Nuwiq

Evrópusambandið - króatíska - EMA (European Medicines Agency)

Kauptu það núna

Upplýsingar fylgiseðill PIL
Vara einkenni SPC
Opinber matsskýrsla PAR
Virkt innihaldsefni:
simoktookog alfa
Fáanlegur frá:
Octapharma AB
ATC númer:
B02BD02
INN (Alþjóðlegt nafn):
simoctocog alfa
Meðferðarhópur:
Čimbenici zgrušavanja krvi
Lækningarsvæði:
Hemofilija A
Ábendingar:
Liječenje i profilaksu krvarenja u bolesnika s hemofilijom A (nedostatak kongenitalnog faktora VIII). Nuwiq može se koristiti za sve dobne skupine.
Vörulýsing:
Revision: 7
Leyfisstaða:
odobren
Leyfisnúmer:
EMEA/H/C/002813
Leyfisdagur:
2014-07-22
EMEA númer:
EMEA/H/C/002813

Skjöl

Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - búlgarska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - tékkneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - eistneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - lettneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - litháíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - ungverska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - maltneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - hollenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - portúgalska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - rúmenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvakíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvenska
Samantekt á eiginleikum vöru Samantekt á eiginleikum vöru - norskt bókmál

B. UPUTA O LIJEKU

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Nuwiq 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Nuwiq 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Nuwiq 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Nuwiq 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Nuwiq 2500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Nuwiq 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Nuwiq 4000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

simoktokog alfa (rekombinantni ljudski koagulacijski faktor VIII)

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku

moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Nuwiq i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Nuwiq

Kako primjenjivati Nuwiq

Moguće nuspojave

Kako čuvati Nuwiq

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Nuwiq i za što se koristi

Nuwiq sadrži djelatnu tvar ljudski rekombinantni koagulacijski faktor VIII (simoktokog alfa). Faktor

VIII je potreban krvi za stvaranje ugrušaka i zaustavljanje krvarenja. Kod bolesnika s hemofilijom A

(urođeni nedostatak faktora VIII), faktor VIII nedostaje ili ne djeluje pravilno.

Nuwiq zamjenjuje faktor VIII koji nedostaje i koristi se za liječenje i sprječavanje krvarenja kod

bolesnika s hemofilijom A i može se primjenjivati kod svih dobnih skupina.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Nuwiq

Nemojte primjenjivati Nuwiq:

ako ste alergični na djelatnu tvar simoktokog alfa ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden

u dijelu 6.).

Ako niste sigurni u vezi toga, pitajte svog liječnika.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego primijenite Nuwiq.

Postoje mali izgledi da ćete doživjeti anafilaktičku reakciju (teška i iznenadna alergijska reakcija) na

Nuwiq. Morate moći prepoznati rane znakove alergijskih reakcija koji su navedeni u dijelu 4

„Alergijske reakcije“.

Ako se pojavi bilo koji od navedenih simptoma, odmah prekinite s injekcijom i obratite se svom

liječniku.

Stvaranje inhibitora (antitijela) poznata je komplikacija koja se može pojaviti tijekom liječenja bilo

kojim lijekom koji sadrži faktor VIII. Ti inhibitori, posebno kada

su u visokim razinama, zaustavljaju

ispravno djelovanje liječenja, te ćete Vi ili Vaše dijete biti pod pažljivim praćenjem zbog mogućeg

razvoja tih inhibitora. Ako se Vaše krvarenje ili krvarenje Vašeg djeteta ne može kontrolirati pomoću

lijeka Nuwiq, odmah se obratite liječniku.

Kardiovaskularni događaji

U bolesnika s postojećim kardiovaskularnim faktorima rizika, nadomjesna terapija faktorom VIII

može povećati kardiovaskularni rizik.

Komplikacije povezane s kateterom

Ako morate upotrijebiti centralni venski kateter, potrebno je razmotriti rizik od komplikacija

povezanih sa centralnim venskim kateterom, uključujući lokalne infekcije, prisutnost bakterija u krvi i

trombozu na mjestu uvođenja katetera.

Izrazito se preporučuje da se prilikom svake primjene lijeka Nuwiq zabilježe naziv i broj serije lijeka

kako bi se održala poveznica između Vas i primijenjene serije lijeka.

Drugi lijekovi i Nuwiq

Obavijestite svog liječnika ako primjenjujete, nedavno ste primijenili ili biste mogli primijeniti bilo

koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nuwiq ne utječe na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Nuwiq sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po bočici, tj. zanemarive količine natrija.

Međutim, ovisno o tjelesnoj težini i doziranju lijeka Nuwiq, možda ćete primiti više od jedne bočice.

To je potrebno uzeti u obzir ako ste na dijeti s kontroliranim unosom natrija.

3.

Kako primjenjivati Nuwiq

Liječenje lijekom Nuwiq započet će liječnik s iskustvom u liječenju bolesnika s hemofilijom A.

Uvijek primjenjujte ovaj lijek u skladu s uputama svog liječnika ili medicinske sestre. Provjerite

navedeno s liječnikom ili medicinskom sestrom u slučaju dvojbi.

Vaš liječnik ili medicinska sestra s iskustvom u liječenju bolesnika s hemofilijom A obično će

ubrizgati lijek Nuwiq u venu (intravenski). Vi ili netko drugi također možete dati injekciju lijeka

Nuwiq, ali isključivo nakon što prođete odgovarajuću edukaciju.

Vaš liječnik će izračunati potrebnu dozu lijeka Nuwiq (u međunarodnim jedinicama = IU) s obzirom

na Vaše stanje i tjelesnu težinu i ovisno o tome koristi li se lijek za sprječavanje ili liječenje krvarenja.

Učestalost potrebe za injekcijom ovisit će o učinku lijeka Nuwiq na Vas. Terapija za hemofiliju A

obično traje doživotno.

Sprječavanje krvarenja

Uobičajena doza lijeka Nuwiq je od 20 do 40 IU po kg tjelesne težine, a daje se svaka 2-3 dana. No u

nekim slučajevima, pogotovo kod mlađih bolesnika, mogu biti potrebne češće injekcije ili veće doze.

Liječenje krvarenja

Doza lijeka Nuwiq se izračunava na temelju Vaše tjelesne težine i željene razine faktora VIII. Ciljana

razina faktora VIII ovisit će o količini i lokaciji krvarenja.

Ako smatrate da učinak lijeka Nuwiq nije dovoljan, razgovarajte s liječnikom. Liječnik će provesti

laboratorijske testove kako bi provjerio imate li odgovarajuću razinu faktora VIII. To je posebno

važno u slučaju podvrgavanja većem kirurškom zahvatu.

Razvoj inhibitora faktora VIII kod bolesnika

Ako faktor VIII u plazmi ne dostigne očekivanu razinu uz lijek Nuwiq, ili ako se ne postigne

odgovarajuća kontrola krvarenja, možda ste razvili inhibitore faktora VIII. Vaš liječnik će provjeriti je

li to slučaj. Možda će Vam trebati veća doza lijeka Nuwiq ili drugi lijek za kontrolu krvarenja.

Nemojte povećavati ukupnu dozu lijeka Nuwiq da biste kontrolirali krvarenje prije savjetovanja s

liječnikom.

Primjena u djece i adolescenata

Način na koji se lijek Nuwiq koristi u djece i adolescenata ne razlikuje se od načina na koji se koristi u

odraslih. Budući da se pripravci s faktorom VIII nekad moraju češće davati djeci i adolescentima,

možda će se trebati postaviti centralni venski kateter. Centralni venski kateter je vanjski priključak koji

omogućuje pristup krvotoku kroz kateter, bez injekcije kroz kožu.

Ako primijenite više lijeka

Nuwiq nego što ste trebali

Nisu prijavljeni simptomi predoziranja. Ako ste ubrizgali više lijeka Nuwiq nego što ste trebali,

obavijestite o tome svog liječnika.

Ako ste zaboravili primijeniti Nuwiq

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Odmah primijenite sljedeću

dozu i nastavite s primjenom kao što Vam je savjetovao liječnik.

