Optruma

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Optruma
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Optruma
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • finnska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet,
 • Lækningarsvæði:
 • Osteoporoosi, postmenopausaalinen
 • Ábendingar:
 • Optruma on tarkoitettu osteoporoosin hoitoon ja ehkäisyyn postmenopausaalisilla naisilla. Sääriluun, mutta ei lonkan murtumien, esiintyminen merkittävästi vähentynyt on osoitettu. Optruma tai muita hoitoja, kuten estrogeenit, yksittäisen postmenopausaalisen naisen määritettäessä olisi kiinnitettävä vaihdevuosien oireita, vaikutuksia kohdun ja rintojen kudosten, ja sydän-riskit ja hyödyt (ks. 5 jakso.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 22

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • valtuutettu
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/000185
 • Leyfisdagur:
 • 04-08-1998
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/000185
 • Síðasta uppfærsla:
 • 30-03-2019

Opinber matsskýrsla

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/185

EUROOPAN JULKINEN ARVIOINTILAUSUNTO (EPAR)

OPTRUMA

Julkinen EPAR-yhteenveto

Tämä teksti on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR). Tekstissä selitetään,

miten lääkevalmistekomitea (CHMP) on arvioinut tehtyjä tutkimuksia ja päätynyt suosituksiin

lääkkeen käytöstä.

Jos tarvitset lisätietoja sairaudestasi tai hoidostasi, lue pakkausseloste (sisältyy myös

arviointilausuntoon) tai ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin. Jos haluat CHMP:n suositusten

perustella lisätietoa, lue tieteellisen käsittelyn teksti (sisältyy myös arviointilausuntoon).

Mitä Optruma on?

Optruma on lääkevalmiste, joka sisältää vaikuttavana aineena raloksifeenihydkloridia. Sitä on

saatavilla valkoisina soikeina tabletteina (60 mg).

Mihin Optrumaa käytetään?

Optrumaa käytetään osteoporoosin (luita haurastuttavan sairauden) hoitoon ja ehkäisyyn vaihdevuodet

ylittäneillä naisilla. Optruman on osoitettu vähentävän merkitsevästi selkänikamien murtumia, mutta

ei lonkkamurtumia.

Lääkevalmistetta saa vain lääkärin määräyksestä.

Miten Optrumaa käytetään?

Suositeltu annos aikuisille ja ikääntyneille on yksi tabletti päivässä ruuan kanssa tai ilman sitä. Potilaat

saattavat tarvita myös kalsium- ja D-vitamiinilisiä, jos he eivät saa niitä riittävästi ruokavaliostaan.

Optruma on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön.

Miten Optruma vaikuttaa?

Osteoporoosi aiheutuu siitä, ettei luontaisesti hajoavan luun tilalle kasva riittävästi uutta luuta. Luut

muuttuvat asteittain ohuiksi ja hauraiksi, ja ne murtuvat entistä helpommin. Osteoporoosi on yleisempi

naisilla vaihdevuosien jälkeen, kun estrogeenihormonin taso laskee. Estrogeeni hidastaa luiden

hajoamista ja vähentää niiden murtumista.

Optruman vaikuttava aine raloksifeeni on selektiivinen estrogeenireseptorin modulaattori (SERM).

Raloksifeeni toimii estrogeenireseptorin agonistina (stimuloi reseptoria) joissakin kehon kudoksissa.

Raloksifeenin vaikutus luussa on samanlainen kuin estrogeenilla, mutta sillä ei ole vaikutusta rintoihin

tai kohtuun.

Miten Optrumaa on tutkittu?

Optrumaa on tutkittu osteoporoosin hoidossa ja ehkäisemisessä neljässä päätutkimuksessa.

Kolmeen osteoporoosin ehkäisyä koskevaan tutkimukseen osallistui 1764 naista, jotka saivat joko

Optrumaa tai lumelääkettä kahden vuoden ajan. Tutkimuksissa mitattiin luiden tiheyttä.

Neljännessä tutkimuksessa verrattiin Optruman vaikutuksia lumelääkkeeseen osteoporoosin hoidossa

7 705 naisella neljän vuoden ajan. Tehokkuuden pääasiallisena mittana oli se, kuinka monella naisella

oli selkärankamurtumia tutkimuksen aikana.

Mitä hyötyä Optrumasta on havaittu tutkimuksissa?

Optruma oli lumelääkettä tehokkaampaa osteoporoosin ehkäisemisessä ja hoitamisessa.

