram í 6 mánuði til viðbótar, en einungis

með þátttöku abatacept og infliximabhópanna.

Í rannsóknum I, II, III, IV, V, VI, SC-II og SC-III voru 339, 638, 389, 1.441, 431, 509, 1371, 646 og

351 fullorðinn sjúklingur metinn, talið í sömu röð.

Klínísk svörun

ACR (American College of Rheumatology) svörun

Í töflu 3 sést hlutfall þeirra sjúklinga sem fengu abatacept og náðu ACR svörun 20, 50 og 70 í

rannsókn II (sjúklingar sem ekki svöruðu metótrexati nægilega), rannsókn III (sjúklingar sem ekki

svöruðu TNF-hemli nægilega), rannsókn VI (sjúklingar sem höfðu ekki fengið metótrexat áður) og

rannsókn SC-I (abatacept til notkunar undir húð).

Hjá sjúklingum

sem fengu abatacept meðferð í rannsóknum II og III, sást tölfræðilega marktækur

munur á bætingu ACR 20 svörunar eftir fyrsta skammt í samanburði við þá sem fengu lyfleysu (dagur

15) og bætingin hélst marktæk allan þann tíma sem rannsóknirnar stóðu yfir. Í rannsókn VI sást

tölfræðilega marktækur munur á bætingu ACR 20 svörunar eftir 29 daga hjá sjúklingum sem fengu

meðferð með abatacepti og metótrexati í samanburði við þá sem fengu metótrexat og lyfleysu og

bætingin hélst alla rannsóknina. Í rannsókn II, höfðu 43% þeirra sem ekki höfðu náð ACR 20 svörun

eftir 6 mánaða meðferð náð ACR 20 svörun eftir 12 mánaða meðferð.

Í rannsókn SC-I var abatacept gefið undir húð ekki lakara en innrennsli abatacepts í bláæð með tilliti

til ACR 20 svörunar í meðferð í allt að 6 mánuði.

Sjúklingar sem fengu abatacept undir húð fengu

einnig svipaða svörun eftir 6 mánuði með tilliti til ACR 50 og 70 og þeir sjúklingar sem fengu

abatacept í bláæð.

Enginn munur var á klínískri svörun hvort sem abatacept var gefið undir húð eða í bláæð, hjá þessum

þremur mismundandi þyngdarhópum. Á degi 169 í rannsókn SC-I var ACR 20 svörunarhlutfall fyrir

gjöf abatacepts undir húð 78,3% (472/603 s.c.) og fyrir gjöf í bláæð 76.0% (456/600 i.v.) hjá

sjúklingum

< 65 ára, á móti 61,1% (55/90 s.c.) og 74,4% (58/78 i.v.) hjá sjúklingum

≥ 65 ára.

Tafla 3:

Klínísk svörun í samanburðarrannsóknum

Hlutfall sjúklinga (%)

Gjöf í bláæð

Gjöf undir húð

Sjúklingar sem

hafa ekki áður

fengið meðferð

með MTX

Ófullnægjandi

svörun við MTX

Ófullnægjandi svörun

við TNF-hemli

Ófullnægjandi

svörun við MTX

Rannsókn VI

Rannsókn II

Rannsókn III

Rannsókn SC-I

Svartíðni

Abatacept

+MTX

n = 256

Lyf-

leysa

+MTX

n = 253

Abatacept

+MTX

n = 424

Lyf-

leysa

+MTX

n = 214

Abatacept

+sjúkdóms-

temprandi

gigtarlyf

n = 256

Lyfleysa

+sDMARDs

n = 133

Abatacept

undir húð

+MTX

n = 693

Abatacept

bláæð

+MTX

n = 678

ACR 20

Dagur 15

23%*

18%**

Mánuður 3

††

62%***

46%***

Mánuður 6

68%***

50%***

Mánuður

73%***

ACR 50

Mánuður 3

32%***

18%**

Mánuður 6

40%***

20%***

Mánuður

48%***

ACR 70

Mánuður 3

13%***

††

Mánuður 6

20%***

10%**

Mánuður

29%***

Mikil

klínísk

svörun

c

14%***

DAS28-

CRP

sjúkdómshl

é

e

Mánuður 6

§§

Mánuður

* p < 0,05, abatacept samanborið við lyfleysu.

** p < 0,01, abatacept samanborið við lyfleysu.

*** p < 0,001, abatacept samanborið við lyfleysu,

p < 0,01, abatacept og MTX samanborið við MTX og lyfleysu.

p < 0,001, abatacept og MTX samanborið við MTX og lyfleysu

††

p < 0,05, abatacept og MTX samanborið við MTX og lyfleysu.

95% CI: −4,2, 4,8 (byggt á fyrirfram skilgreindum vikmörkum fyrir jafngildi (non-inferiority) sem er −7,5%)

§§

ITT (samkvæmt meðferðaráætlun) upplýsingar í töflunni

Fastur skammtur nálægt 10 mg/kg (sjá kafla 4.2).

Samhliða sjúkdómstemprandi gigtarlyf voru eitt eða fleiri eftirfarandi lyfja: metótrexat, klórókín/hýdroxíklórokín,

súlfazalasín, leflúnómíð, azathioprin, gull, og anakinra.

Mikil klínísk svörun er skilgreind sem ACR 70 svörun samfleytt í 6 mánuði.

Eftir 6 mánuði var sjúklingum gefinn kostur á að taka þátt í opinni rannsókn.

DAS28-CRP sjúkdómshlé er skilgreint sem < 2,6 á DAS28-CRP mælikvarða.

Niðurstöður skv. rannsóknaráætlun (per protocol) eru í töflunni. Fyrir ITT; n=736 fyrir gjöf abatacepts undir húð n=721

fyrir gjöf í bláæð.

Við abatacept meðferð í opnu framhaldsrannsóknunum á rannsóknum I, II, III, VI og SC-I sást

viðvarandi ACR 20, 50 og 70 svörun í 7 ár, 5 ár, 5 ár, 2 ár og 5 ár talið í sömu röð. Í rannsókn I var

ACR svörun metin eftir 7 ár hjá 43 sjúklingum af þeim náðu 72% ACR 20 svörun, 58% náðu ACR 50

svörun og 44% náðu ACR 70 svörun. Í rannsókn II var ACR svörun metin í 5 ár hjá 270 sjúklingum,

með 84% ACR 20 svörun, 61% ACR 50 svörun og 40% ACR 70 svörun. Í rannsókn III var ACR

svörun metin í 2 ár hjá 91 sjúkling,

með 74% ACR 20 svörun, 51% ACR 50 svörun og 23% ACR 70

svörun. Í rannsókn VI var ACR svörun metin í 2 ár hjá 232 sjúklingum með 85% ACR 20 svörun,

74% ACR 50 svörun og 54% ACR 70 svörun. Í rannsókn SC-I, var ACR svörun metin eftir 5 ár með

85% (356/421) ACR 20 svörun, 66% (277/423) ACR 50 svörun og 45% (191/425) ACR 70 svörun.

Greint var frá frekari bata, sem ekki er innifalinn

í mælikvarða ACR svörunar, hjá þeim sem fengu

abatacept en þeim sem fengu lyfleysu, s.s. minni morgunstirðleika.

DAS28 svörun

Virkni sjúkdóms var einnig metin með því að notast við mælikvarða á virkni sjúkdóms (Disease

Activity Score 28). Í rannsóknum II, III, V og VI voru marktækar framfarir varðandi DAS samanborið

við lyfleysu eða samanburðarlyf.

Í rannsókn VI, þar sem eingöngu fullorðnir tóku þátt, varð sjúkdómshlé hjá marktækt stærra hlutfalli

sjúklinga í hópnum sem fékk abatacept og metótrexat (41%) (skor < 2,6), skilgreint samkvæmt DAS28

(CRP) samanborið við hópinn sem fékk metótrexat og lyfleysu (23%) eftir eitt ár. Svörunin á 1. ári hjá

abatacepthópnum hélst í 2 ár.

Rannsókn V: abatacept eða infliximab í samanburði við lyfleysu.

Gerð var tvíblind

slembivalsrannsókn til að meta öryggi og verkun abatacepts í bláæð eða infliximabs

í samanburði við lyfleysu hjá sjúklingum

sem svöruðu ófullnægjandi

metótextrati (rannsókn V).

Aðalniðurstaðan var meðaltal breytinga eftir 6 mánuði á virkni sjúkdóms hjá sjúklingum sem fengu

abatacept samanborið við sjúklinga sem fengu lyfleysu og síðan tvíblint mat á öryggi og verkun

abatacepts og infliximabs

eftir 12 mánuði. Samkvæmt DAS28 varð meiri bati (p < 0,001) með

abatacepti og infliximabi í samanburði við lyfleysu, í þeim hluta rannsóknarinnar sem lyfleysa var

notuð til samanburðar. Niðurstöður varðandi abatacept og infliximabhópana voru svipaðar. ACR

svörun í rannsókn V var í samræmi með tilliti

til DAS28 skors. Frekari bati kom í ljós eftir 12 mánuði

með abatacepti. Eftir 6 mánuði var tíðni aukaverkana á formi sýkinga 48,1% (75) eftir abatacept,

52,1% (86) eftir infliximab

og 51,8% (57) eftir lyfleysu og tíðni alvarlegra aukaverkana á formi

sýkinga 1,3% (2) eftir abatacept, 4,2% (7) eftir infliximab og 2,7% (3) eftir lyfleysu. Eftir 12 mánuði

var tíðni aukaverkana á formi sýkinga 59,6% (93) eftir abatacept, 68,5% (113) eftir infliximab

og tíðni

alvarlegra aukaverkana á formi sýkinga 1,9% (3) eftir abatacept, 8,5% (14) eftir infliximab.

Í opna

hluta rannsóknarinnar var abatacept metið með tilliti

til viðhalds verkunar hjá þeim einstaklingum sem

höfðu upphaflega fengið abatacept samkvæmt slembivali og verkunarsvörunar þegar skipt var í

abatacept úr meðferð með infliximabi. Lækkun frá upphafsgildi á meðalskori DAS28 á degi 365 (-

3,06) hélst fram að degi 729 (-3,34) hjá þeim sjúklingum sem héldu áfram á abatacepti. Hjá

sjúklingum

sem fengu infliximab

í upphafi og var skipt yfir á abatacept var lækkun frá upphafsgildi

DAS28 skors að meðaltali 3,29 á degi 729 og 2,48 á degi 365.

Rannsókn SC-II: samanburður á abatacepti og adalimumabi

Slembuð, einblind (rannsakandi blindaður) rannsókn, til að sýna að verkun sé ekki lakari, var gerð til

að meta öryggi og verkun abatacepts eftir gjöf undir húð einu sinni í viku án hleðsluskammts

abatacepts í bláæð samanborið við adalimumab undir húð aðra hverja viku, hvort tveggja með

metótrexat í bakgrunni, hjá sjúklingum með ófullnægjandi svörun við metótrexati (rannsókn SC-II).

Aðalendapunktur sýndi verkun sem var ekki lakari (fyrirframskilgreind mörk 12%) fyrir ACR 20

svörun eftir 12 mánaða meðferð, 64,8% (206/318) hjá hópnum sem fékk abatacept undir húð og 63,4%

(208/328) hjá hópnum sem fékk adalimumab undir húð, munur á meðferðum var 1,8% [95%

öryggisbil: -5,6; 9,2] með sambærilega svörun í 24 mánuði. HlutfallACR 20 svörunar eftir 24 mánuði

var 59,7% (190/318) í hópnum sem fékk abatacept undir húð og 60,1% (197/328) í hópnum sem fékk

adalimumab undir húð. Gildin fyrir ACR 50 og ACR 70 eftir 12 mánuði og 24 mánuði voru í samræmi

við þetta og sambærileg fyrir abatacept og adalimumab. Aðlagaðar meðalbreytingar (staðalskekkja)

miðað við upphafsgildi DAS28-CRP eftir 24 mánuði voru -2,35 (staðalskekkja 0,08) [95% öryggisbil:

-2.51, -2.19] hjá abatacepthópnum og -2,33 (staðalskekkja 0,08) [95% öryggisbil:

-2,50; -2,17] hjá

adalimumabhópnum með sambærilegum breytingum með tímanum. Eftir 24 mánuði náðu 50,6%

(127/251) [95% CI: 44,4, 56,8] sjúklinga í abatacepthópunum og 53,3% (130/244) [95% öryggisbil:

47,0; 59,5] sjúklinga í adalimumabhópunum

DAS 28 < 2,6. Breyting til batnaðar frá upphafsgildi

HAQ-DI eftir 24 mánuði og með tímanum var einnig svipuð í hópnum sem fékk abatacept undir húð

og hópnum sem fékk adalimumab undir húð.

Mat á öryggi og vefrænum skemmdum var gerð eftir eitt og tvö ár. Heildaröryggi með tilliti til

aukaverkana var svipað hjá hópunum tveimur á 24 mánaða tímabili. Eftir 24 mánuði var greint frá

aukaverkunum hjá 41,5% (132/318) sjúklinga sem fengu meðferð með abatacept og 50% (164/328)

sem fengu meðferð með adalimumabi. Greint var frá alvarlegum aukaverkunum hjá 3,5% (11/318) í

abatacepthópnum og 6,1% (20/328) í adalimumabhópnum. Eftir 24 mánuði höfðu 20,8 % (66/318)

sjúklinga í abatacepthópnum og 25,3 % (83/328) sjúklinga í adalimumabhópnum

hætt meðferðinni.

Í rannsókn SC-II var greint frá alvarlegum sýkingum hjá 3,8 % (12/318) sjúklinga sem fengu meðferð

með abatacepti undir húð einu sinni í viku, enginn þeirra hætti á meðferð, og hjá 5,8 % (19/328)

sjúklinga sem fengu meðferð með adalimumabi undir húð aðra hverja viku sem varð til þess að

9 sjúklingar hættu á meðferðinni á þessum 24 mánuðum.

Tíðni staðbundinna viðbragða á stungustað eftir gjöf undir húð eftir 12 mánuði var 3,8% (12/318) fyrir

abatacept og 9,1% (30/328) (p=0,006) fyrir adalimumab og eftir 24 mánuði 4,1% (13/318) fyrir

abatacept og 10,4% (34/328) fyrir adalimumab. Á tveggja ára rannsóknatímabili var greint frá vægum

til meðalalvarlegum sjálfsnæmisviðbrögðum (t.d. sóra Raynauds fyrirbæri, þrymlaroða) hjá 3,8 %

(12/318) sjúklinga sem fengu meðferð með abatacepti undir húð og 1,5% (5/328) sjúklinga sem fengu

meðferð með adalimumabi undir húð.

Rannsókn SC-III: Upphaf sjúkdómshlés hjá sjúklingum með iktsýki sem hafa ekki fengið metótrexat

áður

Í slembaðri og tvíblindri

rannsókn þar sem lagt var mat á abatacept undir húð ásamt metótrexati

(abatacept + MTX), abatacept undir húð sem einlyfjameðferð eða metótrexat sem einlyfjameðferð

(MTX hópur) við upphaf sjúkdómshlés eftir 12 mánaða meðferð og viðhald lyfjalauss sjúkdómshlés

eftir algjört hlé á lyfjagjöf hjá fullorðnum sjúklingum,

sem höfðu ekki fengið metótrexat áður, með

mjög virka nýtilkomna iktsýki með lélega forspárþætti. Algjört hlé á lyfjameðferð varð til þess að

sjúkdómshléi lauk (sjúkdómur varð aftur virkur) hjá öllum þremur meðferðarhópunum (abatacept

ásamt metótrexati, abatacept eða metótrexat eitt sér) hjá meirihluta sjúklinganna (tafla 4).

Tafla 4:

Hlutfall í sjúkdómshléi við lok lyfjameðferðar og úthreinsunarfasa í

rannsókn SC-III

Fjöldi sjúklinga

Abatacept SC+ MTX

n = 119

MTX

n = 116

Abatacept SC

n = 116

Hlutfall slembivalinna sjúklinga við upphaf sjúkdómshlés eftir 12 mánaða meðferð

DAS28-sjúkdómshlé

Líkindahlutfall

(95% CI) miðað

við MTX

P gildi

60,9%

2,01 (1,18; 3,43)

0,010

45,2%

42,5%

0,92 (0,55; 1,57)

SDAI Klínískt sjúkdómshlé

Áætlaður mismunur (95% CI)

miðað við MTX

42,0%

17,02 (4,30; 29,73)

25,0%

29,3%

4,31 (-7,98; 16,61)

Klínískt sjúkdómshlé (boolean)

Áætlaður mismunur (95% CI)

miðað við MTX

37,0%

14,56 (2,19; 26,94)

22,4%

26,7%

4,31 (-7,62; 16,24)

Hlutfall slembivalinna sjúklinga í sjúkdómshléi eftir 12 mánuði og 18 mánuði

(6 mánaða algjört hlé á lyfjameðferð)

DAS28-sjúkdómshlé

Líkindahlutfall

(95% CI)

miðað við MTX

P gildi

14,8%

2,51 (1,02; 6,18)

0,045

7,8%

12,4%

2,04 (0,81; 5,14)

DAS28-skilgreint sjúkdómshlé (DAS28-CRP <2,6)

SDAI viðmið (SDAI ≤ 3,3)

Í SC-III var öryggi hjá meðferðarhópunum þremur (abatacept + MTX, abatacept einlyfjameðferð,

MTX hópur) í heildina svipað. Á 12 mánaða meðferðartímabilinu var greint frá aukaverkunum hjá

44,5% (53/119), 41,4% (48/116) og 44,0% (51/116) og frá alvarlegum aukaverkunum hjá 2,5%

(3/119), 2,6% (3/116) og 0,9% (1/116) sjúklinga í meðferðarhópunum þremur. Greint var frá

alvarlegum sýkingum hjá 0,8% (1/119), 3,4% (4/116) og 0% (0/116) sjúklinga.

Svörun sem kom fram við röntgenmyndgreiningu

Skemmd á liðbyggingu

með myndgreiningu var metin á tveggja ára tímabili í rannsóknum II, VI og

SC-II. Niðurstöður voru metnar samkvæmt Genant-modified total Sharp score (TSS) og þáttum þess,

mælikvarða á úrátumyndun og mælikvarða á minnkun liðbils (JSN).

Í rannsókn II var miðgildi TSS í upphafi rannsóknar 31,7 í hópnum sem fékk meðferð með abatacepti

og 33,4 í hópnum sem fékk lyfleysu. Abatacept/metótrexat minnkaði hlutfall aukinna liðskemmda í

samanburði við lyfleysu/metótrexat eftir 12 mánuði, eins og sýnt er í töflu 5. Hlutfall aukningar á

liðskemmdum á öðru ári var marktækt lægra en á fyrsta ári hjá sjúklingum

sem fengu abatacept

samkvæmt slembivali (p < 0,0001). Allir sem tóku þátt í langtíma framhaldsrannsókninni eftir

tvíblinda meðferð í 1 ár fengu meðferð með abatacepti og versnun sjúkdómsins var könnuð í

myngreiningu yfir 5 ára tímabil. Niðurstöður voru metnar í greiningu (as-observed analysis) út frá

meðaltalsbreytingu á heildargildi

frá árlegri heimsókn árinu áður. Meðaltalsbreyting frá 1. ári til 2. árs

var 0,41 og 0,74 (n=290, 130); frá 2. ári til 3. árs (n=290, 130) var 0,37 og 0,68; frá 3. ári til 4. árs

(n=290, 128) var 0,34 og 0,43 og breytingin frá 4. ári til 5. árs var 0,26 og 0,29 (n=233, 114) hjá

sjúklingum

sem upphaflega fengu abatacept og MTX og lyfleysu og MTX samkvæmt slembivali, talið

í sömu röð.

Tafla 5:

Meðaltal breytinga í myndgreiningu á 12 mánaða tímabili í

rannsókn II

Mælikvarði

Abatacept/MTX

n = 391

Lyfleysa/MTX

n = 195

P-gildi

a

Úrátumyndanir og

liðbilsminnkun

í heild

(Total Sharp score)

1,21

2,32

0,012

Úrátumyndunar-

kvarði (erosion score)

0,63

1,14

0,029

Liðbilsminnkunar-

kvarði (JSN score)

0,58

1,18

0,009

Grundvallað á óstikabundinni greiningu (non-parametric analyses).

Í rannsókn VI var meðaltalsbreyting TSS eftir 12 mánuði marktækt minni hjá sjúklingum

sem fengu

meðferð með abatacepti og metótrexati miðað við þá sem fengu meðferð með metótrexati og lyfleysu.

Hjá 61% (148/242) sjúklinga sem fengu meðferð með abatacepti og metótrexati og 53% (128/242)

sjúklinga sem fengu meðferð með metótrexati og lyfleysu kom engin versnun fram (TSS ≤ 0) eftir

12 mánuði. Hlutfall aukinna liðskemmda var minna hjá sjúklingum

sem fengu samfellda meðferð með

abatacepti og metótrexati (í 24 mánuði) miðað við sjúklinga sem fengu metótrexat og lyfleysu í

upphafi (í 12 mánuði) og síðan var skipt yfir í abatacept og metótrexat næstu 12 mánuði. Hjá þeim

sjúklingum

sem tóku þátt í opnu 12 mánaða tímabili höfðu 59% (125/213) sjúklinga sem fengu

abatacept og metótrexat og 48% (92/192) sjúklinga sem fengu metótrexat í upphafi og fengu svo

samsetta meðferð með abatacepti hafði sjúkdómurinn ekki versnað.

Í rannsókn SC-II var skemmd á liðbyggingu

metin með röntgengreiningu og kom fram sem breyting

frá upphafsgildi samkvæmt van der Heijde-mTSS (modified Total Sharp Score). Svipuð hömlun kom

fram hjá báðum meðferðarhópunum í allt að 24 mánuði (mTSS (meðaltal ± staðalfrávik = 0,89 ± 4,13

á móti 1,13 ±8,66), fleiðurskor (0,41 ± 2,57 á móti 0,41 ±5,04) og JSN skor (0,48 ±2,18 á móti 0,72

±3,81)) fyrir abatacept hópinn (n=257) og adalimumabhópinn

(n=260), talið í sömu röð.

Í rannsókn SC-III voru vefrænar skemmdir í liðum metnar með segulómun (MRI). Hjá hópnum sem

fékk abatacept + MTX var framvinda vefrænna skemmda í liðum minni en hjá MTX hópnum eins og

meðalmunur á meðferð hjá abatacept + MTX hópnum og MTX hópnum gefur til kynna (tafla 6).

Tafla 6:

Mat á byggingu og bólgu samkvæmt MRI í rannsókn SC-III

Meðalmunur á meðferð með abatacepti undir húð+MTX og MTX eftir 12 mánuði (95% CI)*

MRI úrátumyndunar-kvarði

-1,22 (-2,20; -0,25)

MRI beinbólgu/beinbjúgsskor

-1,43 (-2,68; -0,18)

MRI liðslímubólgu-kvarði

-1,60 (-2,42; -0,78)

* n = 119 fyrir abatacept undir húð + MTXt; n = 116 fyrir MTXt

Svörun með tilliti

til líkamsfærni

Bætt líkamsfærni var metin með spurningalista um fötlun (Health Assessment Questionnaire

Disability Index (HAQ-DI)) í rannsóknum II, III, IV, V og VI og aðlöguðum spurningalista um fötlun

(modified HAQ-DI) í rannsókn I. Í rannsókn SC-I var bati miðað við upphafsgildi sem var mældur

samkvæmt HAQ-DI, svipaður eftir gjöf undir húð og eftir gjöf í bláæð eftir 6 mánuði og á tímabilinu.

Niðurstöður úr rannsóknum II, III og VI eru sýndar í töflu 7.

Tafla 7:

Bætt líkamsfærni í klínískum samanburðarrannsóknum

Sjúklingar sem hafa

ekki áður fengið

meðferð með

metótrexati

Ófullnægjandi svörun

við metótrexati

Ófullnægjandi svörun við

TNF-hemli

Rannsókn VI

Rannsókn II

Rannsókn III

fötlunar

mælikvarði

Abatacept

+MTX

Lyfleysa

+MTX

Abatacept

+MTX

Lyfleysa

+MTX

Abatacept

+DMARDs

Lyfleysa

+DMARDs

Grunnlína (meðaltal)

(n=254)

(n=251)

1,69

(n=422)

1,69

(n=212)

1,83

(n=249)

1,82

(n=130)

Meðaltal mælikvarða

á bata frá grunnlínu

Mánuður 6

0,85

(n=250)

0,68

(n=249)

0,59***

(n=420)

0,40

(n=211)

0,45***

(n=249)

0,11

(n=130)

Mánuður 12

0,96

(n=254)

0,76

(n=251)

0,66***

(n=422)

0,37

(n=212)

Hlutfall sjúklinga

með klínískan bata

sem skipti máli

Mánuður 6

61%***

47%***

Mánuður 12

64%***

*** p < 0,001, abatacept samanborið við lyfleysu.

p < 0,05, abatacept og MTX í samanburði við MTX og lyfleysu

Fastur skammtur nálægt 10 mg/kg (sjá kafla 4.2).

Samhliða sjúkdómstemprandi gigtarlyf voru eitt eða fleiri eftirfarandi lyfja: metótrexat, klórókín/hýdroxíklórokín,

súlfazalasín, leflúnómíð, azathioprin, gull, og anakinra.

spurningalisti til að meta heilsufar; 0 = best, 3 = verst; 20 spurningar; 8 svið: klæða og snyrta sig, standa upp, borða, ganga,

hreinlæti, teygja sig eftir, ná taki á, og virkni

Minnkun á HAQ-DI um ≥ 0,3 einingar frá grunnlínu.

Eftir 6 mánuði var sjúklingum boðin þátttaka í opinni rannsókn.

Hjá þeim sjúklingum

sem voru með klínískan bata sem skipti máli í rannsókn II eftir 12 mánuði hélst

svörun hjá 88% eftir 18 mánuði og hjá 85% eftir 24 mánuði. Á opnum tímabilum rannsókna I, II, III

og VI hélst bætt líkamsfærni í 7 ár, 5 ár, 5 ár og 2 ár, talið í sömu röð.

Í rannsókn SC-III var hlutfall þátttakenda með HAQ svörun sem mælikvarða á klínískt þýðingarmikið

bætta líkamlega færni (lækkun um > 0,3 á HAQ-D1 skor miðað við upphafsgildi) hærra hjá abatacept

+ MTX hópnum en MTX hópnum eftir 12 mánuði (65,5% miðað við 44,0%; munur á meðferð miðað

við MTX hóp er 21,6% [95% CI: 8,3; 34,9]).

Heilsutengdar niðurstöður og lífsgæði

Heilsutengd lífsgæði voru metin samkvæmt SF-36 spurningalistanum eftir 6 mánuði í rannsóknum I, II

og III og eftir 12 mánuði í rannsóknum I og II. Í þessum rannsóknum náðist klínískt marktækur bati í

abatacepthópnum í samanburði við lyfleysuhópinn

á öllum 8 sviðum SF-36 (4 þættir: líkamsfærni,

líkamshlutverk (role physical), verkir, almennt heilsufar og 4 andlegir þættir: lífsþróttur, félagsleg

færni, tilfinningalegt hlutverk, geðheilsa) og einnig í samanlögðum niðurstöðum varðandi líkamlega

þætti (Physical Component Summary (PCS)) og samanlögðum niðurstöðum varðandi geðræna þætti

(Mental Component Summary (MCS)). Í rannsókn VI náðist bati varðandi PCS og MCS, eftir

12 mánuði hjá abatacept- og metótrexathópnum borið saman við metótrexat- og lyfleysuhópinn

hélst hann í 2 ár.

Rannsókn VII: Öryggi abatacepts hjá sjúklingum

eftir fyrri meðferð með TNF-hemli með eða án

útskolunar

Gerð var opin rannsókn með abatacepti í bláæð, með ólífræn sjúkdómstemprandi gigtarlyf í bakgrunni,

hjá sjúklingum með virka iktsýki sem voru með ófullnægjandi

svörun fyrir fyrri (útskolun í a.m.k.

2 mánuði; n=449) eða yfirstandandi (engin útskolun, n=597) meðferð með TNF-hemlum (rannsókn

VII). Aðalútkoman, tíðni aukaverkana, alvarlegra aukaverkana og meðferðarrof vegna aukaverkana

meðan á 6 mánaða meðferð stóð var svipuð hjá þeim sem höfðu notað áður eða notuðu TNF-hemil við

inntöku í rannsóknina sama gildir um tíðni alvarlegra sýkinga.

Klínísk verkun og öryggi hjá sjúklingum

með sóraliðagigt

Verkun og öryggi abatacepts var metið í tveimur slembuðum, tvíblindum rannsóknum með

samanburði við lyfleysu (rannsóknum PsA-I og PsA-II) hjá fullorðnum sjúklingum

18 ára og eldri.

Sjúklingarnir voru með virka sóraliðagigt (≥ 3 bólgna liði og ≥ 3 auma liði) þrátt fyrir fyrri meðferð

með sjúkdómstemprandi gigtarlyfi og með að minnsta kosti eina meinsemd í húð, að lágmarki 2 cm að

þvermáli, sem taldist vera vegna sóra.

Í PsA-I rannsókninni fengu 170 sjúklingar lyfleysu eða abatacept í bláæð á degi 1, 15, 29, og síðan á

28 daga fresti með tvíblindum

hætti í 24 vikur að þeim tíma loknum var opin meðferð með abatacept

10 mg/kg í bláæð á 28 daga fresti. Sjúklingum

var slembiraðað til að fá lyfleysu eða abatacept

3 mg/kg, 10 mg/kg, eða tvo skammta með 30 mg/kg og eftir það 10 mg/kg, án þess að breyting yrði á í

24 vikur, eftir það var opin meðferð með 10 mg/kg í bláæð mánaðarlega. Meðan á rannsókninni stóð

máttu sjúklingarnir

nota samhliða í stöðugum skömmtum metótrexat, lítinn skammt af barksterum

(jafngildan ≤ 10 mg af prednisón) og/eða bólgueyðandi gigtarlyf (NSAIDs).