Ako prestanete primjenjivati Nuwiq

Nemojte prestati s primjenom lijeka Nuwiq bez prethodnog savjetovanja s liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Alergijske reakcije

Morate biti svjesni ranih znakova alergijskih reakcija. Ako doživite jaku i iznenadnu alergijsku

reakciju (anafilaksiju) (vrlo rijetko, može se javiti u do 1 na 10 000 osoba), odmah prekinite s

ubrizgavanjem lijeka. Odmah se obratite svom liječniku ako primijetite bilo koji od navedenih

simptoma:

osip, koprivnjača, crvenilo, generalizirani svrbež,

oticanje usana i jezika,

teškoće prilikom disanja, zviždanje pri disanju, stezanje u prsnom košu,

opće loše stanje,

omaglica i gubitak svijesti.

Ovi simptomi mogu biti rani simptomi anafilaktičkog šoka. Ako se pojavi bilo koji od navedenih

simptoma, odmah prestanite s ubrizgavanjem lijeka i obratite se liječniku. Ako se pojave teški

simptomi, potrebno je hitno liječenje.

Vrlo česte nuspojave

mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

Razvoj inhibitora faktora VIII u prethodno neliječenih bolesnika.

U djece i adolescenata koji prethodno nisu bili liječeni lijekovima koji sadrže faktor VIII, vrlo često

(u više od 1 na 10 bolesnika) mogu nastati inhibicijska antitijela (vidjeti dio 2).

Međutim, u bolesnika koji su ranije primali terapiju faktorom VIII (više od 150 dana liječenja) taj rizik

je manje čest (manje od 1 na 100 bolesnika). U tom slučaju, Vaš lijek ili lijek Vašeg djeteta može

prestati ispravno djelovati te se kod Vas ili Vašeg djeteta može javiti krvarenje koje ne prestaje. Ako

se to dogodi, odmah se obratite liječniku.

Česte nuspojave

mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

Preosjetljivost, vrućica.

Manje česte nuspojave

mogu se javiti u do 1 na 100 osoba

Trnci ili utrnulost (parestezija), glavobolja, upala na mjestu injekcije, bol na mjestu injekcije, bol u

leđima, vrtoglavica, suha usta, omaglica, neodređen osjećaj tjelesne nelagode, nedostatak zraka,

hemoragična anemija, stvaranje neneutralizirajućih antitijela (u prethodno liječenih bolesnika).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću

nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog

sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u

procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Nuwiq

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i naljepnici bočice

iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od

svjetlosti.

Prije rekonstitucije Nuwiq prašak može se čuvati na sobnoj temperaturi (do najviše 25°C) tijekom

jednokratnog razdoblja od najviše 1 mjeseca. Zabilježite datum početka čuvanja lijeka Nuwiq na

sobnoj temperaturi na kutiji lijeka. Nakon čuvanja na sobnoj temperaturi, Nuwiq se ne smije ponovno

čuvati u hladnjaku.

Upotrijebite rekonstituiranu otopinu odmah nakon rekonstitucije.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite vidljive znakove oštećenja na sigurnosnom pakiranju,

osobito štrcaljke i/ili bočice.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Nuwiq sadrži

Prašak:

Djelatna tvar je rekombinantni ljudski koagulacijski faktor VIII (simoktokog alfa).

Jedna bočica praška sadrži 250, 500, 1000, 2000, 2500, 3000 ili 4000 IU simoktokoga alfa.

Jedna rekonstituirana otopina sadrži približno 100, 200, 400, 800, 1000, 1200 ili 1600 IU/ml

simoktokoga alfa.

Drugi sastojci su saharoza, natrijev klorid, kalcijev klorid dihidrat, argininklorid, natrijev citrat

dihidrat i poloksamer 188. Pogledajte dio 2, „Nuwiq sadrži natrij“.

Otapalo:

Voda za injekcije

Kako Nuwiq izgleda i sadržaj pakiranja

Nuwiq dolazi u obliku praška i otapala za otopinu za injekciju. Prašak je bijele do gotovo bijele boje u

staklenoj bočici. Otapalo je voda za injekcije u staklenoj napunjenoj štrcaljki.

Nakon rekonstitucije, otopina je bistra, bezbojna i ne sadrži vidljive čestice.

Svako pakiranje lijeka Nuwiq sadrži:

1 bočicu praška s 250, 500, 1000, 2000, 2500, 3000 ili 4000 IU simoktokoga alfa

1 napunjenu štrcaljku s 2,5 ml vode za injekcije

1 nastavak za bočicu

1 iglu s krilcima

2 jastučića natopljena alkoholom

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Octapharma AB, Lars Forssells gata 23, 112 75 Stockholm, Švedska

Za sve informacije o ovom lijeku kontaktirajte s lokalnim predstavnikom nositelja odobrenja za

stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Octapharma Benelux (Belgium)

Tél/Tel: +32 2 3730890

Lietuva

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

България

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Teл.: +46 8 56643000

Luxembourg/Luxemburg

Octapharma Benelux (Belgium)

Tél/Tel: +32 2 3730890

Česká republika

Octapharma CZ s.r.o.

Tel: +420 266 793 510

Magyarország

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Danmark

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tlf: +46 8 56643000

Malta

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Deutschland

Octapharma GmbH

Tel: +49 2173 9170

Nederland

Octapharma Benelux (Belgium)

Tel: +32 2 3730890

Eesti

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Norge

Octapharma AS

Tlf: +47 63988860

Ελλάδα

Octapharma Hellas SA

Τηλ: +30 210 8986500

Österreich

Octapharma Handelsgesellschaft m.b.H.

Tel: +43 1 610321222

España

Octapharma S.A.

Tel: +34 91 6487298

Polska

Octapharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +48 22 2082734

France

Octapharma France

Tél: +33 1 41318000

Portugal

Octapharma Produtos Farmacêuticos Lda.

Tel: +351 21 8160820

Hrvatska

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

România

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Ireland

Octapharma AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Slovenija

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Ísland

Octapharma AS (Norway)

Sími: +47 63988860

Slovenská republika

Octapharma AG, o.z.z.o.

Tel: +421 2 54646701

Italia

Kedrion S.p.A.

Tel: +39 0583 767507

Suomi/Finland

Octapharma Nordic AB

Puh/Tel: +358 9 85202710

Κύπρος

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Τηλ: +46 8 56643000

Sverige

Octapharma Nordic AB

Tel: +46 8 56643000

Latvija

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

United Kingdom

Octapharma Limited

Tel: +44 161 8373770

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

Liječenje prema potrebi

Količina koja se primjenjuje i učestalost primjene moraju uvijek biti individualno prilagođeni kliničkoj

učinkovitosti u pojedinom slučaju.

U slučaju sljedećih pojava krvarenja, aktivnost faktora VIII ne smije pasti ispod određene razine

aktivnosti u plazmi (u % u odnosu na normalnu ili IU/dl) u odgovarajućem razdoblju. Koristite

sljedeću tablicu kao vodič za doziranje u slučajevima krvarenja i tijekom operacije.

Stupanj krvarenja/

Vrsta kirurškog zahvata

Potrebna razina

faktora VIII (%)

(IU/dl)

Učestalost doza (sati)/ Trajanje

liječenja (dani)

Krvarenje

Rana hemartroza, krvarenje u

mišiće ili krvarenje u usnoj

šupljini

20 – 40

Ponovite svakih 12 – 24 sati najmanje

1 dan, dok se ne zaustavi epizoda

krvarenja na koju upućuje bol ili dok

ne dođe do zacjeljivanja.

Izraženija hemartroza,

krvarenje u mišiće ili hematom

30 – 60

Ponovite infuziju svakih 12 – 24 sati u

razdoblju od 3 do 4 dana ili dulje, dok

bol i akutna onesposobljenost ne

prestanu.

Krvarenja opasna po život

60 – 100

Ponovite infuziju svakih 8 – 24 sati

dok ne dođe do poboljšanja.

Kirurški zahvati

Manji kirurški zahvat

uključujući vađenje zuba

30 – 60

Svaka 24 sata, najmanje 1 dan, dok se

ne postigne zacjeljivanje.

Veći kirurški zahvat

80 – 100

(preoperativno i

postoperativno)

Ponovite infuziju svakih 8 – 24 sati do

odgovarajućeg cijeljenja rane, a zatim

nastavite liječenje najmanje 7 dana

radi održavanja aktivnosti faktora VIII

od 30% do 60% (IU/dl).

UPUTE ZA PRIPREMU I PRIMJENU

Pričekajte da štrcaljka s otapalom (voda za injekcije) i prašak u zatvorenoj bočici dosegnu

sobnu temperaturu. To možete postići tako da ih držite u šaci dok ne osjetite da su jednako

topli kao vaši dlanovi. Nemojte zagrijavati bočicu i napunjenu štrcaljku ni na koji drugi način.

Održavajte tu temperaturu tijekom rekonstitucije.

Uklonite plastični zatvarač s bočice s praškom tako da se vidi središnji dio gumenog čepa.

Nemojte uklanjati sivi čep ili metalni prsten na vrhu bočice.

Obrišite vrh bočice jastučićem natopljenim alkoholom. Pustite da se alkohol osuši.

Uklonite papirnati pokrov na pakiranju s nastavkom za bočicu. Nemojte vaditi nastavak iz

pakiranja.

Stavite bočicu s praškom na ravnu površinu i pridržite je. Uzmite pakiranje s nastavkom i

postavite nastavak za bočicu iznad središta gumenog čepa bočice s praškom. Čvrsto pritisnite

pakiranje s nastavkom prema dolje dok šiljak nastavka ne probode gumeni čep. Na kraju

postupka nastavak je namješten na bočicu.

Uklonite papirnati pokrov s pakiranja napunjene štrcaljke. Uhvatite kraj potisnog klipa i

nemojte dodirivati vrh klipa. Pričvrstite kraj s navojima potisnog klipa na potisni klip štrcaljke

s otapalom. Okrećite potisni klip u smjeru kazaljke na satu dok ne osjetite blagi otpor.

Odvojite sigurnosni plastični vršak sa štrcaljke s otapalom tako da slomite perforirani dio

zatvarača. Nemojte dodirivati unutrašnjost zatvarača ili vršak štrcaljke. Ako nećete odmah

upotrijebiti otopinu, zatvorite punu štrcaljku sigurnosnim plastičnim vrškom i pohranite je.

Uklonite pakiranje nastavka i bacite ga u otpad.

Čvrsto spojite štrcaljku s otapalom na nastavak za bočicu tako da je okrećete u smjeru kazaljke

na satu dok ne osjetite otpor.

Polako ubrizgajte sve otapalo u bočicu s praškom tako da pritisnete potisni klip.

Ne uklanjajući štrcaljku nježno pomaknite ili okrenite bočicu u krug nekoliko puta da biste

otopili prašak. Nemojte tresti. Pričekajte da se otopi sav prašak.

Prije primjene vizualno provjerite postoje li čestice u dobivenoj otopini rekonstituranog lijeka.

Otopina mora biti bistra i bezbojna i gotovo u potpunosti bez vidljivih čestica. Ne koristite

otopine koje su mutne ili imaju talog.

Okrenite naopako bočicu koja je pričvršćena na štrcaljku i polako uvucite dobivenu otopinu u

štrcaljku. Provjerite jeste li čitav sadržaj bočice uvukli u štrcaljku.

Odvojite napunjenu štrcaljku od nastavka za bočicu okretanjem u smjeru suprotnom od

kazaljke na satu i zatim bacite praznu bočicu.

Otopina je sada spremna i potrebno ju je odmah primijeniti. Ne odlagati u hladnjak.

Očistite željeno mjesto ubrizgavanja jednim od isporučenih jastučića natopljenih alkoholom.

Pričvrstite isporučeni infuzijski set na štrcaljku.

Uvedite iglu infuzijskog seta u željenu venu. Ako ste koristili traku za podvezivanje radi

postizanja bolje vidljivosti vene, uklonite je prije nego što započnete s ubrizgavanjem otopine.

Krv ne smije ući u štrcaljku zbog rizika od stvaranja fibrinskih ugrušaka.

Polako ubrizgajte otopinu u venu, brzinom do 4 ml po minuti.

Ako koristite više od jedne bočice s praškom za jednu primjenu, možete ponovno koristiti istu iglu za

injekciju. Nastavak za bočicu i štrcaljka namijenjeni su samo za jednokratnu uporabu.

PRILOG I.

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

1.

NAZIV LIJEKA

Nuwiq 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Nuwiq 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Nuwiq 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Nuwiq 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Nuwiq 2500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Nuwiq 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Nuwiq 4000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

2.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Nuwiq 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica nominalno sadrži 250 IU ljudskog koagulacijskog faktora VIII (rDNK), simoktokoga

alfa.

Nakon rekonstitucije, Nuwiq 250 IU sadrži približno 100 IU/ml ljudskog koagulacijskog faktora VIII

(rDNK), simoktokoga alfa.

Nuwiq 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica nominalno sadrži 500 IU ljudskog koagulacijskog faktora VIII (rDNK), simoktokoga

alfa.

Nakon rekonstitucije, Nuwiq 500 IU sadrži približno 200 IU/ml ljudskog koagulacijskog faktora VIII

(rDNK), simoktokoga alfa.

Nuwiq 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica nominalno sadrži 1000 IU ljudskog koagulacijskog faktora VIII (rDNK), simoktokoga

alfa.

Nakon rekonstitucije, Nuwiq 1000 IU sadrži približno 400 IU/ml ljudskog koagulacijskog faktora VIII

(rDNK), simoktokoga alfa.

Nuwiq 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica nominalno sadrži 2000 IU ljudskog koagulacijskog faktora VIII (rDNK), simoktokoga

alfa.

Nakon rekonstitucije, Nuwiq 2000 IU sadrži približno 800 IU/ml ljudskog koagulacijskog faktora VIII

(rDNK), simoktokoga alfa.

Nuwiq 2500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica nominalno sadrži 2500 IU ljudskog koagulacijskog faktora VIII (rDNK), simoktokoga

alfa.

Nakon rekonstitucije, Nuwiq 2500 IU sadrži približno 1000 IU/ml ljudskog koagulacijskog faktora

VIII (rDNK), simoktokoga alfa.

Nuwiq 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica nominalno sadrži 3000 IU ljudskog koagulacijskog faktora VIII (rDNK), simoktokoga

alfa.

Nakon rekonstitucije, Nuwiq 3000 IU sadrži približno 1200 IU/ml ljudskog koagulacijskog faktora

VIII (rDNK), simoktokoga alfa.

Nuwiq 4000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica nominalno sadrži 4000 IU ljudskog koagulacijskog faktora VIII (rDNK), simoktokoga

alfa.

Nakon rekonstitucije, Nuwiq 4000 IU sadrži približno 1600 IU/ml ljudskog koagulacijskog faktora

VIII (rDNK), simoktokoga alfa.

Potentnost (IU – međunarodne jedinice) se određuje kromogenim testom prema Europskoj

farmakopeji. Specifična aktivnost lijeka Nuwiq je približno 9500 IU/mg proteina.

Simoktokog alfa (ljudski koagulacijski faktor VIII (rDNK)) je pročišćeni protein koji ima 1440

aminokiselina. Slijed aminokiselina je usporediv s oblikom 90 + 80 kDa humanog plazmatskog

faktora VIII (tj. s izbrisanom B-domenom). Nuwiq se proizvodi tehnologijom rekombinantne DNK u

genetski modificiranim stanicama bubrega ljudskog embrija 293F. Lijeku tijekom postupka

proizvodnje i konačnom lijeku nisu dodane tvari životinjskog ili ljudskog podrijetla.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom

Jedan ml rekonstituirane otopine sadrži 7,35 mg natrija (18,4 mg natrija po bočici).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju.

Prašak: rastresit prašak bijele do prljavo bijele boje.

Otapalo: bistra, bezbojna tekućina.

4.

KLINIČKI PODACI

4.1

Terapijske indikacije

Liječenje i profilaksa krvarenja u bolesnika s hemofilijom A (urođeni nedostatak faktora VIII).

Nuwiq se može primjenjivati kod svih dobnih skupina.

4.2

Doziranje i način primjene

Liječenje mora biti pod nadzorom liječnika s iskustvom u liječenju hemofilije.

