Nobivac Myxo-RHD

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Nobivac Myxo-RHD
 • Lyf við lungum:
 • Dýr
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Nobivac Myxo-RHD
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • gríska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Κουνέλια
 • Lækningarsvæði:
 • Ανοσολογικά
 • Ábendingar:
 • Για ενεργή ανοσοποίηση κουνελιών από την ηλικία των πέντε εβδομάδων για να μειωθεί η θνησιμότητα και τα κλινικά συμπτώματα της μυξωμάτωσης και για την πρόληψη της θνησιμότητας λόγω αιμορραγικής νόσου κουνελιού. Έναρξη ανοσίας: 3 εβδομάδες. Διάρκεια ανοσίας: 1 έτος.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 3

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Εξουσιοδοτημένο
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/V/C/002004
 • Leyfisdagur:
 • 07-09-2011
 • EMEA númer:
 • EMEA/V/C/002004
 • Síðasta uppfærsla:
 • 31-03-2019

Opinber matsskýrsla

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/632740/2011

EMEA/V/C/002004

Περίληψη EPAR για το κοινό

Nobivac Myxo-RHD

Ζωντανός ιός μυξώματος φορέας γονιδίου του ιού της αιμορραγικής νόσου

(RHD), στέλεχος 009

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR). Σκοπός

του εγγράφου είναι να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση

(CVMP) διενήργησε αξιολόγηση βάσει των εγγράφων που της παρασχέθηκαν και διατύπωσε συστάσεις

σχετικά με τους όρους χρήσης του φαρμάκου.

Το παρόν έγγραφο δεν μπορεί να υπ

οκαταστήσει τις συμβουλές του κτηνιάτρου σας. Για περισσότερες

πληροφορίες σχετικά με την ιατρική πάθηση ή τη θεραπεία του ζώου σας, επικοινωνήστε με τον

κτηνίατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συστάσεις της CVMP, συμβουλευθείτε την

επιστημονική συζήτηση (συμπεριλαμβάνεται επίσης στην ευρωπαϊκή δημόσια έκθεση αξιολόγησης).

Τι είναι το Nobivac Myxo-RHD;

Το Nobivac Myxo-RHD είναι εμβόλιο που περιέχει ζωντανό ιό μυξώματος φορέα γονιδίου του ιού της

αιμορραγικής νόσου (RHD), στέλεχος 009. Διατίθεται υπό μορφή λυοφιλοποιημένης σκόνης και διαλύτη

για την παρασκευή ενέσιμου εναιωρήματος.

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Nobivac Myxo-RHD;

Το Nobivac Myxo-RHD χρησιμοποιείται σε κουνέλια ηλικίας πέντε εβδομάδων ή μεγαλύτερα για τη

μείωση της θνησιμότητας και των κλινικών συμπτωμάτων της μυξωμάτωσης (όγκοι στο δέρμα που

προκαλούνται από τον ιό του μυξώματος) και την πρόληψη της θνησιμότητας που οφείλεται στην

αιμορραγική νόσο των κουνελιών (RHD), μια νόσο που προκαλεί τη δημιουργία θρόμβων στο αίμα λόγω

του ιο

ύ RHD.

Πώς δρα το Nobivac Myxo-RHD;

Το Nobivac Myxo-RHD, όπως όλα τα εμβόλια, δρα «διδάσκοντας» στο ανοσοποιητικό σύστημα (τη

φυσική άμυνα του οργανισμού) πώς να αντιμετωπίζει τη νόσο. Περιέχει εξασθενημένο στέλεχος του ιού

του μυξώματος γενετικά τροποποιημένο ώστε να παράγει πρωτεΐνη του ιού RHD. Όταν το εμβόλιο

χορηγείται στα κουνέλια, το ανοσοποιητικό σύστημα των ζώων αναγνωρίζει το υλικό μυξώματος και

Nobivac Myxo-RHD

EMA/632740/2011

Σελίδα 2/2

RHD ως «ξένα σώματα» και παράγει αντισώματα κατά αυτών. Εάν τα κουνέλια εκτεθούν μελλοντικά σε

οποιονδήποτε από αυτούς τους ιούς, το ανοσοποιητικό τους σύστημα θα είναι σε θέση να παράγει

αντισώματα ταχύτερα, γεγονός που συμβάλλει στην προστασία έναντι των νόσων.