Í PsA-II rannsókninni var 424 sjúklingum slembiraðað 1:1 til að fá á tvíblindan hátt vikulegan skammt

af lyfleysu eða abatacept 125 mg undir húð án hleðsluskammts í 24 vikur og í kjölfarið opna meðferð

vikulega með abatacept 125 mg undir húð. Meðan á rannsókninni stóð máttu sjúklingarnir

nota

samhliða í stöðugum skömmtum metótrexat, súlfasalazín, leflúnómíd,

hýdroxýklórókín,

lítinn skammt

af barksterum (jafngildan

10 mg af prednisóni) og/eða bólgueyðandi gigtarlyf (NSAIDs). Sjúklingar

sem ekki höfðu náð að minnsta kosti 20% bata frá grunnlínu með tilliti til fjölda bólginna og aumra

liða fyrir 16. viku fóru yfir á opna meðferð með 125 mg af abatacepti undir húð vikulega.

Aðalendapunktur bæði PsA-I og PsA-II var hlutfall sjúklinga sem náði ACR 20 svörun eftir 24 vikur

(dagur 169).

Klínísk svörun

Vísbendingar og einkenni

Hlutfall sjúklinga sem náði ACR (American College of Rheumatology) svörun 20, 50, eða 70 við

ráðlagðan skammt af abatacepti í PsA-I (10 mg/kg bláæð) og PsA-II (125 mg undir húð)

rannsóknunum er sýnt í töflu 8 hér fyrir neðan.

Tafla 8:

Hlutfall sjúklinga með ACR svörun eftir 24 vikur í PsA-I og PsA-II

rannsóknunum

PsA-I

2 6 T P

a

PsA-II

2 6 T P

b,c

Abatacept

10 mg/kg

IV

N=40

Lyf-

leysa

N=42

Áætlaður

mismunur

(95% CI)

Abatacept

125 mg

SC

N=213

Lyfleysa

N=211

Áætlaður

mismunur (95%

CI)

Tafla 8:

Hlutfall sjúklinga með ACR svörun eftir 24 vikur í PsA-I og PsA-II

rannsóknunum

PsA-I

2 6 T P

a

PsA-II

2 6 T P

b,c

ACR 20

47,5%*

19,0%

28,7 (9,4; 48,0)

39,4%*

22,3%

17,2 (8,7; 25,6)

ACR 50

25,0%

2,4%

22,7 (8,6; 36,9)

19,2%

12,3%

6,9 (0,1; 13,7)

ACR 70

12,5%

12,5 (2,3; 22,7)

10,3%

6,6%

3,7 (-1,5; 8,9)

2 6 T P

P 2 6 T

p < 0,05 samanborið við lyfleysu, p gildi ekki metin með tilliti til ACR 50 og ACR 70.

2 6 T P

P 2 6 T

37% sjúklinganna hafði áður fengið meferð með TNF-hemli.

2 6 T P

P 2 6 T

61% sjúklinganna hafði áður fengið meferð með TNF-hemli

2 6 T P

P 2 6 T

Sjúklingar með minnni bata en 20% með tilliti fjölda bólginna og aumra liða eftir 16 vikur uppfylltu skilyrði fyrir að hætta

á þeirri meðferð sem þeim hafði verið úthlutað og ályktað að þeir hafi ekki svarað meðferðinni.

Í heildarrannsóknarþýði náði marktækt hærra hlutfall sjúklinga ACR 20 svörun eftir meðferð með

abatacept 10 mg/kg í bláæð í PsA-I eða 125 mg undir húð í PsA-II samanborið við lyfleysu eftir

24 vikur. Í báðum rannsóknunum sást hærra hlutfall ACR 20 svörunar við meðferð með abatacepti

samanborið við lyfleysu burtséð frá fyrri meðferð með TNF-hemli. Í minni rannsókninni, PsA-I, var

ACR 20 svörun með 10 mg/kg af abatacepti í bláæð samanborið við lyfleysu hjá sjúklingum

höfðu aldrei fengið meðferð með TNF-hemli 55,6% á móti 20,0%, talið í sömu röð, og hjá sjúklingum

sem höfðu fengið meðferð með TNF-hemli 30,8% á móti 16,7%, talið í sömu röð. Í PsA-II

rannsókninni var ACR 20 svörunin með 125 mg af abatacepti undir húð samanborið við lyfleysu hjá

sjúklinum sem höfðu aldrei fengið meðferð með TNF-hemli 44,0% á móti 22,2%, talið í sömu röð

(21,9 [8,3; 35,6], áætlaður mismunur [95% öryggisbil]),

og hjá sjúklingum sem höfðu fengið meðferð

með TNF-hemli 36,4% á móti 22,3%, talið í sömu röð (14,0 [3,3, 24,8], áætlaður mismunur

[95% öryggisbil]).

Hærrra hlutfall ACR 20 svörunar kom fram í PsA-II rannsókninni meðal þeirra sem fengu meðferð

með 125 mg af abatacepti undir húð samanborið við þá sem fengu lyfleysu burtséð frá samhliða

meðferð með sjúkdómstemprandi gigtarlyfi sem ekki er líftæknilyf. ACR 20 svörun með 125 mg af

abatacepti undir húð samanborið við lyfleysu hjá sjúklingum sem notuðu ekki sjúkdómstemprandi

gigtarlyf sem ekki er líftæknilyf var 27,3% ámóti 12,1%, talið í sömu röð, (15,15 [1,83; 28,47],

áætlaður mismunur [95% CI öryggisbil]),

og hjá sjúklingum sem höfðu notað sjúkdómstemprandi lyf

sem ekki er líftæknilyf

44,9% á móti 26,9%, talið í sömu röð, (18,00 [7,20, 28,81], áætlaður mismunur

[95% CI]). Í PsA-I og PsA-II rannsóknunum hélst klínísk svörun eða hélt áfram að aukast í allt að eitt

ár.

Svörun með tilliti

til uppbyggingar

Í rannsókn PsA-II, var hlutfall þeirra sem ekki svöruðu samkvæmt myndgreiningu

engin breyting

frá grunnlínu) á heildar PsA-modified SHS (Psoriatic arthritis (PsA)-modified Sharp/van der Heijde

score) eftir 24 vikur hærra meðal þeirra sem fengu 125 mg af abatacepti undir húð (42,7%) en meðal

þeirra sem fengu lyfleysu (32,7%) (10,0 [1,0; 19,1] áætlaður mismunur [95% öryggisbil]).

Svörun með tilliti

til líkamlegrar færni

Í PsA-I rannsókninni var hlutfall sjúklinga með

0,30 lækkun frá grunnlínu á skori HAQ-DI (The

Health assessment questionnaire disability

index) mælikvarða á skerðingu á líkamlegri færni 45,0%

með abatacepti í bláæð á móti 19,0% með lyfleysu (26,1 [6,8; 45,5], áætlaður mismunur

[95% örygggisbil])

eftir 24 vikur. Í PsA-II rannsókninni var hlutfall sjúklinga með að minnsta

kosti

0,35 lækkun frá grunnlínu á skori HAQ-DI 31,0% með abatacepti á móti 23,7% með lyfleysu

(7,2 [-1,1; 15,6], áætlaður mismunur [95% öryggisbil]). Ávinningur samkvæmt HAQ-DI skori hélst

eða jókst í allt að eitt ár með áframhaldandi meðferð með abatacepti í bæði PsA-I og PsA-II

rannsókninni.

Engar marktækar breytingar sáust á skori á PASI (Psoriasis Area Severity Index), sem er mælikvarði á

alvarleika og umfangi sóra, við abataceptmeðferð á tvíblinda tímabilinu

sem stóð yfir í 24 vikur.

Sjúklingar sem tóku þátt í PsA rannsóknunum tveimur voru með vægan til miðlungsalvarlegan sóra

með miðgildi PASI-skors 8,6 í PsA-I og 4,5 í PsA-II. Í PsA-I rannsókninni var hlutfall sjúklinga sem

náði PASI 50 svörun 28,6% með abatacepti á móti 14,3% með lyfleysu (14,3 [-15,3; 43,9], áætlaður

mismunur [95% öryggisbil]), og hlutfall sjúklinga sem náði PASI 75 svörun var 14,3% með abatacepti

á móti 4,8% eð lyfleysu (9,5 [-13,0; 32,0], áætlaður mismunur [95% öryggisbil]). Í PsA-II

rannsókninni var hlutfall sjúklinga sem náði PASI 50 svörun 26,7% með abatcepti á móti 19,6% með

lyfleysu (7,3 [-2,2; 16,7], áætlaður mismunur [95% öryggisbil]),

og hlutfall sjúklinga sem náði

PASI 75 svörun var 16,4% með abatcepti á móti 10,1% með lyfleysu (6,4 [-1,3, 14,1], áætlaður

mismunur [95% öryggisbil]).

Börn með sjálfvakta barnafjölliðagigt

Undir húð

Verkun eftir gjöf abatacepts undir húð hjá börnum 2 til 17 ára byggist á lyfjahvörfum og framreikningi

staðfestrar verkunar eftir gjöf abatacepts í bláæð hjá sjúklingum

með sjálfvakta barnafjölliðagigt

gjöf abatacepts undir húð hjá fullorðnum með iktsýki og með stuðningi upplýsinga úr yfirstandandi

klínískri

rannsókn. Í rannsókninni fengu börn og unglingar 2 til 17 ára með meðalalvarlega eða

alvarlega virka sjálfvakta barnafjölliðagigt meðferð (46 sjúklingar í hópnum 2-5 ára og 173 sjúklingar

í hópnum 6-17 ára) með ófullnægjandi

svörun eða óþol fyrir a.m.k einu sjúkdómstemprandi gigtarlyfi,

hugsanlega með líffræðilegum efnum. Öryggi og verkun abatacepts eftir gjöf undir húð var metið í

einarma, opinni rannsókn þar sem aðalendapunktur var lágþéttni við jafnvægi (c

) eftir 4 mánuði

(skammvinnt tímabil) hjá aldurshópnum 6 til 17 ára. Sjúklingar héldu meðferð með abatacepti áfram í

yfirstandandi opinni framlengingu á rannsókn þar sem langtíma öryggi og verkun var metið í

20 mánuði til viðbótar.

Við upphaf fengu 79% af þeim 219 sjúklingum sem tóku þátt í rannsókninni metótrexat

(meðalskammtur við upphaf rannsóknarinnar var 12,3 mg/m

/viku) og 21% sjúklinganna fengu

abatacept einlyfjameðferð. Af þeim 219 sjúklingum

sem voru skráðir í rannsóknina höfðu 56 (25,6%)

fengið meðferð áður með líffræðilegu sjúkdómstemprandi gigtarlyfi (þ.m.t. TNF-hemlum og

tocilizumabi).

Sjúklingar sem tóku þátt í rannsókninni voru að meðaltali 10,6 ára og höfðu verið með sjúkdóminn í

að meðaltali 2,4 ár. Sjúkdómurinn var virkur við upphaf rannsóknarinnar, með að meðaltali 11,8 sjúka

liði og að meðaltali 10,3 liði með skerta hreyfigetu og hækkað gildi bólguboðefna (C-næmra próteina

(CRP)) 1,24 mg/dl.

Af þeim 219 sjúklingum

sem fengu meðferð luku 205 skammvinna tímabilinu

og 200 héldu áfram á

yfirstandandi langtíma framlengingartímabilinu. Í 2-5 ára hópnum luku 24 sjúklingar 2 árum og

15 sjúklingar eru áfram á 2 ára tímabilinu. Í 6-17 ára hópnum luku 132 sjúklingar 2 árum.

Hlutfall svörunar í lok skammtímaútsetningar er tekið saman í töflu 9:

Tafla 9:

Hlutfall (%) sjúklinga með sjálfvakta barnafjölliðagigt með ACRP

svörun eða óvirkan sjúkdóm í lok skammvinna tímabilsins (4 mánuðir)

Á aldrinum 2 til 17 ára

n = 219

ACRP30

84,5%

ACRP50

75,3%

ACRP70

57,1%

ACRP90

34,7%

ACRP100

20,1%

Óvirkur

sjúkdómur*

34,2%

2 6 T P

P 2 6 T

Enginn sjúkur liður, alhliða mat læknis á alvarleika sjúkdóms ≤10 mm og CRP ≤0,6 mg/dl.

ACRP svörun og niðurstöður með tilliti til óvirks sjúkdóms var viðhaldið í 2 ár.

Í bláæð

Börn og unglingar á aldrinum 6 til 17 ára með meðalalvarlega eða alvarlega virka sjálfvakta

barnafjölliðagigt þar sem ófullnægjandi svörun eða óþol fyrir a.m.k. einu sjúkdómstemprandi

gigtarlyfi, hugsanlega með líffræðilegum efnum, tóku þátt í rannsókninni. Öryggi og verkun

abatacepts í bláæð var metið í þriggja hluta rannsókn. A hlutinn var 4-mánaða opinn aðlögunartími til

að ná fram ACR Pedi 30 svörun. Sjúklingum

sem fengu a.m.k. ACR Pedi 30 svörun í lok A hlutans

var slembiraðað í tvíblindan úthreinsunarhluta (B hluti) og fengu annaðhvort abatacept eða lyfleysu í

6 mánuði eða þar til liðagigtin blossaði aftur upp samkvæmt skilgreiningum

í rannsókninni. Öllum

sjúklingum, nema þeim sem hættu af öryggisástæðum, þ.e. sjúklingum sem luku rannsókninni eða ef

sjúkdómurinn blossaði upp aftur í B hlutanum eða svöruðu ekki í A hlutanum var boðið að taka þátt í

C hlutanum,opna framlengingarhlutanum,

þar sem langtíma öryggi og verkun var metið.

Í A hlutanum fengu allir sjúklingar 10 mg/kg af abatacepti dag 1, 15, 29, 57 og 85 og voru metnir á

degi 113. Í A hlutanum fengu 74% metótrexat (meðalskammtur við upphaf rannsóknarinnar var

13,2 mg/m

/viku) þannig að 26% sjúklinga fengu abatacept eitt og sér í A hlutanum. Af

190 sjúklingum sem tóku þátt í rannsókninni höfðu 57 (30%) fengið meðferð með TNF-hemli.

Sjúklingar sem fengu ACR Pedi 30 svörun í lok A hlutans var slembiraðað í B hlutann, tvíblinda

úthreinsunarhlutann og fengu annaðhvort abatacept eða lyfleysu í 6 mánuði þar til liðagigtin blossaði

aftur upp.

Það að sjúkdómurinn blossi upp er skilgreint á eftirfarandi hátt:

≥ 30% versnun á a.m.k. 3 af 6 aðalviðmiðunargildum sjálfvakinnar fjölliðagigtar hjá börnum.

≥ 30% bati á ekki meira en 1 af 6 aðalviðmiðunargildum sjálfvakinnar fjölliðagigtar hjá börnum.

Versnun sem nemur ≥ 2 cm (mögulega allt að 10 cm) verður að hafa verið til staðar ef alhliðamat

læknis eða foreldris var notað til að skilgreina að sjúkdómurinn blossi upp.

Versnun í ≥ 2 liðamótum verður að vera til staðar ef fjöldi sjúkra liða eða liða með skerta

hreyfigetu er notað til að skilgreina að sjúkdómurinn blossi upp.

Sjúklingar sem tóku þátt í rannsókninni voru að meðaltali 12,4 ára og höfðu verið með sjúkdóminn í

að meðaltali 4,4 ár. Sjúkdómurinn var virkur og við upphaf rannsóknarinnar voru að meðaltali

16 sjúkir liðir og að meðaltali 16 liðir með skerta hreyfigetu og hækkuð gildi (að meðaltali 3,2 mg/dl)

bólguboðefna (C-næmra próteina (CRP)) og blóðsökk (að meðaltali 32 mm/klst.). Undirtegundir

sjálfvakinna barnafjölliðagigtar við byrjunareinkenni sjúkdómsins voru: fáliðagigt (16%), fjölliðagigt

(64%; 20% allra sjúklinga voru með jákvæðan iktarþátt) og fjölkerfaliðagigt

(20%).

Af þeim 190 sjúklingum

sem tóku þátt luku 170 A hlutanum, hjá 65% (123/190) var svörun

samkvæmt ACR Pedi 30 og 122 var slembiraðað í hluta B. Svörun var svipuð hjá öllum undirflokkum

barnaliðagigtar sem rannsakaðir voru og hvort sem þeir fengu metótrexat eða ekki. Af þeim 133 (40%)

sjúklingum

sem ekki höfðu fengið meðferð með TNF-hemlum fékk 101 (76%) a.m.k. ACR Pedi 30

svörun og af þeim 57 sjúklingum

sem höfðu áður fengið meðferð með TNF-hemlum fengu 22 (39%)

a.m.k. ACR Pedi 30 svörun.

Í B hlutanum hjá sjúklingum sem var slembiraðað í lyfleysuhóp var tíminn þar til sjúkdómurinn

blossaði upp marktækt styttri en hjá þeim sem var slembiraðað í abatacepthóp (aðalendapunktur,

p=0,0002; log-rank próf). Sjúkdómurinn blossaði upp hjá marktækt fleiri sjúklingum sem fengu

lyfleysu í B hlutanum (33/62; 53%) samanborið við hjá sjúklingum

sem héldu áfram á abatacept

(12/60; 20%; kí-kvaðrat (Chi-square) p<0,001). Hætta á að sjúkdómurinn blossaði upp hjá sjúklingum

sem héldu áfram á abatacept var minni en einn þriðji af áhættunni hjá sjúklingum

sem fengu lyfleysu

(áætlað áhættuhlutfall=0,31;

95% öryggisbil 0,16; 0,59).

Meiri hluti sjúklinganna sem hafði verið slembiraðað í B hlutann tók þátt í C hlutanum (58/60

sjúklingar úr B hlutanum sem höfðu fengið abatacept; 59/62 sjúklingar úr B hlutanum sem höfðu

fengið lyfleysu) og einnig 36 af 47 sjúklingum

úr A hlutanum sem ekki svöruðu meðferð (n=153

heildarfjöldi sjúklinga).

Hlutfall svörunar í lok A hlutans, í lok B hlutans og eftir útsetningu í 5 ár er tekið saman í töflu 10:

Tafla 10:

Hlutfall (%) sjálfvakinnar fjölliðagigtar hjá börnum með ACR svörun eða

óvirkan sjúkdóm

A hluta

(dagur 113)

Lok B hluta

(dagur 169)

C hluti

(dagur 1.765)

Abatacept

Abatacept

Lyf-leysa

Abatacept-

hópur í

B hluta

Lyfleysuhópur

í B hluta

Sjúklingar sem

ekki svöruðu

meðferð í A hluta

n= 190

n= 58

n= 59

n= 33

n= 30

n= 13

ACR30

ACR50

ACR70

ACR90

Óvirkur

sjúkdómur

Ekki metið

dagur 169 greint með aðferðinni Last Observation Carried Forward (LOCF) hjá sjúklingum sem fengu meðferð í C hluta

Við athugun (As observed)

Á degi 1.765 voru þátttakendur C hlutans 33 af þeim 58 sjúklingum sem fengu abatacept í B

hlutanum, 30 af þeim 59 sjúklingum sem fengu lyfleysu í B hlutanum og 13 af þeim 36 sjúklingum

sem svöruðu ekki meðferð í A hlutanum. Miðgildið fyrir tímalengd meðferðar með abatacept í C

hlutanum var 1.815 dagar (spönn 57-2.415 dagar; næstum 61 mánuður). Hundrað og tveir (67%)

höfðu fengið meðferð með abatacept í a.m.k. 1.080 daga (~ 36 mánuðir) í C hlutanum. Allir sjúklingar

höfðu áður fengið meðferð með abatacept í opna A hlutanum a.m.k.í 4 mánuði.

5.2

Lyfjahvörf

Iktsýki hjá fullorðnum

Mat á margfeldismeðaltali (geometric mean) (90% öryggisbil) á aðgengi abatacepts eftir gjöf undir

húð í samanburði við gjöf í bláæð var 78,6% (64,7%, 95,6%). Meðaltal (bil) við jafnvægi eftir 85 daga

meðferð var 32,5 míkróg/ml (6,6 til 113,8 míkróg/ml) fyrir c

og 48,1 míkróg/ml (9,8 til

132,4 míkróg/ml) fyrir c

Mat á meðalgildum heildarúthreinsunar (0,28 ml/klst./kg),

dreifingarrrúmmáls (0,11 l/kg) og lokahelmingunartíma (14,3 dagar ) var sambærilegt fyrir gjöf undir

húð og gjöf í bláæð.

Stök rannsókn var gerð til þess að ákvarða áhrif einlyfjameðferðar abatacepts á mótefnamyndun eftir

gjöf undir húð án hleðsluskammts í bláæð. Þegar hleðsluskammtur í bláæð var ekki gefinn var

meðaltal lægstu þéttni 12,6 míkróg/ml eftir gjöf lyfsins í 2 vikur. Verkunarsvörun eftir tíma í

rannsókninni virðist vera í samræmi við þær rannsóknir þar sem gefinn var hleðsluskammtur í bláæð,

þó hafa áhrif hleðsluskammts í bláæð á það hvenær verkun hefst ekki verið rannsökuð formlega.

Í samræmi við niðurstöður vegna notkunar í bláæð leiddi greining á lyfjahvörfum hjá sjúklingum

með

iktsýki sem fengu abatacept undir húð í ljós tilhneigingu

til aukinnar úthreinsunar með aukinni

líkamsþyngd. Aldur og kyn (þegar gerð var leiðrétting varðandi þyngd) hafði ekki áhrif á úthreinsun.

Samhliða notkun metótrexats, bólgueyðandi gigtarlyfja (NSAIDs), barkstera og TNF-hemla hafði ekki

áhrif á úthreinsun abatacepts.

Sóraliðagigt hjá fullorðnum

Í PsA-I var sjúklingum slembiraðað til að fá í bláæð lyfleysu eða abatacept 3 mg/kg (3/3 mg/kg),

10 mg/kg (10/10 mg/kg), eða tvo skammta af 30 mg/kg og eftir það 10 mg/kg (30/10 mg/kg), á degi 1,

15, 29, og síðan á 28 daga fresti. Í þessari rannsókn var þéttni abatacepts háð skammti. Rótarmeðaltal

(CV%) c

á degi 169 var 7,8 míkróg/ml (56,3%) fyrir 3/3 mg/kg, 24,3 míkróg/ml (40,8%) fyrir

10/10 mg/kg, og 26,6 míkróg/ml (39,0%) fyrir 30/10 mg/kg meðferðartilhögunina.

Eftir vikulega gjöf 125 mg af abatcepti undir húð í rannsókn PsA-II náðist jafnvægi á degi 57 með

rótarmeðaltal (CV%) c

á bilinu 22,3 (54,2%) til 25,6 (47,7%) míkróg/ml á degi 57 til 169, talið í

sömu röð.

Í samræmi við niðurstöður sem komu áður fram hjá sjúklingum

með iktsýki leiddi þýðisgreining á

lyfjahvörfum í ljós tilhneigingu til aukinnar úthreinsunar abatacepts með aukinni líkamsþyngd.

Börn með sjálfvakta barnafjölliðagigt

Lyfjahvörf abatacepts við gjöf undir húð voru rannsökuð hjá sjúklingum

2 til 17 ára.

Jafnvægi abatacepts var náð á degi 85 eftir vikulega gjöf abatacepts undir húð byggða á þyngd.

Sambærilegri lágþéttni var náð fyrir öll þyngdarbil og hjá öllum aldurshópum við gjöf undir húð

byggða á þyngd. Meðallágþéttni abatatacepts á degi 113 hjá börnum

með sjálfvakta barnafjölliðagigt

var 46,2 míkróg/ml (13,4 til 96,2 míkróg/ml) hjá börnum sem voru 10 til <25 kg , 48,0 míkróg/ml

(22,4 to 122,1 míkróg/ml ) hjá börnum sem voru 25 til <50 kg og 38,5 míkróg/ml (9,3 til 73,2

míkróg/ml

) hjá börnum sem voru ≥50 kg.

Lyfjahvörf abatacepts eru svipuð og hjá fullorðnum með iktsýki og börnum með sjálfvakta

barnafjölliðagigt fyrir utan frásog sem er meira eftir gjöf undir húð hjá börnum með sjálfvakta

barnajölliðagigt. Aðgengi eftir gjöf undir húð (F) jókst um 28% og frásogshraðastuðull (absorption

rate constant ,KA) var hærri hjá börnum með sjálfvakta barnafjölliðagigt

en sjúklingum

með iktsýki.

Í samræmi við niðurstöður vegna notkunar í bláæð leiddi greining á lyfjahvörfum hjá sjúklingum

með

iktsýki sem fengu abatacept undir húð í ljós tilhneigingu

til aukinnar úthreinsunar með aukinni

líkamsþyngd. Aldur og kyn (þegar gerð var leiðrétting varðandi þyngd) hafði ekki áhrif á úthreinsun.

Samhliða notkun lyfja t.d. metótrexats, barkstera og bólgueyðandi gigtarlyfja (NSAID) hafði ekki

áhrif á úthreinsun abatacepts.

5.3

Forklínískar upplýsingar

Engin stökkbreytandi eða litningasundrandi áhrif af abatacepti sáust í fjölda

in vitro

rannsókna. Í

rannsókn á krabbameinsvaldandi áhrifum hjá músum, kom fram aukin tíðni eitilæxla og krabbameins í

mjólkurkirtlum (hjá kvendýrum). Þessi aukna tíðni eitilæxla og æxla í mjólkurkirtlum

sem kom fram

við notkun abatacepts hjá músum getur hugsanlega hafa tengst minnkaðri stjórn á nagdýra

hvítblæðiveiru og músa mjólkurkirtlaveiru,

talið í sömu röð, vegna langvarandi ónæmisbreytingar. Í

eins árs rannsókn á cynomolgus öpum, tengdist abatacept ekki marktækum eiturverkunum. Afturkræf

lyfjafræðileg verkun var minniháttar tímabundin lækkun á IgG í sermi og minniháttar til alvarleg

eyðing eitilfrumna á kímfrumnasvæðum í lifur og eitlum. Á rannsóknartímabilinu

komu engar

vísbendingar fram um myndun eitilæxla eða formfræðilegar forstigsbreytingar æxla, þrátt fyrir að til

staðar væri veira, lymphocryptoveira, sem þekkt er að getur valdið slíkum breytingum hjá

ónæmisbældum öpum. Ekki er vitað hvort þessar niðurstöður skipta máli við klíníska notkun

abatacepts.

Hjá rottum hafði abatacept engar aukaverkanir á frjósemi karl og kvendýra. Rannsóknir voru gerðar á

þroska fósturvísís-fósturs með notkun abatacepts hjá músum, rottum og kanínum í allt að 20 til

30 földum 10 mg/kg skammti ætluðum mönnum og engar aukaverkanir komu fram hjá afkvæmunum.

Hjá rottum og kanínum var útsetning fyrir abatacepti, á grundvelli AUC, 29-föld útsetning 10 mg/kg

skammts ætluðum mönnum. Í ljós kom að abatacept fer yfir fylgju hjá rottum og kanínum. Í rannsókn

með abatacepti hjá rottum á þroska fyrir og eftir fæðingu komu engar aukaverkanir í ljós hjá ungum

mæðra sem fengu abatacept í skömmtum allt að 45 mg/kg sem á grundvelli AUC samvarar þreföldum

10 mg/kg skammti ætluðum mönnum. Við 200 mg/kg skammt sem sem á grundvelli AUC samsvarar

11-földum 10 mg/kg skammti ætluðum mönnum, sáust takmarkaðar breytingar á ónæmisstarfsemi

(níföld aukning á meðaltali T eitilfrumnaháðri mótefnasvörun hjá kvenkyns ungum og bólga í

skjaldkirtli hjá 1 kvenkyns unga af 10 karlkyns og 10 kvenkyns ungum sem metnir voru eftir þessa

skammta).

Forklínískar rannsóknir vegna notkunar hjá börnum

Rannsóknir á rottum sem útsettar voru fyrir abatacepti sýndu frávik í ónæmiskerfi, þ.m.t. örfá tilvik

banvænna sýkinga (ungar rottur). Auk þess var algengt að sjá bólgu í skjaldkirtli

og brisi hjá ungum og

fullorðnum rottum sem höfðu verið útsettar fyrir abatacept. Ungar rottur virtust vera móttækilegri fyrir

eitilfrumuíferð í skjaldkirtli.

Sambærilegar niðurstöður hafa ekki sést í rannsóknum hjá fullorðnum

músum og öpum. Líklegt er að aukið næmi fyrir tækifærissýkingum sem kom fram hjá ungum rottum

tengist útsetningu fyrir abatacept áður en ónæmiskerfið hefur þroskast til að þekkja sýkingar (memory

responses). Þýðing þessara niðurstaðna hjá mönnum er ekki þekkt.

6.

LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1

Hjálparefni

Súkrósi

Póloxamer 188

Natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat

Vatnsfrítt tvínatríumfosfat

Vatn fyrir stungulyf

6.2

Ósamrýmanleiki

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf, því rannsóknir á samrýmanleika hafa ekki verið

gerðar.

6.3

Geymsluþol

2 ár

6.4

Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið í kæli (2°C – 8°C). Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

6.5

Gerð íláts og innihald

ORENCIA 50 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

0,4 ml í áfylltri sprautu (gler af tegund 1) með sjálfvirkri nálarvörn og kraga.(hvítur stimpill).

Pakkning með 4 áfylltum sprautum með nálarvörn.

ORENCIA 87,5 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

0,7 ml áfyllt sprauta (gler af tegund 1) með sjálfvirkri nálarvörn og kraga (ljósblár stimpill).

Pakkning með 4 áfylltum sprautum með nálarvörn.

ORENCIA 125 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

Eins ml áfyllt sprauta (gler af tegund 1) með kraga eða 1 ml í áfylltri sprautu með sjálfvirkri nálarvörn

og kraga (appelsínugulur stimpill).

Pakkning með 1 eða 4 áfylltum sprautum og fjölpakkning

með 12 áfylltum sprautum (3 pakkningar

með 4).

Pakkning með 1, 3 eða 4 áfylltum sprautum með nálarvörn og fjölpakkning með 12 áfylltum sprautum

með nálarvörn (3 pakkningar með 4).

Glersprautan (gler af tegund 1) er með húðuðum brómóbútýltappa og áfastri nál úr ryðfríu stáli með

stífri nálarhlíf.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

6.6

Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Lyfið er eingöngu einnota. Eftir að áfyllta sprautan hefur verið tekin úr kæli skal leyfa henni að ná

stofuhita með því að bíða í 30 mínútur áður en inndæling

með ORENCIA fer fram. Ekki má hrista

sprautuna.