Praćenje liječenja

Tijekom liječenja preporučuje se odgovarajuće određivanje razine faktora VIII kao vodiča za

određivanje doze koja će se primijeniti i učestalost ponovljenih infuzija. Moguće su razlike u

odgovoru pojedinačnih bolesnika na faktor VIII u smislu razlika u poluvijeku lijeka te

in vivo

povrata.

Doza temeljena na tjelesnoj težini može zahtijevati prilagodbu u bolesnika s preniskom ili

prekomjernom tjelesnom težinom. Osobito je u slučaju većih kirurških zahvata neophodno precizno

praćenje nadomjesne terapije ispitivanjem koagulacije (aktivnosti faktora VIII u plazmi).

Kada se za određivanje aktivnosti faktora VIII u uzorcima krvi bolesnika koristi

in vitro

jednofazni

test zgrušavanja temeljen na aktiviranom parcijalnom tromboplastinskom vremenu (aPTT), na

rezultate aktivnosti faktora VIII u plazmi mogu značajno utjecati vrsta reagensa za aPTT kao i

referentni standard primijenjen u testu. Također može doći do značajnih odstupanja između rezultata

testa postignutih pomoću jednofaznog testa zgrušavanja temeljenog na aPTT-u i kromogenog testa

prema Europskoj farmakopeji. To je naročito važno pri mijenjanju laboratorija i/ili reagensa

primijenjenih u testu.

Doziranje

Doza i trajanje nadomjesne terapije ovise o izraženosti nedostatka faktora VIII, lokaciji i opsegu

krvarenja te o bolesnikovu kliničkom stanju.

Broj jedinica faktora VIII koje se primjenjuju izražen je u međunarodnim jedinicama (International

Units – IU), u skladu s trenutačnim standardom koncentrata Svjetske zdravstvene organizacije za

lijekove s faktorom VIII. Aktivnost faktora VIII u plazmi izražena je u obliku postotka (u odnosu na

normalnu ljudsku plazmu) ili po mogućnosti u međunarodnim jedinicama (prema međunarodnom

standardu za faktor VIII u plazmi).

Jedna međunarodna jedinica (IU) aktivnosti faktora VIII jednaka je količini faktora VIII u jednom ml

normalne ljudske plazme.

Liječenje prema potrebi

Izračun potrebne doze faktora VIII temelji se na empirijskom nalazu da 1 međunarodna jedinica (IU)

faktora VIII po kg tjelesne težine povećava aktivnost faktora VIII u plazmi za otprilike 2% normalne

aktivnosti ili 2 IU/dl. Potrebna doza određuje se uporabom sljedeće formule:

Potrebne jedinice = tjelesna težina (kg) x željeno povećanje faktora VIII (%) (IU/dl) x 0,5 (IU/kg

po IU/dl)

Očekivano povećanje faktora VIII (% u odnosu na normalni) =

2 x primijenjene IU

tjelesna težina (kg)

Količina koja se primjenjuje i učestalost primjene moraju uvijek biti individualno prilagođeni kliničkoj

učinkovitosti u pojedinom slučaju.

U slučaju sljedećih pojava krvarenja, aktivnost faktora VIII ne smije pasti ispod određene razine

aktivnosti u plazmi (u % u odnosu na normalnu ili IU/dl) u odgovarajućem razdoblju. Koristite

sljedeću tablicu kao vodič za doziranje u slučajevima krvarenja i tijekom operacije.

Stupanj krvarenja/

Vrsta kirurškog zahvata

Potrebna razina

faktora VIII (%)

(IU/dl)

Učestalost doza (sati)/ Trajanje

liječenja (dani)

Krvarenje

Rana hemartroza, krvarenje u

mišiće ili krvarenje u usnoj

šupljini

20 – 40

Ponovite svakih 12 – 24 sati najmanje

1 dan, dok se ne zaustavi epizoda

krvarenja na koju upućuje bol ili dok

ne dođe do zacjeljivanja.

Izraženija hemartroza,

krvarenje u mišiće ili hematom

30 – 60

Ponovite infuziju svakih 12 – 24 sati u

razdoblju od 3 do 4 dana ili dulje, dok

bol i akutna onesposobljenost ne

prestanu.

Krvarenja opasna po život

60 – 100

Ponovite infuziju svakih 8 – 24 sati

dok ne dođe do poboljšanja.

Kirurški zahvati

Manji kirurški zahvat

uključujući vađenje zuba

30 – 60

Svaka 24 sata, najmanje 1 dan, dok se

ne postigne zacjeljivanje.

Veći kirurški zahvat

80 – 100

(preoperativno i

postoperativno)

Ponovite infuziju svakih 8 – 24 sati do

odgovarajućeg cijeljenja rane, a zatim

nastavite liječenje najmanje 7 dana

radi održavanja aktivnosti faktora VIII

od 30% do 60%

(IU/dl).

Profilaksa

Za dugotrajnu profilaksu krvarenja u bolesnika s teškom hemofilijom A, uobičajena doza iznosi od 20

do 40 IU faktora VIII po kg tjelesne težine u intervalima od svaka 2 do 3 dana. Režim se može

prilagoditi na temelju odgovora bolesnika.

U nekim slučajevima, posebno kod mlađih bolesnika, mogu biti potrebni manji intervali doziranja ili

veće doze.

Pedijatrijska populacija

Doziranje je jednako u djece, adolescenata i odraslih, međutim, kod djece i adolescenata mogu biti

potrebni kraći intervali doziranja ili veće doze. Trenutno dostupni podaci opisani su u dijelovima 4.8,

5.1 i 5.2.

Način primjene

Nuwiq je namijenjen za intravensku primjenu.

Preporuča se da primjena ne premašuje 4 ml po minuti.

Za upute o rekonstituciji lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

4.3

Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4

Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Preosjetljivost

Kao i kod svakog lijeka za intravensku primjenu koji sadrži proteine, moguće su alergijske reakcije

preosjetljivosti. Pored faktora VIII, Nuwiq sadrži proteine ljudskih stanica domaćina u tragovima. Ako

se pojave simptomi preosjetljivosti, potrebno je savjetovati bolesnike da smjesta moraju prekinuti s

primjenom lijeka i obratiti se svom liječniku. Bolesnike je potrebno informirati o ranim simptomima i

znakovima reakcija preosjetljivosti kao što su osip, generalizirana urtikarija, stezanje u prsištu,

piskanje pri disanju, hipotenzija i anafilaksija.

U slučaju šoka potrebno je primijeniti standardno medicinsko liječenje šoka.

Inhibitori

Stvaranje neutralizirajućih antitijela (inhibitora) na faktor VIII poznata je komplikacija u liječenju

osoba s hemofilijom A. Ti inhibitori su obično IgG imunoglobulini koji djeluju protiv

prokoagulacijske aktivnosti faktora VIII, a njihova količina se određuje u Bethesda jedinicama (BU)

po ml plazme pomoću modificiranog testa. Rizik od razvijanja inhibitora u korelaciji je s težinom

bolesti kao i s izloženošću faktoru VIII, a najveći je unutar prvih 20 dana izloženosti. U rijetkim

slučajevima se inhibitori mogu razviti nakon prvih 100 dana izloženosti.

Primijećeni su slučajevi ponovne pojave inhibitora (nizak titar) nakon prelaska s jednog lijeka koji

sadrži faktor VIII na drugi u prethodno liječenih bolesnika s više od 100 dana izloženosti, koji su u

prijašnjoj povijesti bolesti imali razvoj inhibitora. Stoga se preporučuje pažljivo pratiti sve bolesnike

na pojavu inhibitora nakon svakog prelaska s jednog lijeka na drugi.

Klinički značaj razvoja inhibitora ovisit će o titru inhibitora, pri čemu inhibitori s niskim titrom koji su

prolazno prisutni ili ostaju stalno niskog titra, predstavljaju manji rizik za pojavu nedovoljnog

kliničkog odgovora u odnosu na inhibitore s visokim titrom.

Općenito, sve bolesnike liječene lijekovima koji sadrže koagulacijski faktor VIII potrebno je pažljivo

pratiti na razvoj inhibitora pomoću odgovarajućih kliničkih pregleda i laboratorijskih testova. Ako se

ne postignu očekivane razine aktivnosti faktora VIII u plazmi ili ako se krvarenje ne može kontrolirati

primjenom odgovarajuće doze, potrebno je napraviti ispitivanje na prisutnost inhibitora faktora VIII. U

bolesnika s visokim razinama inhibitora, terapija faktorom VIII možda neće biti učinkovita te je

potrebno razmotriti druge terapijske opcije. Liječenje takvih bolesnika trebaju voditi liječnici s

iskustvom u liječenju hemofilije i inhibitora faktora VIII.

Kardiovaskularni događaji

U bolesnika s postojećim kardiovaskularnim faktorima rizika, nadomjesna terapija faktorom VIII

može povećati kardiovaskularni rizik.

Komplikacije povezane s kateterom

Ako postoji potreba za centralnim venskim kateterom, potrebno je razmotriti rizik od komplikacija

povezanih s takvim uređajem, uključujući lokalne infekcije, bakterijemiju i trombozu na mjestu ulaska

katetera.

Preporučuje se da prilikom svake primjene lijeka Nuwiq bolesniku evidentirate naziv i broj serije

lijeka kako bi se mogla utvrditi veza između bolesnika i serije lijeka.

Pedijatrijska populacija

Navedena upozorenja i mjere opreza odnose se na odrasle i djecu i adolescente.

Napomene povezane s pomoćnom tvari (sadržaj natrija)

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po bočici.

Međutim, ovisno o tjelesnoj težini i doziranju, bolesnik može primiti više od jedne bočice (za

informacije o sadržaju bočice vidjeti dio 2).

To je potrebno uzeti u obzir kod bolesnika na dijeti s kontroliranim unosom natrija.

4.5

Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija za lijek Nuwiq.

4.6

Plodnost, trudnoća i dojenje

Nisu provedena ispitivanja na životinjama za lijek Nuwiq.

Zbog rijetke pojave hemofilije A kod žena nema dostupnih iskustva u pogledu primjene faktora VIII

tijekom trudnoće i dojenja. Stoga se Nuwiq treba koristiti tijekom trudnoće i dojenja samo ako je to

jasno indicirano. Nema podataka o plodnosti.

4.7

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Nuwiq ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8

Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Kod primjene pripravaka s faktorom VIII u rijetkim slučajevima su uočene reakcije preosjetljivosti ili

alergijske reakcije (koje mogu uključivati angioedem, osjećaj žarenja i peckanja na mjestu infuzije,

zimicu, navale crvenila, glavobolju, koprivnjaču, hipotenziju, letargiju, mučninu, osip, nemir,

tahikardiju, stezanje u prsištu, trnce, urtikariju, uključujući generaliziranu urtikariju, povraćanje,

piskanje pri disanju) koje se u nekim slučajevima mogu razviti u tešku anafilaksiju (uključujući

anafilaktički šok).

Do razvoja neutralizirajućih antitijela (inhibitora) može doći u bolesnika s hemofilijom A koji su

liječeni faktorom VIII, uključujući lijek Nuwiq. Ako se pojave takvi inhibitori, stanje će se

manifestirati kao nedovoljan klinički odgovor. U takvim slučajevima se preporučuje kontaktirati

specijalizirani centar za hemofiliju.

Tablični popis nuspojava

Tijekom kliničkih ispitivanja lijeka Nuwiq na prethodno liječenim pedijatrijskim bolesnicima (2-11

godina, n = 58), adolescentima (12-17 godina, n = 3) i odraslim bolesnicima (n = 129) s teškom

hemofilijom A, prijavljeno je ukupno 12 nuspojava na lijek (8 u odraslih, 4 u djece) u 8 bolesnika

(4 odrasla, 4 djece).

Tablica 1 u nastavku usklađena je s Klasifikacijom organskih sustava MedDRA-e (klasifikacije

organskih sustava i razine preporučenih pojmova).

Učestalosti su procijenjene na sljedeći način: vrlo često (≥1/10); često (≥1/100 i <1/10); manje često

(≥1/ 000 i <1/100); rijetko (≥1/10 000 i <1/1000); vrlo rijetko (<1/10 000), nepoznato (ne može se

procijeniti iz dostupnih podataka).

Unutar svake skupine učestalosti nuspojave su prikazane silaznim redoslijedom ozbiljnosti.

Tablica 1. Učestalost nuspojava u kliničkim ispitivanjima

Standardna klasifikacija

organskih sustava prema

MedDRA-i

Nuspojave

Učestalost

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Hemoragična anemija

Inhibicija faktora VIII

Manje često*

Manje često (PTPs)

Vrlo često (PUPs)

Poremećaji imunološkog sustava

Preosjetljivost

Često*

Poremećaji živčanog sustava

Parestezija

Glavobolja

Omaglica

Manje često*

Manje često*

Manje često*

Poremećaji uha i labirinta

Vrtoglavica

Manje često*

Poremećaji probavnog sustava

Suhoća usta

Manje često*

Poremećaji mišićno-koštanog

sustava i vezivnog tkiva

Bol u leđima

Manje često*

Opći poremećaji i reakcije na

mjestu primjene

Pireksija

Upala na mjestu injekcije

Bol na mjestu injekcije

Malaksalost

Često*

Manje često*

Manje često*

Manje često*

Pretrage

Stvaranje neneutralizirajućih

antitijela (u PTPs)

Manje često*

Poremećaji dišnog sustava, prsišta

i sredoprsja

Dispneja

Manje često*

* Izračunato kao broj bolesnika s nuspojavom na ukupni broj od 280 bolesnika u ispitivanju od kojih je 190 bilo

prethodno liječenih bolesnika (PTPs), a 90 prethodno neliječenih bolesnika (PUPs).

Učestalost se temelji na ispitivanjima sa svim lijekovima s faktorom VIII koja su uključivala bolesnike s

teškom

hemofilijom

PTPs

prethodno

liječeni

bolesnici

(engl.

previously-treated

patients

PUPs

prethodno neliječeni bolesnici (engl.

previously-untreated patients

Opis odabranih nuspojava

Neneutralizirajuća antitijela na faktor VIII su opažena u jednog odraslog bolesnika (vidjeti Tablicu 1).

Uzorak je testiran u središnjem laboratoriju s osam razrjeđenja. Rezultat je bio pozitivan samo pri

faktoru razrjeđenja 1, a titar antitijela bio je vrlo nizak. Inhibicijsko djelovanje izmjereno prema

modificiranom testu Bethesda nije otkriveno kod ovog bolesnika. Kod ovog bolesnika nije bilo

utjecaja na kliničku djelotvornost i

in vivo

povrat za lijek Nuwiq.

Pedijatrijska populacija

Pretpostavlja se da su učestalost, vrsta i težina nuspojava u djece i adolescenata jednaki kao u odraslih.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se

omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da

prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u

Dodatku V.

4.9

Predoziranje

Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja.

5.

FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1

Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Antihemoragici: faktor zgrušavanja krvi VIII, ATK oznaka: B02BD02.

Spoj faktor VIII/von Willebrandov faktor sastoji se od dvije molekule (faktor VIII i von Willebrandov

faktor) s različitim fiziološkim funkcijama. Nakon infuzije bolesniku s hemofilijom faktor VIII veže se

na von Willebrandov faktor u bolesnikovoj cirkulaciji. Aktivirani faktor VIII djeluje kao kofaktor

aktiviranom faktoru IX te ubrzava pretvorbu faktora X u aktivirani faktor X. Aktivirani faktor X

pretvara protrombin u trombin. Trombin tada pretvara fibrinogen u fibrin i omogućuje stvaranje

ugruška. Hemofilija A je spolno vezani nasljedni poremećaj zgrušavanja krvi koji nastaje zbog

smanjene razine faktora VIII:C i rezultira obilnim krvarenjem u zglobove, mišiće ili unutarnje organe,

bilo spontano ili kao rezultat slučajne ili kirurške traume. Nadomjesnom terapijom povećava se razina

faktora VIII u plazmi, a time se omogućuje privremeno ispravljanje nedostatka faktora VIII i liječenje

povećane sklonosti krvarenju.

Imunogenost lijeka Nuwiq je procijenjena u kliničkim ispitivanjima na 190 prethodno liječenih

bolesnika s teškom hemofilijom A (129 odraslih i 61 pedijatrijski bolesnik). Inhibitori se nisu razvili ni

u jednog bolesnika.

Populacija odraslih i adolescenata u dobi od 12 - 65 godina

Profilaksa:

U kliničkom ispitivanju na 32 odrasla bolesnika s teškom hemofilijom A, medijan

potrošnje lijeka Nuwiq za potrebe profilakse iznosio je 468,7 IU/kg/mjesec.

Liječenje krvarenja:

Medijan doze za liječenje epizoda probojnih krvarenja iznosio je 33,0 IU/kg u

bolesnika liječenih profilaksom. U drugom kliničkom ispitivanju 22 su odrasla bolesnika liječena

prema potrebi. Ukupno je liječeno 986 epizoda krvarenja sa medijanom doze od 30,9 IU/kg. Općenito,

za slabija krvarenja bile su potrebne nešto manje doze, a za obilnija krvarenja bili su potrebni do tri

puta veći medijani doze.

Individualizirana profilaksa:

Individualizirana profilaksa na temelju farmakokinetike bila je

ocijenjena u 66 odraslih prethodno liječenih bolesnika s teškom hemofilijom A. Nakon faze

standardne profilakse od 1-3 mjeseca (doziranje svaki drugi dan ili 3 puta tjedno), 44 (67%) bolesnika

bilo je prebačeno na režim doziranja temeljen na njihovoj farmakokinetičkoj procjeni, a 40 bolesnika

je završilo 6-mjesečnu profilaksu sukladno dodijeljenoj shemi doziranja i liječenja. Od tih bolesnika,

njih 34 (85%) bilo je liječeno dvaput tjedno ili rjeđe. 33 (82,5%) bolesnika nije doživjelo nikakva

krvarenja, a 36 (90,0%) bolesnika nije imalo spontana krvarenja. Srednja vrijednost ± SD anualizirane

stope krvarenja bila je 1,2 ± 3,9, a srednja vrijednost ± SD doze bila je 52,2 ± 12,2 IU/kg po injekciji i

99,7 ± 25,6 IU/kg tjedno.

Potrebno je napomenuti da anualizirana stopa krvarenja (engl.

annualised bleeding rate

, ABR) nije

usporediva između različitih koncentrata faktora i između različitih kliničkih ispitivanja.

Pedijatrijska populacija

Podaci su dobiveni za 29 prethodno liječene djece između 2 i 5 godina, 31 dijete između 6 i 12 godina

te jednog adolescenta u dobi od 14 godina. Medijan doze po profilaktičkoj infuziji iznosio je

37,8 IU/kg. Dvadeset bolesnika koristilo je medijan doze veći od 45 IU/kg. Medijan potrošnje lijeka

Nuwiq za potrebe profilakse po mjesecu iznosio je 521,9 IU/kg. Veći medijan doze lijeka Nuwiq bio

je potreban za liječenje krvarenja u djece (43,9 IU/kg) u odnosu na odrasle (33,0 IU/kg) te je veći

medijan doze bio potreban za liječenje srednjih do obilnih krvarenja u odnosu na slabija krvarenja

(78,2 IU/kg naspram 41,7 IU/kg). Za mlađu djecu općenito su bili potrebni veći medijani doze (6-12

godina: 43,9 IU/kg; 2 – 5 godina: 52,6 IU/kg). Ove rezultate potvrdilo je dugoročno praćenje 49 od te

djece koja su bila liječena tijekom dodatnog razdoblja s medijanom od približno 30 mjeseci (raspon od

9,5 do 52 mjeseci); tijekom tog razdoblja 45% djece nije imalo spontana krvarenja.

U tijeku je prospektivno otvoreno kliničko ispitivanje u prethodno neliječenih bolesnika s teškom

hemofilijom A (<1% FVIII:C).

Europska agencija za lijekove odgodila je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Nuwiq u

jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije u liječenju hemofilije A (urođeni nedostatak faktora

VIII) (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2

Farmakokinetička svojstva

Populacija odraslih

Tablica 2. Farmakokinetički parametri za Nuwiq (Doza: 50 IU/kg) u prethodno liječenih

odraslih bolesnika (u dobi od 18 do 65 godina) s teškom hemofilijom A (n = 20)

Farmakokinetički parametar

Kromogeni test

Srednja vrijednost ±

SD

Medijan (raspon)

AUC (h*IU/ml)

22,6 ± 8,0

22,3 (8,4 – 38,1)

14,7 ± 10,4

12,5 (5,4 – 55,6)

IVP (%/IU/kg)

2,5 ± 0,4

2,5 (1,7 – 3,2)

CL (ml/h/kg)

3,0 ± 1,2

2,7 (1,5-6,4)

AUC = Površina ispod krivulje (FVIII:C), T

= Terminalni poluvijek,

IVP = Inkrementalni

in vivo

povrat, CL = Klirens, SD = standardna devijacija

Tablica 3. Farmakokinetički parametri za Nuwiq (Doza: 50 IU/kg) u prethodno liječene djece u

dobi od 6 do 12 godina s teškom hemofilijom A (n = 12)

Farmakokinetički parametar

Kromogeni test

Srednja vrijednost ±

SD

Medijan (raspon)

AUC (h*IU/ml)

13,2 ± 3,4

12,8 (7,8 – 19,1)

10,0 ± 1,9

9,9 (7,6 – 14,1)

IVP (%/IU/kg)

1,9 ± 0,4

1,9 (1,2 – 2,6)

CL (ml/h/kg)

4,3 ± 1,2

4,2 (2,8 - 6,9)

AUC = Površina ispod krivulje (FVIII:C), T

= Terminalni poluvijek,

IVP = Inkrementalni

in vivo

povrat, CL = Klirens, SD = standardna devijacija

Tablica 4. Farmakokinetički parametri za Nuwiq (Doza: 50 IU/kg) u prethodno liječene djece u

dobi od 2 do 5 godina s teškom hemofilijom A (n = 13)

Farmakokinetički parametar

Kromogeni test

Srednja vrijednost ±

SD

Medijan (raspon)

AUC (h*IU/ml)

11,7 ± 5,3

10,5 (4,9 – 23,8)

9,5 ± 3,3

8,2 (4,3 – 17,3)

IVP (%/IU/kg)

1,9 ± 0,3

1,8 (1,5 – 2,4)

CL (ml/h/kg)

5,4 ± 2,4

5,1 ( 2,3 – 10,9)

AUC = Površina ispod krivulje (FVIII:C), T

= Terminalni poluvijek,

IVP = Inkrementalni

in vivo

povrat, CL = Klirens, SD = standardna devijacija

Pedijatrijska populacija

Kao što je poznato iz literature, povrat i poluvijek bili su manji u mlađe djece nego u odraslih, a

klirens je bio veći, što bi djelomično moglo biti uzrokovano utvrđenim većim volumenom plazme po

kilogramu tjelesne težine u mlađih bolesnika.

Podskupine po težini

Tablica 5. Farmakokinetički parametri za Nuwiq po težini (Doza: 50 IU/kg) u prethodno

liječenih odraslih bolesnika (u dobi od 18 do 65 godina) s teškom hemofilijom A (n = 20)

Farmakokinetički

parametar

Svi

(n=20)

Normalna težina

(n=14)

Prekomjerna

tjelesna težina

(n=4)

Pretilost

(n=2)

Kromogeni test Srednja vrijednost ± SD

AUC(h*IU/ml)

22,6 ± 8,0

20,4 ± 6,9

24,9 ± 8,9

33,5 ± 6,5

14,7 ± 10,4

14,7 ± 12,1

13,4 ± 5,9

17,2 ± 4,8

IVP (%/IU/kg)

2,5 ± 0,4

2,4 ± 0,4

2,7 ± 0,4

2,8 ± 0,3

CL (ml/h/kg)

3,0 ± 1,2

3,2 ± 1,3

2,6 ± 1,0

1,8 ± 0,4

Kromogeni test Medijan (raspon)

AUC(h*IU/ml)

22,3 (8,4 – 38,1)

21,2 (8,4 – 32,6)

23,3 (17,4 – 35,5)

33,5 (28,9 – 38,1)

12,5 (5,4 – 55,6)

12,3 (5,4 – 55,6)

11,2 (9,3 – 22,0)

17,2 (13,8 – 20,6)

IVP (%/IU/kg)

2,5 (1,7 – 3,2)

2,4 (1,7 – 3,1)

2,8 (2,3 – 3,2)

2,8 (2,6 – 3,0)

CL (ml/h/kg)

2,7 (1,5 – 6,4)

2,8 (1,7 – 6,4)

2,5 (1,6 – 3,7)

1,8 (1,5 – 2,0)

Normalna težina: ITM 18,5 – 25 kg/m

, Prekomjerna tjelesna težina: ITM 25 – 30 kg/m

, Pretilost:

ITM > 30 kg/m

, SD = standardna devijacija

5.3

Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U nekliničkim ispitivanjima lijek Nuwiq se koristio za siguran i učinkovit povrat hemostaze u pasa s

hemofilijom. Toksikološka ispitivanja pokazala su dobru podnošljivost lokalne intravenske primjene i

sistemske izloženosti kod laboratorijskih životinja (štakora i makaki majmuna).