Osteoporoosin ehkäisemisessä Optrumaa saaneiden naisten lonkan tai selkärangan luiden tiheys

lisääntyi 1,6 % kahdessa vuodessa, kun vastaavasti lumelääkettä saaneiden naisten luiden tiheys

väheni 0,8 %.

Myös osteoporoosin hoidossa käytettynä Optruma oli tehokkaampaa kuin lumelääke rankamurtumien

määrän vähentämisessä. Neljän vuoden aikana lumelääkkeeseen verrattuna Optruma vähensi uusien

nikamamurtumien määrää 46 % naisilla, joilla oli osteoporoosi, ja 32 % naisilla, joilla oli osteoporoosi

ja jo ilmennyt murtuma. Optrumalla ei ollut vaikutusta lonkkamurtumiin.

Mitä riskejä Optrumaan liittyy?

Yleisimmät sivuvaikutukset (useammalla kuin yhdellä potilaalla 10:stä) ovat vasodilaatio (kuumat

aallot) ja flunssankaltaiset oireet. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Optruman ilmoitetuista

sivuvaikutuksista.

Optrumaa ei saa antaa naisille

jotka saattavat olla raskaana

joilla on tai on ollut verihyytymähäiriöitä, esimerkiksi syvä laskimotukos ja keuhkoveritulppa

joilla on maksasairaus, vakava munuaissairaus, selittämätöntä kohtuverenvuotoa tai kohdun

limakalvon syöpä.

Henkilöt, jotka voivat olla allergisia raloksifeenille tai jollekin muulle valmisteen sisältämistä aineista,

eivät saa käyttää Optrumaa.

Miksi Optruma on hyväksytty?

Lääkevalmistekomitea (CHMP) tuli siihen tulokseen, että Optruma oli osoittautunut tehokkaaksi

osteoporoosin ehkäisyssä ja hoidossa ja ettei sillä ole vaikutusta rintoihin ja kohtuun. Se katsoi, että

Optruman käytöstä saatava hyöty on suurempi kuin sen riskit osteoporoosin ehkäisyssä ja hoidossa

vaihdevuodet ylittäneillä naisilla. Komitea suositteli myyntiluvan antamista Optrumalle.

Muita tietoja Optrumasta

Euroopan komissio myönsi Eli Lilly Nederland B.V.:lle koko Euroopan unionin alueella voimassa

olevan myyntiluvan Optrumaa 5. elokuuta 1998. Myyntilupa uusittiin 5. elokuuta 2003 ja 5. elokuuta

2008.

Optrumaa koskeva EPAR-arviointikertomus on kokonaisuudessaan tässä

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 07-2008.

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Optruma 60 mg kalvopäällysteiset tabletit

raloksifeenihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka

kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. Kohta 4.

Tässä selosteessa kerrotaan:

Mitä Optruma on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Optruma-tabletteja

Miten Optrumaa otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Optruma-tablettien säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Optruma on ja mihin sitä käytetään

Optruman sisältämä lääkeaine on raloksifeenihydrokloridi.

Optrumaa käytetään vaihdevuosi-iän ohittaneiden naisten osteoporoosin hoitoon ja ehkäisyyn. Se

vähentää

nikamamurtumien

riskiä

vaihdevuodet

ohittaneilla

naisilla,

joilla

osteoporoosi.

Lonkkamurtumien riskin vähenemistä ei ole osoitettu.

Näin Optruma toimii

Optruma kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan nimellä Selektiiviset EstrogeeniReseptorin Muuntelijat

(SERM). Kun nainen tulee vaihdevuosi-ikään, elimistön naissukuhormonin, estrogeenin pitoisuus

laskee. Optrumalla on joitakin estrogeenin edullisista vaikutuksista naisilla, jotka ovat ohittaneet

vaihdevuosi-iän.

Osteoporoosi on sairaus, joka heikentää ja haurastuttaa luita - tämä sairaus on erityisen tavallinen

vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla. Vaikkakaan osteoporoosi ei välttämättä aiheuta aluksi oireita,

taudin seurauksena todennäköisyys saada luun murtumia, etenkin selkärangan, lonkan ja ranteiden

murtumia kasvaa. Osteoporoosi voi aiheuttaa selkäkipuja, vartalon lyhenemistä ja köyryselkäisyyttä.

2.

Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Optruma -tabletteja

Älä ota Optruma-tabletteja

Jos sinua hoidetaan tai on hoidettu jaloissa olevan veritulpan takia (syvä laskimotukos),

keuhkoveritulpan takia tai silmän verkkokalvon laskimotukoksen takia. Jos olet allerginen

raloksifeenille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Jos on mahdollista, että voit vielä tulla raskaaksi. Optruma voi vahingoittaa syntymätöntä

lastasi.

Jos sinulla on maksasairaus (esimerkiksi kirroosi, lievä maksan vajaatoiminta tai

sappitukokseen liittyvä keltaisuus).

Jos sinulla on vaikea munuaissairaus

Jos sinulla on selittämätöntä emätinverenvuotoa. Ota tässä tapauksessa yhteyttä lääkäriisi

vuodon syyn selvittämiseksi.

Jos sinulla on aktiivisessa vaiheessa oleva kohtusyöpä, koska riittävät kokemukset Optruman

käytöstä puuttuvat tämän sairauden aikana.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Optrumaa.

Jos joudut olemaan liikkumatta jonkin aikaa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi, jos

joudut käyttämään pyörätuolia, joudut pitemmäksi aikaa sairaalahoitoon, joudut vuoteeseen

pitemmäksi aikaa leikkauksen takia tai sairastut yllättäen. Nämä voivat lisätä veritulpan riskiä

(syvä laskimotukos, keuhkoveritulppa tai silmän verkkokalvon laskimotukos).

Jos sinulla on ollut aivohalvaus tai lääkärisi on kertonut, että sinulla on suuri vaara saada

aivohalvaus.

Jos sinulla on maksasairaus.

Jos sairastat rintasyöpää, koska Optruman käytöstä ei ole riittävästi kokemusta rintasyöpää

sairastavilla naisilla.

Jos käytät estrogeenivalmistetta suun kautta.

epätodennäköistä,

että

Optruma

aiheuttaa

verenvuotoa

emättimestä.

Kaikki

Optruma-hoidon

aikana ilmenevät verenvuodot emättimestä ovat odottamattomia ja vaativat lääkärin tutkimusta.

Optruma ei vähennä vaihdevuosioireita kuten kuumia aaltoja.

Optruma laskee kolesterolin kokonaispitoisuutta ja LDL-kolesterolia (“paha kolesteroli”). Yleensä se

ei muuta triglyseridien tai HDL-kolesterolin (”hyvä kolesteroli”) pitoisuutta. Jos olet kuitenkin

käyttänyt estrogeenia aikaisemmin ja sinulla oli voimakkaasti kohonneet triglyseridiarvot, keskustele

asiasta lääkärisi kanssa ennen Optruma-hoidon aloittamista.

Optruma sisältää laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on laktoosi-intoleranssi (maitosokerin pilkkoutumishäiriö), ota

yhteyttä lääkäriisi, ennen kuin otat tätä lääkettä.

Muut lääkevalmisteet ja Optruma

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä joita lääkäri ei ole määrännyt.

Jos käytät digitalisryhmän sydänlääkettä tai veren hyytymistä vähentäviä lääkkeitä

(“verenohennuslääkkeitä”), esim. varfariinia, lääkäri voi joutua säätämään näiden lääkkeiden annosta.

Kerro lääkärillesi, jos käytät kolestyramiinia sisältävää lääkettä, sillä Optruma ei välttämättä tehoa

hyvin. Kolestyramiinia käytetään pääasiassa rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden hoitoon.

Raskaus ja imetys

Optruma on tarkoitettu ainoastaan vaihdevuosi-iän ohittaneille naisille eivätkä sitä saa käyttää naiset,

jotka voivat tulla raskaaksi. Optruma voi vahingoittaa syntymätöntä lasta.

Älä ota Optrumaa imetyksen aikana, sillä lääke voi erittyä äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Optrumalla ei ole merkityksellistä vaikutusta autolla-ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

3.

Miten Optrumaa otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

epävarma.

Annos on yksi tabletti päivässä. Tabletin voi ottaa mihin aikaan päivästä tahansa, mutta tabletti on

paras ottaa samoihin aikoihin joka päivä. Voit ottaa tabletin yhtä hyvin aterian yhteydessä tai niiden

välillä.

Tabletit otetaan suun kautta.

Niele tabletti kokonaisena veden kanssa. Älä halkaise tai murskaa tablettia. Halkaistu tai murskattu

tabletti voi maistua pahalta ja voit mahdollisesti saada väärän annoksen Optrumaa.