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

7.

MARKAÐSLEYFISHAFI

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Írland

8.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/389/004-010

EU/1/07/389/013-014

9.

DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR

MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 21. maí 2007

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 21. maí 2012

10.

DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu/.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

1.

HEITI LYFS

ORENCIA 125 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna

2.

INNIHALDSLÝSING

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 125 mg af abatacepti í einum ml.

Abatacept er samrunaprótein framleitt með DNA raðbrigða erfðatækni (recombinant) með frumum úr

eggjastokkum úr kínverskum hömstrum.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.

LYFJAFORM

Stungulyf, lausn (stungulyf) í áfylltum lyfjapenna (ClickJect).

Lausnin er tær, litlaus eða fölgul með pH 6,8 til 7,4.

4.

KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1

Ábendingar

Iktsýki

ORENCIA, ásamt metótrexati, er ætlað til meðferðar við:

í meðallagi alvarlegri til alvarlegri, virkri iktsýki hjá fullorðnum sjúklingum sem ekki hafa

svarað nægilega fyrri meðferð með einu eða fleiri sjúkdómstemprandi gigtarlyfjum (DMARD),

þar á meðal metótrexati (MTX) eða tumour necrosis factor (TNF)-alfa hemli.

mjög virkum og ágengum sjúkdómi hjá fullorðnum sjúklingum

með iktsýki sem hafa ekki

fengið metótrexat áður.

Sýnt hefur verið fram á að dregið hefur úr versnun liðskemmda og líkamleg færni hefur aukist við

samsetta meðferð með abatacepti og metótrexati.

Sóraliðagigt

ORENCIA, eitt sér eða í samsettri meðferð með metótrexati, er ætlað til meðferðar við virkri

sóraliðagigt (PsA) hjá fullorðnum sjúklingum

þegar svörun við fyrri meðferð með sjúkdómstemprandi

gigtarlyfi (DMARD), þ.m.t. metótrexati, hefur verið ófullnægjandi og sem þurfa ekki almenna

lyfjameðferð (systemic therapy) til viðbótarmeðferðar við meinsemd í húð vegna sóra.

4.2

Skammtar og lyfjagjöf

Sérfræðingar með reynslu af greiningu og meðferð iktsýki eiga að hefja meðferðina og hafa umsjón

með henni.

Ef svörun við abatacepti næst ekki innan 6 mánaða, skal endurskoða áframhaldandi meðferð (sjá

kafla 5.1).

Skammtar

Ik tsýki

Fullorðnir

ORENCIA gjöf undir húð (s.c.) má hefja með eða án hleðsluskammts í bláæð (i.v.). ORENCIA á að

gefa einu sinni í viku með 125 mg inndælingu undir húð án tillits til þyngdar (sjá kafla 5.1). Ef stakt

innrennsli er gefið til þess að hefja meðferð (hleðsluskammtur í bláæð fyrir gjöf undir húð) á að gefa

fyrstu 125 mg abatacepts með inndælingu undir húð innan sólarhrings frá innrennsli í bláæð fylgt eftir

með 125 mg skammti af abatacepti undir húð einu sinni í viku (sjá ORENCIA 250 mg stofn fyrir

innrennslisþykkni, lausn kafla 4.2, fyrir hleðsluskammt sem gefinn er í bláæð).

Sjúklingar sem skipta úr ORENCIA til notkunar í bláæð yfir í gjöf undir húð eiga að fá fyrsta

skammtinn undir húð í staðinn fyrir næsta áætlaða skammt í bláæð.

Ekki er þörf á skammtabreytingum við notkun ásamt öðrum sjúkdómstemprandi gigtarlyfjum

(DMARDs), barksterum, salicýlötum, bólgueyðandi gigtarlyfjum (NSAIDs) eða verkjalyfjum.

Sóraliðagigt

Fullorðnir

ORENCIA á að gefa vikulega í 125 mg skammti undir húð án þess að þörf sé fyrir gjöf

hleðsluskammts í bláæð.

Sjúklingar sem skipta úr ORENCIA til notkunar í bláæð yfir í gjöf undir húð í staðinn fyrir næsta

áætlaða skammts í bláæð.

Gleymdur skammtur

Ef gleymist að taka skammt af ORENCIA á að leiðbeina sjúklingnum

að taka skammtinn tafarlaust ef

innan við þrír dagar eru frá áætluðum skammti og halda áfram samkvæmt upphaflegri vikuáætlun. Ef

meira en þrír dagar hafa liðið frá því að skammturinn gleymdist á að leiðbeina sjúklingnum

hvenær eigi að taka næsta skammt í samræmi við læknisfræðilegt mat (ástand sjúklings,

sjúkdómsvirkni

o.s. frv.).

Sérstakir sjúklingahópar

Aldraðir sjúklingar

Ekki er þörf á að breyta skömmtum (sjá kafla 4.4).

Skert nýrna- og lifrarstarfsemi

ORENCIA hefur ekki verið rannsakað hjá þessum sjúklingahópum.

Ekki er hægt að gefa ráðleggingar

um skammta.

Börn

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun ORENCIA stungulyfs, lausnar í áfylltum penna til

notkunar undir húð hjá börnum yngri en 18 ára. Engar upplýsingar liggja fyrir.

ORENCIA stofn fyrir innrennslisþykkni,

lausn er fáanlegt fyrir sjúklinga 6 ára og eldri til meðferðar

við sjálfvakinni barnafjölliðagigt

(sjá samantekt á eiginleikum

ORENCIA stofni fyrir

innrennslisþykkni, lausn).

ORENCIA stungulyf, lausn í áfylltri sprautu fyrir gjöf undir húð er fáanlegt fyrir börn 2 ára og eldri til

meðferðar við sjálfvakinni barnafjölliðagigt

(sjá samantekt á eiginleikum

ORENCIA stungulyfi, lausn

í áfylltri sprautu).

Lyfjagjöf

Til notkunar undir húð.

ORENCIA er ætlað til notkunar undir leiðsögn heilbrigðisstarfsfólks. Eftir fullnægjandi

þjálfun í gjöf

undir húð getur sjúklingurinn

sjálfur sprautað sig með ORENCIA ef læknir/heilbrigðisstarfsmaður

telur það eiga við.

Allt innihald (1 ml) áfyllta lyfjapennans á eingöngu að gefa með inndælingu

undir húð. Skipta á um

stungustað á milli lyfjagjafa og inndælingu

á aldrei að gefa þar sem húð er viðkvæm, marin, rauð eða

hörð.

tarlegar upplýsingar fyrir undirbúning

og gjöf ORENCIA í áfylltum lyfjapenna eru í fylgiseðlinum og

bæklingnum „Mikilvægar notkunarleiðbeiningar".

Sjá leiðbeiningar í kafla 6.6 um undirbúning

lyfsins

fyrir gjöf.

4.3

Frábendingar

Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.

Alvarlegar og óbeislaðar sýkingar t.d. blóðsýking og tækifærissýkingar (sjá kafla 4.4).

4.4

Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Samsett meðferð með TNF-hemlum

Takmörkuð reynsla er af notkun abatacepts ásamt TNF-hemlum (sjá kafla 5.1). Í klínískum

samanburðarrannsóknum með lyfleysu, fengu sjúklingar sem fengu TNF-hemla og lyfleysu fleiri

sýkingar bæði í heild og alvarlegar sýkingar (sjá kafla 4.5) í samanburði við sjúklinga sem fengu TNF-

hemla ásamt abatacepti. Ekki er mælt með samtímis notkun abatacepts og TNF-hemla.

Við breytingu á lyfjameðferð með TNF-hemli yfir í ORENCIA meðferð, skal hafa eftirlit með

sjúklingum

með tilliti

til sýkingareinkenna (sjá kafla 5.1, rannsókn VII).

Ofnæmisviðbrögð

Í sjaldgæfum tilvikum hefur verið greint frá ofnæmisviðbrögðum gegn abatacepti í klínískum

rannsóknum, þar sem ekki var tilskilið að sjúklingar hefðu fengið forvarnarmeðferð til að koma í veg

fyrir ofnæmi (sjá kafla 4.8). Bráðaofnæmi eða bráðaofnæmislík viðbrögð sem geta verið lífshættuleg

geta komið fyrir eftir fyrsta innrennsli. Eftir markaðssetningu var greint frá banvænu bráðaofnæmi

eftir fyrsta innrennsli ORENCIA. Ef upp kemur alvarlegt ofnæmi eða bráðaofnæmi, á tafarlaust að

stöðva ORENCIA meðferð í bláæð eða undir húð og hefja viðeigandi meðferð og hætta notkun

ORENCIA alfarið (sjá kafla 4.8).

Áhrif á ónæmiskerfið

Lyf sem hafa áhrif á ónæmiskerfið, þar með talið ORENCIA, geta haft áhrif á ónæmisvarnir gegn

sýkingum og illkynja sjúkdómum, og haft áhrif á svörun við ónæmisaðgerðum.

Ef ORENCIA er gefið samhliða lífrænum ónæmisbælandi eða ónæmistemprandi lyfjum, geta áhrif

abatacepts á ónæmiskerfið aukist (sjá kafla 4.5).

Sýkingar

Greint hefur verið frá alvarlegum sýkingum í tengslum við notkun abatacepts m.a. blóðsýkingu og

lungnabólgu (sjá kafla 4.8). Sumar þessara sýkinga hafa verið banvænar. Margar þessara alvarlegu

sýkinga hafa komið fram hjá sjúklingum

sem einnig eru á ónæmisbælandi meðferð sem getur ásamt

undirliggjandi

sjúkdóm gert þá enn móttækilegri fyrir sýkingum. Ekki skal hefja meðferð með

ORENCIA hjá sjúklingum sem eru með virkar sýkingar, fyrr en tekist hefur að komast fyrir þær.

Læknar eiga að gæta varúðar þegar þeir íhuga notkun ORENCIA hjá sjúklingum

sem hafa sögu um

endurteknar sýkingar eða eru með undirliggjandi

sjúkdóm sem eykur hættu á sýkingum. Fylgjast þarf

náið með sjúklingum

sem fá nýja sýkingu meðan á ORENCIA meðferð stendur. Ef sjúklingur fær

alvarlega sýkingu skal hætta meðferð með ORENCIA.

Í klínískum lykilsamanburðarrannsóknum með lyfleysu kom ekki fram aukin tíðni berkla, samt sem

áður var skimað fyrir berklum hjá öllum sjúklingum

sem fengu ORENCIA. Öryggi ORENCIA hjá

þeim sem eru með dulda berkla er ekki þekkt. Greint hefur verið frá berklum hjá sjúklingum

sem fá

ORENCIA (sjá kafla 4.8). Áður en meðferð með ORENCIA er hafin á að skima fyrir duldum berklum

hjá sjúklingum. Einnig skal taka tillit til fyrirliggjandi

meðferðarleiðbeininga.

Meðferð við gigt hefur verið tengd endurvirkjun á lifrarbólgu B. Þess vegna skal í samræmi við birtar

leiðbeiningar athuga hvort sjúklingurinn er með lifrarbólgu af völdum veiru, áður en meðferð með

ORENCIA hefst.

Ónæmisbælandi meðferð eins og ORENCIA getur tengst ágengri fjölhreiðra innlyksuheilabólgu

(progressive multifocal leukoencephalopathy). Ef taugaeinkenni, sem benda til ágengrar fjölhreiðra

innlyksuheilabólgu,

koma fram meðan á meðferð með ORENCIA stendur skal hætta meðferð með

ORENCIA og gera nákvæma sjúkdómsgreiningu.

Illkynja sjúkdómar

Í klínískum samanburðarrannsóknum með lyfleysu, var tíðni illkynja sjúkdóma hjá sjúklingum

abatacepthópnum 1,2% og 0,9% í lyfleysuhópnum. Sjúklingar með þekktan illkynja sjúkdóm voru

ekki teknir inn í þessar rannsóknir. Í krabbameinsrannsóknum á músum kom fram aukin tíðni eitla- og

mjólkurkirtilsæxla. Klínískt mikilvægi

þessara niðurstaðna er ekki þekkt (sjá kafla 5.3). Hugsanlegur

þáttur abatacepts í þróun illkynja sjúkdóma, þar með talið eitlaæxla er ekki þekktur. Greint hefur verið

frá húðkrabbameini sem ekki er sortuæxli hjá sjúklingum

sem fá ORENCIA (sjá kafla 4.8). Regluleg

húðskoðun er ráðlögð hjá öllum sjúklingum,

einkum þeim sem með áhættuþætti húðkrabbameins.

Bólusetningar

Sjúklingar sem fá meðferð með ORENCIA mega fá bólusetningu samtímis, ekki þó með lifandi

bóluefni. Ekki má gefa lifandi bóluefni meðan á meðferð með abatacepti stendur og ekki innan þriggja

mánaða eftir að henni lýkur. Lyf sem áhrif hafa á ónæmiskerfið, þ.m.t. ORENCIA, geta dregið úr

verkun sumra ónæmisaðgerða (sjá kafla 4.5).

Aldraðir sjúklingar

Alls 404 sjúklingar 65 ára og eldri, þar með taldir 67 sjúklingar 75 ára og eldri, fengu abatacept í

bláæð í klínískum

samanburðarrannsóknum með lyfleysu. Alls 270 sjúklingar 65 ára og eldri, þar með

taldir 46 sjúklingar 75 ára og eldri fengu abatacept undir húð í klínískum

samanburðarrannsóknum.

Tíðni alvarlegra sýkinga og illkynja sjúkdóma hjá sjúklingum

sem voru eldri en 65 ára og fengu

abatacept í bláæð í samanburði lyfleysu, var hærri en hjá þeim sem voru yngri en 65 ára. Einnig var

tíðni alvarlegra sýkinga og illkynja sjúkdóma hjá sjúklingum

sem fengu abatacept undir húð og voru

eldri en 65 ára hærri en hjá þeim sem voru yngri en 65 ára. Vegna hærri tíðni sýkinga og illkynja

sjúkdóma hjá öldruðum almennt, skal gæta varúðar við meðhöndlun aldraðra (sjá kafla 4.8).

Sjálfsnæmi

Fræðilega séð er það áhyggjuefni að meðferð með abatacept geti hugsanlega aukið hættu á sjálfsnæmi

hjá fullorðnum, t.d. versnun MS-sjúkdóms. Í samanburðarrannsóknum með lyfleysu, jók abatacept

meðferð ekki myndun sjálfsmótefna, svo sem kjarnamótefna (anti nuclear antibodies, ANA) og and-

tvístrengja DNA (dsDNA) mótefna í samanburði við lyfleysumeðferð (sjá kafla 4.8 og 5.3).

Sjúklingar á natríumskertu mataræði.

Lyfið inniheldur 0,014 mmól natríum (0,322 mg) í hverjum áfylltum penna, þ.e. a.s. er nær

natríumfrítt.

4.5

Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Samsett meðferð með TNF-hemlum

Takmörkuð reynsla er af notkun abatacepts ásamt TNF-hemlum (sjá kafla 5.1). Þó að TNF-hemlar

hefðu ekki áhrif á úthreinsun abatacepts í samanburðarrannsóknum með lyfleysu, fengu sjúklingar sem

meðhöndlaðir voru með abatacepti ásamt TNF-hemlum fleiri sýkingar og fleiri alvarlegar sýkingar en

þeir sjúklingar sem eingöngu voru meðhöndlaðir með TNF-hemlum. Þess vegna er ekki mælt með

samhliða meðferð með abatacepti og TNF-hemlum.

Samsett meðferð með öðrum lyfjum

Þýðisgreining á lyfjahvörfum sýndi engin áhrif metótrexats, bólgueyðandi gigtarlyfja (NSAIDs) og

barkstera á úthreinsun abatacepts (sjá kafla 5.2).

Engin meiriháttar vandamál varðandi öryggi komu upp þegar abatacept var notað ásamt súlfasalazíni,

hýdroxýklórókíni eða leflúnómíði.

Notkun ásamt öðrum lyfjum sem verka á ónæmiskerfið og samhliða bólusetningum

Gjöf abatacepts samhliða ónæmisbælandi eða ónæmistemprandi líftæknilyfjum,

gæti aukið áhrif

abatacepts á ónæmiskerfið. Ekki eru fyrirliggjandi

nægileg gögn til að hægt sé að meta öryggi og

verkun meðferðar með abatacepti ásamt anakinra eða rituximabi (sjá kafla 4.4).

Bólusetningar

Ekki má gefa lifandi bóluefni meðan á meðferð með abatacept stendur og ekki innan þriggja mánaða

eftir að henni lýkur. Engin gögn eru fyrirliggjandi um að einstaklingar sem fengið hafa lifandi bóluefni

hafi smitað sjúklinga sem nota abatacept (secondary transmission). Lyf sem áhrif hafa á ónæmiskerfið,

þ.m.t. abatacept, geta dregið úr verkun sumra ónæmisaðgerða (sjá kafla 4.4 og 4.6).

Könnunarrannsóknir sem gerðar voru til þess að meta áhrif abatacepts á mótefnasvörun bólusetningar

hjá heilbrigðum einstaklingum sem og mótefnasvörun eftir bólusetningu gegn inflúensu og

pneumókokkum hjá sjúklingum með iktsýki benda til að abatacept geti dregið úr áhrifum

ónæmissvörunar en hamlar þó ekki að ráði klínískt marktækri eða jákvæðri ónæmissvörun.

Abatacept var metið í opinni rannsókn hjá sjúklingum með iktsýki sem fengu 23-gilt bóluefni gegn

pneumókokkum. Eftir bólusetningu gegn pneumókokkum mynduðu 62 af 112 sjúklingum

nægjanlega

ónæmissvörun með a.m.k. 2-faldri aukningu mótefna gegn pneumókokkafjölsykru-bóluefni.

Abatacept var einnig metið í opinni rannsókn hjá sjúklingum

með iktsýki sem fengu árlegt þrígilt

inflúensubóluefni. Eftir inflúensubólusetninguna mynduðu 73 af 119 sjúklingum sem fengu abatacept

og voru án verndandi mótefna í upphafi nægjanlega ónæmissvörun með a.m.k. 4 faldri aukningu

mótefna gegn þrígildu inflúensubóluefni

4.6

Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga og konur á barneignaraldri

Fullnægjandi

upplýsingar eru ekki fyrirliggjandi varðandi notkun abatacepts á meðgöngu. Engin

óæskileg áhrif komu fram í forklínískum

rannsóknum á fósturvísa- fósturþroska við skammta sem

voru 29-faldir 10 mg/kg meðferðarskammtar handa mönnum, metið á grunvelli AUC. Í rannsókn á

þroska fyrir og eftir fæðingu hjá rottum komu litlar breytingar fram á starfsemi ónæmiskerfis við 11-

falda 10 mg/kg meðferðarskammta handa mönnum, metið á grundvelli AUC (sjá kafla 5.3).

ORENCIA á ekki að nota á meðgöngu nema meðferð með abatacepti sé nauðsynleg vegna

sjúkdómsástands konunnar.

Konur á barneignaraldri eiga að nota örugga getnaðarvörn meðan á meðferð stendur og í allt að

14 vikur eftir síðasta skammt abatacepts.

Abatacept getur borist yfir fylgju, í sermi hjá börnum mæðra sem hafa fengið meðferð með abatacepti

á meðgöngu. Þar af leiðandi geta þessi börn verið í aukinni hættu á sýkingum. Öryggi þess að gefa

börnum sem hafa verið útsett fyrir abatacept

í móðurkviði

, lifandi bóluefni er ekki þekkt. Ekki er mælt

með að gefa börnum sem hafa verið útsett fyrir abatacept

í móðurkviði

, lifandi bóluefni í 14 vikur eftir

að móðir fékk síðast abatacept á meðgöngu.

Brjóstagjöf

Staðfest hefur verið að abatacept berist í rottumjólk.

Ekki er þekkt hvort abatacept skiljist út í brjóstamjólk.

Ekki er hægt að útiloka hættu fyrir börn sem eru á brjósti.

Stöðva á brjóstagjöf meðan á meðferð með ORENCIA stendur og í allt að 14 vikur eftir síðasta

skammt abatacept meðferðar.

Frjósemi

Ekki hafa verið gerðar formlegar rannsóknir á áhrif abatacepts á frjósemi manna.

Hjá rottum hafði abatacept engin óæskileg áhrif á frjósemi, hvorki karl- né kvendýra (sjá kafla 5.3).

4.7

Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Byggt á verkunarhætti er gert ráð fyrir að abatacept hafi engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og

notkunar véla. Þó hefur verið greint frá sundli sem algengri aukaverkun og minnkaðri sjónskerpu sem

sjaldgæfri aukaverkun hjá sjúklingum

sem fá ORENCIA, því skal forðast akstur og notkun véla ef

sjúklingur finnur fyrir þessum einkennum.

4.8

Aukaverkanir

Samantekt á öryggi við iktsýki

Rannsóknir á abatacepti hjá sjúklingum

með virka iktsýki hafa verið gerðar í klínískum

samanburðarrannsóknum með lyfleysu (2.653 sjúklingar fengu abatacept, 1.485 fengu lyfleysu).

Í klínískum samanburðarrannsóknum með abatacepti og lyfleysu, fengu 49,4% sjúklinganna sem

meðhöndlaðir voru með abatacepti aukaverkanir og 45,8% sjúklinganna sem fengu lyfleysu.

Algengustu aukaverkanirnar (≥ 5%) sem greint var frá hjá sjúklingunum

sem voru í abatacepthópnum

voru höfuðverkur, ógleði og sýkingar í efri öndunarvegi (m.a. skútabólga). Hlutfall sjúklinga sem

hætti meðferð vegna aukaverkana var 3,0% í abatacepthópnum og 2,0% í lyfleysuhópnum.

Tafla með aukaverkunum

Í töflu 1 eru aukaverkanir sem komu fram í klínískum rannsóknum og eftir markaðssetningu flokkaðar

eftir líffæraflokki

og tíðni: Mjög algengar (≥ 1/10), algengar (≥ 1/100 til < 1/10), sjaldgæfar (≥ 1/1.000

til < 1/100), mjög sjaldgæfar (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), koma örsjaldan fyrir (< 1/10.000). Innan

tíðniflokka eru alvarlegustu aukaverkanirnar taldar upp fyrst.

Tafla 1:

Aukaverkanir

Sýkingar af völdum sýkla og

sníkjudýra

Mjög algengar

Sýking í efri öndunarvegi (m.a. barkabólga,

nefkoksbólga og skútabólga)

Algengar

Sýking í neðri öndunarvegi (m.a. berkjubólga),

þvagfærasýking, herpes sýkingar (m.a. herpes

simplex, herpes í munni og herpes zoster),

lungnabólga, inflúensa

Sjaldgæfar

Tannsýking, naglsveppur, blóðsýking, sýking í

stoðkerfi og bandvef, graftarkýli í húð, nýrna- og

skjóðubólga, nefslímubólga, sýking í eyra

Mjög

sjaldgæfar

Berklar, bakteríur í blóði, sýking í

meltingarfærum, bólgusjúkdómur

í grindarholi

Æxli, góðkynja og illkynja

(einnig blöðrur og separ)

Sjaldgæfar

Grunnfrumukrabbamein, totuæxli í húð (skin

papilloma)

Mjög

sjaldgæfar

Eitilæxli,

illkynja æxli í lungum,

flöguþekjukrabbamein

Blóð og eitlar

Sjaldgæfar

Blóðflagnafæð, hvítfrumnafæð

Ónæmiskerfi

Sjaldgæfar

Ofnæmi

Geðræn vandamál

Sjaldgæfar

Þunglyndi, kvíði, svefnerfiðleikar (þ.m.t.

svefnleysi)

Taugakerfi

Algengar

Höfuðverkur, sundl

Sjaldgæfar

Mígreni, náladofi

Augu

Sjaldgæfar

Tárubólga, augnþurrkur, minnkuð sjónskerpa

Eyru og völundarhús

Sjaldgæfar

Svimi

Hjarta

Sjaldgæfar

Hjartsláttarónot, hraðsláttur, hægsláttur

Æðar

Algengar

Háþrýstingur, blóðþrýstingshækkun

Sjaldgæfar

Lágþrýstingur, hitakóf, roði, æðabólga,

blóðþrýstingslækkun

Öndunarfæri, brjósthol og

miðmæti

Algengar

Hósti

Sjaldgæfar

Versun langvinnrar lungnateppu, berkjukrampi,

önghljóð, mæði, herpingur í hálsi

Meltingarfæri

Algengar

Kviðverkir, niðurgangur, ógleði,

meltingartruflun,

sár í munni, munnangur,

uppköst

Sjaldgæfar

Magabólga

Lifur og gall

Algengar

Óeðlileg lifrarpróf (m.a. aukinn

lifrartransamínasi)

Húð og undirhúð

Algengar

Útbrot (þar með talin bólga í húð)

Sjaldgæfar

Aukin tilhneiging

til að fá mar, húðþurrkur,

hárlos, kláði, ofsakláði, sóri, þrymlabólur,

húðroði, ofsvitnun

Stoðkerfi og bandvefur

Sjaldgæfar

Liðverkir, verkur í útlim

Æxlunarfæri og brjóst

Sjaldgæfar

Tíðateppa, miklar blæðingar

Almennar aukaverkanir og

aukaverkanir á íkomustað

Algengar

Þreyta, þróttleysi, staðbundin viðbrögð á

stungustað, altæk viðbrögð eftir inndælingu*

Sjaldgæfar

Inflúensulík veikindi, þyngdaraukning

*(t.d. kláði, herpingur í koki, mæði)

Lýsing á völdum aukaverkunum

Sýkingar

Í klínískum samanburðarrannsóknum með lyfleysu, var greint frá sýkingum, sem að minnsta kosti

hugsanlega tengdust meðferðinni, hjá 22,7% sjúklinganna sem voru í abatacepthópnum og 20,5%

sjúklinganna sem fengu lyfleysu.

Greint var frá alvarlegum sýkingum, sem að minnsta kosti hugsanlega tengdust meðferðinni, hjá 1,5%

sjúklinganna sem voru í abatacepthópnum og 1,1% sjúklinganna sem fengu lyfleysu. Tegund

alvarlegra sýkinga var svipuð hjá hópunum sem fengu abatacept og lyfleysu (sjá kafla 4.4).

Tíðni (95% CI) alvarlegra sýkinga var 3,0 (2,3; 3,8) á hver 100 sjúklingaár hjá sjúklingum

sem fengu

abatacept og 2,3 (1,5; 3,3) á hver 100 sjúklingaár hjá sjúklingum

sem fengu lyfleysu í tvíblindu

rannsóknunum.

Á samanlögðu tímabili klínískra rannsókna hjá 7.044 sjúklingum

sem fengu meðferð með abatacepti í

20.510 sjúklingaár var tíðni alvarlegra sýkinga 2,4 á hver 100 sjúklingaár og árlegt nýgengishlutfall

var stöðugt.

Illkynja sjúkdómar

Í klínískum samanburðarrannsóknum með lyfleysu var greint frá illkynja

sjúkdómum hjá 1,2%

(31/2.653) sjúklinga sem fengu meðferð með abatacepti og hjá 0,9% (14/1.485) sjúklinga sem fengu

lyfleysu. Tíðni illkynja

sjúkdóma var 1,3 (0,9; 1,9) á hver 100 sjúklingaár hjá sjúklingum sem fengu

abatacept og 1,1 (0,6; 1,9) á hver 100 sjúklingaár hjá sjúklingum

sem fengu lyfleysu.

Á samanlögðu tímabili hjá 7.044 sjúklingum

sem fengu meðferð með abatacepti í 21.011 sjúklingaár

(þar af fengu fleiri en 1.000 meðferð með abatacepti í meira en 5 ár) var tíðni illkynja sjúkdóma 1,2

(1,1; 1,4) á hver 100 sjúklingaár og árlegt nýgengi var stöðugt.

Algengasti illkynja sjúkdómurinn í klínískum samanburðarrannsóknum var húðkrabbamein sem ekki

er sortuæxli; 0,6 (0,3; 1,0) á hver 100 sjúklingaár hjá sjúklingum

sem fengu abatacept og 0,4 (0,1; 0,9)

á hver 100 sjúklingaár hjá sjúklingum

sem fengu lyfleysu og 0,5 (0,4; 0,6) á hver 100 sjúklingaár á

uppsafnaða tímabilinu.

Algengasta krabbamein í innri líffærum í klínískum samanburðarrannsóknum var lungnakrabbamein

0,17 (0,05; 0,43) á hver 100 sjúklingaár hjá sjúklingum

sem fengu abatacept og 0 hjá sjúklingum

fengu lyfleysu og 0,12 (0,08; 0,17) á hver 100 sjúklingaár á uppsafnaða tímabilinu. Algengasti illkynja

blóðsjúkdómurinn var eitilfrumukrabbamein 0,04 (0; 0,24) á hver 100 sjúklingaár hjá sjúklingum

fengu abatacept og 0 hjá sjúklingum

sem fengu lyfleysu og 0,06 (0,03; 0,1) á hver 100 sjúklingaár á

uppsafnaða tímabilinu.

Aukaverkanir hjá sjúklingum með langvinna lungnateppu (LLT)

Í rannsókn IV fengu 37 sjúklingar með LLT meðferð með abatacepti í bláæð og 17 fengu lyfleysu. Hjá

þeim sjúklingum

með LLT sem fengu meðferð með abatacepti voru aukaverkanir tíðari (51,4%) en hjá

þeim sem fengu lyfleysu (47,1%). Öndunarörðugleikar voru tíðari hjá sjúklingum

sem fengu abatacept

(10,8%) en hjá þeim sem fengu lyfleysu (5,9%, þar með talin versnun LLT og mæði). Hærra

prósentuhlutfall þeirra LLT sjúklinga sem meðhöndlaðir voru með abatacepti en þeirra sem fengu

lyfleysu fengu alvarlegar aukaverkanir (5,4% á móti 0%), þar á meðal LLT versnun (1 af 37

sjúklingum

[2,7%]) og berkjubólgu (1 af 37 sjúklingum

[2,7%]).

Sjálfsnæmi

Í samanburði við lyfleysu jók meðferð með abatacepti ekki myndun sjálfsmótefna, t.d. kjarnamótefna

(ANA) og and-tvístrengja DNA (dsDNA) mótefna.

Tíðni sjálfsnæmissjúkdóma hjá sjúklingum

sem fengu abatacept í tvíblinda hlutanum var 8,8

(7,6; 10,1) fyrir útsetningu í 100 mannsár og hjá sjúklingum sem fengu lyfleysu 9,6 (7,9; 11,5) fyrir

útsetningu í 100 mannsár. Tíðnin hjá sjúklingum sem fengu abatacept var 3,8 á 100 mannsár á

uppsafnaða tímabilinu. Algengustu sjúkdómarnir tengdir sjálfsnæmi, aðrir en ábendingin sem verið er

að rannsaka, og greint var frá á uppsafnaða tímabilinu voru sóri, iktarhnútur og Sjögrens heilkenni.

Mótefnamyndun (immunogenicity) hjá fullorðnum sem fá abatacept í bláæð

Mótefni gegn abatacept sameindinni var metið í ELISA greiningu hjá 3.985 sjúklingum

með iktsýki

sem meðhöndlaðir voru með abatacepti í allt að 8 ár. Eitthundrað áttatíu og sjö af 3.877 (4,8%)

sjúklingum

mynduðu and-abatacept mótefni meðan á meðferð stóð. Í mælingum á and-abatacept

mótefnum hjá sjúklingum,

eftir að abatacept meðferð lauk (> 42 dögum eftir síðasta skammt), voru

103 af 1.888 (5,5%) sermijákvæðir.

Sýni sem staðfestu bindingu við CTLA-4 voru rannsökuð með tilliti

til þess hvort hlutleysandi mótefni

væru til staðar. Tuttugu og tveir af 48 matshæfum sjúklingum

sýndu marktækt hlutleysandi virkni.

Klínískt mikilvægi

myndunar hlutleysandi mótefna er ekki þekkt.

Í heildina var ekkert greinilegt samhengi á milli

mótefnamyndunar og klínískrar svörunar eða

aukaverkana. Á hinn bóginn var sá fjöldi sjúklinga sem myndaði mótefni of lítill

til að hægt væri að

leggja á það öruggt mat. Þar sem greining á hneigð til mótefnamyndunar er sértæk fyrir hvert lyf, á

samanburður á mótefnamyndun annarra lyfja ekki við.

Mótefnamyndun hjá fullorðnum sem fá abatacept undir húð

Í rannsókn SC-I var gerður samanburður á mótefnamyndun gegn abatacepti eftir gjöf undir húð og

gjöf í bláæð samkvæmt ELISA greiningu. Á 6 mánaða tvíblindu upphafstímabili

(skammtíma tímabil),

var heildartíðni mótefnamyndunar gegn abatacepti 1,1% (8/725) fyrir gjöf undir húð og 2.3% (16/710)

fyrir gjöf í bláæð. Tíðnin er í samræmi við fyrri reynslu og mótefnamyndun hafði engin áhrif á

lyfjahvörf, öryggi og verkun.

Mótefnamyndun gegn abatacepti eftir langtíma gjöf undir húð var metin með nýrri ECL

(electrochemiluminescence) greiningu. Samanburður á tíðni mismunandi greiningaraðferða á ekki við

þar sem ECL greiningin var þróuð þannig að hún væri næmari og þolnari gagnvart lyfjum en ELISA

greiningin. Uppsöfnuð tíðni mótefnamyndunar gegn abatacepti samkvæmt ECL greiningu með a.m.k.

einu jákvæðu sýni á skammtíma og langtíma tímabilinu

samanlagt var 15,7% (215/1369) meðan á

meðferð með abatacepti stóð, með meðaltíma útsetningar í 48,8 mánuði og 17,3% (194/1121) eftir að

meðferð var hætt (> 21 degi og allt að 168 dögum eftir síðasta skammt). Tíðni leiðréttrar útsetningar

(talin í 100 mannsárum) hélst stöðug meðan á meðferðartímabilinu stóð.

Í samræmi við fyrri reynslu þá voru títrar og áframhaldandi mótefnasvörun yfirleitt lág og jukust ekki

við áframhaldandi skömmtun (6,8% einstaklinga voru sermijákvæðir í tveimur skoðunum í röð), og

engin greinileg fylgni á mótefnamyndun og klínískri

svörun, aukaverkunum eða lyfjahvörfum.

Í rannsókn SC-III var tíðni mótefnamyndunar svipuð og hjá sjúklingum

í hópunum sem fengu

abatacept+MTX og abatacept einlyfjameðferð (2,9% (3/103) og 5,0% (5/101) á tvíblinda 12 mánaða

tímabilinu.

Eins og í rannsókn SC-I hafði mótefnamyndun engin áhrif á öryggi og verkun.

Mótefnamyndun og öryggi abatacepts þegar hlé er gert á meðferð og meðferð hafin að nýju

Í prófununum á gjöf undir húð var gerð rannsókn til þess að skoða áhrif á mótefnamyndun þegar hlé er

gert á meðferð (þrír mánuðir) og meðferð hafin að nýju með abatacepti undir húð. Þegar hlé var gert á

meðferð með abatacepti undir húð, var aukin tíðni mótefnamyndunar í samræmi við það sem sést

þegar meðferð með abatacepti í bláæð er stöðvuð. Þegar meðferð var hafin að nýju komu ekki fram

nein viðbrögð við inndælingu

né önnur áhrif á öryggi hjá sjúklingum

sem höfðu hætt meðferð með

gjöf undir húð í allt að 3 mánuði samanborið við þá sem héldu áfram á meðferð með gjöf undir húð, án

tillits til þess hvort meðferðin væri hafin að nýju með eða án hleðsluskammts í bláæð. Öryggi sem

kom fram hjá meðferðarhópnum sem hóf meðferð að nýju án hleðsluskammts í bláæð var einnig í

samræmi við niðurstöður úr hinum rannsóknunum.

Í rannsókn SC-III varð aukin tíðni mótefnamyndunar hjá þátttakendum í 6 mánaða lyfjalausa

tímabilinu

hjá hópunum sem fengu abatacept+MTX og abatacept einlyfjameðferð (37,7% [29/77] og

44,1% [27/59] yfirleitt með lítilli mótefnasvörun. Þessi mótefnasvörun hafði engin klínísk áhrif og

engin áhrif á öryggi komu fram þegar meðferð með abatacepti hófst að nýju.

Viðbrögð eftir inndælingu hjá fullorðnum sem fá meðferð með abatacepti undir húð

Í rannsókn SC-I var gerður samanburður á öryggi abatacept m.t.t. áhrifa á stungustað eftir gjöf undir

húð eða gjöf í bláæð. Heildartíðni áhrifa á stungustað var 2,6% (19/736) hjá þeim sem fengu abatacept

undir húð og 2,5% (18/721) hjá hópnum sem fékk lyfleysu undir húð (abatacept í bláæð).

Viðbrögð á

stungustað voru öll talin væg eða meðalalvarleg (mar, kláði eða roði) og yfirleitt þurfti ekki að hætta

meðferðinni. Á uppsafnaða tímabilinu

þegar allir sjúklingar sem fengu abatacept í 7 SC rannsóknum

voru meðtaldir, var tíðni viðbragða á stungustað 4,6% (116/2.538) með tíðni 1,32 á hver 100 mannsár.

Eftir markaðssetningu hefur verið greint frá altækum viðbrögðum (t.d. kláði, herpingur í hálsi, mæði)

eftir notkun ORENCIA undir húð.

Upplýsingar varðandi öryggi lyfjaflokksins

Abatacept er fyrsta lyfið sem er sértækur hjálparboðamiðill (co-stimulation modulator). Í kafla 5.1 er

samantekt á upplýsingum

úr klínískum rannsóknum um hlutfallslegt öryggi miðað við infliximab.

Samantekt á öryggi við sóraliðagigt

Abatacept hefur verið rannsakað í tveimur samanburðarrannsóknum með lyfleysu hjá sjúklingum

með

virka sóraliðagigt (341 sjúklingur

fékk abatacept, 253 sjúklingar fengu lyfleysu) (sjá kafla 5.1). Á

24 vikna tímabilinu

með samanburði við lyfleysu í stærri rannsókninni PsA-II, var hlutfall sjúklinga

með aukaverkanir í abatacepthópnum svipað því sem var í lyfleysuhópnum (15,5% og 11,4%, talið í

sömu röð). Í báðum meðferðarhópunum komu engar aukaverkanir fram í ≥ 2% hlutfalli

á 24 vikna

tímabilinu

með samanburði við lyfleysu. Heildaröryggi var sambærilegt milli PsA-I og PsA-II

rannsóknanna og í samræmi við öryggi varðandi iktsýki (tafla 1).

Tilkynning

aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að

tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli

ávinnings og áhættu af notkun

lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist

lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

4.9

Ofskömmtun

Skammtar allt að 50 mg/kg hafa verið gefnir í bláæð án augljósrar eiturverkunar. Ef um ofskömmtun

er að ræða er mælt með að fylgst sé með sjúklingnum með tilliti til merkja eða einkenna um

aukaverkanir og viðeigandi meðferð við einkennum hafin.

5.

LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1

Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Ónæmisbælandi lyf, sértæk lyf til ónæmisbælingar, ATC flokkur: L04AA24

Abatacept er samrunaprótein sem samanstendur af utanfrumuhluta frumudrepandi T eitilfrumna

tengdu mótefni-4 úr mönnum (CTLA-4) sem tengist breyttum halahluta (Fc portion) manna

immúnoglóbulíns G1 (IgG1). Abatacept er framleitt með raðbrigða DNA erfðatækni með frumum úr

eggjastokkum kínverskra hamstra.

Verkunarháttur

Abatacept miðlar sértækt lykil hjálparboði (costimulatory signal) sem þarf til að fullvirkja T

eitilfrumur sem tjá CD28. Til að fullvirkja T eitilfrumur þarf tvö boð sem frumur með mótefnavaka sjá

fyrir: T frumu viðtaki ber kennsl á sérstakan mótefnavaka (boð1) og annað, sem er hjálparboð. Aðal

hjálparboðaferlið felur í sé bindingu CD80 og CD86 sameinda á yfirborði á mótefnisvakabirtandi

frumum við CD28 móttaka á T eitilfrumum (boð 2). Abatacept hamlar sértækt þessu hjálparboðaferli

með því að bindast sérstaklega CD80 og CD86. Rannsóknir benda til þess að T eitilfrumur sem ekki

hafa fyrirhitt mótefnisvaka svari betur abatacepti en T eitilfrumu með ónæmisminni.

Rannsóknir

in vitro

og í dýralíkönum sýna að abatacept breytir T eitilfrumu-háðum mótefna- og

bólgusvörun.

In vitro

dregur abatacept úr virkni T eitilfrumna úr mönnum, sem samkvæmt mælingum

dregur úr fjölgun og cýtókínmyndun.

Abatacept dregur úr myndun mótefnasértæku TNFα, interferon-γ

og interleukin-2 hjá T eitilfrumum.

Lyfhrif

Hjá þeim sem fengu abatacept varð skammtaháð minnkun á sermisgildum á leysanlegum interleukin-2

viðtaka, sem er mælikvarði á T eitilfrumu virkni, interleukin-6 í sermi; efni sem virkjaðar átfrumur í

liðvökva og trefjakímfrumulíkar

frumur í liðvökva hjá þeim sem eru með iktsýki mynda; gigtarþáttur,

sjálfónæmismótefni sem plasmafrumur mynda; og C- reactive prótein (CRP), myndun þess tengist

bráðafasa bólgu. Auk þess lækkuðu sermisgildi matrix metallopróteinasa-3, sem veldur brjóskeyðingu

og vefjabreytingum. Einnig kom í ljós lækkun á gildi TNFα í sermi.

Klínísk verkun og öryggi hjá fullorðnum með iktsýki

Verkun og öryggi abatacepts í bláæðvar metið í slembivals-, tvíblindum,

klínískum

samanburðarrannsóknum með lyfleysu hjá fullorðnum sjúklingum

með iktsýki sem sjúkdómsgreindir

voru samkvæmt mælikvarða American College of Rheumatology (ACR). Í rannsóknum I, II, III, V og

VI voru þátttökuskilyrði að sjúklingar væru að minnsta kost með 12 auma og 10 bólgna liði í upphafi

rannsóknar. Í rannsókn IV voru engin skilyrði um tiltekinn fjölda aumra eða bólginna liða. Rannsókn

SC-I var slembuð, tvíblind,

tvílyfleysu, rannsókn til að sýna að verkun sé ekki lakari (non-inferiority

study) þar sem sjúklingum

var raðað eftir líkamsþyngd (< 60 kg, 60 til 100 kg, > 100 kg) og gerður

var samanburður á verkun og öryggi abatacepts sem gefið er undir húð og í bláæð hjá sjúklingum

með

iktsýki, sem fengu grunnmeðferð með metótrexati samhliða og sem ekki svöruðu metótrexati

nægilega.

Í rannsóknum I, II og V var öryggi og verkun abatacepts metin hjá sjúklingum sem ekki höfðu svarað

nægilega meðferð með metótrexati og héldu áfram á stöðugum skammti af metótrexati. Auk þess var

rannsakað í rannsókn V öryggi og verkun abatacepts eða infliximabs í samanburði við lyfleysu. Í

rannsókn III var verkun og öryggi abatacepts metið hjá sjúklingum

sem svöruðu ófullnægjandi

TNF-

hemli og höfðu hætt á meðferð með TNF-hemli áður en þeir voru teknir inn í rannsóknina, önnur

sjúkdómstemprandi gigtarlyf voru leyfð. Í rannsókn IV var fyrst og fremst rannsakað öryggi meðferðar

hjá sjúklingum með virka iktsýki sem þurftu frekari meðferðar við, þrátt fyrir yfirstandandi meðferð

með sjúkdómstemprandi gigtarlyfi sem ekki er líftæknilyf

eða/og sjúkdómstemprandi líftækni

gigtarlyfi, haldið var áfram allri sjúkdómstemprandi lyfjameðferð sem sjúklingar voru á fyrir upphaf

rannsóknarinnar. Í rannsókn VI þar sem verkun og öryggi abatacepts var metið hjá sjúklingum

ekki höfðu áður fengið metótrexat og voru með jákvæðan gigtarþátt (RF) og/eða and-CCP2 (anti-

Cyclic Citrullinated Peptide 2) jákvæðir með nýtilkomna iktsýki með úrátu (þar sem sjúkdómur hefur

varað í ≤ 2 ár) sem var slembiraðað til að fá annaðhvort abatacept og metótrexat eða metótrexat og

lyfleysu. Í rannsókn SC-I var markmiðið að sýna fram á að verkun væri ekki lakari og að öryggi

abatacepts undir húð væri sambærilegt og þegar það er gefið í bláæð hjá einstaklingum með

meðalalvarlega/alvarlega iktsýki sem ekki svöruðu metótrexati nægilega. Í rannsókn SC-II var verkun

og öryggi abatacepts og adalimumabs metið eftir gjöf undir húð án hleðsluskammts í bláæð og með

metótrexat í bakgrunni hjá sjúklingum

með meðalalvarlega til alvarlega iktsýki og ófullnægjandi

svörun við fyrri meðferð með metótrexati. Í rannsókn SC-III var abatacept undir húð metið ásamt

metótrexati eða sem abatacept einlyfjameðferð, og borið saman við metótrexat einlyfjameðferð við

upphaf sjúkdómshlés eftir 12 mánaða meðferð, og hugsanlega viðhalds lyfjalauss sjúkdómshlés eftir

algjört hlé á lyfjameðferð hjá fullorðnum sjúklingum sem höfðu ekki fengið metótrexat áður með mjög

virka nýtilkomna iktsýki (meðalgildi DAS28-CRP 5,4; meðaltímalengd einkenna minna en 6,7

mánuðir) með slæmar horfur ágengs hraðversnandi sjúkdóms (t.d. and-citrullinated protein mótefni

[ACPA+] samkvæmt and-CCP2 greiningu og/eða jákvæðan gigtarþátt, úrátu í liðum við upphaf).

Í rannsókn I var sjúklingum

slembiraðað til að fá abatacept 2 mg/kg eða 10 mg/kg eða lyfleysu í

12 mánuði. Í rannsóknum I, III, IV og VI völdust sjúklingarnir

í tvo meðferðarhópa, annar hópurinn

fékk fastan skammt, nálægt 10 mg/kg, af abatacepti og hinn lyfleysu í 12 mánuði (rannsókn II, IV og

VI) eða 6 mánuði (rannsókn III). Abatacept skammtur var 500 mg handa þeim sjúklingum sem voru

léttari en 60 kg, 750 mg handa þeim sem vógu 60 til 100 kg og 1.000 mg handa sjúklingum

sem voru

þyngri en 100 kg. Í rannsókn SC-I var abatacept gefið undir húð eftir stakan hleðsluskammt í bláæð og

síðan vikulega eftir það. Sjúklingar héldu áfram að taka sama skammt af metótrexati og þeir tóku

þegar slembiröðun fór fram. Sjúklingum í rannsókn V var slembiraðað til að fá sama fasta skammtinn

af abatacepti eða 3 mg/kg af infliximabi eða lyfleysu í 6 mánuði. Rannsókn V var haldið áfram í

6 mánuði til viðbótar, en einungis með þátttöku abatacept og infliximabhópanna.

Í rannsóknum I, II, III, IV, V, VI, SC-II og SC-III voru 339, 638, 389, 1.441, 431, 509, 1371, 646 og

351 fullorðinn sjúklingur metinn, talið í sömu röð.

Klínísk svörun

ACR (American College of Rheumatology) svörun

Í töflu 2 sést hlutfall þeirra sjúklinga sem fengu abatacept og náðu ACR svörun 20, 50 og 70 í

rannsókn II (sjúklingar sem ekki svöruðu metótrexati nægilega), rannsókn III (sjúklingar sem ekki

svöruðu TNF-hemli nægilega), rannsókn VI (sjúklingar sem höfðu ekki fengið metótrexat áður) og

rannsókn SC-I (abatacept til notkunar undir húð).

Hjá sjúklingum

sem fengu abatacept meðferð í rannsóknum II og III, sást tölfræðilega marktækur

munur á bætingu ACR 20 svörunar eftir fyrsta skammt í samanburði við þá sem fengu lyfleysu (dagur

15) og bætingin hélst marktæk allan þann tíma sem rannsóknirnar stóðu yfir. Í rannsókn VI sást

tölfræðilega marktækur munur á bætingu ACR 20 svörunar eftir 29 daga hjá sjúklingum sem fengu

meðferð með abatacepti og metótrexati í samanburði við þá sem fengu metótrexat og lyfleysu og

bætingin hélst alla rannsóknina. Í rannsókn II, höfðu 43% þeirra sem ekki höfðu náð ACR 20 svörun

eftir 6 mánaða meðferð náð ACR 20 svörun eftir 12 mánaða meðferð.

Í rannsókn SC-I var abatacept gefið undir húð ekki lakara en innrennsli abatacepts í bláæð með tilliti

til ACR 20 svörunar í meðferð í allt að 6 mánuði.

Sjúklingar sem fengu abatacept undir húð fengu

einnig svipaða svörun eftir 6 mánuði með tilliti til ACR 50 og 70 og þeir sjúklingar sem fengu

abatacept í bláæð.

Enginn munur var á klínískri svörun hvort sem abatacept var gefið undir húð eða í bláæð, hjá þessum

þremur mismundandi þyngdarhópum. Á degi 169 í rannsókn SC-I var ACR 20 svörunarhlutfall fyrir

gjöf abatacepts undir húð 78,3% (472/603 s.c.) og fyrir gjöf í bláæð 76.0% (456/600 i.v.) hjá

sjúklingum

< 65 ára, á móti 61,1% (55/90 s.c.) og 74,4% (58/78 i.v.) hjá sjúklingum

≥ 65 ára.

Tafla 2:

Klínísk svörun í samanburðarrannsóknum

Hlutfall sjúklinga (%)

Gjöf í bláæð

Gjöf undir húð

Sjúklingar sem

hafa ekki áður

fengið meðferð

með MTX

Ófullnægjandi

svörun við MTX

Ófullnægjandi svörun

við TNF-hemli

Ófullnægjandi

svörun við MTX

Rannsókn VI

Rannsókn II

Rannsókn III

Rannsókn SC-I

Svartíðni

Abatacept

+MTX

n = 256

Lyf-

leysa

+MTX

n = 253

Abatacept

+MTX

n = 424

Lyf-

leysa

+MTX

n = 214

Abatacept

+sjúkdóms-

temprandi

gigtarlyf

n = 256

Lyfleysa

+sDMARDs

n = 133

Abatacept

undir húð

+MTX

n = 693

Abatacept

í bláæð

+MTX

n = 678

ACR 20

Dagur 15

23%*

18%**

Mánuður 3

††

62%***

46%***

Mánuður 6

68%***

50%***

Mánuður

73%***

ACR 50

Mánuður 3

32%***

18%**

Mánuður 6

40%***

20%***

Mánuður

48%***

ACR 70

Mánuður 3

13%***

††

Mánuður 6

20%***

10%**

Mánuður

29%***

Mikil

klínísk

svörun

c

14%***

DAS28-

CRP

sjúkdómshl

é

e

Mánuður 6

§§

Mánuður

* p < 0,05, abatacept samanborið við lyfleysu.

** p < 0,01, abatacept samanborið við lyfleysu.

*** p < 0,001, abatacept samanborið við lyfleysu,

p < 0,01, abatacept og MTX samanborið við MTX og lyfleysu.

p < 0,001, abatacept og MTX samanborið við MTX og lyfleysu

††

p < 0,05, abatacept og MTX samanborið við MTX og lyfleysu.

95% CI: −4,2, 4,8 (byggt á fyrirfram skilgreindum vikmörkum fyrir jafngildi (non-inferiority) sem er −7,5%)

§§

ITT (samkvæmt meðferðaráætlun) upplýsingar í töflunni

Fastur skammtur nálægt 10 mg/kg (sjá kafla 4.2).

Samhliða sjúkdómstemprandi gigtarlyf voru eitt eða fleiri eftirfarandi lyfja: metótrexat, klórókín/hýdroxíklórokín,

súlfazalasín, leflúnómíð, azathioprin, gull, og anakinra.

Mikil klínísk svörun er skilgreind sem ACR 70 svörun samfleytt í 6 mánuði.

Eftir 6 mánuði var sjúklingum gefinn kostur á að taka þátt í opinni rannsókn.

DAS28-CRP sjúkdómshlé er skilgreint sem < 2,6 á DAS28-CRP mælikvarða.

Niðurstöður skv. rannsóknaráætlun (per protocol) eru í töflunni. Fyrir ITT; n=736 fyrir gjöf abatacepts undir húð n=721

fyrir gjöf í bláæð.

Við abatacept meðferð í opnu framhaldsrannsóknunum á rannsóknum I, II, III, VI og SC-I sást

viðvarandi ACR 20, 50 og 70 svörun í 7 ár, 5 ár, 5 ár, 2 ár og 5 ár talið í sömu röð. Í rannsókn I var

ACR svörun metin eftir 7 ár hjá 43 sjúklingum af þeim náðu 72% ACR 20 svörun, 58% náðu ACR 50

svörun og 44% náðu ACR 70 svörun. Í rannsókn II var ACR svörun metin í 5 ár hjá 270 sjúklingum,

með 84% ACR 20 svörun, 61% ACR 50 svörun og 40% ACR 70 svörun. Í rannsókn III var ACR

svörun metin í 2 ár hjá 91 sjúkling,

með 74% ACR 20 svörun, 51% ACR 50 svörun og 23% ACR 70

svörun. Í rannsókn VI var ACR svörun metin í 2 ár hjá 232 sjúklingum með 85% ACR 20 svörun,

74% ACR 50 svörun og 54% ACR 70 svörun. Í rannsókn SC-I, var ACR svörun metin eftir 5 ár með

85% (356/421) ACR 20 svörun, 66% (277/423) ACR 50 svörun og 45% (191/425) ACR 70 svörun.

Greint var frá frekari bata, sem ekki er innifalinn

í mælikvarða ACR svörunar, hjá þeim sem fengu

abatacept en þeim sem fengu lyfleysu, s.s. minni morgunstirðleika.

DAS28 svörun

Virkni sjúkdóms var einnig metin með því að notast við mælikvarða á virkni sjúkdóms (Disease

Activity Score 28). Í rannsóknum II, III, V og VI voru marktækar framfarir varðandi DAS samanborið

við lyfleysu eða samanburðarlyf.

Í rannsókn VI, þar sem eingöngu fullorðnir tóku þátt, varð sjúkdómshlé hjá marktækt stærra hlutfalli

sjúklinga í hópnum sem fékk abatacept og metótrexat (41%) (skor < 2,6), skilgreint samkvæmt DAS28

(CRP) samanborið við hópinn sem fékk metótrexat og lyfleysu (23%) eftir eitt ár. Svörunin á 1. ári hjá

abatacepthópnum hélst í 2 ár.

Rannsókn V: abatacept eða infliximab í samanburði við lyfleysu.

Gerð var tvíblind

slembivalsrannsókn til að meta öryggi og verkun abatacepts í bláæð eða infliximabs

í samanburði við lyfleysu hjá sjúklingum

sem svöruðu ófullnægjandi

metótextrati (rannsókn V).

Aðalniðurstaðan var meðaltal breytinga eftir 6 mánuði á virkni sjúkdóms hjá sjúklingum sem fengu

abatacept samanborið við sjúklinga sem fengu lyfleysu og síðan tvíblint mat á öryggi og verkun

abatacepts og infliximabs

eftir 12 mánuði. Samkvæmt DAS28 varð meiri bati (p < 0,001) með

abatacepti og infliximabi í samanburði við lyfleysu, í þeim hluta rannsóknarinnar sem lyfleysa var

notuð til samanburðar. Niðurstöður varðandi abatacept og infliximabhópana voru svipaðar. ACR

svörun í rannsókn V var í samræmi með tilliti

til DAS28 skors. Frekari bati kom í ljós eftir 12 mánuði

með abatacepti. Eftir 6 mánuði var tíðni aukaverkana á formi sýkinga 48,1% (75) eftir abatacept,

52,1% (86) eftir infliximab

og 51,8% (57) eftir lyfleysu og tíðni alvarlegra aukaverkana á formi

sýkinga 1,3% (2) eftir abatacept, 4,2% (7) eftir infliximab og 2,7% (3) eftir lyfleysu. Eftir 12 mánuði

var tíðni aukaverkana á formi sýkinga 59,6% (93) eftir abatacept, 68,5% (113) eftir infliximab

og tíðni

alvarlegra aukaverkana á formi sýkinga 1,9% (3) eftir abatacept, 8,5% (14) eftir infliximab.

Í opna

hluta rannsóknarinnar var abatacept metið með tilliti

til viðhalds verkunar hjá þeim einstaklingum sem

höfðu upphaflega fengið abatacept samkvæmt slembivali og verkunarsvörunar þegar skipt var í

abatacept úr meðferð með infliximabi. Lækkun frá upphafsgildi á meðalskori DAS28 á degi 365 (-

3,06) hélst fram að degi 729 (-3,34) hjá þeim sjúklingum sem héldu áfram á abatacepti. Hjá

sjúklingum

sem fengu infliximab

í upphafi og var skipt yfir á abatacept var lækkun frá upphafsgildi

DAS28 skors að meðaltali 3,29 á degi 729 og 2,48 á degi 365.

Rannsókn SC-II: samanburður á abatacepti og adalimumabi

Slembuð, einblind (rannsakandi blindaður) rannsókn, til að sýna að verkun sé ekki lakari, var gerð til

að meta öryggi og verkun abatacepts eftir gjöf undir húð einu sinni í viku án hleðsluskammts

abatacepts í bláæð samanborið við adalimumab undir húð aðra hverja viku, hvort tveggja með

metótrexat í bakgrunni, hjá sjúklingum með ófullnægjandi svörun við metótrexati (rannsókn SC-II).

Aðalendapunktur sýndi verkun sem var ekki lakari (fyrirframskilgreind mörk 12%) fyrir ACR 20

svörun eftir 12 mánaða meðferð, 64,8% (206/318) hjá hópnum sem fékk abatacept undir húð og 63,4%

(208/328) hjá hópnum sem fékk adalimumab undir húð, munur á meðferðum var 1,8% [95%

öryggisbil: -5,6; 9,2] með sambærilega svörun í 24 mánuði. HlutfallACR 20 svörunar eftir 24 mánuði

var 59,7% (190/318) í hópnum sem fékk abatacept undir húð og 60,1% (197/328) í hópnum sem fékk

adalimumab undir húð. Gildin fyrir ACR 50 og ACR 70 eftir 12 mánuði og 24 mánuði voru í samræmi

við þetta og sambærileg fyrir abatacept og adalimumab. Aðlagaðar meðalbreytingar (staðalskekkja)

miðað við upphafsgildi DAS28-CRP eftir 24 mánuði voru -2,35 (staðalskekkja 0,08) [95% öryggisbil:

-2.51, -2.19] hjá abatacepthópnum og -2,33 (staðalskekkja 0,08) [95% öryggisbil:

-2,50; -2,17] hjá

adalimumabhópnum með sambærilegum breytingum með tímanum. Eftir 24 mánuði náðu 50,6%

(127/251) [95% CI: 44,4, 56,8] sjúklinga í abatacepthópunum og 53,3% (130/244) [95% öryggisbil:

47,0; 59,5] sjúklinga í adalimumabhópunum

DAS 28 < 2,6. Breyting til batnaðar frá upphafsgildi

HAQ-DI eftir 24 mánuði og með tímanum var einnig svipuð í hópnum sem fékk abatacept undir húð

og hópnum sem fékk adalimumab undir húð.

Mat á öryggi og vefrænum skemmdum var gerð eftir eitt og tvö ár. Heildaröryggi með tilliti til

aukaverkana var svipað hjá hópunum tveimur á 24 mánaða tímabili. Eftir 24 mánuði var greint frá

aukaverkunum hjá 41,5% (132/318) sjúklinga sem fengu meðferð með abatacept og 50% (164/328)

sem fengu meðferð með adalimumabi. Greint var frá alvarlegum aukaverkunum hjá 3,5% (11/318) í

abatacepthópnum og 6,1% (20/328) í adalimumabhópnum. Eftir 24 mánuði höfðu 20,8 % (66/318)

sjúklinga í abatacepthópnum og 25,3 % (83/328) sjúklinga í adalimumabhópnum

hætt meðferðinni.