Posebna ispitivanja s dugoročnom ponovljenom primjenom kao što su reproduktivna toksičnost,

kronična toksičnost i karcinogenost nisu provedena za lijek Nuwiq zbog imunološkog odgovora na

heterologne proteine u svih neljudskih vrsti sisavaca.

Nisu provedena ispitivanja mutagenog potencijala lijeka Nuwiq.

Procjene

ex vivo

uporabom komercijalnog kompleta za ispitivanje radi kvantifikacije odgovora T-

stanica na proteinske terapeutike ukazuju na nizak rizik od imunogenosti.

6.

FARMACEUTSKI PODACI

6.1

Popis pomoćnih tvari

Prašak

Saharoza

Natrijev klorid

Kalcijev klorid dihidrat

Argininklorid

Natrijev citrat dihidrat

Poloksamer 188

Otapalo

Voda za injekcije

6.2

Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

Koristite isključivo isporučene setove za injekcije jer adsorpcija ljudskog faktora zgrušavanja VIII na

unutarnje površine neke opreme za injekcije može dovesti do neuspjeha liječenja.

6.3

Rok valjanosti

Neotvorena bočica

2 godine

Unutar roka valjanosti lijek se može čuvati na sobnoj temperaturi (do 25°C) tijekom jednokratnog

razdoblja od najviše 1 mjeseca. Kada se jednom izvadi iz hladnjaka, lijek se više ne smije vraćati u

hladnjak. Zabilježite datum početka čuvanja lijeka na sobnoj temperaturi na kutiji lijeka.

Nakon rekonstitucije

Nakon rekonstitucije dokazana je kemijska i fizikalna stabilnost u trajanju od 24 sata, ako se lijek čuva

na sobnoj temperaturi.

S mikrobiološkog stajališta, lijek je potrebno primijeniti odmah nakon rekonstitucije. Ako se ne

primijeni odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja prije primjene su odgovornost korisnika.

Čuvajte rekonstituiranu otopinu na sobnoj temperaturi. Ne odlagati u hladnjak nakon rekonstitucije.

6.4

Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C).

Ne zamrzavati.

Bočicu čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Za čuvanje na sobnoj temperaturi i uvjete čuvanja nakon rekonstitucije lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5

Vrsta i sadržaj spremnika

Jedno pakiranje sadrži:

1 bočicu praška s 250, 500, 1000, 2000, 2500, 3000 ili 4000 IU simoktokoga alfa u staklenoj

(tip 1) bočici, zatvorenoj čepom obloženim bromobutilom i aluminijskim prstenom s

flip-off

zatvaračem

Otapalo: 1 napunjena štrcaljka od borosilikatnog stakla koja sadrži 2,5 ml vode za injekcije

1 sterilan nastavak za bočicu za rekonstituciju s 1 iglom s krilcima i 2 jastučića natopljena

alkoholom

6.6

Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Prašak se mora rekonstituirati isključivo s isporučenim otapalom (2,5 ml vode za injekcije) pomoću

isporučenog seta za injekcije. Nježno zakrećite bočicu dok se ne otopi sav prašak. Nakon

rekonstitucije, izvucite otopinu natrag u štrcaljku.

Prije primjene vizualno pregledajte rekonstituirani lijek i provjerite da ne sadrži čestice te da nije došlo

do promjene boje. Rekonstituirani lijek je bistra, bezbojna otopina bez vidljivih čestica, s pH

vrijednosti od 6,5 do 7,5. Nemojte primjenjivati otopine koje su mutne ili imaju talog.

Upute za pripremu i primjenu

Pričekajte da štrcaljka s otapalom (voda za injekcije) i prašak u zatvorenoj bočici dosegnu

sobnu temperaturu. To možete postići tako da ih držite u šaci dok ne osjetite da su jednako

topli kao vaši dlanovi. Nemojte zagrijavati bočicu i napunjenu štrcaljku ni na koji drugi način.

Održavajte tu temperaturu tijekom rekonstitucije.

Uklonite plastični zatvarač s bočice s praškom tako da se vidi središnji dio gumenog čepa.

Nemojte uklanjati sivi čep ili metalni prsten na vrhu bočice.

Obrišite vrh bočice jastučićem natopljenim alkoholom. Pustite da se alkohol osuši.

Uklonite papirnati pokrov na pakiranju s nastavkom za bočicu. Nemojte vaditi nastavak iz

pakiranja.

Stavite bočicu s praškom na ravnu površinu i pridržite je. Uzmite pakiranje s nastavkom i

postavite nastavak za bočicu iznad središta gumenog čepa bočice s praškom. Čvrsto pritisnite

pakiranje s nastavkom prema dolje dok šiljak nastavka ne probode gumeni čep. Na kraju

postupka nastavak je namješten na bočicu.

Uklonite papirnati pokrov s pakiranja napunjene štrcaljke. Uhvatite kraj potisnog klipa i

nemojte dodirivati vrh klipa. Pričvrstite kraj s navojima potisnog klipa na potisni klip štrcaljke

s otapalom. Okrećite potisni klip u smjeru kazaljke na satu dok ne osjetite blagi otpor.

Odvojite sigurnosni plastični vršak sa štrcaljke s otapalom tako da slomite perforirani dio

zatvarača. Nemojte dodirivati unutrašnjost zatvarača ili vršak štrcaljke. Ako nećete odmah

upotrijebiti otopinu, zatvorite punu štrcaljku sigurnosnim plastičnim vrškom i pohranite je.

Uklonite pakiranje nastavka i bacite ga u otpad.

Čvrsto spojite štrcaljku s otapalom na nastavak za bočicu tako da je okrećete u smjeru kazaljke

na satu dok ne osjetite otpor.

Polako ubrizgajte sve otapalo u bočicu s praškom tako da pritisnete potisni klip.

Ne uklanjajući štrcaljku nježno pomaknite ili okrenite bočicu u krug nekoliko puta da biste

otopili prašak. Nemojte tresti. Pričekajte da se otopi sav prašak.

Prije primjene vizualno provjerite postoje li čestice u dobivenoj otopini rekonstituranog lijeka.

Otopina mora biti bistra i bezbojna i gotovo u potpunosti bez vidljivih čestica. Ne koristite

otopine koje su mutne ili imaju talog.

Okrenite naopako bočicu koja je pričvršćena na štrcaljku i polako uvucite dobivenu otopinu u

štrcaljku. Provjerite jeste li čitav sadržaj bočice uvukli u štrcaljku.

Odvojite napunjenu štrcaljku od nastavka za bočicu okretanjem u smjeru suprotnom od

kazaljke na satu i zatim bacite praznu bočicu.

Otopina je sada spremna i potrebno ju je odmah primijeniti. Ne odlagati u hladnjak.

Očistite željeno mjesto ubrizgavanja jednim od isporučenih jastučića natopljenih alkoholom.

Pričvrstite isporučeni infuzijski set na štrcaljku.

Uvedite iglu infuzijskog seta u željenu venu. Ako ste koristili traku za podvezivanje radi

postizanja bolje vidljivosti vene, uklonite je prije nego što započnete s ubrizgavanjem otopine.