Ποιες μελέτες εκπονήθηκαν για το Nobivac Myxo-RHD;

Διενεργήθηκαν δεκαπέντε εργαστηριακές μελέτες και μελέτες υπό πραγματικές συνθήκες, στις οποίες τα

κουνέλια που εμβολιάστηκαν με Nobivac Myxo-RHD συγκρίθηκαν με μη εμβολιασμένα κουνέλια για την

τεκμηρίωση της έναρξης και της διάρκειας της ανοσίας έναντι των ιών μυξώματος και RHD.

Ποιο είναι το όφελος του Nobivac Myxo-RHD σύμφωνα με τις μελέτες;

Οι μελέτες κατέδειξαν ότι το Nobivac Myxo-RHD ήταν αποτελεσματικό στην επίτευξη ανοσίας έναντι της

μυξωμάτωσης και της RHD τρεις εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό, η δε ανοσία διαρκούσε ακόμη και ένα

έτος μετά τον εμβολιασμό. Τα κουνέλια που εμβολιάστηκαν με Nobivac Myxo-RHD εμφάνισαν λιγότερα

συμπτώματα μυξωμάτωσης, περισσότερα αντισώματα έναντι του ιού RHD στο αίμα τους και μικρότερο

ποσοστό θν

ησιμότητας σε σύγκριση με τα μη εμβολιασμένα κουνέλια.

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Nobivac Myxo-RHD;

Μπορεί να παρατηρηθεί παροδική άνοδος της θερμοκρασίας του σώματος κατά 1-2 °C. Κατά τη διάρκεια

των πρώτων δύο εβδομάδων μετά από τον εμβολιασμό, στο σημείο της ένεσης ενδέχεται να εμφανιστεί

μια μικρή, ανώδυνη εξοίδηση, η οποία υποχωρεί πλήρως μέχρι το τέλος της τρίτης εβδομάδας από τον

εμβολιασμό.

Ποια είναι η περίοδος αναμονής;

Η περίοδος αναμονής είναι ο χρόνος που πρέπει να μεσολαβεί από τη χορήγηση του φαρμάκου έως τη

σφαγή των ζώων και τη χρήση του κρέατός τους για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Η περίοδος

αναμονής για το Nobivac Myxo-RHD είναι μηδέν ημέρες.

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Nobivac Myxo-RHD;

Η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση(CVMP) απεφάνθη ότι τα οφέλη του Nobivac Myxo-RHD

υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με αυτό για τη μείωση της θνησιμότητας και των κλινικών

συμπτωμάτων της μυξωμάτωσης και για την πρόληψη της θνησιμότητας που οφείλεται στην

αιμορραγική νόσο των κουνελιών. Η επιτροπή εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο

Nobivac Myxo-RHD. Η σχ

έση οφέλους-κινδύνου περιγράφεται στην επιστημονική συζήτηση της

παρούσας EPAR.

Λοιπές πληροφορίες για το Nobivac Myxo-RHD:

Την/Στις 07/09/2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη

την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Intervet International BV για το Nobivac Myxo-RHD. Πληροφορίες σχετικά

με το καθεστώς συνταγογράφησης του συγκεκριμένου φαρμάκου διατίθενται στην ετικέτα της

συσκευασίας/εξωτερική συσκευασία.

Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: 07/09/2011.

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Nobivac Myxo-RHD λυοφιλοποιημένη σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα για κουνέλια

1.

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Ολλανδία

2.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Nobivac Myxo-RHD λυοφιλοποιημένη σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα για κουνέλια

3.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε δόση του ανασυσταθέντος εμβολίου περιέχει:

Ζωντανό ιό μυξώματος φορέα γονιδίου του ιού RHD, στέλεχος 009:

και

FFU*

*Focus Forming Units (Μονάδες Σχηματισμού Εστίας)

Λυοφιλοποιημένη σκόνη: υπόλευκο ή κρεμ δισκίο.

Διαλύτης: διαυγές άχρωμο διάλυμα.

Ανασυσταθέν προϊόν: εναιώρημα χρώματος ανοιχτού ροζ ή ροζ.

4.

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Για την ενεργητική ανοσοποίηση των κουνελιών από την ηλικία των 5 εβδομάδων και μετά με σκοπό

τη μείωση της θνησιμότητας και των κλινικών συμπτωμάτων της μυξωμάτωσης και την πρόληψη της

θνησιμότητας εξαιτίας της αιμορραγικής νόσου των κουνελιών (RHD) που προκαλείται από τα

κλασσικά στελέχη του ιού RHD.

Έναρξη ανοσίας: 3 εβδομάδες

Διάρκεια ανοσίας: 1 έτος

5.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Καμία.