Í rannsókn SC-II var greint frá alvarlegum sýkingum hjá 3,8 % (12/318) sjúklinga sem fengu abatacept

undir húð einu sinni í viku, enginn þeirra hætti meðferð, og hjá 5,8 % (19/328) sjúklinga sem fengu

adalimumab undir húð aðra hverja viku sem varð til þess að 9 sjúklingar hættu meðferðinni á þessum

24 mánuðum.

Tíðni staðbundinna viðbragða á stungustað eftir gjöf undir húð eftir 12 mánuði var 3,8% (12/318) fyrir

abatacept og 9,1% (30/328) (p=0,006) fyrir adalimumab og eftir 24 mánuði 4,1% (13/318) fyrir

abatacept og 10,4% (34/328) fyrir adalimumab. Á tveggja ára rannsóknatímabili var greint frá vægum

til meðalalvarlegum sjálfsnæmisviðbrögðum (t.d. sóra Raynauds fyrirbæri, þrymlaroða) hjá 3,8 %

(12/318) sjúklinga sem fengu meðferð með abatacepti undir húð og 1,5% (5/328) sjúklinga sem fengu

meðferð með adalimumabi undir húð.

Rannsókn SC-III: Upphaf sjúkdómshlés hjá sjúklingum með iktsýki sem hafa ekki fengið metótrexat

áður

Í slembaðri og tvíblindri

rannsókn þar sem lagt var mat á abatacept undir húð ásamt metótrexati

(abatacept + MTX), abatacept undir húð sem einlyfjameðferð eða metótrexat sem einlyfjameðferð

(MTX hópur) við upphaf sjúkdómshlés eftir 12 mánaða meðferð og viðhald lyfjalauss sjúkdómshlés

eftir algjört hlé á lyfjagjöf hjá fullorðnum sjúklingum,

sem höfðu ekki fengið metótrexat áður, með

mjög virka nýtilkomna iktsýki með lélega forspárþætti. Algjört hlé á lyfjameðferð varð til þess að

sjúkdómshléi lauk (sjúkdómur varð aftur virkur) hjá öllum þremur meðferðarhópunum (abatacept

ásamt metótrexati, abatacept eða metótrexat eitt sér) hjá meirihluta sjúklinganna (tafla 3).

Tafla 3:

Hlutfall í sjúkdómshléi við lok lyfjameðferðar og úthreinsunarfasa í

rannsókn SC-III

Fjöldi sjúklinga

Abatacept SC+ MTX

n = 119

MTX

n = 116

Abatacept SC

n = 116

Hlutfall slembivalinna sjúklinga við upphaf sjúkdómshlés eftir 12 mánaða meðferð

DAS28-sjúkdómshlé

Líkindahlutfall

(95% CI) miðað

við MTX

P gildi

60,9%

2,01 (1,18; 3,43)

0,010

45,2%

42,5%

0,92 (0,55; 1,57)

SDAI Klínískt sjúkdómshlé

Áætlaður mismunur (95% CI)

miðað við MTX

42,0%

17,02 (4,30; 29,73)

25,0%

29,3%

4,31 (-7,98; 16,61)

Klínískt sjúkdómshlé (boolean)

Áætlaður mismunur (95% CI)

miðað við MTX

37,0%

14,56 (2,19; 26,94)

22,4%

26,7%

4,31 (-7,62; 16,24)

Hlutfall slembivalinna sjúklinga í sjúkdómshléi eftir 12 mánuði og 18 mánuði

(6 mánaða algjört hlé á lyfjameðferð)

DAS28-sjúkdómshlé

Líkindahlutfall

(95% CI) miðað

við MTX

P gildi

14,8%

2,51 (1,02; 6,18)

0,045

7,8%

12,4%

2,04 (0,81; 5,14)

DAS28-skilgreint sjúkdómshlé (DAS28-CRP <2,6)

SDAI viðmið (SDAI ≤ 3,3)

Í SC-III var öryggi hjá meðferðarhópunum þremur (abatacept + MTX, abatacept einlyfjameðferð,

MTX hópur) í heildina svipað. Á 12 mánaða meðferðartímabilinu var greint frá aukaverkunum hjá

44,5% (53/119), 41,4% (48/116) og 44,0% (51/116) og frá alvarlegum aukaverkunum hjá 2,5%

(3/119), 2,6% (3/116) og 0,9% (1/116) sjúklinga í meðferðarhópunum þremur. Greint var frá

alvarlegum sýkingum hjá 0,8% (1/119), 3,4% (4/116) og 0% (0/116) sjúklinga.

Svörun sem kom fram við röntgenmyndgreiningu

Skemmd á liðbyggingu

með myndgreiningu var metin á tveggja ára tímabili í rannsóknum II, VI og

SC-II. Niðurstöður voru metnar samkvæmt Genant-modified total Sharp score (TSS) og þáttum þess,

mælikvarða á úrátumyndun og mælikvarða á minnkun liðbils (JSN).

Í rannsókn II var miðgildi TSS í upphafi rannsóknar 31,7 í hópnum sem fékk meðferð með abatacepti

og 33,4 í hópnum sem fékk lyfleysu. Abatacept/metótrexat minnkaði hlutfall aukinna liðskemmda í

samanburði við lyfleysu/metótrexat eftir 12 mánuði, eins og sýnt er í töflu 4. Hlutfall aukningar á

liðskemmdum á öðru ári var marktækt lægra en á fyrsta ári hjá sjúklingum

sem fengu abatacept

samkvæmt slembivali (p < 0,0001). Allir sem tóku þátt í langtíma framhaldsrannsókninni eftir

tvíblinda meðferð í 1 ár fengu meðferð með abatacepti og versnun sjúkdómsins var könnuð í

myngreiningu yfir 5 ára tímabil. Niðurstöður voru metnar í greiningu (as-observed analysis) út frá

meðaltalsbreytingu á heildargildi

frá árlegri heimsókn árinu áður. Meðaltalsbreyting frá 1. ári til 2. árs

var 0,41 og 0,74 (n=290, 130); frá 2. ári til 3. árs (n=290, 130) var 0,37 og 0,68; frá 3. ári til 4. árs

(n=290, 128) var 0,34 og 0,43 og breytingin frá 4. ári til 5. árs var 0,26 og 0,29 (n=233, 114) hjá

sjúklingum

sem upphaflega fengu abatacept og MTX og lyfleysu og MTX samkvæmt slembivali, talið

í sömu röð.

Tafla 4:

Meðaltal breytinga í myndgreiningu á 12 mánaða tímabili í

rannsókn II

Mælikvarði

Abatacept/MTX

n = 391

Lyfleysa/MTX

n = 195

P-gildi

a

Úrátumyndanir og

liðbilsminnkun

í heild

(Total Sharp score)

1,21

2,32

0,012

Úrátumyndunar-

kvarði (erosion score)

0,63

1,14

0,029

Liðbilsminnkunar-

kvarði (JSN score)

0,58

1,18

0,009

Grundvallað á óstikabundinni greiningu (non-parametric analyses).

Í rannsókn VI var meðaltalsbreyting TSS eftir 12 mánuði marktækt minni hjá sjúklingum

sem fengu

meðferð með abatacepti og metótrexati miðað við þá sem fengu meðferð með metótrexati og lyfleysu.

Hjá 61% (148/242) sjúklinga sem fengu meðferð með abatacepti og metótrexati og 53% (128/242)

sjúklinga sem fengu meðferð með metótrexati og lyfleysu kom engin versnun fram (TSS ≤ 0) eftir

12 mánuði. Hlutfall aukinna liðskemmda var minna hjá sjúklingum

sem fengu samfellda meðferð með

abatacepti og metótrexati (í 24 mánuði) miðað við sjúklinga sem fengu metótrexat og lyfleysu í

upphafi (í 12 mánuði) og síðan var skipt yfir í abatacept og metótrexat næstu 12 mánuði. Hjá þeim

sjúklingum

sem tóku þátt í opnu 12 mánaða tímabili höfðu 59% (125/213) sjúklinga sem fengu

abatacept og metótrexat og 48% (92/192) sjúklinga sem fengu metótrexat í upphafi og fengu svo

samsetta meðferð með abatacepti hafði sjúkdómurinn ekki versnað.

Í rannsókn SC-II var skemmd á liðbyggingu

metin með röntgengreiningu og kom fram sem breyting

frá upphafsgildi samkvæmt van der Heijde-mTSS (modified Total Sharp Score). Svipuð hömlun kom

fram hjá báðum meðferðarhópunum í allt að 24 mánuði (mTSS (meðaltal ± staðalfrávik = 0,89 ± 4,13

á móti 1,13 ±8,66), fleiðurskor (0,41 ± 2,57 á móti 0,41 ±5,04) og JSN skor (0,48 ±2,18 á móti 0,72

±3,81)) fyrir abatacept hópinn (n=257) og adalimumabhópinn

(n=260), talið í sömu röð.

Í rannsókn SC-III voru vefrænar skemmdir í liðum metnar með segulómun (MRI). Hjá hópnum sem

fékk abatacept + MTX var framvinda vefrænna skemmda í liðum minni en hjá MTX hópnum eins og

meðalmunur á meðferð hjá abatacept + MTX hópnum og MTX hópnum gefur til kynna (tafla 5).

Tafla 5:

Mat á byggingu og bólgu samkvæmt MRI í rannsókn SC-III

Meðalmunur á meðferð með abatacepti undir húð+MTX og MTX eftir 12 mánuði (95% CI)*

MRI úrátumyndunar-kvarði

-1,22 (-2,20; -0,25)

MRI beinbólgu/beinbjúgsskor

-1,43 (-2,68; -0,18)

MRI liðslímubólgu-kvarði

-1,60 (-2,42; -0,78)

* n = 119 fyrir abatacept undir húð + MTXt; n = 116 fyrir MTXt

Svörun með tilliti

til líkamsfærni

Bætt líkamsfærni var metin með spurningalista um fötlun (Health Assessment Questionnaire

Disability Index (HAQ-DI)) í rannsóknum II, III, IV, V og VI og aðlöguðum spurningalista um fötlun

(modified HAQ-DI) í rannsókn I. Í rannsókn SC-I var bati miðað við upphafsgildi sem var mældur

samkvæmt HAQ-DI, svipaður eftir gjöf undir húð og eftir gjöf í bláæð eftir 6 mánuði og á tímabilinu.

Niðurstöður úr rannsóknum II, III og VI eru sýndar í töflu 6.

Tafla 6:

Bætt líkamsfærni í klínískum samanburðarrannsóknum

Sjúklingar sem hafa

ekki áður fengið

meðferð með

metótrexati

Ófullnægjandi svörun

við metótrexati

Ófullnægjandi svörun við

TNF-hemli

Rannsókn VI

Rannsókn II

Rannsókn III

fötlunar-

mælikvarði

Abatacept

+MTX

Lyfleysa

+MTX

Abatacept

+MTX

Lyfleysa

+MTX

Abatacept

+DMARDs

Lyfleysa

+DMARDs

Grunnlína (meðaltal)

(n=254)

(n=251)

1,69

(n=422)

1,69

(n=212)

1,83

(n=249)

1,82

(n=130)

Meðaltal mælikvarða

á bata frá grunnlínu

Mánuður 6

0,85

(n=250)

0,68

(n=249)

0,59***

(n=420)

0,40

(n=211)

0,45***

(n=249)

0,11

(n=130)

Mánuður 12

0,96

(n=254)

0,76

(n=251)

0,66***

(n=422)

0,37

(n=212)

Hlutfall sjúklinga

með klínískan bata

sem skipti máli

Mánuður 6

61%***

47%***

Mánuður 12

64%***

*** p < 0,001, abatacept samanborið við lyfleysu.

p < 0,05, abatacept og MTX í samanburði við MTX og lyfleysu

Fastur skammtur nálægt 10 mg/kg (sjá kafla 4.2).

Samhliða sjúkdómstemprandi gigtarlyf voru eitt eða fleiri eftirfarandi lyfja: metótrexat, klórókín/hýdroxíklórokín,

súlfazalasín, leflúnómíð, azathioprin, gull, og anakinra.

spurningalisti til að meta heilsufar; 0 = best, 3 = verst; 20 spurningar; 8 svið: klæða og snyrta sig, standa upp, borða, ganga,

hreinlæti, teygja sig eftir, ná taki á, og virkni

Minnkun á HAQ-DI um ≥ 0,3 einingar frá grunnlínu.

Eftir 6 mánuði var sjúklingum boðin þátttaka í opinni rannsókn.

Hjá þeim sjúklingum

sem voru með klínískan bata sem skipti máli í rannsókn II eftir 12 mánuði hélst

svörun hjá 88% eftir 18 mánuði og hjá 85% eftir 24 mánuði. Á opnum tímabilum rannsókna I, II, III

og VI hélst bætt líkamsfærni í 7 ár, 5 ár, 5 ár og 2 ár, talið í sömu röð.

Í rannsókn SC-III var hlutfall þátttakenda með HAQ svörun sem mælikvarða á klínískt þýðingarmikið

bætta líkamlega færni (lækkun um > 0,3 á HAQ-D1 skor miðað við upphafsgildi) hærra hjá abatacept

+ MTX hópnum en MTX hópnum eftir 12 mánuði (65,5% miðað við 44,0%; munur á meðferð miðað

við MTX hóp er 21,6% [95% CI: 8,3; 34,9]).

Heilsutengdar niðurstöður og lífsgæði

Heilsutengd lífsgæði voru metin samkvæmt SF-36 spurningalistanum eftir 6 mánuði í rannsóknum I, II

og III og eftir 12 mánuði í rannsóknum I og II. Í þessum rannsóknum náðist klínískt marktækur bati í

abatacepthópnum í samanburði við lyfleysuhópinn

á öllum 8 sviðum SF-36 (4 þættir: líkamsfærni,

líkamshlutverk (role physical), verkir, almennt heilsufar og 4 andlegir þættir: lífsþróttur, félagsleg

færni, tilfinningalegt hlutverk, geðheilsa) og einnig í samanlögðum niðurstöðum varðandi líkamlega

þætti (Physical Component Summary (PCS)) og samanlögðum niðurstöðum varðandi geðræna þætti

(Mental Component Summary (MCS)). Í rannsókn VI náðist bati varðandi PCS og MCS, eftir

12 mánuði hjá abatacept- og metótrexathópnum borið saman við metótrexat- og lyfleysuhópinn

hélst hann í 2 ár.

Rannsókn VII: Öryggi abatacepts hjá sjúklingum

eftir fyrri meðferð með TNF-hemli með eða án

útskolunar

Gerð var opin rannsókn með abatacepti í bláæð, með ólífræn sjúkdómstemprandi gigtarlyf í bakgrunni,

hjá sjúklingum með virka iktsýki sem voru með ófullnægjandi

svörun fyrir fyrri (útskolun í a.m.k.

2 mánuði; n=449) eða yfirstandandi (engin útskolun, n=597) meðferð með TNF-hemlum (rannsókn

VII). Aðalútkoman, tíðni aukaverkana, alvarlegra aukaverkana og meðferðarrof vegna aukaverkana

meðan á 6 mánaða meðferð stóð var svipuð hjá þeim sem höfðu notað áður eða notuðu TNF-hemil við

inntöku í rannsóknina sama gildir um tíðni alvarlegra sýkinga.

Rannsókn SC-I: Áfylltur lyfjapenni undirrannsókn

Sjúklingar í undirrannsókninni

(n=117), sem var opin framlenging á rannsókn SC-I, fengu 125 mg

abataceps undir húð með áfylltri sprautu vikulega í 4 mánuði minnst og var þá skipt yfir í að fá 125 mg

abataceps undir húð með áfylltum lyfjapenna vikulega í 12 vikur. Leiðrétt margfeldismeðaltal þéttni

abataceps við lággildi

jafnvægis (Cminss) var 25,3 míkróg/ml fyrir áfylltan lyfjapenna fyrir gjöf undir

húð og 27,8 míkróg/ml fyrir áfyllta sprautu fyrir gjöf undir húð með hlutfallið 0,91 [90% CI: 0,83;

1,00]. Á 12 vikna tímabilinu

í undirrannsókninni

með áfyllta lyfjapennanum urðu engin dauðsföll eða

tengdar alvarlegar aukaverkanir. Þrír sjúklingar fengu alvarlegar aukaverkanir (sýkingu í sár eftir

skurðaðgerð, H1N1 inflúensusýkingu og blóðþurrðarsjúkdóm í hjarta (myocardial ischemia), hver hjá

1 sjúklingi)

sem voru ekki taldar tengjast rannsóknarlyfinu. Sex sjúklingar hættu þátttöku á tímabilinu,

aðeins einn vegna alvarlegrar aukaverkunar (alvarleg aukaverkun vegna sýkingar í sári eftir

skurðaðgerð). Tveir sjúklingar (2/117, 1,7%) sem notuðu áfyllta lyfjapennann undir húð fengu

staðbundin viðbrögð á stungustað.

Klínísk verkun og öryggi hjá sjúklingum

með sóraliðagigt

Verkun og öryggi abatacepts var metið í tveimur slembuðum, tvíblindum rannsóknum með

samanburði við lyfleysu (rannsóknum PsA-I og PsA-II) hjá fullorðnum sjúklingum

18 ára og eldri.

Sjúklingarnir

voru með virka sóraliðagigt (≥ 3 bólgna liði og ≥ 3 auma liði) þrátt fyrir fyrri meðferð

með sjúkdómstemprandi gigtarlyfi og með að minnsta kosti eina meinsemd í húð, að lágmarki 2 cm að

þvermáli, sem taldist vera vegna sóra.

Í PsA-I rannsókninni fengu 170 sjúklingar lyfleysu eða abatacept í bláæð á degi 1, 15, 29, og síðan á

28 daga fresti með tvíblindum

hætti í 24 vikur að þeim tíma loknum var opin meðferð með abatacept

10 mg/kg í bláæð á 28 daga fresti. Sjúklingum

var slembiraðað til að fá lyfleysu eða abatacept

3 mg/kg, 10 mg/kg, eða tvo skammta með 30 mg/kg og eftir það 10 mg/kg, án þess að breyting yrði á í

24 vikur, eftir það var opin meðferð með 10 mg/kg í bláæð mánaðarlega. Meðan á rannsókninni stóð

máttu sjúklingarnir

nota samhliða í stöðugum skömmtum metótrexat, lítinn skammt af barksterum

(jafngildan ≤ 10 mg af prednisón) og/eða bólgueyðandi gigtarlyf (NSAIDs).

Í PsA-II rannsókninni var 424 sjúklingum slembiraðað 1:1 til að fá á tvíblindan hátt vikulegan skammt

af lyfleysu eða abatacept 125 mg undir húð án hleðsluskammts í 24 vikur og í kjölfarið opna meðferð

vikulega með abatacept 125 mg undir húð. Meðan á rannsókninni stóð máttu sjúklingarnir

nota

samhliða í stöðugum skömmtum metótrexat, súlfasalazín, leflúnómíd,

hýdroxýklórókín,

lítinn skammt

af barksterum (jafngildan

10 mg af prednisóni) og/eða bólgueyðandi gigtarlyf (NSAIDs). Sjúklingar

sem ekki höfðu náð að minnsta kosti 20% bata frá grunnlínu með tilliti til fjölda bólginna og aumra

liða fyrir 16. viku fóru yfir á opna meðferð með 125 mg af abatacepti undir húð vikulega.

Aðalendapunktur bæði PsA-I og PsA-II var hlutfall sjúklinga sem náði ACR 20 svörun eftir 24 vikur

(dagur 169).

Klínísk svörun

Vísbendingar og einkenni

Hlutfall sjúklinga sem náði ACR (American College of Rheumatology) svörun 20, 50, eða 70 við

ráðlagðan skammt af abatacepti í PsA-I (10 mg/kg bláæð) og PsA-II (125 mg undir húð)

rannsóknunum er sýnt í töflu 7 hér fyrir neðan.

Tafla 7:

Hlutfall sjúklinga með ACR svörun eftir 24 vikur í PsA-I og PsA-II

rannsóknunum

PsA-I

2 6 T P

a

PsA-II

2 6 T P

b,c

Abatacept

10 mg/kg

IV

N=40

Lyf-

leysa

N=42

Áætlaður

mismunur

(95% CI)

Abatacept

125 mg

SC

N=213

Lyfleysa

N=211

Áætlaður

mismunur (95%

CI)

ACR 20

47,5%*

19,0%

28,7 (9,4; 48,0)

39,4%*

22,3%

17,2 (8,7; 25,6)

ACR 50

25,0%

2,4%

22,7 (8,6; 36,9)

19,2%

12,3%

6,9 (0,1; 13,7)

ACR 70

12,5%

12,5 (2,3; 22,7)

10,3%

6,6%

3,7 (-1,5; 8,9)

2 6 T P

P 2 6 T

p < 0,05 samanborið við lyfleysu, p gildi ekki metin með tilliti til ACR 50 og ACR 70.

2 6 T P

P 2 6 T

37% sjúklinganna hafði áður fengið meferð með TNF-hemli.

2 6 T P

P 2 6 T

61% sjúklinganna hafði áður fengið meferð með TNF-hemli

2 6 T P

P 2 6 T

Sjúklingar með minnni bata en 20% með tilliti fjölda bólginna og aumra liða eftir 16 vikur uppfylltu skilyrði fyrir að hætta

á þeirri meðferð sem þeim hafði verið úthlutað og ályktað að þeir hafi ekki svarað meðferðinni.

Í heildarrannsóknarþýði náði marktækt hærra hlutfall sjúklinga ACR 20 svörun eftir meðferð með

abatacept 10 mg/kg í bláæð í PsA-I eða 125 mg undir húð í PsA-II samanborið við lyfleysu eftir

24 vikur. Í báðum rannsóknunum sást hærra hlutfall ACR 20 svörunar við meðferð með abatacepti

samanborið við lyfleysu burtséð frá fyrri meðferð með TNF-hemli. Í minni rannsókninni, PsA-I, var

ACR 20 svörun með 10 mg/kg af abatacepti í bláæð samanborið við lyfleysu hjá sjúklingum

höfðu aldrei fengið meðferð með TNF-hemli 55,6% á móti 20,0%, talið í sömu röð, og hjá sjúklingum

sem höfðu fengið meðferð með TNF-hemli 30,8% á móti 16,7%, talið í sömu röð. Í PsA-II

rannsókninni var ACR 20 svörunin með 125 mg af abatacepti undir húð samanborið við lyfleysu hjá

sjúklinum sem höfðu aldrei fengið meðferð með TNF-hemli 44,0% á móti 22,2%, talið í sömu röð

(21,9 [8,3; 35,6], áætlaður mismunur [95% öryggisbil]),

og hjá sjúklingum sem höfðu fengið meðferð

með TNF-hemli 36,4% á móti 22,3%, talið í sömu röð (14,0 [3,3, 24,8], áætlaður mismunur

[95% öryggisbil]).

Hærrra hlutfall ACR 20 svörunar kom fram í PsA-II rannsókninni meðal þeirra sem fengu meðferð

með 125 mg af abatacepti undir húð samanborið við þá sem fengu lyfleysu burtséð frá samhliða

meðferð með sjúkdómstemprandi gigtarlyfi sem ekki er líftæknilyf. ACR 20 svörun með 125 mg af

abatacepti undir húð samanborið við lyfleysu hjá sjúklingum sem notuðu ekki sjúkdómstemprandi

gigtarlyf sem ekki er líftæknilyf var 27,3% ámóti 12,1%, talið í sömu röð, (15,15 [1,83; 28,47],

áætlaður mismunur [95% CI öryggisbil]),

og hjá sjúklingum sem höfðu notað sjúkdómstemprandi lyf

sem ekki er líftæknilyf

44,9% á móti 26,9%, talið í sömu röð, (18,00 [7,20, 28,81], áætlaður mismunur

[95% CI]). Í PsA-I og PsA-II rannsóknunum hélst klínísk svörun eða hélt áfram að aukast í allt að eitt

ár.

Svörun með tilliti

til uppbyggingar

Í rannsókn PsA-II, var hlutfall þeirra sem ekki svöruðu samkvæmt myndgreiningu

engin breyting

frá grunnlínu) á heildar PsA-modified SHS (Psoriatic arthritis (PsA)-modified Sharp/van der Heijde

score) eftir 24 vikur hærra meðal þeirra sem fengu 125 mg af abatacepti undir húð (42,7%) en meðal

þeirra sem fengu lyfleysu (32,7%) (10,0 [1,0; 19,1] áætlaður mismunur [95% öryggisbil]).

Svörun með tilliti

til líkamlegrar færni

Í PsA-I rannsókninni var hlutfall sjúklinga með

0,30 lækkun frá grunnlínu á skori HAQ-DI (The

Health assessment questionnaire disability

index) mælikvarða á skerðingu á líkamlegri færni 45,0%

með abatacepti í bláæð á móti 19,0% með lyfleysu (26,1 [6,8; 45,5], áætlaður mismunur

[95% örygggisbil])

eftir 24 vikur. Í PsA-II rannsókninni var hlutfall sjúklinga með að minnsta

kosti

0,35 lækkun frá grunnlínu á skori HAQ-DI 31,0% með abatacepti á móti 23,7% með lyfleysu

(7,2 [-1,1; 15,6], áætlaður mismunur [95% öryggisbil]). Ávinningur samkvæmt HAQ-DI skori hélst

eða jókst í allt að eitt ár með áframhaldandi meðferð með abatacepti í bæði PsA-I og PsA-II

rannsókninni.

Engar marktækar breytingar sáust á skori á PASI (Psoriasis Area Severity Index), sem er mælikvarði á

alvarleika og umfangi sóra, við abataceptmeðferð á tvíblinda tímabilinu

sem stóð yfir í 24 vikur.

Sjúklingar sem tóku þátt í PsA rannsóknunum tveimur voru með vægan til miðlungsalvarlegan sóra

með miðgildi PASI-skors 8,6 í PsA-I og 4,5 í PsA-II. Í PsA-I rannsókninni var hlutfall sjúklinga sem

náði PASI 50 svörun 28,6% með abatacepti á móti 14,3% með lyfleysu (14,3 [-15,3; 43,9], áætlaður

mismunur [95% öryggisbil]), og hlutfall sjúklinga sem náði PASI 75 svörun var 14,3% með abatacepti

á móti 4,8% eð lyfleysu (9,5 [-13,0; 32,0], áætlaður mismunur [95% öryggisbil]). Í PsA-II

rannsókninni var hlutfall sjúklinga sem náði PASI 50 svörun 26,7% með abatcepti á móti 19,6% með

lyfleysu (7,3 [-2,2; 16,7], áætlaður mismunur [95% öryggisbil]),

og hlutfall sjúklinga sem náði

PASI 75 svörun var 16,4% með abatcepti á móti 10,1% með lyfleysu (6,4 [-1,3, 14,1], áætlaður

mismunur [95% öryggisbil]).

Börn

ORENCIA stofn fyrir innrennslisþykkni,

lausn og ORENCIA stungulyf, lausn í áfylltri sprautu er

samþykkt til notkunar hjá börnum með sjálfvakina barnafjölliðagigt. Sjá SmPC fyrir ORENCIA stofn

fyrir innrennslisþykkni, lausn 250 mg og ORENCIA stungulyf, lausn 125 mg, 87,5 mg og 50 mg í

áfylltri sprautu.

5.2

Lyfjahvörf

Iktsýki hjá fullorðnum

Mat á margfeldismeðaltali (geometric mean) (90% öryggisbil) á aðgengi abatacepts eftir gjöf undir

húð í samanburði við gjöf í bláæð var 78,6% (64,7%, 95,6%). Meðaltal (bil) við jafnvægi eftir 85 daga

meðferð var 32,5 míkróg/ml (6,6 til 113,8 míkróg/ml) fyrir c

og 48,1 míkróg/ml (9,8 til

132,4 míkróg/ml) fyrir c

Mat á meðalgildum heildarúthreinsunar (0,28 ml/klst./kg),

dreifingarrrúmmáls (0,11 l/kg) og lokahelmingunartíma (14,3 dagar ) var sambærilegt fyrir gjöf undir

húð og gjöf í bláæð.

Stök rannsókn var gerð til þess að ákvarða áhrif einlyfjameðferðar abatacepts á mótefnamyndun eftir

gjöf undir húð án hleðsluskammts í bláæð. Þegar hleðsluskammtur í bláæð var ekki gefinn var

meðaltal lægstu þéttni 12,6 míkróg/ml eftir gjöf lyfsins í 2 vikur. Verkunarsvörun eftir tíma í

rannsókninni virðist vera í samræmi við þær rannsóknir þar sem gefinn var hleðsluskammtur í bláæð,

þó hafa áhrif hleðsluskammts í bláæð á það hvenær verkun hefst ekki verið rannsökuð formlega.

Í samræmi við niðurstöður vegna notkunar í bláæð leiddi greining á lyfjahvörfum hjá sjúklingum

með

iktsýki sem fengu abatacept undir húð í ljós tilhneigingu

til aukinnar úthreinsunar með aukinni

líkamsþyngd. Aldur og kyn (þegar gerð var leiðrétting varðandi þyngd) hafði ekki áhrif á úthreinsun.

Samhliða notkun metótrexats, bólgueyðandi gigtarlyfja (NSAIDs), barkstera og TNF-hemla hafði ekki

áhrif á úthreinsun abatacepts.

Sóraliðagigt hjá fullorðnum

Í PsA-I var sjúklingum slembiraðað til að fá í bláæð lyfleysu eða abatacept 3 mg/kg (3/3 mg/kg),

10 mg/kg (10/10 mg/kg), eða tvo skammta af 30 mg/kg og eftir það 10 mg/kg (30/10 mg/kg), á degi 1,

15, 29, og síðan á 28 daga fresti. Í þessari rannsókn var þéttni abatacepts háð skammti. Rótarmeðaltal

(CV%) c

á degi 169 var 7,8 míkróg/ml (56,3%) fyrir 3/3 mg/kg, 24,3 míkróg/ml (40,8%) fyrir

10/10 mg/kg, og 26,6 míkróg/ml (39,0%) fyrir 30/10 mg/kg meðferðartilhögunina.

Eftir vikulega gjöf 125 mg af abatcepti undir húð í rannsókn PsA-II náðist jafnvægi á degi 57 með

rótarmeðaltal (CV%) c

á bilinu 22,3 (54,2%) til 25,6 (47,7%) míkróg/ml á degi 57 til 169, talið í

sömu röð.

Í samræmi við niðurstöður sem komu áður fram hjá sjúklingum

með iktsýki leiddi þýðisgreining á

lyfjahvörfum í ljós tilhneigingu til aukinnar úthreinsunar abatacepts með aukinni líkamsþyngd.

5.3

Forklínískar upplýsingar

Engin stökkbreytandi eða litningasundrandi áhrif af abatacepti sáust í fjölda

in vitro

rannsókna. Í

rannsókn á krabbameinsvaldandi áhrifum hjá músum, kom fram aukin tíðni eitilæxla og krabbameins í

mjólkurkirtlum (hjá kvendýrum). Þessi aukna tíðni eitilæxla og æxla í mjólkurkirtlum

sem kom fram

við notkun abatacepts hjá músum getur hugsanlega hafa tengst minnkaðri stjórn á nagdýra

hvítblæðiveiru og músa mjólkurkirtlaveiru,

talið í sömu röð, vegna langvarandi ónæmisbreytingar. Í

eins árs rannsókn á cynomolgus öpum, tengdist abatacept ekki marktækum eiturverkunum. Afturkræf

lyfjafræðileg verkun var minniháttar tímabundin lækkun á IgG í sermi og minniháttar til alvarleg

eyðing eitilfrumna á kímfrumnasvæðum í lifur og eitlum. Á rannsóknartímabilinu

komu engar

vísbendingar fram um myndun eitilæxla eða formfræðilegar forstigsbreytingar æxla, þrátt fyrir að til

staðar væri veira, lymphocryptoveira, sem þekkt er að getur valdið slíkum breytingum hjá

ónæmisbældum öpum. Ekki er vitað hvort þessar niðurstöður skipta máli við klíníska notkun

abatacepts.

Hjá rottum hafði abatacept engar aukaverkanir á frjósemi karl og kvendýra. Rannsóknir voru gerðar á

þroska fósturvísís-fósturs með notkun abatacepts hjá músum, rottum og kanínum í allt að 20 til

30 földum 10 mg/kg skammti ætluðum mönnum og engar aukaverkanir komu fram hjá afkvæmunum.

Hjá rottum og kanínum var útsetning fyrir abatacepti, á grundvelli AUC, 29-föld útsetning 10 mg/kg

skammts ætluðum mönnum. Í ljós kom að abatacept fer yfir fylgju hjá rottum og kanínum. Í rannsókn

með abatacepti hjá rottum á þroska fyrir og eftir fæðingu komu engar aukaverkanir í ljós hjá ungum

mæðra sem fengu abatacept í skömmtum allt að 45 mg/kg sem á grundvelli AUC samvarar þreföldum

10 mg/kg skammti ætluðum mönnum. Við 200 mg/kg skammt sem sem á grundvelli AUC samsvarar

11-földum 10 mg/kg skammti ætluðum mönnum, sáust takmarkaðar breytingar á ónæmisstarfsemi

(níföld aukning á meðaltali T eitilfrumnaháðri mótefnasvörun hjá kvenkyns ungum og bólga í

skjaldkirtli hjá 1 kvenkyns unga af 10 karlkyns og 10 kvenkyns ungum sem metnir voru eftir þessa

skammta).

Forklínískar rannsóknir vegna notkunar hjá börnum

Rannsóknir á rottum sem útsettar voru fyrir abatacepti sýndu frávik í ónæmiskerfi, þ.m.t. örfá tilvik

banvænna sýkinga (ungar rottur). Auk þess var algengt að sjá bólgu í skjaldkirtli

og brisi hjá ungum og

fullorðnum rottum sem höfðu verið útsettar fyrir abatacept. Ungar rottur virtust vera móttækilegri fyrir

eitilfrumuíferð í skjaldkirtli.

Sambærilegar niðurstöður hafa ekki sést í rannsóknum hjá fullorðnum

músum og öpum. Líklegt er að aukið næmi fyrir tækifærissýkingum sem kom fram hjá ungum rottum

tengist útsetningu fyrir abatacept áður en ónæmiskerfið hefur þroskast til að þekkja sýkingar (memory

responses). Þýðing þessara niðurstaðna hjá mönnum er ekki þekkt.

6.

LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1

Hjálparefni

Súkrósi

Póloxamer 188

Natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat

Vatnsfrítt tvínatríumfosfat

Vatn fyrir stungulyf

6.2

Ósamrýmanleiki

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf, því rannsóknir á samrýmanleika hafa ekki verið

gerðar.

6.3

Geymsluþol

2 ár

6.4

Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið í kæli (2°C – 8°C). Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

6.5

Gerð íláts og innihald

Einn ml í áfylltri sprautu (teg 1 gler) í áfylltum lyfjapenna. Glersprautan (teg 1 gler) er með húðuðum

tappa og áfastri nál úr ryðfríu stáli með stífri nálarhlíf.

Pakkning með 4 áfylltum lyfjapennum og fjölpakkning með 12 áfylltum lyfjapennum (3 pakkningar

með 4).

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

6.6

Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Lyfið er eingöngu einnota. Eftir að áfyllti lyfjapenninn hefur verið tekinn úr kæli skal leyfa honum að

ná stofuhita með því að bíða í 30 mínútur áður en inndæling með ORENCIA fer fram. Ekki má hrista

lyfjapennann.

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

7.

MARKAÐSLEYFISHAFI

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Írland

8.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/389/011-012

9.

DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR

MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 21. maí 2007

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 21. maí 2012

10.

DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu/.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

VIÐAUKI II

A. FRAMLEIÐENDUR LÍFFRÆÐILEGRA VIRKRA EFNA OG

FRAMLEIÐENDUR SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT

B. FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN

C. AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS

D. FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI OG VERKUN VIÐ

NOTKUN LYFSINS

A. FRAMLEIÐENDUR LÍFFRÆÐILEGRA VIRKRA EFNA OG FRAMLEIÐENDUR SEM

ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT

Heiti og heimilisfang framleiðenda líffræðilegra virkra efna

Lonza Biologics Inc.

101 International Drive

Portsmouth, NH 03801-2815

Bandaríkin

Bristol-Myers Squibb Co. 38 Jackson Road

Devens, MA 01434

Bandaríkin

Heiti og heimilisfang framleiðenda sem eru ábyrgir fyrir lokasamþykkt

Bristol-Myers Squibb S.R.L.

Contrada Fontana del Ceraso

03012 Anagni

Ítalía

Swords Laboratories t/a Bristol-Myers Squibb Cruiserath Biologics

Cruiserath Road, Mulhuddart

Dublin 15

Írland

Heiti og heimilisfang framleiðanda sem er ábyrgur fyrir lokasamþykkt viðkomandi lotu skal koma

fram í prentuðum fylgiseðli.

B. FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Ávísun lyfsins er háð sérstökum takmörkunum (sjá viðauka I: Samantekt á eiginleikum

lyfs,

kafla 4.2).

C. AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS

Samantektir um öryggi lyfsins (PSUR)

Skilyrði um hvernig leggja skal fram samantektir um öryggi lyfsins koma fram í lista yfir

viðmiðunardagsetningar Evrópusambandsins (EURD lista) sem gerð er krafa um í grein 107c(7) í

tilskipun 2001/83/EB og öllum síðari uppfærslum sem birtar eru í evrópsku lyfjavefgáttinni.

D. FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI OG VERKUN VIÐ NOTKUN

LYFSINS

Áætlun um áhættustjórnun

Markaðsleyfishafi skal sinna lyfjagátaraðgerðum sem krafist er, sem og öðrum ráðstöfunum eins og

fram kemur í áætlun um áhættustjórnun í kafla 1.8.2 í markaðsleyfinu og öllum uppfærslum á áætlun

um áhættustjórnun sem ákveðnar verða.

Leggja skal fram uppfærða áætlun um áhættustjórnun:

Að beiðni Lyfjastofnunar Evrópu.

Þegar áhættustjórnunarkerfinu er breytt, sérstaklega ef það gerist í kjölfar þess að nýjar

upplýsingar berast sem geta leitt til mikilvægra breytinga á hlutfalli ávinnings/áhættu eða vegna þess

að mikilvægur áfangi (tengdur lyfjagát eða lágmörkun áhættu) næst.

Viðbótaraðgerðir til að lágmarka áhættu

Markaðsleyfishafi skal sjá til þess að öryggiskort fylgi hverri pakkningu, texti öryggiskortisins kemur

fram í viðauka III.

VIÐAUKI III

ÁLETRANIR OG FYLGISEÐILL

A. ÁLETRANIR

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR 1 HETTUGLAS

1.

HEITI LYFS

ORENCIA 250 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

abatacept

2.

VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 250 mg abatacept

3.

HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: maltósi, natríumdíhýdrógenfosfat monohýdrat og natríumklóríð

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

Stofn fyrir innrennslisþykkni,

lausn

1 hettuglas

1 silikonfrí sprauta

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn

fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð eftir blöndun og þynningu

Aðeins til notkunar í eitt skipti.

Notið meðfylgjandi einnota, silikonfría sprautu við blöndun.

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.

FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Lesið fylgiseðilinn

varðandi geymsluþol eftir blöndun lyfsins.

9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fleygið ónotaðri lausn.

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Írland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/389/001 1 hettuglas og 1 silikonfrí sprauta

13.

LOTUNÚMER

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17.

EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni

er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.

EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR FJÖLPAKKNINGU (MEÐ BLUE BOX)

1.

HEITI LYFS

ORENCIA 250 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

abatacept

2.

VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 250 mg abatacept

3.

HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: maltósi, natríumdíhýdrógenfosfat monohýdrat og natríumklóríð

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

Stofn fyrir innrennslisþykkni,

lausn

Fjölpakkning:

2 hettuglös og 2 silikonfríar sprautur (2 pakkningar, hver með 1 hettuglasi)

Fjölpakkning:

3 hettuglös og 3 silikonfríar sprautur (3 pakkningar, hver með með 1 hettuglasi)

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn

fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð eftir blöndun og þynningu

Aðeins til notkunar í eitt skipti.

Notið meðfylgjandi einnota, silikonfría sprautu við blöndun.

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.

FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Lesið fylgiseðilinn

varðandi geymsluþol eftir blöndun lyfsins.

9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fleygið ónotaðri lausn.

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Írland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/389/002 2 hettuglös og 2 silikonfríar sprautur (2 pakkningar með 1sprautu)

EU/1/07/389/003 3 hettuglös og 3 silikonfríar sprautur (3 pakkningar með 1 sprautu)

13.

LOTUNÚMER

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17.

EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni

er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.

EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

PAKKNING SEM INNRI PAKKNING (ÁN BLUE BOX)

1.

HEITI LYFS

ORENCIA 250 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

abatacept

2.

VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 250 mg abatacept

3.

HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: maltósi, natríumdíhýdrógenfosfat monohýdrat og natríumklóríð

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

Stofn fyrir innrennslisþykkni,

lausn

1 hettuglas

1 silikonfrí sprauta

Hluti af fjölpakkningu,

ekki er hægt að selja staka pakkningu.

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn

fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð eftir blöndun og þynningu

Aðeins til notkunar í eitt skipti.

Notið meðfylgjandi einnota, silikonfría sprautu við blöndun.

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.

FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Lesið fylgiseðilinn

varðandi geymsluþol eftir blöndun lyfsins.

9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fleygið ónotaðri lausn.

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Írland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/389/002 2 hettuglös og 2 silikonfríar sprautur (2 pakkningar með 1sprautu)

EU/1/07/389/003 3 hettuglös og 3 silikonfríar sprautur (3 pakkningar með 1 sprautu)

13.

LOTUNÚMER

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17.

EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18.

EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

MIÐI Á HETTUGLAS

1.

HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

ORENCIA 250 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

abatacept

Til notkunar í bláæð

2.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.

FYRNINGARDAGSETNING

4.

LOTUNÚMER

5.

INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6.

ANNAÐ

Notið meðfylgjandi einnota, silikonfría sprautu við blöndun.

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR PAKKNINGU MEÐ 4 ÁFYLLTUM SPRAUTUM MEÐ NÁLARVÖRN

1.

HEITI LYFS

ORENCIA 50 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

abatacept

2.

VIRKT EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 50 mg abatacept í 0,4 ml.

3.

HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: súkrósi, póloxamer 188, natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat,

vatnsfrítt tvínatríumfosfat og

vatn fyrir stungulyf.

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

4 áfylltar sprautur með nálarvörn

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn

fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.

FYRNINGARDAGSETNING

9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Írland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/389/013 4 áfylltar sprautur með nálarvörn

13.

LOTUNÚMER

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ORENCIA 50 mg

17.

EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni

er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.

EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

MIÐI Á SPRAUTU

1.

HEITI LYFS

ORENCIA 50 mg stungulyf

abatacept

s.c.

2.

NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

3.

FYRNINGARDAGSETNING

4.

LOTUNÚMER

5.

TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6.

ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR PAKKNINGU MEÐ 4 ÁFYLLTUM SPRAUTUM MEÐ NÁLARVÖRN

1.

HEITI LYFS

ORENCIA 87,5 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

abatacept

2.

VIRKT EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 87,5 mg abatacept í 0,7 ml.

3.

HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: súkrósi, póloxamer 188, natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat,

vatnsfrítt tvínatríumfosfat og

vatn fyrir stungulyf.

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

4 áfylltar sprautur með nálarvörn

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn

fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.

FYRNINGARDAGSETNING

9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Írland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/389/014 4 áfylltar sprautur með nálarvörn

13.

LOTUNÚMER

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ORENCIA 87,5 mg

17.

EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni

er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.

EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

MIÐI Á SPRAUTU

1.

HEITI LYFS

ORENCIA 87,5 mg stungulyf

abatacept

s.c.

2.

NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

3.

FYRNINGARDAGSETNING

4.

LOTUNÚMER

5.

TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6.

ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

PAKKNING FYRIR 1, 3 OG 4 ÁFYLLTAR SPRAUTUR MEÐ NÁLARVÖRN

1.

HEITI LYFS

ORENCIA 125 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

abatacept

2.

VIRK(T) EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 125 mg abatacept í einum ml.

3.

HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: súkrósi, póloxamer 188, natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat,

vatnsfrítt tvínatríumfosfat,

vatn fyrir stungulyf.

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

1 áfyllt sprauta með nálarvörn

3 áfylltar sprautur með nálarvörn

4 áfylltar sprautur með nálarvörn

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn

fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.

FYRNINGARDAGSETNING

9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Írland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/389/007 1 áfyllt sprauta með nálarvörn

EU/1/07/389/008 4 áfylltar sprautur með nálarvörn

EU/1/07/389/010 3 áfylltar sprautur með nálarvörn

13.

LOTUNÚMER

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ORENCIA 125 mg

17.

EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni

er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.

EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR FJÖLPAKKNINGU (MEÐ BLUE BOX)

1.

HEITI LYFS

ORENCIA 125 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

abatacept

2.

VIRK(T) EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 125 mg abatacept í einum ml.

3.

HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: súkrósi, póloxamer 188, natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat,

vatnsfrítt tvínatríumfosfat,

vatn fyrir stungulyf.

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

Fjölpakkning:

12 áfylltar sprautur með nálarvörn (3 pakkningar með 4)

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn

fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.

FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Írland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/389/009 12 áfylltar sprautur með nálarvörn (3 pakkningar með 4)

13.

LOTUNÚMER

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ORENCIA 125 mg

17.

EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni

er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.

EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA SEM INNRI PAKKNING (ÁN BLUE BOX)

1.

HEITI LYFS

ORENCIA 125 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

abatacept

2.

VIRKT EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 125 mg abatacept í einum ml.

3.

HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: súkrósi, póloxamer 188, natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat,

vatnsfrítt tvínatríumfosfat,

vatn fyrir stungulyf.

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

4 áfylltar sprautur með nálarvörn

Hluti af fjölpakkningu,

Ekki hægt að selja stakar pakkningar.

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð.

Lesið fylgiseðilinn

fyrir notkun.

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.

FYRNINGARDAGSETNING

9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Írland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/389/009 12 áfylltar sprautur með nálarvörn (3 pakkningar með 4)

13.

LOTUNÚMER

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ORENCIA 125 mg

17.

EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18.

EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

MIÐI Á SPRAUTU

1.

HEITI LYFS

ORENCIA 125 mg stl.

abatacept

s.c.

2.

NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

3.

FYRNINGARDAGSETNING

4.

LOTUNÚMER

5.

INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6.

ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR 1 OG 4 ÁFYLLTAR SPRAUTUR

1.

HEITI LYFS

ORENCIA 125 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

abatacept

2.

VIRK(T) EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 125 mg abatacept í einum ml.

3.

HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: súkrósi, póloxamer 188, natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat,

vatnsfrítt tvínatríumfosfat,

vatn fyrir stungulyf.

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

1 áfyllt sprauta

4 áfylltar sprautur

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn

fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.

FYRNINGARDAGSETNING

9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Írland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/389/004 1 áfyllt sprauta

EU/1/07/389/005 4 áfylltar sprautur

13.

LOTUNÚMER

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ORENCIA 125 mg

17.

EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni

er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.

EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR FJÖLPAKKNINGU (MEÐ BLUE BOX)

1.

HEITI LYFS

ORENCIA 125 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

abatacept

2.

VIRK(T) EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 125 mg abatacept í einum ml.

3.

HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: súkrósi, póloxamer 188, natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat,

vatnsfrítt tvínatríumfosfat,

og vatn fyrir stungulyf.

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

Fjölpakkning:

12 áfylltar sprautur (3 pakkningar með 4)

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn

fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til ná sjá.

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.

FYRNINGARDAGSETNING

9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Írland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/389/006 12 áfylltar sprautur (3 pakkningar með 4)

13.

LOTUNÚMER

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ORENCIA 125 mg

17.

EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni

er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.

EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA SEM INNRI PAKKNING (ÁN BLUE BOX)

1.

HEITI LYFS

ORENCIA 125 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

abatacept

2.

VIRK(T) EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 125 mg abatacept í einum ml.

3.

HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: súkrósi, póloxamer 188, natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat,

vatnsfrítt tvínatríumfosfat,

og vatn fyrir stungulyf.

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

4 áfylltar sprautur

Hluti af fjölpakkningu,

Ekki hægt að selja stakar pakkningar.

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn

fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.

FYRNINGARDAGSETNING

9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Írland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/389/006 12 áfylltar sprautur (3 pakkningar með 4)

13.

LOTUNÚMER

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ORENCIA 125 mg

17.

EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18.

EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR 4 ÁFYLLTA LYFJAPENNA

1.

HEITI LYFS

ORENCIA 125 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna

abatacept

2.

VIRK(T) EFNI

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 125 mg abatacept í einum ml.

3.

HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: súkrósi, póloxamer 188, natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat,

vatnsfrítt tvínatríumfosfat,

vatn fyrir stungulyf.

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna (ClickJect)

4 áfylltir ClickJect lyfjapennar

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn

fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.

FYRNINGARDAGSETNING

9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar ljósi.

10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Írland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/389/011 4 áfylltir lyfjapennar

13.

LOTUNÚMER

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ORENCIA 125 mg

17.

EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni

er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.

EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR FJÖLPAKKNINGU (MEÐ BLUE BOX)

1.

HEITI LYFS

ORENCIA 125 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna

abatacept

2.

VIRK(T) EFNI

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 125 mg abatacept í einum ml.

3.

HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: súkrósi, póloxamer 188, natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat,

vatnsfrítt tvínatríumfosfat,

vatn fyrir stungulyf.

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna (ClickJect)

Fjölpakkning:

12 áfylltir ClickJect lyfjapennar (3 pakkningar með 4)

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn

fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.

FYRNINGARDAGSETNING

9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar ljósi.

10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Írland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/389/012 12 áfylltir lyfjapennar (3 pakkningar með 4)

13.

LOTUNÚMER

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ORENCIA 125 mg

17.

EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni

er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.

EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA SEM INNRI PAKKNING (ÁN BLUE BOX)

1.

HEITI LYFS

ORENCIA 125 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna

abatacept

2.

VIRKT EFNI

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 125 mg abatacept í einum ml.

3.

HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: súkrósi, póloxamer 188, natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat,

vatnsfrítt tvínatríumfosfat,

vatn fyrir stungulyf.

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna (ClickJect)

4 áfylltir ClickJect lyfjapennar

Hluti af fjölpakkningu,

ekki hægt að selja stakar pakkningar.

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn

fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.

FYRNINGARDAGSETNING

9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar ljósi.

10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Írland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/389/012 12 áfylltir lyfjapennar (3 pakkningar með 4)

13.

LOTUNÚMER

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

ORENCIA 125 mg

17.

EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18.

EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

MIÐI Á ÁFYLLTAN LYFJAPENNA

1.

HEITI LYFS

ORENCIA 125 mg stl.

abatacept

Til notkunar undir húð

2.

NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

3.

FYRNINGARDAGSETNING

4.

LOTUNÚMER

5.

INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6.

ANNAÐ

ORENCIA TIL GJAFAR Í BLÁÆÐ (i.v.) - TEXTI Á ÖRYGGISKORT SJÚKLINGS

Öryggiskort fyrir sjúkling með ORENCIA

Þetta

öryggiskort

inniheldur

mikilvægar

öryggisupplýsingar sem þú þarft að vita af áður

en þú færð ORENCIA og meðan á meðferð með

ORENCIA stendur.

Sýnið þetta kort öllum

þeim læknum sem

koma að meðferðinni.

Sýkingar

ORENCIA eykur hættu á sýkingum.

- Ef þú ert með alvarlega sýkingu

má ekki

meðhöndla þig með ORENCIA.

- Fyrir meðferð með ORENCIA á að skima

fyrir sýkingum.

Berklar:

Áður en ORENCIA meðferð hefst

á að skima fyrir berklum. Mjög mikilvægt

að þú segir lækninum

ef þú hefur einhvern

tíma fengið berkla eða ef þú hefur verið í

náinni snertingu við einhvern sem hefur haft

berkla.

Lifrarbólga:

Meðferð við gigt hefur verið

tengd endurvirkjun

á lifrarbólgu

B. Skima á

fyrir lifrarbólgu

af völdum veira í samræmi

við birtar viðmiðunarreglur.

Sýkingar

- Ef þú ert með einkenni sem benda til

sýkingar,

t.d.

hita,

þrálátan

hósta,

þyngdartap

eða

áhugaleysi

skaltu

tafarlaust leita læknis.

Ofnæmisviðbrögð

Ofnæmisviðbrögð geta komið fyrir við notkun

ORENCIA. Ef þú finnur fyrir einkennum eins

og brjóstþyngslum,

mási, verulegu sundli

eða

vægum svima skaltu hafa samband við lækni

tafarlaust.

Dagsetning ORENCIA meðferðar:

Upphaf meðferðar:

____________________

Síðasta meðferð:

____________________

Sjá

frekari

upplýsingar

fylgiseðli

fylgir hverri ORENCIA pakkningu.

Vinsamlegast

athugið

að hafa meðferðis

lista yfir öll önnur lyf sem tekin eru í hvert

skipti

leitað

heilbrigðisstarfsmanns.

Nafn sjúklings:

____________________

Nafn læknis: ____________________

Símanúmer læknis: ____________________

Hafið þetta

kort

meðferðis

3 mánuði

eftir

síðasta

ORENCIA

skammt,

þar

aukaverkanir geta komið

fram töluvert

löngu

eftir síðasta ORENCIA skammt.

ORENCIA á ekki að nota hjá þunguðum konum

nema að það sé algjörlega nauðsynlegt. Ef þú

hefur

fengið

ORENCIA á

meðan

þú

varst

þunguð

þá

mikilvægt

upplýsa

heilbrigðisstarfsfólk barnsins áður en barnið fær

bólusetningar. Barnið þitt getur verið í hættu á

alvarlegar

sýkingar

vegna

„lifandi

bóluefnis“

í 14 vikur frá því þú fékkst síðustu

ORENCIA gjöfina.

ORENCIA TIL GJAFARA UNDIR HÚÐ (s.c.) - TEXTI Á ÖRYGGISKORT SJÚKLINGS

Öryggiskort fyrir sjúkling með ORENCIA

Þetta

öryggiskort

inniheldur

mikilvægar

öryggisupplýsingar sem þú þarft að vita af áður

en þú færð ORENCIA og meðan á meðferð með

ORENCIA stendur.

Sýnið þetta kort öllum

þeim læknum

koma að meðferðinni.

Sýkingar

ORENCIA eykur hættu á sýkingum.

- Ef þú ert með alvarlega sýkingu

má ekki

meðhöndla þig með ORENCIA.

- Fyrir meðferð með ORENCIA á að skima

fyrir sýkingum.

Berklar:

Áður en ORENCIA meðferð hefst

á að skima fyrir berklum. Mjög mikilvægt

að þú segir lækninum

ef þú hefur einhvern

tíma fengið berkla eða ef þú hefur verið í

náinni snertingu við einhvern sem hefur haft

berkla.

Lifrarbólga:

Meðferð við gigt hefur verið

tengd endurvirkjun

á lifrarbólgu

B. Skima á

fyrir lifrarbólgu

af völdum veira í samræmi

við birtar viðmiðunarreglur.

Sýkingar

- Ef þú ert með einkenni sem benda til

sýkingar,

t.d.

hita,

þrálátan

hósta,

þyngdartap

eða

áhugaleysi

skaltu

tafarlaust leita læknis.

Ofnæmisviðbrögð

Ofnæmisviðbrögð geta komið fyrir við notkun

ORENCIA. Ef þú finnur fyrir einkennum eins

og brjóstþyngslum,

mási, verulegu sundli

eða

vægum svima skaltu hafa samband við lækni

tafarlaust.

Upphaf ORENCIA meðferðar:

____________________

Sjá

frekari

upplýsingar

fylgiseðli

fylgir hverri ORENCIA pakkningu.

Vinsamlegast

athugið

að hafa meðferðis

lista yfir öll önnur lyf sem tekin eru í hvert

skipti

leitað

heilbrigðisstarfsmanns.

Nafn sjúklings:

____________________

Nafn læknis: ____________________

Símanúmer læknis: ____________________

Hafið þetta

kort

meðferðis

3 mánuði

eftir

síðasta

ORENCIA

skammt,

þar

aukaverkanir geta komið

fram töluvert

löngu

eftir síðasta ORENCIA skammt.

ORENCIA á ekki að nota hjá þunguðum konum

nema að það sé algjörlega nauðsynlegt. Ef þú

hefur

fengið

ORENCIA á

meðan

þú

varst

þunguð

þá

mikilvægt

upplýsa

heilbrigðisstarfsfólk barnsins áður en barnið fær

bólusetningar. Barnið þitt getur verið í hættu á

alvarlegar

sýkingar

vegna

„lifandi

bóluefnis“

í 14 vikur frá því þú fékkst síðustu

ORENCIA gjöfina.

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

ORENCIA 250 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

abatacept

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um ORENCIA og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota ORENCIA

Hvernig nota á ORENCIA

Hugsanlegar aukaverkanir

5. Hvernig geyma á ORENCIA

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um ORENCIA og við hverju það er notað

Virka innihaldsefni ORENCIA abatacept, er prótein sem framleitt er í frumuræktun. ORENCIA dregur

úr árás ónæmiskerfisins á heilbrigða vefi með því að trufla ónæmisfrumurnar (kallaðar T eitilfrumur)

sem stuðla að þróun iktsýki. ORENCIA breytir sértækt virkjun T frumna sem taka þátt í bólgusvörun í

ónæmiskerfinu.

ORENCIA er notað við iktsýki og sóraliðagigt hjá fullorðnum og einnig sjálfvakinni fjölliðagigt hjá

börnum 6 ára og eldri.

Iktsýki

Iktsýki er langvinnur sjúkdómur sem fer stigversnandi og ef hann er ekki meðhöndlaður getur það haft

alvarlegar afleiðingar í för með sér, s.s. eyðileggingu liða, vaxandi fötlun og vangetu til að sinna

daglegum störfum. Hjá sjúklingum

með iktsýki ræðst ónæmiskerfið á heilbrigða vefi líkamans, sem

leiðir til verkja og bólgu í liðanna. Þetta getur valdið liðskemmdum.

2 4 T

Iktsýki er mismunandi eftir

einstaklingum. Hjá flestum koma einkenni frá liðum smátt og smátt fram á nokkrum árum. Hjá sumum

getur hins vegar iktsýki farið hratt versnandi og hjá öðrum getur iktsýki varað tímabundið þar til

sjúkdómshlé verður. Yfirleitt er iktsýki langvinnur stigversnandi sjúkdómur. Þetta þýðir að þótt þú sért

á meðferð, hvort sem þú ert enn með einkenni eða ekki, getur sjúkdómurinn haldið áfram að skemma

liðina. Með réttri meðferð er hægt að hægja á sjúkdómsferlinu sem getur stuðlað að því að draga úr

liðskemmdum þegar til lengri tíma er litið sem og verkjum og þreytu og bætt heildarlífsgæði.

ORENCIA er notað til að meðhöndla í meðallagi alvarlega eða alvarlega virka iktsýki þegar nægjanleg

svörun fæst ekki með öðrum sjúkdómstemprandi lyfjum eða öðrum lyfjaflokki sem kallast tumor

necrosis factor (TNF) hemlar. Það er notað samhliða lyfi sem kallast metótrexat.

ORENCIA má einnig nota með metótrexati við mjög virkri og ágengri iktsýki án fyrri meðferðar með

metótrexati.

Sóraliðagigt

Sóraliðagigt er bólgusjúkdómur í liðum venjulega ásamt sóra sem er bólgusjúkdómur

í húð. Ef þú ert

með virka sóraliðagigt færðu fyrst meðferð með öðrum lyfjum. Ef þú svarar ekki fullnægjandi

meðferð með þeim lyfjum munt þú fá meðferð með ORENCIA til:

að draga úr einkennum sjúkdómsins.

að hægja á skemmdum beina og liða.

að bæta líkamlega færni og getu til að framkvæma venjulegar athafnir daglegs lífs

ORENCIA er notað til meðferðar við sóraliðagigt eitt sér eða í samsettri meðferð með metótrexati.

Sjálfvakin fjölliðagigt

hjá börnum

Sjálfvakin fjölliðagigt

hjá börnum er langvinnur bólgusjúkdómur

sem hefur áhrif á einn eða fleiri liði

hjá börnum og unglingum.

ORENCIA stofn fyrir innrennslisþykkni,

lausn er notað hjá börnum og unglingum

á aldrinum 6 til

17 ára. þegar fyrri sjúkdómstemprandi lyf hafa ekki haft nógu góð áhrif eða ekki hentað. ORENCIA er

yfirleitt notað samhliða metótrexati, ORENCIA má þó einnig nota eitt og sér ef metótrexat þolist ekki

eða þegar meðferð með metótrexati hentar ekki.

ORENCIA er notað til:

- að hægja á liðskemmdum

- að bæta líkamsfærni

- að draga úr öðrum einkennum sjálfvakinnar fjölliðagigtar hjá börnum

2.

Áður en byrjað er að nota ORENCIA

Ekki má nota ORENCIA

ef um er að ræða ofnæmi

fyrir abatacepti eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

ef þú ert með alvarlega sýkingu sem ekki hefur tekist að komast fyrir

, á ekki að hefja

meðferð með ORENCIA. Ef þú ert með sýkingu geturðu átt á hættu að fá alvarlegar

aukaverkanir af ORENCIA.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum:

ef þú færð ofnæmiseinkenni

eins og þyngsli fyrir brjósti, blísturshljóð við öndun, ef þig

sundlar mikið eða svimar, eða þú færð bólgu eða útbrot,

skaltu tafarlaust hafa samband við

lækninn

ef þú ert með einhverja sýkingu

, þar á meðal langvinna staðbundna sýkingu, ef þú færð oft

sýkingar

eða ef þú ert með sýkingareinkenni (t.d. hita, slappleika, tannvandamál) er

mikilvægt að þú segir lækninum frá því.

ORENCIA getur minnkað hæfni líkamans til að

berjast við sýkingar og meðferðin getur aukið líkur á sýkingum eða valdið versnun þeirra

sýkinga sem þú ert með.

ef þú hefur verið með berkla

eða ert með berklaeinkenni (þrálátur hósti, þyngdartap,

áhugaleysi, vægur hiti)

skaltu láta lækninn vita

. Áður en þér er gefið ORENCIA, þarf

læknirinn að rannsaka þig með tilliti

til berkla eða gera húðpróf.

ef þú ert með lifrarbólgu af völdum veiru

skaltu láta lækninn vita. Áður en þér er gefið

ORENCIA er hugsanlegt að læknirinn rannsaki þig með tilliti

til lifrarbólgu.

ef þú ert með krabbamein

ákveður læknirinn hvort þú getir fengið ORENCIA.

ef þú hefur nýlega verið bólusett/ur

eða ráðgerir að fara í bólusetningu,

skaltu láta lækninn

vita.

Sumar bólusetningar má ekki framkvæma meðan á notkun ORENCIA stendur.

Leitaðu

ráða hjá lækninum áður en þú ferð í bólusetningu.

Ráðlagt er að tryggja að bólusetningar hjá

börnum með liðagigt hafi farið fram samkvæmt gildandi leiðbeiningum um ónæmisaðgerðir

áður en meðferð með ORENCIA er hafin. Ákveðnar bólusetningar geta valdið sýkingum vegna

bóluefnanna. Ef þú fékkst ORENCIA á meðgöngu, getur barnið þitt verið í aukinni hættu á að fá

slíkar sýkingar í um 14 vikur eftir að þú fékkst síðustu gjöfina á meðgöngunni. Mikilvægt er að

þú segir lækni barnsins og öðru heilbrigðisstarfsfólki frá því að þú hafir fengið ORENCIA á

meðgöngunni svo hægt sé að ákveða hvenær barnið þitt fær bólusetningu.

ef þú notar blóðsykursmæli

til að fylgjast með blóðsykursmagni. ORENCIA inniheldur

maltósa, sem er sykurtegund sem getur leitt til þess að sumar gerðir blóðsykurmæla sýni fölsk

há blóðsykursgildi. Læknirinn mælir hugsanlega með því að þú notir aðra aðferð til að fylgjast

með blóðsykursgildum.

Hugsanlegt er að læknirinn taki blóðsýni til að athuga blóðgildi.

Börn og unglingar

Engar rannsóknir hafa verið gerðar með ORENCIA stofni fyrir innrennslisþykkni,

lausn hjá börnum

og unglingum

yngri en 6 ára, þess vegna er ekki mælt með notkun ORENCIA stofni fyrir

innrennslisþykkni, lausn handa þessum sjúklingahópi.

ORENCIA stungulyf, lausn í áfylltri sprautu er fáanlegt fyrir gjöf undir húð hjá börnum 2 ára og eldri.

Notkun annarra lyfja samhliða ORENCIA

Látið lækninn vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð, eða kynnu að verða notuð.

ORENCIA má ekki nota

með líftækni-gigtarlyfjum

þar á meðal TNF-hemlum eins og adalimumabi,

etanercepti og infliximabi; ekki eru fyrirliggjandi

nægilegar upplýsingar til að hægt sé að mæla með

notkun þess samhliða anakinra og rituximabi.

ORENCIA má gefa

með öðrum lyfjum sem algengt er að notuð séu til meðferðar við iktsýki, s.s.

sterum eða verkjalyfjum þar með talið bólgueyðandi gigtarlyf s.s. íbúprófen eða díklófenak.

Meðan á notkun ORENCIA stendur skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en öll önnur

lyf eru notuð.

Meðganga og brjóstagjöf

Áhrif ORENCIA á meðgöngu eru ekki þekkt, þess vegna má ekki gefa þér ORENCIA á meðgöngu

nema læknirinn hafi sérstaklega mælt með því.

Konur á barneignaraldri eiga að nota örugga getnaðarvörn meðan á notkun ORENCIA stendur

og þar til 14 vikum eftir síðasta skammt. Læknirinn ráðleggur viðeigandi getnaðarvörn

ef þungun verður meðan ORENCIA er notað skal láta lækninn vita.

Ef þú færð ORENCIA á meðgöngu, getur barnið þitt verið í aukinni hættu á að fá sýkingar.

Mikilvægt er að þú segir lækni barnsins og öðru heilbrigðisstarfsfólki

frá því að þú hafir fengið

ORENCIA á meðgöngunni áður en barnið þitt fær nokkurt bóluefni (sjá nánari upplýsingar í

kaflanum um bólusetningar).

Ekki er vitað hvort ORENCIA berist í brjóstamjólk.

Hætta verður brjóstagjöf

meðan á meðferð

ORENCIA stendur og þar til 14 vikum eftir síðasta skammt.

Akstur og notkun véla

Ekki er búist við að notkun ORENCIA hafi áhrif á hæfni til aksturs, hjólreiða og notkunar véla. Ef þú

hins vegar finnur fyrir þreytu eða vanlíðan þegar þú færð ORENCIA skaltu hvorki aka, hjóla né

stjórna vélum.

ORENCIA inniheldur natríum

Lyfið inniheldur 34,5 mg af natríum (aðalefnið í matarsalti) í hámarksskammti sem er 4 hettuglös

(8,625 mg natríum í hverju hettuglasi). Þetta jafngildir 1,7% af ráðlögðum heildardagskammti af

neyslu natríums úr fæðu hjá fullorðnum.

3.

Hvernig nota á ORENCIA

ORENCIA er gefið undir eftirliti reynds læknis.

Ráðlagður skammtur fyrir fullorðna

Ráðlagður skammtur af abatacepti fyrir fullorðna með iktsýki eða sóraliðagigt fer eftir líkamsþyngd:

Líkamsþyngd

Skammtur

Hettuglös

Undir 60 kg

500 mg

60 kg - 100 kg

750 mg

Yfir 100 kg

1.000 mg

Læknirinn ráðleggur meðferðarlengd og hvaða önnur lyf að meðtöldum öðrum sjúkdómstemprandi

lyfjum, ef einhver, þú mátt halda áfram að nota meðan á meðferð með ORENCIA stendur.

Þeir sem eru eldri en 65 ára mega nota ORENCIA án þess að breyta skömmtum.

Notkun handa börnum og unglingum

Ráðlagður skammtur fyrir börn og unglinga 6 til 17 ára með sjálfvakta barnafjölliðagigt

sem eru

minna en 75 kg er abatacept 10 mg/kg í bláæð. Börn 75 kg eða meira eiga að fá ORENCIA stofn fyrir

innrennslisþykkni, lausn samkvæmt skömmtun fyrir fullorðna.

ORENCIA er gefið á eftirfarandi hátt

ORENCIA er gefið í bláæð, yfirleitt í handlegg, á 30 mínútum. Þessi aðferð er kölluð innrennsli.

Heilbrigðisstarfsfólk fylgist með sjúklingum

meðan á innrennsli ORENCIA stendur.

ORENCIA er stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn. Áður en ORENCIA er gefið þarf því að leysa það

upp í vatni fyrir stungulyf og síðan þynna það með natríumklóríði 9 mg/ml (0,9%) lausn fyrir

stungulyf.

Hversu oft er ORENCIA gefið

Gefa á ORENCIA aftur 2 og síðan 4 vikum eftir fyrsta innrennslið. Eftir það er gefinn skammtur á

4 vikna fresti. Læknirinn ráðleggur meðferðarlengd og hvaða lyf má halda áfram að taka meðan á

ORENCIA meðferð stendur.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef slíkt kemur fyrir mun læknirinn fylgjast með sjúklingum með tilliti til merkja eða einkenna um

aukaverkanir og veita meðhöndlun við einkennum ef nauðsyn ber til.

Ef gleymist að nota ORENCIA

Ef þú missir af að fá ORENCIA skammt á tilætluðum tíma, skaltu spyrja lækninn hvenær þú eigir að

fá tíma fyrir næsta skammt.

Ef hætt er að nota ORENCIA

Ákvörðun um að hætta notkun ORENCIA ætti að ræða við lækninn.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun

lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Algengustu aukaverkanir ORENCIA eru sýkingar í efri öndunarvegi (þ.m.t. sýkingar í nefi og hálsi),

höfuðverkur og ógleði, eins og kemur fram hér að neðan. ORENCIA getur valdið alvarlegum

aukaverkunum sem hugsanlega þarf að meðhöndla.

Hugsanlegar alvarlegar aukaverkanir

eru alvarlegar sýkingar, illkynja sjúkdómar (krabbamein) og

ofnæmisviðbrögð, eins og kemur fram hér að neðan.

Látið lækninn strax vita

ef vart verður við eitthvað af eftirfarandi:

veruleg útbrot, ofsakláða eða önnur ofnæmiseinkenni

bólgu í andliti, höndum eða fótum

öndunar- eða kyngingarerfiðleika

hita, þrálátan hósta, þyngdartap, sinnuleysi

Látið lækninn vita eins fljótt og auðið er

ef vart verður við eitthvað af eftirfarandi:

almenna vanlíðan, tannvandamál, sviðatilfinningu við þvaglát, sársaukafull útbrot á húð,

sársaukafullar blöðrur á húð, hósta.

Einkennin hér fyrir ofan geta verið merki um aukaverkanir sem taldar eru upp hér á eftir, sem allar

hafa komið fram við notkun ORENCIA í klínískum rannsóknum hjá fullorðnum.

Mjög algengar

(geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum):

sýkingar í efri öndunarvegi (m.a. sýkingar í nefi, hálsi og kinn-/ennisholum).

Algengar

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

sýkingar í lungum, þvagfærasýkingar, sársaukafullar blöðrur á húð (herpes), flensa

höfuðverkur, sundl

hár blóðþrýstingur

hósti

kviðverkir, niðurgangur, ógleði, uppþemba, munnsár, uppköst

útbrot

þreyta, slappleiki

óeðlilegar niðurstöður úr rannsóknum á lifrarstarfsemi.

Sjaldgæfar

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

sýking í tönn, naglasveppasýking, sýking í vöðvum, sýking í blóði, gröftur undir húð, sýking í

nýrum, sýking í eyra

fækkun hvítra blóðkorna

húðkrabbamein, vörtur á húð

fækkun blóðflagna

ofnæmisviðbrögð

þunglyndi, kvíði, svefntruflanir

mígreni

dofi

augnþurrkur, sjónskerðing

bólga í augum

hjartsláttarónot, hraður hjartsláttur, hægur hjartsláttur

lágur blóðþrýstingur, hitakóf, æðabólga, andlitsroði

öndunarerfiðleikar, blísturshljóð við öndun, mæði, skyndileg versnun á lungnasjúkdómi sem

kallast langvinn lungnateppa

herpingur í hálsi

nefslímubólga

aukin tilhneiging

til að fá mar, húðþurrkur, sóri, húðroði, óhófleg svitamyndun, þrymlabólur

hárlos, kláði, ofsakláði

liðverkir

verkur í útlimum

tíðateppa, miklar tíðablæðingar

flensulík einkenni, þyngdaraukning, aukaverkanir sem tengjast innrennsli.

Mjög sjaldgæfar

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum):

berklar

bólga í legi, eggjaleiðurum og/eða eggjastokkum

sýking í meltingarfærum

krabbamein tengt hvítum blóðkornum, lungnakrabbamein

Börn og unglingar með sjálfvakta barnafjölliðagigt

Aukaverkanirnar sem komu fram hjá börnum og unglingum með sjálfvakta barnafjölliðagigt eru

svipaðar þeim sem koma fram hjá fullorðnum og lýst er hér fyrir ofan, fyrir utan eftirfarandi:

Algengar

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

sýking í efri öndunarvegi (m.a. sýking í nefi, kinn-/ennisholum og hálsi)

hiti

Sjaldgæfar

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

blóð í þvagi

sýking í eyra

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna

aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á ORENCIA

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir EXP og öskjunni

á eftir Fyrnist. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í kæli (2°C - 8°C).

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Eftir blöndun og þynningu er innrennslislausnin stöðug í 24 klst. í kæli, en til þess að koma í veg fyrir

sýklamengun skal nota hana samstundis.

Ekki skal nota lyfið ef vart verður við ógegnsæjar agnir, mislitun eða aðskotaagnir í

innrennslislausninni.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Hvað ORENCIA inniheldur

Virka innihaldsefnið er abatacept. Hvert hettuglas inniheldur 250 mg af abatacepti.

Eftir blöndun inniheldur hver ml 25 mg af abatacepti.

Önnur innihaldsefni eru maltósi, natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat og natríumklóríð (sjá

kafla 2 „ORENCIA inniheldur natríum“)

Lýsing á útliti ORENCIA og pakkningastærðir

ORENCIA stofn fyrir innrennslisþykkni,

lausn er hvítt til beinhvítt duft sem getur virst ein heild eða í

molum.

ORENCIA er í pakkningum með 1 hettuglasi og 1 silikonfrírri

sprautu og í fjölpakkningum með 2 eða

3 hettuglösum og 2 eða 3 silikonfríum

sprautum (2 eða 3 pakkningar, hver með 1 hettuglasi).

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Írland

Framleiðandi

Bristol-Myers Squibb S.R.L.

Contrada Fontana del Ceraso

I-03012 Anagni Frosinone

Ítalía

Swords Laboratories t/a Bristol-Myers Squibb Cruiserath Biologics

Cruiserath Road, Mulhuddart

Dublin 15

Írland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

Belgique/België/Belgien

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Lietuva

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: +370 52 369140

България

Bristol-Myers Squibb Kft.

Teл.: + 359 2 4942 480

Luxembourg/Luxemburg

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 420 221 016 111

Magyarország

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel.: +36 1 9206 550

Danmark

Bristol-Myers Squibb

Tlf: + 45 45 93 05 06

Malta

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Tel: + 39 06 50 39 61

Deutschland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Tel: + 49 89 121 42 -0

Nederland

Bristol-Myers Squibb B.V.

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Ee sti

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: +372 640 1030

Norge

Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

Bristol-Myers Squibb

A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Österreich

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Tel: + 43 1 60 14 30

España

Bristol-Myers Squibb,

S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Polska

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o

Tel.: + 48 22 2606400

France

Bristol-Myers Squibb SARL

Tél: +33 (0)1 58 83 84 96

Portugal

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,

S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

Hrvatska

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

+385

2078508

România

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals uc

Tel: + 353 (0)1 483 3625

Slove nija

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: +386 1 2355 100

Ísland

Bristol-Myers Squibb AB hjá Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 421 2 20833 600

Italia

Bristol-Myers Squibb S.r.l

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

Bristol-Myers Squibb

A.E.

Τηλ: + 357 800 92666

Sverige

Bristol-Myers Squibb AB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: +371 67708347

United Kingdom

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsfólki:

Blöndun og þynningu á að framkvæma samkvæmt góðum verklagsreglum, sérstaklega með tilliti til

smitgátar.

Ákvörðun skammta:

sjá kafla 3 í fylgiseðlinum

„Hvernig nota á ORENCIA“.

Blöndun á innihaldi hettuglasanna:

að viðhafðri smitgát, skal blanda innihaldi

hvers hettuglass með

10 ml af vatni fyrir stungulyf, nota skal

silikonfría einnota sprautu sem fylgir með hverju

hettuglasi

og nálarstærð 18 - 21. Fjarlægið innsiglið af hettuglasinu og þvoið tappann með

alkóhólvættri þurrku. Stingið nálinni gegnum miðju gúmmítappans á hettuglasinu og beinið bununni,

af vatninu fyrir stungulyf, að gleri hettuglassins. Notið ekki hettuglasið ef það er ekki lofttæmt.

Fjarlægið nálina eftir að 10 ml af vatni fyrir stungulyf hefur verið dælt í hettuglasið. Til að draga úr

froðumyndun ORENCIA lausnarinnar, á að snúa hettuglasinu varlega í hringi þar til innihaldið er

alveg uppleyst.

Hristið ekki

Forðist langvarandi eða kröftugan hristing

. Þegar innrennslisstofninn

er að fullu uppleystur, skal hleypt úr hettuglasinu með nál til að losa alla þá froðu sem hugsanlega gæti

verið til staðar. Eftir blöndun á lausnin að vera tær og litlaus til ljósgul. Notið ekki ef í lausninni eru

ógegnsæjar agnir, hún er mislit eða aðrar aðskotaagnir eru til staðar.

Undirbúningur innrennslis:

strax eftir blöndun skal þynna þykknið frekar í 100 ml með

natríumklóríði 9 mg/ml (0,9%) lausn fyrir stungulyf. Dragið úr 100 ml innrennslispoka eða flösku það

rúmmál af natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%) lausn fyrir stungulyf sem samsvarar rúmmáli ORENCIA

hettuglasanna sem blönduð voru. Bætið blönduðu ORENCIA lausninni úr hverju hettuglasi hægt í

innrennslispoka eða flösku og notið sömu

einnota silikonfríu sprautuna sem fylgdi hverju

he ttuglasi

. Blandið varlega. Lokastyrkur abatacepts í pokanum eða flöskunni fer eftir magni virka

efnisins sem bætt er í en er ekki meiri en 10 mg/ml.

Lyfjagjöf:

þegar viðhöfð er smitgát við blöndun og þynningu má nota ORENCIA innrennslislausnina

strax eða innan 24 klst., ef hún er geymd í kæli við 2°C - 8°C. Samt sem áður skal nota

innrennslislausnina strax til að koma í veg fyrir örverumengun. Fyrir notkun skal skoða ORENCIA

lausnina með tilliti

til agna eða mislitunar. Fargið lausninni ef einhverjar agnir eða mislitun er

sjáanleg. Gefa á alla fullþynntu ORENCIA lausnina á 30 mínútum og nota innrennslisfæri með síu

sem er sæfð, veldur ekki hækkun líkamshita og er með lítilli

próteinbindingu (gatastærð 0,2 til

1,2 míkrócm). Geymið ekki leifar af innrennslislausninni

til að nota síðar.

Önnur lyf:

ORENCIA má ekki blanda saman við önnur lyf eða gefa samhliða öðru lyfi í sömu

innrennslisslöngu. Engar eðlis- eða lífefnafræðilegar rannsóknir hafa farið fram til að rannsaka notkun

ORENCIA samhliða öðrum lyfjum.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

ORENCIA 50 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

ORENCIA 87,5 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

ORENCIA 125 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

abatacept

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um ORENCIA og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota ORENCIA

Hvernig nota á ORENCIA

Hugsanlegar aukaverkanir

5. Hvernig geyma á ORENCIA

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um ORENCIA og við hverju það er notað

Virka innihaldsefni ORENCIA abatacept, er prótein sem framleitt er í frumuræktun. ORENCIA dregur

úr árás ónæmiskerfisins á heilbrigða vefi með því að trufla ónæmisfrumurnar (kallaðar T eitilfrumur)

sem stuðla að þróun iktsýki. ORENCIA breytir sértækt virkjun T frumna sem taka þátt í bólgusvörun í

ónæmiskerfinu.

ORENCIA er notað við iktsýki og sóraliðagigt hjá fullorðnum og einnig sjálfvakinni fjölliðagigt hjá

börnum 2 ára og eldri.

Iktsýki

Iktsýki er langvinnur sjúkdómur sem fer stigversnandi og ef hann er ekki meðhöndlaður getur það haft

alvarlegar afleiðingar í för með sér, s.s. eyðileggingu liða, vaxandi fötlun og vangetu til að sinna

daglegum störfum. Hjá sjúklingum

með iktsýki ræðst ónæmiskerfið á heilbrigða vefi líkamans, sem

leiðir til verkja og bólgu í liðum. Þetta getur valdið liðskemmdum.

2 4 T

Iktsýki er mismunandi eftir

einstaklingum. Yfirleitt koma einkenni á liði smátt og smátt fram á nokkrum árum. Hjá sumum getur

iktsýki farið hratt versnandi og hjá öðrum getur iktsýki varað tímabundið þar til batatímabili er náð.

Yfirleitt er iktsýki langvinnur stigversnandi sjúkdómur. Þetta þýðir að þótt þú sért á meðferð, hvort

sem þú ert enn með einkenni eða ekki, getur sjúkdómurinn haldið áfram að skemma liðina. Með réttri

meðferð er hægt að hægja á sjúkdómsferlinu,

sem getur stuðlað að því að draga úr liðskemmdum

þegar til lengri tíma er litið, sem og verkjum og þreytu og bæta heildarlífsgæði.

ORENCIA er notað til að meðhöndla í meðallagi alvarlega eða alvarlega virka iktsýki þegar nægjanleg

svörun fæst ekki með öðrum sjúkdómstemprandi lyfjum eða öðrum lyfjaflokk sem kallast tumor

necrosis factor (TNF) hemlar. Það er notað samhliða lyfi sem kallast metótrexat.

ORENCIA má einnig nota með metótrexati við mjög virkri og ágengri iktsýki án fyrri meðferðar með

metótrexati.

ORENCIA er notað til:

- að hægja á liðskemmdum

- að bæta líkamsfærni

Sóraliðagigt

Sóraliðagigt er bólgusjúkdómur í liðum venjulega ásamt sóra sem er bólgusjúkdómur

í húð. Ef þú ert

með virka sóraliðagigt færðu fyrst meðferð með öðrum lyfjum. Ef þú svarar ekki fullnægjandi

meðferð með þeim lyfjum munt þú fá meðferð með ORENCIA til:

að draga úr einkennum sjúkdómsins.

að hægja á skemmdum beina og liða.

að bæta líkamlega færni og getu til að framkvæma venjulegar athafnir daglegs lífs

ORENCIA er notað til meðferðar við sóraliðagigt eitt sér eða í samsettri meðferð með metótrexati.

Sjálfvakin fjölliðagigt

hjá börnum

Sjálfvakin fjölliðagigt

hjá börnum er langvinnur bólgusjúkdómur

sem hefur áhrif á einn eða fleiri liði

hjá börnum og unglingum.

ORENCIA stungulyf, lausn í áfylltri sprautu er notað hjá börnum og unglingum 2 til 17 ára þegar fyrri

sjúkdómstemprandi lyf hafa ekki haft nógu góð áhrif eða ekki hentað. ORENCIA er yfirleitt notað

samhliða metótrexati, ORENCIA má þó einnig nota eitt og sér ef metótrexat þolist ekki eða þegar

meðferð með metótrexati hentar ekki.

ORENCIA er notað til:

að hægja á liðskemmdum

að bæta líkamsfærni

að draga úr einkennum sjálfvakinnar fjölliðagigtar hjá börnum

2.

Áður en byrjað er að nota ORENCIA

Ekki má nota ORENCIA

ef um er að ræða ofnæmi

fyrir abatacepti eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

ef þú ert með alvarlega sýkingu sem ekki hefur tekist að komast fyrir

, á ekki að hefja

meðferð með ORENCIA. Ef þú ert með sýkingu geturðu átt á hættu að fá alvarlegar

aukaverkanir af ORENCIA.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum:

ef þú færð ofnæmiseinkenni

eins og þyngsli fyrir brjósti, blísturshljóð við öndun, ef þig

sundlar mikið eða svimar, eða þú færð bólgu eða útbrot,

skaltu tafarlaust hafa samband við

lækninn

ef þú ert með einhverja sýkingu

, þar á meðal langvinna staðbundna sýkingu, ef þú færð oft

sýkingar

eða ef þú ert með sýkingareinkenni (t.d. hita, slappleika, tannvandamál) er

mikilvægt að þú segir lækninum frá því.

ORENCIA getur minnkað hæfni líkamans til að

berjast við sýkingar og meðferðin getur aukið líkur á sýkingum eða orsakað versnun þeirra

sýkinga sem þú ert með.

ef þú hefur verið með berkla

eða ert með berklaeinkenni (þrálátur hósti, þyngdartap,

áhugaleysi, vægur hiti)

skaltu láta lækninn vita

. Áður en þú notar ORENCIA, þarf læknirinn

að rannsaka þig með tilliti

til berkla eða gera húðpróf.

ef þú ert með lifrarbólgu af völdum veiru

skaltu láta lækninn vita. Áður en þú notar

ORENCIA er hugsanlegt að læknirinn rannsaki þig með tilliti

til lifrarbólgu.

ef þú ert með krabbamein

ákveður læknirinn hvort þú getir fengið ORENCIA.

ef þú hefur nýlega verið bólusett/ur

eða ráðgerir að fara í bólusetningu,

skaltu láta lækninn

vita.

Sumar bólusetningar má ekki framkvæma meðan á notkun ORENCIA stendur.

Leitaðu

ráða hjá lækninum áður en þú ferð í bólusetningu.

Ákveðnar bólusetningar geta valdið

sýkingum vegna bóluefnanna. Ef þú fékkst ORENCIA á meðgöngu, getur barnið þitt verið í

aukinni hættu á að fá slíkar sýkingar í um 14 vikur eftir að þú fékkst síðustu gjöfina á

meðgöngunni. Mikilvægt er að þú segir lækni barnsins og öðru heilbrigðisstarfsfólki

frá því að

þú hafir fengið ORENCIA á meðgöngunni svo hægt sé að ákveða hvenær barnið þitt fær

bólusetningu.

Hugsanlegt er að læknirinn taki blóðpróf til að athuga blóðgildi.

Börn og unglingar

ORENCIA stungulyf, lausn í áfylltri sprautu hefur ekki verið rannsakað hjá börnum yngri en 2 ára. Því

er ekki mælt með notkun ORENCIA stungulyfi, lausn í áfylltri sprautu hjá þessum sjúklingahópi.

Notkun annarra lyfja samhliða ORENCIA

Látið lækninn vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð, eða kynnu að verða notuð.

ORENCIA má ekki nota

með líftækni-gigtarlyfjum

þar á meðal TNF-hemlum eins og adalimumabi,

etanercepti og infliximabi; ekki eru fyrirliggjandi

nægilegar upplýsingar til að hægt sé að mæla með

notkun þess samhliða anakinra og rituximabi.

ORENCIA má nota

með öðrum lyfjum sem algengt er að notuð séu við meðferð á iktsýki, s.s. sterar

eða verkjalyf þar með talið bólgueyðandi gigtarlyf s.s. íbúprófen eða díklófenak.

Meðan á notkun ORENCIA stendur skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en öll önnur

lyf eru notuð.

Meðganga og brjóstagjöf

Áhrif ORENCIA á meðgöngu eru ekki þekkt, þess vegna má ekki gefa þér ORENCIA á meðgöngu

nema læknirinn hafi sérstaklega mælt með því.

Konur á barneignaraldri eiga að nota örugga getnaðarvörn meðan á notkun ORENCIA stendur

og þar til 14 vikum eftir síðasta skammt. Læknirinn ráðleggur viðeigandi getnaðarvörn.

ef þungun verður meðan ORENCIA er notað skal láta lækninn vita.

Ef þú færð ORENCIA á meðgöngu, getur barnið þitt verið í aukinni hættu á að fá sýkingar.

Mikilvægt er að þú segir lækni barnsins og öðru heilbrigðisstarfsfólki

frá því að þú hafir fengið

ORENCIA á meðgöngunni áður en barnið þitt fær nokkurt bóluefni (sjá kaflann um bólusetningar

fyrir frekari upplýsingar).

Ekki er vitað hvort ORENCIA berist í brjóstamjólk.

Hætta verður brjóstagjöf

meðan á meðferð

ORENCIA stendur og þar til 14 vikum eftir síðasta skammt.

Akstur og notkun véla

Ekki er búist við að notkun ORENCIA hafi áhrif á hæfni til aksturs, hjólreiða og notkunar véla. Ef þú

hins vegar finnur fyrir þreytu eða vanlíðan þegar þú færð ORENCIA skaltu hvorki aka, hjóla né

stjórna vélum.

ORENCIA inniheldur natríum

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverjum skammti, þ.e.a.s. er sem næst

natríumlaust.

3.

Hvernig nota á ORENCIA

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

ORENCIA stungulyf, lausn er gefið með inndælingu

undið húð.

Ráðlagður skammtur fyrir fullorðna

Ráðlagður skammtur af ORENCIA fyrir fullorðna með iktsýki eða sóraliðagigt er 125 mg einu sinni í

viku óháð þyngd.

Læknirinn getur byrjar meðferð með ORENCIA með (eða án) einum skammti af stofni fyrir

innrennslisþykkni, lausn (gefið í bláæð, yfirleitt í handlegg, á 30 mínútum). Ef stakur skammtur í

bláæð er gefinn til þess að hefja meðferðina er fyrsti ORENCIA skammturinn undir húð gefinn innan

dags frá innrennslinu, fylgt eftir með 125 mg vikulegri inndælingu

undir húð.