Krv ne smije ući u štrcaljku zbog rizika od stvaranja fibrinskih ugrušaka.

Polako ubrizgajte otopinu u venu, brzinom do 4 ml po minuti.

Ako koristite više od jedne bočice s praškom za jednu primjenu, možete ponovno koristiti istu iglu za

injekciju. Nastavak za bočicu i štrcaljka namijenjeni su samo za jednokratnu uporabu.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.

NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23

11275 Stockholm

Švedska

8.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/936/001

EU/1/14/936/002

EU/1/14/936/003

EU/1/14/936/004

EU/1/14/936/005

EU/1/14/936/006

EU/1/14/936/007

9.

DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 22. srpnja 2014.

Datum posljednje obnove odobrenja: 26. travnja 2019.

10.

DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove

http://www.ema.europa.eu.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/653987/2017

EMEA/H/C/002813

EPAR, sažetak za javnost

Nuwiq

simoktokog alfa

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o procjeni (EPAR) lijeka Nuwiq. Objašnjava kako je

Agencija ocijenila lijek da bi preporučila njegovo odobrenje u EU-u te uvjete za njegovu primjenu.

Svrha sažetka nije davati praktične savjete o primjeni lijeka Nuwiq.

Praktične informacije o primjeni lijeka Nuwiq bolesnici trebaju pročitati u uputi o lijeku, odnosno

trebaju se obratiti svojem liječniku ili ljekarniku.

Što je Nuwiq i za što se koristi?

Nuwiq je lijek koji se koristi za liječenje i sprječavanje krvarenja u bolesnika svih dobi s hemofilijom A

(nasljednim poremećajem krvarenja prouzročenim nedostatkom faktora VIII). Sadrži djelatnu tvar

simoktokog alfa (ljudski koagulacijski faktor VIII).

Kako se Nuwiq koristi?

Lijek Nuwiq izdaje se samo na liječnički recept, a liječenje mora započeti pod nadzorom liječnika s

iskustvom u liječenju hemofilije.

Lijek Nuwiq dostupan je u obliku praška i otapala koji se miješaju kako bi se pripremila otopina za

intravensku injekciju. Doza i trajanje liječenja ovise o tome primjenjuje li se lijek Nuwiq za liječenje ili

sprječavanje krvarenja ili tijekom kirurškog zahvata, kao i o razinama faktora VIII u bolesnika, o

stupnju hemofilije, jačini i mjestu krvarenja te stanju i tjelesnoj težini bolesnika. Nuwiq je predviđen za

kratkotrajnu ili dugotrajnu primjenu.

Nakon odgovarajuće obuke, bolesnici ili njihovi njegovatelji mogu samostalno primjenjivati lijek Nuwiq

kod kuće. Za potpune informacije vidjeti uputu o lijeku.

Nuwiq

EMA/653987/2017

Page 2/3

Kako djeluje Nuwiq?

Djelatna tvar u lijeku Nuwiq, simoktokog alfa (ljudski koagulacijski faktor VIII), pomaže u zgrušavanju

krvi. Bolesnici s hemofilijom A nemaju dostatne razine faktora VIII, što uzrokuje probleme sa

zgrušavanjem krvi, kao što su krvarenja u zglobovima, mišićima ili unutarnjim organima. Lijek Nuwiq

koristi se za nadomješćivanje nedostatka faktora VIII tako što se njime zamjenjuje faktor VIII koji

nedostaje, omogućujući privremenu kontrolu poremećaja krvarenja.

Simoktokog alfa proizvodi se metodom poznatom pod nazivom „tehnologija rekombinantne DNK”: tvori

se od stanica u koje je uveden gen (DNK) kako bi mogle proizvoditi tu tvar.

Koje su koristi lijeka Nuwiq utvrđene u ispitivanjima?

Lijek Nuwiq pokazao se djelotvornim u sprječavanju i liječenju epizoda krvarenja u trima glavnim

ispitivanjima koja su uključivala 113 bolesnika s hemofilijom A.

Prvo ispitivanje uključivalo je 22 bolesnika u dobi od 12 i više godina, koji su primali lijek Nuwiq za

liječenje epizoda krvarenja ili za sprječavanje krvarenja tijekom kirurškog zahvata. Zabilježeno je

ukupno 986 epizoda krvarenja, a većina njih zaustavljena je jednom injekcijom lijeka Nuwiq. Glavno

mjerilo djelotvornosti temeljilo se na procjeni bolesnika o uspješnosti liječenja. Terapija lijekom Nuwiq

ocijenjena je kao „izvrsna” ili „dobra” za 94 % epizoda krvarenja. U dva kirurška zahvata obavljena

tijekom ispitivanja lijek Nuwiq ocijenjen je kao izvrstan u sprječavanju epizoda krvarenja.

Drugo ispitivanje uključivalo je 32 bolesnika u dobi od 12 i više godina koji su primali lijek Nuwiq za

sprječavanje i liječenje krvarenja kao i za sprječavanje krvarenja tijekom kirurškog zahvata. Kada se

lijek primjenjivao za sprječavanje krvarenja, za svakog bolesnika zabilježeno je prosječno 0,19

krvarenja mjesečno. U primjeni za liječenje epizoda krvarenja lijek Nuwiq uglavnom je ocijenjen kao

„izvrstan” ili „dobar” u liječenju velikih epizoda krvarenja i većina epizoda krvarenja zaustavljena je

nakon jedne injekcije lijeka Nuwiq ili više njih. U pet kirurških zahvata obavljenih tijekom ispitivanja

lijek Nuwiq ocijenjen je kao izvrstan u sprječavanju epizoda krvarenja za četiri kirurška zahvata i kao

umjeren za sprječavanje krvarenja tijekom jedne kirurške intervencije.

Treće ispitivanje obuhvatilo je 59 djece u dobi između 2 i 12 godina. Kada se lijek Nuwiq primjenjivao

za sprječavanje krvarenja, za svako dijete zabilježeno je prosječno 0,34 krvarenja mjesečno. Kada se

lijek primjenjivao za liječenje, epizode krvarenja zaustavljene su u 81 % slučajeva nakon jedne ili dvije

injekcije lijeka Nuwiq.

Koji su rizici povezani s lijekom Nuwiq?

Prilikom primjene lijekova koji sadržavaju faktor VIII zabilježene su reakcije preosjetljivosti (alergijske

reakcije) koje u nekim slučajevima mogu postati ozbiljne.

Prilikom primjene lijekova koji sadržavaju faktor VIII postoji rizik da se u nekih bolesnika mogu razviti

inhibitori (protutijela) faktora VIII koji onemogućuju djelovanje lijeka i dovode do gubitka kontrole nad

krvarenjem. U tim slučajevima trebalo bi se obratiti specijaliziranom centru za liječenje hemofilije.

Potpuni popis svih nuspojava i ograničenja pri primjeni lijeka Nuwiq potražite u uputi o lijeku.

Zašto je lijek Nuwiq odobren?

Agencija je zaključila da koristi lijeka Nuwiq nadmašuju s njim povezane rizike te je preporučila

njegovo odobrenje za primjenu u Europskoj uniji. Agencija je zaključila da se lijek Nuwiq pokazao

djelotvornim u liječenju i sprječavanju krvarenja u bolesnika s hemofilijom A i da ima prihvatljiv

sigurnosni profil.

Nuwiq

EMA/653987/2017

Page 3/3

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita

primjena lijeka Nuwiq?

Preporuke i mjere opreza kojih se zdravstveni radnici i bolesnici trebaju pridržavati u cilju sigurne i

učinkovite primjene lijeka Nuwiq nalaze se u sažetku opisa svojstava i u uputi o lijeku.

Ostale informacije o lijeku Nuwiq

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje lijeka Nuwiq u promet koje je na snazi u Europskoj

uniji od 24. srpnja 2014.

Cjeloviti EPAR za lijek Nuwiq nalazi se na internetskim stranicama Agencije:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Više informacija o liječenju lijekom

Nuwiq pročitajte u uputi o lijeku (također dio EPAR-a), odnosno obratite se svojem liječniku ili

ljekarniku.

Sažetak je posljednji put ažuriran: 10. 2017.

Aðrar vörur

search_alerts

share_this_information