6.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Συχνά, είναι δυνατόν να παρατηρηθεί παροδική άνοδος της θερμοκρασίας κατά 1-2 °C. Κατά τη

διάρκεια των πρώτων δύο εβδομάδων μετά από τον εμβολιασμό, παρατηρείται συχνά στο σημείο της

ένεσης μια μικρή, ανώδυνη εξοίδηση (μέγιστης διαμέτρου 2 cm). Η εξοίδηση θα υποχωρήσει εντελώς

μέχρι 3 εβδομάδες μετά από τον εμβολιασμό. Σε κουνέλια συντροφιάς, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις,

είναι δυνατόν να παρατηρηθούν τοπικές αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης, όπως νέκρωση, εσχάρες,

κρούστες ή απώλεια τριχώματος. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν μετά

από τον εμβολιασμό σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας, οι οποίες δύνανται να είναι μοιραίες. Σε

πολύ σπάνιες περιπτώσεις και εντός 3 εβδομάδων μετά από τον εμβολιασμό, είναι δυνατόν να

παρατηρηθεί εμφάνιση ήπιων κλινικών συμπτωμάτων μυξωμάτωσης. Πρόσφατη ή λανθάνουσα

λοίμωξη με φυσικό στέλεχος του ιού μυξώματος φαίνεται ότι παίζει ρόλο σε αυτό σε έναν βαθμό.

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη

διάρκεια της θεραπείας)

- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 ζώα)

- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 ζώα)

- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 ζώα)

- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα)

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν

φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

7.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Κουνέλια.

8.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Μετά από την ανασύσταση, χορηγήστε 1 δόση εμβολίου με υποδόρια ένεση σε κουνέλια από την

ηλικία των 5 εβδομάδων και μετά.

Ετήσιος επανεμβολιασμός.

9.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η λυοφιλοποιημένη σκόνη έχει ανασυσταθεί πλήρως πριν από τη χρήση.

Φιαλίδιο μιας δόσης

Ανασυστήστε το φιαλίδιο της μιας δόσης με 1 ml του διαλύτη Nobivac Myxo-RHD solvent και

ενέσατε το συνολικό περιεχόμενο του φιαλιδίου.

Φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων

Όγκος διαλύτη

Αριθμός φιαλιδίων του

λυόφιλου εμβολίου που

πρέπει να προστεθούν

Όγκος ένεσης

Συνολικός αριθμός

κουνελιών που μπορεί να

εμβολιασθούν

10 ml

0,2 ml

50 ml

0,2 ml

Για τη σωστή ανασύσταση του φιαλιδίου πολλαπλών δόσεων, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη

διαδικασία:

Προσθέστε 1-2 ml του διαλύτη Nobivac Myxo-RHD solvent στο(α) φιαλίδιο(α) των 50-

δόσεων εμβολίου και βεβαιωθείτε ότι η λυοφιλοποιημένη σκόνη έχει διαλυθεί πλήρως.

Αναρροφήστε το συμπυκνωμένο ανασυσταθέν εμβόλιο από το(α) φιαλίδιο(α) και εγχύστε το

πάλι στο φιαλίδιο του διαλύτη Nobivac Myxo-RHD solvent.

Βεβαιωθείτε ότι το εναιώρημα του εμβολίου που προέκυψε στο φιαλίδιο του διαλύτη Nobivac

Myxo-RHD solvent έχει αναμιχθεί σωστά.

Χρησιμοποιείστε το εναιώρημα του εμβολίου εντός 4 ωρών μετά από την ανασύσταση.

Τυχόν ανασυσταθέν εμβόλιο που υπάρχει στο τέλος του χρόνου αυτού πρέπει να

απορρίπτεται.

10.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Μηδέν ημέρες.

11.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Εμβόλιο: Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C). Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε προστατευμένο από το

φως.

Διαλύτης:

- Γυάλινα φιαλίδιο (1 ml ή 10 ml): Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης.

- PET φιαλίδιο (50 ml): Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C). Μην καταψύχετε.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης

που αναγράφεται στην ετικέτα.

Διάρκεια ζωής την ανασύσταση σύμφωνα με τις οδηγίες: 4 ώρες

12.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:

Εμβολιάζετε μόνο υγιή κουνέλια.

Κουνέλια που εμβολιάσθηκαν προηγουμένως με άλλο εμβόλιο μυξωμάτωσης, ή που έχουν

προσβληθεί από φυσική μόλυνση, είναι δυνατόν να μην αναπτύξουν μετά από τον εμβολιασμό σωστή

ανοσολογική ανταπόκριση κατά της αιμορραγικής νόσου των κουνελιών.

Εγκυμοσύνη:

Οι μελέτες σχετικά με τη χρήση του εμβολίου κατά τα πρώιμα στάδια της εγκυμοσύνης δεν ήταν

τελεσίδικες, ως εκ τούτου δεν συνιστάται ο εμβολιασμός κατά τη διάρκεια των πρώτων 14 ημερών

της εγκυμοσύνης.

Γονιμότητα:

Δεν διενεργήθηκε μελέτη ασφαλείας σχετικά με τις αναπαραγωγικές επιδόσεις σε αρσενικά κουνέλια.

Ως εκ τούτου δεν συνιστάται ο εμβολιασμός των αρσενικών κουνελιών αναπαραγωγής.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:

Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα από την χρήση

του εν λόγω εμβολίου με οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φάρμακο. Η απόφαση για τη χορήγηση του

εν λόγω εμβολίου πριν ή μετά από τη χορήγηση οποιοδήποτε άλλου κτηνιατρικού φαρμάκου θα

πρέπει να λαμβάνεται κατά περίπτωση.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):

Επιπρόσθετα των συμπτωμάτων που παρατηρούνται μετά από τον εμβολιασμό με μια δόση, είναι

πιθανόν να παρατηρηθεί ήπια διόγκωση των τοπικών λεμφαδένων εντός 3 ημερών μετά από τον

εμβολιασμό με υπερδοσολογία.

Ασυμβατότητες:

Να μην αναμειγνύεται με άλλο κτηνιατρικό φάρμακο εκτός του διαλύτη ο οποίος συνιστάται για

χρήση με αυτό το προϊόν.

13.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ

ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Απορρίψτε τα άχρηστα υλικά με βρασμό, αποτέφρωση ή εμβάπτιση σε κατάλληλο απολυμαντικό το

οποίο έχει εγκριθεί για χρήση από τις αρμόδιες αρχές.

14.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΡΗΣΕΩΣ

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον παρόν προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού

Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) στη διεύθυνση

http://www.ema.europa.eu

15.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τη διέγερση ανοσίας κατά του ιού μυξώματος και του ιού της αιμορραγικής νόσου των

κουνελιών.

Το εμβολιακό στέλεχος είναι ένας ιός μυξώματος ο οποίος εκφράζει το γονίδιο της πρωτεΐνης του

καψιδίου του ιού της αιμορραγικής νόσου των κουνελιών. Ως συνέπεια, τα κουνέλια ανοσοποιούνται

κατά του ιού μυξώματος και κατά του ιού της αιμορραγικής νόσου των κουνελιών.

Η τεχνολογία φορέα (vector) που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη του εμβολιακού στελέχους

επιτρέπει στο ιικό συστατικό RHD να παράγεται

in vitro

αντί να χρησιμοποιούνται ζωντανά κουνέλια

για καλλιέργεια.

Μετά από τη μόλυνση με λοιμογόνο μυξωμάτωση, ορισμένα εμβολιασμένα ζώα είναι δυνατόν να

αναπτύξουν λίγες πολύ μικρές διογκώσεις, ειδικά στα άτριχα μέρη του σώματος, οι οποίες πολύ

γρήγορα σχηματίζουν εσχάρες. Οι εσχάρες συνήθως εξαφανίζονται εντός 2 εβδομάδων μετά την

εμφάνιση των διογκώσεων. Οι εσχάρες αυτές παρατηρούνται μόνο σε ζώα με ενεργητική ανοσία και

δεν έχουν καμία επίδραση στη γενική υγεία, την όρεξη ή τη συμπεριφορά του κουνελιού.

- Πλαστικό κουτί με 5 x 1 δόση φιαλίδια εμβολίου και 5 x 1 ml φιαλίδια διαλύτη.

- Πλαστικό κουτί με 25 x 1 δόση φιαλίδια εμβολίου και 25 x 1 ml φιαλίδια διαλύτη.

- Χάρτινο κουτί με 10 x 50 δόσεις φιαλίδια εμβολίου + χάρτινο κουτί με 10 x 10 ml φιαλίδια διαλύτη.

- Χάρτινο κουτί με 10 x 50 δόσεις φιαλίδια εμβολίου + 2 x χάρτινα κουτιά που το καθένα περιέχει 1 x

50 ml φιαλίδιο διαλύτη.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.