Þeir sem eru eldri en 65 ára mega nota ORENCIA án þess að breyta skömmtum.

Notkun handa börnum og unglingum

Hjá sjúklingum

2 til 17 ára með sjálfvakta barnafjölliðagigt er ráðlagður vikuskammtur af ORENCIA

stungulyfi, lausn í áfylltri sprautu byggður á líkamsþyngd:

Vikulegur skammtur af ORENCIA

Líkamsþyngd sjúklings

Skammtur

10 kg eða minna en 25 kg

50 mg

25 kg eða minna en 50 kg

87,5 mg

50 kg eða meira

125 mg

Ef þú ert á meðferð með ORENCIA í bláæð og vilt skipta yfir í ORENCIA undir húð færðu skammt af

ORENCIA með inndælingu undir húð í staðinn fyrir næsta innrennsli í bláæð og síðan ORENCIA einu

sinni í viku undir húð.

Læknirinn ráðleggur meðferðarlengd og hvaða lyf má halda áfram að taka að meðtöldum öðrum

sjúkdómstemprandi lyfjum, ef einhver,meðan á ORENCIA meðferð stendur.

Læknirinn eða hjúkrunarfræðingur gefa þér ef til vill ORENCIA í byrjun. Þú og læknirinn gætuð samt

ákveðið að þú sjáir um inndælingu

ORENCIA. Ef svo er þá færðu þjálfun í að sprauta þig með

ORENCIA.

Leitaðu ráða hjá lækninum ef þú ert með spurningar varðandi þetta. Ítarlegar leiðbeiningar um

undirbúning og gjöf ORENCIA eru í bæklingnum „Mikilvægar notkunarleiðbeiningar“

sem eru í

öskjunni. Ítarlegar leiðbeiningar um undirbúning og gjöf ORENCIA eru í lok fylgiseðilsins (sjá

Leiðbeiningar fyrir undirbúning og inndælingu ORENCIA undir húð

“).

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef slíkt kemur fyrir hafðu tafarlaust samband við lækninn sem mun fylgjast með þér með tilliti til

einkenna um aukaverkanir og meðhöndlar einkenni ef nauðsyn krefur.

Ef gleymist að nota ORENCIA

Þú skalt fylgjast með hvenær þú átt að fá næsta skammt. Mjög mikilvægt er að nota ORENCIA

nákvæmlega eins og læknirinn hefur ákveðið. Ef þú missir úr skammt af ORENCIA og minna en 3

dagar eru frá því að þú áttir að fá skammtinn, þá skaltu taka skammtinn um leið og þú manst eftir því

og fylgja síðan upprunalegri áætlun. Ef meira en þrír dagar eru frá því að skammtur gleymdist, skaltu

spyrja lækninn hvenær þú eigir að fá næsta skammt.

Ef hætt er að nota ORENCIA

Ákvörðun um að hætta notkun ORENCIA skal ræða við lækninn.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðings

ef þörf er á frekari upplýsingum

notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Algengustu aukaverkanir ORENCIA eru sýkingar í efri öndunarvegi (þ.m.t. sýkingar í nefi og hálsi),

höfuðverkur og ógleði, eins og kemur fram hér að neðan. ORENCIA getur valdið alvarlegum

aukaverkunum sem hugsanlega þarf að meðhöndla.

Hugsanlegar alvarlegar aukaverkanir

eru alvarlegar sýkingar, illkynja sjúkdómar (krabbamein) og

ofnæmisviðbrögð, eins og kemur fram hér að neðan.

Látið lækninn vita tafarlaust

ef vart verður við eitthvað af eftirfarandi:

veruleg útbrot, ofsakláða eða önnur ofnæmiseinkenni

bólgu í andliti, höndum eða fótum

öndunar- eða kyngingarerfiðleika

hita, þrálátan hósta, þyngdartap, sinnuleysi

Látið lækninn vita eins fljótt og auðið er

ef vart verður við eitthvað af eftirfarandi:

almenna vanlíðan, tannvandamál, sviðatilfinningu við þvaglát, sársaukafull útbrot á húð,

sársaukafullar blöðrur á húð, hósta.

Einkennin hér fyrir ofan geta verið merki um aukaverkanir sem taldar eru upp hér á eftir, sem allar

hafa komið fram við notkun ORENCIA í klínískum rannsóknum hjá fullorðnum.

Aukaverkanir:

Mjög algengar

(geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum):

sýkingar í efri öndunarvegi (m.a. sýkingar í nefi, hálsi og kinn-/ennisholum).

Algengar

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

sýkingar í lungum, þvagfærasýkingar, sársaukafullar blöðrur á húð (herpes), flensa

höfuðverkur, sundl

hár blóðþrýstingur

hósti

kviðverkir, niðurgangur, ógleði, uppþemba, munnsár, uppköst

útbrot

þreyta, slappleiki

óeðlilegar niðurstöður úr rannsóknum á lifrarstarfsemi.

Sjaldgæfar

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

sýking í tönn, naglasveppasýking, sýking í vöðvum, sýking í blóði, gröftur undir húð, sýking í

nýrum, sýking í eyra

fækkun hvítra blóðkorna

húðkrabbamein, vörtur á húð

fækkun blóðflagna

ofnæmisviðbrögð

þunglyndi, kvíði, svefntruflanir

mígreni

dofi

augnþurrkur, sjónskerðing

bólga í augum

hjartsláttarónot, hraður hjartsláttur, hægur hjartsláttur

lágur blóðþrýstingur, hitakóf, æðabólga, andlitsroði

öndunarerfiðleikar, blísturshljóð við öndun, mæði, skyndileg versnun á lungnasjúkdómi sem

kallast langvinn lungnateppa

herpingur í hálsi

nefslímubólga

aukin tilhneiging

til að fá mar, húðþurrkur, sóri, húðroði, óhófleg svitamyndun, þrymlabólur

hárlos, kláði, ofsakláði

liðverkir

verkur í útlimum

tíðateppa, miklar tíðablæðingar

flensulík einkenni, þyngdaraukning, aukaverkanir sem tengjast innrennsli.

Mjög sjaldgæfar

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum):

berklar

bólga í legi, eggjaleiðurum og/eða eggjastokkum

sýking í meltingarfærum

krabbamein tengt hvítum blóðkornum, lungnakrabbamein

Börn og unglingar með sjálfvakta barnafjölliðagigt

Aukaverkanirnar sem komu fram hjá börnum og unglingum með sjálfvakta barnafjölliðagigt eru

svipaðar þeim sem koma fram hjá fullorðnum og lýst er hér fyrir ofan, fyrir utan eftirfarandi:

Algengar

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

sýking í efri öndunarvegi (m.a. sýking í nefi, kinn-/ennisholum og hálsi

hiti

Sjaldgæfar

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

blóð í þvagi

sýking í eyra

Tilkynning

aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna

aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á ORENCIA

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir EXP og öskjunni

á eftir Fyrnist. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í kæli (2°C - 8°C). Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Ekki skal nota lyfið ef lausnin er skýjuð eða mislituð eða ef í henni eru stórar agnir. Lausnin á að vera

tær, litlaus eða fölgul.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

ORENCIA inniheldur

ORENCIA 50 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

Virka innihaldsefnið er abatacept.

Hver áfyllt sprauta inniheldur 50 mg af abatacepti í 0,4 ml.

ORENCIA 87,5 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

Virka innihaldsefnið er abatacept.

Hver áfyllt sprauta inniheldur 87,5 mg af abatacepti í 0,7 ml.

ORENCIA 125 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

Virka innihaldsefnið er abatacept.

Hver áfyllt sprauta inniheldur 125 mg af abatacepti í 1 ml.

Önnur innihaldsefni eru súkrósi, poloxamer 188, natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat,

vatnsfrítt

tvínatríumfosfat og vatn fyrir stungulyf (sjá kafla 2 „ORENCIA inniheldur natríum“)

Lýsing á útliti ORENCIA og pakkningastærðir

ORENCIA stungulyf, lausn (stungulyf) er tær, litlaus eða fölgul lausn.

ORENCIA er fáanlegt í eftirfarandi pakkningum:

ORENCIA 50 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu með hvítum stimpli

Pakkning með 4 áfylltum sprautum með nálarvörn

ORENCIA 87,5 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu með ljósbláum stimpli

Pakkning með 4 áfylltum sprautum með nálarvörn

ORENCIA 125 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu með appelsínugulum stimpli

pakkning með 1 eða 4 áfylltum sprautum og fjölpakkning

með 12 áfylltum sprautum (3

pakkningar með 4)

pakkning með 1, 3 eða 4 áfylltum sprautum með nálarvörn og fjölpakkning með 12 áfylltum

sprautum með nálarvörn (3 pakkningar með 4)

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Írland

Framleiðandi

Bristol-Myers Squibb S.R.L.

Contrada Fontana del Ceraso

I-03012 Anagni Frosinone

Ítalía

Swords Laboratories t/a Bristol-Myers Squibb Cruiserath Biologics

Cruiserath Road, Mulhuddart

Dublin 15

Írland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

Belgique/België/Belgien

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Lietuva

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: +370 52 369140

България

Bristol-Myers Squibb Kft.

Teл.: + 359 2 4942 480

Luxembourg/Luxemburg

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 420 221 016 111

Magyarország

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel.: +36 1 9206 550

Danmark

Bristol-Myers Squibb

Tlf: + 45 45 93 05 06

Malta

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Tel: + 39 06 50 39 61

Deutschland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Tel: + 49 89 121 42 -0

Nederland

Bristol-Myers Squibb B.V.

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Ee sti

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: +372 640 1030

Norge

Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

Bristol-Myers Squibb A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Österreich

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Tel: + 43 1 60 14 30

España

Bristol-Myers Squibb, S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Polska

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 2606400

France

Bristol-Myers Squibb SARL

Tél: +33 (0)1 58 83 84 96

Portugal

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,

S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

Hrvatska

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

+385

2078508

România

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals uc

Tel: + 353 (0)1 483 3625

Slove nija

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: +386 1 2355 100

Ísland

Bristol-Myers Squibb AB hjá Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 421 2 20833 600

Italia

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

Bristol-Myers Squibb A.E.

Τηλ: + 357 800 92666

Sverige

Bristol-Myers Squibb AB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: +371 67708347

United Kingdom

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Mikilvægar notkunarleiðbeiningar. Lesið vandlega.

HVERNIG NOTA Á

ORENCIA 50 mg

ORENCIA 87,5 mg

ORENCIA 125 mg

stungulyf, lausn í áfylltri sprautu með nálarvörn

Abatacept

Til notkunar undir húð

Lesið leiðbeiningarnar áður en ORENCIA í áfylltri sprautu er notað.

Áður en þú notar áfylltu sprautuna í fyrsta skipti þarf læknirinn, hjúkrunarfræðingurinn

eða

lyfjafræðingur að sýna þér rétta notkun.

Geymið í kæli fram að notkun.

MÁ EKKI FRJÓSA.

Ef þú hefur spurningar um lyfið skaltu lesa fylgiseðilinn.

ÁÐUR EN ÞÚ BYRJAR:

Þarftu að kynna þér áfylltu sprauturnar

3 tegundir

eru af áfylltum sprautum:

Tegund áfylltu sprautunnar sem þú færð fer eftir skammtinum sem læknirinn ávísaði.

125 mg/ml áfyllt sprauta er sýnd hér á eftir.

50 mg/0,4 ml:

hvítur stimpill

87,5 mg/0,7 ml

ljósblár stimpill

125 mg/ml

appelsínugulur stimpill

Fyrir notkun

Eftir notkun

Áfyllta sprautan er með

kraga

þannig að auðveldara er að halda á henni og gefa inndælingu

nálarvörn

sem hylur nálina sjálfkrafa þegar inndælingu er lokið.

EKKI

fjarlægja nálarhlífina fyrr en rétt fyrir inndælingu.

EKKI TOGA

í stimpilinn.

EKKI SETJA HETTUNA AFTUR Á

áfylltu sprautuna þar sem nálin getur skemmst, bognað eða

brotnað.

Haldið um bol sprautunnar.

Haldið áfram í 1. skref

SKREF 1: Undirbúningur fyrir inndælingu með ORENCIA

Setjið það sem þarf fyrir inndælinguna á hreinan og sléttan flöt.

Pakkningin inniheldur eingöngu áfylltu sprautuna

Sprittklútur

Sáraplástur

Nálarhlíf

Fyrningardagsetning

Gluggi

Stimpill

Kragi

Nálarhlíf

(nær yfir nálina)

Kragi

Bómullarhnoðri eða grisja

Áfyllt sprauta með UltraSafe Passive nálarvörn

Nálabox

Látið áfylltu sprautuna hitna.

Takið áfylltu sprautuna úr kæli og bíðið í

30 mínútur

þannig að hún nái stofuhita.

Ekki

reyna að flýta fyrir að sprautan hitni t.d. með því að nota örbylgjuofn eða með því að

koma sprautunni fyrir í heitu vatni.

Ekki

fjarlægja nálarhettuna þegar áfyllta sprautan er að ná stofuhita.

Þvoið hendur vandlega með sápu og vatni fyrir inndælinguna.

Haldið áfram í 2. skref

SKREF 2: Skoðið áfylltu sprautuna

Haldið um bol áfylltu sprautunnar þannig að nálarhettan vísi niður á við eins og sýnt er.

Athugið fyrningardagsetninguna sem er á merkimiðanum.

Ekki

nota ef komið er fram yfir fyrningardagsetningu.

Skoðið áfylltu sprautuna með tilliti

til skemmda.

Ekki

nota hana ef hún er sprungin eða brotin.

30 mínútur

Bíðið

Skoðið vökvann

Skoðið vökvann

í glugganum á áfylltu sprautunni. Hann á að vera tær og litlaus eða fölgulur.

Þú gætir séð litlar loftbólur.

Ekki

reyna að fjarlægja þær.

Ekki sprauta lyfinu inn ef vökvinn er skýjaður, mislitur eða inniheldur agnir.

*Athugið: myndin sýnir 50 mg áfyllta sprautu

Haldið áfram í 3. skref

EXP XXXXX

Nálarhlíf

Bolur

Fyrningardagsetning

Gluggi

Loftbólur

Vökvi

SKREF 3: Athugið skammtinn í áfylltu sprautunni

Haldið sprautunni í augnhæð. Gangið úr skugga um að magn vökva í áfylltu sprautunni

sé rétt fyrir

ofan línuna

sem er fyrir ávísaðan skammt:

Ekki

nota sprautuna ef hún inniheldur ekki rétt magn af vökva. Hafðu samband við lækninn,

hjúkrunarfræðinginn eða lyfjafræðing fyrir frekari leiðbeiningar.

Haldið áfram í 4. skref

50 mg/0,4 ml

Áfyllt sprauta

87,5 mg/0,7 ml

Áfyllt sprauta

125 mg/ml

Áfyllt sprauta

Hvítur stimpill

Lósblár stimpill

Appelsínugulur

stimpill

0,4 ml

Lína

0,7 ml

Lína

1 ml

Lína

SKREF 4: Veljið og undirbúið stungustað

Veljið stungustað

annaðhvort á

kvið

, á framan á

lærum

eða á utanverðum

upphandlegg

(eingöngu

ef umönnunaraðili annast lyfjagjöfina).

Skiptið um stungustað

Þú getur notað sama svæði líkamans hverja viku en notaðu mismunandi stungustaði innan þess

svæðis.

Ekki

sprauta í svæði þar sem húðin er viðkvæm, marin, rauð, flögnuð eða hörð.

Ekki

nota svæði með örum eða sliti.

Skráðu dagsetninguna, tímann og stungustað.

Hreinsið stungustaðinn gætilega

Hreinsið stungusvæðið með sprittþurrku og leyfið húðinni að þorna.

Snertið

ekki

stungustað fyrr en inndælingu er lokið.

Ekki

blása á svæðið eða nota hárþurrku.

Takið nálarhlífina af

með því að halda um bol áfylltu sprautunnar með annarri hendi og dragið

hlífina beint af með hinni hendinni.

Ekki setja nálarhlífina aftur á.

Þú getur fleygt hettunni með heimilissorpi

eftir inndælinguna.

Ekki

nota áfylltu sprautuna ef hún hefur dottið eftir að nálarhlífin hefur verið fjarlægð.

Ekki

nota áfylltu sprautuna ef nálin hefur skemmst eða bognað.

Athugið: Það er eðlilegt að sjá dropa af vökva koma úr nálinni.

Stungustaðir

Þeir sem sprauta sig sjálfir og

umönnunaraðilar

Kviður, forðist 5 cm umhverfis

nafla

Framan á læri

Umönnunaraðili EINGÖNGU

Utanverðir upphandleggir

Haldið áfram í 5. skref

SKREF 5: Gefið ORENCIA skammtinn með inndælingu

Haldið um bol

áfylltu sprautunnar með þumal- og vísifingri.

Klípið í hreina húðina

með hinni

hendinni.

Stingið nálinni í

Stingið nálinni varlega

í húðina með 45° halla.

Nálarhlíf

EKKI SETJA HETTUNA AFTUR

á áfylltu sprautuna þar sem nálin getur skemmst.

Klípið í húðina

Ljúkið ÖLLUM skrefum til þess að fá fullan skammt

Inndæling: þrýstið með þumalfingri á stimpilinn

þar til hann kemst ekki lengra.

Losið um nálarvörnina: losið þumalfingur rólega af stimplinum

til þess að virkja nálarvörnina.

Staðfe sting:

að lokinni inndælingu hylur nálarvörnin nálina og það getur heyrst smellur.

Takið áfylltu sprautuna

af stungustaðnum og sleppið húðinni.

Haldið áfram í 6. skref

SKREF 6: Eftir lyfjagjöfina

Umönnun stungustaðar:

Það getur blætt lítillega á stungustaðnum. Þú getur þrýst bómullarhnoðra eða grisju á

stungustaðinn.

Ekki

nudda stungustaðinn.

Ef þess þarf má hylja stungustaðinn með sáraplástri.

Stimpill

Nálarhlíf

Nálarhlíf

Bómullarhnoðri eða grisja

Sáraplástur

smellur

Fleygið notuðu áfylltu sprautunni

í nálabox strax eftir notkun. Ef spurningar vakna skaltu spyrja

lyfjafræðing.

Sjá

fylgise ðilinn

varðandi frekari upplýsingar um förgun.

Ef umönnunaraðili sér um lyfjagjöf verður hann að fara varlega með sprautuna til að koma í veg fyrir

áverka vegna stunguslyss og hugsanlega dreifingu sýkingar.

Geymið lyfjapennann og nálaboxið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Leiðbeiningar fyrir undirbúning og inndælingu ORENCIA undir húð:

Lesið þessar leiðbeiningar vandlega og fylgið þeim skref fyrir skref.

Læknirinn eða hjúkrunarfræðingur mun þjálfa þig í notkun áfylltu sprautunnar við inndælingu

ORENCIA.

Reynið ekki inndælingu

sjálf fyrr en fullvíst er að skilningur á undirbúningi og inndælingu

sé fyrir

hendi. Eftir viðeigandi þjálfun getur þú eða einhver annar t.d. fjölskyldumeðlimur eða vinur gefið

lyfið.

Mynd 1

Áður en byrjað er – rétt og rangt

Rétt

Farið alltaf gætilega með ORENCIA sprautuna, sérstaklega innan um annað fólk og börn.

Haldið alltaf um bol sprautunnar.

Geymið ónotaðar sprautur í kæli í upprunalegum umbúðum.

Hafið allan aukabúnað tiltækan áður en byrjað er á inndælingu.

Gátlisti fyrir aukabúnað

: sprittþurrkur, bómullarhnoðrar eða grisjur, plástur, ílát undir

notaðar nálar og þess háttar (nálabox).

Nálabox eru sérstaklega ætluð fyrir oddhvassa hluti sem á að farga og fást í flestum

apótekum.

Rangt

Fjarlægið

ekki

nálarhlífina (hettuna) fyrr en allt er tilbúið fyrir inngjöf.

Dragið sprautustimpilinn

aldre i

til baka.

Hristið

ekki

sprautuna því það getur skemmt lyfið ORENCIA.

Setjið

ekki

hlíf aftur á nál.

SKREF 1: Sprautan undirbúin

A. Athugið fyrningardagsetningu og lotunúmer á öskjunni

Fyrningardagsetningin

er á öskjunni fyrir ORENCIA og á hverri sprautu.

Ekki nota sprautuna ef komið er fram yfir fyrningardagsetningu. Leitið ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi.

B. Látið sprautuna ná stofuhita

Finnið hentugan stað með hreinu og sléttu vinnusvæði.

Takið sprautuna úr kæli. Geymið sprautur sem ekki á að nota í kæli í upprunalegum

pakkningum.

Athugið hvort fyrningardagsetning og lotunúmer séu eins og á öskjunni.

Skoðið sprautuna með tilliti

til augljósra galla en fjarlægið

ekki

nálarhlífina.

Nálarhlíf (hetta)

Nál

Sprautubolur

Magn lyfs

Stimpill

Stimpilskífa

Geymið sprautuna við stofuhita í 30 til 60 mínútur áður en hún er notuð.

Ekki

reyna að flýta fyrir að sprautan hitni t.d. með því að nota örbylgjuofn eða með því

að koma sprautunni fyrir í heitu vatni.

C. Skoðið lausnina í sprautunni

Haldið um bol sprautunnar, með nálina í hlífinni

vísandi niður.

Mynd 2

Skoðið lausnina í sprautunni (mynd 2). Lausnin á að vera tær og litlaus eða fölgul.

Notið

ekki

ef lausnin er skýjuð, mislit eða inniheldur sjáanlegar agnir.

Loftbólur eru eðlilegar og ekki ástæða til að fjarlægja þær. Gefa skal allt innihald

sprautunnar með inndælingu.

D. Hafið allan aukabúnað tilbúinn í seilingarfjarlægð

E. Þvoið hendur vandlega með sápu og volgu vatni.

SKREF 2: Veljið og undirbúið stungustað

Hafið sprautuna tilbúna til notkunar um leið og stungustaður hefur verið undirbúinn.

A. Val á stungustað

Þú getur valið:

Framan á læri

Kvið, að undanskildu 5 cm svæði í kringum naflann (mynd 3).

Mynd 3

Veljið nýjan stungustað fyrir hverja inndælingu.

Nota má sama lærið fyrir vikulega

inndælingu

svo framarlega sem 2,5 cm séu frá síðasta stungustað.

Veljið

ekki

stungustað þar sem húð er viðkvæm, marin, rauð, flögnuð eða hörð. Forðist

húðsvæði með örum eða sliti.

B. Undirbúningur á stungustað

Þerrið stungustað með sprittþurrku með hringlaga hreyfingu.

Látið húðina þorna fyrir inndælingu.

Snertið

ekki

stungustað fyrr en inndælingu er lokið.

Ekki

blása á svæðið eða nota hárþurrku.

SKREF 3: Inndæling ORENCIA

A. Fjarlægið nálarhlífina (hettuna) aðeins þegar þið eruð tilbúin að sprauta lyfinu.

Haldið um bol sprautunnar með annarri hendi og dragið nálarhlífina beint af með hinni

hendinni (mynd 4).

Mynd 4

Lítil loftbóla getur verið í sprautunni. Ekki er þörf á að fjarlægja loftbóluna.

Verið getur að lausn drjúpi úr nálinni. Þetta er eðlilegt og hefur ekki áhrif á skammtinn.

Snertið

ekki

stimpilinn á meðan nálarhlífin er fjarlægð.

Ekki fjarlægja nálarhlífina fyrr en komið er að gjöf ORENCIA.

Snertið

ekki

nálina og látið nálina ekki komast í snertingu við neitt.

Notið

ekki

sprautuna ef hún hefur dottið án þess að sprautuhlífin hafi verið á.

Setjið

ekki

nálarhlífina aftur á nálina eftir að hún hefur verið fjarlægð.

Notið

ekki

sprautuna ef það eru sjáanleg merki þess að hún er skemmd eða hefur beygst.

B. Komið sprautunni fyrir og byrjið inndælingu ORENCIA

Haldið um bol sprautunnar með þumalfingri og vísifingri annarrar handar (mynd 5)

Þrýstið

ekki

á stimpilinn fyrr en inndæling

á að hefjast.

Dragið stimpilinn

aldre i

til baka.

Klípið varlega um hreina húðina með hinni hendinni. Haldið þétt.

Stingið nálinni með 45° halla með snöggri hreyfingu í húðina sem haldið er um (mynd 5).

Mynd 5

Mynd 6

Notið þumalfingur til að þrýsta stimplinum niður, ýtið þéttingsfast þar til stimpillinn kemst

ekki lengra og allt lyfið hefur verið gefið með inndælingu (mynd 6).

Takið nálina úr húðinni og sleppið húðinni.

Ekki

setja hettuna aftur á nálina.

Þrýstið bómullarhnoðra á stungustaðinn og haldið í 10 sekúndur.

Nuddið

ekki

stungustaðinn. Lítilsháttar blæðing er eðlileg.

Nota má lítinn plástur á stungustaðinn ef þörf krefur.

SKREF 4: Fleygið sprautunni og haldið skrá

A. Hendið notaðri sprautunni í þar til gert nálabox.

Leitið ráða hjá lækninum, hjúkrunarfræðingi eða lyfjafræðingi um reglur varðandi förgun

lyfjaleifa sem innihalda nálar.

Geymið nálaboxið

alltaf

þar sem börn og dýr ná ekki til.

Hendið notuðum sprautum

ekki

með heimilissorpi eða í endurvinnslu.

B. Haldið skrá yfir inndælingu

Skrifið niður dagsetningu, tíma og stungustað. Einnig getur verið hjálplegt að skrifa niður

spurningar eða vangaveltur varðandi inndælinguna svo hægt sé að spyrja lækninn,

hjúkrunarfræðing eða lyfjafræðing.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

ORENCIA 125 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna

abatacept

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um ORENCIA og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota ORENCIA

Hvernig nota á ORENCIA

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á ORENCIA

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um ORENCIA og við hverju það er notað

Virka innihaldsefni ORENCIA abatacept, er prótein sem framleitt er í frumuræktun. ORENCIA dregur

úr árás ónæmiskerfisins á heilbrigða vefi með því að trufla ónæmisfrumurnar (kallaðar T eitilfrumur)

sem stuðla að þróun iktsýki. ORENCIA breytir sértækt virkjun T frumna sem taka þátt í bólgusvörun í

ónæmiskerfinu.

ORENCIA er notað við iktsýki og sóraliðagigt hjá fullorðnum.

Iktsýki

Iktsýki er langvinnur sjúkdómur sem fer stigversnandi og ef hann er ekki meðhöndlaður getur það haft

alvarlegar afleiðingar í för með sér, s.s. eyðileggingu liða, vaxandi fötlun og vangetu til að sinna

daglegum störfum. Hjá sjúklingum

með iktsýki ræðst ónæmiskerfið á heilbrigða vefi líkamans, sem

leiðir til verkja og bólgu í liðum. Þetta getur valdið liðskemmdum.

2 4 T

Iktsýki er mismunandi eftir

einstaklingum. Yfirleitt koma einkenni á liði smátt og smátt fram á nokkrum árum. Hjá sumum getur

iktsýki farið hratt versnandi og hjá öðrum getur iktsýki varað tímabundið þar til batatímabili er náð.

Yfirleitt er iktsýki langvinnur stigversnandi sjúkdómur. Þetta þýðir að þótt þú sért á meðferð, hvort

sem þú ert enn með einkenni eða ekki, getur sjúkdómurinn haldið áfram að skemma liðina. Með réttri

meðferð er hægt að hægja á sjúkdómsferlinu,

sem getur stuðlað að því að draga úr liðskemmdum

þegar til lengri tíma er litið, sem og verkjum og þreytu og bæta heildarlífsgæði.

ORENCIA er notað til að meðhöndla í meðallagi alvarlega eða alvarlega virka iktsýki þegar nægjanleg

svörun fæst ekki með öðrum sjúkdómstemprandi lyfjum eða öðrum lyfjaflokk sem kallast tumor

necrosis factor (TNF) hemlar. Það er notað samhliða lyfi sem kallast metótrexat.

ORENCIA má einnig nota með metótrexati við mjög virkri og ágengri iktsýki án fyrri meðferðar með

metótrexati.

ORENCIA er notað til:

- að hægja á liðskemmdum

- að bæta líkamsfærni

Sóraliðagigt

Sóraliðagigt er bólgusjúkdómur í liðum venjulega ásamt sóra sem er bólgusjúkdómur

í húð. Ef þú ert

með virka sóraliðagigt færðu fyrst meðferð með öðrum lyfjum. Ef þú svarar ekki fullnægjandi

meðferð með þeim lyfjum munt þú fá meðferð með ORENCIA til:

að draga úr einkennum sjúkdómsins.

að hægja á skemmdum beina og liða.

að bæta líkamlega færni og getu til að framkvæma venjulegar athafnir daglegs lífs

ORENCIA er notað til meðferðar við sóraliðagigt eitt sér eða í samsettri meðferð með metótrexati.

2.

Áður en byrjað er að nota ORENCIA

Ekki má nota ORENCIA

ef um er að ræða ofnæmi

fyrir abatacepti eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

ef þú ert með alvarlega sýkingu sem ekki hefur tekist að komast fyrir

, á ekki að hefja

meðferð með ORENCIA. Ef þú ert með sýkingu geturðu átt á hættu að fá alvarlegar

aukaverkanir af ORENCIA.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum:

ef þú færð ofnæmiseinkenni

eins og þyngsli fyrir brjósti, blísturshljóð við öndun, ef þig

sundlar mikið eða svimar, eða þú færð bólgu eða útbrot,

skaltu tafarlaust hafa samband við

lækninn

ef þú ert með einhverja sýkingu

, þar á meðal langvinna staðbundna sýkingu, ef þú færð oft

sýkingar

eða ef þú ert með sýkingareinkenni (t.d. hita, slappleika, tannvandamál) er

mikilvægt að þú segir lækninum frá því.

ORENCIA getur minnkað hæfni líkamans til að

berjast við sýkingar og meðferðin getur aukið líkur á sýkingum eða orsakað versnun þeirra