Lääkärisi kertoo, miten pitkään sinun tulee käyttää Optruma-lääkettä. Lääkärisi saattaa myös neuvoa

sinua ottamaan lisäksi kalsiumia eli kalkkia ja/tai D-vitamiinia.

Jos otat enemmän Optruma -tabletteja kuin sinun pitäisi

Kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos olet ottanut enemmän lääkettä kuin lääkäri oli

määrännyt. Voit saada lihaskouristuksia jalkoihin tai tuntea huimausta.

Jos unohdat ottaa Optruma -tabletin

Ota tabletti heti kun huomaat sen ja jatka sen jälkeen kuten ennen. Älä ota kaksinkertaista annosta

korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Optruma -tablettien oton

Älä lopeta Optruma-lääkitystä neuvottelematta siitä ensin lääkärisi kanssa. On tärkeää, että jatkat

Optruman käyttöä niin kauan kuin lääkäri määrää sitä sinulle. Optruma voi hoitaa ja ehkäistä

osteoporoosia vain, jos jatkat lääkkeen käyttöä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Useimmat Optrumaan liittyvät haittavaikutukset ovat olleet lieviä.

Hyvin yleisiä haittavaikutuksia (enemmän kuin yksi tapaus 10 potilasta kohti) ovat:

kuumat aallot

flunssan kaltaiset oireet

ruuansulatuskanavan oireet kuten pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu ja muut vatsavaivat

kohonnut verenpaine

Yleisiä haittavaikutuksia (1-10 tapausta 100 potilasta kohti) ovat:

päänsärky migreeni mukaan lukien

lihaskouristukset säärissä (”suonenveto”)

käsien, jalkaterien ja jalkojen turvotus (perifeerinen edeema)

sappikivet

ihottuma

lievät rintoihin liittyvät oireet kuten kipu, turvotus ja arkuus.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (1-10 tapausta 1000 potilasta kohti) ovat:

suurentunut verisuonitukosten vaara alaraajoissa (syvä laskimotukos)

suurentunut verisuonitukosten vaara keuhkoissa (keuhkoveritulppa)

suurentunut verisuonitukosten vaara silmässä (verkkokalvon laskimotukos)

ihon punoitus ja kipu laskimon ympäristössä (pinnallinen laskimotulehdus)

valtimotukos (esim. aivohalvaus) sekä suurentunut riski kuolla aivohalvaukseen

verihiutaleiden väheneminen

Maksaentsyymien veripitoisuudet voivat harvoin nousta Optruma-hoidon aikana.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V* luetellun kansallisen

ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa

tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.

Optruma-tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä tabletit alkuperäispakkauksessa. Ei saa jäätyä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Optruma sisältää

Vaikuttava aine on raloksifeenihydrokloridi. Yksi tabletti sisältää 60 milligrammaa

raloksifeenihydrokloridia, joka vastaa 56 milligrammaa raloksifeenia.

Muut aineet ovat:

Tabletti: povidoni, polysorbaatti 80, vedetön laktoosi, laktoosimonohydraatti, krospovidoni,

magnesiumstearaatti.

Tabletin kalvopäällyste: titaanidioksidi (E171), polysorbaatti 80, hypromelloosi, makrogoli 400,

karnaubavaha.

Elintarvikeväriksi hyväksytty muste: sellakka, propyleeniglykoli ja indigokarmiini (E132).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Optruma on valkoinen, soikeanmallinen, kalvopäällysteinen tabletti, jossa on numerotunniste 4165.

Tabletit on pakattu läpipainopakkauksiin tai muovipurkkeihin. Läpipainopakkauksissa on 14, 28 tai 84

tablettia. Muovipurkeissa on 100 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija:

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Alankomaat.

Valmistaja:

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas (Madrid), Espanja.

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/ Belgique/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

л. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 60 00

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Daiichi Sankyo Deutschland GmbH

Tel. +49-(0) 89 78080

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Tel: +372 6 817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Tel: + 34-93 446 60 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +4822 440 33 00

France

Pierre Fabre Médicament

Tél: + 33-(0) 1 49 10 80 00

Portugal

Laboratórios Vitória S.A.

Tel: + 351- 21 4758300

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

A. Menarini

Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l

Tel: +39-055 56801

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Tämä pakkauseloste on tarkistettu viimeksi: kuukausi VVVV

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta

http://www.ema.europa.eu

Tämä pakkausseloste on saatavissa kaikilla EU-kielillä Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla.